Download Print this page

AEG MRC 4119 P N Instruction Manual: Használati Utasítás; Magyarul

Projection clock radio.
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul

78
Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készü-
léket.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük,
mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü-
lék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési
lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS: Tippeket és információkat emel ki.
Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze
meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az
abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja
tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.
• A tűzkeletkezés vagy az áramütés kockázatának elkerülése végett ne tegye ki a készülé-
ket esőnek vagy nedvességnek! Ne működtesse a készüléket víz közvetlen közelében
(pl. fürdőszobában, úszómedence mellett, nedves pincében).
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék
nem ipari jellegű használatra készült. Ne használja a szabadban.
• Mindig csak előírásszerűen szerelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket! Ügyeljen
rá, hogy a megadott feszültség egyezzen a hálózati feszültséggel.
• Külső áramforrás használata esetén ügyeljen a megfelelő polaritásra és feszültségre, az
elemeket mindig jó irányban helyezze be.
• Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne záródjanak el a meglévő szellőzőnyílások.

Advertisement

   Also See for AEG MRC 4119 P N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: