Download  Print this page

Ustawianie Dźwięku; Zmienianie Profilu Dźwięku - Samsung PS42B430 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ustawianie dźwięku
Zmienianie profilu dźwięku
Tryb → Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Użytkow.
Profile dźwięku umożliwiają dostosowanie ustawień do oglądanego programu.
Naciśnij przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Narzędzia. 
T
Tryb dźwięku można również wybrać za pomocą opcji Narzędzia →
Tryb dźwięku.
Korektor
Ustawienia dźwięku można dostosowywać do swoich preferencji.
Tryb: Umożliwia wybór trybu dźwięku zgodnie z własnymi preferencjami.
Balans: Kontrola balansu między prawym i lewym głośnikiem.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Regulacja pasma): Regulacja poziomu poszczególnych częstotliwości pasma
Zeruj: Przywrócenie domyślnych ustawień korektora.
SRS TruSurround HD → Wył / Wł
SRS TruSurround HD to technologia opracowana wspólnie przez firmy TruSurround i FOCUS, TruBass.
SRS TruSurround HD to technologia miksowania, która umożliwia uzyskanie efektu dźwięku przestrzennego na dwóch
głośnikach. Funkcja ta zapewni nie tylko głęboki bas dla dźwięków o niskiej częstotliwości, ale także poprawia jakość
wysokich dźwięków.
Jeżeli dźwięk jest nieprawidłowy podczas odtwarzania muzyki na telewizorze, należy wyregulować korektor graficzny i
N
Wł. lub Wył. funkcję SRS TruSurround HD.
Język ścieżki dźw. (tylko kanały cyfrowe)
Można zmienić domyślne ustawienie języka dźwięku. Ta opcja umożliwia wyświetlenie informacji o języku dla wybranego
kanału.
Dostępne są jedynie te języki, które są emitowane.
N
Format dźwięku → MPEG / Dolby Digital (tylko kanały cyfrowe)
Jeśli dźwięk jest emitowany zarówno przez główny głośnik, jak i przez odbiornik audio, może wystąpić efekt echa z związku
z różnicą w prędkości dekodowania między głównym głośnikiem i odbiornikiem audio. W takiej sytuacji należy użyć głośnika
telewizora.
Dostępne są jedynie te języki, które są emitowane.
N
Opis audio (tylko kanały cyfrowe)
Jest to funkcja pomocnicza audio, która umożliwia korzystanie z dodatkowych ścieżek audio dla osób z upośledzeniem
wzroku. Za pośrednictwem tej funkcji emitowana jest ścieżka audiodeskrypcji (Opis audio), jeśli została ona dołączona do
głównej ścieżki audio. Użytkownicy mogą włączyć bądź wyłączyć funkcję audiodeskrypcji, a także regulować głośność.
Opcje te można wybierać także za pomocą przycisku AD na pilocie.
O
Opis audio → Wył / Wł
Włączenie lub wyłączenie funkcji opisów dźwiękowych.
Głośność
Regulacja poziomu głośności opisu dźwiękowego.
Funkcja Głośność jest aktywna, gdy opcja Opis audio jest ustawiona na Wł.
N
TruSurround HD, SRS i symbol
Technologia TruSurround HD jest używana na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. 
Dolby i symbol z podwójną literą D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Polski - 0
Tryb
Korektor
SRS TruSurround HD
Język ścieżki dźw.
Format dźwięku
Opis audio
Auto głośność
są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc.
: Użytkownika ►
: Wył
: ----
: ----
: Wył

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS42B430

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: