Download Print this page

AEG MBE2658S User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
MBE2658S
NL
Gebruiksaanwijzing
Magnetronoven
EN
User manual
Microwave oven
FR
Notice d'utilisation
Four à micro-ondes
DE
Benutzerhandbuch
Mikrowellengerät
PL
Instrukcja Obsługi
Kuchenka Mikrofalowa
2
28
54
83
109

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for AEG MBE2658S

 • Page 1 MBE2658S Gebruiksaanwijzing Magnetronoven User manual Microwave oven Notice d’utilisation Four à micro-ondes Benutzerhandbuch Mikrowellengerät Instrukcja Obsługi Kuchenka Mikrofalowa...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. MiliEuinFOrMatiE ......................27 wE dEnKEn aan u Bedankt dat u voor dit aEg product heeft gekozen. dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
 • Page 3: Belangrijke Aanwijzingen M.b.t. De Veiligheid

  NEDERLANDS BElangrijKE aanwijzingEn M.B.t. dE vEilighEid AANWIJZINGEN! BElangrijK vOOr uw vEilighEid: lEES dE vOlgEndE aanwijzingEn gOEd dOOr En BEwaar dEzE gEBruiKSaanwijzing. nOOit dE dEur OpEnEn, als in het apparaat verwarmde levensmiddelen beginnen te roken. het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en wachten tot de levensmiddelen niet meer roken.
 • Page 4: Magnetronoven

  1.1 Om verwondingen te voorkomen WAARSCHUWING! het apparaat niet gebruiken als het beschadigd is of niet goed functioneert. controleer het volgende voordat u het apparaat inschakelt: a) de deur moet correct sluiten en mag niet verkeerd uitgelijnd of vervormd zijn.
 • Page 5 NEDERLANDS situaties veroorzaakt. probeer het ovenlampje niet zelf te vervangen, maar laat dit doen door iemand die door ElEctrOluX daartoe is bevoegd. als het ovenlampje het niet doet, neem dan contact op met uw dealer of bel een erkende service agent van ElEctrOluX.
 • Page 6 1.3 Om foutieve bediening door kinderen te voorkomen WAARSCHUWING! het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. houd het apparaat buiten bereik van kinderen onder de acht jaar, tenzij u permanent toezicht houdt.
 • Page 7: Magnetronoven

  NEDERLANDS 1.4 Om brand te voorkomen voorwerpen in deze openingen steken. in het geval van een lekkage dient u de oven Magnetronovens mogen tijdens het onmiddellijk uit te schakelen, de stekker uit gebruik niet zonder toezicht worden het stopcontact te halen en een erkende gelaten.
 • Page 8 gebruiken.
 • Page 9: Overzicht Van Het Apparaat

  NEDERLANDS 2. OvErzicht van hEt apparaat 2.1 Magnetronoven front ovenlampje bedieningspaneel toets om de deur te openen afdekking van de microgolvengeleider ovenruimte aandrijfas deurafdichtingen en afsluitvlakken 2.2 toebehoren controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd: draaiplateau draaimechanisme • plaats het draaimechanisme op de bodem van de magnetron.
 • Page 10 2.3 Bedieningspaneel display symbolen: vermogensstand- toetsen Favorieten favoriete toetsen automatische Keukenwekker ontdooiingstoets keukenwekkertoets automatisch ontdooien knop tijdschakelklok/ gewicht vermogensstand starten/bevestigen/ snelle starttoets Stop/annuleren stoptoets Kinderslot toets om de deur te openen Klok instellen display-segmenten hoeveelheid vermogensstanden...
 • Page 11: Vóór Het In Gebruik Nemen

  NEDERLANDS 3. vóór hEt in gEBruiK nEMEn 3.1 inpluggen 7. druk op de START-toets om te bevestigen. wanneer de oven voor de eerste keer is aangesloten, dan wordt u gevraagd om de 3.4 de klok aanpassen na een klok in te stellen. instelling 1.
 • Page 12: Werking

  4. wErKing 4.1 Koken magnetronoven gewenste vermogen wordt weergegeven op de display. Voorbeeld: Soep verwarmen, 2 minuten als 900 w is geselecteerd, dan kan en 30 seconden met 630 watt vermogen. de magnetron voor maximaal 20 1. druk op de VERMOGENSSTAND- minuten worden ingesteld.
 • Page 13: Tijdens Het Koken

  NEDERLANDS 4.4 de kooktijd aanpassen totdat 'Soun' wordt weergegeven. 2. draai aan de knop totdat 'on' wordt tijdens het koken weergegeven. u kunt de kooktijd tijdens het koken 3. druk op de START-toets. aanpassen. Voorbeeld: Om de kooktijd met 2 minuten 4.9 pauze (120 seconden) te verlengen gebruikt u de Om te pauzeren terwijl de magnetron actief...
 • Page 14 Favorieten overschrijven met uw eigen recepten. 1. druk op het VERMOGENSSTAND- niveau om het vermogen te selecteren. 2. draai knop om de gewenste kooktijd in te voeren. 3. houd de FAVORIET-toets ingedrukt, die u wilt instellen, totdat u een enkele pieptoon hoort en de ster voor de favoriet zichtbaar is.
 • Page 15: Kooktabellen

  NEDERLANDS 5. KOOKtaBEllEn 5.1 Favorieten Favorieten Hoeveelheid Toets Tips Boter zachter 0.05-0.25 kg • leg de boter op een ovenvaste schaal. maken roer goed door na het koken. chocolade 0.1-0.2 kg • leg de chocolade in een ovenvaste schaal. smelten roer goed door als u het geluidssignaal hoort.
 • Page 16 Mug cake met pure chocolade Gestreepte frambozen mug cake ingrediënten voor 1 mug cake: ingrediënten voor 1 mug cake: 2½ eetlepels (25 g) bloem 2½ eetlepels (25 g) bloem 2 eetlepels (12 g) cacaopoeder 2½ eetlepels (30 g) kristalsuiker 2½...
 • Page 17 NEDERLANDS Wortel Mug Cake Appelkruimel mug cake ingrediënten voor 1 mug cake: ingrediënten voor 1 mug cake: 2 eetlepels (20 g) bloem 2½ eetlepels (25 g) bloem 2½ eetlepels (30 g) fijne bruine suiker 2 eetlepels (30 g) fijne bruine suiker ¼...
 • Page 18 5.3 automatisch ontdooien Automatisch Hoeveelheid Toets Tips ontdooien vlees/vis/gevogelte 0.2-1.0 kg • leg de voedingsmiddelen op een platte schaal in het midden van het draaiplateau. • zodra het geluidssignaal klinkt, dient het omgedraaid te worden, dienen de (hele vis,...
 • Page 19 NEDERLANDS 5.4 dranken & gerechten verwarmen Hoeveelheid Vermogen Tijd Drank/gerecht Tips -g/ml- -sstand -Min- Melk, 1 kopje 900 w niet afdekken water, 1 kopje 900 w niet afdekken 6 kopjes 900 w 8-10 niet afdekken 1 kom 1000 900 w 9-11 niet afdekken gerecht geserveerd...
 • Page 20 5.6 het koken van bevroren producten Hoeveelheid Vermogen Tijd Standtijd Gerecht Tips -sstand -Min- -Min- visfilet 900 w 9-11 afdekken Maaltijd op 900 w 8-10 afdekken, na 6 minuten bord roeren tijd omroeren 5.7 koken van Hoeveelheid Vermogen Tijd...
 • Page 21: Hints En Tips

  NEDERLANDS 6. hintS En tipS 6.1 Magnetronbestendig kookgerei Geschikt Servies voor de Opmerkingen magnetron aluminiumfolie/servies Kleine stukjes aluminiumfolie kunnen worden gebruikt om van folie het voedsel tegen oververhitting te beschermen. zorg ervoor dat het folie minstens 2 cm van de ovenwanden is verwijderd aangezien vonkvorming kan optreden.
 • Page 22: Magnetronoven

  6.2 tips voor het koken in de magnetronoven Tips voor het koken in de magnetronoven Samenstelling voedsel met een hoog vet- of suikergehalte (bijv. pasteitjes) vereist een kortere verwarmingstijd. voorzichtigheid is geboden aangezien oververhitting brand kan veroorzaken. afmetingen zorg ervoor dat alle stukken dezelfde afmetingen hebben zodat ze gelijkmatig gaar worden.
 • Page 23: Reiniging & Onderhoud

  NEDERLANDS 7. rEiniging & OndErhOud WAARSCHUWING! gebruik geen reinigingsspray in de ovenruimte. gEBruiK gEEn cOMMErciËlE OvEnrEinigErS, StOOMrEinigErS, draaiplateau & draimechanisme SchurEndE rEinigingSMiddElEn, SchOOnMaaKMiddElEn diE verwijder eerst het draaiplateau en het natriuMhYdrOXidE BEvattEn OF draaimechanisme uit de ovenruimte. SchuurSpOnSjES. dit gEldt vOOr draaiplateau en mechanisme met een mild allE dElEn van uw MagnEtrOn.
 • Page 24: Wat Te Doen Als

  8. wat tE dOEn alS Symptoom Mogelijke oorzaken/oplossingen . . . de magnetron niet goed • de zekering in de huisinstallatie in orde is. functioneert? • de stroom misschien uitgevallen is. • als de zekeringen in de huisinstallatie meermaals uitschakelen, neem dan contact op met een erkend elektro-installateur.
 • Page 25: Installatie-Aanwijzing

  NEDERLANDS 9. inStallatiE-aanwijzing de magnetron kan worden ingebouwd in positie a of B: Nismaat Position 562 x 550 x 380 562 x 550 x 450 562 x 500 x 380 562 x 500 x 450 afmetingen in (mm) 9.1 installeren van het apparaat 1.
 • Page 26: Elektrische Aansluiting

  9.2 aansluiting op het stroomnet • zorg ervoor dat de stekker makkelijk bereikbaar is, zodat hij in geval van nood snel uit het stopcontact kan worden getrokken. Of het moet mogelijk zijn om de stroom naar de oven uit te schakelen door middel van...
 • Page 27: Technische Gegevens

  900 w (iEc 60705) Microgolvenfrequentie 2450 Mhz (groep 2/Klasse B) Buitenafmetingen: MBE2658S breedte x hoogte x diepte: 596 x 459 x 404 mm afmetingen ovenruimte breedte x hoogte x diepte: 342 x 207 x 368 mm inhoud ovenruimte 26 liter draaiplateau ø...
 • Page 28 11. ENVIRONMENT CONCERNS ..................53 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 29: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION IMPORTANT! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. If food being heated begins to smoke, DO NOT OPEN THE DOOR. Turn off and unplug the oven and wait until the food has stopped smoking. Opening the door while food is smoking may cause a fire.
 • Page 30 Check the following before use: a) The door; make sure the door closes properly and ensure it is not misaligned or warped. b) The hinges and door safety latches; check to make sure they are not broken or loose.
 • Page 31: Microwave Oven

  ENGLISH 1.2 To avoid the possibility of explosion and sudden boiling WARNING! Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
 • Page 32: Microwave Oven

  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 • Page 33 ENGLISH oven immediately and call an authorised and avoid burns. ELECTROLUX service agent. Do not Do not lean or swing on the oven door. immerse the power supply cord or plug in Do not play with the oven or use it as a water or any other liquid.
 • Page 34 IMPORTANT! If you are unsure how to connect your oven, please consult an authorised, qualified electrician. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the correct electrical connection procedure.
 • Page 35: Product Description

  ENGLISH 2. PRODUCT DESCRIPTION 2.1 Microwave oven  Front trim Oven light Control panel Door opening button Waveguide cover Oven cavity Seal packing Door seals and sealing surfaces 2.2 Accessories Check to make sure the following accessories are provided: Turntable Turntable support •...
 • Page 36: Control Panel

  2.3 Control panel Digital display indicators: Power level keys Favourites keys Favourites Auto defrost key Kitchen timer key Kitchen timer Timer/Weight knob Auto defrost Start/Confirm/ Quick start key Microwave Stop key Door open button Stop/Cancel Child safety lock Set clock...
 • Page 37: Before First Use

  ENGLISH 3. BEFORE FIRST USE 3.1 Plug in 4. Rotate the knob till 50 is displayed. 5. Press the START key. When the oven is plugged in for the first time it will ask if you want to set the clock. 3.5 To cancel the clock and set 1.
 • Page 38: Operation

  4. OPERATION 4.1 Microwave cooking If 900 W is selected then the maximum microwave time that can Example: To heat soup for 2 minutes and be input is 20 minutes. 30 seconds on 630 W microwave power. If the oven runs in any mode for 1.
 • Page 39: Adjusting The Cooking Time

  ENGLISH 4.4 Adjusting the cooking time 4.9 Pause during cooking To pause whilst the microwave is running. 1. Press the STOP key or open the door. You can adjust the cooking time during 2. The oven will pause for up to 5 minutes. cooking.
 • Page 40 4.11 Auto defrost Auto defrost automatically works out the correct cooking mode and cooking time based on the weight of the food. You can choose from 2 auto defrost menus. 1. Auto Defrost: Meat/Fish/Poultry 2. Auto Defrost: Bread Example: To defrost 0.2 kg steak.
 • Page 41: Cooking Charts

  ENGLISH 5. COOKING CHARTS 5.1 Favourites Favourites Weight Procedure Soften Butter 0.05-0.25 kg • Place the butter into a pyrex dish. Stir well after cooking. Melt Chocolate 0.1-0.2 kg • Break up the chocolate into small pieces. Place the chocolate into a pyrex dish.
 • Page 42 Apple Crumble Mug Cake Peanut Butter Mug Cake Ingredients Ingredients for 1 Mug: for 1 Mug: 2½ tbsp (25 g) Plain Flour 2½ tbsp (25 g) Plain Flour 2 tbsp (30 g) Soft Brown Sugar 2 tbsp (30 g) Soft Brown Sugar ¼...
 • Page 43 ENGLISH Lemon Drizzle Mug Cake Carrot Mug Cake Ingredients Ingredients for 1 Mug: for 1 Mug: 2½ tbsp (25 g) Plain Flour 2 tbsp (20 g) Plain Flour 2½ tbsp (30 g) Castor Sugar 2½ tbsp (30 g) Light Brown Sugar ¼...
 • Page 44 5.3 Auto defrost Auto defrost Weight Procedure Meat/fish/poultry 0.2-1.0 kg • Place the food in a flan dish in the centre of the turntable. • When the audible bell sounds, turn the food over, rearrange and separate. Shield thin parts and warm spots with (Whole fish, fish aluminium foil.
 • Page 45 ENGLISH 5.4 Heating food and drink Quantity Power Time Food/drink Method -g/ml- Level -Min- Milk, 1 cup 900 W do not cover Water, 1 cup 900 W do not cover 6 cups 900 W 8-10 do not cover 1 bowl 1000 900 W 9-11...
 • Page 46 5.6 Cooking from frozen Standing Quantity Power Time Food Method time Level -Min- -Min- Fish fillet 900 W 9-11 cover One plate 900 W 8-10 cover, stir after 6 minutes meal 5.7 Cooking Standing Quantity Power Time Food Method...
 • Page 47: Hints And Tips

  ENGLISH 6. HINTS AND TIPS 6.1 Microwave safe cookware Microwave Cookware Comments safe Aluminium foil/ Small pieces of aluminium foil can be used to shield food containers from overheating. Keep foil at least 2 cm from the oven walls, as arcing may occur. Foil containers are not recommended unless specified by the manufacturer.
 • Page 48: Microwave Cooking Advice

  6.2 Microwave cooking advice Microwave cooking advice Composition Foods high in fat or sugar (e.g. Christmas pudding, mince pies) require less heating time. Care should be taken as overheating can lead to fire. Size For even cooking make all the pieces the same size.
 • Page 49: Care And Cleaning

  ENGLISH 7. CARE AND CLEANING Turntable and turntable support CAUTION! Remove the turntable and turntable DO NOT USE COMMERCIAL OVEN support from the oven. Wash the turntable CLEANERS, STEAM CLEANERS, and turntable support in mild soapy water. ABRASIVE, HARSH CLEANERS, ANY Dry with a soft cloth.
 • Page 50: Troubleshooting

  8. TROUBLESHOOTING Problem Check if . . . The microwave appliance • The fuses in the fuse box are working. is not working • There has not been a power outage. properly? • If the fuses continue to blow, please contact a qualified electrician.
 • Page 51: Installation

  ENGLISH 9. INSTALLATION The microwave can be fitted in position A or B: Niche size Position 562 x 550 x 380 562 x 550 x 450 562 x 500 x 380 562 x 500 x 450 Measurements in (mm) 9.1 Installing the appliance 1.
 • Page 52 9.2 Connecting the appliance to the power supply • The electrical outlet should be readily accessible so that the unit can be unplugged easily in an emergency. Or it should be possible to isolate the oven from the supply by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
 • Page 53: Technical Information

  900 W (IEC 60705) Microwave Frequency 2450 MHz (Group 2/Class B) Outside Dimensions: MBE2658S 596 mm (W) x 459 mm (H) x 404 mm (D) Cavity Dimensions 342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (D) Oven Capacity...
 • Page 54 Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français. Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l’environnement, vous devez d’abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.
 • Page 55 11. INFoRmATIoNS eNVIRoNNemeNTALeS ..............82 NouS PeNSoNS À VouS merci d'avoir choisi ce produit Aeg. Nous l'avons créé pour vous offrir des performances irréprochables pour longtemps, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur les appareils ordinaires.
 • Page 56: Avertissements Importants De Sécurité

  AVeRTISSemeNTS ImPoRTANTS De SécuRITé IMPORTANT! AVeRTISSemeNTS De SecuRITe ImPoRTANTeS : LeS LIRe ATTeNTIVemeNT eT LeS coNSeRVeR SoIgNeuSemeNT PouR coNSuLTATIoNS uLTeRIeuReS. Si les aliments que chauffe le four viennent à fumer, N’ouVReZ PAS LA PoRTe. mettez le four hors tension, débranchez la prise du cordon d’alimentation et attendez que la fumée se soit...
 • Page 57 FRANÇAIS Faites attention à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous retirez des récipients de l'appareil. 1.1 Pour éviter toute blessure ADVERTISSEMENT! N’utilisez pas le four s’il est endommagé ou ne fonctionne pas normalement. Vérifiez les points suivants avant tout emploi du four : a) La porte : assurez-vous qu’elle ferme correctement, qu’elle ne présente pas de défaut...
 • Page 58 Le non-respect des consignes de nettoyage du four entraînera une détérioration de la surface susceptible d'affecter le bon fonctionnement de l'appareil et de présenter des risques. N'essayez pas de remplacer la lampe du four par vous-même, et ne laissez aucune personne non agréée par eLecTRoLuX le faire.
 • Page 59 FRANÇAIS enfants ou des personnes âgées. Réchauffez les biberons sans la tétine. 1.3 Pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants ADVERTISSEMENT! L’appareil et ses éléments accessibles deviennent très chauds en cours d’utilisation. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à...
 • Page 60: Notice D'utilisation

  1.4 Pour éviter tout danger le fabricant du stimulateur afin de connaître les précautions que vous devez d’incendie prendre lors de l’utilisation du four. Dans le Vous devez surveiller le four lorsqu’il est cas de petites quantités (une saucisse, un croissant, etc.) posez un verre d’eau à...
 • Page 61 FRANÇAIS chauffer des liquides. utilisez des attention en retirant les couvercles ou les récipients à large ouverture de manière films de protection des plats car une que les bulles puissent s’échapper. vapeur brûlante est soudainement libérée. empêchez qu’ils ne s’appuient sur la porte Pour éviter toute ébullition soudaine et tout du four.
 • Page 62 à micro-ondes. N’utilisez apte à la cuisson par micro-ondes. pas une sonde thermique d’un four Placez dans le four le récipient à tester traditionnel dans votre four à micro-ondes. vide et posez à l’intérieur ou à côté de cependant, afin de connaître la...
 • Page 63 FRANÇAIS 1.10 Récipients en aluminium Les barquettes en aluminium peuvent être utilisées en toute sécurité pour réchauffer des aliments dans le four à micro-ondes, dans les conditions suivantes : • Les barquettes en aluminium ne doivent pas dépasser 4 cm de profondeur. •...
 • Page 64: Vue D'ensemble De L'appareil

  2. Vue D’eNSembLe De L’APPAReIL 2.1 Four micro-ondes  encadrement avant Lampe du four bandeau de commande Touche ouverture de la porte cadre du répartiteur d'ondes cavité du four entraînement cadre d’ouverture de la porte 2.2 Accessoires Vérifiez que les accessoires suivants sont...
 • Page 65 FRANÇAIS 2.3 bandeau de commande Touches de niveau Affichage numérique : de puissance Favoris Touches de favoris Touche de minuteur de cuisine décongélation automatique Décongélation Touche du automatique minuteur de cuisine bouton rotatif micro-ondes minuteur/Poids Démarrer/confirmer/ Arrêter/Annuler Touche de démarrage rapide Verrouillage de Touche d'arrêt...
 • Page 66: Avant La Mise En Service

  3. AVANT LA mISe eN SeRVIce 3.1 branchement 3.4 Réglage de l'horloge lorsqu'elle a déjà été définie Lorsque vous branchez le four pour la première fois, il vous sera demandé de Vous pouvez régler l'horloge même une fois régler l'horloge.
 • Page 67: Fonctionnement

  FRANÇAIS 4. FoNcTIoNNemeNT 4.1 cuisson aux micro-ondes et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que le nouveau réglage de Exemple : Vous souhaitez réchauffer une puissance soit en surbrillance sur l' soupe pendant 2 minutes et 30 secondes écran. à mi-puissance 630 W. Si vous sélectionnez 900 W, la durée 1.
 • Page 68: Ajouter 30 Secondes

  4.4 Réglage de la durée de 2. Tournez le bouton jusqu'à ce que « oFF » s'affiche. cuisson pendant la cuisson 3. Appuyez sur la touche START. Vous pouvez régler la durée de cuisson pendant la cuisson. Pour activer le son.
 • Page 69 FRANÇAIS Pour écraser les favoris avec vos propres recettes. 1. Appuyez sur la touche NIVEAUX DE PUISSANCE pour sélectionner la puissance. 2. Tournez le bouton pour régler la durée de cuisson requise. 3. Appuyez sur et maintenez la touche FAVORI que vous souhaitez configurer jusqu'à...
 • Page 70: Illustrations De Cuisson

  5. ILLuSTRATIoNS De cuISSoN 5.1 Favoris Favoris quantité Touche Procédure beurre ramolli 0.05-0.25 kg • Placez le beurre dans un plat en pyrex. mélangez bien après la cuisson. chocolat fondu 0.1-0.2 kg • brisez le chocolat en petits morceaux. Placez le chocolat dans un plat en pyrex.
 • Page 71 FRANÇAIS Mug cake au chocolat riche en cacao Mug cake ondulé à la framboise Ingrédients pour 1 tasse : Ingrédients pour 1 tasse : 2½ cuillères à soupe (25 g) de farine 2½ cuillères à soupe (25 g) de farine 2 cuillères à...
 • Page 72 Mug cake crumble à la pomme Mug cake à la carotte Ingrédients pour 1 tasse : Ingrédients pour 1 tasse : 2½ cuillères à soupe (25 g) de farine 2 cuillères à soupe (20 g) de farine 2 cuillères à soupe (30 g) de cassonade 2½...
 • Page 73 FRANÇAIS 5.3 Décongélation automatique Décongélation Procédure quantité Touche automatique Viande/poisson/ 0.2-1.0 kg • Placer les aliments dans un plat à gratin volaille au centre du plateau tournant. • Quand que le signal sonore retentit, retourner les aliments, redisposer et (Poisson entier, séparer.
 • Page 74 5.4 Rechauffage de boissons et de mets Puissance Temps quant Boissons/mets Conseils de préparation -g/ml- Niveau -Min- Lait, 1 tasse 900 W ne pas couvrir eau, 1 tasse 900 W ne pas couvrir 6 tasses 900 W 8-10 ne pas couvrir...
 • Page 75 FRANÇAIS 5.6 cuisson de surgelés Puissance Temps Repos quant Aliments Conseils de préparation Niveau -Min- -Min- Filet de 900 W 9-11 couvrir poisson une assiette- 900 W 8-10 couvrir, mélanger au bout de repas 6 minutes 5.7 cuisson Puissance Temps Repos quant Aliments...
 • Page 76: Astuces Et Conseils

  6. ASTuceS eT coNSeILS 6.1 Vaisselle pour fours à micro-ondes Transparent Plats Remarques micro-ondes Film aluminium/ Il est possible d'utiliser de petites sections de film barquettes en aluminium pour prévenir la surchauffe des aliments. Le film aluminium aluminium doit être distant de 2 cm au moins des parois du four pour éviter la formation d'arcs électriques.
 • Page 77 FRANÇAIS 6.2 cuisson aux micro-ondes Cuisson aux micro-ondes composition Les aliments riches en graisse ou en sucre (p. ex. les plum-puddings et les pièces minces) exigent un temps de cuisson moindre. Procédez avec soin, car ils pourraient prendre feu en cas de surchauffe. Taille La cuisson est d'autant plus régulière que les morceaux ont la même taille.
 • Page 78: Entretien Et Nettoyage

  7. eNTReTIeN eT NeTToyAge ATTENTION! Assurez-vous que l’eau savonneuse ou l’eau ne pénètre pas dans les petites N’uTILISeZ PAS De DécAPe FouRS ouvertures des parois. Sinon, elle risque VeNDuS DANS Le commeRce ou De de causer des dommages au four.
 • Page 79: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 8. eN cAS D'ANomALIe De FoNcTIoNNemeNT Symptôme Vérifiez/conseil . . . Le four micro-ondes ne • Que les fusibles de la boîte à fusibles n’ont pas disjoncté. fonctionne pas • Qu’il n’y a pas de coupure de courant. correctement ? •...
 • Page 80: Installation

  9. INSTALLATIoN Si vous installez le four à micro-ondes en position A, ou b : Taille du logement Position 562 x 550 x 380 562 x 550 x 450 562 x 500 x 380 562 x 500 x 450 mesures en mm 9.1 Installation de l’appareil...
 • Page 81 FRANÇAIS 9.2 Raccordement électrique • La prise électrique doit être facile d'accès pour que l'appareil puisse être débranché rapidement en cas d'urgence. Sinon, il devrait être possible d’isoler le four électriquement au niveau du secteur en incorporant un sectionneur dans le câblage fixe conformément à...
 • Page 82: Caractéristiques Techniques

  900 W (Iec 60705) Fréquence des micro-ondes 2450 mHz (groupe 2/classe b) Dimensions extérieures : mbe2658S 596 mm (W) x 459 mm (H) x 404 mm (P) Dimensions intérieures 342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (P) capacité...
 • Page 83 11. UmWeltinformation ....................108 Wir denken an Sie danke, dass Sie sich für dieses aeg Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaf- fen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten leistung und den innovativen technologien, die ihnen das leben erleichtern, profitieren können. es ist mit funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen geräten nicht vorhanden sind.
 • Page 84: Wichtige Sicherheitshinweise

  Wichtige SicherheitShinWeiSe WICHTIG! Wichtig für ihre Sicherheit: leSen Sie die folgenden hinWeiSe aUfmerkSam dUrch, Und beWahren Sie die bedienUngSanleitUng aUf. niemalS die tür Öffnen, wenn im gerät erwärmte lebensmittel zu rauchen beginnen. das gerät ausschalten, den netzstecker ziehen und warten, bis die lebensmittel nicht mehr rauchen.
 • Page 85 DEUTSCH müssen Sie aufpassen, dass Sie den drehteller nicht verstellen. 1.1 Zur Vermeidung von Verletzungen WARNHINWEIS! das gerät nicht betreiben, wenn es beschädigt ist oder fehlfunktionen aufweist. überprüfen Sie vor dem betrieb die folgenden Punkte: a) die tür muss einwandfrei schließen und darf nicht schlecht ausgerichtet oder verzogen sein.
 • Page 86 Schlimmstenfalls kann die Sicherheit des geräts beeinträchtigt werden. Versuchen Sie nicht die backofenbeleuchtung selber zu ersetzen oder erlauben dies jemanden, der nicht von electrolUX dazu autorisiert ist dies zu tun. Wenn die backofenbeleuchtung ausfällt, wenden Sie sich bitte an ihren händler...
 • Page 87 DEUTSCH und umrühren, bevor Sie das gargut servieren. besondere Vorsicht ist geboten, wenn die lebensmittel oder getränke an babys, kinder oder ältere Personen weitergereicht werden. 1.3 Zur Vermeidung von fehlbedienung durch kinder WARNUNG! das gerät und seine zugänglichen teile werden im betrieb heiß. kinder unter 8 Jahren dürfen sich nur unter ständiger aufsicht in der nähe des gerät aufhalten.
 • Page 88 1.4 Zur Vermeidung von feuer 1.5 Zur Vermeidung von elektrischem Stromschlag mikrowellengeräte sollten während des betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen Unter keinen Umständen sollte das äußere werden. Zu hohe leistungsstufen oder zu gehäuse entfernt werden. niemals lange garzeiten können das gargut flüssigkeiten in die Öffnungen der...
 • Page 89 DEUTSCH garen anstechen, damit der dampf empfohlen. bei der Verwendung von entweichen kann. bräunungsgeschirr oder selbsterwärmenden materialien muss eine wärmefeste isolierung (z.b. ein 1.7 Zur Vermeidung von Porzellanteller) zwischen geschirr und Verbrennungen drehteller gestellt werden. dadurch werden beschädigungen des drehtellers und des beim entnehmen von gargut aus dem drehteller-trägers durch Wärme garraum sollten topflappen o.ä.
 • Page 90: Geräteüberblick

  2. geräteüberblick 2.1 mikrowellengerät gerätefront backofenbeleuchtung bedienblende türöffnungs-taste Spritzschutz für den hohlleiter garraum antrieb türdichtungen und dichtungsoberlächen 2.2 Zubehör überprüfen Sie, dass folgende Zubehörteile mitgeliefert wurden: drehteller drehteller-träger • den drehteller-träger auf den boden des garraums legen. • dann den drehteller darauf legen.
 • Page 91 DEUTSCH 2.3 bedienblende anzeigefeld symbole: leistungsstufe-tasten favoriten-tasten favoriten auftauautomatik-taste küchenzeitschaltuhr- küchenzeitschaltuhruhr taste Zeitschaltuhr/ auftauautomatik gewicht-knopf Starten/bestätigen/ mikrowellen Schnellstart-taste Stopp/abbrechen Stopp-taste türöffnungs-taste kindersicherung Uhr einstellen anzeige-Segmente menge leistungsstufen...
 • Page 92: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  3. Vor der erSten inbetriebnahme 3.1 Plugin 7. drücken Sie die START-taste zum bestätigen. Wenn der ofen zum ersten mal angeschlossen wird, werden Sie gefragt, ob 3.4 anpassen der uhr nach dem Sie die Uhr einstellen möchten. einstellen 1. der ofen piept und alle Symbole der anzeige werden für eine halbe Sekunde...
 • Page 93: Anwendung

  DEUTSCH 4. anWendUng 4.1 garen mit mikrowellen LEISTUNGSSTUFEN-taste gedrückt halten bis die neue leistungseinstellung Beispiel: erhitzen von Suppe für 2 min. auf dem display aufleuchtet. 30 Sek. mit 630 W mikrowellenleistung. Wenn 900 W ausgewählt wird, dann 1. betätigen Sie die kann die maximale laufzeit der LEISTUNGSSTUFEN-taste auf der mikrowelle, die eingegeben werden...
 • Page 94 4.4 einstellen der kochdauer anschalten des tons. 1. drücken Sie die taste während des kochens ZEITSCHALTUHR 3-mal, bis "Soun" Sie können die kochdauer während des angezeigt wird. kochens einstellen. 2. drehen Sie den knopf bis "on" Beispiel: hinzufügen von 2 minuten (120 angezeigt wird.
 • Page 95 DEUTSCH 1. drücken Sie die LEISTUNGSSTUFEN- taste, um die leistung zu wählen. 2. drehen Sie den knopf, um die benötigte kochzeit einzugeben. 3. drücken und halten Sie die FAVORIT-taste, die Sie auswählen wollen, bis Sie einen einmal erklingenden Signalton hören und der favoritenstern sichtbar wird.
 • Page 96: Gartabellen

  5. gartabellen 5.1 favoriten Favoriten Menge Taste Verfahren Weiche butter 0.05-0.25 kg • legen Sie die butter in eine Pyrexschale. gut umrühren nach dem kochen. geschmolzene 0.1-0.2 kg • brechen Sie die Schokolade in kleine Stücke. Schokolade legen Sie die Schokolade in eine Pyrexschale.
 • Page 97 DEUTSCH Reichhaltiger Schokoladen-Becher-Kuchen Himbeerwellen Becher-Kuchen Zutaten für 1 becher: Zutaten für 1 becher: 2½ el (25 g) reines mehl 2½ el (25 g) reines mehl 2 el (12 g) kakaopulver 2½ el (30 g) Streuzucker 2½ el (30 g) Streuzucker ¼...
 • Page 98 Apfelkrümel-Becher-Kuchen Karotten Becher-Kuchen Zutaten für 1 becher: Zutaten für 1 becher: 2½ el (25 g) reines mehl 2 el (20 g) reines mehl 2 el (30 g) weicher brauner Zucker 2½ el (30 g) leicher brauner Zucker ¼ tl backpulver ¼...
 • Page 99 DEUTSCH 5.3 auftauautomatik Auftauautomatik Menge Taste Verfahren fleisch/fisch/ 0.2-1.0 kg • die Speisen in eine flache Schüssel geflügel geben und in die mitte des drehtellers stellen. • beim ertönen des akustischen Signals (ganzer fisch, die Speisen umdrehen, umarrangieren fischsteaks, und von einander trennen. dünne teile fischfilets, und warme kleinen Stellen mit hühnerbeine,...
 • Page 100 5.4 erhitzen von getränken & speisen Menge Leistung Zeit Getränk/Speise Verfahrenshinweise -g/ml- Stufe -Min- milch, 1 tasse 900 W nicht abdecken Wasser, 1 tasse 900 W nicht abdecken 6 tassen 900 W 8-10 nicht abdecken 1 Schüssel 1000 900 W...
 • Page 101 DEUTSCH 5.6 kochen von gefrorenem Menge Leistung Zeit Standzeit Lebensmittel Verfahrenshinweise Stufe -Min- -Min- fischfilet 900 W 9-11 abdecken tellergericht 900 W 8-10 bedecken, nach 6 min. umrühren 5.7 kochen Menge Leistung Zeit Standzeit Lebensmittel Verfahrenshinweise Stufe -Min- -Min- brokkoli/ bedecken, 4-5 essl.
 • Page 102: Hinweise Und Tipps

  6. hinWeiSe Und tiPPS 6.1 mikrowellensicheres kochgeschirr Mikrowell- Kochgeschirr Kommentare ensicher alufolie/behälter aus ein kleines Stück alufolie kann dazu benutzt werden, die alufolie nahrungsmittel vor dem überhitzen zu schützen. halten Sie die folie mindestens 2 cm von den herdwänden entfernt, da sonst lichtbögen auftreten können.
 • Page 103 DEUTSCH 6.2 hinweis für das kochen mit mikrowellen Hinweis für das kochen mit mikrowellen Zusammen- nahrungsmittel mit hohem fett-oder Zuckergehalt (z. b. Plumpudding, gefülltes setzung gebäck) benötigen eine geringere Zeit zum erwärmen. hier sollte Sorgfalt walten, da ein überhitzen feuer verursachen kann. größe damit alle Stücke gleichmäßig gekocht werden, schneiden Sie sie alle gleichgroß.
 • Page 104: Reinigung & Pflege

  7. reinigUng & Pflege VORSICHT! entfernen Sie nicht den Spritzschutz für den hohlleiter. Sicherstellen, dass weder ZUr reinigUng dürfen Seifenlauge noch Wasser durch die kleinen keineSfallS kommerZielle Öffnungen an der Wand eindringen, da dies ofenreiniger, damPfreiniger, das gerät beschädigen kann.
 • Page 105: Was Tun, Wenn

  DEUTSCH 8. WaS tUn, Wenn Symptom Überprüfen/Empfehlung . . . das mikrowellengerät • der netzstecker eingesteckt ist. nicht arbeitet? • die Sicherungen in der installation in ordnung sind. • eventuell der Strom ausgefallen ist. Sollten die Sicherungen mehrfach auslösen, rufen Sie bitte einen zugelassenen elektroinstallateur.
 • Page 106: Aufstellanweisungen

  9. aUfStellanWeiSUngen Wenn Sie den mikrowellenherd in Position a oder b einbauen: Nischengröße Position 562 x 550 x 380 562 x 550 x 450 562 x 500 x 380 562 x 500 x 450 abmessungen in (mm) 9.1 installieren des gerätes 1.
 • Page 107 DEUTSCH 9.2 netzanschluss • darauf achten, dass die netzsteckdose leicht erreichbar ist, damit der Stecker im notfall schnell abgezogen werden kann. andernfalls sollte es möglich sein, das gerät mithilfe eines Schalters vom Stromkreis zu trennen. dabei sollten die geltenden bestimmungen der elektrischen Sicherheitsnormen berücksichtigt werden.
 • Page 108: Technische Daten

  900 W (iec 60705) mikrowellenfrequenz 2450 mhz (gruppe 2/klasse b) außenabmessungen: mbe2658S 596 mm (b) x 459 mm (h) x 404 mm (t) garraumabmessungen 342 mm (b) x 207 mm (h) x 368 mm (t) garrauminhalt 26 liter drehteller ø...
 • Page 109 11. informacje dotyczące ochrony środoWiska .........134 z myślą o tobie dziękujemy za wybranie produktu firmy aeg. urządzenie opracowano wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne, które upraszczają codzienną obsługę i zapewniają niezawodną pracę urządzenia przez wiele lat. Wiele jego funkcji nie jest dostępnych w in- nych urządzeniach.
 • Page 110: Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ważne informacje dotyczące bezpieczeństWa WAŻNE! Ważne informacje dotyczące bezpieczeństWa: należy przeczytać je uWażnie i zachoWać do użytku W przyszŁości. jeżeli podgrzewana żywność zacznie dymić, nie Wolno otWierać drzwi. należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i poczekać, aż żywność przestanie dymić. otwarcie drzwi, gdy żywność...
 • Page 111 POLSKI szczególną ostrożność, żeby nie przesunąć talerza obrotowego. 1.1 unikanie obrażeń ciała OSTRZEŻENIE! nie wolno używać kuchenki, jeżeli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo. przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić następujące elementy: a) drzwi: należy sprawdzić, czy drzwi zamykają się prawidłowo oraz nie są wygięte lub skrzywione.
 • Page 112 electroluX.
 • Page 113 POLSKI aby zapobiec poparzeniu nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu drzwi urządzenia. 1.3 zapobieganie nieprawidłowemu użyciu przez dzieci OSTRZEŻENIE! urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez ciągłego nadzoru. urządzenie mogą...
 • Page 114 1.4 unikanie zagrożenia 1.5 unikanie porażenia prądem pożarowego W żadnym wypadku nie należy demontować obudowy zewnętrznej. nie podczas pracy nie należy pozostawiać należy wlewać płynów ani wkładać żadnych kuchenki mikrofalowej bez nadzoru. przedmiotów do otworów blokady drzwi ani ustawienie zbyt wysokiej mocy lub zbyt otworów wentylacyjnych.
 • Page 115 POLSKI 1.7 unikanie oparzeń 1.9 prawidłowa eksploatacja kuchenki i unikanie podczas wyjmowania żywności z kuchenki uszkodzenia należy używać odpowiednich uchwytów i rękawic, aby uniknąć oparzeń. należy nie wolno włączać kuchenki, gdy jest zawsze otwierać pojemniki, pojemniki do pusta, chyba że takie zalecenie znajduje kukurydzy prażonej, worki do gotowania itp.
 • Page 116: Przegląd Urządzenia

  2. przegląd urządzenia 2.1 kuchenka mikrofalowa  płyta czołowa oświetlenie kuchenki panel sterowania przycisk otwierania drzwi osłona generatora mikrofal Wnętrze kuchenki uszczelka uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające 2.2 akcesoria należy sprawdzić, czy z kuchenką dostarczone są następujące akcesoria: podstawa obrotowa podpórka podstawy obrotowej...
 • Page 117 POLSKI 2.3 panel sterowania Wskaźniki na wyświetlaczu przyciski poziomów mocy przyciski ulubionych ulubione dań przycisk timer kuchenny automatycznego rozmrażania automatyczne rozmrażanie przycisk timer pokrętło timera/ mikrofale masy przycisk start/ zatrzymaj/anuluj zatwierdź/ przycisk szybki start zabezpieczenie przed przycisk stop dziećmi przycisk otwierania ustaw zegar drzwi elementy wyświetlacza...
 • Page 118: Przed Rozpoczęciem Korzystania

  3. przed rozpoczęciem korzystania 3.1 podłączenie 7. naciśnij przycisk START, aby potwierdzić. przy pierwszym włączeniu kuchenki pojawi się pytanie, czy chcesz ustawić zegar. 3.4 ponowne ustawienie zegara 1. kuchenka wyśle sygnał dźwiękowy i po ustawieniu zegara możesz ponownie wszystkie symbole na wyświetlaczu zmienić...
 • Page 119: Obsługa

  POLSKI 4. obsŁuga 4.1 gotowanie z użyciem owe ustawienie mocy nie zostanie podświetlone na wyświetlaczu. mikrofal jeśli wybrany zostanie poziom mocy Przykład: aby podgrzać zupę przez 2 900 W, maksymalny czas procesu, minuty i 30 sekund z mocą 630 W. który można ustawić, zostanie 1.
 • Page 120 4.4 regulacja czasu procesu w żeby włączyć sygnalizację dźwiękową. 1. naciśnij przycisk TIMER 3 razy, dopóki trakcie jego trwania nie pojawi się komunikat “soun”. czas procesu można modyfikować w 2. obracaj pokrętłem, dopóki nie pojawi się trakcie pracy kuchenki.
 • Page 121 POLSKI żeby zaprogramować własny ulubiony program. 1. naciśnij przycisk POZIOM MOCY, żeby wybrać żądaną moc. 2. Wprowadź żądany czas procesu, obracając pokrętło. 3. naciśnij i przytrzymaj przycisk ULUBIONY, który chcesz zaprogramować, dopóki nie usłyszysz pojedynczego sygnału dźwiękowego i nie pojawi się symbol gwiazdki. przywrócenie fabrycznych programów ulubionych.
 • Page 122: Tabele Gotowania

  5. tabele gotoWania 5.1 ulubione Ulubione Ciężar Przycisk Procedura zmiękczanie 0.05-0.25 kg • umieść je w szklanym naczyniu żaroodpornym. masła po zakończeniu procesu dobrze zamieszaj. topienie 0.1-0.2 kg • połam czekoladę na małe kawałki. Włóż czekolady czekoladę do szklanego naczynia żaroodpornego.
 • Page 123 POLSKI Czekoladowe ciasto w kubku Ciasto z dżemem malinowym w kubku składniki na 1 kubek: składniki na 1 kubek: 2½ łyżki stołowej (25 g) zwykłej mąki 2½ łyżki stołowej (25 g) zwykłej mąki 2 łyżki (12 g) kakao 2½ łyżki stołowej (30 g) drobnego cukru do wypieków 2½...
 • Page 124 Angielska szarlotka (apple crumble) w Ciasto marchewkowe w kubku kubku składniki na 1 kubek: składniki na 1 kubek: 2 łyżki (20 g) zwykłej mąki 2½ łyżki stołowej (25 g) zwykłej mąki 2½ łyżki (30 g) cukru brązowego 2 łyżki (30 g) drobnego cukru ¼...
 • Page 125 POLSKI 5.3 automatyczne rozmrażanie Automatyczne Ciężar Przycisk Procedura rozmrażanie mięso/ryba/drób 0.2-1.0 kg • Włóż potrawę do naczynia do tarty na środku podstawy obrotowej. • po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego odwróć, zmień ułożenie (całe ryby, i rozdziel potrawę. zasłoń cienkie steki rybne, kawałki i ciepłe miejsca folią...
 • Page 126 5.4 podgrzewanie potraw i napojów Ilość Ustawienie Czas Potrawa/napój Metoda -g/ml- mocy -min- mleko, 1 filiżanka 900 W nie przykrywać Woda, 1 filiżanka 900 W nie przykrywać 6 filiżanek 900 W 8-10 nie przykrywać 1 naczynie 1000 900 W 9-11 nie przykrywać...
 • Page 127 POLSKI 5.6 gotowanie od stanu zamrożonego Czas Ilość Ustawienie Czas pozosta- Potrawa Metoda mocy -min- wienia -min- filet rybny 900 W 9-11 przykryć potrawa na 900 W 8-10 przykryć, wymieszać po 6 jednym talerzu minutach 5.7 gotowanie Czas Ilość Ustawienie Czas pozosta- Potrawa...
 • Page 128: Podpowiedzi I Wskazówki

  6. podpoWiedzi i WskazÓWki 6.1 pojemniki przeznaczone do kuchenek mikrofalowych Przeznaczone Pojemnik do kuchenek Uwagi mikrofalowych folia aluminiowa/ małych kawałków folii aluminiowej można użyć do pojemniki z folii zabezpieczenia potrawy przed przegrzaniem. folia powinna znajdować się co najmniej 2 cm od ścianek kuchenki, w przeciwnym razie może dojść...
 • Page 129 POLSKI 6.2 porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej skład potrawy zawierające dużą ilość tłuszczu lub cukru (np. pudding lub paszteciki) wymagają ogrzewania przez krótszy czas. należy zachować ostrożność, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar. Wielkość W celu równomiernego ugotowania wszystkie kawałki powinny być...
 • Page 130: Konserwacja I Czyszczenie

  7. konserWacja i czyszczenie OSTRZEŻENIE! należy uważać, aby łagodny roztwór mydła ani woda nie dostały się do małych do czyszczenia jakiejkolWiek otworów w ściankach, ponieważ może to części kuchenki mikrofaloWej spowodować uszkodzenie kuchenki. nie należy użyWać dostępnych W We wnętrzu kuchenki nie należy używać...
 • Page 131: Rozwiązywanie Problemów

  POLSKI 8. rozWiązyWanie problemÓW Problem Sprawdź, czy . . . kuchenka mikrofalowa • bezpieczniki w skrzynce bezpieczników działają prawidłowo. nie działa prawidłowo? • nie występuje przerwa w dostawie energii. • jeżeli bezpieczniki są nadal wyłączane, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. tryb gotowania •...
 • Page 132: Montaż

  9. montaż kuchenkę mikrofalową można zamontować w pozycji a lub b: Wymiary wnęki Pozycja szer. głęb. wys. 562 x 550 x 380 562 x 550 x 450 562 x 500 x 380 562 x 500 x 450 Wymiary w mm 9.1 montaż...
 • Page 133 POLSKI 9.2 podłączanie urządzenia do źródła zasilania • gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania. •...
 • Page 134: Dane Techniczne

  900 W (iec 60705) częstotliwość mikrofal 2450 mhz (grupa 2 / klasa b) Wymiary zewnętrzne: mbe2658s 596 mm (szer.) x 459 mm (wys.) x 404 mm (gleb.) Wymiary wnętrza 342 mm (szer.) x 207 mm (wys.) x 368 mm (głęb.) pojemność kuchenki 26 litrów...
 • Page 135 POLSKI...