Download  Print this page

Prikaz Kontrolne Table - Samsung PS42B430 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prikaz kontrolne table

Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
N
1 SOURCE
Prebacivanje sa jednog na drugi dostupan izvor
(TV, Ext., AV, Komponentni, HDMI1, HDMI2/DVI).
U meniju na ekranu, koristite ovo dugme kao što koristite
N
dugme ENTER E na daljinskom upravljaču.
2 MENU
Pritisnite da bi se na ekranu prikazao meni sa funkcijama
televizora.
3 +
Pritisnite za smanjivanje ili pojačavanje jačine zvuka.
U meniju na ekranu, koristite dugmad +
koristite dugmad ◄ i ► na daljinskom upravljaču.
CH
4
Pritisnite za menjanje kanala. U meniju na ekranu, koristite
dugmad
daljinskom upravljaču.
5 INDIKATOR NAPAJANJA
Svetli kada je televizor uključen.
(NAPAJANJE)
6
Pritisnite za uključivanje i isključivanje televizora.
7 SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na televizoru.
– kao što
8 ZVUČNIC
Srpski - 5
Dugmad na prednjoj tabli
Pritisnite svako dugme da
biste započeli rad.
CH
kao što koristite dugmad ▲ i ▼ na

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS42B430

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: