Download Print this page

Makita 9031 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9031:

Advertisement

Belt Sander
GB
UA
Pilnik ta mowy
PL
lefuitor cu band
RO
Bandschleifer
DE
Szalagcsiszoló
HU
Lešti ka
SK
Pásová bruska
CZ
9031
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBS UGI
MANUAL DE INSTRUC IUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita 9031

  • Page 1 Belt Sander INSTRUCTION MANUAL Pilnik ta mowy INSTRUKCJA OBS UGI lefuitor cu band MANUAL DE INSTRUC IUNI Bandschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG Szalagcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Lešti ka NÁVOD NA OBSLUHU Pásová bruska NÁVOD K OBSLUZE 9031...
  • Page 2 001282 001284 001285 001286 001287 001288 001289 001145 001290...
  • Page 3: Technické Údaje

    Pouze pro zem Evropy Hladina akustického výkonu (L ): 94 dB(A) Prohlášení ES o shod Nejistota (K): 3 dB (A) Spole nost Makita Corporation jako odpov dný výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: Používejte ochranu sluchu popis za ízení: Pásová bruska...
  • Page 4 000230 Tomoyasu Kato k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. editel POPIS FUNKCE Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN POZOR: P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • GEA010-1 funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý...
  • Page 5 údržba Fig.5 se izování provád ny autorizovanými servisními P i p ipojování k odsava i prachu Makita je nutno použít st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl hadici vnit ním pr m rem (volitelné...
  • Page 8 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883891A975...