Download Table of Contents Print this page
Electrolux ETB2100 User Manual

Electrolux ETB2100 User Manual

Frost free refrigerator

Advertisement

......................................
Frost Free Refrigerator
ETB2100
ETB2300
ETB2600
ETB/ETE3200
ETB/ETE3500
...................................
User Manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ETB2100

 • Page 1 ................. Frost Free Refrigerator User Manual ETB2100 ETB2300 ETB2600 ETB/ETE3200 ETB/ETE3500...
 • Page 2: Table Of Contents

  Thank You for choosing Electrolux! Congratulations and thank you for choosing an Electrolux refrigerator/freezer. We are sure that you will find your new appliance a pleasure to use. Before you start using the appliance, we recommend that you read through the entire user manual which describes the appliance and its many functions.
 • Page 3: Important Safety Information

  ENVIRONMENTAL TIP WARNING Disposal Information for Users This appliance must be plugged into its own dedicated 220-240V, 50/60Hz AC electrical outlet. Most of the packing materials are recyclable. Please dispose these materials through your local recycling Ensure that the electrical outlet is properly earthed depot or place them in appropriate collection containers.
 • Page 4 The appliance may contain flammable R600a refrigerant. WARNING Avoid safety hazards by carefully installing, handling, servicing and disposing of this appliance. If your appliance Stable Footing contains R600a, it will be indicated on the rating plate. When your refrigerator is in place, you need to stabilize it.
 • Page 5: Installation

  INSTALLATION INITIAL START UP Clean the refrigerator thoroughly according to instructions When in operation, the outside of the refrigerator will feel and wipe away any dust that has accumulated during warm, particularly at start up. This is normal. shipping. Avoid placing food against air outlets as this will impede Check that the floor is level.
 • Page 6 The details of the refrigerator feature: Freezer Door 17 Feet Temperature control Refrigerator (For ETE*Model) 18 Crisper divider (Only for ETE model) Door Handle 19 Nutrilight (For ETE* Model) Plinth (Only 210L& 230L model) 20 Humidity Slide Temperature Control (Freezer) 21 Side Cooling Vents Deodorisor Cover (Freezer) (Only 320L &...
 • Page 7: Temperature Control

  TEMPERATURE CONTROL DOOR ALARM Set the temperature by using the main temperature If the refrigerator door is left open longer than two control at slide temperature control of the refrigerator minutes, a buzzer will sound. Re-set the alarm by compartment. When you first turn on the refrigerator, set pressing the Light switch.
 • Page 8: Refrigerator Features

  > Quick freeze function FEATURES This section tells you how to make the most of the many Use this function when you add a large amount of food to the freezer useful features of the refrigerator and how to clean them. compartment.
 • Page 9: Slide-Away Glass Shelf

  > Slide-away glass shelves (where fitted) This shelf can be used either as a full-depth shelf or reduced to half its depth whenever tall item are needed to be stored at the front of the refrigerator. To reduce the depth of the shelf: 1.
 • Page 10: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING If you find that something is wrong with your refrigerator, you can carry out some easy checks before calling for service. You may be able to fix the problem and save time and costs, and spare yourself from some inconvenience. Problem Solution •...
 • Page 11 Do you remember the last time you opened a gift and said to yourself ‘That’s exactly what I wanted!” That’s the kind of feeling that the designers at Electrolux seek to evoke in everyone who chooses or uses one of our products. We devote time, knowledge and a great deal of thought into anticipating and creating the kind of appliances that our customers really need and want.
 • Page 12 Plinth Mounting Instructions INSTALLATION TO BE ASSEMBLED AS SHOWN BELOW (210 L & 230 L MODEL) STEP 3 • Clip on Part 2 with Part 7 on the right hand side and then into the slot. Press in from bottom as indicated by the arrow.
 • Page 13: Ho Chi Minh City

  CONTACT DETAILS ELECTROLUX CUSTOMER CARE Thailand Malaysia Call Center Tel: (+66 2) 725 9000 Domestic Toll Free: 1300-88-11-22 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Electrolux Building 7th Floor, Tower 2, Jaya 33, 14th Floor 1910 New Petchburi Road, No.
 • Page 14 Electrolux! Xin chúc mừng và cảm ơn quý khách đã chọn tủ lạnh/tủ đông Electrolux. Chúng tôi cam kết quý khách sẽ hài lòng khi sử dụng thiết bị mới. Trước khi sử dụng, chúng tôi đề nghị quý khách nên đọc qua toàn bộ hướng dẫn sử dụng sẽ...
 • Page 15: Thông Tin An Toàn Quan Trọng

  THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG LƯY Ý Hướng dẫn xử lý chất thải cho người tiêu Thiết bị này phải được dùng với nguồn điện 220- dùng 240V, 50/60Hz AC. Hầu hết các vật liệu đóng gói đều có thể tái chế. Vui lòng Đảm bảo nguồn điện đã...
 • Page 16 Thiết bị có thể tích trữ chất đông lạnh dễ cháy LƯU Ý R600a. Nhằm tránh nguy hiểm cần cẩn thận trong quá trình lắp đặt, vận chuyển và bảo dưỡng và loại Chân vít định vị thải thiết bị này. Nếu thiết bị của quý khách tích trữ Khi đặt tủ...
 • Page 17: Lắp Đặt

  LẮP ĐẶT KHỞI ĐỘNG BAN ĐẦU Vệ sinh tủ lạnh thật kỹ theo hướng dẫn và phải lau sạch Khi vận hành, phía bên ngoài của tủ lạnh sẽ thấy ấm, đặc bụi bẩn kẹt lại trong quá trình vận chuyển. biệt là...
 • Page 18 Chi tiết các bộ phận của tủ lạnh Cửa ngăn lạnh 17 Chân tủ Bảng điều khiển kiểm soát nhiệt độ (Đối với mẫu mã ETE) 18 Vách ngăn (chỉ áp dụng cho mẫu ETE) Tay nắm cửa 19 Đèn bảo quản dinh dưỡng Bệ...
 • Page 19: Kiểm Soát Nhiệt Độ

  BỘ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CHUÔNG BÁO CỬA MỞ Cài đặt nhiệt độ bằng cách trượt thanh kiểm soát nhiệt Nếu như cánh cửa tủ lạnh để mở quá hai phút, một độ chính tại bộ kiểm soát nhiệt độ của tủ lạnh. Khi tiếng còi sẽ...
 • Page 20: Chức Năng Của Tủ Lạnh

  > Chức năng đông lạnh nhanh ĐẶC ĐIỂM Sử dụng chức năng này khi quý Phần này sẽ cho quý khách biết phần lớn đặc điểm hữu khách muốn đưa một lượng thực dụng của tủ lạnh và cách thức vệ sinh chúng. Quý khách phẩm lớn vào ngăn đông lạnh.
 • Page 21: Kệ Kính Trượt Di Động

  > Kệ kính trượt di động (khi được lắp) Kệ này có thể sử dụng hoặc là hết chiều sâu của kệ hoặc một nửa chiều sâu của kệ phù hợp với chiều cao cần thiết khi tích trữ phía đằng trước của tủ lạnh. Giảm chiều sâu của kệ: 1.
 • Page 22: Sự Cố Thường Gặp

  SỰ CỐ THƯỜNG GẶP Nếu phát hiện có dấu hiệu nào bất thường xảy ra với tủ lạnh của quý khách, quý khách có thể thực hiện một số kiểm tra dễ dàng trước khi gọi cho dịch vụ hỗ trợ. Quý khách có thể khắc phục sự cố, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và thời gian.
 • Page 23 Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn mở một món quà và tự nói với chính mình rằng: “Đó chính xác là những gì tôi muốn” Đó chính cảm giác mà các nhà thiết kế tại Electrolux muốn tạo lên cho những người lựa chọn hay sử...
 • Page 24 Hướng dẫn lắp đặt bệ chân LẮP ĐẶT ĐƯỢC LẮP RÁP THEO HƯỚNG DẪN (ÁP DỤNG CHO MẪU 210L & 230L) BƯỚC 3 • Ghim phần 2 vào phần 7 theo phía tay phải và sau đó đưa vào khe. Nhấn xuống phía dưới theo hình mũi tên.
 • Page 25: Pt. Electrolux Indonesia Gedung Sentra Mulia, Suite

  LIÊN HỆ BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ELECTROLUX Thailand Malaysia Call Center Tel: (+66 2) 725 9000 Domestic Toll Free: 1300-88-11-22 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Electrolux Building 7th Floor, Tower 2, Jaya 33, 14th Floor 1910 New Petchburi Road, No.
 • Page 26 Terima kasih Anda telah memilih Electrolux! Selamat dan terima kasih telah memilih kulkas/freezer Electrolux. Kami yakin Anda akan memiliki peralatan baru yang mudah digunakan. Sebelum Anda mulai menggunakan peralatan ini, kami sarankan Anda membaca panduan yang menggambarkan seluruh peralatan dan fungsi-fungsinya. Untuk menghindari risiko...
 • Page 27: Informasi Keselamatan Penting

  TIP RAMAH LINGKUNGAN PERINGATAN Peralatan ini harus dihubungkan ke stopkontak Informasi Pembuangan untuk listrik khusus 220-240V, 50/60Hz AC listrik. Pengguna Sebagian besar bahan kemasan dapat didaur-ulang. Pastikan stopkontak listrik tersebut sudah di- Harap buang bahan ini ke gudang daur ulang atau taruh ground-kan.
 • Page 28 Kulkas ini mungkin mengandung refrigeran R600a yang PERINGATAN mudah terbakar. Hindari bahaya keselamatan dengan memasang, menangani, menyervis dan membuang kulkas Pijakan Stabil ini dengan hati-hati. Jika peralatan Anda mengandung Bila kulkas sudah berada di tempatnya, Anda perlu R600a, ini akan ditunjukkan pada pelat rating-nya. menstabilkannya.
 • Page 29: Penyalaan Awal

  INSTALASI PENYALAAN AWAL Bersihkan kulkas secara menyeluruh sesuai dengan Saat beroperasi, bagian luar kulkas akan terasa hangat, petunjuk dan lap debu yang telah terakumulasi selama terutama saat penyalaan. Ini normal. pengiriman. Jangan menaruh makanan di saluran keluar udara Pastikan bahwa permukaan lantainya rata. Jika lantai karena hal ini akan menghambat sirkulasi udara.
 • Page 30 Detail fitur kulkas: 1 Pintu Freezer 17 Kaki 2 Pengatur suhu Kulkas (Untuk model ETE*) 18 Penyekat Crisper (Hanya untuk model ETE) 3 Gagang Pintu 19 Nutrilight (Untuk Model ETE*) 4 Kaki tumpuan (Hanya untuk model 210L& 230L) 20 Alat Geser Kelembaban 5 Pengatur Suhu (Freezer) 21 Ventilasi Pendingin Samping 6 Penutup Deodorisor (Freezer)
 • Page 31: Pengaturan Suhu

  PENGATURAN SUHU ALARM PINTU Atur suhu dengan menggunakan kontrol suhu Jika pintu kulkas dibiarkan terbuka lebih dari dua utama pada kontrol geser suhu ruang kulkas. menit, bel akan berbunyi. Atur ulang alarm dengan Ketika Anda pertama kali menyalakan kulkas, atur menekan sakelar Lampu.
 • Page 32: Fitur-Fitur Kulkas

  > Fungsi pembekuan cepat FITUR Gunakan fungsi ini bila Anda Bagian ini memberitahu Anda cara menggunakan menambahkan banyak makanan ke beragam fitur yang berguna dari kulkas dan cara ruang freezer. Ini akan membekukan membersihkannya. Anda dapat menyesuaikan kotak penyimpanan di kulkas makanan dengan cepat.
 • Page 33: Rak Kaca Geser

  > Rak kaca geser (jika ada) Rak ini dapat digunakan baik sebagai rak berkedalaman penuh atau pun dikurangi menjadi kedalaman separuhnya bila barang yang panjang perlu disimpan di depan kulkas. Untuk mengurangi kedalaman rak: 1. Tarik separuh depan rak ke depan. 2.
 • Page 34: Pemecahan Masalah

  PEMECAHAN MASALAH Jika Anda menemukan ada sesuatu yang salah pada kulkas Anda, Anda dapat melakukan beberapa pemeriksaan yang mudah sebelum menghubungi petugas layanan. Anda mungkin dapat memperbaiki masalah menghemat waktu biaya, menghindarkan diri dari ketidaknyamanan. Masalah Solusi • Periksa bahwa kabel daya dicolokkan ke stopkontak dengan benar Jika kulkas Anda dan bahwa stopkontak telah diaktifkan.
 • Page 35 Apakah Anda ingat terakhir kali Anda membuka hadiah dan berkata kepada diri sendiri ‘Itulah yang saya inginkan!” Itulah semacam perasaan bahwa perancang di Electrolux berusaha untuk membangkitkan dalam diri setiap orang yang memilih atau menggunakan salah satu produk kami. Kami mencurahkan waktu, pengetahuan dan banyak pemikiran dalam mengantisipasi dan menciptakan jenis peralatan yang pelanggan benar-benar butuhkan dan inginkan.
 • Page 36 Petunjuk Pemasangan Kaki Tumpuan PEMASANGAN UNTUK DIRANGKAI SEPERTI DITUNJUKKAN DI BAWAH (MODEL 210 L & 230 L) LANGKAH 3 • Jepit Bagian 2 dengan Bagian 7 di sisi kanan dan kemudian masukkan ke dalam slot. Tekan dari bawah seperti ditunjukkan oleh panah. •...
 • Page 37: No. 3 Jalan Semangat, Seksyen

  DETAIL KONTAK LAYANAN PELANGGAN ELECTROLUX Thailand Malaysia Telepon Pusat Layanan Pelanggan: (+66 2) 725 9000 Telepon Bebas Pulsa Dalam Negeri: 1300-88-11-22 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Electrolux Building 7th Floor, Tower 2, Jaya 33, 14th Floor 1910 New Petchburi Road, No.
 • Page 38 NOTES...
 • Page 39 NOTES...
 • Page 40 PN 811948404...

This manual is also suitable for:

Etb2600Etb3200Etb2300Etb3500Ete3500Ete3200

Table of Contents