Download  Print this page

Makita AT1150A Instruction Manual

Medium and wide crown stapler
Hide thumbs

Advertisement

Medium Crown Stapler
GB
Wide Crown Stapler
Klammermaskin, medium
S
Klammermaskin, bred
Stiftepistol for stifter med middels ryggbredde
N
Stiftepistol for stifter med stor ryggbredde
Keskikruununitoja
FIN
Leveäkruununitoja
Vidçja vainaga skavu pistole
LV
Plata vainaga skavu pistole
Vidutinio vainiko segiklis
LT
Plataus vainiko segiklis
Keskmine koonusklammerdaja
EE
Lai koonusklammerdaja
Степлер для средних скоб
RUS
Степлер для широких скоб
AT1150A
AT2550A
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita AT1150A

  Summary of Contents for Makita AT1150A

 • Page 1 Stiftepistol for stifter med stor ryggbredde Keskikruununitoja KÄYTTÖOHJE Leveäkruununitoja Vidçja vainaga skavu pistole LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Plata vainaga skavu pistole Vidutinio vainiko segiklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Plataus vainiko segiklis Keskmine koonusklammerdaja KASUTUSJUHEND Lai koonusklammerdaja Степлер для средних скоб РУКОВОДСТВО ПО Степлер для широких скоб ЭКСПЛУАТАЦИИ AT1150A AT2550A...
 • Page 2 004294 004295 007200 007201 007202 007315 007211 007212 007213 007197 007199 007198...
 • Page 3 007203 007204 007207 007205 007206 007313 007310 007311 007312 004317 004318 004319...
 • Page 4: Specifications

  14-2. Latch 24-2. Pneumatic oil 10-2. Air socket 15-1. Slotted bit screwdriver 11-1. Trigger 15-2. Latch SPECIFICATIONS Model AT1150A AT2550A Air pressure 0.44 - 0.83 MPa (4.4 - 8.3 bar) Applicable staples 25 mm - 50 mm Staple capacity 140 pcs.
 • Page 5 Do not hold or carry the tool with a finger on operation with staples unloaded. the trigger. Check walls, ceilings, floors, roofing and the like • Do not load the tool with fasteners when any carefully to avoid possible electrical shock, gas one of the operating controls is activated.
 • Page 6: Installation

  Do not operate this tool if it does not contain a • legible WARNING LABEL. Do not modify tool without authorization from • Makita. Ask Makita's Authorized service centers for • Stapling frequency (times/min) periodical inspection of the tool. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, •...
 • Page 7: Functional Description

  ASSEMBLY Selecting air hose Fig.1 Use an air hose as large and as short as possible to CAUTION: assure continuous, efficient stapling operation. With an Always disconnect the hose before carrying out • air pressure of 0.49MPa (4.9 bar), an air hose with an any work on the tool.
 • Page 8: Operation

  If the tip of staple driver has worn, staple jamming • element against the workpiece. and shallow driving will tend to occur. When this occurs, have it repaired by Makita Authorized Fig.11 Service Centers. Fig.12 To drive a staple, you may place the contact...
 • Page 9 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Staples • Air hoses • Safety goggles •...
 • Page 10: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  10-1. Tryckluftsanslutning 14-2. Spärr 24-2. Tryckluftsolja 10-2. Snabbkoppling 15-1. Spårskruvmejsel 11-1. Avtryckare 15-2. Spärr SPECIFIKATIONER Modell AT1150A AT2550A Lufttryck 0,44 – 0,83 MPa (4,4 – 8,3 bar) Passandeklammer 25 mm - 50 mm Klammerkapacitet 140 st. Minsta slangdiameter 6,5 mm Mått (L x B x H)
 • Page 11 håller eller bär på verktyget. Kontrollera väggar, golv, inner- och yttertak o dyl. • Ladda inte verktyget med spikar när en noggrant för att inte orsaka kortslutning, elstötar, funktion är aktiverad. gasläckage, explosioner osv genom att spika i el- Använd inte någon annan strömkälla för eller gasledningar.
 • Page 12 Använd inte detta verktyg om det inte är försett • med en giltig VARNINGSETIKETT. Gör inga ändringar på verktyget utan tillstånd från • Makita. Låt ett auktoriserat Makita servicecenter utföra • regelbunden kontroll av maskinen. För att upprätthålla produktens SÄKERHET och • Klamringshastighet (ggr/min) TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och...
 • Page 13 minst 8,5 mm och en längd på upp till 20 m om Kroken används för att hänga upp maskinen temporärt. klamringshastigheten är klamrar sekund. Sätt fast hängaren i maskinen genom att sätta den Tryckluftslangen vara märkt för minsta medföljande skruven i ett av hängarens hål enligt arbetstryck på...
 • Page 14 Använd endast tillbehören eller använder den och tillse att det inte finns lösa skruvar. tillsatserna för de syften de är avsedda för. Dra fast skruvarna om det behövs. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Fig.18 Häftklamrar •...
 • Page 15: Tekniske Data

  14-2. Klemme 24-2. Pneumatisk olje 10-2. Luftstøpsel 15-1. Flat skrutrekker 11-1. Utløser 15-2. Klemme TEKNISKE DATA Modell AT1150A AT2550A Lufttrykk 0,44 - 0,83 Mpa (4,4 - 8,3 bar) Stifter som kan brukes 25 mm - 50 mm Stiftekapasitet 140 stk.
 • Page 16 Ikke start verktøyet med mindre det er og ikke har noen løse skruer, før du begynner å plassert godt mot arbeidsstykket. bruke det. Trekk til evt. skruer, om nødvendig. Respekter verktøyet som arbeidsutstyr. Pass på at alle sikkerhetssystemene fungerer som •...
 • Page 17 • (l/min) AT2550A PÅLITELIGHET, må vedlikehold og reparasjoner utføres av Makitas autoriserte servicesenter, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Bruk bare den pneumatiske verktøyoljen som er • angitt i denne håndboken. Verktøyet må aldri kobles til en trykkluftforsyning •...
 • Page 18 MONTERING eller personer i nærheten. Velge luftslange FORSIKTIG: Fig.1 Bruk en luftslange som er så stor og så kort som mulig Slangen må alltid kobles fra før du utfører noe • for å sikre kontinuerlig, effektiv stifting. Med et lufttrykk arbeid på...
 • Page 19 BRUK Fig.17 FORSIKTIG: Hvis tuppen av stiftestempelet er slitt, vil det være FORSIKTIG: • en tendens til at stiftene kiler seg eller ikke settes Pass på at alle sikkerhetssystemene fungerer som • dypt nok. Når dette skjer, må det repareres av et av de skal før du tar verktøyet i bruk.
 • Page 20 SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller • verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.
 • Page 21: Tekniset Tiedot

  14-2. Salpa 24-2. Pneumaattinen öljy 10-2. Ilmaistukka 15-1. Urataltta terä 11-1. Liipaisin 15-2. Salpa TEKNISET TIEDOT Malli AT1150A AT2550A Ilmanpaine 0,44 – 0,83 MPa (4,4 – 8,3 bar) Käytettäviä niittejä 25 mm - 50 mm Niittimen kyky 140 kpl Letkun pienin läpimitta...
 • Page 22 Suhtaudu työkoneeseen sen edellyttämällä Jos epäilet työkalussa vikaa, tarkista sen toiminta kunnioituksella. ilman niittejä. Älä pilaile koneella. Tarkista seinät, katot, lattiat, kattorakenteet ja • Älä pitele äläkä kanna konetta sormi vastaavat huolella välttääksesi sähköjohtoon, liipaisimella. kanavaan tai kaasuputkeen osumisen aiheuttaman Älä...
 • Page 23 • 1.Kun ei valvontaa. Kompressorin valinta 2.Ennen huollon tai korjauksen suoritusta. 3.Ennen tukkeutumisen selvitystä. (L minuutissa) AT1150A 4.Ennen työkalun siirtoa uuteen paikkaan. Tee puhdistus- ja kunnossäpitotyöt heti työn • päättämisen jälkeen. Pidä kone huippukunnossa. Voitele liikkuvat osat estääksesi ruostumisen ja minimoidaksesi kitkasta johtuvan kulumisen.
 • Page 24 KOKOONPANO Ilmaletkun valinta Kuva1 Käytä mahdollisimman suurta ja lyhyttä ilmaletkua, jotta HUOMAUTUS: niittaus olisi jatkuvasti tehokasta. Kun ilmanpaine on 0 Irrota letku aina ennen kuin teet naulaimelle • MPa (4,9 baria), suosittelemme sisähalkaisijaltaan yli mitään. 8,5 mm ja pituudeltaan alle 20 m ilmaletkua, kun Koukku niittausväli sekuntia.
 • Page 25 KÄYTTÖ Kuva17 HUOMAUTUS: Jos nitojan terä on kulunut, saattaa ilmetä niitin HUOMAUTUS: • jumittumista ja pinnallista ajoa. Kun näin käy, vie Varmista ennen käyttöä, että kaikki • työkalu korjattavaksi Makitan Vältuutettuun turvajärjestelmät toimivat. Palvelupisteeseen. Paina ensin liipaisinta sitten aseta kosketuselementti työkappaletta vasten. HUOLTO Kuva11 Kuva12...
 • Page 26 LISÄVARUSTEET HUOMAUTUS: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen. Naulat •...
 • Page 27 14-2. Aizturis 24-2. Pneimatiskā eļļa 10-2. Gaisa galatslēga 15-1. Rievas uzgaļa skrūvgriezis 11-1. Mēlīte 15-2. Aizturis SPECIFIKĀCIJAS Modelis AT1150A AT2550A Gaisa spiediens 0,44 - 0,83 Mpa (4,4 - 8,3 bāri) Izmantojamâs skavas 25 mm - 50 mm Skavu jauda 140 gab.
 • Page 28 Izturieties pret darbarīku kā pret darba Pirms darbības uzsākšanas pārliecinieties, vai • instrumentu. visas drošības sistēmas ir darbības kārtībā. Neizmantojiet to izklaidei. Darbarīks nedarbojas, ja ir nospiesta tikai mēlīte Neturiet un nenesiet darbarīku, turot pirkstu vai pie koka ir piespiesta tikai kontaktsvira. Tas uz mēlītes.
 • Page 29 • BRÎDINÂJUMA UZLÎMES. Skavošanas biežums (reizes/min.) Nepārveidojiet darbarīku bez uzņēmuma Makita • atļaujas. Lūdziet, lai uzņēmuma Makita pilnvarots apkopes • 008431 centrs veic periodiskas darbarīka pārbaudes. Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU • darbību, apkopi un remontu uzticiet veikt tikai (l/min.)
 • Page 30 MONTĀŽA spiedienu. Ja tā nerīkosieties, darbarīka operators vai tuvumā esošās personas gūt nopietnus ievainojumus. UZMANĪBU: Gaisa šļūtenes izvēle Vienmçr atvienojiet ðïûteni pirms jebkâdu darbu • Att.1 veikðanas ar darbarîku. Lietojiet iespējami lielāko un īsāko gaisa šļūteni, lai Āķis nodrošinātu nepārtrauktu un efektīvu skavošanas darbu. Att.6 Ja gaisa spiediens ir 0,49 MPa (4,9 bāri), ieteicams lietot UZMANĪBU:...
 • Page 31 Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, visas • Ja parâdâs ðâdas problçmas, nogâdâjiet darbarîku drošības sistēmas ir darba kārtībā. remontçðanai Makita pilnvarotâ servisa centrâ. Sākumā pavelciet mēlīti un pēc tam novietojiet saskarelementu pret apstrādājamo materiālu. APKOPE Att.11 Att.12 UZMANĪBU: Iedzenot skavu, kontaktelementu varat novietot Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes no...
 • Page 32 Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Skavas • Gaisa šļūtenes •...
 • Page 33: Svarbios Saugos Instrukcijos

  14-2. Fiksatorius 24-2. Pneumatinė alyva 10-2. Oro įleidimo prievamzdis 15-1. Kryžminis atsuktuvas 11-1. Gaidukas 15-2. Fiksatorius SPECIFIKACIJOS Modelis AT1150A AT2550A Oro slėgis 0,44 - 0,83 Mpa (4,4 - 8,3 baro) Tinkamos kabės 25 mm - 50 mm Kabių galia 140 vnt.
 • Page 34 Įrankį įjunkite, tik kai jis gerai prispaustas prie svirtis prispaudžiama prie medžio. Juo galima dirbti ruošinio. tik tada, kai atlikti abu veiksmai. Išėmę kabes, Gerbkite įrankį kaip darbo priemonę. patikrinkite, ar įrankis tinkamai veikia. Neišdykaukite. Kruopščiai patikrinkite sienas, lubas, grindis, stogo •...
 • Page 35 Nenaudokite įrankio, jei ant jo nėra aiškiai • įskaitomo ĮSPĖJIMO LIPDUKO. Kabių tvirtinimo dažnis (kartų/min) Nekeiskite įrankio be „Makita" leidimo. • Kreipkitės į „Makita" techninės priežiūros centrus, • kad juose būtų atlikta reguliari įrankio apžiūra. 008431 Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, •...
 • Page 36: Veikimo Aprašymas

  SURINKIMAS Oro žarnos pasirinkimas Pav.1 Norėdami atlikti nepertraukimą, efektyvią kabių segimo DĖMESIO: operaciją, naudokite kuo didesnę ir kuo trumpesnę Visada atjunkite žarną, prieš atlikdami bet kokius • žarną. Kai tarp kiekvienos kabės įsegimo yra 0,5 įrankio priežiūros darbus. sekundės intervalas, esant 0,49 MPa (4,9 baro) oro Kablys slėgiui, rekomenduojama pasirinkti oro žarną, kurios vidinis skersmuo didesnis nei 8,5 mm, o ilgis mažesnis...
 • Page 37: Techninė Priežiūra

  • kabių strigtys ir kreiptuvas eiti paviršiumi. Kai taip Patikrinkite, ar darbo metu tinkamai veikia visos • atsitinka, kreipkitės į įgaliotą „Makita“ techninės apsaugos sistemos. priežiūros centrą, dėl remonto. Pirma paspauskite gaiduką, o po to dėkite kontaktinę detalę ant ruošinio.
 • Page 38 Viryklė Skiediklis 004320 Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis. PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita"...
 • Page 39: Tehnilised Andmed

  10-1. Õhuliitmik 14-2. Riiv 24-2. Pneumaatiline õli 10-2. Õhusokkel 15-1. Lapikkruvikeeraja 11-1. Päästik 15-2. Riiv TEHNILISED ANDMED Mudel AT1150A AT2550A Õhurõhk 0,44–0,83 MPa (4,4–8,3 bar) Sobivad klambrid 25 mm - 50 mm Klambri jõudlus 140 tk Vooliku min läbimõõt 6,5 mm Mõõtmed (P x L x K)
 • Page 40 kindlalt vastu töödeldavat detaili. võib töötada vaid siis, kui mõlemad tingimused on Austage tööriista kui töö täideviijat. täidetud. Võimalikke kõrvalekaldeid tööriista töös Ärge naljatlege tööriistaga. testige ilma klambriteta. Ärge hoidke ega kandke tööriista, hoides Kontrollige hoolikalt seinu, lagesid, põrandaid, • sõrme päästikul.
 • Page 41 Pühkige osad tolmust puhtaks. Ärge kasutage tööriista, sellel puudub • Klammerduskiirus (korda/min) HOIATUSSILT. Ärge muutke tööriista ilma Makita loata. • Nõudke Makita volitatud hoolduskeskuselt tööriista • 008431 perioodilist kontrollimist. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks • tuleb vajalikud remonditööd, muud hooldus- ja...
 • Page 42 Õhuvooliku valimine Konks Joon.1 Joon.6 Katkematu tõhusa töö tagamiseks kasutage HOIATUS: võimalikult avarat ja lühikest voolikut. Kui õhusurve on Ühendage õhuvoolik alati tööriista küljest lahti. • 0,49 MPa (4,9 baari) ja klammerdusintervall on 0,5 Ärge kunagi riputage tööriista kõrgesse kohta või •...
 • Page 43 Kui klambri juhtseadme ülaosa on kulunud, Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb • hakkavad klambrid kinni kiiluma ja juhtimine on vajalikud remonttööd, muud hooldus- aeglasem. Sellisel juhul viige seade Makita reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud ametlikku teeninduskeskusesse remonti. teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.
 • Page 44 TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 45: Технические Характеристики

  10-2. Штуцер сжатого воздуха 15-1. Отвертка с плоским жалом 11-1. Курковый выключатель 15-2. Защелка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель AT1150A AT2550A Давление воздуха 0,44 – 0,83 МПа (4,4 – 8,3 бар) Применимые скобы 25 мм - 50 мм Объем магазина для скоб...
 • Page 46 Общие правила обращения с инструментом: давления 0,83 МПа (8,3 бара). Не подключайте • Всегда предполагайте, что в инструмент инструмент к источнику с давлением выше 1,37 заряжен крепеж. МПа (13,7 бара). Не направляйте инструмент на себя или Убедитесь в том, что давление подаваемого •...
 • Page 47 ваше положение было устойчиво. НАКЛЕЙКИ. Работая на высоте убедитесь в том, что под Вносить изменения в конструкцию инструмента • вами нет людей и хорошо закрепите воздушный без разрешения компании Makita запрещено. шланг, чтобы исключить его случайное Проводите периодическую проверку •...
 • Page 48: Описание Функционирования

  Выбор компрессора Для обеспечения непрерывной и эффективной эксплуатации инструмента используйте воздушные (л/мин.) AT1150A шланги как можно большего диаметра и как можно меньшей длины. При воздушном давлении 0,49 мПа (4,9 бара) рекомендуем использовать воздушный шланг диаметром более 8,5 мм и длиной менее 20 м, если...
 • Page 49 Рис.4 прошел насквозь. Если скобы входят слишком глубоко, сдвиньте Рис.9 регулировочную пластину по стрелке, как показано Подключение пневматического шланга на рисунке. Рис.10 Рис.5 Вставьте патрубок воздушного шланга в воздушную Глубина регулируется в диапазоне от 5 мм до арматуру степлера. Убедитесь в том, что патрубок максимальной.
 • Page 50 производить в уполномоченных сервис-центрах Перед использованием инструмента всегда Makita, с использованием только сменных частей проверяйте его состояние и отсутствие ослабленных производства Makita. винтов. При необходимости, затяните винты. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Рис.18 Ежедневно проверяйте свободный ход контактного элемента и куркового выключателя, предварительно ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: отключив...
 • Page 51 Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita. Скобы • Воздушные шланги • Защитные очки •...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan AT1150A_NE8_DAMY...

This manual is also suitable for:

At2550a