Download Print this page
Hide thumbs Also See for E3276s:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 42

Quick Links

Quick Start
Guide
Huawei E3276s
4G modem
2
DK
12
ET
22
FIN
32
LT
42
LV
52
NO
62
RUS
72
SE
82
UK

Advertisement

loading

Summary of Contents for Huawei E3276s

 • Page 1 Quick Start Guide Huawei E3276s 4G modem...
 • Page 2: Kom Godt I Gang

  Tilslut 4G USB-modemmet til din computer Kom godt i gang Indsæt det i en USB-port på computeren og vent et øjeblik. Med dit nye 4G USB-modem er du klar til at komme på det super hurtige 4G Installer 4G USB modemmet netværk.
 • Page 3 Gode råd (forts.) • Luk aldrig dit forbindelsesprogram ned, mens du Mobile Broadband (Mobilt bredbånd). har forbindelse til internettet, da dette medfører, Dobbeltklik på ikonet for at starte installa- at du mister forbindelsen. Hvis programmet er i tionsprogrammet. Følg derefter instruktion- vejen, kan du minimere det i stedet for. erne på...
 • Page 4 Fejlfinding computeren. Klik på Settings (Indstillinger), derefter på Hvis installationen mislykkes Options (Alternativer) og derefter på Network (Netværk). Hvis du tidligere har installeret et modem på din computer, Only GSM (Kun GSM) Only 3G Vælg derefter eller skal du afinstallere det. (Kun 3G), og klik på...
 • Page 5 Bliv fortrolig med dit 4G-modem Dioder (LED’er) der indikerer følgende: • Grønt lys, der blinker 2 gange hvert andet sekund = Modemmet er tændt • Grønt lys, der blinker 5 gange i sekundet = Modemsoftware opdateres • Grønt lys, der blinker én gang i sekundet = Modemmet opretter forbindelse til 2G-netværket • Blåt lys, blinker én gang hvert andet sekund = Modemmet opretter forbindelse til 3G-netværket • Lyseblåt lys, blinker én gang hvert andet sekund = Modemmet opretter forbindelse til 4G-netværket • Grønt lys = Modemmet har forbindelse til 2G-netværket • Blåt lys...
 • Page 6 Huawei E3276s-modem Specifikationer Sikkerhedsanvisninger Forbindelse: 2G/3G/4G • Fjern ikke SIM-kortet, mens det er i brug, Modtagelse af data: 4G – op til 150 Mbps, da dette kan beskadige kortet. 3G – op til 42 Mbps, 2G – op til 296 kbps • Udsæt ikke modemmet for ekstremt høje eller lave Afsendelse af data 4G – op til 50 Mbps, temperaturer, vand eller fugt.
 • Page 7 Sisestage 4G USB modem mobiilse MicroSD kaart lairibaühenduse jaoks (kui olete otsustanud seda kasutada) Järgige lihtsalt juhendis esitatud juhiseid MicroSD Mälukaart ei ole modemi ja saate peagi kasutada oma mobiilset töötamiseks esmavajalik ning see ei võrguühendust – ülikiiret ja turvalist 4G kuulu müügikomplekti.
 • Page 8 Kasulikud nipid modemi kasutamiseks (järg) ning siis Minu arvuti või Arvuti, kui kasutate • Ärge kunagi sulgege oma ühendusprogrammi ajal, kui süsteemi Windows Vista või Windows 7). Internetiühendus on aktiivne, sest siis ühendus kaob. Kui aken jääb teile ette, kahandage seda kuvaril. b) Mac OS X 10.5, 10.6 või 10.7 jaoks Kui 4G modem on teie arvutiga • Modemi vahendusel mobiilside võrgus” tekstisõnumi saatmiseks klõpsake ühendusprogrammi ümbriku-...
 • Page 9 Veaotsing Toimige alljärgnevalt: Kõigepealt katkestage interneti- ühendus, kuid hoidke oma modem arvutiga ühenduses. Installimisfaasis Klõpsake Settings (Sätted), seejärel Options (Valikud) Kui olete eelnevalt oma arvutisse juba mõne modemi Network Only GSM (Ainult GSM) (Võrk). Seejärel valige installinud, peate selle kõigepealt süsteemist või Only 3G (Ainult 3G) ning klõpsake...
 • Page 10 4G modemi tundmaõppimine Valgusdiood-märgutuled (LED), mis näitavad: • Roheline tuli, vilgub 2 korda iga 2 sekundi järel = Modem on sisse lülitatud • Roheline tuli, vilgub 5 korda sekundis = Modemi tarkvara uuendatakse • Roheline tuli, vilgub korra sekundis = Luuakse ühendust 2G võrguga • Sinine tuli, vilgub korra kahe sekundi jooksul = Luuakse ühendust 3G võrguga • Helesinine tuli, vilub korra iga kahe sekundi järel = Luuakse ühendust 4G võrguga • Roheline tuli = Modem on ühendatud 2G võrku • Sinine tuli = Modem on ühendatud 3G võrku • Helesinine tuli = Modem on ühendatud 4G võrku USB liides SIM-kaardi pesa MicroSD kaardi pesa Mälukaardi sisestamiseks...
 • Page 11 Huawei E3276s modem Tehnilised andmed Ohutusjuhised Ühendus: 2G / 3G / 4G • Ärge eemaldage oma SIM kaarti selle kasutamise Andmete vastuvõtmine: 4G – kuni 150 Mbps, ajal, sest see võib kaarti või modemit kahjustada. 3G – kuni 42 Mbps, 2G – kuni 296 kbps • Ärge hoidke modemit väga kõrgel või madalal Andmete saatmine: 4G –...
 • Page 12 Lisävaruste Aseta MicroSD- mobiililaajakaistaasi kortti paikalleen jos haluat käyttää Noudattamalla tämän ohjekirjan ohjeita saat muistikorttia. langattoman verkkosi ja mobiililaajakaistasi MicroSD Muistikortti ei ole toimimaan nopeasti ja turvallisesti 4G-verkon välttämätön modeemin toiminnan kannalta. kautta. Ohjekirjasta löydät hyödyllisiä Pakkauksessa ei ole mukana muistikorttia. vinkkejä, kuinka saat kaiken irti modeemistasi.
 • Page 13 Vinkit modeemin käyttöön (jatkuu) Napsauta Käynnistävalikko ja sitten • Älä koskaan sammuta yhteysohjelmaa, kun internet- tietokone tai Tietokone, jos käytössäsi on yhteys on muodostettu. Muuten yhteys katkeaa. Jos ohjelman ikkuna on tiellä, voit pienentää sen. Windows Vista tai Windows 7. • Voit lähettää tekstiviestejä mobiililaajakaistan kautta b) Mac OS X 10.5, 10.6 tai 10.7- napsauttamalla yhteysohjelman kirjekuorikuvaketta.
 • Page 14 Vianmääritys Napsauta Settings (Asetukset), Options (Valinnat) Modeemin asennus epäonnistuu Network Only GSM (Vain GSM) (Verkko). Valitse sitten Mikäli olet asentanut jonkin muun modeemin aiemmin Only 3G (Vain 3G) ja napsauta (Käytä). Napsauta tietokoneeseesi, sen asennus tulee poistaa, ennen kuin sitten voit asentaa uuden modeemin.
 • Page 15 4G-modeemi Merkkivalot: • Vihreä, vilkkuu 2 kertaa 2 sekunnin välein = Modeemi on päällä • Vihreä, vilkkuu 5 kertaa sekunnissa = Modeemin ohjelmistoa päivitetään • Vihreä, vilkkuu kerran sekunnissa = Modeemi muodostaa yhteyttä 2G-verkkoon • Sininen, vilkkuu kerran 2 sekunnin välein = Modeemi muodostaa yhteyttä 3G-verkkoon • Vaaleansininen, vilkkuu kerran 2 sekunnin välein = Modeemi muodostaa yhteyttä 4G-verkkoon • Vihreä = Modeemi on yhdistetty 2G-verkkoon • Sininen = Modeemi on yhdistetty 3G-verkkoon • Vaaleansininen = Modeemi on yhteydessä...
 • Page 16 Huawei E3276s-modeemi Tekniset tiedot Turvallisuusohjeet Yhteys: 2G / 3G / 4G • Älä poista sim-korttia sen ollessa käytössä, sillä kortti voi vaurioitua. 4G – jopa 150 Mbit/s, Tiedon vastaanotto: 3G – jopa 42 Mbit/s, 2G – jopa 296 kbit/s • Älä altista modeemia erittäin korkeille tai alhaisille Tiedon lähettäminen: 4G – jopa 50 Mbit/s, lämpötiloille, vedelle tai kosteudelle.
 • Page 17 Įdėkite „MicroSD“ Papildoma pavara jūsų kortelę mobiliajam internetui (jei norite ją naudoti) Atminties kortelė Tiesiog vadovaukitės instrukcijoje MicroSD modemo funkcijai pateiktais nurodymais ir netrukus galėsite nebūtina, pakuotėje kortelės nėra. mėgautis itin greitu ir saugiu mobiliuoju 4G ryšiu. Čia rasite keletą naudingų patarimų, Prijunkite 4G modemą...
 • Page 18 (tęsinys) Patarimai, kaip naudotis modemu (mano kompiuteris) arba „Computer“ • Niekuomet neišjunkite prisijungimo programos, (kompiuteris), jei naudojate „Windows Vista“ kol jungiatės prie interneto, nes dings ryšys. arba „Windows 7“). Jei langas trukdo, jį sumažinkite. b) „Mac OS X“ 10.5, 10.6 arba 10.7 • Jei norite išsiųsti tekstinį pranešimą per mobilųjį Kai prijungsite 4G modemą prie kompiuterio, internetą, prisijungimo programoje spustelėkite voko piktogramą.
 • Page 19 Trikdžių šalinimas „Settings“ (nuostatos), tuomet „Options“ (parinktys) Jei nepavyksta diegimas „Network“ „Only GSM“ (tinklas). Tada pasirinkite Jei prieš tai savo kompiuteryje esate įdiegę kitą modemą, (tik GSM) arba „Only 3G“ (tik 3G) ir spustelėkite turėtumėte jį ištrinti. „Use“ (naudoti). Tuomet spauskite „OK“...
 • Page 20 Susipažinkite su 4G modemu Šviesos diodai (LED), kurie rodo: • Žalia šviesa, mirksi 2 kartus kas sekundę – modemas įjungtas • Žalia šviesa, mirksi 5 kartus per sekundę – atnaujinama modemo programinė įranga • Žalia šviesa, mirksi kartą per sekundę – modemas jungiasi prie 2G tinklo • Mėlyna šviesa, mirksi kas dvi sekundes – modemas jungiasi prie 3G tinklo • Žydra šviesa, mirksi kas dvi sekundes – modemas jungiasi prie 4G tinklo • Žalia šviesa –...
 • Page 21 „Huawei E3276s“ modemas Specifikacijos Saugos nurodymai Ryšys: 2G / 3G / 4G • Neišimkite SIM kortelės, kol ji naudojama, nes galite ją pažeisti. 4G – iki 150 Mbps, Priėmimo sparta: 3G – iki 42 Mbps, 2G – iki 296 kbps • Nelaikykite modemo itin aukštoje ar žemoje Išsiuntimo sparta: 4G – iki 50 Mbps, temperatūroje, vandenyje ar drėgmėje.
 • Page 22 Ievietojiet Papildu ātrums Jūsu MicroSD karti (ja vēlaties to mobilajam platjoslas tīklam izmantot) MicroSD Atmiņas karte nav Izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos nepieciešama modema funkciju norādījumus un pavisam drīz varēsiet nodrošināšanai, un tā nav iekļauta izmantot mobilo platjoslas internetu, kas, komplektā ar šo ierīci. būdams 4G, ir izcili ātrs un drošs.
 • Page 23 Modema lietošanas padomi (turp.) Computer, ja izmantojat Windows Vista • Neizslēdziet savienojuma programmu, kamēr vai Windows 7). ir izveidots savienojums ar internetu, citādi savienojums tiks pārtraukts. Ja logs traucē, b) Operētājsistēmai Mac OS X 10.5, minimizējiet to. 10.6 vai 10.7 •Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot mobilo platjoslas Kad 4G modems būs pievienots datoram, internetu, noklikšķiniet uz aploksnes ikonas tiks parādīta ikona ar tekstu Mobile...
 • Page 24: Problēmu Novēršana

  Problēmu novēršana Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), pēc tam Ja instalēšana neizdodas noklikšķiniet uz Options (Opcijas) Network (Tīkls). Ja datorā ir instalēta jebkāda cita modema Only GSM (Tikai GSM) Only 3G Pēc tam atlasiet programmatūra, tā vispirms ir jāatinstalē. (Tikai 3G) un noklikšķiniet uz (Lietot).
 • Page 25 4G modema apskats Gaismas indikatori (diodes), kas norāda: • zaļa gaisma, mirgo 2 reizes sekundē ar sekundes intervālu = modems ir ieslēgts; • zaļa gaisma, mirgo 5 reizes sekundē = modema programmatūra tiek atjaunināta; • zaļa gaisma, mirgo vienreiz sekundē = modems veido savienojumu ar 2G tīklu; • zila gaisma, mirgo vienreiz sekundē ar sekundes intervālu = modems veido savienojumu ar 3G tīklu; • gaišzila gaisma, mirgo vienreiz sekundē ar sekundes intervālu = modems veido savienojumu ar 4G tīklu;...
 • Page 26 Modems Huawei E3276s Drošības norādījumi Specifikācijas • Neizņemiet SIM karti tās lietošanas laikā, citādi Savienojums: 2G/3G/4G iespējams sabojāt karti. Datu saņemšana: 4G – līdz 150 Mbps, 3G – līdz 42 Mbps, 2G – līdz 296 kbps • Nepakļaujiet 4G modemu ļoti augstu un zemu temperatūru, ūdens un mitruma ietekmei. 4G – līdz 50 Mbps, Datu sūtīšana:...
 • Page 27 Sett inn Ekstrautstyr til ditt MicroSD-kortet mobile bredbånd (hvis du velger å bruke det) Det er ikke nød- Bare følg instruksjonene i bruksanvisningen, MicroSD vendig med et minne- så er du snart i gang med å bruke mobilt kort for at modemet skal virke, og det bredbånd –...
 • Page 28 Smarte tips for bruk av modemet (forts.) • Du må aldri lukke tilkoblingsprogrammet mens My Computer (Min datamaskin) og deretter du er koblet til Internett, siden dette vil føre til at Computer (Datamaskin) forbindelsen kobles fra. Minimer vinduet i stedet eller hvis du hvis det er i veien. bruker Windows Vista eller Windows 7).
 • Page 29 Feilsøking Hvis installasjonen mislykkes Hvis du tidligere har installert et modem på datamaskinen, (Innstillinger), deretter Options (Alternativer) bør du avinstallere det. Network (Nettverk). Velg deretter Only GSM (Kun GSM) Only 3G (Kun 3G) eller og klikk (Bruk). Klikk deretter Hvis du bruker en datamaskin med Windows: på...
 • Page 30 Bli kjent med 4G-modemet Lysdioder (LED-lamper), som angir følgende: • Grønt lys, blinker 2 ganger annet hvert sekund = Modemet er slått på • Grønt lys, blinker 5 ganger i sekundet = Modemprogramvaren oppdateres • Grønt lys, blinker én gang i sekundet = Modemet kobler til 2G-nettverket • Blått lys, blinker én gang annet hvert sekund = Modemet kobler til 3G-nettverket • Lyseblått lys, blinker én gang annet hvert sekund = Modemet kobler til 4G-nettverket • Grønt lys = Modemet er koblet til 2G-nettverket • Blått lys = Modemet er koblet til 3G-nettverket...
 • Page 31 Huawei E3276s-modem Spesifikasjoner Sikkerhetsinstruksjoner Tilkobling: 2G / 3G / 4G • Ikke fjern SIM-kortet mens det er i bruk, siden dette Motta data: 4G – opptil 150 Mbps, kan skade kortet. 3G – opptil 42 Mbps, 2G – opptil 296 kbps • Ikke utsett modemet for svært høye eller svært lave Sende data: 4G – opptil 50 Mbps, temperaturer, vann eller fuktighet.
 • Page 32 Дополнительное Вставьте карту устройство для мобильной MicroSD (если выбрано ее широкополосной сети использование) Карта памяти для Просто следуйте приведенным в данном MicroSD работы модема не руководстве инструкциям, и вскоре требуется, и карта в комплект не входит. вы сможете пользоваться своим мобильным...
 • Page 33 Полезные советы по работе с модемом (продолжение) b) Для Mac OS X 10.6 и 10.7.7 • Не допускается закрывать программу связи при После подключения модема 4G к действующем подключении к Интернету, поскольку компьютеру, появляется значок с текстом это приведет к разрыву связи. Вместо этого сверните Mobile Broadband (Мобильная окно, если...
 • Page 34: Поиск И Устранение Проблем

  Поиск и устранение проблем В случае неудачной установки Выполните следующие действия: Сначала прервите соединение с Интернетом, но оставьте модем Если на компьютере ранее был установлен модем, подключенным к компьютеру. Нажмите Settings удалите его. (Параметры), затем. Если на компьютере установлена Windows: Откройте Control Panel (Панель управления) Если...
 • Page 35 Знакомство с модемом 4G Светодиоды (LED), обозначающие: • Зеленый, мигает 2 раза через секунду = Модем включен • Зеленый, мигает 5 раз в секунду = Программа модема обновляется • Зеленый, мигает раз в секунду = Модем подключается к сети 2G • Синий, мигает через секунду = Модем подключается к сети 3G • Светло-голубой, мигает через секунду = Модем подключается к сети 4G • Зеленый = Модем подключен к сети 2G • Синий...
 • Page 36 Модем Huawei E3276s Технические характеристики Правила техники безопасности Подключение: 2G / 3G / 4G • Не извлекайте SIM карту во время ее использования, поскольку это может привести Прием данных: 4G – до 150 Мбит/с, к ее повреждению. 3G – до 42 Мбит/с, 2G – до 296 кбит/с...
 • Page 37 Sätt i MicroSD- En extra växel för ditt kortet (om du väljer att använda ett sådant) mobila bredband Obs! Minneskortet är inte nödvändigt för Följ anvisningarna i handboken så är du MicroSD modemets funktion, och det snart igång med ditt mobila bredband medföljer inget i förpackningen.
 • Page 38 Några smarta tips när du (forts.) använder modemet Dator, om du har Windows Vista eller Windows 7). • Stäng aldrig ner anslutningsprogrammet medan b) För Mac OS X 10.6 eller 10.7 du är ansluten till internet, då kommer du att bli nedkopplad från internet. Minimera istället När 4G-modemet anslutits till datorn visas programfönstret om det är i vägen.
 • Page 39 Problemlösning Om installationen inte fungerar Endast GSM eller Endast 3G och klicka på Använd. Klicka sedan på OK. Har du ett modem installerat på din dator sedan tidigare, bör du avinstallera detta. OBS! Om du senare använder modemet där det finns 4G-täckning måste du ändra tillbaka till AUTO.
 • Page 40 Lär känna ditt 4G-modem Lysdioder, som betyder: • Grönt ljus, blinkar 2 gånger varannan sekund = Modemet är påslaget • Grönt ljus, blinkar 5 gånger per sekund = Modemets programvara uppdateras • Grönt ljus, blinkar 1 gång varannan sekund = Modemet ansluter till 2G-nätet • Blått ljus, blinkar 1 gång varannan sekund = Modemet ansluter till 3G-nätet • L jusblått ljus, blinkar 1 gång varannan sekund = Modemet ansluter till 4G-nätet • Grönt ljus = Modemet är anslutet till 2G-nätet • Blått ljus = Modemet är anslutet till 3G-nätet • Ljusblått ljus...
 • Page 41 Huawei E3276s-modem Säkerhetsföreskrifter Specifikationer • Ta inte ut sim-kortet medan det används, det kan Anslutningsformer: 2G / 3G / 4G skadas då. Ta emot data: 4G – upp till 150 Mbit/s, 3G – upp till 42 Mbit/s, 2G – upp till 296 kbit/s • Utsätt inte modemet för extremt höga eller låga temperaturer, vatten eller fuktighet. 4G – upp till 50 Mbit/s, Skicka data: 3G –...
 • Page 42 An extra gear for your Insert your mobile broadband MicroSD card (if you have chosen Simply follow the instructions in the to use one) MicroSD Quick Start Guide, and you will soon be A memory card is not up and running with your mobile broadband necessary for the modem to function, –...
 • Page 43 Smart tips for using your modem (cont.) My Computer Computer if you are • Never shut down your connection program while connected to the Internet, as this will using Windows Vista or Windows 7). cause you to lose your connection. Minimise b) For Mac OS X 10.6 or 10.7.7 the window instead if it is in the way.
 • Page 44: Troubleshooting

  Troubleshooting If the installation fails If you have previously installed a modem on your keep the modem connected to your computer. computer you should uninstall it. Click Settings, then Options and Network. Then select Only GSM Only 3G and click Use. Then click OK. If you are using a Windows computer: Go to Control Panel...
 • Page 45 Getting to know your 4G modem Light-emitting diodes (LEDs), which indicate: • Green light, flashes 2 times every other second = Modem is turned on • Green light, flashes 5 times a second = Modem software is being updated • Green light, flashes once a second = Modem is connecting to the 2G network • Blue light, flashes once every other second = Modem is connecting to the 3G network • Light blue light, flashes once every other second = Modem is connecting to the 4G network • Green light...
 • Page 46 Huawei E3276s modem Specifications Safety instructions Connection: 2G / 3G / 4G • Do not remove your SIM card while it is being used, as this may damage the card. Receive data: 4G – up to150 Mbps, 3G – up to 42 Mbps 2G – up to 296 kbps • Do not expose your modem to extremely high or low temperatures, water or humidity.