Download  Print this page

Pregătire înainte De Instalarea Suportului De Perete; Fixarea Televizorului Pe Perete - Samsung PS42B430 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pregătire înainte de instalarea suportului de perete
Cazul A. Instalarea suportului de perete SAMSUNG
1. Instalaţi suportul de perete strângând şuruburile la un cuplu de maxim 15 kgf•cm. Componentele suportului pot fi deteriorate în cazul în
care cuplul nu este în intervalul specificat.
. Kitul de accesorii conţine suportul inelar [②] pentru instalarea suporturilor de perete de altă marcă pentru televizoarele
Samsung. (Cazul B)
Înşurubaţi complet în orificiul
N
경고
주의

Fixarea televizorului pe perete

Tragerea, împingerea sau sprijinirea pe televizor poate duce la căderea acestuia. În special, asiguraţi-vă niciun copil nu se
경고
주의
agaţă de televizor sau nu îl destabilizează; în caz contrar, este posibil ca televizorul să se răstoarne peste aceştia, cauzând
răni grave sau moartea. Urmaţi măsurile de precauţie oferite în Broşura inclusă privind siguranţa. Pentru o stabilitate sporită,
instalaţi dispozitivul împotrivă căderii pentru scopuri de siguranţă, după cum urmează.
Pentru a evita căderea televizorului
1. Montaţi şuruburile în cleme şi strângeţi-le ferm pe perete. Verificaţi ca şuruburile să fie instalate ferm pe perete.
Este posibil să aveţi nevoie de alte materiale, precum un diblu, în funcţie de tipul de perete.
N
Deoarece clemele, şuruburile şi firul nu sunt furnizate, achiziţionaţi-le separat.
N
. Îndepărtaţi şuruburile din partea posterioară centrală a televizorului, puneţi şuruburile în cleme şi apoi strângeţi
şuruburile din nou pe televizor.
Este posibil ca şuruburile să nu fie furnizate împreună cu produsul.
N
. Conectaţi clemele fixate pe televizor şi clemele fixate pe perete cu ajutorul firului rezistent şi apoi legaţi firul strâns.
Instalaţi televizorul lângă un perete astfel încât să nu cadă în spate.
N
Este sigur să conectaţi firul astfel încât clemele fixate pe perete să fie la aceeaşi înălţime sau mai jos decât clemele fixate pe
N
televizor.
Dezlegaţi firul înainte de a muta televizorul.
N
4. Verificaţi siguranţa conexiunilor. Verificaţi conexiunile periodic pentru semne de solicitare sau slăbire. Dacă aveţi vreo îndoială
cu privire la siguranţa conexiunilor efectuate, contactaţi un instalator profesionist.
Cazul B. Instalarea unui suport de perete de altă marcă
[①
] când instalaţi suportul pentru montare pe perete.
Perete
Română - 0
Perete

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS42B430

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: