Download Print this page

Ενδεδειγμένη Χρήση; Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker xt2030 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Ενδεδειγμένη χρήση
Το ηλεκτρικό σας σίδερο Black & Decker σχεδιάστηκε για το
σιδέρωμα λινών, βαμβακερών, μεταξωτών, μάλλινων και
συνθετικών υφασμάτων. Αυτό το προϊόν προορίζεται για
οικιακή χρήση μόνο.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
u
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει πάντα να
λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τον
περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και
σωματικών βλαβών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά
u
ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό το
u
εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή
προσθήκης ή η απόδοση οποιασδήποτε λειτουργίας με
αυτή τη συσκευή, εκτός αυτών που προτείνονται σε αυτό
το εγχειρίδιο οδηγιών, εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να ανατρέξετε
u
σε αυτό στο μέλλον.
Χρήση της συσκευής
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
u
Αποφύγετε την χρήση της συσκευής εξωτερικά.
u
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι βρεγμένα τα
u
χέρια σας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε
ξυπόλητοι.
Προσέξτε ώστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος να μην
u
κρέμεται πάνω από την άκρη κάποιας επιφάνειας
εργασίας ώστε να μην μπορεί να πιαστεί κατά λάθος και
να μη σκοντάφτετε σε αυτό.
Ποτέ μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας
u
το καλώδιο. Φροντίστε το καλώδιο να παραμένει μακριά
από θερμότητα, λάδια και αιχμηρά άκρα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί κατά τη
u
χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα.
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν την
u
χρησιμοποιείτε και πριν το καθαρισμό.
Ασφάλεια άλλων
Αυτη η συσκευή δεν προσδιορίζεται για χρήση από
u
άτομα (συμπεριλαμβάνοντας και τα παιδιά) με
ελαττωμένες φυσικές, αισθητήριες και ψυχικές
δυνατότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν
υπάρχει επιτήρηση ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής
από έναν υπεύθυνο άτομο για την ασφάλεια τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρηθούν για να βεβαιωθείτε ότι
u
δεν παίζουν με τη συσκευή.
12
Μετά τη χρήση
Σβήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα και
u
αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αφήσετε χωρίς
επιτήρηση και πριν αλλάξετε, καθαρίσετε ή επιθεωρήσετε
οποιαδήποτε τμήματά της.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή θα πρέπει να
u
αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο. Τα παιδιά δεν πρέπει να
έχουν πρόσβαση στις αποθηκευμένες συσκευές.
Έλεγχο και επισκευές
Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν φθαρμένα ή
u
ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε για εξαρτήματα που
πιθανόν να έχουν σπάσει, για διακόπτες που πιθανόν να
έχουν πάθει ζημιά και γενικά κάθε είδους συνθήκες που
θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τη
λειτουργία της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημά της
u
έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα.
Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις την
u
επισκευή ή την αντικατάσταση όλων των φθαρμένων ή
ελαττωματικών εξαρτημάτων.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο
u
τροφοδοσίας σημάδια ζημιάς, παλαίωσης και φθοράς.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο παροχής
u
ρεύματος ή το φις έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζουν
ελαττώματα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένα
u
ή ελαττωματικά, πρέπει να αντικατασταθούν από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής, ώστε να μην προκύψει
κίνδυνος. Μην κόβετε το καλώδιο και μην προσπαθήστε να
το επισκευάσετε μόνοι σας.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
u
αντικαταστήσετε εξαρτήματα εκτός αυτών που
προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ελεγχος και επισκευές
!
Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Ελέγχετε πάντα
αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που
αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
Τα φις της συσκευής πρέπει να ταιριάζουν στην αντίστοιχη
πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η μετασκευή του φις.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις στα γειωμένα
ηλεκτρικά εργαλεία (Κατηγορίας 1). Τα φις που δεν έχουν
υποστεί τροποποιήσεις και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Καλώδια επέκτασης & προϊόν κατηγορίας 1.
Όταν γειώνετε το εργαλείο σας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί
u
ένα τρίκλωνο καλώδιο κατασκευής κατηγορίας 1.
Έως 30m μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς απώλεια ισχύος.
u

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Xt2200Xt2040