Beko FSA13020 User Manual
Hide thumbs Also See for FSA13020:
Table of Contents
 • Drošība Pirmkārt /8
 • Elektrotīkla Prasības /9
 • Ātrās Sasaldēšanas
 • Temperatūras Atainošana un Iestatīšana /10
 • Pirms Izmantošanas /10
 • Saldēšanas Kameras Vadības Panelis /11
 • Ātrās Sasaldēšanas Funkcija /11
 • Sasaldētu Pārtikas Produktu Glabāšana /11
 • Svaigu Pārtikas Produktu Sasaldēšana /12
 • Ledus Gabaliņu Pagatavošana /12
 • Galvenās Sastāvdaļas /12
 • Durvju UzstāDīšana Uz Otru Pusi /13
 • Ieteikumi un NorāDījumi /13
 • Kļūmju Novēršana /14
 • Elektroenerģijas Patēriņš /15
 • Informācija Par Iekārtas Darbības /15
 • Sauga /16
 • Elektros Instaliavimo Reikalavimai /17
 • Transportavimas /17
 • Temperatūros Reguliavimas Ir Nustatymas /18
 • Prieš Pradedant Naudotis Šaldikliu /18
 • Užšaldytų Maisto Produktų
 • ŠviežIų Maisto Produktų Užšaldymas /19
 • Susipažinkite Su Prietaisu /19
 • Atitirpinimas /20
 • Ką Daryti Ir Ko Nedaryti /21
 • Energijos Sąnaudos /22
 • Gedimų Šalinimas /22
 • Ohutus Ennekõike! /23
 • Enne Seadme
 • Elektriohutus /24
 • Transpordieeskirjad /24
 • Paigaldusjuhised /24
 • Temperatuuri Valik Ja Reguleerimine /25
 • Enne Seadme Kasutamist /25
 • Külmutatud Toiduainete Säilitamine /26
 • Värskete Toiduainete Külmutamine /26
 • Jääkuubikute Valmistamine /27
 • Esmane Tutvus Seadmega /27
 • Sulatamine /27
 • Puhastamine Ja Hooldus /27
 • Ukse Avanemissuuna Muutmine /27
 • Käsud Ja Keelud /28
 • Probleemide Lahendamine /29
 • Energiakulu /29
 • Seadme Töötamisel Tekkiv Müra Ja Vibratsioon /29
 • Sicurezza
 • Requisiti Elettrici /31
 • Controllo E Regolazione Della Temperatura /32
 • Prima Della Messa in Funzione /32
 • Pannello DI Controllo Freezer /33
 • Funzione Congelamento Rapido/33
 • Conservazione DI Cibo Congelato /33
 • Congelamento DI Cibo Fresco /33
 • Preparazione Dei Cubetti DI Ghiaccio /34
 • Riposizionamento Dello Sportello /35
 • Cosa Fare E Cosa Non Fare /35
 • Risoluzione Dei Problemi /36
 • Consumo Energetico /36
 • Бг
 • Електрически Изисквания /39
 • Инструкции При Инсталиране /39
 • Контрол На Температурата И Настройки /40
 • Преди Работа /40
 • Контролен Панел На Фризера /41
 • Промяна Посоката На Отваряне На Вратата /43
 • Полезни Съвети /43
 • Разрешение На Проблеми /44
 • Разход На Енергия /44
 • Első a Biztonság /46
 • Elektromos Követelmények /47
 • HőMérséklet Szabályozás És Beállítás /48
 • Ismerje Meg Készülékét /50
 • Kiolvasztás /50
 • Tisztítás És Védelem /51
 • Problémakeresés /52
 • Energiafogyasztás /52
 • Veiligheid Eerst /54
 • Elektriciteitsvereisten /55
 • Transportinstructies /55
 • Installatie-Instructies /55
 • Opmeting en Regeling Van de Temperatuur /56
 • Alvorens de
 • Bedieningspaneel Diepvriezer /57
 • Diepvriesproducten Bewaren /57
 • Verse Etenswaren Invriezen /58
 • Ijsblokjes Maken /58
 • Uw Toestel Leren Kennen /58
 • Ontdooien /58
 • Schoonmaak en Onderhoud /59
 • De Deur Verplaatsen /59
 • Wel en Niet /59
 • Problemen Oplossen /60
 • Energieverbruik /60

