Download Print this page

AEG MRC 4119 P N Instruction Manual: Hulladékkezelés

Projection clock radio.
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
87
Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelve szerint (pl. elekt-
romágnesesség-elviselő képesség vagy kisfeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a
legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.
Hulladékkezelés
A „kuka" piktogram jelentése
Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe valók.
Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le
azokat az elektromos készülékeit, amelyeket többé már nem kíván használni.
Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a
helytelen „szemétre dobás" gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.
Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz és a kiöregedett elektromos és elekt-
ronikus készülékek értékesítésének egyéb formáihoz.
Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy
hova viheti a kiselejtezett készülékeket.

Advertisement

   Also See for AEG MRC 4119 P N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: