Download Print this page

Asus X014D User Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

Declaraţie de conformitate UE
Subsemnatul,
Producător :
Adresă:
Reprezentant autorizat în Europa:
Adresă, Oraş:
Ţară:
declară următorul aparat:
Nume produs :
Nume Model :
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii :
CEM – Directiva 2004/108/CE (până în 19 Aprilie 2016) şi Directiva 2014/30/UE (până în 20 Aprilie 2016)
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 55013: 2013
R&TTE – Directiva 1999/5/CE
EN 300 328 V1.9.1(2015-02)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V7.1.1
EN 301 908-2 V6.2.1(2014-07)
EN 301 908-13 V6.2.1(2014-07)
EN 301 893 V1.8.1(2015-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62479:2010
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD – Directiva 2006/95/CE (până în 19 Aprilie 2016) şi Directiva 2014/35/UE (până în 20 Aprilie 2016)
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
Ecodesign – Directiva 2009/125/CE
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 642/2009
RoHS – Directiva 2011/65/UE
Marcajul CE
Echipament Clasa 1
Semnătură
Jerry Shen
Nume
CEO
Funcţie
Biz, bu imza altındakiler
Üretici:
Adres:
Avrupa'daki Yetkili:
Adres, Şehir:
Ülke:
Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :
Ürün adı :
Model adı :
Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarına göre uygundur:
EMC – Direktif 2004/108/EC 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 55013: 2013
R&TTE – Direktifi 1999/5/EC
EN 300 328 V1.9.1(2015-02)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V7.1.1
EN 301 908-2 V6.2.1(2014-07)
EN 301 908-13 V6.2.1(2014-07)
EN 301 893 V1.8.1(2015-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62479:2010
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD – Direktifi 2006/95/19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
Ecodesign – Direktif 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 642/2009
RoHS – Direktifi 2011/65/EU
CE işareti
Ekipman Sınıfı 1
İmza
Jerry Shen
Basılı Ad
CEO
Pozisyonu
ASUSTeK COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANIA
ASUS Phone
ASUS_X014D
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020: 2007+A11:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62311:2008
EN 60065:2002 / A12: 2011
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EU) No. 617/2013
(Marcaj de conformitate UE )
Data Declaraţiei Originale
Data Declaraţiei Corectate
Anul începând din care marcajul
EU Uygunluk Beyanı
ASUSTeK COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
ALMANYA
ASUS Phone
ASUS_X014D
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020: 2007+A11:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62311:2008
EN 60065:2002 / A12: 2011
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EU) No. 617/2013
Düzeltilmiş Deklerasyon Tarihi
Taipei, Taiwan
Locul emiterii
30/11/2015
7/3/2016
2016
CE va fi aplicat
(EU uygunluk işareti)
Taipei, Taiwan
Sürüm yeri
30/11/2015
Orjinal Deklerasyon Tarihi
7/3/2016
2016
CE İşaretinin Eklendiği Yıl
Ver. 160217
Ver. 160217

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Zb452kg