Download Print this page

DeWalt DC300 Manual

Hide thumbs Also See for DC300:

Advertisement

DC300
DC310
www.
.eu

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt DC300

 • Page 1 DC300 DC310 www.
 • Page 2 Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Norsk Português Suomi Svenska Türkçe Ελληνικά Copyright D WALT...
 • Page 3 DC300 DC310...
 • Page 4 DC300 10 6 DC310...
 • Page 5 DC300 19 7 DC310...
 • Page 6 WALT på nedenstående adresse eller se Europa 230 V værktøjer 10 ampere, lysnet bagsiden af brugsanvisningen. UK / Irland 230 V værktøjer 13 A, i stik DC300 DC310 Defi nitioner: sikkerhedsretningslinjer (Lydtryk) dB(A) Nedenstående definitioner beskriver (akustisk effekt) dB(A) sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs Vægtet RMS accelerationsværdi...
 • Page 7 D A N S K Produktudviklingsdirektør Uændrede stik, der passer til kontakterne, Horst Grossmann nedsætter risikoen for elektrisk stød. b Undgå kropskontakt med jordforbundne overfl ader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Page 8 D A N S K strømmen, mens afbryderen er på on, er der er brækket eller beskadiget, således risiko for ulykker. at el-værktøjets funktion påvirkes. Få d Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, beskadigede dele repareret, inden el- inden el-værktøjet tændes. værktøjet tages i brug. Et værktøj eller en nøgle, der efterlades i en Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt roterende del i el-værktøjet, kan resultere...
 • Page 9 D A N S K forekomme kontakt, skylles med vand. g Anvend altid en savklinge i den rigtige Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. størrelse og med det passende spændehul Væske fra batteriet kan give hudirritation eller (f.eks. stjerneformet eller rund). Savklinger, forbrændinger.
 • Page 10 D A N S K savklingen bevæger sig eller der er risiko tilbagetrækshåndtaget og overbevis Dem for tilbageslag. om, at den kan bevæges frit og hverken Find ud af, hvorfor savklingen har sat sig fast, berører savklingen eller andre dele ved alle og træf passende forholdsregler, så...
 • Page 11 D A N S K Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie For opladningstid, se tekniske data og skarpe kanter. ● Alle skadede eller defekte kabler skal repareres eller udskiftes på et autoriseret D WALT- Må ikke udsættes for væske værksted.
 • Page 12 TILTÆNKT BRUG Samling og justering De heavy duty rundsave model DC300/310 er designet til professionel brug til savning på ADVARSEL: Før samlingen og forskellige arbejdssteder (byggeplad-ser). MÅ justeringen skal batteriet altid IKKE bruges ved høj fugtighed eller under forhold,...
 • Page 13 D A N S K ● Batteriet (13) oplades ved, at man sætter det i ● For at genoplade batteriet skal batteriet opladeren (15), som vist, og sætter opladeren i anbringes i opladeren som sædvanlig. Lad stikkontakten. batteriet sidde mindst 8 timer i opladeren. Sørg for, at batteriet sidder korrekt i opladeren.
 • Page 14 D A N S K Udskiftning af savblad (fi gur E.) Brugervejledning DC300 ● Tryk savbladets låseknap ind (4), og drej ADVARSEL: samtidig spindelen, indtil bladets rotation ● Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne standser. og gældende foreskrifter. ● Skub håndtaget på bladets tilspændingsskrue ●...
 • Page 15 D A N S K Smig ● Indstil den ønskede vinkel. Smigvinkelstoppet vil automatisk være ved 22,5° og 45°. Hvis det Rengøring er nødvendigt med en mellemliggende vinkel, ADVARSEL: så hold skoen og lås den fast på stedet. ● Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en Lommeskæringer (fi...
 • Page 16 D A N S K Lokale regler kan give mulighed for separat GARANTI indsamling af elektriske husholdningsprodukter på kommunale lossepladser eller hos en forhandler, ● 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI ● når du køber et nyt produkt. Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke er helt tilfreds med dit D WALT- WALT har en facilitet til indsamling og genbrug...
 • Page 17: Technische Daten

  D E U T S C H AKKU-HANDKREISSÄGE DC300/DC310 Herzlichen Glückwunsch! GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar Sie haben sich für ein Werkzeug von D WALT drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder entschieden, das die lange D WALT-Tradition schweren Verletzungen führt.
 • Page 18 D E U T S C H Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder DC300 DC310 die Dämpfe entzünden können. (Schalldruck) dB(A) c Halten Sie Kinder und andere Personen (Schallleistung) dB(A) 104 während der Benutzung des Gerätes fern. Gewichteter Effektivwert der Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle verlieren.
 • Page 19 D E U T S C H b Verwenden Sie Schutzausrüstung. Tragen c Trennen Sie den Stecker von der Sie stets einen Augenschutz. Stromquelle und/oder das Akkupaket vom Schutzausrüstung wie Staubmaske, Elektrowerkzeug, bevor Einstellungen rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm vorgenommen, Zubehör gewechselt oder oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz Elektrowerkzeuge verstaut werden.
 • Page 20 D E U T S C H c Verwenden Sie nur die für die Werkzeuge d Halten Sie das zu schneidende Werkstück vorgesehenen Akkus. niemals in den Händen oder auf dem Bein. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Sichern Sie das Werkstück auf einer stabilen Verletzungen und Brandgefahr führen.
 • Page 21 D E U T S C H - Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder erneuten Einschalten ein Rückschlag aus dem durch den Schlitz hängen bleibt, so wird das Werkstück statt. Sägeblatt festgebremst, und durch die Reaktion d Stützen Sie große Platten ab, damit das des Motors wird die Einheit rasch zum Benutzer Sägeblatt nicht eingeklemmt wird und kein zurückgeschnellt;...
 • Page 22 D E U T S C H b Überprüfen Sie die Funktion der Feder Zusätzliche Sicherheitshinweise für die untere Schutzvorrichtung. Falls für Akkupakete und Ladegeräte Schutzvorrichtung und Feder nicht ● Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket einwandfrei funktionieren, so müssen diese trocken und sauber ist, bevor Sie es in das Teile vor dem Gebrauch instandgesetzt Ladegerät einsetzen.
 • Page 23 Ladegeräte Sach- und Personenschäden führen. VERWENDUNGSZWECK Laden Sie nur bei einer Umgebungs- Die DC300/310 Heavy-Duty-Kreissägen sind temperatur zwischen 4 °C und 40 °C für den professionellen Einsatz auf Baustellen konzipiert. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT Lassen Sie beschädigte Kabel sofort in einer nassen Umgebung oder in der Nähe von...
 • Page 24: Elektrische Sicherheit

  D E U T S C H 10 Neigungseinstellhebel Zusammenbauen und Einstellen 11 Schlitzmarkierung 12 Tiefeneinstellhebel ACHTUNG: Entnehmen Sie vor dem 13 Akku Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku. Ladegerät Ihr DE9000 Ladegerät nimmt nur D WALT ACHTUNG: Schalten Sie das Lithiumionen-Akkus, 36 V (DE9360) und 28 V Elektrowerkzeug immer aus, bevor Sie (DE9280), 2,2 Ah auf.
 • Page 25 D E U T S C H ● Nach Beendigung des Ladevorgangs sind die ● Um Ihr Akkupaket aufzufrischen, legen Sie es wie gewohnt in das Ladegerät. Lassen Sie das Kontrolleuchten alle an. Das Ladegerät schaltet Akkupaket mindestens 8 Stunden im Ladegerät. automatisch auf Ausgleichsladung um.
 • Page 26 Blattes (17) mit dem Inbusschlüssel fest. Sägeblattwechsel (Abb. E) Einstellen des Spaltmessers (Abb. E, DC310) DC300 • Die richtige Einstellung des Spaltmessers (21) ● Drücken Sie die Blattarretiertaste (4) und ist in Abbildung E, DC310 gezeigt. Justieren drehen Sie die Spindel, bis sich das Blatt nicht Sie den Abstand des Spaltmessers, nach mehr dreht.
 • Page 27 D E U T S C H ● Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie ● Drücken Sie die Einschaltsperre (2), um den das Sägeblatt bei voller Geschwindigkeit in das Schalter freizugeben. Werkstück vor. Halten Sie die Säge hierbei fest ●...
 • Page 28 D E U T S C H ● Sorgen Sie dafür, daß die Um diesen Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Lüftungsschlitze offen bleiben, und Produkt zu einer Vertragswerkstatt. Hier wird es reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig dann auf unsere Kosten gesammelt. mit einem weichen Tuch.
 • Page 29 D E U T S C H GARANTIE Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie ● 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE ● Wenn Sie mit der Leistung Ihres D WALT- eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen können Sie es unter Vorlage des Original- Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von...
 • Page 30: Technical Data

  CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result Technical data in property damage. DC300 DC310 Denotes risk of electric shock. Voltage Max. power output EC-Declaration of conformity No-load speed...
 • Page 31 E N G L I S H Director Engineering and Product Development There is an increased risk of electric shock if Horst Grossmann your body is earthed or grounded. c Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
 • Page 32 E N G L I S H g If devices are provided for the connection 5 Battery tool use and care of dust extraction and collection facilities, a Ensure the switch is in the off position ensure these are connected and properly before inserting battery pack.
 • Page 33 E N G L I S H c Adjust the cutting depth to the thickness Kickback is the result of saw misuse and/or of the workpiece. incorrect operating procedures or conditions and Less than a full tooth of the blade teeth can be avoided by taking proper precautions as should be visible below the workpiece.
 • Page 34 E N G L I S H Safety instructions for saws with a pendulum Additional safety instructions for battery packs blade guard and chargers a Check lower guard for proper closing before ● Make sure that the battery pack is dry and each use.
 • Page 35 Damage or personal injury could result. Do not use damaged chargers INTENDED USE The DC300/310 heavy-duty circular saws are designed for professional sawing applications at Charge only between 4 °C and 40 °C various work sites (i.e., construction sites). DO NOT use under wet conditions or in presence of fl...
 • Page 36: Electrical Safety

  E N G L I S H 13 Battery pack WARNING: Never use a light socket. 14 Release button Never connect the live (L) or neutral (N) 15 Charger wires to the earth pin marked E or 16 Charging indicators (red) Using an extension cable Electrical safety An extension cord should not be used unless...
 • Page 37 Replacing the saw blade (fi g. E) at its peak capacity. Battery packs should be DC300 refreshed weekly or whenever the pack no ● Press the blade lock button (4) while turning the longer delivers the same amount of work.
 • Page 38 E N G L I S H ● Retract the lower blade guard (8) using the Prior to operation: lever (7) and replace the blade (9). Reinstall the ● Make sure your battery pack is (fully) charged. washers (18, 19) in the correct position. ●...
 • Page 39: Protecting The Environment

  E N G L I S H ● Switch on the tool and feed the blade into the Optional accessories material at full speed, holding the tool fi rmly against the workpiece. WARNING: Since accessories, other than those offered by D WALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could...
 • Page 40 E N G L I S H repair agents and full details of our after-sales GUARANTEE service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com ● 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE ● If you are not completely satisfi ed with the performance of your D WALT tool, simply return it within 30 days, complete as purchased, to the...
 • Page 41 E S P A Ñ O L SIERRA CIRCULAR SIN CABLE DC300/DC310 ¡Enhorabuena! PELIGRO: indica una Usted ha optado por una herramienta D WALT. situación de peligro inminente, que si no se evita, provocará la muerte o lesiones Muchos años de experiencia y una gran asiduidad graves.
 • Page 42 E S P A Ñ O L b No utilice la herramienta eléctrica en un DC300 DC310 entorno con peligro de explosión, en el que (Presión acústica) dB(A) se encuentren combustibles líquidos, gases dB(A) Potencia acústica) o material en polvo.
 • Page 43 E S P A Ñ O L La utilización de un cable alargador adecuado La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo para su uso en exterior reduce el riesgo de una se pueden enganchar con las piezas en descarga eléctrica.
 • Page 44 E S P A Ñ O L Mantenga las herramientas de corte limpias Solamente así se garantiza la seguridad de la y afi ladas. herramienta eléctrica. Las herramientas de corte mantenidas correctamente se dejan guiar y controlar mejor. Instrucciones de seguridad para todas g Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, las sierras útiles de la herramienta, etc.
 • Page 45 E S P A Ñ O L (p. ej. en forma de diamante o redonda). b Cuando la hoja de sierra se atasca, o en caso de tener que interrumpir un corte Las hojas de sierra que no correspondan por cualquier otro motivo, suelte el gatillo a los elementos de montaje de ésta, giran excéntricas y pueden hacerle perder el manteniendo inmóvil la sierra y espere a...
 • Page 46 E S P A Ñ O L no gira libremente o no se cierra de forma ● Nunca utilice discos de corte abrasivos. instantánea. No fi je ni bloquee la protección inferior para mantenerla abierta. Instrucciones de seguridad adicionales para Si la sierra se cae accidentalmente puede que baterías y cargadores se deforme la protección inferior.
 • Page 47 Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C USO PREVISTO Las sierras circulares para trabajos pesados DC300/310 han sido diseñadas para aplicaciones Si el cordón estuviera en mal estado, profesionales de serrado en diversos centros de cambiarlo inmediatamente trabajo (por ejemplo en lugares de construcción).
 • Page 48: Montaje Y Ajustes

