Download  Print this page

Advertisement

Elektrik Süpürgesi
Bu kılavuz % 100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.
✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
kullanıcı el kitabı
olanakları
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir servis almak için,
lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register
hayal et
SC74** SERİSİ
TÜRKÇE

Advertisement

   Summary of Contents for Samsung SC74 SERIES

 • Page 1 ✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. TÜRKÇE ✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir. olanakları hayal et Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir servis almak için, lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin: www.samsung.com/register...
 • Page 2 güvenlik bilgileri GÜVENLİK BİLGİLERİ • Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve referans olarak başvurmak üzere saklayın. UYARI • Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, elektrik süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar UYARI gösterebilir. KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ...
 • Page 3 güvenlik bilgileri ÖNEMLİ UYARILAR • Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. • UYARI: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın. •...
 • Page 4 içindekiler ELEKTRIK SÜPÜRGESINI TAKMA 05 Süpürgeyi birleştirme 06 Güç kablosu ELEKTRIK SÜPÜRGESINI 06 on/off (açma/kapatma) düğmesi ÇALIŞTIRMA 07 Güç Kontrolü ARAÇLARIN VE FILTRENIN 09 Aksesuar kullanma 11 Zemin araçları bakımı BAKIMI 13 Filtre kontrol göstergesi 13 Toz torbasını değiştirme 14 Giriş fi ltresinin temizlenmesi 14 Çıkış...
 • Page 5 elektrik süpürgesini takma SÜPÜRGEYİ BİRLEŞTİRME SEÇENEK • Özellikler modele bağlı olarak değişebilir. 5. ve 6. sayfaya bakın. • Saklama için, zemin başlığını yuvasına yerleştirin. elektrik süpürgesini takma _05...
 • Page 6 elektrik süpürgesini çalıştırma GÜÇ KABLOSU • Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun. DİKKAT ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) DÜĞMESİ 06_ elektrik süpürgesini çalıştırma...
 • Page 7 GÜÇ KONTROLÜ Gövdeden kontrollü tür (İsteğe bağlıI) - HORTUM Kumaşlar, küçük paspaslar ve diğer hafif kumaşlar üzerinde emiş gücünü azaltmak için, delik açılıncaya kadar hava kapağını çekin. - GÖVDE (YALNIZCA HACİM TÜRÜ) Güç seviyesini kontrol etmek için, güç kontrolünü basitçe alt sağa ve sola kaydırın. MIN (MİN) = Hassas kumaşlar için, örn.
 • Page 8 elektrik süpürgesini çalıştırma Uzaktan kumandalı tür (İsteğe bağlı) - HORTUM 1. Vacuum cleaner ON/OFF(Elektrik süpürgesi gönderici AÇMA/KAPATMA) Elektrik süpürgesini çalıştırmak için ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düğmesine basın. Elektrik süpürgesini durdurmak için tekrar basın. 2. Elektrik süpürgesi MIN/MID (MIN/ORTA) Elektrik süpürgesini düşük seviyede çalıştırmak için (örneğin perde temizliği, vb.) MIN/MID (MIN/ ORTA) düğmesine basın.
 • Page 9 araçların ve filtrenin bakımı AKSESUAR KULLANMA Aksesuar (İsteğe bağlı) • Radyatörler, oluklar, köşeler ve yastık araları için oluk başlığı. • Mobilyalar, rafl ar, kitaplar, vb Döşeme Döşeme için toz alma fırçası. Toz Alma Toz Alma Oluk Oluk • Döşeme başlığı - yastık ve kumaşlar için.
 • Page 10 araçların ve filtrenin bakımı Boru • Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak teleskopik borunun uzunluğunu ayarlayın. • Tıkanmaları kontrol etmek için, teleskopik boruyu ayırın ve kısaltmak için ayarlayın. Bu, boruyu tıkayan atığın daha kolay çıkarılmasını sağlar. Siklon filtresini temizleme (İsteğe bağlı) •...
 • Page 11 ZEMİN ARAÇLARI BAKIMI 2 Adımlı Fırça (İsteğe bağlı) • Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın. halı temizleme Zemin Temizleme • Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın. araçların ve filtrenin bakımı _11...
 • Page 12 araçların ve filtrenin bakımı Mini turbo fırça (İsteğe bağlı) - FIRÇA SİLİNDİRİNİ DEĞİŞTİRME 1. Eğer bir tıkanıklık veya görünürde kalıntılar varsa, ön yüzü çıkarmak için Mini turbo fırçanın arkasındaki iki vidayı çıkararak çıkarın ve tıkanıklığı temizleyin. 2. Fırça silindirinin durumunu kontrol edin. Eğer fırçalar yıpranmış...
 • Page 13 FİLTRE KONTROL GÖSTERGESİ • Temizlik esnasında "Filtre Kontrol" göstergesi kırmızıya dönüşüyorsa, toz torbasının değiştirilmesi gerekmektedir. Toz torbası değiştirildikten sonra bile "Filtre Kontrol" göstergesi kırmızı görünmeye devam ediyorsa, süpürgeyi kapatın ve hortumda, boruda, zemin başlığında veya giriş/çıkış filtrelerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. TOZ TORBASINI DEĞİŞTİRME - İSTEĞE BAĞLI •...
 • Page 14 GİRİŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ Filtreyi atmayın. ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ Yedek filtreler, yerel Samsung bayinizde mevcuttur. PİLİ DEĞİŞTİRME (İsteğe bağlı) 1. Elektrik süpürgesi çalışmıyorsa, pilleri değiştirin. Sorun devam ederse, lütfen yetkili temsilci ile temasa geçin. 2. AA boyutunda 2 adet pil kullanın.
 • Page 15: Sorun Giderme

  sorun giderme SORUN ÇÖZÜM Motor çalışmıyor. • Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin. • Soğuması için bekleyin. Emme gücü yavaş yavaş • Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin. azalıyor. Kablo tamamen geri • Kabloyu 2-3m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma sarmıyor.
 • Page 17: Vacuum Cleaner

  This manual is made with 100 % recycled paper. ✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully. ENGLISH ✻ For indoor use only. imagine the possibilities Thank you for purchasing a Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register...
 • Page 18 safety information SAFETY INFORMATION • Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference. WARNING • Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in WARNING this manual.
 • Page 19: Important Safeguards

  safety information IMPORTANT SAFEGUARDS • Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner. • WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or fl oor is wet. Do not use to suck up water.
 • Page 20: Table Of Contents

  contents ASSEMBLING THE CLEANER 05 Assembling the cleaner 06 Power cord OPERATING THE CLEANER 06 On/off switch 07 Power control MAINTAIN TOOLS AND FILTER 09 Using accessory 11 Maintain fl oor tools 13 Check fi lter indicator 13 Changing the dust bag 14 Cleaning inlet fi...
 • Page 21: Assembling The Cleaner

  assembling the cleaner ASSEMBLING THE CLEANER OPTION • Features may vary according to model. Refer to 5,6 page. • For storage, park the fl oor nozzle. assembling the cleaner _05...
 • Page 22: Power Cord

  operating the cleaner POWER CORD • When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord. CAUTION ON/OFF SWITCH 06_ operating the cleaner...
 • Page 23: Power Control

  POWER CONTROL Body-control type (Optional) - HOSE To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open. - BODY (VOLUME TYPE ONLY) To control power level, just slide the power control bottom right and left.
 • Page 24 operating the cleaner Remote-control type (Optional) - HOSE 1. Vacuum cleaner ON/OFF sender Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner. 2. Vacuum cleaner MIN/MID Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for curtain cleaning, etc.).
 • Page 25: Using Accessory

  maintain tools and fi lter USING ACCESSORY Accessory (Optional) • Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions. Upholstery Upholstery • Dusting brush for furniture. shelves, books, etc. Dusting Dusting Crevice Crevice • Upholstery brush - for cushions and drapery. •...
 • Page 26 maintain tools and fi lter Pipe • Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth. • To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten.
 • Page 27: Maintain Floor Tools

  MAINTAIN FLOOR TOOLS 2-Step Brush (Optional) • Adjust the inlet lever according to the fl oor surface. carpet cleaning Floor cleaning • Remove waste matter completely if the inlet is blocked. maintain tools and fi lter _11...
 • Page 28 maintain tools and fi lter Mini turbo brush (Optional) - TO REPLACE BRUSHROLL 1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on the back of the Mini turbo brush to remove the faceplate and clear any obstructions. 2.
 • Page 29: Check Filter Indicator

  CHECK FILTER INDICATOR • If the “Filter Check” indicator turns to red color while you are cleaning, the dust bag requires replacement. If the “Filter Check” indicator continues to display red color even after having changed bag into new one, turn the cleaner off and check if there is any clogging in the hose,tube,fl...
 • Page 30: Cleaning Inlet Filter

  CLEANING INLET FILTER Don’t throw away the fi lter. CLEANING OUTLET FILTER Replacement fi lters are available at your local Samsung distributor. CHANGE THE BATTERY (Optional) 1. When the vacuum cleaner dows not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
 • Page 31: Troubleshooting

  troubleshooting PROBLEM SOLUTION Motor dows not start. • Check cable, pulg and socket. • Leave to cool. Suction force is gradually • Check for blockage and remove. decreasing. Cord does not rewind • Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button. fully.
 • Page 32 SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ. Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad. Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye Code No. DJ68-00534M REV(0.1)

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: