Download Table of Contents Print this page

Makita GA4030R Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GA4030R:

Advertisement

EN
Angle Grinder
Szlifierka kątowa
PL
Sarokcsiszoló
HU
Uhlová brúska
SK
CS
Úhlová bruska
Кутова шліфувальна
UK
машина
Polizor unghiular
RO
DE
Winkelschleifer
GA4030R
GA4530R
GA5030R
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
5
13
22
30
38
46
55
63

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GA4030R

 • Page 1 Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Szlifierka kątowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Uhlová brúska NÁVOD NA OBSLUHU Úhlová bruska NÁVOD K OBSLUZE Кутова шліфувальна ІНСТРУКЦІЯ З машина ЕКСПЛУАТАЦІЇ Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Winkelschleifer BETRIEBSANLEITUNG GA4030R GA4530R GA5030R...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 16 mm (5/8″) 16 mm (5/8″) Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.19 Fig.18 Fig.20...
 • Page 5: Specifications

  Makita declares that the following Machine(s): h, DS Uncertainty (K) : 1.5 m/s Designation of Machine: Angle Grinder Model GA4530R Model No./ Type: GA4030R, GA4530R, GA5030R Work mode: surface grinding Conforms to the following European Directives: Vibration emission (a ) : 7.5 m/s...
 • Page 6 Yasushi Fukaya sories will normally break apart during this test Director time. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Wear personal protective equipment. General power tool safety warnings Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appro-...
 • Page 7 movement at the point of pinching. Abrasive wheels excessive depth of cut. Overstressing the wheel may also break under these conditions. increases the loading and susceptibility to twisting Kickback is the result of power tool misuse and/or or binding of the wheel in the cut and the possibil- incorrect operating procedures or conditions and can be ity of kickback or wheel breakage.
 • Page 8: Functional Description

  workpiece before the switch is turned on. Shaft lock Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or Press the shaft lock to prevent spindle rotation when wobbling that could indicate poor installation installing or removing accessories.
 • Page 9 Installing or removing wheel guard CAUTION: Make sure that the mounting part (For depressed center wheel, flap of the inner flange fits into the inner diameter of the depressed center wheel / flap disc perfectly. disc, flex wheel, wire wheel brush Mounting the inner flange on the wrong side may / abrasive cut-off wheel, diamond result in the dangerous vibration.
 • Page 10: Operation

  Operation with abrasive cut-off / OPERATION diamond wheel WARNING: It should never be necessary to Optional accessory force the tool. The weight of the tool applies ade- quate pressure. Forcing and excessive pressure WARNING: When using an abrasive cut-off could cause dangerous wheel breakage. / diamond wheel, be sure to use only the special wheel guard designed for use with cut-off wheels.
 • Page 11: Maintenance

  The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. ►Fig.20 100 mm (4″) model...
 • Page 12 100 mm (4″) model 115 mm (4-1/2″) model 125 mm (5″) model Flex wheel Rubber pad 76 Rubber pad 100 Rubber pad 115 Abrasive disc Sanding lock nut Wire wheel brush Wire cup brush Wheel Guard (for cut-off wheel) *1 Abrasive cut-off wheel / Diamond wheel Lock nut wrench NOTE: *1 In some European countries, when using a diamond wheel, the ordinary guard can be used instead of the...
 • Page 13: Dane Techniczne

  ): 2,5 m/s lub mniej h, DS Niepewność (K): 1,5 m/s Dotyczy tylko krajów europejskich ModelGA4530R Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie(-a): Tryb pracy: szlifowanie powierzchni Oznaczenie maszyny: Szlifierka kątowa Emisja drgań (a ): 7,5m/s Model nr/typ: GA4030R, GA4530R, GA5030R h, AG Jest zgodne z wymogami określonymi w następujących...
 • Page 14 Dokumentacja techniczna zgodna w wymaganiami rozmiarze. dyrektywy 2006/42/EC jest dostępna w: Osprzęt montowany na gwint musi pasować Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia do gwintu wrzeciona szlifierki. W przypadku 2.6.2015 osprzętu montowanego przy użyciu kołnierzy otwór wewnętrzny osprzętu musi pasować do średnicy kołnierza.
 • Page 15 zatrzyma. Wirujący osprzęt może zahaczyć o Nie wolno montować do elektronarzędzia tarcz powierzchnię i wyrwać elektronarzędzie z ręki. łańcuchowych do cięcia drewna ani zębatych tarcz tnących. Tego typu tarcze często powodują 13. Uruchomionego elektronarzędzia nie wolno odrzut i utratę kontroli. przenosić...
 • Page 16 je w bezruchu do momentu całkowitego za prawidłowy montaż) ani nakrętki zabezpie- zatrzymania się ściernicy. Nie wolno wyciągać czającej. Uszkodzenie tych części może stać ściernicy tnącej z przecinanego elementu, gdy się przyczyną pęknięcia ściernicy. ściernica znajduje się w ruchu; w przeciwnym Przed włączeniem przełącznika należy się...
 • Page 17: Opis Działania

  WSKAZÓWKA: W przypadku działania zabezpiecze- OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pozwolić, nia przed przypadkowym włączeniem przed ponow- aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielo- nym uruchomieniem narzędzia należy poczekać co krotnego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe najmniej jedną sekundę. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub WSKAZÓWKA: W przypadku przeciążenia narzędzia niestosowanie się...
 • Page 18 Narzędzie z osłoną ściernicy W celu dokręcenia nakrętki zabezpieczającej należy mocno docisnąć blokadę wałka, aby unieruchomić wyposażoną w śrubę wrzeciono, a następne mocno dokręcić w prawo zabezpieczającą nakrętkę zabezpieczającą kluczem. ► Rys.8: 1. Klucz do nakrętki zabezpieczającej Zamontować osłonę ściernicy, tak aby występy na 2.
 • Page 19 Praca z użyciem ściernicy tnącej / OBSŁUGA tarczy diamentowej OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie Akcesoria opcjonalne należy dociskać narzędzia podczas pracy. Sam ciężar narzędzia zapewnia wystarczający nacisk. OSTRZEŻENIE: W przypadku używania Stosowanie siły i nadmiernego docisku może dopro- ściernicy tnącej / tarczy diamentowej należy uży- wadzić...
 • Page 20 UWAGA: Unikać przykładania zbyt dużego doci- autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi sku, który powoduje nadmierne wyginanie drutów Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- podczas używania szczotki. Może to doprowadzić nych Makita. do przedwczesnego zużycia szczotki.
 • Page 21: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i przystawek razem z narzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita.
 • Page 22: Részletes Leírás

  Bizonytalanság (K): 1,5 m/s Üzemmód: korongcsiszolás Csak európai országokra vonatkozóan Rezgéskibocsátás (a ) : 2,5 m/s vagy kisebb A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): h, DS Bizonytalanság (K): 1,5 m/s Gép megnevezése: Sarokcsiszoló GA4530R típus Típus sz./Típus: GA4030R, GA4530R, GA5030R Üzemmód: felület csiszolás...
 • Page 23 Yasushi Fukaya túlságos rezgését és az uralom elveszítését Igazgató okozhatják. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Ne használjon sérült kiegészítőket. Minden használat előtt ellenőrizze a kiegészítőket, A szerszámgépekre vonatkozó például a csiszolókorongokat, hogy nem csor- általános biztonsági...
 • Page 24 körülményeket teremthet. biztosítani. 15. Ne működtesse az elektromos szerszámot A tárcsavédőt biztonságosan kell felszerelni az gyúlékony anyagok közelében. A szikrák fel- elektromos szerszámra, és úgy kell elhelyezni, gyújthatják ezeket az anyagokat. hogy a lehető legjobban eltakarja a tárcsát a kezelő irányában. A tárcsavédő megvédi a kez- 16.
 • Page 25: A Működés Leírása

  13. Ellenőrizze, hogy a munkadarab megfelelően vezetékeket vagy tárgyakat, ami visszarúgást okozhat. alá van támasztva. 14. Figyeljen oda arra, hogy a tárcsa tovább forog Speciális biztonsági figyelmeztetések a köszörülési a szerszám kikapcsolása után. műveletre vonatkozóan: 15. Ha a munkahely különösen meleg és párás, Ne alkalmazzon különösen túlméretezett vagy elektromosan vezető...
 • Page 26 A szerszám bekapcsolásához nyomja le a kapcsoló A tárcsavédő fel- és leszerelése hátsó részét, majd csúsztassa az „I (ON)” pozíció irá- (süllyesztett középfuratú tárcsa, nyába. A folyamatos működéshez reteszelje a csúszó- kapcsolót úgy, hogy lenyomja az elülső részét. lapos tárcsa, flexkorong, A szerszám kikapcsolásához nyomja le a kapcsoló...
 • Page 27 MEGJEGYZÉS: Csak az ebben a kézikönyvben leírt VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a belső illesz- kiegészítőket használja a csiszolóhoz. Ezeket külön tőperem foglalata tökéletesen illeszkedjen a meg kell vásárolni. süllyesztett középfuratú tárcsa vagy lapos tárcsa belső átmérőjébe. Amennyiben a belső illesztőpe- remet a rossz oldalra szereli fel, veszélyes rezgés jöhet létre.
 • Page 28 115 mm-es (4–1/2”) / 125 mm-es (5”) Műveletek daraboló típus köszörűtárcsával/gyémánttárcsával Daraboló köszörűtárcsa felszerelésekor: Opcionális kiegészítők ► Ábra15: 1. Rögzítőanya 2. Daraboló köszörűtárcsa (4 mm-nél (5/32”) vékonyabb) 3. Daraboló FIGYELMEZTETÉS: Daraboló köszörűtár- köszörűtárcsa (4 mm-es (5/32”) vagy csa/gyémánttárcsa használatakor ügyeljen arra, vastagabb) 4.
 • Page 29 Makita cserealkatrészeket használva. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszám- hoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.
 • Page 30: Technické Špecifikácie

  Emisie vibrácií (a ): 2,5 m/s alebo menej h, DS Odchýlka (K): 1,5 m/s Len pre európske krajiny ModelGA4530R Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné Režim činnosti: povrchové brúsenie zariadenie/aa: Emisie vibrácií (a ): 7,5 m/s Označenie zariadenia: Uhlová brúska h, AG Odchýlka (K): 1,5 m/s...
 • Page 31 Technická dokumentácia podľa smernice 2006/42/EC je vyhovovať polohovaciemu priemeru príruby. k dispozícii na adrese: Príslušenstvo, ktoré nevyhovuje montážnym prv- Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko kom elektrického nástroja, bude fungovať nevyvá- 2.6.2015 žene, bude nadmerne vibrovať, čo môže mať za následok stratu kontroly.
 • Page 32 a nadmerné nahromadenie práškového kovu Nesprávne namontovaný kotúč vyčnievajúci môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom. cez rovinu okraja chrániča nemôže byť správne chránený. 15. Nepoužívajte elektrický nástroj v blízkosti horľavých materiálov. Iskry by mohli spôsobiť Chránič musí byť bezpečne upevnený na elek- vznietenie týchto materiálov.
 • Page 33 14. Majte na pamäti, že kotúč sa ďalej točí aj po zapríčiniť spätný náraz. vypnutí nástroja. Bezpečnostné varovania špecifické pre operácie 15. Pri práci v extrémne horúcom a vlhkom pro- pieskovania: stredí alebo prostredí silne znečistenom vodi- Nepoužívajte brúsne papiere na disk nadmer- vým prachom používajte skratový...
 • Page 34 Pre nástroj s krytom kotúča s ► Obr.2: 1. Posuvný prepínač poistnou skrutkou Zabezpečenie pred neúmyselným opätovným spustením Namontujte ochranný kryt kotúča tak, aby boli výčnelky na remeni ochranného krytu kotúča zarovnané s dráž- kami na ložiskovej vložke. Potom otočte ochranný kryt Náradie sa nespustí, ak je spínač...
 • Page 35 Kotúč vyberajte opačným postupom ako pri vkladaní. PREVÁDZKA Super príruba VAROVANIE: Na nástroj sa nikdy nemá tla- Voliteľné príslušenstvo čiť. Váha nástroja vyvíja dostatočný tlak. Tlačenie a Len pre náradie s vretenom so závitom M14. nadmerný tlak môžu spôsobiť nebezpečné narušenie Modely označené...
 • Page 36 Pri inštalácii diamantového kotúča: Práca s abrazívnym rozbrusovacím ► Obr.16: 1. Uzamykacia matica 2. Diamantový kotúč kotúčom/diamantovým kotúčom (tenší ako 4 mm (5/32″)) 3. Diamantový kotúč (4 mm (5/32″) alebo hrubší) Voliteľné príslušenstvo 4. Vnútorná príruba VAROVANIE: Pri použití abrazívneho roz- Prevádzka s drôtenou kalichovou brusovacieho kotúča/diamantového kotúča vždy kefou...
 • Page 37: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené.
 • Page 38 Společnost Makita prohlašuje, že následující zařízení: Pracovní režim: smirkování diskem Popis zařízení: Úhlová bruska Emise vibrací (a ): 2,5 m/s nebo méně Č. modelu / typ: GA4030R, GA4530R, GA5030R h, DS Nejistota (K): 1,5 m/s Vyhovuje následujícím evropským směrnicím: ModelGA4530R 2006/42/EC Pracovní...
 • Page 39 Yasushi Fukaya případné poškozené příslušenství vyměňte. Po Ředitel kontrole a instalaci příslušenství se postavte Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie mimo rovinu rotujícího příslušenství (totéž Obecná bezpečnostní upozornění platí pro přihlížející osoby) a nechte elektrické nářadí minutu běžet při maximálních otáčkách k elektrickému nářadí...
 • Page 40 jiného příslušenství. Skřípnutí nebo zaseknutí způso- Působení bočních sil na tyto kotouče může způso- buje náhlé zastavení otáčejícího se příslušenství, což bit jejich roztržení. vede k nekontrolovanému vrhnutí elektrického nářadí Vždy používejte nepoškozené příruby, které ve směru opačném ke směru otáčení příslušenství v mají...
 • Page 41: Popis Funkcí

  proniknout skrz tenký oděv a/nebo pokožku. VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost Je-li při kartáčování doporučen chránič, nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě zabraňte vzájemnému kontaktu chrániče a předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování drátěného kotouče či kartáče. Drátěný kotouč bezpečnostních pravidel platných pro tento výro- nebo kartáč...
 • Page 42 Nářadí s chráničem kotouče a Funkce měkkého spuštění upínací páčkou Funkce měkkého spuštění omezí ráz při spuštění. Povolte šroub a potom ve směru šipky potáhněte za páčku. Namontujte chránič kotouče tak, aby byly výstupky na obruči chrániče kotouče vyrovnány s SESTAVENÍ...
 • Page 43: Práce S Nářadím

  Nasazení a sejmutí brousicího UPOZORNĚNÍ: Nikdy nářadí nezapínejte, kotouče pokud je v kontaktu se zpracovávaným dílem. Mohlo by dojít ke zranění. Volitelné příslušenství UPOZORNĚNÍ: Při práci vždy používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. VAROVÁNÍ: Při nasazení brousicího kotouče UPOZORNĚNÍ: Po ukončení práce vždy vždy používejte dodaný...
 • Page 44 údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními Nářadí odpojte ze zásuvky a položte jej kotoučem servisními středisky společnosti Makita s využitím nahoru, abyste získali snadný přístup k vřetenu. náhradních dílů Makita. Z nářadí sejměte veškeré příslušenství. Na vřeteno nasaďte hrncový...
 • Page 45: Volitelné Příslušenství

  VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslu- šenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.
 • Page 46: Технічні Характеристики

  Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: Режим роботи: шліфування поверхонь Позначення обладнання: Кутова шліфувальна Розповсюдження вібрації (a ): 7,5м/с h, AG машина Похибка (K): 1,5 м/с № моделі / тип: GA4030R, GA4530R, GA5030R Режим роботи: шліфування диском Відповідає таким європейським директивам: 46 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 47 інструмента та не рекомендовані виробни- Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC ком. Навіть якщо приладдя можна приєднати можна отримати: до інструмента, це не гарантує безпечної Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium експлуатації. (Бельгія) Номінальна швидкість приладдя повинна 2.6.2015 щонайменше дорівнювати максимальній...
 • Page 48 та спричинити травмування. всіх запобіжних заходів, оператор зможе кон- тролювати реакцію крутного моменту або силу 10. Тримайте електроінструмент тільки за при- віддачі. значені для цього ізольовані поверхні під час виконання дії, за якої ріжучий інстру- У жодному разі не можна тримати руку біля мент...
 • Page 49 Додаткові спеціальні попередження про кожух, не допускайте контакту щітки та необхідну обережність під час абразивного кожуха. Під дією робочого навантаження та відрізання: відцентрових сил діаметр щітки або дискової дротяної щітки може збільшитися. Не можна «заклинювати» відрізний круг або прикладати надмірний тиск. Не нама- Додаткові...
 • Page 50 19. Під час роботи не користуйтеся сукняними Щоб скасувати захист від випадкового запуску, робочими рукавицями. Волокно з сукняних поверніть повзунковий перемикач у положення «О рукавиць може потрапити в інструмент, і це (ВИМКНЕНО)». призведе до його поломки. ПРИМІТКА: Коли задіяно захист від випадкового ЗБЕРІГАЙТЕ...
 • Page 51 Для інструмента із захисним Щоб затягнути контргайку, міцно натисніть на замок вала, щоб шпиндель не міг обертатись, а потім за кожухом круга зі стопорним допомогою ключа для контргайки надійно затягніть її гвинтом за годинниковою стрілкою. ► Рис.8: 1. Ключ для контргайки 2. Замок вала Установіть...
 • Page 52 Робота з абразивним відрізним РОБОТА кругом / алмазним диском ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не потрібно прикла- Додаткове приладдя дати силу до інструмента. Вага інструмента забезпечує достатній тиск. Прикладання сили та ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час застосування надмірний тиск можуть призвести до небезпечної абразивного відрізного круга / алмазного диска поломки...
 • Page 53: Технічне Обслуговування

  ► Рис.19: 1. Вихідні вентиляційні отвори 2. Вхідні вентиляційні отвори Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. 53 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 54: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з інстру- ментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додаткового та допоміжного обладнання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допо- міжне обладнання лише за призначенням.
 • Page 55 Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Makita declară că următoarea(ele) maşină(i): ModelGA4530R Destinaţia maşinii: Polizor unghiular Mod de lucru: polizarea suprafeţei Nr. model/Tip: GA4030R, GA4530R, GA5030R Emisie de vibraţii (a ): 7,5m/s Este în conformitate cu următoarele directive europene: h, AG Marjă...
 • Page 56 Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia care nu se potrivesc cu uneltele de montaj ale 2.6.2015 maşinii electrice vor funcţiona dezechilibrat, vor vibra excesiv şi pot cauza pierderea controlului. Nu folosiţi un accesoriu deteriorat. Înaintea fiecărei utilizări inspectaţi accesoriile, cum ar fi roţile abrazive, în privinţa sfărâmăturilor şi...
 • Page 57 electrocutare. care iese prin planul marginii apărătoarei nu poate fi protejat în mod adecvat. 15. Nu folosiţi scula electrică în apropierea mate- rialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste Apărătoarea trebuie ataşată ferm la scula elec- materiale. trică şi poziţionată pentru siguranţă maximă, astfel cea mai mică...
 • Page 58 cu gaură filetată, asiguraţi-vă că filetul dis- existenţi sau în alte zone mascate. Discul poate tăia conducte de gaz sau de apă, cabluri electrice cului este suficient de lung pentru lungimea sau obiecte care pot provoca un recul. arborelui. 13. Verificaţi ca piesa de prelucrat să fie sprijinită Avertismente specifice privind siguranţa operaţiuni- corect.
 • Page 59 Acţionarea întrerupătorului Instalarea sau demontarea apărătorii pentru disc (Pentru disc ATENŢIE: cu centru depresat, disc lamelar, Înainte de a conecta maşina, verifi- caţi întotdeauna dacă comutatorul glisant funcţi- disc flexibil, perie de disc din sârmă/ onează corect şi revine în poziţia „OFF” (Oprire) disc abraziv de retezat, disc de atunci când se apasă...
 • Page 60 Montarea sau demontarea discului Montarea sau demontarea discului cu centru depresat sau discului abraziv lamelar Accesoriu opţional ► Fig.10: 1. Contrapiuliţă de presare 2. Disc abraziv Accesoriu opţional 3. Taler de cauciuc AVERTIZARE: Atunci când utilizaţi un disc cu Montaţi talerul de cauciuc pe arbore. centru depresat sau un disc lamelar, apărătoarea Instalaţi discul pe talerul de cauciuc şi înşurubaţi discului trebuie montată...
 • Page 61 Pe durata perioadei de rodaj a unui disc nou, nu prelu- La instalarea discului diamantat: craţi cu polizorul pe direcţia înainte deoarece aceasta ► Fig.14: 1. Contrapiuliţă 2. Disc diamantat (mai sub- va tăia în piesa de prelucrat. După ce marginea discului ţire 4 mm (5/32″)) 3.
 • Page 62: Accesorii Opţionale

  Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumneavoastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat.
 • Page 63: Technische Daten

  EG-Konformitätserklärung Modell GA4530R Arbeitsmodus: Oberflächenschleifen Vibrationsemission (a ): 7,5m/s Nur für europäische Länder h, AG Makita erklärt, dass die folgende(n) Maschine(n): Messunsicherheit (K): 1,5 m/s Arbeitsmodus: Scheibenschleifen Bezeichnung der Maschine: Winkelschleifer Vibrationsemission (a ): 2,5 m/s oder weniger Modell-Nr./Typ: GA4030R, GA4530R, GA5030R...
 • Page 64 Die technische Akte in Übereinstimmung mit 2006/42/ werden. EG ist erhältlich von: Die Gewindehalterung von Zubehörteilen Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien muss genau dem Spindelgewinde der 2.6.2015 Schleifmaschine entsprechen. Bei Zubehörteilen, die durch Flansche montiert...
 • Page 65 rotierende Zubehörteil hineingezogen wird. der Schleifscheibe. 12. Legen Sie das Elektrowerkzeug erst ab, Lassen Sie beim Bearbeiten von Ecken und nachdem das Zubehörteil zum vollständigen scharfen Kanten usw. besondere Vorsicht wal- Stillstand gekommen ist. Anderenfalls kann das ten. Achten Sie darauf, dass das Zubehörteil rotierende Zubehörteil die Oberfläche erfassen nicht springt oder hängen bleibt.
 • Page 66 Empfänglichkeit für Verdrehen oder Klemmen der Drahtbürste nicht mit der Schutzhaube in Schleifscheibe im Schnitt sowie die Möglichkeit Berührung kommt. Der Durchmesser der von Rückschlag oder Scheibenbruch. Drahtscheibe oder Drahtbürste kann sich aufgrund der Arbeitslast und der Fliehkräfte vergrößern. Stellen Sie sich nicht so, dass sich Ihr Körper in einer Linie mit der rotierenden Zusätzliche Sicherheitswarnungen: Schleifscheibe oder hinter dieser befindet.
 • Page 67: Montage

  18. Schneidscheiben dürfen keinem seitlichen Schutz vor ungewolltem Neustart Druck ausgesetzt werden. 19. Verwenden Sie keine Arbeitshandschuhe Das Werkzeug läuft bei gesperrtem Schalter nicht an, aus Stoff während der Arbeit. Fasern von selbst wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Stoffhandschuhen können in das Werkzeug gelan- Um den Schutz vor ungewolltem Neustart aufzuheben, gen, was zu einer Beschädigung des Werkzeugs stellen Sie den Schiebeschalter wieder auf die Position...
 • Page 68 Montieren oder Demontieren Montieren oder Demontieren einer der Schutzhaube (für gekröpften Trennschleifscheibe gekröpfte Trennschleifscheibe, oder Fächerscheibe Fächerscheibe, Flexscheibe, Sonderzubehör Rotordrahtbürste / WARNUNG: Trennschleifscheibe, Wenn Sie eine gekröpfte Trennschleifscheibe oder Fächerscheibe benut- Diamantscheibe) zen, muss die Schutzhaube so am Werkzeug angebracht werden, dass ihre geschlossene Seite immer zum Bediener gerichtet ist.
 • Page 69: Betrieb

  Anbringen oder Abnehmen eines VORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug Schleifblatts niemals ein, wenn es mit dem Werkstück in Berührung ist, weil sonst Verletzungsgefahr für die Bedienungsperson besteht. Sonderzubehör ► Abb.10: 1. Schleifscheiben-Sicherungsmutter VORSICHT: Tragen Sie bei der Arbeit stets 2. Schleifblatt 3. Gummiteller eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz.
 • Page 70 Für 115-mm- / 125-mm-Modell Betrieb mit Trennschleifscheibe / Diamantscheibe Bei Montage einer Trennschleifscheibe: ► Abb.15: 1. Sicherungsmutter Sonderzubehör 2. Trennschleifscheibe (dünner als 4 mm) 3. Trennschleifscheibe (4 mm oder dicker) WARNUNG: Benutzen Sie beim Arbeiten mit 4. Innenflansch einer Trennschleifscheibe/Diamantscheibe nur die spezielle Schutzhaube, die für den Einsatz mit Bei Montage einer Diamantscheibe: Trennscheiben ausgelegt ist.
 • Page 71: Wartung

  SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in die- ser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 • Page 72 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 885462-974 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20150804...

This manual is also suitable for:

Ga4530rGa5030r

Table of Contents