  E S P A Ñ O L 4 Inmovilizador del husillo Montaje y ajustes 5 Salida de polvo 6 Suela de sierra ADVERTENCIA: Antes de realizar el 7 Palanca de retirada de la protección inferior montaje y los ajustes, extraiga siempre 8 Protección inferior la batería.
 • Page 49 ● Para equilibrar la batería, colóquela en el Cambio de la hoja de sierra (fi g. E) cargador del modo habitual. Deje la batería DC300 durante al menos 8 horas en el cargador. ● Apriete el botón de bloqueo de la hoja (4) a la vez que gira el eje hasta que la hoja deje de Retardo por batería caliente/fría...
 • Page 50 E S P A Ñ O L afl oje el tornillo de sujeción de la hoja girándolo Instrucciones para el uso en dirección contraria a las agujas del reloj. ADVERTENCIA: ● Retire la protección inferior de la hoja (8) ● Respete siempre las instrucciones de utilizando la palanca (7) y sustituya la hoja (9).
 • Page 51 E S P A Ñ O L Mantenimiento la pieza con la cara posterior mirando hacia el Su herramienta eléctrica D WALT ha sido disco de sierra. diseñada para funcionar mucho tiempo con un ● Utilice el indicador de entalla (11) para seguir mínimo de mantenimiento.
 • Page 52 E S P A Ñ O L ● Los elementos de ión litio son reciclables. normal. Asegúrese de que este producto se Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro deseche por separado. de reciclado local. Las baterías recogidas se reciclarán o se desecharán adecuadamente.
 • Page 53 10 A, secteur WALT à l'adresse ci-dessous ou reportez-vous Royaume-Uni et Irlande Outils de 230 V au dos de ce manuel. 13 A, sur fi ches DC300 DC310 Défi nitions : consignes de sécurité (Pression acoustique) dB(A) (Puissance acoustique) dB(A) 104 Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de...
 • Page 54 F R A N Ç A I S Directeur de développement produits Horst Großmann 2 Sécurité électrique a La fi che de secteur de l'outil électroportatif doit convenir à la prise de courant. Ne modifi ez en aucun cas la fi che. N'utilisez pas de fi...
 • Page 55 F R A N Ç A I S tels que masque anti-poussières, chaussures c Déconnectez la prise de la source de sécurité antidérapantes, casque ou d'alimentation ou le pack-batterie de l'outil protection auditive, selon le travail à effectuer, électrique avant tout réglage, changement réduit le risque de blessures.
 • Page 56 F R A N Ç A I S b Ne rechargez le pack-batteries qu'avec le Sous la pièce à travailler, le carter de protection chargeur spécifi é par le fabricant. ne peut pas vous protéger de la lame de scie. Un chargeur prévu pour un type de pack- c Réglez la profondeur de coupe selon batteries présente un risque d'incendie s'il est...
 • Page 57 F R A N Ç A I S - si la lame de scie reste accrochée ou coincée Les grand panneaux risquent de s'arquer sous dans la fente sciée qui se ferme, elle se bloque leur propre poids. Les panneaux doivent être et la force du moteur ramène l'outil rapidement soutenus des deux côtés par des supports, vers l'utilisateur ;...
 • Page 58 F R A N Ç A I S Des pièces endommagées, restes de colle ● Faites remplacer tout cordon défectueux ou ou accumulations de débris peuvent ralentir endommagé par un agent D WALT agréé. l'actionnement du carter inférieur de protection. Ne tentez jamais de le réparer vous-même.
 • Page 59 Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C sous peine de provoquer des dégâts matériels ou des blessures corporelles. UTILISATION PRÉVUE Cordons défectueux. Remplacer Les scies circulaires robustes DC300/310 immédiatement sont destinées à des applications de sciage professionnel sur divers chantiers (chan-tiers de Problème de chargeur construction, par exemple).
 • Page 60 F R A N Ç A I S 10 Levier de réglage d'inclinaison Assemblage et réglage 11 Repère 12 Levier de réglage de profondeur AVERTISSEMENT : Toujours enlever 13 Pack-batteries le pack-batteries avant de procéder à l'assemblage ou au réglage. Chargeur Votre chargeur DE9000 accepte les batteries AVERTISSEMENT : Toujours mettre...
 • Page 61 F R A N Ç A I S ● Le pack-batterie peut être enlevé à tout Laissez le pack-batterie en place dans le moment ou laissé connecté dans le chargeur chargeur pendant au moins 8 heures. indéfi niment. ● Les témoins de charge rouges clignotent Délai de pack chaud/froid rapidement pour indiquer un problème de Lorsque le chargeur détecte une batterie trop...
 • Page 62 F R A N Ç A I S Remplacement de la lame de la scie (fi g. E) remplacement de la lame ou chaque fois que cela DC300 est nécessaire. ● Appuyez sur le bouton de blocage de la lame •...
 • Page 63 F R A N Ç A I S Entretien ● La coupe étant plus nette du côté où la lame sort de la pièce, il convient de fi xer cette Votre outil D WALT a été conçu pour durer dernière le dos dirigé vers la lame de scie. longtemps avec un minimum d'entretien.
 • Page 64 F R A N Ç A I S pas avec vos déchets domestiques Rendez-le GARANTIE disponible pour une collecte séparée. ● 30 JOURS D'ENGAGEMENT SATISFACTION ● La collecte séparée des produits et Si, pour quelque raison que ce soit, votre emballages usés permet le recyclage machine D WALT ne vous donne pas entière...
 • Page 65 Dati tecnici ATTENZIONE: utilizzato senza il simbolo DC300 DC310 di attenzione per la sicurezza, indica una Tensione situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può provocare Potenza ergota (max) danni alle cose.
 • Page 66 I T A L I A N O Direttore ricerca e sviluppo b Evitare il contatto fi sico con superfi ci collegate a terra, come tubi, radiatori, Horst Großmann forni e frigoriferi. Un corpo collegato a terra è esposto maggiormente al rischio di scosse elettriche. c Riporre gli elettroutensili al riparo dalla pioggia o dall'umidità.
 • Page 67 I T A L I A N O d Prima di accendere un elettroutensile, Gli elettroutensili risultano pericolosi se usati togliere eventuali chiavi o attrezzi da persone inesperte. di regolazione. e Sottoporre gli elettroutensili alle procedure Un utensile o una chiave inglese lasciati in un di manutenzione del caso.
 • Page 68 I T A L I A N O In caso di contatto accidentale, sciacquare In caso di contatto con una linea sotto tensione con acqua. Se il liquido entra a contatto con anche le parti metalliche dell'elettroutensile gli occhi, rivolgersi ad un medico. vengono sottoposte a tensione provocando una Il liquido che fuoriesce dalla batteria può...
 • Page 69 I T A L I A N O Un contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo entrambi i lati dei supporti idonei, sia lungo la non appropriato oppure non corretto della sega. linea di taglio che lungo i bordi. Esso può essere evitato soltanto prendendo e Non utilizzare mai lame per segatrice che misure di sicurezza adatte come dalla descrizione non siano più...
 • Page 70 I T A L I A N O comportano una riduzione della funzionalità da un tecnico autorizzato D WALT. Non tentare della calotta inferiore di protezione. mai di effettuare delle riparazioni. c Aprire manualmente la calotta inferiore di ● Non esporre il caricabatterie a umidità. protezione solo in caso di tagli particolari ●...
 • Page 71 Ricaricare esclusivamente a UTILIZZO PREVISTO temperature comprese tra 4 °C e 40 °C Le seghe circolari per utilizzo industriale DC300/310 sono progettate per uso professionale Sostituire immediatamente il cavo in vari ambienti di lavoro (es. cantie-ri). NON danneggiato utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o gas infi...
 • Page 72 I T A L I A N O 15 Caricabatterie AVVERTENZA: Prima di inserire o 16 Indicatori di carica (rossi) rimuovere il gruppo batterie, disattivare sempre l'utensile. Norme di sicurezza elettrica Il motore elettrico è stato predisposto per operare AVVERTENZA: Usate solamente con un unico voltaggio.
 • Page 73 Sostituzione della lama (fi g. E) caricabatterie, come di consueto. Lasciare il DC300 gruppo batterie per almeno 8 ore nel caricatore. ● Premere il pulsante di bloccaggio della lama (4) e contemporaneamente ruotare il mandrino, Pausa per gruppi troppo caldi o troppo freddi fi...
 • Page 74 I T A L I A N O ● Ritrarre la protezione inferiore della lama (8) ● Fissare il pezzo in lavorazione. usando la leva (7), quindi sostituire la lama (9). ● Applicare all'utensile esclusivamente Rimontare le rondelle (18 e 19) nella posizione pressioni di leggera entità, e non corretta.
 • Page 75 I T A L I A N O Tagli di sbieco Manutenzione ● Impostare l'angolo di inclinazione desiderato. Il Vostro Elettroutensile D WALT è stato studiato Il bloccaggio dell'inclinazione si posiziona per durare a lungo richiedendo solo la minima automaticamente a 22,5° e 45°. Se è richiesto manutenzione.
 • Page 76 I T A L I A N O non dovrà essere smaltito con i normali rifi uti GARANZIA domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata. ● GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE ● La raccolta differenziata di prodotti e Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro utensile D WALT, potrete...
 • Page 77 LET OP: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet Technische gegevens vermeden, kan leiden tot kleine of matige verwondingen. DC300 DC310 LET OP: Indien gebruikt zonder het Spanning veiligheidsalarmsymbool wijst dit op een Nuttig vermogen (max.) mogelijk gevaarlijke situatie die, indien Toerental, onbelast 4.000...
 • Page 78 N E D E R L A N D S geen geval worden veranderd. Gebruik geen Directeur Techniek en productontwikkeling Horst Grossmann adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok. WALT, Richard-Klinger-Straße 11, b Voorkom aanraking van het lichaam met D-65510, Idstein, Duitsland...
 • Page 79 N E D E R L A N D S gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en c Trek de stekker uit het stopcontact het gebruik van het elektrische gereedschap, en/of verwijder de accu voordat u het vermindert het risico van verwondingen. gereedschap instelt, toebehoren wisselt of c Voorkom per ongeluk inschakelen.
 • Page 80 N E D E R L A N D S b Laad accu's alleen op in opladers die door Er dient minder dan een volledige tandhoogte de fabrikant zijn gespecifi ceerd. onder het werkstuk zichtbaar te zijn. Voor een oplader die voor een bepaald type d Houdt het te zagen werkstuk nooit in uw accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer hand of op uw been vast.
 • Page 81 N E D E R L A N D S van de achterste zaagbladrand in het oppervlak e Gebruik geen stompe of beschadigde van het werkstuk vasthaken, waardoor het zaagbladen. zaagblad uit de zaagsnede beweegt en Zaagbladen met stompe of verkeerd gerichte achteruitspringt in de richting van de gebruiker.
 • Page 82 N E D E R L A N D S d Let er altijd op dat de onderste beschermkap afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen. het zaagblad bedekt voordat u de Transport zaagmachine op een werkbank of op de vloer legt. WALT Li-Ion-accu's zijn in overeenstemming Een onbeschermd uitlopend zaagblad beweegt met het handboek UN Manual of Tests and Criteria...
 • Page 83 N E D E R L A N D S BEOOGD GEBRUIK Alleen laden bij temperaturen tussen De DC300/310 zware cirkelzagen zijn ontworpen 4 °C en 40 °C voor professionele zaagtoepassingen op verschillende werklocaties (d.w.z. bouwterreinen). Beschadigd snoer direct laten...
 • Page 84 N E D E R L A N D S weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van in het contact. Let erop dat de accu goed in een los snoer in het stopcontact te steken. de oplader zit. De rode oplaadindicaties (16) knipperen volgens de laadtoestand van de accu.
 • Page 85 8 uur in de oplader. Het zaagblad vervangen (fi g. E) Vertraagd opladen van hete/koude accu's DC300 Wanneer een te hete of te koude accu in de ● Druk op de bladvergrendelingsknop (4) en draai oplader wordt geplaatst, wordt het oplaadproces aan de spoel tot het blad stopt te draaien.
 • Page 86 N E D E R L A N D S ● Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. • Maak de schroef (20) los en trek het splijtmes de markering (11). De markering staat op een uit tot de maximale lengte. lijn met de linkerzijde van het zaagblad wanneer •...
 • Page 87 N E D E R L A N D S minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk en regelmatige reiniging van de machine afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan garanderen een hoge levensduur. worden ingezameld.
 • Page 88 N E D E R L A N D S GARANTIE ● 30 DAGEN "NIET GOED, GELD TERUG" GARANTIE ● Indien uw D WALT elektrisch gereedschap om welke reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar D WALT, samen met uw...
 • Page 89: Tekniske Data

  WALT på adressen nedenfor eller se Europa 230 V verktøy veiledningens bakside. 10 A, nettspenning Storbritannia og Irland 230 V verktøy DC300 DC310 13 A, i støpsler (Lydtrykk) dB(A) Defi nisjoner: Retningslinjer for sikkerhet (Lydeffekt) dB(A) 104 Vektet effektverdi av akselerasjon Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de enkelte signalordene er.
 • Page 90 N O R S K forandres på noen som helst måte. Ikke Leder, konstruksjonsteknikk og produktutvikling bruk adapterstøpsler sammen med jordete Horst Grossmann elektroverktøy. Bruk av originale støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt. b Unngå kroppskontakt med jordete overfl ater WALT, Richard-Klinger-Straße 11, som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
 • Page 91 N O R S K d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før funksjon. Hvis elektroverktøyet er skadet, du slår på elektroverktøyet. må det repareres før bruk. En skrunøkkel eller en nøkkel som befi nner seg Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken i en roterende maskindel, kan føre til til mange uhell.
 • Page 92 N O R S K Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet Ytterligere sikkerhetsinstrukser for alle sager Årsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan opprettholdes. unngås. Sikkerhetsinstrukser for alle sager - Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon fra et sagblad som har hengt seg opp, klemt seg fast eller er galt innrettet, og som fører til at en FARE: ukontrollert sag løftes opp og beveger seg ut av...
 • Page 93 N O R S K Platene må støttes på begge sider, både d Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller i nærheten av sagespalten og på kanten. gulvet uten at nedre vernedeksel dekker e Bruk ikke butte eller skadede sagblad. over sagbladet. I en for smal sagespalte forårsaker sagblad Et ubeskyttet sagblad som fortsatt roterer, med butte eller galt opprettede tenner stor...
 • Page 94 Bruk ikke skadete ladere TILTENKT BRUK DC300/310 heavy-duty sirkelsager er beregnet på Temperaturområde for ladning 4 °C til å brukes ved profesjonell saging på forskjellige 40 °C arbeidssteder (f.eks. en byggeplass). SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige...
 • Page 95 N O R S K 1 Strømbryter Sette inn og fjerne batteripakken (fi g. A) 2 Sperre for strømbryter ● Når du skal sette inn batteripakken (13), juster 3 Fronthåndtak den mot batterirommet på verktøyet. Skyv 4 Spindellås batteripakken inn i rommet og trykk på den til 5 Støvtrakt batteriet klikker på...
 • Page 96 ● Sett batteriet i laderen som vanlig for å Utskifting av sagblad (fi g. E) gjenoppfriske batteripakken. La batteripakken DC300 stå i laderen i minst 8 timer. ● Trykk på låseknappen (4) på bladet mens akselen dreies helt til bladet slutter å rotere.
 • Page 97 N O R S K Holde og føre verktøyet (fi g. A) • Træ på klemskruen (17) på bladet for hånd for å ● Hold verktøyet i hovedhåndtaket og holde underlagsskiven på plass. Skru med uret. fronthåndtaket (3), slik at sagen blir ført på riktig •...
 • Page 98 N O R S K Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om Hvis du fi nner ut at D WALT-produktet ditt må egnet tilleggsutstyr. skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det Vedlikehold vanlige husholdningsavfallet.
 • Page 99 N O R S K GARANTI ● 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI ● Hvis du ikke er tilfreds med ditt D WALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din D WALT forhandler eller til et D WALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få...
 • Page 100 P O R T U G U Ê S SERRA CIRCULAR A BATERIAS DC300/DC310 Parabéns! PERIGO: Indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for Escolheu uma ferramenta D WALT. Muitos anos evitada, irá resultar em morte ou lesões de experiência, um desenvolvimento contínuo graves.
 • Page 101 P O R T U G U Ê S As ferramentas eléctricas produzem faíscas DC300 DC310 que podem provocar a ignição de pó e vapores. (Pressão acústica) dB(A) c Mantenha crianças e outras pessoas (Potência acústica) dB(A) 104 afastadas durante a utilização da ferramenta Valor de aceleração quadrado...
 • Page 102 P O R T U G U Ê S Um momento de falta de atenção durante a b Não utilize a ferramenta eléctrica se o utilização da ferramenta eléctrica pode causar interruptor não puder ser ligado nem graves lesões. desligado. b Use equipamento pessoal de protecção.
 • Page 103 P O R T U G U Ê S 5 Utilização e manutenção da bateria outra mão no punho adicional ou sobre a Assegure-se de que o interruptor está na o compartimento do motor. posição de desligado antes de introduzir Se ambas as mãos segurarem a serra, estas o conjunto de baterias.
 • Page 104 P O R T U G U Ê S Mais instruções de segurança para todas Procure a causa pela qual a lâmina emperra as serras e tome as devidas medidas correctivas. Causa e prevenção contra um contra-golpe: c Ao voltar a ligar a serra que se encontra na - um contra-golpe é...
 • Page 105 P O R T U G U Ê S peças, em todos os ângulos e profundidades ● Nunca transporte o carregador pelo cabo. de corte. Nunca puxe pelo cabo para desligar a fi cha da b Verifi que a acção da mola do resguardo tomada.
 • Page 106 Não utilizar carregadores danifi cados peças. Podem ocorrer danos ou lesões. FINALIDADE Carregar só entre 4 °C e 40 °C As serras circulares DC300/310 para utilização intensiva foram concebidas para aplicações de corte profi ssionais em diversos locais de trabalho Substituir imediatamente cabos (ou seja, áreas de construção).
 • Page 107 O carregador DE9000 aceita baterias Li-Ion ● Para retirá-la, prima o botão de libertação DEWALT de 36 V (DE9360) e 28 V (DE9280) (14) e puxe a bateria para fora do respectivo a 2,2 Ah. 13 Bateria receptáculo.
 • Page 108 Deixe a bateria Substituição da lâmina da serra (fi g. E) no carregador durante, no mínimo, 8 horas. DC300 ● Pressione o botão de fi xação da lâmina (4) Atraso devido a bateria quente/fria enquanto o eixo roda, até que a serra pare.
 • Page 109 P O R T U G U Ê S ● Abra a alavanca no parafuso de fi xação da Antes da operação: lâmina (17). Segurando a alavanca, aperte o ● Certifi que-se de que a bateria está parafuso de fi xação da lâmina, rodando no (completamente) carregada.
 • Page 110 P O R T U G U Ê S Cortes em mergulho (fi g. F) ● Meça e marque o corte necessário para a cavidade. Limpeza ● Retraia o resguardo inferior da lâmina. ● Pouse a parte frontal do pé da serra na peça de trabalho e assegure-se de que a lâmina está...
 • Page 111 P O R T U G U Ê S Os regulamentos locais poderão providenciar a GARANTIA recolha em separado de produtos eléctricos junto das casas, em lixeiras municipais ou junto dos ● 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA ● fornecedores ao adquirir um novo produto. Se não estiver completamente satisfeito com a sua ferramenta D WALT, contacte um Centro...
 • Page 112 Lisätietoja saat D WALTilta allaolevasta Eurooppa 230 V:n työkalut osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. 10 A, verkkovirran varoke Yhdistynyt 230 V:n työkalut DC300 DC310 kuningaskunta ja Irlanti 13 A, pistokkeen varoke (Äänenpaine) dB(A) Määritelmät: Turvallisuusohjeet (Ääniteho) dB(A) 104 Kiihtyvyyden painotettu Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta.
 • Page 113 S U O M I millään tavalla. Älä käytä minkäänlaisia Tekniikasta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja pistorasia-adaptereita maadoitettujen Horst Grossmann sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. WALT, Richard-Klinger-Straße 11, Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on D-65510, Idstein, Saksa...
 • Page 114 S U O M I d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti sen Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen pyörivässä osassa, saattaa johtaa käyttöönottoa.
 • Page 115 S U O M I 6 Huolto h Älä koskaan käytä vaurioituneita sahanterän kiinnityslaattoja tai -pulttia. a Anna koulutettujen ammattitaitoisten Sahanterän kiinnityslaatat ja –pultti on henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä suunniteltu erityisesti sahasi varten, varaosia. antaen parasta mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuutta.
 • Page 116 S U O M I kulmasahauksissa". Avaa alempi suojus c Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun joka on työkappaleessa, keskitä sahanterä sahanterä on uponnut työkappaleeseen. sahausurassa ja tarkista, että hampaat eivät Kaikissa muissa sahaustöissä alemman ole tarttuneet työkappaleeseen.
 • Page 117 Siitä voisi seurata vaurioita tai henkilövahinkoja. Älä yritä ladata viallisia akkuja KÄYTTÖTARKOITUS Suurtehoiset DC300- ja DC310-pyörösahat on Älä käytä viallisia latureita tarkoitettu erilaisissa työolosuhteissa (esim. rakennuksilla) tapahtuvaan ammatti-maiseen Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä...
 • Page 118 S U O M I Suurtehoiset pyörösahat ovat ammattilaisten VAROITUS: Kytke aina kone päältä sähkötyökaluja. Älä anna työkalua lasten käsiin. ennen kuin asennat tai poistat Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun akkupaketin. työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. VAROITUS: Käytä ainoastaan 1 Virtakytkin WALT-akku ja -latauslaite.
 • Page 119 90° asteen kulman. tahansa, jos ne eivät enää toimita yhtä paljon virtaa kuin aikaisemmin. Sahanterän vaihtaminen (kuva E) DC300 ● Akku ladataan uudelleen asettamalla se laturiin ● Paina terän lukituspainiketta (4) samalla kun normaalilla tavalla. Jätä akku laturiin vähintään käännät tappia niin kauan, että...
 • Page 120 S U O M I DC310 Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A) • Paina terän lukituspainiketta (4) ja löysää Turvallisuussyistä sähkötyökalusi virtakytkin (1) on terän kiristysruuvia (17) kiertämällä sitä varustettu käynnistyksen varmistinnupilla (2). vastapäivään työkalun mukana toimitetulla ● Paina käynnistyksen varmistinnuppia. kuusiokoloavaimella.
 • Page 121 S U O M I voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan D WALTin Pölyn poisto (kuva A) suosittelemia lisävarusteita. Työkalussa on pölynpoistoliitäntä (5). Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi ● Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun soveltuvista lisävarusteista. sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
 • Page 122 S U O M I TAKUU ● 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ● Jos et ole täysin tyytyväinen D WALT- Akku työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota WALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin sujuivat helposti.
 • Page 123: Tekniska Data

