Download  Print this page

Panasonic SC-PT880 Operating Instructions Manual

Dvd home theater sound system.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
This illustration shows SC-PT580.
Obrázek představuje model SC-PT580.
Na rysunku przedstawiono model SC-PT580.
A képen az SC-PT580 típusú készülék látható.
Dear customer
Thank you for purchasing this product. For optimum performance and
safety, please read these instructions carefully.
Before connecting, operating or adjusting this product, please read
the instructions completely.
Please keep this manual for future reference.
The illustrations shown may differ from your unit.
Vážený zákazníku
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Pro dosažení optimálního
výkonu a z bezpečnostních důvodu si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Před zapojením, obsluhou nebo nastavením tohoto výrobku si
přečtěte celý tento návod.
Návod uschovejte k pozdějšímu použití.
Uvedené ilustrace se mohou od vašeho přístroje lišit.
Szanowny Nabywco
Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia i jego bezpieczną obsługę, należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
Przed podłączeniem, użytkowaniem lub regulacją produktu należy
przeczytać całą instrukcję obsługi.
Należy zachować tę instrukcję obsługi na przyszłość.
Urzdązenie pokazane na ilustracjach może się różnić od
zakupionego urządzenia.
[EP]
DVD Home Theater Sound System
Systém zvuku domácího kina s DVD pâehrávaçem
Zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD
Model No. / Model č. / Nr Modelu / Típusszám
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A biztonság és a készülék
optimális teljesítménye érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót!
A készülék csatlakoztatása, üzembe helyezése és beállítása előtt
kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.
Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót.
Az útmutatóban látható ábrák eltérhetnek az Ön készülékétől.
Region number/Číslo regionu/Numer regionu/Régiókód
The player plays DVD-Video marked with labels containing the
region number "2" or "ALL".
Přehrávač přehrává disky DVD-Video označené štítky s číslem
regionu "2" nebo "ALL".
Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video z numerami regionów "2" lub
"ALL".
A DVD lejátszó a megfelelő régiókóddal "2" vagy "ALL" jelzéssel
jelölt DVD-Video lemezeket játssza le.
Example/Příklad/Przykład/Például:
Operating Instructions
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
DVD házimozi hangrendszer
2
2
3
ALL
5
SC-PT580
SC-PT880
RQTX1111-1R

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Panasonic SC-PT880

   Summary of Contents for Panasonic SC-PT880

 • Page 1 Zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD DVD házimozi hangrendszer SC-PT580 Model No. / Model č. / Nr Modelu / Típusszám SC-PT880 Tisztelt Vásárló! Dear customer Thank you for purchasing this product. For optimum performance and Köszönjük, hogy termékünket választotta. A biztonság és a készülék safety, please read these instructions carefully.
 • Page 2: Accessories

  ≥ Operations in these instructions are described mainly with the remote control, but you can perform the operations on the main unit if the controls are the same. ≥ Tyto pokyny k obsluze platí pro modely SC-PT580 a SC-PT880. Není-li uvedeno jinak, ilustrace v tomto návodu zobrazují model SC-PT580.
 • Page 3   SLEEP     MUTE  10 10 CANCEL RADIO  iPod EXT-IN  SEARCH SEARCH PLAY  SLOW  SKIP SKIP PAUSE STOP MENU EXIT   PLAY LIST     PLAY MODE RETURN ...
 • Page 4: Control Reference Guide

  = TV operations 2 Power indicator Aim the remote control at the Panasonic TV and press the button. The indicator lights when this unit is turned on. [Í]: Turn the TV on/off 3 Connect iPod/iPhone ( [AV]: Change the TV’s video input mode...
 • Page 5: Table Of Contents

  TABLE OF CONTENTS Getting Started Playing Discs Accessories ........2 Basic play.
 • Page 6: Step 1 Preparing The Speakers

  step 1 Preparing the speakers Front speakers Preparation [PT580] ≥ To prevent damage or scratches, lay down a soft cloth to assemble Front and surround speakers [PT880] speakers. ≥ For assembly, use a Phillips-head screwdriver (not included). Make sure you have all the indicated components before starting assembly, setup, and connection. ≥...
 • Page 7: Step 2 Positioning

  Do not touch the front netted area of the speakers. Hold by the sides. [PT880] You can enjoy surround speaker sound wirelessly when you use the optional Panasonic wireless accessory (SH-FX71). For details, please refer to the operating instructions for the optional Panasonic wireless accessory.
 • Page 8: Audio And Video Connections

  VIERA Link “HDAVI Control” The included AC mains lead is for use with the main unit only. If your Panasonic TV is VIERA Link compatible, you can operate your Do not use it with other equipment. Also, do not use cords for other TV synchronising with home theater operations or vice versa ( equipment with the main unit.
 • Page 9: Step 6 Easy Setup

  step 6 EASY SETUP Listening to the radio The EASY SETUP screen assists you in making necessary settings. Presetting stations automatically Preparation Up to 30 stations can be set. Turn on your TV and select the appropriate video input mode (e.g. Press [RADIO, EXT-IN]5 to select “FM”.
 • Page 10: Using The Start Menu

  “Enjoying sound effects from all speakers” ( You can select sound effects, desired source, change the settings, access ≥ If your Panasonic TV is VIERA Link compatible, refer to “Using the playback/menus, etc. by using the START menu. VIERA Link “HDAVI Control ””...
 • Page 11: Enjoying Sound Effects From All Speakers

  Enjoying sound effects from all H.BASS (Harmonic Bass) You can enhance low-frequency sound so that heavy bass sound speakers can be heard clearly, even if the acoustics of your room are not optimal. ON ,------. OFF ≥ The setting you make is retained, and recalled every time you ≥...
 • Page 12: Basic Play

  Basic play Other modes of play Preparation Repeat play To display the picture, turn on your TV and change its video input mode (e.g. VIDEO 1, AV 1, HDMI, etc.) to suit the connection to this unit. This works only when the elapsed play time can be displayed. It also works with all JPEG content.
 • Page 13: Using Navigation Menus

  Playing a play list Using navigation menus This works only when the disc contains a play list. While stopped, press [PLAY LIST]7. Playing data discs e.g. [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [DVD-VR] Select “DATA” in “DVD-VR/DATA” ( 19, OTHERS menu) to DATE LENGTH TITLE...
 • Page 14 When playing NTSC discs PLAY SPEED AUTO1: Automatically detects the film and video content, and [DVD-VR] [DVD-V] appropriately converts it. To change play speed AUTO2: In addition to “AUTO1”, automatically detects film – from “k0.6” to “k1.4” (in 0.1-unit steps) contents with different frame rates and appropriately ≥...
 • Page 15: Using The Viera Link "hdavi Control Tm

  VIERA Link “HDAVI Control” is a convenient function that offers linked ≥ When you switch the TV input to TV tuner mode or the STB input operations of this unit, and a Panasonic TV (VIERA) under “HDAVI channel, this unit will automatically switch to “AV”...
 • Page 16: Operating Other Devices

  ≥ The START menu can also be shown by using a button on the TV’s When using the START menu in “IPOD” mode remote control (e.g. [OPTION]). e.g. – When “DVD/CD” or “USB” is selected as the source, the TV’s remote control works only during stop mode.
 • Page 17: Playing From An Usb Device

  ≥ If you are not using iPod/iPhone for an extended period of time after Changing the player settings recharging has completed, disconnect it from main unit, as the battery will be depleted naturally. (Once fully recharged, additional recharging will not occur.) Press [DVD]5 to select “DVD/CD”.
 • Page 18 § When audio is output from HDMI AV OUT terminal, and the Do not forget your password. connected equipment does not support the item selected, the actual A message screen will be shown if a DVD-Video disc exceeding the rating output will depend on the performance of this connected equipment.
 • Page 19: Divx Information

  DivX information VIERA Link ≥ ON: The VIERA Link “HDAVI Control” function is available ( 15). ≥ OFF ABOUT DIVX VIDEO: DivX is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX ® POWER OFF LINK Certified device that plays DivX video.
 • Page 20: Discs That Can Be Played

  Disc handling precautions Discs that can be played ≥ Do not attach labels or stickers to discs. This may cause disc warping, rendering it unusable. Commercial discs ≥ Do not write on the label side with a ball-point pen or other writing instrument.
 • Page 21: Speaker Installation Option

  Speaker installation option Reattaching the speaker cable Attaching to a wall Leave about You can attach all of the speakers (except subwoofer) to a wall. 120 mm. ≥ The wall or pillar on which the speakers are to be attached should be capable of supporting 10 kg per screw.
 • Page 22: Troubleshooting Guide

  Troubleshooting guide General operation No response when any buttons are pressed. Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt ≥ This unit cannot play discs other than the ones listed in these operating about some of the check points, or if the solutions indicated in the instructions.
 • Page 23 Disc operation Picture It takes time before play starts. The picture on the TV is not displayed correctly or disappears. ≥ Play may take time to begin when an MP3 track has still picture data. Even after the track starts, the correct play time will not be displayed. ≥...
 • Page 24: Licenses

  Slow operation of the USB device. Large file size or high memory USB device takes longer time to read and HDAVI Control is a trademark of Panasonic Corporation. display on the TV. TV displays Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other “/”...
 • Page 25: Specifications

  255 groups. (Excluding Root folder) Speaker unit(s) Impedance 6 ≠ §6 Plays DivX video. ® §7 MPEG4 data recorded with Panasonic SD multi cameras or DVD Full range 6.5 cm Cone type video recorders Output sound pressure 79 dB/W (1 m)
 • Page 26 [Subwoofer\SB-HW330] Information for Users on Collection and Disposal of Type 1 way, 1 speaker system (Kelton type) Old Equipment and used Batteries Speaker unit(s) Impedance 6 ≠ 1. Woofer 16 cm Cone type 2. Passive Radiator 25 cm These symbols on the products, packaging, Output sound pressure 78 dB/W (1 m) and/or accompanying documents mean that...
 • Page 27: Safety Precautions

  Safety precautions Placement Foreign matter Set the unit up on an even surface away from direct sunlight, high Do not let metal objects fall inside the unit. This can cause electric shock temperatures, high humidity, and excessive vibration. These conditions or malfunction.
 • Page 28 Jak předejít rušení s jiným zařízením Panasonic ≥ Za účelem potvrzení zbývající doby znovu stiskněte uvedené tlačítko. Jiné zařízení audio/video Panasonic může začít fungovat, když jednotku 3 Zvolte kanály a čísla titulů apod. / Zadejte čísla ( 9, 12) ovládáte pomocí dodaného dálkového ovladače.
 • Page 29 OBSAH Začínáme Přehrávání disků Příslušenství ........2 Základní...
 • Page 30 krok 1 Příprava reproduktorů Čelní reproduktory Příprava [PT580] ≥ Aby se zabránilo poškození nebo poškrábání, rozložte si na plochu Čelní reproduktory a prostorové reproduktory [PT880] měkkou textilií a na ní proveďte sestavení reproduktorů. ≥ Pro smontování použijte šroubovák se špičkou Phillips (není...
 • Page 31: Krok 2 Umístění

  Upozornění Nedotýkejte se síťového povrchu na přední straně reproduktoru. Držte jej po stranách. [PT880] Když používáte volitelné bezdrátové příslušenství Panasonic (SH-FX71), můžete si dopřávat zvuk z prostorových reproduktorů bezdrátově. Podrobnosti si laskavě přečtěte v pokynech k obsluze volitelného bezdrátového příslušenství...
 • Page 32: Audio A Video Připojení

  [Poznamka] VIERA Link “HDAVI Control” Je-li vaše televize Panasonic kompatibilní s VIERA Link, můžete její Dodávaný napájecí kabel se používá pouze s hlavní jednotkou. Nepoužívejte jej s jiným zařízením. Stejně tak nepoužívejte šňůry k chod televize synchronizovat s provozem domácího kina a naopak 15, Použití...
 • Page 33: Krok 6 Easy Setup (snadnÉ Nastav.)

  krok 6 EASY SETUP (SNADNÉ NASTAV.) Poslech rádia Obrazovka snadného nastavení vám pomůže provést potřebná nastavení. Automatická předvolba stanic Příprava Lze nastavit až 30 stanic. Zapněte televizi a zvolte příslušný režim video vstupu (např. VIDEO 1, AV 1, HDMI, atd.), který odpovídá připojení k této jednotce. Stiskněte [RADIO, EXT-IN]5 pro výběr “FM”.
 • Page 34: Používání Menu Start

  Při nastavování se ujistěte, že jste zvolili vstupní kanál zařízení (STB Stiskněte Pro výběr apod.) na televizoru. [DVD]5 DVD/CD Zařízení musí být připojeno k televizoru od firmy Panasonic [iPod]5 IPOD ( prostřednictvím HDMI kabelu a k tomuto zařízení prostřednictvím optického kabelu pro digitální audio. [RADIO, Pokaždé, když...
 • Page 35: Užijte Si Zvukové Efekty Ze Všech Reproduktorů

  H.BASS (Harmonické basy) Užijte si zvukové efekty ze všech Můžete provést obohacení nízkofrekvenčního zvuku tak, že bude slyšet těžký basový zvuk i v případě, že akustika místnosti není reproduktorů optimální. ON ,------. OFF ≥ Vámi provedená nastavení jsou uložena a vyvolána při každém použití...
 • Page 36: Základní Přehrávání

  Základní přehrávání Další režimy přehrávání Příprava Opakovat přehrávání Pro vyvolání obrazu zapněte televizi a změňte její režim video vstupu (např. VIDEO 1, AV 1, HDMI, apod.) který odpovídá připojení k této Funguje pouze tehdy, když lze zobrazit uplynulý čas. Funguje také s jednotce.
 • Page 37: Používání Navigačních Nabídek

  Přehrávání seznamu nahrávek Používání navigačních Tento postup funguje, pouze když disk obsahuje seznam nahrávek. nabídek Během zastavení stiskněte [PLAY LIST]7. např. Přehrávání datových disků DATUM DÉLKA TITUL [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] 1 1 / 1 1 CITY PENGUIN 0 : 0 0 : 1 0 0 0 : 0 1 [DVD-VR] Zvolte “DATOVÝ”...
 • Page 38 Při přehrávání disků NTSC RYCHLOST PŘEHRÁV. AUTOMATIKA1: Automaticky zjistí obsah filmu a videa a vhodným způsobem jej převede. [DVD-VR] [DVD-V] AUTOMATIKA2: Kromě “AUTOMATIKA1” automaticky zjistí obsah Pro změnu rychlosti přehrávání filmu s odlišnou rychlostí rámečků a vhodným – z “k0.6” až “k1.4” (v krocích 0,1-jednotky) způsobem jej převede.
 • Page 39: Použití Ovládání Viera Link "hdavi Control

  ≥ Při přepnutí vstupu televizoru na režim tuneru televizoru nebo na kanál VIERA Link “HDAVI Control” je výhodná funkce, která nabízí připojené vstupu STB bude toto zařízení automaticky přepnuto na “AV” §1 operace této jednotky a televizi Panasonic (VIERA) v rámci “HDAVI “AUX” , “ARC” nebo “D-IN”...
 • Page 40: Použití Jiných Zařízení

  Při použití menu START v režimu “IPOD” ≥ Menu START se může rovněž zobrazit použitím tlačítka na dálkovém např. ovladači televize (např. [OPTION]). – Když je jako zdroj zvolen “DVD/CD” nebo “USB”, funguje tento postup pouze během režimu stop. iPod Domácí...
 • Page 41: Přehrávání Z Přístroje Usb

  Kompatibilní iPod/iPhone (prosinec 2009) Probíhá změna nastavení ≥ iPhone 3GS (16GB, 32GB) přehrávače ≥ iPhone 3G (8GB, 16GB) ≥ iPhone (4GB, 8GB, 16GB) ≥ iPod nano 5. generace (s videokamerou) (8GB, 16GB) Stisknutím [DVD]5 vyberte “DVD/CD”. ≥ iPod touch 2. generace (8GB, 16GB, 32GB, 64GB) ≥...
 • Page 42 Když si zvolíte svou úroveň hodnocení (ratingu), objeví se obrazovka § Když je vysíláno audio z terminálu HDMI AV OUT a připojené hesla. zařízení nepodporuje zvolenou položku, bude vlastní výstup záviset Postupujte podle pokynů na obrazovce. na výkonu tohoto připojeného zařízení. Nezapomeňte vaše heslo.
 • Page 43: Informace Divx

  Informace DivX VIERA Link ≥ ZAPNUT: Funkce VIERA Link “HDAVI Control” je k dispozici ( 15). ≥ VYPNUT DIVX VIDEO: DivX představuje digitální formát videa vytvořený společností DivX, Inc. ® Toto zařízení je oficálním výrobkem, certifikovaným společností DivX, VYP. PŘES LINK které...
 • Page 44: Disky, Které Je Možno Přehrávat

  Důležitá upozornění ohledně nakládání s disky Disky, které je možno ≥ Nenalepujte na disky etikety a přelepky. Může to způsobit deformaci přehrávat disku a jeho další nepoužitelnost. ≥ Nepopisujte stranu s etiketou propisovací tužkou nebo jiným pisátkem. ≥ Nepoužívejte čistící spreje na desky, benzín, ředidlo, tekutiny, které ruší Komerční...
 • Page 45: Volba Instalace Reproduktoru

  Volba instalace reproduktoru Opětovné připojení kabelu reproduktoru Upevnění na stěnu Ponechte Všechny reproduktory (vyjma subwooferu) můžete připevnit na stěnu. přibližně ≥ Stěna nebo sloup, na něž se reproduktory mají připevnit, by měla unést 120 mm. 10 kg na jeden šroub. Ohledně instalování reproduktorů na zeď se poraďte s kvalifikovaým stavitelem.
 • Page 46: Průvodce řešením Problémů

  Průvodce řešením problémů Všeobecný provoz Žádná odezva při stisku jakýchkoli tlačítek. Než požádáte o servis, proveďte následující kontroly. Máte-li ohledně ≥ Tato jednotka nemůže přehrávat jiné disky než ty, které jsou uvedeny v některých kontrolních bodů pochybnosti nebo řešení uvedená v tomto návodu k použití.
 • Page 47 Provoz disků Obraz Trvá delší dobu, než začne přehrávání. Obraz na televizním přijímači se nezobrazuje správně nebo mizí. ≥ Zahájení přehrávání může určitou dobu trvat, jestliže stopa MP3 stále obsahuje data statických obrázků. Dokonce ještě po spuštění stopy se ≥ Tato jednotka a televize používají různé video systémy. Použijte nezobrazí...
 • Page 48: Licence

  Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích. Pomalý chod přístroje USB. Přístroj USB s rozsáhlým souborem nebo velkou pamětí se na televizním HDAVI Control je ochranná známka společnosti Panasonic přijímači načítá a zobrazuje delší dobu. Corporation. Zobrazí se televize Windows Media a logo Windows jsou ochranné...
 • Page 49: Specifikace

  1 -směrný, 1 systém reproduktorů (Basový reflex) §6 Přehrává DivX videa. ® Reproduktor/y Impedance 6 ≠ §7 MPEG4 data zaznamenaná kamerami Panasonic SD multi nebo Plný rozsah 6,5 cm Kuželový typ videorekordéry DVD Tlak zvuku na výstupu 79 dB/W (1 m) Splňující...
 • Page 50 Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci [Subwoofer\SB-HW330] 1 -směrný, 1 systém reproduktorů (typ Kelton) odpadu z elektrických a elektronických zařízení a Reproduktor/y Impedance 6 ≠ použitých baterií z domácností 1. Woofer v plném rozsahu 16 cm Kuželový typ 2. Pasivní radiátor 25 cm Tlak zvuku na výstupu 78 dB/W (1 m)
 • Page 51: Bezpečnostní Opatření

  Bezpečnostní opatření Umístění Cizí předměty Přístroj postavte na rovnou plochu mimo dosah přímého slunečního Zabraňte vniknutí či pádu kovových předmětů do přístroje. Mohlo by dojít záření, vysokých teplot, vysoké vlhkosti a nadměrných vibrací. k úrazu elektrickým proudem nebo poruše. Působením takového prostředí by mohlo dojít k poškození skříňky a Zabraňte vniknutí...
 • Page 52 < Wybierz efekty dźwiękowe surround ( gotowości lub odwrotnie. W trybie gotowości urządzenie też zużywa = Działanie telewizora niewielkie ilości energii. Skieruj pilot zdalnego sterowania na telewizor Panasonic i naciśnij 2 Wskaünik zasilania przycisk. Wskaźnik zaświeci się, gdy urządzenie zostanie włączone.
 • Page 53 SPIS TREŚCI Czynności wstępne Odtwarzanie płyt Akcesoria ........2 Podstawowe odtwarzanie .
 • Page 54 krok 1 Przygotowanie głośników Głośniki przednie Przygotowanie [PT580] Głośniki przednie i surround ≥ Aby uniknąć uszkodzenia lub zadrapań, rozłóż miękką tkaninę i [PT880] wykonaj montaż na niej. ≥ Do wykonania montażu używaj śrubokręta Philipsa krzyżakowy (nie jest częścią zestawu). Przed rozpoczęciem montażu, ustawieniem i podłączeniem, upewnij się, że masz do dyspozycji wszystkie podane części składowe. ≥...
 • Page 55: Krok 2 Pozycjonowanie

