Huawei E3272 Quick Start Manual

Huawei E3272 Quick Start Manual

4g lte-hspa+ dongle. mobile broadband usb-modem (dongle)
Hide thumbs Also See for E3272:

Advertisement

Available languages

Available languages

Huawei E3272 4G LTE-HSPA+ Dongel
Snel-start Handleiding

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei E3272

 • Page 1 Huawei E3272 4G LTE-HSPA+ Dongel Snel-start Handleiding...
 • Page 2 Wij danken u voor uw keuze van de Mobile Broadband USB-Modem (Dongel). Met uw USB-Modem krijgt u toegang tot een hoge snelheid draadloos netwerk. Opmerking: Deze handleiding beschrijft de vormgeving van de USB-Modem en de procedures met betrekking tot de voorbereiding, installatie en verwijdering. Voor meer informatie over de werking van het beheerprogramma, verwijzen wij u naar de online help in het beheerprogramma.
 • Page 3  USB connector Verbindt de USB-Modem met een PC.  Draagkoord-opening U kunt de dop en de USB-Modem samenbinden door een touwtje door de openingen te voeren, zodat de dop niet gemakkelijk verloren kan gaan.
 • Page 4  Indicator (LED) Geeft de status van de USB-Modem weer. Groen, knippert twee maal, iedere 2sec.: De USB-Modem wordt van stroom  voorzien. Groen, knippert elke 0.2sec.: De software van de USB-Modem wordt ge-update.  Groen, knippert één maal, iedere 2sec.: De USB-Modem is bezig met de ...
 • Page 5 Groen, brandt continu: De USB-Modem is verbonden met een 2G-netwerk.  Cyaan, brandt continu: De USB-Modem is verbonden met een 3G/3G+ netwerk.  Blauw, brandt continu: De USB-Modem is verbonden met een 4G netwerk.  Uit: De USB-Modem is verwijderd. ...
 • Page 6 Opmerkingen: De microSD-kaart is een optionele accessoires. Deze wordt niet geleverd in het  pakket. U kunt er zelf één kopen. Zorg ervoor dat de schuine rand van de SIM-kaart correct uitgelijnd is met die van  de SIM-kaarthouder en dat de microSD-kaart is geplaatst volgens de richtlijnen die vermeld staan op de microSD-kaartsleuf.
 • Page 7 Handleiding voor installeren en verwijderen De installatieprocedure van het beheerprogramma hangt af van het besturingssysteem (OS) dat op uw PC is geïnstalleerd. De onderstaande secties zijn gebaseerd op Windows XP als voorbeeld. De USB-Modem aansluiten op een PC. Plaats de USB-Modem in een USB-poort van uw PC.
 • Page 8 De installatie van het USB-Modem beheerprogramma. 1. De USB-Modem verbinden met de PC. 2. Het besturingssysteem detecteert en herkent de nieuwe hardware en start de installatiewizard automatisch. Opmerking: Als de installatie niet automatisch opstart: Kies “Start” en vervolgens “Uitvoeren”, en typ achter openen: E:\AutoRun.exe en klik vervolgens op “OK”.
 • Page 9 Het beheerprogramma starten Aan het einde van de installatie start het beheerprogramma automatisch. Daarna zal het beheerprogramma steeds automatisch starten als de USB-Modem aangesloten wordt op de PC. U kunt ook op het snelkoppelingspictogram op het bureaublad dubbelklikken om het beheerprogramma te starten.
 • Page 10 De USB-Modem verwijderen 1. Dubbelklik op in het systeemvak. Daarna verschijnt het dialoogvenster Hardware loskoppelen of uitwerpen. 2. Selecteer de bijbehorende hardware en klik op Stop. 3. Als het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" verschijnt, kunt u de USB-Modem verwijderen. Het beheerprogramma verwijderen 1.
 • Page 11 Quick Start Manual...
 • Page 12 Thank you for choosing the Mobile Broadband USB-Modem (Dongle). With your USB-Modem, you can access a wireless network at high speed. Note: This manual describes the appearance of the USB-Modem, as well as the procedures for preparation, installation, and removal. For operation details about the management program, see the online help included in the management program.
 • Page 13  USB Connector It connects the USB-Modem to a PC.  Strap Hole You can tie the cap and the USB-Modem together by threading a strap through the strap holes, so that the cap will not be easily lost.
 • Page 14: Indicator Led

   Indicator (LED) It indicates the status of the USB-Modem. Green, blinking twice every 2s: The USB-Modem is powered on.  Green, blinking once every 0.2s: The software of the USB-Modem is being  upgraded. Green, blinking once every 2s: The USB-Modem is registering with a 2G network. ...
 • Page 15 Blue, blinking once every 2s: The USB-Modem is registering with a 4G network.  Green, solid: The USB-Modem is connected to a 2G network.  Cyan, solid: The USB-Modem is connected to a 3G/3G+ network.  Blue, solid: The USB-Modem is connected to a 4G network. ...
 • Page 16 Notes: The microSD card is an optional accessory. If it is not provided in the package,  you can buy one yourself. Ensure that the beveled edge of the SIM card is properly aligned with that of the  SIM card slot and the microSD card is inserted according to the direction as labeled on the microSD card slot.
 • Page 17: Installation/Removal Guide

  Installation/Removal Guide The procedure for installing the management program depends on the operating system (OS) installed on your PC. The following sections take W indows XP as an example. Connecting the USB-Modem to a PC Plug the USB-Modem into a USB port of your PC.
 • Page 18 Installing the USB-Modem Management Program 1. Connect the USB-Modem with the PC. 2. The OS automatically detects and recognizes the new hardware and automatically starts the installation wizard. Note: If the installation does not start automatically: Choose “Start”, then “Execute” and type after ‘open’: E:\AutoRun.exe and click on “OK”.
 • Page 19: Starting The Management Program

  Starting the Management Program After being installed, the management program starts automatically. Then every time the USB-Modem is connected to the PC, the management program starts automatically. You can also double-click the shortcut icon on the desktop to start the management program.
 • Page 20: Removing The Usb-Modem

  Removing the USB-Modem 1. Double-click in the notification area. Then the Unplug or Eject Hardware dialog box appears. 2. Select the corresponding hardware and then click Stop. 3. When the message "It is safe to remove the device" appears, remove the USB-Modem.

Table of Contents