Download Print this page

Makita 100 mm 9526NB Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Торцевой шлифовальный станок
100 mm 9526NB
115 mm 9527NB
125 mm 9528NB
Angle Grinder
Instruction Manual
Winkelschleifer
Betriebsanleitung
Szlifierka kątowa
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita 100 mm 9526NB

 • Page 1 Angle Grinder Instruction Manual Winkelschleifer Betriebsanleitung Szlifierka kątowa Instrukcja obsługi Торцевой шлифовальный станок Инструкция по эксплуатации 100 mm 9526NB 115 mm 9527NB 125 mm 9528NB...
 • Page 2 9527NB, 9528NB 9526NB...
 • Page 3 15˚...
 • Page 4 Symbols The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use. Symbole Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut. Symbole Poniższe symbole używane są...
 • Page 5: Specifications

  ENGLISH Explanation of general view Wheel guard Lock nut wrench 13 Limit mark Bearing box Tighten 14 Brush holder cap Screw Shaft lock 15 Screwdriver Lock nut 10 Diamond wheel Depressed center wheel 11 Spindle Inner flange 12 Switch lever SPECIFICATIONS Model 9526NB...
 • Page 6: Additional Safety Rules

  When tool is used outdoors, use only extension 11. Before using the tool on an actual workpiece, cords intended for use outdoors and so marked. test run the tool at the highest no load speed for 19. Stay alert at least 30 seconds in a safe position. Stop Watch what you are doing.
 • Page 7: Maintenance

  Switch action (Fig. 8) To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- nance or adjustment should be carried out by a Makita CAUTION: Authorized Service Center. • Before plugging in the tool, always check to see that the switch actuates properly and returns to the “OFF”...
 • Page 8: Ec Declaration Of Conformity

  HD400, EN50144, EN55014, EN61000, in accordance with Council Directives, 73/23/EEC, 89/336/EEC and 98/37/EC. CE2004 Yasuhiko Kanzaki Director MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 9: Technische Daten

  DEUTSCH Übersicht Schutzhaube Innenflansch 11 Spindel Lagergehäuse Sicherungsmutterschlüssel 12 Schalthebel Schraube Anziehen 13 Verschleißgrenze Flanschmutter Spindelarretierung 14 Bürstenhalterkappe Gekröpfte Trennschleifscheibe 10 Diamantscheibe 15 Schraubendreher TECHNISCHE DATEN Modell 9526NB 9527NB 9528NB Scheibendurchmesser ..........100 mm 115 mm 125 mm Spindelgewinde ............M10 –1 Leerlaufdrehzahl (min ) ..........
 • Page 10 14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgtalt ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um FÜR DAS WERKZEUG gut und sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die War- Tragen Sie stets eine Schutzbrille und Gehörs- tungsvorschriften und die Hinweise für Werkzeug- chutz.
 • Page 11 18. Nehmen Sie sich vor Funkenflug in Acht. Halten Montage bzw. Demontage der Diamantscheibe Sie das Werkzeug so, dass Sie und andere Per- (Zubehör) (Abb. 6 und 7) sonen oder leicht entzündliche Materialien nicht VORSICHT: von den Funken getroffen werden. •...
 • Page 12: Wartung

  Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehör- teile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- Kundendienststelle. • Schutzhaube • Innenflansch • Trennschleifscheiben •...
 • Page 13: Dane Techniczne

  POLSKI Wyjaśnienia dotyczące urządzenia i jego użycia Osłona tarczy Kołnierz wewnętrzny 11 Wrzeciono Skrzynka łożyska Klucz nakrętki blokady 12 Dźwignia włącznika Śruba Zakręć 13 Znak limitu Nakrętka blokady Blokada wałka 14 Nasadka szczoteczki Tarcza z obniżonym środkiem 10 Tarcza diamentowa 15 Śrubokręt DANE TECHNICZNE Model...
 • Page 14 14. Pamiętaj o dobrej konserwacji urządzenia DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Utrzymuj urządzenie ostre i czyste dla jego lepszego Zawsze zakładaj ochronę na oczy i uszy. Inne i bezpieczniejszego działania. Wykonaj podane wyposażenie ochronne takie maska instrukcje celu smarowania wymiany przeciwpyłowa, rękawice, hełm fartuch elementów wyposażenia.
 • Page 15 Działanie przełącznika (Rys. 8) 21. Ustaw urządzenie tak, aby w trakcie pracy, kabel zasilania zawsze znajdował się z tyłu urządzenia. OSTRZEŻENIE: 22. Jeżeli miejsce pracy jest bardzo ciepłe i wilgotne • Przed podłączeniem urządzenia do zasilania zawsze lub mocno zanieczyszczone przewodzącym sprawdź, czy włącznik działa poprawnie i powraca do pyłem, używaj przerywacza obwodu (30 mA), aby...
 • Page 16 średniej kwadratowej WYPOSAŻENIE przyspieszenia nie jest większa niż 2,5 m/s OSTRZEŻENIE: • Następujące wyposażenie i dołączane części są zalecane do użytku wraz z urządzeniem Makita UE-DEKLARACJA ZGODNOŚCI opisanym instrukcji obsługi. Używanie Oświadczamy, biorąc za to wyłączną odpowiedzialność, jakiegokolwiek innego wyposażenia i dołączanych że niniejszy wyrób jest zgodny z następującymi...
 • Page 17: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК Объяснения общего плана Щит диска Внутренний фланец 11 Стержень Несущая коробка Фиксирующий гаечный ключ 12 Пусковой механизм Винт Завинтите 13 Ограничительная метка Фиксирующая гайка фиксатор шпинделя 14 Крышка держателя щеток Диск с выжатым центром 10 Алмазный диск 15 Отвертка ТЕХНИТЕХНИЧЕСКИЕ...
 • Page 18 12. Закрепите рабочее изделие 21. Предостережение Используйте зажимы или тиски для крепления Использование любой другой принадлежности рабочего изделия. Это является более или присоединения, отличного от безопасным, чем использование Вашей руки, и рекомендуемого в этой инструкции по при этом освобождаются две руки...
 • Page 19 11. Перед использованием инструмента на ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ действительном рабочем изделии выполните Установка щита диска (Рис. 1 и 2) пробный прогон инструмента на самой высокой скорости в незагруженном Смонтируйте щит диска с выступом на ленте щита состоянии в течение по крайней...
 • Page 20 относительно дальнейших подробностей об этих • Прикладывание усилия или чрезмерного давления, принадлежностях, обращайтесь в Ваш местный либо допускание того, что диск будет гнуться, центр по техобслуживанию Makita. застревать или изгибаться в разрезе может • Крышка диска привести к перегреву двигателя или опасной...
 • Page 21 HD400, EN50144, EN55014, EN61000, согласно сборникам директив 73/23EEC, 89/336/EEC и 98/37EC. CE2004 Ясухико Канзаки Директор MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD..MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884064C202...

This manual is also suitable for:

115 mm 9527nb125 mm 9528nb