Download Print this page

Makita 3706 Instruction Manual

Cutout tool
Hide thumbs

Advertisement

Cutout Tool
GB
Відрізний інструмент
UA
Narzędzie do wycinania
PL
Maşină de decupat
RO
Ausfräsungswerkzeug
DE
Kivágógép
HU
Vystrihovač
SK
Rotační frézka
CZ
3706
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 3706

  Summary of Contents for Makita 3706

 • Page 1 Cutout Tool INSTRUCTION MANUAL Відрізний інструмент ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Narzędzie do wycinania INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de decupat MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Ausfräsungswerkzeug BEDIENUNGSANLEITUNG Kivágógép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Vystrihovač NÁVOD NA OBSLUHU Rotační frézka NÁVOD K OBSLUZE 3706...
 • Page 2 001626 001624 004554 001628 001627 001629 001630 001632 001631 001635 001633 001634...
 • Page 3 001636 001638 001637 001639 001640...
 • Page 4: Specifications

  8JD, ENGLAND The noise level under working may exceed 85 dB (A). Responsible manufacturer: Wear ear protection. Makita Corporation Anjo Aichi Japan The typical weighted root mean square acceleration ENB050-2 value is not more than 2.5 m/s These values have been obtained according to ADDITIONAL SAFETY RULES EN60745.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Check the bit carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked damaged bit immediately. CAUTION: Check for the proper clearance beneath the Always be sure that the tool is switched off and • workpiece before cutting so that the bit will unplugged before adjusting or checking function on not strike a hard surface such as the floor, the tool.
 • Page 6: Operation

  Cleaner operations can be performed by connecting the When inserting the drywall guide bit into the drywall, cutout tool to Makita vacuum cleaner or dust collector. carefully insert the bit straight until the shoe base is in Installing vacuum cover full contact with the material.
 • Page 7: Maintenance

  When connecting to Makita dust collector, connect the hose for the dust collector directly to the dust nozzle. Fig.17 MAINTENANCE CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and • unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
 • Page 8: Технічні Характеристики

  • Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Примітка. У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. ENE012-1 Призначення Для моделі 3706 Інструмент призначено для різання гіпсу, деревини, ENH101-6 пластмаси та м'якої стінової плитки. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС...
 • Page 9 за ізольовані поверхні держака. Торкання повинен відповідати швидкості струмоведучої проводки може призвести до інструменту. передання напруги до металевих частин ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ інструменту та ураженню електричним струмом оператора. Одягайте захисні окуляри та пилозахисну ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ маску. Провітрюйте належним чином приміщення виконання...
 • Page 10 Встановлення або зняття наконечника. Fig.5 Під час вставляння напрямного наконечника для Fig.2 штукатурки в штукатурку слід обережно вставляти ОБЕРЕЖНО: наконечник доки башмак не буде повністю прилягати Неможня затягувати гайку манжети без • до матеріалу. вставленого наконечника, інакше конус манжети може зламатись. Fig.6 У...
 • Page 11: Технічне Обслуговування

  регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Макіта", де використовуються лише Fig.12 стандартні запчастини "Макіта". Вакуумна кришка Роботу можна виконувати із меншим забрудненням, ОСНАЩЕННЯ підключивши різак до пилососа Makita або пристрою збирання пилу. ОБЕРЕЖНО: Встановлення вакуумної кришки Fig.13 Це оснащення або приладдя рекомендовано •...
 • Page 12 Normalne ciśnienie akustyczne na poziomie A wynosi 84 8JD, ENGLAND (ANGLIA) dB (A). Producent odpowiedzialny: Błąd pomiaru wynosi 3 dB(A). Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia) Poziom hałasu podczas pracy elektronarzędzia może ENB050-2 przewyższać 85 dB (A). Nosić ochronniki słuchu...
 • Page 13 zasilającym, należy trzymać urządzenie za tnących prawidłowej średnicy trzonu, izolowane uchwyty. Zetknięcie z przewodem stosownych do prędkości narzędzia. elektrycznym napięciem powoduje, że ZACHOWAĆ INSTRUKCJE również odsłonięte elementy metalowe narzędzia znajdą się pod napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem elektrycznym. OPIS DZIAŁANIA Noś...
 • Page 14 Montaż lub demontaż końcówki materiałem. Rys.2 Rys.6 UWAGA: Aby wykonać cięcie, przesuwaj narzędzie powoli ze Nie dokręcaj nakrętki zaciskowej bez wsuniętej • stałym naciskiem w kierunku zgodnym z ruchem końcówki, przeciwnym wypadku stożek wskazówek zegara. zaciskowy złamie się. Podczas cięcia linii prostej, przymocuj prostą deskę do Jeżeli używasz końcówki o średnicy trzonu •...
 • Page 15: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  Podłączanie do odkurzacza lub urządzenia do odprowadzania pyłu firmy Makita Rys.16 Podłącz wąż odkurzacza/urządzenia do odprowadzania pyłu do dyszy. Do podłączenia odkurzacza firmy Makita niezbędny jest opcjonalny wąż o średnicy wewnętrznej 28 mm. W przypadku podłączania urządzenia do odprowadzania pyłu firmy Makita podłącz wąż urządzenia bezpośrednio do dyszy przeciwpyłowej.
 • Page 16 Standardele Europene, se poate conecta la 8JD, ANGLIA o priză de curent fără contacte de împământare. Producător: ENG003-2 Makita Corporation Anjo Aichi Japan Doar pentru ţările europene ENB050-2 Zgomot şi vibraţii Puterea acustică la funcţionarea în gol este de 84 dB (A).
 • Page 17 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ o sculă fisurată sau deteriorată. Verificaţi distanţa corectă sub piesa de prelucrat înainte de tăiere, astfel încât scula să ATENŢIE: nu lovească o suprafaţă dură, cum ar fi Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • podeaua, bancul de lucru etc. debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de Nu tăiaţi obiecte metalice cum ar fi cuie şi a verifica starea sa de funcţionare.
 • Page 18 Când tăiaţi în linie dreaptă, fixaţi ferm o placă dreaptă la colector de praf Makita. material şi folosiţi-o pe post de ghidaj. Deplasaţi maşina Instalarea capacului de aspirare în direcţia săgeţii cu talpa sabotului la acelaşi nivel cu...
 • Page 19 Makita Fig.16 Conectaţi furtunul unui aspirator/colector de praf la duza de praf. Când conectaţi maşina la un aspirator Makita, este necesar un furtun opţional cu diametrul interior de 28 mm. Când conectaţi maşina la un colector de praf Makita, conectaţi furtunul pentru colectorul de praf direct la duza...
 • Page 20: Technische Daten

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 überschreiten. 8JD, ENGLAND Verwenden Sie Hilfsmittel für den Gehörschutz. Verantwortlicher Hersteller: typische gewogene Wert Makita Corporation Anjo Aichi Japan Effektivbeschleunigung ist nicht größer als 2,5 m/s Diese Werte wurden in Übereinstimmung mit EN60745 gemessen.
 • Page 21 ENB050-2 warten Sie auf den völligen Stillstand des Einsatzes, bevor diesen ZUSÄTZLICHE Werkstück herausziehen. SICHERHEITSREGELN 17. Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht den Einsatz oder das Werkstück. Diese können Halten Sie das Werkzeug an den isolierten extrem heiß sein und zu Verbrennungen Griffflächen, wenn einen...
 • Page 22: Montage

  Dies kann im vorderen Bereich des Hebelschalters Warten Sie, bis das Werkzeug die volle Drehzahl geschehen oder durch Wegstoßen des hinteren erreicht hat. Bereichs des Hebelschalters. Wenn Sie mit dem Vielzweckeinsatz im Material arbeiten, halten Sie das Werkzeug in einem Winkel von etwa 45 MONTAGE Grad zur Kante der Schuhbasis, die das Material berührt.
 • Page 23: Wartung

  Einstellung ziehen Sie den Knopf fest an. Stecken Sie das Ende des Knopfes in die Mitte des zu ZUBEHÖR schneidenden Kreises, schneiden Uhrzeigersinn. ACHTUNG: Abb.12 Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Vakuumabdeckung beschrieben ist, empfehlen folgende Wenn einen...
 • Page 24: Részletes Leírás

  Használjon személyi hallásvédelmi segédeszközt. 8JD, ENGLAND A jellegzetes frekvenciával súlyozott gyorsulási értékek Felelős gyártó: négyzeteinek (rms) összegéből vont négyzetgyök értéke Makita Corporation Anjo Aichi Japan ENB050-2 nem nagyobb mint 2.5 m/s Ezek az értékek a EN60745 szabvánnyal összhangban KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI lettek mérve.
 • Page 25: Működési Leírás

  vezetékekkel való érintkezéskor a szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülnek és megrázhatják MŰKÖDÉSI LEÍRÁS a kezelőt. Viseljen szemvédőt és pormaszkot. VIGYÁZAT: Megfelelően szellőztesse a munkaterületet. Gondosan ellenőrizze a vágószerszámot a Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • használat előtt, repedések vagy sérülések és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról tekintetében.
 • Page 26 óramutató járásának irányába a vágás elvégzéséhez. Amikor egyenes vonalat vág, rögzítsen egy egyenes Tiszta műveletek végezhetők, ha a kivágó szerszámot deszkát az anyaghoz és használja azt vezetőként. Makita porszívóhoz vagy porgyűjtőhöz Mozgassa a szerszámot a nyíl irányába úgy, hogy a csatlakoztatja.
 • Page 27 és a körvezetőt. A beállítás befejezése után Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van húzza meg a szárnycsavart. szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Fig.15 Szárazfalazatba való vezetőhornyos Makita porszívó vagy porgyűjtő • vágószerszám, 1/8", 1/4", 3 mm, 6 mm csatlakoztatása...
 • Page 28: Technické Údaje

  8JD, ANGLICKO Úroveň hlučnosti pri práci môže prekračovať 85 dB (A). Zodpovedný výrobca: Používajte pomôcky na ochranu sluchu. Makita Corporation Anjo Aichi Japan Typická vážená hodnota efektívneho zrýchlenia nieje ENB050-2 väčšia než 2,5 m/s Tieto hodnoty boli odmerané v súlade s EN60745.
 • Page 29: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE spôsobí obsluhe úder elektrickým prúdom. Používajte ochranu zraku a protiprachovú masku. POZOR: Pracovné miesto primerane vetrajte. Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho • Pred prácou dôkladne skontrolujte vrták, či funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a neobsahuje praskliny alebo iné poškodenie. vytiahnutý...
 • Page 30 Posúvajte nástroj pomaly s konštantným tlakom v smere vystrihovača k vysávaču alebo k zberaču prachu Makita. pohybu hodinových ručičiek a vykonávajte rez. Montáž krytu vysávača Pri rezaní priamej línie pevne upevnite rovnú dosku k Fig.13 materiálu a použite ju ako vodidlo. Posúvajte nástroj v Uvoľnite skrutku s krídlovou hlavou a demontujte pätku.
 • Page 31 Makita Fig.16 K dýze na prach pripojte hadicu vysávača/zberača prachu. Na pripojenie vysávača Makita je potrebná voliteľná hadica s vnútorným priemerom 28 mm. Pri pripájaní zberača prachu Makita pripojte hadicu pre zberač prachu priamo k prachovej tryske. Fig.17 ÚDRŽBA POZOR: Než...
 • Page 32 8JD, ANGLIE Úroveň hlučnosti při práci může překračovat 85 dB (A). Odpovědný výrobce: Používejte pomůcky na ochranu sluchu. Makita Corporation Anjo Aichi Japan Typická vážená hodnota efektivního zrychlení není větší ENB050-2 než 2,5 m/s Tyto hodnoty byly změřeny v souladu s EN60745.
 • Page 33: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE kovové díly nástroje a tyto mohou způsobit zranění elektrickým proudem. Noste ochranu zraku a protiprachovou masku. POZOR: Zajistěte odpovídající odvětrávání pracoviště. Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Před zahájením provozu pečlivě zkontrolujte funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a pracovní...
 • Page 34 Při použití nástroje na sadrokarton opatrně pracovní nástroj zasunujte, dokud není základna patky v úplném Odsávání lze zajistit připojením rotační frézky k kontaktu s materiálem. odsavači prachu nebo sběrači prachu Makita. Instalace odsávacího krytu Fig.6 Fig.13 Při řezání posunujte nástroj pomalu a vyvíjejte na něj Povolte šroub s křídlovou hlavou a demontujte patku.
 • Page 35 Připojte prachové hubici hadici odsavače prachu/sběrače prachu. Při připojování k odsavači prachu Makita je nutno použít hadici s vnitřním průměrem 28 mm (volitelné příslušenství). Při připojování ke sběrači prachu Makita připojte hadici sběrače prachu přímo k prachové hubici. Fig.17 ÚDRŽBA POZOR: Než...
 • Page 36 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884373-970...