Download  Print this page

Advertisement

GRACE
Kullanım Kılavuzu
TR
Izgara & Tost Makinesi
Instruction Manual
GB
Grill & Sandwich Maker

Advertisement

Chapters

   Also See for Fakir grace

   Summary of Contents for Fakir grace

 • Page 1 GRACE Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker...
 • Page 2: Table Of Contents

  İÇİNDEKİLER Genel................3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi ........3 Sorumluluk................3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar ......3 CE Uygunluk Deklerasyonu ..........4 Kullanım Alanı..............4 Yetkisiz Kullanım...............4 Güvenlik................5 Güvenlik Önemlidir............5 Güvenlik Uyarıları..............5 Kurulum ................7 Kutuyu Açma..............7 Kullanım................8 Ürün Parçalarının Tanıtımı ..........8 Teknik Özellikler..............8 Kullanım Sonrası.............9 Cihazın Temizlik ve Bakımı ..........9 Geri Dönüşüm..............9 Sevk..................9...
 • Page 3: Genel

  GENEL Tercihinizi Fakir Grace Izgara ve Tost Makinesi’nden yana kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüz size uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlanıp üretilmiştir. Kullanma Talimatları Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir Hakkında Bilgi şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü...
 • Page 4: Ce Uygunluk Deklerasyonu

  GENEL CE Uygunluk Deklerasyonu Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir. Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve Kullanım Alanı sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı...
 • Page 5: Güvenlik

  (yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kul- lanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılan tamir ve bakımlar sonrasında oluşacak her türlü hasar ve sorundan Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Güvenlik Uyarıları Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır.
 • Page 6 GÜVENLİK • Cihazı belirtilen amacın dışında başka bir işlev için kullanmayınız. • Büyük hacimli yiyecekler, metal folyolu paketler veya diğer uygun olmayan malzemeler, yangın veya elektrik çarpmalarına neden olabileceği için asla kullanılmamalıdır. • Cihazınız kullanım sırasında yanabilecek malzemelerle çevrelenirse veya bu maddeler cihazın içerisine yerleştirilirse yangına neden olabilir.
 • Page 7: Kurulum

  Ilk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan Kutuyu Açma çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz. UYARI! Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız. NOT! Kutu ve paketleme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline...
 • Page 8: Kullanım

  KULLANIM Ürün Parçalarının Tanıtımı 1. Sıcaklık ayar düğmesi 2. Alt ve üst pişirme plakaları 3. Yağ akıntı ağzı 4. Tutma sapı Ürün Parçalarının Özellikleri 1. Sıcaklık ayar düğmesi: Cihazınızın; pişireceğiniz yiyeceğe göre sıcaklık ayarını yapmaya yarar. 2. Alt ve üst pişirme tablaları: Yiyeceklerinizi bu tabla üzerine koyarak pişirme içindir.
 • Page 9: Kullanım Sonrası

  KULLANIM SONRASI Cihazın Temizlik ve • Cihazı temizlemeden önce fişinin prizden çekilmiş Bakımı olduğuna dikkat ediniz. • Cihaz ana gövdesini hafif nemli bir bezle temizleyip, kurulayabilirsiniz. Cihazı temizlemek için asla suya temas ettirmeyiniz. Geri Dönüşüm Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş...
 • Page 10 TABLE OF CONTENTS General ................11 Information About the Operating Instructions....11 Liability................11 Notices in the Operating Instructions........11 CE Declaration of Conformity ...........12 Intended Use..............12 Unauthorized Use ............12 Safety ................13 Safety is Important ............13 Safety Instructions............13 Assembling ..............15 Unpacking................15 Usage................16 Specifications..............16 Technical Specifications...........16 After Use.................17 Cleaning and Maintenance..........17 Waste Disposal ...............17...
 • Page 11: General

  Liability Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic. A.Ş. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions. Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic. A.Ş. cannot assume any...
 • Page 12: Ce Declaration Of Conformity

  GENERAL This appliance fulfills the requirements of the Appliance CE Declaration of Conformity and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives. 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and 2006/95/EC “Low-Voltage Directive”. The appliance bears the CE mark on the rating plate. This product designed for just household use. It is not Intended Use suitable for Business and industry type.
 • Page 13: Safety

  Fakir replacement parts may be used. Improperly repaired or serviced appliances may pose a danger to the user. Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic A.Ş. will Not be responable of any problem if any repair or maintenance made by other than Fakir Services.
 • Page 14 SAFETY • Do not use toaster for other than intended use. • Oversized foods. Metal foil packages or utensils must not be inserted in the machine as they may involve a risk of fire or electric shock. • Do not operate machine near flammable materials such as curtains, wall fabric, etc.
 • Page 15: Assembling

  ASSEMBLING Unpack the device and check the content of the packaging Unpacking for completeness. Should you note any damage incurred during transit, please contact your dealer immediately. WARNING! Never use a defective appliance. NOTICE! Keep the packaging for storage and future transports (e.g.
 • Page 16: Usage

  USAGE Specifications 1. Temperature Adjustment Button 2. Upper and Lower cooking plates 3. Oil Draining hole 4. Cool-touch Handle The parts of the product 1. Temperature Adjustment Knob: It ensures that your toaster make heat adjustment depend- ing on the food you will cook. 2.
 • Page 17: After Use

  AFTER USE Cleaning and • Ensure that the appliance is unplugged before cleaning. • Clean the main housing with a damp cloth and dry Maintenance thoroughly. Never immerse it to water for cleaning. Waste Disposal Dispose of the device according to the environmental regu- lations applicable in your country.
 • Page 18 NOT / NOTES...
 • Page 19 NOT / NOTES...
 • Page 20 Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer: Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. Meşrutiyet Cd. No:43 Tepebaşı 34430 İstanbul TÜRKİYE Tel: +90 212 249 70  69  Faks:+90 212 293 39 11...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: