Download  Print this page

AEG HG995440XB User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HG995440XB
NL GASKOOKPLAAT
EN GAS HOB
FR TABLE DE CUISSON GAZ
DE GAS-KOCHFELD
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
20
36
54
BE

Advertisement

loading

  Also See for AEG HG995440XB

  Related Manuals for AEG HG995440XB

  Summary of Contents for AEG HG995440XB

 • Page 1 HG995440XB NL GASKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN GAS HOB USER MANUAL FR TABLE DE CUISSON GAZ NOTICE D'UTILISATION DE GAS-KOCHFELD BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 7 Montage 11 Beschrijving van het product 12 Bediening 14 Nuttige aanwijzingen en tips 14 Onderhoud en reiniging 16 Problemen oplossen 17 Technische gegevens 18 Milieubescherming In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Page 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING! Deze aanwijzingen zijn alleen geldig voor de landen waarvan de identificatiesymbolen op de voorkant van het instructieboekje en het apparaat zelf zijn vermeld. Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
 • Page 5 Veiligheidsinformatie • Gebruik alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de brander. Er bestaat een risico op oververhitting en breken van de glazen plaat (indien toepasselijk). • Gebruik geen pan met een diameter die kleiner is dan de brander, omdat de vlammen de pansteel kunnen verhitten.
 • Page 6 Veiligheidsinformatie • De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting. • Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten. • Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bv. van een afwasauto- maat of oven.
 • Page 7 Montage Verwijdering van het apparaat. • Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen – Trek de stekker uit het stopcontact. – Snijd het netsnoer door bij de aansluiting met het apparaat en gooi het weg. – Plat de externe gasleidingen af als deze gemonteerd zijn. –...
 • Page 8 Montage Controleer of de gastoevoerdruk van het apparaat voldoet aan de aanbevolen waarden. De verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug bevestigd met behulp van een schroefdraadmoer G 1/2". Alle onderdelen die getoond worden op de afbeelding zijn reeds in de fabriek gemonteerd. Het apparaat werd voor het de fabriek verliet getest, om voor u de beste resultaten te verzekeren.
 • Page 9 Montage Vervanging van hoofdsproeiers 1. Verwijder de pansteunen. 2. Verwijder de branderkappen en -kronen. 3. Verwijder met een dopsleutel 7 de hoofdsproeiers, en vervang ze door de sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u gebruikt (zie de tabel in de sectie Technische gege- vens).
 • Page 10 Montage • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. • Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker. • Het apparaat moet niet worden aangesloten op een verlengsnoer, een adapter of een meervoudige aansluiting (brandgevaar).
 • Page 11 Beschrijving van het product 40 mm min 20 mm (max 150 mm) 60 mm a) Verwijderbaar paneel b) Ruimte voor aansluitingen Keukenmeubel met oven De afmetingen van de uitsparing voor de kookplaat moeten overeenkomen met de aanwij- zing en het keukenmeubel moet voorzien zijn van ventilatiegaten om een continue lucht- toevoer te kunnen garanderen.
 • Page 12 Bediening Bedieningsknoppen Symbool Beschrijving geen gastoevoer / uit-stand ontstekingsstand / maximale gastoevoer minimale gastoevoer BEDIENING Ontsteking van de brander WAARSCHUWING! Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van branders (open vuur) in de keuken. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onjuist gebruik van de vlam. De brander steeds aansteken voor u het kookgerei plaatst.
 • Page 13 Bediening Branderdeksel en kroon Thermokoppel Ontstekingsbougie Branderdeksel Branderkroon Ontstekingsbougie Thermokoppel WAARSCHUWING! Als de brander na 15 seconden nog niet brandt, laat de bedieningsknop dan los, draai hem in de uit-stand en probeer de brander nogmaals aan te steken nadat u minimaal 1 minuut heeft gewacht.
 • Page 14 Nuttige aanwijzingen en tips NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Energie besparen • Doe indien mogelijk altijd deksels op de pannen. • Draai de vlam lager als de vloeistof begint te koken, zodat deze blijft sudderen. WAARSCHUWING! Gebruik pannen met een bodem die geschikt is voor de afmeting van de brander. Gebruik geen pannen op de kookplaat die de randen overschrijden.
 • Page 15 Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsrede- nen niet toegestaan. WAARSCHUWING! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of zuren, deze zullen het apparaat be- schadigen. Krassen of donkere vlekken op het glas hebben geen invloed op de werking van het appa- raat.
 • Page 16 Problemen oplossen PROBLEMEN OPLOSSEN Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er is geen vonk als de brander • Er is geen elektrische voe- • Controleer of het apparaat wordt aangestoken. ding goed is aangesloten en de elektrische voeding is inge- schakeld. • Controleer de zekering. Als de zekering meer dan één keer doorslaat, raadpleeg dan een bevoegde elektri-...
 • Page 17 Technische gegevens MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. 230V-50Hz PROD.NO. PROD.NO. 0049 SER.NO. IP20 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL MODEL Plak de sticker op de garantiekaart en verstuur dit deel. Plak de sticker op de garantiekaart en bewaar dit deel. Plak de sticker op het instructieboekje.
 • Page 18 Milieubescherming Elektrische voeding: 230 V ~ 50 Hz Categorie: II2E+3+ Gasaansluiting: G 1/2" Gastoevoer: G20/G25 (2E+) 20/25 mbar Apparaatklasse: Diameters bypass Brander Ø bypass in 1/100 mm. Sudderbrander Halfsnel Drievoudige kroon Gasbranders VER- NORMAAL VERMOGEN NORMAAL LAAGD VERMO- AARDGAS LPG (butaan/propaan) VERMO- G20/G25 (2E+) 20/25 mbar G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar...
 • Page 19 Milieubescherming Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste af- valcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
 • Page 20 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories...
 • Page 21: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 22 Safety information 24 Installation 28 Product description 29 Operation 30 Helpful hints and tips 31 Care and cleaning 32 What to do if… 34 Technical data 35 Environment concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 22: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION WARNING! These instructions are only valid in the countries whose symbols appear on this booklet's cover. For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or sell it.
 • Page 23 Safety information • Pots must not enter the control zone. • Do not use not stable cookware to prevent from tilt and accident. • Do not put flammable products or items that are wet with flammable products, and/or fusible objects (made of plastic or aluminium) and/or fabrics in, near or on the appliance. There is the risk of explosion or fire.
 • Page 24: Installation

  Installation • This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It must be installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention must be given to the relevant requirements regarding ventilation. • The use of a gas cooking appliance cause heat and moisture in the room in which it is installed.
 • Page 25: Gas Connection

  Installation Gas Connection It is necessary that the connection to the gas mains are carried out by means of an AGB tap. Choose fixed connections or use a flexible pipe in AGB (stainless steel) in compliance with the regulation in force. If you use flexible metallic pipes, be careful they do not come in touch with mobile parts or they are not squeezed.
 • Page 26: Electrical Connection

  Installation – expired term is not due. If one or more defects are visible, do not repair the pipe, but replace it. When installation is complete, make sure that the seal of each pipe fitting is correct. Use a soapy solution, not a flame! Injectors replacement 1.
 • Page 27: Possibilities For Insertion

  Installation • This appliance is supplied with a mains cable. It has to be supplied with a correct plug, able to support the load marked on the identification plate. The plug has to be fitted in a correct socket. • Any electrical component must be installed or replaced by the Service Force Centre tech- nician or qualified service personnel.
 • Page 28: Product Description

  Product description 40 mm min 20 mm (max 150 mm) 60 mm a) Removable panel b) Space for connections Kitchen unit with oven The hob recess dimensions must obey the indication and the kitchen unit must be equipped with vents to let a continuous supply of air. The electrical connection of the hob and the oven must be installed separately for safety reasons and to let easy remove oven from the unit.
 • Page 29: Operation

  Operation Control knobs Symbol Description no gas supply / off position ignition position / maximum gas supply minimum gas supply OPERATION Ignition of the burner WARNING! Be very careful when you use open fire in kitchen environment. Manufacturer decline any responsibility in case misuse of the flame Always light the burner before you put cookware.
 • Page 30: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips Burner cap and crown Thermocouple Ignition candle Burner cap Burner crown Ignition candle Thermocouple WARNING! If the burner does not light after 15 seconds, release the control knob, turn it into off posi- tion and try to light the burner again after minimum 1 minute. In the absence of electricity you can ignite the burner without electrical device;...
 • Page 31: Care And Cleaning

  Care and cleaning • When the liquid starts to boil, turn down the flame to barely simmer the liquid. WARNING! Use pots and pans with bottom applicable to the dimension of burner. Do not use cooking vessels on the hotplate that overlap its edges. Burner Diameters of cookware Triple Crown...
 • Page 32: Periodic Maintenance

  What to do if… • You can remove the pan supports to easily clean the hob. • To clean the enamelled parts, cap and crown, wash it with warm soapy water and dry it carefully before you put them back. •...
 • Page 33 What to do if… Problem Possible cause Remedy The flame is blow out immedi- • Thermocouple is not heated • After lightning the flame, ately after ignition sufficient keep the knob pushed for approximately 5 seconds. The gas ring burns unevenly •...
 • Page 34: Technical Data

  Technical data TECHNICAL DATA Hob dimensions Width: 896 mm Length: 516 mm Hob recess dimensions Width: 880 (0, +2) mm Length: 490 (0, +2) mm Heat input Triple Crown burner: 3.8 kW Semi-rapid burner: 1.9 kW Auxiliary burner: 1.0 kW TOTAL POWER: G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 10.5 kW G30 (3+) 28-30 mbar = 763 g/h...
 • Page 35: Environment Concerns

  Environment concerns NORMAL POWER NORMAL REDUCED NATURAL GAS LPG (Butane/Propane) POWER POWER G20/G25 (2E+) 20/25 mbar G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar BURNER inj. inj. 28-30 37 mbar 1/100 1/100 mbar m³/h m³/h Triple 1.40 0.362 0.421 Crown burner ENVIRONMENT CONCERNS The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.
 • Page 36 Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité...
 • Page 37 Sommaire SOMMAIRE 38 Consignes de sécurité 41 Installation 45 Description de l'appareil 46 Fonctionnement 48 Conseils utiles 48 Entretien et nettoyage 50 En cas d'anomalie de fonctionnement 51 Caractéristiques techniques 52 En matière de protection de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel: Informations importantes pour votre sécurité...
 • Page 38: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT Ces instructions s'appliquent uniquement aux pays dont les symboles figurent sur la cou- verture de cette notice d'utilisation. Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à proximité de l'appareil. Les utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité...
 • Page 39 Consignes de sécurité • Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux diamètres indiqués pour chaque zone de cuisson. Risque de surchauffe et de rupture de la table en verre (si votre appareil en est équipé) ! • N'utilisez pas un récipient dont le diamètre est plus petit que celui de la zone de cuisson - la flamme va s'étendre et surchauffer la poignée du récipient.
 • Page 40 Consignes de sécurité • Pour protéger l'appareil de l'humidité, mettez du mastic (joint) adapté sur les surfaces de découpe du plan de travail. • Le joint comble les fentes entre le plan de travail et l'appareil. • Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par exemple, d’un lave-vaisselle ou d'un four.
 • Page 41: Installation

  Installation Mise au rebut de l'appareil • Pour éviter tout dommage corporel ou matériel. – Débranchez l'appareil électriquement. – Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut. – Ecrasez les tuyaux de gaz extérieures, s'ils existent. –...
 • Page 42 Installation Vérifiez si la pression de l'alimentation en gaz de l'appareil correspond bien aux valeurs re- commandées. Le raccordement réglable est fixé à la rampe complète à l'aide d'un écrou file- té G 1/2. Tous les composants apparaissant dans la figure ont déjà été assemblés en usine. L'appareil a été...
 • Page 43 Installation 2. Retirez le chapeau et la couronne du brûleur. 3. À l'aide d'une clé 7, retirez les injecteurs et remplacez-les par ceux requis pour le type de gaz utilisé (reportez-vous au tableau de la section Caractéristiques techniques). 4. Assemblez les pièces, en suivant la même procédure dans l'ordre inverse. 5.
 • Page 44 Installation • Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Mais tirez toujours sur la prise. • L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'un raccordement multi- ple ou d'une prise multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.
 • Page 45: Description De L'appareil

  Description de l'appareil 40 mm min 20 mm (max 150 mm) 60 mm a) Panneau amovible b) Espace pour les branchements Au-dessus d'un four Les dimensions de la niche d'encastrement doivent être conformes aux indications et l'élé- ment de cuisine doit être équipé d'aérations pour assurer un apport d'air continu. Les rac- cordements électriques de la table de cuisson et du four doivent être installés séparément pour des raisons de sécurité...
 • Page 46: Fonctionnement

  Fonctionnement Manettes de commande Symbole Description Pas d'alimentation en gaz / position arrêt Position d'allumage / alimentation en gaz maximum Alimentation en gaz minimum FONCTIONNEMENT Allumage du brûleur AVERTISSEMENT Soyez très prudent lorsque vous utilisez une flamme directe dans une cuisine. Le fabricant décline toute responsabilité...
 • Page 47 Fonctionnement Chapeau et couronne du brûleur Thermocouple Bougie d'allumage Chapeau du brûleur Couronne du brûleur Bougie d'allumage Thermocouple AVERTISSEMENT Si le brûleur ne s'allume pas après 15 secondes, relâchez la manette de commande, tournez- la sur la position d'arrêt et attendez au moins 1 minute avant de réessayer d'allumer le brû- leur.
 • Page 48: Conseils Utiles

  Conseils utiles CONSEILS UTILES Économies d'énergie • Si possible, couvrez les casseroles. • Lorsque le liquide commence à bouillir, baissez le feu pour laisser légèrement frémir le liquide. AVERTISSEMENT Utilisez des casseroles et poêles dont le fond correspond à la dimension du brûleur. N'utilisez pas de plats de cuisson qui dépassent la surface de cuisson.
 • Page 49 Entretien et nettoyage Les égratignures ou les taches sombres sur la table n'ont aucune influence sur le fonction- nement de l'appareil. • Vous pouvez retirer les supports de casseroles pour nettoyer la table de cuisson. • Pour nettoyer les parties émaillées, le chapeau et la couronne, lavez-les à l'eau chaude savonneuse puis séchez-les soigneusement avant de les remettre en place.
 • Page 50: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Anomalie Cause possible Solution Aucune étincelle ne se produit • Il n'y a pas d'alimentation • Vérifiez si l'appareil est bien à l'allumage. électrique. branché et allumé; • Contrôlez le fusible. Si le fu- sible est dégagé...
 • Page 51: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. 230V-50Hz PROD.NO. PROD.NO. 0049 SER.NO. IP20 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL MODEL Collez-la sur la carte de garantie et envoyez cette partie Collez-la sur la carte de garantie et conservez cette partie Collez-la sur la notice d'utilisation Les informations suivantes sont nécessaires pour pouvoir vous offrir une aide rapide et adaptée.
 • Page 52: En Matière De Protection De L'environnement

  En matière de protection de l'environnement Alimentation électrique : 230 V ~ 50 Hz Catégorie : II2E+3+ Raccordement au gaz : G 1/2 " Alimentation en gaz : G20/G25 (2E+) 20/25 mbar Classe de l'appareil : Diamètres de by-pass Brûleur Diam.
 • Page 53 En matière de protection de l'environnement Emballage Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plasti- que sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'em- ballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
 • Page 54 Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu...
 • Page 55: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 56 Sicherheitshinweise 59 Montage 63 Gerätebeschreibung 64 Betrieb 66 Praktische Tipps und Hinweise 67 Reinigung und Pflege 68 Was tun, wenn … 69 Technische Daten 70 Umwelttipps In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden Allgemeine Hinweise und Ratschläge...
 • Page 56: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG! Diese Anweisungen gelten nur für die Länder, deren Symbole auf der Umschlagseite dieser Broschüre abgebildet sind. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu ge- währleisten.
 • Page 57 Sicherheitshinweise • Das Gerät ist ausschließlich für die haushaltsübliche Zubereitung von Speisen bestimmt. So werden Verletzungen von Personen oder Schäden am Eigentum vermieden. • Verwenden Sie Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser, der der Größe der Brenner entspricht. Die Glasplatte (falls vorhanden) kann überhitzen und zerspringen. •...
 • Page 58 Sicherheitshinweise • Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum Beispiel mit einem Schutzboden direkt unter dem Gerät installiert werden. • Die Ausschnittkanten an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmate- rial vor Feuchtigkeit geschützt werden. • Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte ab- schließt.
 • Page 59: Montage

  Montage • Geeignete Trenneinrichtungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraub- sicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), FI-Schutzschalter und Schütze. Entsorgung des Geräts • Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden: – Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. –...
 • Page 60 Montage Achten Sie darauf, dass der Gasdruck des Geräts den empfohlenen Werten entspricht. Das verstellbare Anschlussstück wird an dem Gasanschluss mit einer G 1/2" Gewindemutter be- festigt. Alle abgebildeten Teile wurden bereits werkseitig zusammengesetzt. Bevor unsere Geräte das Werk verlassen, werden sie getestet, um Ihnen optimale Funktion zu bieten. Schaftende mit Mutter Unterlegscheibe Rohrbogen...
 • Page 61 Montage 2. Nehmen Sie Brennerdeckel und Brennerkränze ab. 3. Entfernen Sie die Düsen mit einem Steckschlüssel (7) und ersetzen Sie sie durch für die verwendete Gasart geeignete Düsen (siehe Tabelle im Abschnitt Technische Daten). 4. Bringen Sie die Bauteile wieder an (führen Sie dazu die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus).
 • Page 62 Montage • Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker. • Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel, Adapter oder an eine Mehrfachan- schlussdose angeschlossen werden (Brandgefahr). Prüfen Sie, ob die Erdverbindung den geltenden Normen und Regeln entspricht.
 • Page 63: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung 40 mm min 20 mm (max 150 mm) 60 mm a) Entfernbare Platte b) Raum für Anschlüsse Unterbaumöbel mit Backofen Die Abmessungen der Kochfeldaussparung müssen den Angaben entsprechen und die Un- terbaumöbel mit Lüftungsschlitzen versehen werden, um eine ständige Luftzufuhr zu ge- währleisten.
 • Page 64 Betrieb Kochstellen-Schalter Symbol Beschreibung keine Gaszufuhr / Gerät ausgeschaltet Zündstellung / maximale Gaszufuhr minimale Gaszufuhr BETRIEB Zünden des Brenners WARNUNG! Bei offenem Feuer in der Küche ist größte Vorsicht geboten. Der Hersteller übernimmt bei Missachtung der Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit offenem Feuer keinerlei Haf- tung Zünden Sie immer erst den Brenner, bevor Sie ein Kochgefäß...
 • Page 65: Betrieb

  Betrieb Brennerdeckel und - krone Thermoelement Zündkerze Brennerdeckel Brennerkrone Zündkerze Thermoelement WARNUNG! Sollte der Brenner nach 15 Sekunden nicht zünden, lassen Sie den Knopf los und drehen ihn in die Ausschaltposition. Warten Sie dann mindestens eine Minute lang, bevor Sie den Bren- ner erneut zünden.
 • Page 66: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Nach dem Einschalten der Stromversorgung, nach der Installation oder nach einem Strom- ausfall kann sich die Funkenzündung automatisch einschalten. Das ist normal. Ausschalten des Brenners Drehen Sie zum Ausschalten des Brenners den Schalter auf die Position mit dem Symbol WARNUNG! Drehen Sie die Flamme immer zuerst herunter oder schalten Sie sie aus, bevor Sie das Koch- gefäß...
 • Page 67: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen. REINIGUNG UND PFLEGE WARNUNG! Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen. Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker des Gerätes.
 • Page 68: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … Reinigen der Zündkerzen Diese Funktion erfolgt über eine Keramikzündkerze mit Metallelektrode. Halten Sie zur Ver- meidung von Zündschwierigkeiten diese Bauteile immer sauber; kontrollieren Sie außerdem, ob die Düsen der Brennerkrone verstopft sind. Regelmäßige Reinigung Lassen Sie regelmäßig vom lokalen Kundendienst den Zustand des Gaszufuhrrohrs und, falls installiert, die Funktionstüchtigkeit des Druckreglers überprüfen.
 • Page 69: Technische Daten

  Technische Daten MOD. MOD. MOD. TYPE PROD.NO. 230V-50Hz PROD.NO. PROD.NO. 0049 SER.NO. IP20 SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL MODEL Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und verschicken Sie diesen Teil Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und behalten Sie diesen Teil Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanweisung Halten Sie folgende Angaben bereit, damit Ihnen schnell und korrekt geholfen werden kann: Sie finden diese Daten auf dem Typenschild des Einbausatzes.
 • Page 70: Umwelttipps

  Umwelttipps Netzanschluss: 230 V, 50 Hz Kategorie: II2E+3+ Gas-Anschluss: G 1/2" Gasversorgung: G20/G25 (2E+) 20/25 mbar Geräteklasse: Bypass-Durchmesser Brenner Ø Bypass in 1/100 mm. Hilfsbrenner Normalbrenner Dreikronen-Brenner Gasbrenner NORMALLEISTUNG REDU- NORMAL- ZIERTE ERDGAS LPG (Butan/Propan) LEISTUNG LEISTUNG G20/G25 (2E+) 20/25 mbar G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar BREN- Inj.
 • Page 71 Verpackungsmaterial Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<,>PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgese- henen Behältern.
 • Page 72 397163001-A-462010...