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
FSA13020
Upright Freezer
Vertikālā Saldētājkuģu
Vertikalus Šaldiklis
Püstine Sügavkülmik
Congelatore Verticale
Апрайт Фризер
Fagyasztószekrény
Staand Diepvriezer

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko FSA13020

 • Page 1 FSA13020 Upright Freezer Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Püstine Sügavkülmik Congelatore Verticale Апрайт Фризер Fagyasztószekrény Staand Diepvriezer...
 • Page 3 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:  Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. ...
 • Page 4: Table Of Contents

  Indice Index Safety first /1 Sicurezza iniziale /30 Electrical requirements /2 Requisiti elettrici /31 Transportation instructions /2 Istruzioni per il trasporto; Istruzioni di installazione /31 Installation instructions /2 Controllo e regolazione della temperatura /32 Temperature control and adjustment /3 Prima della messa in funzione /32 Before operating /3 Pannello di controllo freezer /33 Freezer control panel /4...
 • Page 8: Safety First /1

  Instruction for use Congratulations on your choice of a BEKO Quality Appliance, designed to give you many years of service. Safety first! Do not connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed.
 • Page 9: Electrical Requirements /2

  Instruction for use operated for at least 12 hours, to allow the Electrical requirements system to settle. Before inserting the plug into the wall socket 3. Failure to comply with the above make sure that the voltage and the frequency instructions could result in damage to the shown in the rating plate inside the appliance appliance, for which the manufacturer will not...
 • Page 10: Temperature Control And Adjustment /3

  Instruction for use 4. The appliance should be positioned on a And note that: smooth surface. The two front feet can be 5. You will hear a noise as the compressor adjusted as required.To ensure that your starts up. The liquid and gases sealed within appliance is standing upright adjust the two the refrigeration system may also make some front feet by turning clockwise or anti-...
 • Page 11: Freezer Control Panel /4

  Instruction for use Freezer control panel Fast freeze function Item 5 The control panel adjusts the temperature in To activate FAST FREEZING function, please adjust the temperature setting knob to „FAST the freezer and has the following functions: FREEZE” position. It is advised that you place 1 - Orange led - Fast freeze activated the foodstuffs that you wish to freeze faster in When you turn the freezer temperature set...
 • Page 12: Making Ice Cubes /5

  Instruction for use Take special care not to mix already frozen Cleaning and care food and fresh food. 1. We recommend that you switch off the appliance at the socket outlet and pull out the Making ice cubes (Item 6) mains plug before cleaning.
 • Page 13: Troubleshooting

  Instruction for use Don’t- Leave the door open for long periods, Do’s and don’ts as this will make the appliance more Do- Check contents of the freezer at regular costly to run and cause excessive ice intervals. formation. Do- Clean and defrost your appliance Don’t- Use sharp edged objects such as regularly (See "Defrosting") knives or forks to remove the ice.
 • Page 14: Energy Consuption /7

  Instruction for use Information concerning the noise Energy Consuption and the vibrations which might Maximum frozen food storage volume is appear during the operation of the achieved without using the upper shelf covers appliance and without drawers except the bottom drawer provided in the freezer.
 • Page 15: Drošība Pirmkārt /8

  Lietošanas instrukcija Apsveicam ar jūsu izvēli! Saldētava, ko jūs esat iegādājušies ir viens no BEKO produktiem un harmoniski kombinē sevī lielisku darbspēju un estētisku ārējo izskatu. Tai ir jauns pievilcīgs dizains un tā ir konstruēta, ievērojot Eiropas un nacionālos standartus, kas garantē...
 • Page 16: Elektrotīkla Prasības /9

  • Nekādā gadījumā neatbrīvojieties no ierīces • Nemēģiniet apsēsties vai nostāties uz sadedzinot to. BEKO uzstāj, ka apkārtējās ierīces, jo šādiem gadījumiem tā nav vides aizsardzība un rūpes par to ir ļoti paredzēta. Pretējā gadījumā iespējami ierīces būtiskas.
 • Page 17: Temperatūras Atainošana Un Iestatīšana /10

  Lietošanas instrukcija 4. Ierīci jāuzstāda uz stabilas virsmas. Abas 4. Ierīce ir pieslēgta strāvas tīklam un priekšējās kājiņas iespējams noregulēt, ja elektrība ir pieslēgta. nepieciešams. Lai ierīce stāvētu stabili, Un ņemiet vērā, ka: noregulējiet divas priekšējās kājiņas griežot 5. Ieslēdzot ierīci, no kompresora atskan tās pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai troksnis.
 • Page 18: Saldēšanas Kameras Vadības Panelis /11

  Lietošanas instrukcija Saldēšanas kameras vadības panelis SVARĪGI: a. Deg, kad iekarta ir ieslegta pirmo reizi, un (att. 5) pazud, kad tiek sasniegta uzdota temperatura. Vadības panelis tiek izmantots saldēšanas b. Iekarta ir parslogota ar produktiem. kameras temperatūras regulēšanai un c. Durvis ir atvertas. piedāvā...
 • Page 19: Svaigu Pārtikas Produktu Sasaldēšana /12

  Lietošanas instrukcija Svaigu pārtikas produktu Atkausēšana sasaldēšana • Mēs iesakām atkausēt saldētavu vismaz divas reizes gadā vai kad ledus slānis kļūst Lūdzam ievērot sekojošus norādījumus pārāk biezs. optimālāko rezultātu iegūšanai: • Ledus veidošanās ir normāls efekts. Nemēģiniet sasaldēt pārtikas produktus lielos •...
 • Page 20: Durvju Uzstādīšana Uz Otru Pusi /13

  Lietošanas instrukcija 5. Uzmanieties, lai temperatūras vadības Durvju uzstādīšana uz otru pusi nodalījumā neiekļūtu ūdens. Durvis izveidotas tā, lai tās būtu iespējams 6. Ja ierīci neplānojat izmantot ilgāku laika uzstādīt uz abām pusēm, lai tās būtu periodu, izslēdziet to, izņemiet visus pārtikas iespējams atvērt to pusi, uz kuru Jums būtu produktus, iztīriet to un atstājiet durvis ērtāk.
 • Page 21: Kļūmju Novēršana /14

  Lietošanas instrukcija Norādījumi Kļūmju novēršana • Nelieciet karstus ēdienus ledusskapī. Ļaujiet Ja ierīce nedarbojas to ieslēdzot, tiem vispirms atdzist. pārliecinieties: • Neglabājiet banānus ledusskapī. • ka kontaktdakša ir rūpīgi ievietota strāvas • Neglabājiet melones ledusskapī. Tās drīkst tīkla kontaktligzdā. (Lai pārliecinātos, ka ievietot ledusskapī...
 • Page 22: Elektroenerģijas Patēriņš /15

  Lietošanas instrukcija Elektroenerģijas patēriņš Informācija par iekārtas darbības laikā iespējamo troksni un vibrācijām Maksimālo saldētās pārtikas uzglabāšanas vietas tilpumu var panākt izmantojot bez 1. Darbības laikā tās radītais troksnis var augšējā plaukta vākiem un atvilktnēm, palielināties. atskaitot saldētavas apakšējo atvilktni. - Lai uzturētu noregulēto temperatūru, laiku pa Iekārtas elektroenerģijas patēriņš...
 • Page 23: Sauga /16

  Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Sveikiname Jus pasirinkus BEKO kokybišką prietaisą, sukurtą Jums tarnauti daugelį metų. Sauga Prieš jungdami šaldiklį į tinklą patikrinkite, ar nuėmėte visas pakuotės medžiagas ir transportavimo apsaugas.  Jei šaldiklis buvo transportuojamas paverstas horizontaliai, 12 valandas jo neįjunkite, nes kompresoriuje turi nusistovėti skysčiai;...
 • Page 24: Elektros Instaliavimo Reikalavimai /17

  Naudojimo instrukcija 2. Jei transportuojamas šaldiklis buvo Elektros instaliavimo reikalavimai laikomas horizontaliai, juo negalima naudotis Prieš prijungiant šaldiklį prie elektros tiekimo, bent 12 valandas, kad sistemoje nusistovėtų patikrinkite, ar įtampa ir dažnis, nurodyti ant skysčiai. duomenų kortelės šaldiklio viduje, atitinka 3.
 • Page 25: Temperatūros Reguliavimas Ir Nustatymas /18

  Naudojimo instrukcija 4. Šaldiklį reikia statyti lygioje vietoje. Atkreipkite dėmesį, kad: 5. Įjungę išgirsite kompresoriaus ūžimą. Priekines kojeles prireikus galima reguliuoti. Kad šaldiklis stovėtų tvirtai, sukite priekines Skysčiai ir dujos, kuriais užpildyta šaldiklio kojeles prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, kol sistema, taip pat gali kelti tam tikrą...
 • Page 26 Naudojimo instrukcija Šaldiklio valdymo skydas Svarbu! Vidinė prietaiso temperatūra gali kisti (5pav) priklausomai nuo aplinkos, kurioje Valdymo skyde nustatoma temperatūra naudojamas prietaisas: vietovės, aplinkos šaldiklyje; jis turi šias funkcijas: temperatūros, durų atidarymo dažnumo, į prietaisą dedamo maisto produktų kiekio. 1 - Oranžinė kontrolinė lemputė - greitojo Todėl nustatymai atitinkamai turi būti užšaldymo funkcija įjungta Pasukus šaldiklio temperatūros nustatymo...
 • Page 27: Šviežių Maisto Produktų Užšaldymas /19

  Naudojimo instrukcija Šviežių maisto produktų šaldymas Atitirpinimas Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, Atitirpinimas yra tiesioginis ir be netvarkos, prašome laikytis šių nurodymų. nes yra specialus atitirpusio vandens Vienu metu nešaldykite labai didelio maisto surinkimo indas. Atitirpęs vanduo subėga į produktų kiekio. Maisto kokybė bus geriausia, tam skirtą...
 • Page 28: Ką Daryti Ir Ko Nedaryti /21

  Naudojimo instrukcija Valymas ir priežiūra Ką daryti ir ko nedaryti - Reguliariai valykite ir atitirpinkite šaldiklį (žr. 1. Rekomenduojame prieš valymą šaldiklį “Atitirpinimas“). išjungti iš tinklo. - Reguliariai tikrinkite produktus esančius 2. Niekada nevalykite aštriais įrankiais ar šaldiklyje. abrazyviniais valikliais, muilu, buitiniais - Maisto produktus laikykite kuo trumpiau ir valikliais, skalbimo milteliais ar poliruokliu.
 • Page 29: Energijos Sąnaudos /22

  Naudojimo instrukcija Energijos sąnaudos Gedimų šalinimas Maksimalų šaldytų maisto produktų kiekį galima Jei įjungtas šaldiklis neveikia, patikrinkite: sudėti nenaudojant viršutinės lentynos dangčių ar gerai į kištukinį lizdą įjungtas elektros ir stalčių, išskyrus apatinį stalčių, įrengtą laido kištukas ir ar tiekiama elektros srovė šaldiklio kameroje.
 • Page 30: Ohutus Ennekõike! /23

  Kasutusjuhend Palju õnne aruka valiku puhul, BEKO meie kvaliteetseade teenib teid kindlasti palju aastaid. Ohutus ennekõike! Ärge ühendage seadet elektrivõrku enne, kui pakendi ja transpordikaitsme kõik osad on eemaldatud. • Laske seadmel enne sisselülitamist vähemalt 12 tundi seista, et süsteemi tööseisund saaks pärast horisontaalasendis transporti taastuda.
 • Page 31: Elektriohutus /24

  Kasutusjuhend 3. Eespool toodud juhiste eiramisel võib Elektriohutus seade saada kahjustusi, mille eest tootja ei Enne seadme ühendamist vooluvõrku vastuta. kontrollige, kas seadme sees paiknevale 4. Seade peab olema kaitstud vihma, niiskuse andmesildile märgitud toitepinge ja sagedus ja muude atmosfäärimõjude eest. vastavad vooluvõrgu näitajatele.
 • Page 32: Temperatuuri Valik Ja Reguleerimine /25

  Kasutusjuhend 4. Seade tuleb paigutada ühetasasele Arvestage järgmist: pinnale. Kahte esijalga saab vajadusel 5. Kompressori käivitumisega kaasneb müra. reguleerida. Seadme loodimiseks reguleerige Külmutussüsteemis olev vedelik ja gaasid kahte esijalga, pöörates neid päri- või võivad samuti müra tekitada, seda isegi juhul vastupäeva, kuni seade seisab põrandal kui kompressor ei tööta.
 • Page 33: Külmutatud Toiduainete Säilitamine /26

  Kasutusjuhend Sügavkülmiku juhtpaneel Kiirkülmutuse funktsioon Joonis 5 KIIRKÜLMUTUSE funktsiooni sisselülitamiseks seadke temperatuurinupp kiirkülmutuse Juhtpaneel reguleerib sügavkülmiku asendisse (FAST FREEZE). Toiduained, mida sisetemperatuuri ja täidab järgmisi funktsioone: soovite kiiremini külmutada, tuleks 1 – Oranž valgusdiood – Kiirkülmutus sisse külmutuskambrisse asetada 24 tundi pärast lülitatud kiirkülmutusfunktsiooni sisselülitamist.
 • Page 34: Jääkuubikute Valmistamine /27

  Kasutusjuhend Väikese toidukoguse (kuni 1/2 kg) Puhastamine ja hooldus külmutamiseks ei pea kasutama kiirkülmutuse 1. Enne puhastamist soovitame lülitada funktsiooni. Jälgige, et värsked toiduained ei seadme välja ja eemaldada pistiku seguneks külmutatud toiduainetega. seinakontaktist. Jääkuubikute valmistamine 2. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid (Joonis 6) instrumente, abrasiivseid puhastusvahendeid, seepi, puhastuskemikaali, detergenti või vaha.
 • Page 35: Käsud Ja Keelud /28

  Kasutusjuhend Käsud ja keelud Ei tohi: jätta ust pikemaks ajaks lahti, sest sel juhul suureneb elektrikulu ja seadmes Tehke nii: kontrollige regulaarselt tekib rohkem jääd. sügavkülmiku sisu. Ei tohi: kasutada jää eemaldamiseks terava Tehke nii: puhastage ja sulatage seadet servaga esemeid (nt nuge-kahvleid). regulaarselt (vt "Sulatamine").
 • Page 36: Probleemide Lahendamine /29

  Kasutusjuhend Probleemide lahendamine Seadme töötamisel tekkiv müra ja vibratsioon Kui seade ei tööta, kontrollige järgmist: • Kas pistik on korralikult pesas ja kas 1. Töömüra suureneb, kui külmik töötab. pistikupesa töötab? (Voolu olemasolu - Et seadmes oleks pidevalt vajalik pistikupesas saate kontrollida mõne teise temperatuur, lülitub aeg-ajalt sisse elektriseadmega.) kompressor.
 • Page 37: Sicurezza

  Istruzioni per l'uso Complimenti per la scelta di un elettrodomestico di qualità BEKO, progettato per una lunga durata. Innanzitutto la sicurezza! collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica finché non sono stati rimossi l'imballaggio e le protezioni per il trasporto. • Lasciare l'elettrodomestico diritto per almeno 12 ore prima di accenderlo, per consentire all'olio del compressore di risistemarsi se è...
 • Page 38: Requisiti Elettrici /31

  Istruzioni per l'uso in funzione per almeno 12 ore per consentire Requisiti elettrici al sistema di risistemarsi. Prima di inserire la spina nella presa a muro 3. La mancata osservanza delle istruzioni assicurarsi che la tensione e la frequenza sopra riportare può causare danni riportate sull'etichetta informativa all'interno all'elettrodomestico dei quali il produttore non è...
 • Page 39: Controllo E Regolazione Della Temperatura /32

  Istruzioni per l'uso 4. L'elettrodomestico deve essere collocato 4. La spina sia stata inserita nella presa a su una superficie piana. È possibile regolare i muro e l'alimentazione elettrica sia accesa. due piedi anteriori come necessario. Per Evitare lo scollegamento accidentale assicurare che l'elettrodomestico sia in picchiettando sull'interruttore.
 • Page 40: Pannello Di Controllo Freezer /33

  Istruzioni per l'uso Potrebbe essere a causa di cibi caldi Pannello di controllo freezer posizionati nel freezer e/o dello sportello Il pannello di controllo regola la temperatura lasciato aperto. nel freezer e ha le seguenti funzioni: Dopo 24 ore di funzionamento, la spia di 1 - Led arancione - Congelamento rapido allarme per l'alta temperatura (LED rosso) attivato...
 • Page 41: Preparazione Dei Cubetti Di Ghiaccio /34

  Istruzioni per l'uso • Prima di procedure allo sbrinamento, Se è necessario congelare grandi quantità di cibo fresco, regolare la manopola di controllo impostare il termostato di regolazione sulla sulla posizione „FAST FREEZE” 24 ore prima posizione massima per congelare di inserire il cibo fresco nello scomparto per il rapidamente i cibi.
 • Page 42: Riposizionamento Dello Sportello /35

  Istruzioni per l'uso 8. Controllare le guarnizioni dello sportello No - Non lasciare lo sportello aperto per lunghi periodicamente per garantire che siano pulite periodi poiché il funzionamento e che non siano presenti particelle di cibo. dell'elettrodomestico diventa più costoso e 9.
 • Page 43: Risoluzione Dei Problemi /36

  Istruzioni per l'uso Risoluzione dei problemi Informazioni sul rumore e sulle vibrazioni che possono presentarsi Se l'elettrodomestico non funziona quando è durante il funzionamento acceso, controllare: • che la spina sia inserita correttamente nella dell'apparecchio presa e che l'alimentazione sia accesa (per 1.
 • Page 44 Istruzioni per l'uso Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come normale rifiuto domestico. Invece deve essere portato al punto di raccolta adatto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando il corretto smaltimento di questo prodotto, si evitano potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute, che potrebbero derivare da una gestione inappropriata del prodotto.
 • Page 45: Бг

  БГ Инструкции за употреба Инструкции за употреба Поздравления за Вашия избор на BEKO Качествени Уреди, създадени да Ви служат дълги години. Сигурността преди всичко! Не включвайте Вашия фризер към електрическата мрежа преди да свалите опаковката и предпазните средства за транспортиране.
 • Page 46: Електрически Изисквания /39

  БГ Инструкции за употреба Електрически изисквания 3. Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до сериозни Преди да включите Вашия фризер към повреди на уреда – за което електрическата мрежа, убедете се, че производителя не носи отговорност. волтажа и честотата на мрежата отговарят 4.
 • Page 47: Контрол На Температурата И Настройки /40

  БГ Инструкции за употреба  Поставете капачето на задния панел на Обърнете внимание на следното: 5. Ще чуете звук, когато се включи фризера, като по този начин отделите компресора. Течността и газовете в фризера от стената. (Фиг. 3) охлаждащата система също могат да 4.
 • Page 48: Контролен Панел На Фризера /41

  БГ Инструкции за употреба Контролен панел на фризера вратата, степен на зареждане с хранителни продукти. Ако светне червеният индикатор, (Фиг. 5) изчакайте 24 часа преди да се обърнете Контролният панел регулира към оторизиран сервизен център. Това температурата във фризера и има може...
 • Page 49 БГ Инструкции за употреба Замразяване на пресни Размразяване хранителни продукти Размразявайте 2 пъти в годината или когато заледения слой стане много дебел. Моля, спазвайте следните инструкции за  Образуването на лед е нормално отлични резултати. явление. Не замразявайте наведнъж големи ...
 • Page 50: Промяна Посоката На Отваряне На Вратата /43

  БГ Инструкции за употреба 5. Ако няма да използвате уреда за дълго  Винаги избирайте висококачествени време, изключете го, извадете всички пресни хранителни продукти и хранителни продукти, почистете го и почиствайте щателно преди оставете вратата открехната. замразяването им. 6. Препоръчваме да полирате металните ...
 • Page 51: Разрешение На Проблеми /44

  БГ Инструкции за употреба Разрешение на проблеми Информация за шумовете и вибрациите, които може да се Ако уреда не работи, когато е включен, получат по време на работа на проверете: уреда  Правилно ли е поставен щепсела в контакта и включено ли е захранването. 1.
 • Page 52 БГ Инструкции за употреба Символът върху продукта или опаковката означава, че продуктът не бива да се третира като битови отпадъци. Вместо това трябва да се предаде в цъответния център за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт по правилен начин, вие спомагате за предодвратяване на потенциални негативни...
 • Page 53: Első A Biztonság /46

  Használati utasítás Gratulálunk a BEKO minőségű készülékválasztásához, melyet sok évnyi használatra terveztek. Első a biztonság! Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos ellátáshoz, amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem távolított. • Hagyja állni 12 órát, mielőttbekapcsolná a készüléket, hogy kompresszor olajszintje leülepedjen,...
 • Page 54: Elektromos Követelmények /47

  Használati utasítás 2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a Elektromos követelmény szállítás alatt, legalább 12 óráig nem szabad Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba, működtetni, hogy a rendszer, hogy a rendszer győződjön meg róla, hogy a feszültség és helyreálljon. frekvenciamutató...
 • Page 55: Hőmérséklet Szabályozás És Beállítás /48

  Használati utasítás 4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A És jegyezze meg, hogy: két első lábat beállíthatja, ha szükséges. 5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés beindul. A folyadék és a gázok, amelyeket a egyenesen álljon, állítsa a két első...
 • Page 56 Használati utasítás Fagyasztó vezérlőpanel Ha a piros led világít, várjon 24 órát, mielőtt hívja a szakszervízt. 5. tétel Ez egy meleg étel betétele miatt és/vagy a A vezérlőpanellel beállíthatja a fagyasztó nyitvahagyott ajtó miatt is lehetséges. hőmérsékletét. A következő funkciókkal 24 órás működés során a magas rendelkezik: hőmérsékletet jelzőnek (piros led) ki kell...
 • Page 57: Ismerje Meg Készülékét /50

  Használati utasítás Friss étel lefagyasztása Kiolvasztás Kérem vegye figyelembe a következő Olvassza le a fagyasztó rekeszt évente utasításokat, hogy a legjobb eredményeket legalább kétszer, ill. amikor a jég nagyon érje el. vastag. •A jégképződés egy általános jelenség. Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy mennyiséget.
 • Page 58: Tisztítás És Védelem /51

  Használati utasítás Tisztítás és védelem Tegye és ne tegye Tegye- Ellenőrizze a fagyasztó tartalmát 1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fő dugót, mielőtt rendszeres időközönként. tisztítja. Tegye- Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki a készüléket (Lásd „Kiolvasztás”) 2.
 • Page 59: Problémakeresés /52

  Használati utasítás Ne tegye- Ne lépje túl a maximális Energiafogyasztás fagyasztási töltetet, amikor friss A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló ételt fagyaszt. maximális hely úgy biztosítható, ha kiveszi a Ne tegye- Jégkrém és jeges víz közvetlenül fagyasztórekeszben található felső polcokat a fagyasztóból. AZ alacsony hőmérséklet a mélyhűtő...
 • Page 60 Használati utasítás A gép működése közben FIGYELMEZTETÉS! Soha ne próbálja meg egyedül a készülék tapasztalható zajra és rezgésekre vagy elektromos részek javítását. Bármilyen vonatkozó információk képzetlen személy általi javítás veszélyes 1. Működés során a működési zaj egyre lehet a felhasználóra és a garancia hangosabbá...
 • Page 61: Veiligheid Eerst /54

  Gebruiksaanwijzing Használati utasítás Gefeliciteerd met uw keuze voor een kwaliteitstoestel van BEKO, ontwikkeld voor vele jaren dienst. Veiligheid eerst! Sluit uw toestel niet op de stroomtoevoer aan totdat alle verpakking en transportbescherming werd verwijderd. • Laat de koelkast, als ze horizontaal werd vervoerd, minstens 12 uur stilstaan alvorens ze in werking te stellen.
 • Page 62: Elektriciteitsvereisten /55

  Gebruiksaanwijzing Elektriciteitsvereisten 2. Als het toestel tijdens het transport Vergewis u ervan, alvorens u de stekker in het horizontaal werd geplaatst, mag het minstens stopcontact steekt, dat de voltage en de gedurende 12 uur niet in werking worden frequentie op de kwalificatieplaat binnenin het gesteld zodat het systeem kan stabiliseren.
 • Page 63: Opmeting En Regeling Van De Temperatuur /56

  Gebruiksaanwijzing 3. Zorg voor voldoende ruimte rond het 3. De binnenkant proper is, zoals aanbevolen onder ”SCHOONMAAK EN ONDERHOUD”. toestel, zodat de lucht er vrij kan circuleren (Afbeelding 2). 4. De stekker in het stopcontact zit en de • Bevestig het verluchtingstokje aan de elektriciteit is aangesloten.
 • Page 64: Bedieningspaneel Diepvriezer /57

  Gebruiksaanwijzing Bedieningspaneel diepvriezer plaats, omgevingstemperatuur, frequentie van het openen van de deur, hoeveelheid voedsel Afbeelding 5 in het toestel. De temperatuurinstelling wordt Met het bedieningspaneel kunt u de afhankelijk van deze omstandigheden temperatuur in diepvriezer aanpassen en aangepast. beschikt u over de volgende functies: Als het rode lampje brandt, wacht 24 uur voor u een erkend servicebedrijf contacteert.
 • Page 65: Verse Etenswaren Invriezen /58

  Gebruiksaanwijzing Verse etenswaren invriezen Ontdooien Gelieve de volgende instructies in acht te We bevelen aan om het diepvriezergedeelte nemen om de beste resultaten te bereiken. minstens tweemaal per jaar te ontdooien of Vries nooit een al te grote hoeveelheid in één wanneer de ijslaag te dik is.
 • Page 66: Schoonmaak En Onderhoud /59

  Gebruiksaanwijzing Schoonmaak en onderhoud De deur verplaatsen 1. Wij raden u aan het toestel uit te schakelen Ga te werk in de volgorde van de getallen aan het stopcontact en de hoofdstekker uit te (Afbeelding 9). trekken voor het schoonmaken. Wel en niet doen 2.
 • Page 67: Problemen Oplossen /60

  Gebruiksaanwijzing Niet- De maximumlading overschrijden Energieverbruik wanneer u verse etenswaren invriest. Niet- IJsjes of ijslolly’s, die direct uit de Een maximaal bruikbaar volume voor het bewaren van diepvriesproducten krijgt u diepvriezer komen, opeten. De lage temperatuur kan ’vriesbrandwonden’ wanneer u de deksels van het bovenste schap en de laden, behalve de onderste lade veroorzaken op de lippen.
 • Page 68 Gebruiksaanwijzing Waarschuwing! Informatie met betrekking tot geluid Probeer nooit om het toestel of zijn elektrische en trillingen die tijdens de werking onderdelen zelf te repareren. Reparaties die van uw apparaat kunnen optreden worden uitgevoerd door een ongekwalificeerde persoon zijn gevaarlijk voor 1.
 • Page 70 4578332307/AL EN,LV,LT,EST,IT,BG,HU,NL...
 • Page 72 4578332307/AL EN,LV,LT,EST,IT,BG,HU,NL...

Table of Contents