  Storbritannien & Irland 230 V verktyg manualen. 13 Ampere, i elkontakter Defi nitioner: Säkerhetsföreskrifter DC300 DC310 (Ljudtryck) dB(A) Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden för vart och ett av signalorden. Vänligen läs (Akustisk styrka) dB(A) 104 bruksanvisningen och notera dessa symboler.
 • Page 124 S V E N S K A Oförändrade stickkontakter och passande Produktutvecklings- och ingenjörsdirektör vägguttag minskar risken för elchock. Horst Grossmann b Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det fi nns en större risk för elchock om din kropp är jordad.
 • Page 125 S V E N S K A e Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid Håll skärverktyg skarpa och rena. har säkert fotfäste och god balans. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa På så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget eggar fastnar inte så...
 • Page 126 S V E N S K A Säkerhetsinstruktioner för alla sågar Tillkommande säkerhetsinstruktioner för alla sågar FARA: Orsaker för och eliminering av bakslag: - ett bakslag är en plötslig reaktion hos en a Håll händerna på betryggande avstånd från sågklinga som hakat upp sig, klämts fast sågområdet och sågklingan.
 • Page 127 S V E N S K A återdragningsspaken och släpp den så fort d Stöd stora skivor för att reducera risken för sågklingan gått in i arbetsstycket. ett bakslag till följd av inklämd sågklinga. Vid all annan sågning måste det undre Stora och tunga skivor kan böjas ut.
 • Page 128 S V E N S K A Transport Byt ut defekt sladd omedelbart WALT Li-Ion batterier uppfyller erfordrade testningskrav enligt FN:s Manual of Tests Laddarproblem and Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt 38,3) vartill hänvisas i FN: s Rekommendationer för transport av skadliga Batteriproblem produkter.
 • Page 129 S V E N S K A Montering och inställning AVSEDD ANVÄNDNING DC300/310 cirkelsågar för tunga applikationer är utformade för professionell sågning på olika VARNING: Avlägsna alltid batteripaketet innan du påbörjar arbetsplatser (såsom byggar-betsplatser). Använd inte i fuktiga miljöer, eller i närheten av montering eller inställning.
 • Page 130 ● Den automatiska återställningsfunktionen utjämnar eller balanserar de enskilda cellerna Byte av sågklinga (bild E) i batteripaketet vid full kapacitet. Batterier bör DC300 återställas varje vecka eller när de inte längre ● Tryck in spindellåset (4) medan du vrider alstrar samma effekt.
 • Page 131 S V E N S K A ● För fram spaken på bladets klämskruv (17). Håll Strömbrytare (fi g. A) i spaken och dra åt bladets klämskruv genom Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (1) på verktyget att vrida medsols. utrustad med en startspärr (2). ●...
 • Page 132 S V E N S K A ● Använd alltid en dammsugare som fyller bör enbart tillbehör rekommenderade gällande föreskrifter gällande dammutsläpp av D WALT användas med den här vid sågning av trä. Slangen hos de fl esta produkten. vanliga dammsugare passar direkt i Rådgör med din handlare för information om utsugningsmunstycket.
 • Page 133 S V E N S K A GARANTI ● 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI ● Om du inte är fullständigt nöjd med din Batteripaket WALT-produkts prestanda behöver du Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när endast returnera den inom 30 dagar, komplett det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som som vid köpet, till ditt inköpsställe eller först gick utan problem.
 • Page 134 T Ü R K Ç E KABLOSUZ DAİRE TESTERESİ DC300/DC310 Tebrikler! UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile Bir D WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. sonuçlanabilecek potansiyel bir Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi tehlikeli durumu gösterir. WALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir DİKKAT: Engellenmemesi halinde...
 • Page 135 T Ü R K Ç E c Elektrikli el aletini çalıştırırken çocukları ve DC300 DC310 yakında duran kişileri aletten uzaklaştırın. (ses basıncı) dB(A) Dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey kontrolü (akustik güç) dB(A) 104 kaybetmenize neden olabilir. Ağırlıklı RMS hız değeri 2 Elektrik güvenliği...
 • Page 136 T Ü R K Ç E c Aletinizin kontrolünüz dışında çalışmaması d Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi için gerekli önlemleri alın. Prize takmadan çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın önce açma düğmesinin kapalı konumda ve aleti kullanmayı bilmeyen veya bu olmasına dikkat edin.
 • Page 137 T Ü R K Ç E e Yanlış kullanım durumunda akünün dışına Bu, kesme hassasiyetini iyileştirir ve testere sıvılar sızabilir. Bu sıvılara temas etmeyin. bıçağının sıkışma olasılığını azaltır. Yanlışlıkla aküden sızan sıvılara temas g Daima doğru büyüklükte ve biçimi bağlama ederseniz, temas yerini hemen su ile yıkayın.
 • Page 138 T Ü R K Ç E b Testere bıçağı sıkışır veya kesme işlemi Sarkaç bıçak koruması olan testereler için başka herhangi bir nedenle kesilirse, açma/ güvenlik talimatları kapama şalterini bırakın ve testere bıçağı a Her kullanımdan önce alt koruyucu kapağın tam duruncaya kadar testereyi malzeme kusursuz biçimde kapanıp kapanmadığını...
 • Page 139 T Ü R K Ç E Aküler ve şarj adaptörleri için güvenlik Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler talimatları Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlere ● Şarja yerleştirmeden önce akünün kuru ve ilaveten, şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler temiz olduğuna emin olun. aşağıdaki resimleri göstermektedir: ●...
 • Page 140 Kablo ya da fi şi değiştirirken, çıplak bakır tellerin olabilir. arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz. KULLANIM ALANI Uzatma kablosu DC300/310 dayanıklı daire testereler, çeşitli Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve iş sahalarında (örneğin, inşaat sahalarında) çıplak iletken, kötü bağlantı, hasarlı yalıtım kontrolü profesyonel kesme uygulamaları için tasarlanmıştır.
 • Page 141 T Ü R K Ç E Akü paketinin şarj edilmesi (şekil A, B) Şarj durumu Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik 1 ışık yanıp sönmesi < 33% bağlantısını kontrol edin. Ana şebekede elektrik 1 ışık yanıp sönmesi, 1 ışığın açık olması 33-66% bulunmasına rağmen akünün şarj olmaması...
 • Page 142 UYARI: ● Daima güvenlik talimatlarına ve Bıçkı ağzının değiştirilmesi (şekil E) uygulanan kurallara uyun. DC300 ● Kesilecek parçanın, sıkıca tespit edilmiş ● Bıçağın dönmesi duruncaya kadar mili olmasına dikkat edin. döndürürken bıçak kilit düğmesine (4) basın. ● Alete hafi fçe bastırın ve testere ●...
 • Page 143 T Ü R K Ç E Aletin tutulması ve kullanılması (şekil A) Bakım ● Aleti ana tutma kolundan kavrayın ve ön WALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla uzun kolundan (3) tutarak yönlendirin. süre çalışacak şekilde imal edilmiştir. ● En iyi sonuçları almak için, kesilen parçayı Her zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli tersyüz edip bir mengeneyle sıkıştırın.
 • Page 144 T Ü R K Ç E WALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi GARANTİ gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ● 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ile çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için GARANTİSİ...
 • Page 145 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α ΕΠΑΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ DC300/DC310 Θερμά συγχαρητήρια! ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της D WALT. αποφευχθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα Η πολύχρονη εμπειρία της D WALT, η...
 • Page 146 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Η αταξία στο χώρο που εργάζεστε ή τα σημεία DC300 DC310 χωρίς καλό φωτισμό μπορεί να οδηγήσουν σε (ηχητική πίεση) dB(A) ατυχήματα. (ακουστική δύναμη) dB(A) 104 β Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία...
 • Page 147 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α πάντοτε προεκτάσεις (μπαλαντέζες) που στ Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. χώρους. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα γάντια Η χρήση προεκτάσεων εγκεκριμένων για σας...
 • Page 148 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α μπλοκάρει, εάν έχουν σπάσει κομμάτια νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα και εάν πληρούνται όλες οι υπόλοιπες παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία θα συνθήκες που ενδεχομένως να επηρεάσουν μπορούσαν να γεφυρώσουν τους δυο τη...
 • Page 149 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α "σκοντάψει" ή μπλοκάρει ή όταν είναι λάθος δ Μη συγκρατείτε ποτέ το υπό κατεργασία συναρμολογημένος αυτό προκαλεί το τεμάχιο με το χέρι και μην το ακουμπάτε ανασήκωμα του ανεξέλεγκτου πλέον πριονιού ποτέ στα πόδια [τα σκέλη] σας. Ασφαλίστε από...
 • Page 150 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι όταν ο κάτω Εξακριβώστε την αιτία του μπλοκαρίσματος προφυλακτήρας δεν κινείται ελεύθερα και του πριονόδισκου και εξουδετερώστε την με τα δεν κλείνει αμέσως. Μη σφηνώνετε και μη κατάλληλα μέτρα. δένετε...
 • Page 151 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Μεταφορά ● Καλύτερο είναι να φοράτε μια μάσκα για τη σκόνη. Τα συγκροτήματα μπαταριών D WALT Li-Ion ● Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη. δοκιμών...
 • Page 152 αμέσως να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός τραυματισμός. Πρόβλημα του φορτιστή ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα δισκοπρίονα DC300/310 είναι σχεδιασμένα για επαγγελματικές εφαρμογές πριονιών σε διάφορες Πρόβλημα της μπαταρίας εγκαταστάσεις κατασκευών (π.χ. σε οικοδομές). ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής, υψηλής...
 • Page 153 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας ● Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών, αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (14) ενώ πινακίδα του εργαλείου. ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών έξω...
 • Page 154 για να ρυθμίσετε τη γωνία των 90°. Καθυστέρηση Ζεστού Αντικατάσταση της λεπίδας πριονιού (εικόνα E) Κρύου Συγκροτήματος DC300 Οταν ο φορτιστής ανιχνεύει μια μπαταρία η οποία ● Πιέστε το κουμπί ασφάλισης της λεπίδας (4) δεν είναι πολύ ζεστή η κρύα, ξεκινάει αυτόματα...
 • Page 155 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Οδηγίες χρήσεως ● Ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα της λεπίδας (8) με τη χρήση του μοχλού (7) και αντικαταστήστε τη λεπίδα (9). Τοποθετήστε και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: πάλι τις ροδέλες (18 και 19) στη σωστή τους ●...
 • Page 156 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Χειρισμός του εργαλείο (εικ. A) ● Χρησιμοποιείτε πάντα συσκευή κενού ● Κρατήστε το εργαλείο από τη κύρια λαβή και σχεδιασμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες την εμπρόσθια λαβή (3) για να κατευθύνετε το Οδηγίες...
 • Page 157 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Προαιρετικά παρελκόμενα. Η D WALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν Προειδοποίηση: Ορισμένα συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας διατίθενται...
 • Page 158 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α ΕΓΓΥΗΣΗ ● 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ● Εάν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από την απόδοση του εργαλείου σας D WALT, απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως το αγοράσατε, από το εξουσιοδοτημένο Κατάστημα...
 • Page 160 WALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211 België en Luxemburg Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210 B-2800 Mechelen www.dewalt.com Danmark WALT Tlf: 70 20 15 10 Sluseholmen 2-4 Fax: 36 94 49 01 2450 København SV www.dewalt-nordic.com...

This manual is also suitable for:

Dc310