  Uwaga! Nie dotykaj przedniej siatki głośników. Trzymaj je za boczne ścianki. [PT880] Możesz rozkoszować się dźwiękiem surround z głośnika o połączeniu bezprzewodowym, używając opcjonalne bezprzewodowe wyposażenie Panasonic (SH-FX71). Dokładne informacje podane są w instrukcji obsługi opcjonalnego bezprzewodowego wyposażenie Panasonic.
 • Page 56: Podłączenia Audio I Wideo

  VIERA Link “HDAVI Control” [Uwaga] Jeżeli twój Telewizor Panasonic jest kompatybilny z VIERA Link, Dołączony do wyposażenia przewód sieciowy jest przeznaczony tylko telewizor twój może pracować w synchronizacji z operacjami kina do użytku z urządzeniem głównym. Nie należy używać go z innymi domowego lub odwrotnie ( 15, Przy użyciu VIERA Link “HDAVI...
 • Page 57: Krok 6 Easy Setup (Łatwe Ustawienia)

  krok 6 EASY SETUP Słuchanie radia (ŁATWE USTAWIENIA) Ekran USTAW. PODSTAW. wspomaga cię przy Automatyczne wstępne ustawienia stacji wykonywaniu niezbędnych ustawień. Można ustawić do 30 stacji. Przygotowanie Włącz telewizor i wybierz odpowiedni tryb wejścia wideo (np. WIDEO 1, Wciśnij [RADIO, EXT-IN]5, aby wybrać “FM”. AV 1, HDMI, itp.), odpowiadający podłączeniu do tego urządzenia.
 • Page 58: Korzystanie Z Menu Start

  “Efekty dźwiękowe z wszystkich głośników” ( Używając menu START można wybrać efekty dźwiękowe, wymagane ≥ Jeśli telewizor marki Panasonic obsługuje funkcję VIERA Link, w źródło, zmienić ustawienia, uzyskać dostęp do odtwarzania/menu, itp. rozdziale “Przy użyciu VIERA Link “HDAVI Control ””...
 • Page 59: Efekty Dźwiękowe Z Wszystkich Głośników

  H.BASS (Harmoniczny bas) Efekty dźwiękowe z wszystkich Można wzmocnić dźwięk o niskiej częstotliwości, aby był czysto głośników odtwarzany, nawet jeśli akustyka pokoju na to nie pozwala. ON ,------. OFF ≥ Dokonane ustawienie jest zapamiętywane i używane podczas odtwarzania z tego samego źródła sygnału. ≥...
 • Page 60: Podstawowe Odtwarzanie

  Podstawowe odtwarzanie Inne tryby odtwarzania Przygotowanie Powtórz odtwarzanie Aby wyświetlić obraz, włącz telewizor i zmień w nim tryb wejścia wideo (np. WIDEO 1, AV 1, HDMI, itp.), aby dopasować go do podłączenia do Działa to tylko wówczas, gdy może być wyświetlony czas odtwarzania, tego urządzenia.
 • Page 61: Używanie Menu Nawigacji

  Odtwarzanie playlisty Używanie menu nawigacji Działa to tylko wówczas, gdy płyta zawiera playlistę. Po zatrzymaniu wciśnij [PLAY LIST]7. Odtwarzanie płyt danych [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] DATA DŁUGOŚĆ TYTUŁ [DVD-VR] Wybierz “DANE” w “DVD-VR/DANE” ( 19, menu INNE) aby 1 1 / 1 1 CITY PENGUIN 0 : 0 0 : 1 0 odtwarzać...
 • Page 62 Przy odtwarzaniu płyt NTSC PRĘDKOŚĆ ODTW. AUTO1: Automatycznie wykrywa treść filmu i wideo i konwertuje je odpowiednio. [DVD-VR] [DVD-V] AUTO2: Dodatkowo do “AUTO1”, automatycznie wykrywa treść Aby zmienić prędkość odtwarzania filmu o różnej szybkości klatek i konwertuje je – od “k0.6” do “k1.4” (w krokach 0,1-jedn) odpowiednio.
 • Page 63: Przy Użyciu Viera Link "hdavi Control

  §1 §1 “HDAVI Control 5” jest najnowszym standardem (aktualnym na – zatrzymanie odtwarzania płyt ([DVD-V] [VCD]) olub wyłączenie grudzień 2009 r.) dla urządzeń firmy Panasonic zgodnych z HDAVI urządzenia. §4 Control. Ten standard jest kompatybilny z konwencjonalnymi §3 Ta funkcja nie działa podczas trybu odtwarzania lub wznawiania, urządzeniami HDAVI firmy Panasonic.
 • Page 64: Sterowanie Innymi Urządzeniami

  Gdy używasz menu START w trybie “IPOD” ≥ Menu START można wywołać także przyciskiem na pilocie telewizora (np. [OPTION]). – Gdy jako źródło jest wybrany “DVD/CD” lub “USB”, funkcja ta działa wyłącznie w czasie trybu zatrzymania. iPod Kino domowe Muzyka –...
 • Page 65: Odtwarzanie Z Urządzenia Usb

  ≥ Gdy urządzenie iPod/iPhone nie będzie używane przez dłuższy okres Zmiana ustawień odtwarzacza czasu po zakończeniu ładowania, odłącz je z głównego urządzenia, ponieważ jego akumulator zostanie wyładowany. (Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, nie nastąpi ponowne ładowanie.) Kompatybilne modele urządzeń iPod/iPhone (Stan na grudzień 2009) Naciśnij [DVD]5, aby wybrać...
 • Page 66 Nie zapomnij twego hasła. § Gdy audio jest wyprowadzane ze złącza HDMI AV OUT, a Jeżeli do urządzenia zostanie włożona płyta DVD-Video, przewyższająca podłączone urządzenie nie obsługuje elementu wybranego w menu, poziom ograniczenia, zostanie wyświetlony ekran z komunikatem. rzeczywisty sygnał wyjściowy będzie uzależniony od charakterystyk Wykonaj instrukcje podane na ekranie.
 • Page 67: Informacja Divx

  Informacja DivX VIERA Link ≥ WŁĄCZ.: Funkcja VIERA Link “HDAVI Control” jest dostępna ( 15). ≥ WYŁĄCZ INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX: DivX to cyfrowy format wideo utworzony przez DivX, Inc. Tylko ® LINK DO WYŁ. TV urządzenia posiadające oficjalny certyfikat DivX Certified mogą Wybierz żądane ustawienie opcji Power off link tego urządzenia dla działania odtwarzać...
 • Page 68: Typy Płyt, Które Można Odtwarzać

  Środki ostrożności przy manipulowaniu płyt Typy płyt, które można odtwarzać ≥ Nie naklejaj etykietek lub nalepek na płyty. Może to wypaczyć płytę, przez co będzie ona nie do użycia. Płyty komercyjne ≥ Nie pisz na stronie eykietki długopisem kulkowym lub innym przyrządem do pisma.
 • Page 69: Opcja Instalacji Głośnika

  Opcja instalacji głośnika Ponowne podłączenie kabla głośnika Przymocowane do ściany Pozostawić Można przymocować wszystkie głośniki (oprócz subwoofera) do ściany. około 120 mm. ≥ Ściana lub kolumna, do której głośniki mają nyć przymocowane, winna mieć nośność 10 kg na każdą śrubę. Zwróć się do wykwalifikowanego technika budowlanego w celu przytwierdzenia głośników do ściany.
 • Page 70: Przewodnik Poszukiwania Niesprawności

  Przewodnik poszukiwania Ogólne warunki pracy Urządzenie nie reaguje, gdy wciśnięty jest jakikolwiek niesprawności przycisk. ≥ To urządzenie nie może odtwarzać płyt innych, niż wymienione w danej Przed zażądaniem naprawy serwisowej, wykonaj następujące kontrole. instrukcji obsługi. ( Jeżeli masz wątpliwości co do pewnych punktów kontroli, lub podane w w ≥...
 • Page 71 Działanie płyty Obraz Zanim odtwarzanie rozpocznie się potrzebny jest pewien Obraz w telewizorze nie jest wyświetlony prawidłowo lub czas. znika. ≥ Odtwarzanie może rozpocząć się nie od razu, gdy ścieżka MP3 posiada ≥ Urządzenie i TV używają różnych systemów wideo. Użyj multi-systemu dane nieruchomego obrazu.
 • Page 72: Licencje

  HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. zawartości w telewizorze. Komunikaty wyświetlane w telewizorze HDAVI Control jest znakiem handlowym Panasonic Corporation “/” Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi lub Działanie jest zabonione przez urządzenie lub płytę.
 • Page 73: Specifikacje

  §6 Odtwarza wideo DivX ® Wyjściowe ciśnienie dźwięku 79 dB/W (1 m) §7 MPEG4 dane nagrane przy pomocy multi kamer Panasonic SD Zakres częstotliwości 90 Hz do 25 kHz (j16 dB) lub DVD nagrywarek wideo 115 Hz do 22 kHz (j10 dB) Zgodnie z normą...
 • Page 74 Głośnik niskotonowy SB-HW330 Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i 1 -ścież., 1 system głośnika (Typ Kelton) pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii Głośnika (głośników) Impedancja 6 ≠ 1. Pełny woofer 16 cm Typ stożkowy 2. Obudowa z membran bierną 25 cm Niniejsze symbole umieszczane na Wyjściowe ciśnienie dźwięku 78 dB/W (1 m)
 • Page 75: Zasady Bezpieczeństwa

  Zasady bezpieczeństwa Ustawienie urządzenia Obce przedmioty i substancje Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni, z dala od miejsc Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe bezpośrednio nasłonecznionych, w których panuje wysoka temperatura, przedmioty. Mogą one być przyczyną porażenia prądem lub duża wilgotność...
 • Page 76 3 Csatlakoztassa az iPod/iPhone eszközt ( = TV műveletek 4 Állítsa be a főegység hangerejét Irányítsa a távirányítót a Panasonic TV-re és nyomja meg a gombot. 5 Nyissa ki/zárja be a lemeztálcát ( [Í]: Kapcsolja ki/be a TV-t [AV]: Változtassa meg a TV videóbemeneti módot 6 Csatlakoztassa az USB eszközt (...
 • Page 77 TARTALOMJEGYZÉK Kezdeti lépések Lemezek lejátszása Tartozékok ........2 Alap lejátszás.
 • Page 78: Lépés A Hangszórók Előkészítése

  1. lépés A hangszórók előkészítése Első hangsugárzó Előkészületek [PT580] ≥ A károsodások és karcolások elkerülése érdekében terítsen le egy Első és háttér hangszórók [PT880] puha ruhát és ott végezze az összeszerelést. ≥ Az összeszereléshez Phillips-head csavarhúzót használjon (nem tartozék). Összeszerelés, beállítás és kapcsolódás előtt győződjön meg róla, hogy minden szükséges tartozék megvan. ≥...
 • Page 79: Lépés Elhelyezés

  Ne érintse meg a hangszórók elülső borítását. Az oldalánál fogja meg. [PT880] Wireless élvezheti a háttér hangot egy Panasonic vezeték nélküli készülék használatával (SH-FX71). A részletekért lásd a csatlakoztatható Panasonic vezeték nélküli készülék használati útmutatóját. A részletekért lásd a csatlakoztatható Panasonic vezeték nélküli készülék használati útmutatóját.
 • Page 80: Audio és Video Csatlakoztatások

  Ne használja más berendezéssel. Ne használjon más vezetékeket a 14). főegységhez. VIERA Link “HDAVI Control” 5. lépés A távirányító előkészítése Ha a Panasonic TV-je VIERA Link kompatibilis, akkor a TV működését szinkronizálhatja a házimoziéval illetve fordítva ( 15, VIERA Link használata “HDAVI Control ”-al). Elemek ARC (Audio Return Channel) §2, 3...
 • Page 81: Lépés Easy Setup (egyszerŰ BeÁll.)

  6. lépés EASY SETUP Rádióhallgatás (EGYSZERŰ BEÁLL.) A EGYSZERŰ BEÁLL. képernyő segít a szükséges Állomások automatikus beállítása beállítások elvégzésében. Maximum 30 csatornát lehet beállítani. Előkészületek Kapcsolja be a TV készülékét és válassza ki a megfelelő video Nyomja meg a [RADIO, EXT-IN]5 gombot az “FM” bemeneti módot (pl.
 • Page 82: A Start Menü Használata

  “Hangeffektek élvezete az összes hangszóróból” ad segítséget ( A START menüben kiválaszthatja a hangeffekteket, a kívánt forrást, ≥ VIERA Link kompatibilis Panasonic TV esetén az egyéb kapcsolódó módosíthatja a beállításokat, hozzáférhet a lejátszáshoz/menükhöz stb. funkciók a “VIERA Link használata “HDAVI Control ”-al”...
 • Page 83: Hangeffektek élvezete Az összes Hangszóróból

  H.BASS (Harmonikus Basszus) Hangeffektek élvezete az összes Ezzel úgy javítható az alacsony frekvenciájú hang minősége, hogy a mély basszusok is tisztán hallhatók még akkor is, ha a hangszóróból helyiség akusztikája nem optimális. ON ,------. OFF ≥ A készülék megőrzi a beállítást, és az ugyanabból a forrásból történő...
 • Page 84: Alap Lejátszás

  Alap lejátszás Egyéb lejátszási módok Előkészületek Lejátszás megismétlése A kép megjelenítéséhez kapcsolja be a TV készülékét és változtassa meg a video bemeneti módot (pl. VIDEÓ 1, AV 1, HDMI, stb.) hogy Csak akkor működik, ha az eltelt idő megjeleníthető. JPEG tartalommal is megfeleljen az egység kapcsolatainak.
 • Page 85: Navigációs Menük Használata

  A lejátszási lista tételeinek lejátszása Navigációs menük használata Ez csak abban az esetben működik, ha lemez tartalmaz lejátszási listát. Leállított állapotban nyomja meg a [PLAY LIST]7 Adatlemezek lejátszása gombot. [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [DVD-VR] Válassza ki a “ADAT”-ban a “DVD-VR/ADAT”-t ( 19, EGYÉB menü) a MP3, JPEG, MPEG4 vagy DivX tartalmak lejátszásához.
 • Page 86 NTSC lemezek lejátszásakor LEJ. SEBESSÉG AUTO1: Automatikusan felismeri a film és video tartalmat, és annak megfelelően alakítja át. [DVD-VR] [DVD-V] AUTO2: Az “AUTO1” mellett, automatikusan felismeri a A lejátszási sebesség megváltoztatása különböző képváltási frekvenciával rendelkező film – “k0.6” -tól “k1.4” –ig (0,1-egységnyi lépésekben) tartalmakat, és annak megfelelően alakítja át.
 • Page 87: Viera Link Használata "hdavi Control

  A VIERA Link “HDAVI Control” egy hasznos funkció, ami az egység és a csatornára vált, a készülék automatikusan vált az “AV” , “AUX” §1 §1 Panasonic TV (VIERA) összehangolt működését biztosítja a “HDAVI “ARC” vagy “D-IN” közül valamelyikre. (“IPOD” mód esetén ez §1 §1, 2...
 • Page 88: Egyéb Eszközök Kezelése

  Ha a START menüt használja “IPOD” üzemmódban ≥ A START menü a TV távirányító gombjának használatával is megjeleníthető (pl. [OPTION]). – Ha “DVD/CD” vagy “USB” került kiválasztásra, mint forrás, akkor ez csak leállított üzemmódban működik. iPod Házimozi Zene – Addig nem működik, amíg a TV az iPod zenelejátszó képernyőt Videók Mind (iPod kijelzés) mutatja.
 • Page 89: Lejátszás Usb-eszközről

  ≥ Ha a feltöltés befejezése után nem használja hosszú ideig az iPod/ A lejátszási beállítások iPhone eszközt, akkor csatlakoztassa azt le a készülékről, mert az akkumulátor magától le fog merülni. (Az egyszeri teljes feltöltés után megváltoztatása nem történik újabb feltöltés.) Kompatibilis iPod/iPhone (2009.
 • Page 90 § Mikor az audio a HDMI AV OUT csatlakozóvégen keresztül hallható, A sebességfokozatok kiválasztásánál egy jelszó-képernyő jelenik meg. és a csatlakoztatott készülék nem támogatja a kiválasztott elemet, a Kövesse a képernyőn látható utasításokat. tényleges kimenet a csatlakoztatott készülék teljesítményétől függ. Jegyezze meg a jelszavát.
 • Page 91: Divx Tudnivalók

  DivX tudnivalók VIERA Link ≥ BE: A VIERA Link “HDAVI Control” funkció elérhető ( 15). ≥ KI A DIVX VIDEÓ: A DivX egy digitális videóformátum, amit a DivX, Inc. hozott létre. Ez egy ® DivX videók lejátszására alkalmas, hivatalos DivX tanúsítású készülék. A VEZ.
 • Page 92: Lejátszható Lemezek

  A következőkre figyeljen a lemez használata közben Lejátszható lemezek ≥ Ne ragasszon címkéket vagy matricákat a lemezekre. Ez a lemez elferdüléséhez és használhatatlanná válásához vezethet. Kereskedelmi forgalomban kapható lemezek ≥ Ne írjon a címkézési oldalra golyóstollal vagy más írószerrel. ≥ Ne használjon tisztító sprayeket, benzint, hígítót, vagy bármilyen más Hordozó...
 • Page 93: Hangszórók Lehetséges Felszerelése

  Hangszórók lehetséges A hangszóró kábel újracsatlakoztatása felszerelése Hagyjon Falra rögzítés szabadon kb. 120 mm-t. Az összes hangszórót rögzítheti a falra (kivéve a mélysugárzót). ≥ A falnak vagy az oszlopnak, amire a hangszórókat szereli, legalább 10 kg -nyi terhelésnek kell eleget tennie csavaronként. Kérjen tájékoztatást egy építész szakembertől a hangszórók falra A kábelt alulról Húzza ki a kábelt a...
 • Page 94: Hibaelhárítási útmutató

  Hibaelhárítási útmutató Általános üzemeltetés Semmi reakció bármelyik gomb megnyomásakor. Mielőtt szervizhez fordulna, végezze el a következő ellenőrzéseket. Ha ≥ Ez a készülék a használati útmutatóban leírtakon kívül nem játszik le kétségei vannak valamelyik ellenőrzési pontot illetően, vagy ha a más lemezeket. ( következő...
 • Page 95 Lemez műveletek Kép A lejátszás megkezdése időbe telik. A TV-n lévő kép nem tökéletesen jelenik meg, vagy eltűnik. ≥ A lejátszás megkezdése több időbe telhet, ha egy MP3 számnak ≥ A készülék és a TV eltérő videórendszert használ. Használjon képadatai is vannak. A helyes lejátszási idő még a szám elindulása multirendszerű...
 • Page 96: Engedélyek

  Nagyméretű fájl vagy nagymemóriájú USB eszköz olvasása és TV-n való megjelenítése több időt vesz igénybe. HDAVI Control a Panasonic Corporation bejegyzett védjegye. TV-s megjelenítések A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation USA- “/”...
 • Page 97: Műszaki Jellemzők

  255 csoport. (A Gyökérkönyvtár kivételével) §6 Lejátssza a DivX videót. ® Típus 1 irányú, 1 hangszórórendszer (Basszus reflex) §7 Panasonic SD multi kamerákkal vagy DVD-felvevőkkel rögzített Hangszóró egység(ek) Impedancia 6 ≠ MPEG4 adatokat Teljes tartomány 6,5 cm kúp típus Az SD VIDEO követelményeinek megfelelően (ASF szabvány)/ Kimeneti hangnyomás...
 • Page 98 Tájékoztatás felhasználók számára az Extra mélysugárzó SB-HW330 Típus 1 irányú, 1 hangszórórendszer (Kelton típus) elhasználódott készülékek, szárazelemek és Hangszóró egység(ek) Impedancia 6 ≠ akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról 1. Mélysugárzó 16 cm kúp típus 25 cm 2. Passzív Sugárzóantenna Kimeneti hangnyomás 78 dB/W (1 m) A termékeken, a csomagoláson és/vagy a Frekvenciatartomány...
 • Page 99: Biztonsági óvintézkedések

  Biztonsági óvintézkedések Elhelyezés Idegen anyag Az egységet egyenletes felületen állítsa fel, távol közvetlen napsütéstől, Ügyeljen arra, hogy fémtárgyak ne kerüljenek az egység belsejébe. magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és erős rázkódástól. Ezek Elektromos sokkot vagy meghibásodást okozhat. a körülmények károsíthatják a szekrényt és egyéb alkatrészeket, Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön az egység belsejébe.
 • Page 102 (Inside of product) (Uvnitř přehrávače) (Wewnątrz urządzenia) (A készülék belsejében) Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany RQTX1111-1R C Panasonic Corporation 2009 F1209AA1010...

This manual is also suitable for:

Sc-pt580

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: