Download Table of Contents Print this page

LG 40UF77 series Owner's Manual

Hide thumbs Also See for 40UF77 series:

Advertisement

Table of Contents
OWNER'S MANUAL
Safety and Reference
Please read this manual carefully before operating your set and
retain it for future reference.
www.lg.com
*MFL68780131*
P/NO : MFL68780131 (1502-REV00)
Printed in Korea

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for LG 40UF77 series

 • Page 1 OWNER’S MANUAL Safety and Reference Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.com *MFL68780131* P/NO : MFL68780131 (1502-REV00) Printed in Korea...
 • Page 2: Safety Instructions

  Safety instructions Please read these safety precautions carefully before using the product. Make sure to connect Mains cable to compliant AC mains socket with WARNING Grounded earth pin. (Except for devices which are not grounded on earth.) Otherwise possibility you may be electrocuted or injured. Do not place the TV and/or remote control in the following environments: Insert power cable plug completely into wall socket otherwise if not...
 • Page 3 Do not drop the product or let it fall over when connecting external Do not drop metallic objects such as coins, hair pins, chopsticks or wire devices. Otherwise, this may result in injury or damage to the product. into the product, or inflammable objects such as paper and matches. Children must pay particular attention.
 • Page 4 Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer. Only use an authorized AC adapter and power cord approved by LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product deformation. When installing the antenna, consult with a qualified service technician.
 • Page 5 We recommend that you maintain a distance of at least 2 to 7 times Do not turn the product On/Off by plugging-in or unplugging the power the diagonal screen size when watching TV. If you watch TV for a long plug to the wall outlet.
 • Page 6 Do not press strongly upon the panel with a hand or sharp object such When moving or unpacking the product, work in pairs because the as nail, pencil or pen, or make a scratch on it, as it may cause damage product is heavy.
 • Page 7: Viewing 3D Imaging (Only 3D Models)

  - - When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every hour. Viewing 3D contents for a long period of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain. * LG LED TVs are LCD TVs with LED backlighting. Those that have a photosensitive seizure or chronic illness • ...
 • Page 8 < Cautions when using the 3D glasses 18 mm •  Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to •  Use a certified cable with the HDMI logo attached. view 3D videos properly. •  If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display • ...
 • Page 9: Separate Purchase

  AG-F***DP Cinema 3D Glasses Magic Remote Dual Play Glasses AN-VC550 LG Audio Device Smart camera •  Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to Maintenance hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.
 • Page 10: Using The Joystick Button

  Using the joystick button Mounting on a table (Image shown may differ from your TV.) (Depending on model) You can simply operate the TV functions, pressing or moving the joystick 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table. button up, down, left or right.
 • Page 11: Securing The Tv To A Wall

  We recommend the result in severe injury. Use an authorised LG wall mount and use of LG’s wall mount bracket. When you do not use LG’s wall mount contact the local dealer or qualified personnel.
 • Page 12: Antenna Connection

  NOTE NOTE •  Use the screws that are listed on the VESA standard screw •  The external device connection may differ from the model. specifications. •  Connect external devices to the TV regardless of the order of the •  The wall mount kit includes an installation manual and necessary TV port.
 • Page 13: Remote Control

  Remote control Euro scart connection (Depending on model) The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote Transmits the video and audio signals from an external device to the control. Please read this manual carefully and use the TV correctly. TV set.
 • Page 14 (Depending on model) Adjusts the volume level. Accesses your favourite programme list. Used for viewing 3D video. Mutes all sounds. Scrolls through the saved programmes. Moves to the previous or next screen. .,;@ Shows the previous history. (HOME) Accesses the Home menu. PAGE Shows the list of Recommended, Programmes, Search and Recorded.
 • Page 15: Magic Remote Functions

  pqrs wxyz Q.VIEW GUIDE MUTE Magic remote functions RECENT MY APPS (Depending on model) When the message “Magic remote battery is low. Change the battery.” is displayed, replace the battery. To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA) LIVE MENU EXIT BACK...
 • Page 16: Registering Magic Remote

  wxyz pqrs LIST INFO EXIT Registering magic remote How to register the magic remote To use the Magic Remote, first pair it with your TV. GUIDE 1 Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on. 2 Point the Magic Remote at your TV and press the Wheel (OK) on the remote control.
 • Page 17: Precautions To Take When Using The Magic Remote

  In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
 • Page 18: Specifications

  Specifications Wireless module specification •  Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the operating frequency and this product is set for the regional frequency table. •  This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the device and your body.
 • Page 19: Használati Útmutató

  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsági óvintézkedések A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá. www.lg.com...
 • Page 20: Biztonsági Tudnivalók

  Biztonsági tudnivalók A készülék használata előtt kérjük, fi gyelmesen olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket. A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa. (Kivéve a földelés nélküli eszközöket.) VIGYÁZAT Halálos áramütést vagy sérülést szenvedhet. A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz. Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő A nem megfelelően csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.
 • Page 21 Ne ejtse le a készüléket, illetve ne ejtse le külső eszközök Ne ejtsen a készülékbe fémtárgyakat, például pénzérmét, hajtűt, csatlakoztatása közben. Ellenkező esetben sérülést okozhat vagy kárt evőpálcát vagy drótot, illetve gyúlékony anyagokat, például papírt tehet a készülékben. vagy gyufát. Különösen ügyeljen a gyermekekre! Áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázata áll fenn.
 • Page 22 áramütést okozhat. Csak a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja. Kizárólag az LG Electronics által jóváhagyott AC adaptert és tápkábelt használjon. Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy deformálódás következhet be. Az antenna szereléséhez hívjon szakembert. Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat.
 • Page 23 TV-nézés közben ajánlott legalább a képátló 2-7-szeresének megfelelő Ne kapcsolja be/ki a készüléket a tápkábelt a fali aljzatba bedugva/ távolságot tartani. Ha hosszú időn keresztül néz tévét, a látása onnan kihúzva. (Ne használja a csatlakozódugót kapcsolóként.) elhomályosulhat. Ez mechanikai meghibásodást vagy áramütést okozhat. Csak a megadott típusú...
 • Page 24 A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például A készülék szállításakor vagy kicsomagolásakor párban dolgozzanak, szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja meg. mert a termék nehéz. Ellenkező esetben megsérülhet. Ne érintse meg ujjaival a képernyőt, illetve ne nyomja neki ujját/ A készülék belső...
 • Page 25 és nem utal hibás működésre. - 3D tartalmak nézésekor óránként tartson 5-15 perces szünetet. Ha hosszú időn keresztül néz 3D tartalmakat, fejfájás, szédülés, * Az LG LED TV megnevezés a LED háttérfénnyel ellátott LCD fáradtság vagy szemfájás léphet fel. képernyőkre vonatkozik.
 • Page 26 •  HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon. •  Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor •  Használjon LG 3D szemüveget. Ellenkező esetben előfordulhat, előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási hogy nem látja jól a 3D videókat. hiba jelentkezik. (Ajánlott HDMI-kábel típusok) • ...
 • Page 27 AG-F***DP Mozi 3D szemüveg Magic távirányító Dual play szemüveg AN-VC550 LG Audio eszköz Smart Kamera •  Tartsa erősen a TV tetejét és alját. Ne tartsa a készüléket az áttetsző részénél, a hangszórónál vagy a hangszórórácsnál fogva. Karbantartás A TV-készülék tisztítása Tisztítsa rendszeresen a TV-készüléket a legjobb teljesítmény és a...
 • Page 28 A joystick gomb használata Felszerelés asztalra (Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.) (Típusfüggő) Egyszerűen vezérelheti a TV-funkciókat a joystick gomb fel/le/jobbra/ 1 Emelje fel a TV-készüléket, és állítsa az asztalon függőleges balra mozgatásával. helyzetbe. •  A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 10 cm helyet.
 • Page 29 Ha más építőanyagokhoz rögzíti a TV-készüléket, hívjon szakembert. •  Ha mennyezetre vagy rézsútosan álló falra szereli fel a monitort, Az LG azt javasolja, hogy a fali rögzítést bízzák szakemberre. akkor leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat. Mindazonáltal az LG fali tartókonzol használatát javasoljuk.
 • Page 30: Az Antenna Csatlakoztatása

  MEGJEGYZÉS MEGJEGYZÉS •  Csak a VESA-szabvány csavarspecifikációjában felsorolt csavarokat •  A külső eszköz csatlakozása függhet a típustól. használjon. •  Csatlakoztassa a külső eszközöket a TV-készülékhez a TV-port •  A falikonzol-készlet tartalmaz egy szerelési útmutatót, valamint a sorrendjétől függően. szükséges alkatrészeket. • ...
 • Page 31 Távirányító Euro Scart csatlakoztatása (Típusfüggő) A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai Továbbítja a video- és audiojeleket egy külső eszközről a TV-hez. EURO alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak Scart kábellel csatlakoztassa a külső eszközt a TV-készülékhez. megfelelően használja a TV-készüléket.
 • Page 32 (Típusfüggő) A hangerő szabályozása. A kedvenc csatornák listájának megnyitása. 3D-s videók megtekintéséhez használható. Az összes hang elnémítása. Tallózás a mentett programok vagy csatornák között. Lépés az előző vagy a következő képernyőre. .,;@ Megjeleníti az előzményeket. (FŐMENÜ) A FŐMENÜ megnyitása. Megjeleníti az Ajánlott, Program, Keresés és Felvett PAGE menüpontok listáját.
 • Page 33 pqrs wxyz Q.VIEW GUIDE MUTE A magic remote - mozgásérzékelős RECENT MY APPS távirányító vezérlőfunkciói (Típusfüggő) Ha megjelenik a „A Magic Remote-ban lévő elemek töltöttsége LIVE MENU EXIT BACK alacsony. Cserélje ki az elemeket.” üzenet, cserélje ki az elemet. Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó...
 • Page 34 pqrs wxyz LIST INFO EXIT A Magic távirányító regisztrálása A Magic távirányító regisztrálása A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót a használat előtt párosítani kell a TV-készülékkel. GUIDE 1 Tegyen elemet a Magic Remote-ot és kapcsolja be a tévét. 2 Mutasson a Magic Remote-tal a tévére és nyomja meg a távirányítón Tárcsa (OK) gombot.
 • Page 35 A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető. Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROMon hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROMot a következő...
 • Page 36: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Vezeték nélküli modul specifikációi •  Mivel az ország által használt sáv csatorna eltérő lehet, a felhasználó nem változtathatja meg és nem állíthatja be a működési frekvenciát, a készülék pedig a regionális frekvenciatáblázathoz van beállítva. •  A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy Ön és a készülék között legalább 20 cm távolság legyen.
 • Page 37: Instrukcja Obsługi

  INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania. www.lg.com...
 • Page 38: Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka ze stykiem Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy ochronnym. (Nie dotyczy urządzeń niewymagających stosowania styku dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. ochronnego). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi śmiertelnym OSTRZEŻENIE porażeniem prądem lub wystąpieniem innych obrażeń. Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć...
 • Page 39 Produktu nie wolno upuścić ani przewrócić podczas podłączania Nie wolno wrzucać do wnętrza produktu metalowych przedmiotów, urządzeń zewnętrznych. Może to spowodować obrażenia ciała lub takich jak monety, spinki do włosów, pręty lub druty, a także uszkodzenie produktu. łatwopalnych przedmiotów, takich jak papier czy zapałki. Należy zwrócić...
 • Page 40 Korzystać można jedynie z wyposażenia dodatkowego i akcesoriów zalecanych przez producenta. Należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy i przewód zasilający zatwierdzony przez firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub zniekształceniem produktu. Podczas instalacji anteny należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu serwisowego.
 • Page 41 Zalecamy oglądanie telewizji z zachowaniem odległości od ekranu co Nie wolno włączać/wyłączać urządzenia przez włożenie wtyczki najmniej 2–7 razy większej niż długość przekątnej ekranu. do gniazdka lub wyciągnięcie jej. (Nie wolno używać wtyczki jako Oglądanie telewizji przez zbyt długi czas może spowodować problemy włącznika).
 • Page 42 Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, Czynności związane z przenoszeniem i rozpakowywaniem produktu np. gwoździami, paznokciami, pilnikiem, ołówkiem lub długopisem, powinny wykonywać dwie osoby, ponieważ jest on ciężki. oraz należy unikać zadrapania panelu. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała. Należy unikać...
 • Page 43 - Podczas oglądania programów 3D należy co godzinę robić przerwy o długości 5-15 minut. Oglądanie programów 3D * W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z przez długi czas może powodować bóle głowy, zawroty głowy, podświetleniem LED.
 • Page 44 •  Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. •  W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia. •  Należy używać okularów 3D firmy LG. Niestosowanie się do tego (Zalecane typy przewodu HDMI) zalecenia może uniemożliwić prawidłowe oglądanie obrazu 3D.
 • Page 45 (Tryb dwu ekranów) AN-VC550 Urządzenie audio Inteligentne kamery firmy LG Konserwacja •  Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika. Czyszczenie telewizora Aby zapewnić najwyższą jakość pracy i dłuższy okres eksploatacji telewizora, należy go regularnie czyścić.
 • Page 46 Korzystanie z przycisku Montaż na płaskiej joysticka powierzchni (Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.) (Zależnie od modelu) Naciskając przycisk joysticka lub przesuwając go w górę, w dół, w lewo 1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji lub w prawo, można sterować...
 • Page 47: Montaż Na Ścianie

  Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. W przypadku •  W przypadku montażu telewizora na suficie lub pochylonej korzystania z uchwytu ściennego producenta innego niż firma LG należy ścianie może on spaść, powodując poważne obrażenia ciała u osób wybrać uchwyt zapewniający odpowiednie zamocowanie urządzenia znajdujących się...
 • Page 48: Podłączanie Anteny

  UWAGA UWAGA •  Należy używać wyłącznie wkrętów wymienionych w specyfikacji •  Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w standardu VESA. zależności od modelu. •  W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja obsługi •  Urządzenia zewnętrzne można podłączać do dowolnego i niezbędne części.
 • Page 49: Pilot Zdalnego Sterowania

  Pilot zdalnego sterowania Podłączanie Euro Scart (Zależnie od modelu) Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na To połączenie umożliwia przesyłanie sygnałów audio i wideo pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i z urządzenia zewnętrznego do telewizora. Podłącz urządzenie użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.
 • Page 50 (Zależnie od modelu) Regulacja głośności. Wyświetlenie listy ulubionych kanałów. Wyświetlanie obrazu w trybie 3D. Wyciszenie wszystkich dźwięków. Przewijanie zapisanych programów lub kanałów. Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu. .,;@ Wyświetla dotychczasową historię. (MENU GŁÓWNE) Dostęp do menu głównego. Wyświetla listę opcji: Polecane, Programme, Szukaj oraz PAGE Nagrane.
 • Page 51 pqrs wxyz Q.VIEW GUIDE Funkcje pilota magic MUTE RECENT MY APPS (Zależnie od modelu) Kiedy pojawi się komunikat „Bateria pilota Magic bliska wyczerpania. Wymień baterie.”, należy wymienić baterie. W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie (1,5 V AA) zgodnie z oznaczeniami na etykiecie w komorze baterii, a następnie zamknij pokrywę...
 • Page 52 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Rejestrowanie pilota Magic Rejestracja pilota Magic Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z telewizorem. GUIDE 1 Włóż baterie do pilota Magic i włącz telewizor. 2 Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij przycisk Przycisk kółka (OK) na pilocie.
 • Page 53: Rozwiązywanie Problemów

  Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich. Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com.
 • Page 54: Dane Techniczne

  Dane techniczne Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych •  Z uwagi na różne kanały pasma wykorzystywane w poszczególnych krajach użytkownik nie ma możliwości zmiany ani regulacji częstotliwości pracy, a produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu. •  Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się...
 • Page 55: Návod K Obsluze

  NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost a reference Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com...
 • Page 56: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní Pokyny Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce. (S výjimkou zařízení, která se neuzemňují.) Mohlo by dojít k úrazu elektrickým VAROVÁNÍ proudem nebo zranění. Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích: Napájecí kabel řádně připojte. Pokud není napájecí kabel připojen • ...
 • Page 57 Při připojování externích zařízení dávejte pozor, aby vám výrobek Nevhazujte do výrobku kovové objekty, jako jsou například mince, neupadl nebo se nepřevrátil. Jinak může dojít ke zranění nebo sponky do vlasů, příbory nebo dráty, ani hořlavé objekty, například poškození výrobku. papír nebo zápalky.
 • Page 58 Používejte pouze přídavná zařízení/příslušenství uváděná výrobcem. úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze napájecí adaptér a napájecí kabel schválený společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým Při instalaci antény se poraďte s kvalifikovaným technikem. proudem, závadě nebo deformaci produktu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 • Page 59 Doporučujeme, abyste televizor sledovali ze vzdálenosti odpovídající Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením alespoň 2 až 7násobku úhlopříčky obrazovky. V případě dlouhého zástrčky z elektrické zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku jako sledování televizoru může dojít k rozmazanému vidění. vypínač.) Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu elektrickým proudem.
 • Page 60 Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými Při přesouvání nebo vybalování výrobku pracujte ve dvojici, protože předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo výrobek je těžký. Jinak může dojít ke zranění. k jeho poškrábání. Jednou za rok se obraťte na servisní...
 • Page 61 - Při sledování 3D obsahu si každou hodinu udělejte přestávku 5 – 15 minut. Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobovat * Televizor LED LG použije obrazovku LCD s podsvětlenými bolesti hlavy, závratě, malátnost nebo únavu očí. diodami LED. Lidé trpící fotosenzitivními záchvaty nebo chronickou nemocí...
 • Page 62 Neseďte blíže k televizoru, než je doporučená vzdálenost. podporuje protokol USB 2,0. Upozornění pro používání 3D brýlí •  Používejte 3D brýle LG. Jinak nemusíte 3D videa vidět správně. < 10 mm •  3D brýle nepoužívejte místo normálních brýlí, slunečních brýlí ani <...
 • Page 63 •  Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby 3D brýle Cinema Dálkový ovladač Magic Brýle pro duální hraní nedošlo k poškození. AN-VC550 ZVUK zařízení LG Smart Camera Údržba •  Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky reproduktoru.
 • Page 64: Základní Funkce

  Používání tlačítka ovladače Umístění monitoru na stolek (Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.) (Závisí na modelu) Funkce TV můžete jednoduše ovládat stisknutím nebo přesunutím 1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolku. tlačítka ovladače nahoru, dolů, doleva nebo doprava. • ...
 • Page 65: Montáž Na Stěnu

  LG. Pokud nebudete používat – použijte obrácený postup než při připojování stojanu. držák pro montáž na stěnu od společnosti LG, použijte takový držák pro •  Pokud instalujete televizor na strop nebo nakloněnou stěnu, může montáž na stěnu, kde je zařízení odpovídajícím způsobem připevněno spadnout a způsobit vážné...
 • Page 66: Připojení Antény

  POZNÁMKA POZNÁMKA •  Použijte šrouby uvedené ve specifikaci šroubů podle standardu •  Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit. VESA. •  Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez ohledu na pořadí •  Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod na instalaci a potřebné televizního portu.
 • Page 67: Dálkový Ovladač

  Dálkový ovladač Připojení přes Euro Scart (Závisí na modelu) Přenáší signál videa nebo zvuku z externího zařízení do televizoru. Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Připojte externí zařízení k televizoru kabelem Euro Scart. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.
 • Page 68 (závisí na modelu) Úprava úrovně hlasitosti. Přístup k seznamu oblíbených kanálů. Používá se pro sledování videa ve 3D. Vypnutí všech zvuků. Procházení uloženými programy nebo kanály. Přechod na předchozí nebo další obrazovku. .,;@ Zobrazuje předchozí historii. (DOMŮ) Zobrazení nabídky DOMŮ menu. PAGE Zobrazí...
 • Page 69 pqrs wxyz Q.VIEW GUIDE MUTE Funkce dálkový ovladač RECENT MY APPS Magic (závisí na modelu) Jakmile se zobrazí zpráva „Baterie Funkce dálkový ovladač Magic je LIVE MENU EXIT BACK téměř vybitá. Vyměňte baterii.“, vyměňte baterii. Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky a ...
 • Page 70 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Zaregistrování dálkový ovladač Magic Jak zaregistrovat dálkový ovladač Magic GUIDE Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem. 1 Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor. 2 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači SUBT.
 • Page 71: Odstraňování Potíží

  Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com.
 • Page 72: Technické Údaje

  Technické údaje Bezdrátový modul – technické údaje •  Protože kanál pásma používaný v dané zemi může být jiný, uživatel nemůže provozní kmitočet měnit ani upravit a tento výrobek je nastaven podle regionální tabulky frekvencí. •  Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností...
 • Page 73: Používateľská Príručka

  POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Bezpečnosť a referencie Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie. www.lg.com...
 • Page 74: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné Pokyny Pred použitím produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia. Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k uzemnenej elektrickej zásuvke. (Platí v prípade neuzemnených zariadení.) VAROVANIE Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd alebo by ste sa mohli poraniť. Televízor a diaľkový ovládač neumiestňujte na nasledujúce miesta: Dôkladne pripojte napájací...
 • Page 75 Pri pripájaní externých zariadení dajte pozor, aby sa vám televízor Do produktu nevhadzujte kovové predmety, ako sú napríklad mince, neprevrhol alebo aby vám nespadol. sponky do vlasov, paličky alebo drôty, ani horľavé predmety, ako Mohlo by to viesť k poraneniu osôb alebo poškodeniu produktu. napríklad papier alebo zápalky.
 • Page 76 Používajte výlučne prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom. Používajte iba autorizovaný sieťový adaptér AC a napájací kábel schválený spoločnosťou LG Electronics. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poruchám alebo Pri inštalácii antény sa poraďte s kvalifikovaným servisným deformácii produktu.
 • Page 77 Televízor vám odporúčame sledovať zo vzdialenosti zodpovedajúcej Produkt nezapínajte ani nevypínajte zapájaním do elektrickej zásuvky minimálne 2 až 7-násobku veľkosti uhlopriečky obrazovky. alebo odpájaním od elektrickej zásuvky. (Nepoužívajte elektrickú Ak sledujete televízor dlhšiu dobu, môže sa u vás prejaviť rozostrené zástrčku na zapínanie a vypínanie.) Mohlo by dôjsť...
 • Page 78 Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad Pri premiestňovaní alebo vybaľovaní produktu pracujte vo dvojici, nechtom, ceruzkou alebo perom, aby ste ho nepoškriabali. pretože produkt je ťažký. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zraneniu. Vyhýbajte sa dlhodobému dotýkaniu sa obrazovky a pritláčaniu prstov Raz do roka kontaktujte servisné...
 • Page 79 - Pri sledovaní obsahu vo formáte 3D si každú hodinu dajte prestávku 5 až 15 minút. Dlhodobé sledovanie obsahu vo * Televízory LED spoločnosti LG využívajú obrazovku LCD s formáte 3D môže vyvolať bolesti hlavy, závraty, únavu alebo podsvietením LED.
 • Page 80 Upozornenia pri používaní 3D okuliarov zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia. (Odporúčané typy káblov HDMI) •  Používajte 3D okuliare od spoločnosti LG. V opačnom prípade - Vysokorýchlostný kábel HDMI®/ (3 m alebo kratší) nemusíte správne vidieť videá vo formáte 3D.
 • Page 81 Okuliare Cinema 3D Okuliare Dual Play Diaľkového ovládača byť obrazovka otočená smerom od vás. Magic AN-VC550 Zvukové zariadenie LG Smart Camera Údržba •  Pevne uchopte vrchnú a spodnú časť rámu televízora. Uistite sa, že nedržíte priehľadnú časť, reproduktor ani oblasť mriežky reproduktora.
 • Page 82 Používanie tlačidla Umiestnenie na stôl pákového ovládača (v závislosti od modelu) 1 Zdvihnite televízor, položte ho na stôl a upravte ho do zvislej polohy. (Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.) •  Nechajte medzeru od steny (najmenej) 10 cm kvôli dostatočnému Funkcie TV môžete jednoducho ovládať...
 • Page 83 LG. Ak nepoužívate nástennú konzolu spoločnosti LG, spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. používajte takú nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane Používajte len schválený držiak na stenu od spoločnosti LG zabezpečené v stene s dostatkom miesta na umožnenie pripojenia a obráťte sa na miestneho predajcu alebo kvalifikovaných externých zariadení.
 • Page 84: Pripojenie Antény

  POZNÁMKA POZNÁMKA •  Použite skrutky, ktoré sú na zozname štandardných parametrov •  Pripojenie externého zariadenia sa môže líšiť podľa príslušného skrutiek asociácie VESA. modelu. •  Súprava držiaka na stenu obsahuje inštalačnú príručku a potrebné •  Externé zariadenia pripájajte k televízoru bez ohľadu na poradie súčasti.
 • Page 85: Diaľkový Ovládač

  Pripojenie pomocou kábla Euro Diaľkový ovládač Scart Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača. (v závislosti od modelu) Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne. Slúži na prenos obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka pre batérie, vložte batérie (1,5 do televízora.
 • Page 86 (Len satelitné modely) Nastavenie úrovne hlasitosti. Prístup k zoznamu obľúbených kanálov. Používa sa na sledovanie videa vo formáte 3D. Vypnutie všetkých zvukov. Prechádzanie cez uložené programy alebo kanály. Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu .,;@ obrazovku. Zobrazenie predchádzajúcej histórie. (DOMOV) Prístup k DOMOV ponuke. PAGE pqrs wxyz...
 • Page 87 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Funkcie diaľkového ovládača Magic RECENT MY APPS (Len satelitné modely) Keď sa zobrazí hlásenie „Batéria vášho diaľkového ovládania Magic je takmer vybitá. Vymeňte batériu.“, vymeňte batériu. Pri výmene LIVE MENU EXIT BACK batérií otvorte kryt priečinka pre batérie, vložte batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polohu pólov podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt priečinka pre batérie.
 • Page 88 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Registrácia diaľkového ovládača Magic Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic GUIDE Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s vaším TV. 1 Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV. 2 Namierte diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte tlačidlo SUBT.
 • Page 89: Riešenie Problémov

  Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu...
 • Page 90: Technické Parametre

  Technické parametre Technické parametre pre bezdrôtový modul •  Keďže sa kanál pásma používaného v jednotlivých krajinách môže líšiť, používateľ nemôže zmeniť alebo upraviť prevádzkovú frekvenciu a tento produkt je nastavený na regionálnu tabuľku frekvencií. •  Toto zariadenie by malo byť nainštalované a používané vo vzdialenosti min.
 • Page 91: Manual De Utilizare

  MANUAL DE UTILIZARE Siguranţă şi referinţe Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza monitorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare. www.lg.com...
 • Page 92: Instrucţiuni De Siguranţă

  Instrucţiuni de siguranţă Instrucţiuni de siguranţă Citiţi cu atenţie aceste măsuri de siguranţă înainte de a utiliza produsul. Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu împământare. (Exceptând dispozitivele care nu sunt AVERTISMENT împământate.) Există riscul de electrocutare sau de rănire. Nu amplasaţi televizorul şi telecomanda în următoarele medii: Introduceţi complet cablul de alimentare.
 • Page 93 Nu scăpaţi produsul şi aveţi grijă ca acesta să nu cadă când conectaţi Nu scăpaţi în produs obiecte metalice, cum ar fi monede, ace de păr, dispozitivele externe. În caz contrar, acest lucru poate cauza vătămări beţişoare sau fire de sârmă, şi nici produse inflamabile, cum ar fi hârtie corporale sau deteriorarea produsului.
 • Page 94 Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile specificate de producător. Utilizaţi doar un adaptor c.a. autorizat şi cablul de alimentare aprobat de LG Electronics. Nerespectarea acestor indicaţii poate avea ca urmare izbucnirea unui incendiu, electrocutarea, defectarea produsului sau deformarea acestuia.
 • Page 95 Vă recomandăm să menţineţi o distanţă de cel puţin 2 - 7 ori mai mare Nu porniţi/opriţi produsul conectând sau deconectând cablul de decât diagonala ecranului, în timpul vizionării la televizor. Dacă vă alimentare la/de la priza de perete. (Nu utilizaţi cablul de alimentare în uitaţi la televizor o perioadă...
 • Page 96 Nu apăsaţi cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuţit, cum ar La mutarea sau la despachetarea produsului, lucraţi cu încă o persoană, fi unghia, un creion sau un pix, şi nu îl zgâriaţi. deoarece produsul este greu. În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat vătămarea corporală.
 • Page 97 - Când vizionaţi conţinut 3D, faceţi câte o pauză de 5 - 15 minute la fiecare oră. Vizionarea de conţinut 3D o perioadă de timp * Televizorul LG cu LED-uri are ecranul LCD cu lumini de fundal îndelungată poate cauza dureri de cap, ameţeală, oboseală sau LED.
 • Page 98 Precauţii la utilizarea ochelarilor 3D •  Utilizaţi un cablu certificat cu sigla HDMI ataşată. •  Asiguraţi-vă că utilizaţi ochelari 3D LG. În caz contrar, este posibil să •  Dacă nu utilizaţi un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul nu puteţi viziona conţinutul video 3D în mod adecvat.
 • Page 99 Ochelari Cinema 3D Telecomandă magică Ochelari Dual Play orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea. AN-VC550 Dispozitiv audio LG Cameră Smart Întreţinere •  Ţineţi ferm partea inferioară şi cea superioară ale cadrului televizorului. Asiguraţi-vă că nu ţineţi mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.
 • Page 100 Utilizarea butonului joystick Montarea pe o masă (Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.) (În funcţie de model) Puteţi folosi funcţiile televizorului într-un mod simplu, apăsând sau 1 Ridicaţi şi înclinaţi televizorul în poziţia sa verticală pe o masă. deplasând butonul joystick în sus, în jos, la stânga sau dreapta.
 • Page 101 Vă recomandăm utilizarea unui suport de perete LG. Atunci local sau personal calificat. când nu utilizaţi suportul de perete LG, vă rugăm să utilizaţi un suport •  Nu strângeţi şuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate de perete cu ajutorul căreia dispozitivul este fixat corespunzător cu deteriora televizorul şi anula garanţia.
 • Page 102: Conexiune Antenă

  NOTĂ NOTĂ •  Utilizaţi şuruburile care sunt listate în specificaţiile pentru şuruburi •  Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model. ale standardului VESA. •  Conectaţi dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea •  Kitul suportului de perete include un manual de instalare şi portului televizorului.
 • Page 103 Telecomandă Conexiune Euro scart (În funcţie de model) Transmite semnale audio şi video de la un dispozitiv extern la televizor. Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe Conectaţi dispozitivul extern şi televizorul cu cablul Euro scart. telecomandă. Citiţi acest manual cu atenţie şi utilizaţi corect televizorul. Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul pentru baterii, înlocuiţi Tip de ieşire bateriile (AAA de 1,5 V) aliniind capetele...
 • Page 104 (În funcţie de model) Reglează nivelul volumului. Accesează lista dvs. de canale preferate. Se utilizează pentru vizionarea de conţinut video 3D. Dezactivează toate sunetele. Derulează prin programele sau canalele salvate. Se deplasează la ecranul anterior sau la cel următor. .,;@ Afişează...
 • Page 105 pqrs wxyz Q.VIEW GUIDE MUTE Funcţiile telecomenzii magice RECENT MY APPS (În funcţie de model) Atunci când este afişat mesajul „Bateria telecomenzii magice este descărcată. Schimbaţi bateria.” înlocuiţi bateria. Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul bateriei, înlocuiţi bateriile (1,5 V AA) LIVE MENU EXIT BACK...
 • Page 106 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Înregistrarea telecomenzii magice Cum se înregistrează telecomanda Magic Pentru a folosi telecomanda Magic, mai întâi asociaţi-o cu televizorul propriu. GUIDE 1 Introduceţi bateriile în telecomanda Magic şi porniţi televizorul. Disc 2 Îndreptaţi telecomanda Magic înspre televizor şi apăsaţi pe (OK) de pe telecomandă.
 • Page 107 şi NOTĂle despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări...
 • Page 108 Specificaţii Specificaţii pentru modulul fără fir •  Deoarece canalul de bandă utilizat de ţară poate fi diferit, utilizatorul nu poate modifica sau regla frecvenţa de funcţionare şi acest produs este setat pentru tabelul de frecvenţe regionale. •  Acest dispozitiv trebuie instalat şi utilizat la o distanţă minimă de 20 cm între dispozitiv şi corpul dvs.
 • Page 109 РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ Безопасност и справки Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки. www.lg.com...
 • Page 110: Инструкции За Безопасност

  Инструкции за безопасност Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност, преди да използвате продукта. Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към заземена мрежа. (С изключение на незаземени устройства.) Може да ви ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ удари ток или да се нараните. Фиксирайте напълно захранващия кабел в контакта. Ако Не...
 • Page 111 Не изпускайте продукта и не позволявайте да се преобърне, Не изпускайте метални предмети като например монети, фиби докато свързвате външни устройства. В противен случай това за коса, прибори за хранене или кабели върху уреда, както и може да доведе до нараняване или повреда на продукта. запалими...
 • Page 112 Използвайте само препоръчан AC адаптер и захранващ кабел, При монтиране на антената се консултирайте с квалифициран одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да техник. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар. доведе до пожар, токов удар, неизправност или деформиране на...
 • Page 113 Препоръчваме да поддържате разстояние, поне 2 до 7 пъти Не изключвайте/включвайте продукта, като изваждате или по-голямо от диагонала на екрана, когато гледате телевизия. Ако поставяте захранващия кабел в стенния контакт. (Не използвайте гледате телевизия за по-продължително време, това може да захранващия...
 • Page 114 Не натискайте силно върху панела с тежки или остри предмети, При преместване или разопаковане на продукта работете като например гвоздей, химикалка или молив и не драскайте по двойки, тъй като той е тежък. В противен случай може да панела. възникне нараняване. Избягвайте...
 • Page 115 неизправност. почивки на всеки час. Гледането на 3D съдържание за дълъг период от време може да причини главоболие, замаяност, * LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка. умора или напрегнатост на очите. При хора с припадъци поради...
 • Page 116 очилата 18 мм •  Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него. •  Използвайте 3D очила от LG. В противен случай няма да •  Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно можете да виждате правилно 3D видеоклиповете. екранът да не се показва или да възникне грешка при...
 • Page 117 Закупува се отделно Повдигане и преместване на телевизора С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените артикули могат да се променят или актуализират без Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да представител.
 • Page 118: Основни Функции

  Ползване на джойстик бутона Монтаж на маса (Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на (В зависимост от модела) показаното изображение.) 1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху Можете да настройвате функциите на телевизора чрез натискане или маса.
 • Page 119: Монтаж На Стена

  може да падне и да причини сериозно нараняване. случай, че използвате друга скоба, моля използвайте такава, която Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се осигурява стабилно закрепване за стената, както и достатъчно обръщайте към местния представител или квалифициран...
 • Page 120 ЗАБЕЛЕЖКА ЗАБЕЛЕЖКА •  Използвайте винтовете, които са посочени в спецификацията на •  Свързването на външното устройство може да е различно в винтовете на стандарта VESA. зависимост от модела. •  Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за инсталация •  Свържете външните устройства с телевизора, независимо от и...
 • Page 121: Дистанционно Управление

  Дистанционно управление Свързване чрез Euro Scart (В зависимост от модела) Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на Предава видео и аудио сигнали от външно устройство на телевизора. дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това Свържете външното устройство и телевизора с euro scart кабела. ръководство...
 • Page 122 (В зависимост от модела) Регулира силата на звука. Влизате в списъка си с любими канали. Използва се за гледане на 3D видеоклипове. Изключвате всички звуци. Превърта през запазените програми или канали. Премествате се на предишния или на следващия .,;@ екран. Показва...
 • Page 123 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Функции на дистанционото управление magic RECENT MY APPS (в зависимост от модела) Когато се появи съобщението “Батерията на дистанционното управление Magic е изтощена. Сменете батерията. ” , сменете батерията. За да смените LIVE MENU EXIT BACK батериите, отворете...
 • Page 124 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Регистриране на дистанционно управление Magic Как да регистрирате дистанционното управление Magic Remote GUIDE За да използвате дистанционното управление Magic Remote, първо го сдвоете с вашия телевизор. 1 Поставете батериите в дистанционното управление Magic SUBT. TEXT T.OPT Remote и...
 • Page 125: Отстраняване На Неизправности

  В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права. LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка...
 • Page 126 Спецификации Спецификация на безжичен модул •  Тъй като честотния канал, използван от съответната държава може да бъде различен, потребителят не може да променя или да настройва работната честота и този продукт е настроен в съответствие с регионалния честотен стандарт. •  Това устройство трябва да се инсталира и работи с минимално разстояние...
 • Page 127 KASUTUSJUHEND Ohutus ja viited Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles. www.lg.com...
 • Page 128 Ohutusjuhised Palun lugege enne toote kasutamist järgmised ettevaatusabinõud hoolikalt läbi. Veenduge, et ühendate toitekaabli maandatud vooluvõrku. (V.a seadmed, mis pole maandatud.) Võite saada elektrilöögi või viga. HOIATUS Kinnitage toitekaabel täielikult. Kui toitekaabel pole täielikult Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse. kinnitatud, võib tekkida tulekahju.
 • Page 129 Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda. Ärge laske tootesse kukkuda metallist esemeid nagu nt münte, Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada. juuksenõelu, söögipulkasid või traate, või kergsüttivaid esemeid nagu nt paber ja tikud. Eriliselt tuleb silmas pidada lapsi. Võib tekkida elektrilöök, tulekahju või vigastused.
 • Page 130 ühendust hoolduskeskusega. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid/-tarvikuid. Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud vahelduvvoolu adapterit ja toitejuhet. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada. Antenni ühendamisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.
 • Page 131 Soovitame vaadata telerit vähemalt kauguselt, mis võrdub teleri Ärge lülitage toodet sisse/ välja, ühendades pistiku seinapistikupessa diagonaali 2 kuni 7 kordse pikkusega. Teleri pikemaajalise vaatamine või tõmmates selle seinapistikupesast välja. (Ärge kasutage pistikut võib põhjustada ähmast nägemist. lülitina.) Vastasel juhul võite põhjustada mehaanilise tõrke või saada elektrillöögi.
 • Page 132 Ärge vajutage ekraani vastu tugevalt käega, ärge puudutage seda Toodet liigutades või lahti pakkides küsige abi; toode on raske. teravate esemetega (nt naelad või pliiatsid) ega kriimustage seda. Vastasel juhul võite end vigastada. Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal Toote sisemiste osade puhastamiseks võtke kord aastas ühendust pikemat aega.
 • Page 133 - 3D-pilti vaadates tehke iga tunni järel 5 - 15 minuti pikkune paus. Pikemaajaline 3D-pildi vaatamine võib põhjustada * LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani. peavalu, uimasust, väsimust ja kurnata silmi. Valgusest tingitud hooge kogevad või kroonilisi haigusi põdevad isikud...
 • Page 134 USB 2.0 toega pikenduskaablit. Ärge istuge telerile soovitatud kaugusest lähemal. Ettevaatusabinõud 3D-prillide kasutamisel < 10 mm •  Kasutage kindlasti LG 3D-prille. Vastasel juhul ei näe te 3D-pilti < 18 mm korralikult. •  Ärge kasutage 3D-prille tavaliste prillide, päikeseprillide või • ...
 • Page 135 Liikumistundlik Kaksikesitusprillid •  Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist Kaugjuhtimispult eemale suunatud olema. AN-VC550 LG Audio seade Nutikaamera HOOLDUS •  Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast. Teleri puhastamine Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhastage telerit...
 • Page 136 Juhtkangi nupu kasutamine Lauale paigaldamine (Teie teler võib erineda pildil olevast.) (Sõltub mudelist) Teleri funktsioonide kasutamiseks piisab juhtkangi nupu vajutamisest 1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse. või selle üles, alla, vasakule või paremale liigutamisest. •  Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe.
 • Page 137 •  Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib see alla kukkuda ja Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. Kui te ei kasuta LG tõsiseid vigastusi tekitada. seinakinnituskronsteini, kasutage palun seinakinnituskronsteini, Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust millega on seade korralikult seinale kinnitatud selliselt, et edasimüüja või kvalifitseeritud teeninduspersonaliga.
 • Page 138 MÄRKUS MÄRKUS •  Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid •  Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda. kruvisid. •  Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast •  Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke sõltumatult. osasid. •  Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, • ...
 • Page 139 Kaugjuhtimispult Euro Scart-kaabli ühendamine (Sõltub mudelist) Edastab välisseadme video- ja helisignaalid telerisse. Välise seadme ja Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. teleri ühendamine euro scart kaabliga. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 Väljundi tüüp V AAA), sobitades otsad vastavalt patareiruumis toodud...
 • Page 140 (Sõltub mudelist) Reguleerib helitugevust. Avab lemmikprogrammide loendi. Kasutatakse 3D-video vaatamiseks. Vaigistab heli. Salvestatud programmide või kanalite sirvimine. Liigub eelmisele või järgmisele kuvale. .,;@ Kuvab hiljutist ajalugu. (KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu. PAGE Kuvab andmeid Soovitatav, Programm, Otsing ja pqrs wxyz Salvestatud.
 • Page 141 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Liikumistundliku RECENT kaugjuhtimispuldi funktsionid MY APPS (Sõltub mudelist) Kui kuvatakse teade “Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patarei on tühjenemas. Vahetage patarei välja.”, vahetage patareid välja. LIVE MENU EXIT BACK Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AA), sobitades otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate.
 • Page 142 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine Kaugjuhtimispuldi MAGIC registreerimine GUIDE Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida. 1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse. SUBT. TEXT T.OPT 2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja Rullik vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu (OK).
 • Page 143 Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated. Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.
 • Page 144: Tehnilised Andmed

  Tehnilised andmed Traadita mooduli tehnilised andmed •  Kuna riigi kasutatav sagedusriba võib olla erinev, ei saa kasutaja töösagedust muuta ega reguleerida ning see toode on seadistatud vastavalt regionaalsele sagedustabelile. •  Seade tuleks paigaldada ja seadet tuleks kasutada selliselt, et seadme ja teie keha vahele jääb vähemalt 20 cm. Tegemist on üldise, kasutajakeskkonda puudutava soovitusega.
 • Page 145: Naudotojo Vadovas

  NAUDOTOJO VADOVAS Saugumas ir nuorodos Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai. www.lg.com...
 • Page 146: Saugos Instrukcijos

  Saugos Instrukcijos Perskaitykite šias saugos instrukcijas prieš naudodami gaminį. Būtinai prijunkite maitinimo kabelį prie įžemintos srovės. (Išskyrus įrenginius, kurie nėra įžeminti.) Galite patirti elektros smūgį arba ĮSPĖJIMAS susižeisti. Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto tokioje aplinkoje: Gerai pritvirtinkite maitinimo kabelį. Jei maitinimo kabelis nevisiškai • ...
 • Page 147 Nenumeskite gaminio ir saugokite, kad jis neapvirstų jungiant išorinius Nemeskite į gaminį metalinių daiktų, pvz., monetų, plaukų segtukų, įrenginius. Taip galite susižeisti arba sugadinti gaminį. valgymo lazdelių ar vielos, ir degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų. Ypač atsargūs turi būti vaikai. Gali iškilti elektros smūgio, gaisro ar sužeidimo pavojus.
 • Page 148 Muutoin tuote voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus prietaisus / priedus. Käytä ainoastaan LG Electronicsin hyväksymää muuntajaa ja virtajohtoa. Muutoin tuotteen muoto voi muuttua, siinä voi ilmetä toimintahäiriö, se voi vioittua tai se voi aiheuttaa tulipalon.
 • Page 149 Rekomenduojame žiūrint televizorių išlaikyti mažiausiai 2–7 kartus Gaminio neįjunkite į sieninį lizdą įkišdami ir neišjunkite iš jo ištraukdami didesnį atstumą nei ekrano įstrižainė. Jeigu ilgai žiūrite televizorių, gali maitinimo kištuką. (Nenaudokite maitinimo kištuko kaip jungiklio.) pradėti lietis vaizdas. Tai gali sukelti mechaninį gedimą arba galite patirti elektros smūgį. Naudokite tik nurodyto tipo baterijas.
 • Page 150 Stipriai nespauskite pulto ranka ar aštriu daiktu, pvz., vinimi, pieštuku Perkeldami arba išpakuodami gaminį dirbkite dviese, nes gaminys ar rašikliu, taip pat būkite atsargūs, kad jo neįbrėžtumėte. sunkus. To nesilaikydami galite susižeisti. Kartą per metus kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą dėl vidinių Venkite ilgesnį...
 • Page 151 - Kai žiūrite 3D turinį, kas valandą darykite 5–15 minučių pertraukas. Ilgiau žiūrint 3D turinį gali atsirasti galvos skausmas, * LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos svaigimas, nuovargis arba akių įtampa. diodų apšvietimu.
 • Page 152 10 mm Perspėjimai, kaip naudoti 3D akinius < 18 mm •  Būtinai naudokite LG 3D akinius. Kitaip galite tinkamai nematyti •  Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. 3D vaizdo įrašų. •  Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko • ...
 • Page 153: Techninė Priežiūra

  Kino teatro 3D akiniai „ Magic“ Nuotolinio Dveji žaidėjų akiniai nesugadintumėte. valdymo pultas AN-VC550 LG garso įrenginys Išmanioji kamera Techninė priežiūra •  Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių. Televizoriaus valymas Reguliariai valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią...
 • Page 154 Valdymo svirties mygtuko Montavimas ant stalo naudojimas (Priklauso nuo modelio) 1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį. (Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.) •  Palikite (mažiausiai) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte TV funkcijas galite lengvai valdyti paspausdami valdymo svirties tinkamą...
 • Page 155: Televizoriaus Tvirtinimas Prie Sienos

  LG prie sienos montuojamus laikiklius. nukristi ir sunkiai sužeisti. Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais laikikliais, prie sienos Naudokite patvirtintą LG tvirtinimo prie sienos laikiklį ir kreipkitės į montuojamus laikiklius naudokite ten, kur įrenginys yra atitinkamai vietinį atstovą ar kvalifikuotą darbuotoją.
 • Page 156 PASTABA PASTABA •  Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA standartinių varžtų •  Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo specifikacijose. modelio. •  Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir •  Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami reikalingos detalės. televizoriaus jungties tvarkos.
 • Page 157: Nuotolinio Valdymo Pultas

  Nuotolinio valdymo pultas „Euro Scart“ jungtis (Priklauso nuo modelio) Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto Sujunkite išorinį įrenginį ir televizorių „euro scart“ kabeliu. mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.
 • Page 158 (Priklauso nuo modelio) Pritaiko garsumo lygį. Atveria mėgstamiausių kanalų sąrašą. Naudojamas norint žiūrėti 3D vaizdą. Nutildo visus garsus. Slenkama per įrašytas programasar kanalus. Pereinama prie ankstesnio arba kito ekrano. .,;@ Rodo ankstesnę istoriją. (PAGRINDINIS) Įjungiamas pagrindinis meniu. PAGE Rodomi sąrašai „Rekomenduojama“, „Programos“, pqrs wxyz „Paieška“...
 • Page 159 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Nuotolinio valdymo pultą „Magic“ funkcijos RECENT MY APPS (Priklauso nuo modelio) Kai pasirodo pranešimas „Jūsų nuotolinio valdymo pultą „Magic“ baterija baigia išsekti. Pakeiskite bateriją.“, pakeiskite bateriją. LIVE MENU EXIT BACK Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V AA), kad jų...
 • Page 160 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Užregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“ Kaip užregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“ GUIDE Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“, pirmiausia jį privalote susieti su TV. 1 Į nuotolinio valdymo pultą „Magic“ įdėkite maitinimo elementus ir SUBT. TEXT T.OPT įjunkite TV.
 • Page 161: Gedimų Šalinimas

  Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas. „LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el.
 • Page 162 Specifikacijos Belaidžio modulio specifikacijos •  Kadangi atskirose šalyse gali būti naudojamas skirtingas dažnių kanalas, naudotojas negali keisti ar reguliuoti veikimo dažnių, šis produktas nustatytas naudoti su vietine dažnių lentele. •  Šis įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas išlaikant ne mažesnį nei 20 cm atstumą tarp įrenginio ir jūsų kūno. Tai taikoma naudotojo aplinkos rekomendacijoms.
 • Page 163: Lietotāja Rokasgrāmata

  LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Drošībai un uzziņai Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai. www.lg.com...
 • Page 164: Drošības Norādījumi

  Drošības norādījumi Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmākās norādes par piesardzības pasākumiem. Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots iezemētam elektrotīklam (izņemot neiezemētas ierīces). Varat gūt nāvējošu elektrotraumu vai BRĪDINĀJUMS traumu. Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās: Strāvas vadam ir jābūt pilnīgā darba kārtībā. Ja strāvas vads nav pilnīgā • ...
 • Page 165 Pievienojot ārējas ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt vai neapgāžas. Nemetiet ierīcē metāla priekšmetus, piemēram, monētas, matu Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces bojājumus. sprādzes, irbulīšus vai vadus, kā arī viegli uzliesmojošas lietas, piemēram, papīru un sērkociņus. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, bērniem esot ierīces tuvumā.
 • Page 166 Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Izmantojiet tikai ražotāja norādīto papildaprīkojumu/piederumus. Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātu maiņstrāvas adapteri un barošanas vadu. Neievērojot šos nosacījumus, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, radīt ierīces bojājumus vai deformāciju.
 • Page 167 Skatoties televizoru, ieteicams atrasties attālumā, kas ir 2–7 reizes Neieslēdziet/neizslēdziet ierīci, pievienojot strāvas vadu sienas lielāks par ekrāna diagonāles garumu. Ilgstoša televizora skatīšanas var kontaktligzdai vai atvienojot no tās (neizmantojiet kontaktdakšu slēdža veicināt redzes miglošanos. vietā). Tādējādi varat radīt mehānisku bojājumu vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 • Page 168 Nespiediet paneli stingri ar plaukstu vai asu priekšmetu, piemēram, Pārvietojot vai izsaiņojot ierīci, strādājiet vismaz divatā, jo ierīce ir naglu, zīmuli vai pildspalvu, un neskrāpējiet to. smaga. Pretējā gadījumā varat gūt traumas. Nepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstu(s). Šādi Reizi gadā...
 • Page 169 - Skatoties 3D saturu, ik pēc stundas atpūtieties 5–15 minūtes. Ilgstoša 3D satura skatīšanās var izraisīt galvassāpes, reiboni, * LG LED TV lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu. nogurumu vai acu pārpūli. Cilvēki ar gaismjutības problēmām vai hroniskām slimībām...
 • Page 170 Nesēdiet televizoram tuvāk par ieteikto attālumu. Piesardzības pasākumi, lietojot 3D brilles < 10 mm •  Lietojiet tikai LG 3D brilles. Pretējā gadījumā 3D video, iespējams, < 18 mm nevarēsiet atbilstoši skatīties. •  Nelietojiet 3D brilles parasto briļļu, saulesbriļļu vai aizsargbriļļu • ...
 • Page 171: Tehniskā Apkope

  Kino 3D brilles Magic Tālvadības pults Dual Play brilles neradītu tā bojājumus. AN-VC550 LG audio ierīce Viedā kamera Tehniskā apkope •  Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu. Pārliecinieties, vai neturat televizoru aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restīšu vietas.
 • Page 172 Kursorsviras pogas Uzstādīšana uz galda izmantošana (Atkarībā no modeļa) 1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda. (Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.) •  Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu Lai izmantotu TV funkcijas, nospiediet vai pārvietojiet kursorsviras pogu pareizu ventilāciju.
 • Page 173 Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu, strāvas triecienu. sazinieties ar kvalificētu darbinieku. LG iesaka stiprināšanu pie sienas •  Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Mēs iesakām izmantot LG statīvu, veicot tā...
 • Page 174 PIEZĪME PIEZĪME •  Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju •  Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa. specifikācijās. •  Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora •  Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu portu secības. un nepieciešamās detaļas. • ...
 • Page 175: Tālvadības Pults

  Tālvadības pults Euro Scart savienojums (Atkarībā no modeļa) Tas pārraida video un audio signālu no ārējās ierīces uz televizoru. Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru ar Euro Scart kabeli. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi. Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet Izejas veids baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā...
 • Page 176 (Atkarībā no modeļa) Regulē skaļuma līmeni. Piekļuve izlases programmu sarakstam. Izmanto, lai skatītos 3D video. Skaņas izslēgšana. Ritina saglabātās programmas vai kanālus. Pārvietojas uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu. .,;@ Parāda vēsturi. (SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnei. PAGE Parāda sarakstu Ieteiktie, Programma, Meklēšana un Ierakstītie.
 • Page 177 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Magic tālvadības pults RECENT funkcijas MY APPS (Atkarībā no modeļa) Ja ir redzams ziņojums „Zems Magic tālvadības pults baterijas līmenis. Nomainiet bateriju.”, ir jānomaina baterijas. Lai tās nomainītu, atveriet LIVE MENU EXIT BACK bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V AA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā...
 • Page 178 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Reģistrēt Magic tālvadības pulti Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti Lai lietotu Magic tālvadības pulti, vispirms savienojiet to pārī ar televizoru. GUIDE 1 Magic tālvadības pultī ievietojiet akumulatorus un ieslēdziet televizoru. 2 Vērsiet Magic tālvadības pulti uz televizoru un nospiediet tālvadības SUBT.
 • Page 179: Problēmu Novēršana

  Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus. LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@ lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas).
 • Page 180 Specifikācijas Bezvadu modulis specifikācijas •  Tā kā valsts izmantotais frekvenču joslas kanāls var būt atšķirīgs, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darbības frekvenci, un šī ierīce ir iestatīta atbilstoši reģionālo frekvenču tabulai. •  Šī ierīce ir jānovieto un jālieto vismaz 20 cm attālumā no ķermeņa. Šī...
 • Page 181: Korisnički Priručnik

  KORISNIČKI PRIRUČNIK Bezbednost i informacije Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu. www.lg.com...
 • Page 182: Bezbednosna Uputstva

  Bezbednosna uputstva Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte ova bezbednosna uputstva. Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu strujnu instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.) Strujni UPOZORENJE udar vas može ubiti ili povrediti. Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja: Dobro pričvrstite kabl za napajanje.
 • Page 183 Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu, priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može doći do povrede ili metalnih štapova ili žice u uređaj. Isto važi i za zapaljive predmete oštećenja uređaja.
 • Page 184 U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara. Koristite samo AC adapter i kabl za napajanje koje je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda. Montažu antene poverite kvalifikovanom serviseru. Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
 • Page 185 Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate rastojanje Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu, od najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ukoliko dugo gledate odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto televiziju, vid vam se može zamutiti. prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.
 • Page 186 Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera, Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete. treba da obave dve osobe. U suprotnom može doći do povrede. Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu.
 • Page 187 - Prilikom gledanja 3D sadržaja, na svakih sat vremena pravite pauze u trajanju 5–15 minuta. Dugotrajno gledanje 3D sadržaja * LG LED televizori su LCD televizori sa LED osvetljenjem. može izazvati glavobolju, vrtoglavicu, umor ili naprezanje očiju. Osobe kod kojih može doći do napada zbog osetljivosti na svetlost i osobe sa hroničnim...
 • Page 188 Mere opreza prilikom upotrebe 3D naočara < 18 mm •  Obavezno koristite LG 3D naočari. U suprotnom možda nećete moći •  Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. da pravilno vidite 3D video sadržaje. •  Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati • ...
 • Page 189 Magični daljinski Dual play naočare izbegli oštećenja. upravljač AN-VC550 LG uređaj za zvuk Kamera za Smart TV Održavanje •  Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika. Čišćenje televizora Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i...
 • Page 190 Korištenje upravljačkog Montiranje na sto dugmeta (U zavisnosti od modela) 1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu. (Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.) •  Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili ventilacije.
 • Page 191 •  Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može pasti materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje i dovesti do ozbiljnih povreda. Koristite odobreni LG zidni nosač i da montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. obratite se distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
 • Page 192: Priključivanje Antene

  NAPOMENA NAPOMENA •  Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji zavrtnja VESA •  Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od standarda. modela. •  Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montažu i •  Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV neophodne delove.
 • Page 193: Daljinski Upravljač

  Daljinski upravljač Euro Scart veza (U zavisnosti od modela) Prenos video i ZVUK signala sa spoljašnjeg uređaja do televizora. Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću Euro Scart kabla. upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, Tip izlaza zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi...
 • Page 194 (U zavisnosti od modela) Podešava jačinu zvuka. Pristupanje listi omiljenih kanala. Prikazuje 3D video zapise. Isključivanje svih zvukova. Kretanje kroz snimljene emisije ili kanale. Premeštanje na prethodni ili naredni ekran. .,;@ Prikazivanje istorije. (POČETNI MENI) Pristup početnom meniju. PAGE Prikazivanje sledećih lista: Preporučeno, Program, pqrs wxyz Pretraga i Snimljeno.
 • Page 195 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Funkcije tastera na magičnom daljinskom upravljaču RECENT MY APPS (U zavisnosti od modela) Kada se prikaže poruka „Baterija magičnog daljinskog upravljača je prazna. Promenite bateriju.“, potrebno je da zamenite bateriju. LIVE MENU EXIT BACK Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije (1,5 V AA) tako da polovi odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije.
 • Page 196 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Registrovanje magičnog daljinskog upravljača Registrovanje Magičnog daljinskog upravljača GUIDE Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom. 1 Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor. SUBT. TEXT T.OPT 2 Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme Točkić...
 • Page 197: Rešavanje Problema

  Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima. Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.
 • Page 198 Specifikacije Specifikacije bežičnog modula •  Pošto se kanal iz opsega koji se koristi može razlikovati od države do države, korisnik ne može da izmeni ili prilagodi radnu frekvenciju, a ovaj uređaj je podešen prema tabeli regionalnih frekvencija, •  Tokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od vas.
 • Page 199: Korisnički Priručnik

  KORISNIČKI PRIRUČNIK Sigurnost i reference Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe. www.lg.com...
 • Page 200: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ove sigurnosne mjere. Kabel napajanja svakako mora biti spojen s uzemljenjem. (Osim u slučaju uređaja koji se ne uzemljuju.) Može doći do strujnog udara sa UPOZORENJE smrtnim posljedicama ili do ozljede. TV niti daljinski upravljač u okruženja koja odlikuje: Gurnite utikač...
 • Page 201 Nemojte priključivati prevelik broj uređaja na isti produžni kabel. U Nemojte stavljati zapaljive tvari u blizinu proizvoda niti ih pohranjivati suprotnom zbog pregrijavanja može doći do požara. u njegovoj blizini. Nepažljivo rukovanje zapaljivim tvarima može dovesti do opasnosti od eksplozije ili požara. Tijekom priključivanja vanjskih uređaja pripazite kako ne biste ispustili proizvod, odnosno kako vam proizvod ne bi ispao.
 • Page 202 Koristite samo nastavke / dodatke koje navodi proizvođač. Koristite isključivo AC adapter i kabel napajanja koje je odobrila tvrtka LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda. Pri montaži antene obratite se kvalificiranom serviseru. To bi moglo dovesti opasnosti od požara ili strujnog udara.
 • Page 203 Preporučujemo da televizijski program gledate s udaljenosti od Proizvod nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili najmanje 2 do 7 dijagonala ekrana. Ako televiziju gledate dulje vrijeme, iskopčavanjem utikača napajanja iz utičnice. (Utikač nemojte koristiti to može zamutiti vid. kao prekidač.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara. Koristite samo navedenu vrstu baterije.
 • Page 204 Nemojte jače pritiskati ekran rukom niti oštrim predmetom poput čavla, Pri premještanju ili otpakiranju proizvoda potrebne su dvije osobe jer je olovke ili kemijske olovke, odnosno nemojte ga ogrepsti. proizvod težak. U suprotnom može doći do ozljede. Izbjegavajte dodirivanje LCD ekrana i ne držite dugo prste na njemu. To Jednom godišnje javite se u servisni centar radi čišćenja unutarnjih bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na zaslonu.
 • Page 205 Gledanje 3D sadržaja tijekom duljeg vremena može prouzročiti glavobolju, vrtoglavicu, umor ili zamor očiju. * LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem. Osobe koje imaju fotosenzibilne napade ili povezanu kroničnu bolest • ...
 • Page 206 Pozor pri korištenju 3D naočala < 10 mm •  Svakako koristit 3D naočale tvrtke LG. U suprotnom možda nećete < 18 mm dobro vidjeti 3D videozapise. •  3D naočale nemojte koristiti umjesto svojih dioptrijskih, sunčanih • ...
 • Page 207 Magic daljinskog Naočale za dvostruku naočale upravljača reprodukciju AN-VC550 LG ZVUK uređaj Smart Camera •  Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za Održavanje prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika. Čišćenje televizora Televizor redovito čistite kako biste održali najbolje radne karakteristike i produžili vijek trajanja.
 • Page 208 Upotreba upravljačke tipke Postavljanje na stol (Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.) (Ovisno o modelu) TV funkcijama možete jednostavno upravljati pritiskom ili pomicanjem 1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu. upravljačke tipke prema gore, dolje, lijevo ili desno. • ...
 • Page 209: Montiranje Televizora Na Zid

  Preporučujemo upotrebu zidnih nosača •  Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od televizora tvrtke LG. Ako ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač tako da izvedete postupak postavljanja postolja obrnutim koji omogućuje odgovarajuće pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno redoslijedom.
 • Page 210 NAPOMENA NAPOMENA •  Koristite vijke navedene u specifikacijama vijaka prema VESA •  Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu. standardu. •  Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed •  Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montiranje i sve priključaka na televizoru.
 • Page 211: Daljinski Upravljač

  Daljinski upravljač Euro Scart veza (Ovisno o modelu) Digitalni video i ZVUK signal s vanjskog uređaja prenosi na televizor. Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača. Vanjski uređaj i TV povežite putem Euro Scart kabela. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor. Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih Vrsta izlaza (1,5 V AAA) tako da odgovaraju...
 • Page 212 (Ovisno o modelu) Prilagodba glasnoće. Pristup popisu omiljenih programa. Služi za prikaz 3D videozapisa. Isključivanje zvuka. Kretanje kroz spremljene programe ili kanale. Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon. .,;@ Prikaz prethodno gledanih kanala. (POČETNO) Pristup početnom izborniku. PAGE Prikaz popisa Preporučeno, Program, Pretraživanje i pqrs wxyz Snimljeno.
 • Page 213 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Funkcije Magic daljinskog upravljača RECENT MY APPS (Ovisno o modelu) Ovaj upravljač ne isporučuje se sa svim modelima. Kada se prikaže poruka “Baterija Magic daljinskog upravljača je slaba. Zamijenite LIVE MENU EXIT BACK bateriju.”, potrebno je zamijeniti bateriju. Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AA) tako da odgovaraju polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije,...
 • Page 214 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Registriranje Magic daljinskog upravljača Registracija Magic daljinskog upravljača Kako biste mogli koristiti Magic daljinski upravljač, prvo ga morate upariti s televizorom. GUIDE 1 Stavite baterije u Magic daljinski upravljač i uključite televizor. 2 Usmjerite Magic daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite Kotačić...
 • Page 215: Rješavanje Problema

  Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima. LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.
 • Page 216 Specifikacije Specifikacije modula za bežični LAN •  Budući da se frekvencija kanala koji koristi pojedinačna zemlja može razlikovati od zemlje do zemlje, korisnik ne može mijenjati ili prilagođavati radnu frekvenciju, a ovaj je uređaj postavljen u skladu s regionalnom tablicom frekvencija. • ...
 • Page 217 MANUALI I PËRDORIMIT Siguria dhe referencat Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se të vini në përdorim pajisjen dhe mbajeni për referencë në të ardhmen. www.lg.com...
 • Page 218 Udhëzimet mbi sigurinë Ju lutemi, lexojini me kujdes masat paraprake për sigurinë, para se të përdorni produktin. Kujdesuni që ta lidhni kabllon e rrymës elektrike në korrent të tokëzuar. (Përveç pajisjeve që nuk janë të tokëzuara.) Mund të pësoni elektroshok PARALAJMËRIM ose të...
 • Page 219 Mos lidhni shumë pajisje elektrike në një spinë të vetme me disa Mos vendosni ose mos ruani substanca të ndezshme pranë produktit. ndarje. Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr për shkak të Përdorimi pa kujdes i substancave të ndezshme paraqet rrezik zjarri mbinxehjes.
 • Page 220 Përdorni vetëm pjesët shtesë / aksesorët që specifikohen nga prodhuesi. Përdor vetëm ushqyes të autorizuar dhe kordon elektrik të miratuar nga LG Electronics. Përndryshe, mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike, defekt ose deformim i produktit. Kur të instaloni antenën, konsultohuni me një punonjës shërbimi të...
 • Page 221 Ne rekomandojmë që të mbani një distancë prej të paktën sa 2 ose Mos e ndizni/fikni produktin duke vënë ose hequr spinën nga priza. 7-fishi i madhësisë së ekranit kur shikoni TV. Nëse shikoni TV për një (Mos e përdorni prizën elektrike si çelës.) Kjo mund të shkaktojë defekt kohë...
 • Page 222 Mos e shtypni fort me dorën tuaj ose mos e gërvishtni ekranin me një Lëvizja e produktit ose heqja e tij nga paketimi, duhet bërë nga dy objekt të mprehtë, si p.sh. me thonj, laps ose stilolaps. persona, pasi produkti është i rëndë. Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë...
 • Page 223 - Kur të shikoni përmbajtje 3D, bëni 5 - 15 minuta pushim çdo orë. Shikimi i përmbajtjeve 3D për një kohë të gjatë mund të * Televizori LED LG ka ekran LCD me drita të pasme LED. shkaktojë dhimbje koke, marramendje, lodhje ose tension të...
 • Page 224 10 mm < 18 mm •  Sigurohuni që të përdorni syze LG 3D. Në të kundërt, mund të mos jeni në gjendje të shikoni siç duhet videot 3D. •  Përdor kabllo të certifikuar me logon HDMI bashkëngjitur. •  Mos përdorni syze 3D në vend të syzeve tuaja normale, syzeve të...
 • Page 225 Magjike kundërt me trupin tuaj në mënyrë që të mos gërvishtet. AN-VC550 Pajisja audio LG Kamera Smart Mirëmbajtja •  Mbajeni fort pjesën e sipërme dhe të poshtme të kornizës së TV-së. Sigurohuni të mos e prekni pjesën transparente, altoparlantin ose zonën e rrjetës së...
 • Page 226 Përdorimi i butonit të levës Montimi mbi tavolinë (Figura e shfaqur mund të ndryshojë nga TV-ja juaj.) (Në varësi të modelit) Funksionet e televizorit mund t’i përdorni thjesht duke shtypur ose 1 Ngrijeni dhe anojeni TV-në mbi tavolinë në pozicionin drejt. lëvizur butonin e levës lart, poshtë, majtas ose djathtas.
 • Page 227 Rekomandojmë përdorimin e kllapave të montimit në mur të LG-së. mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndim të rëndë. Nëse nuk përdorni kllapa montimi në mur të LG-së, përdorni kllapa Përdorni vetëm montuese për mur të autorizuara nga LG dhe montimi në...
 • Page 228 SHËNIM SHËNIM •  Përdorni vidat e përmendura në specifikimet e vidave të standardit •  Lidhja e pajisjes së jashtme mund të ndryshojë sipas modelit. VESA. •  Lidhini pajisjet e jashtme me TV-në, pavarësisht renditjes së portës •  Kompleti për montim në mur përfshin një manual instalimi dhe së...
 • Page 229 Telekomanda Lidhja EuroSCART (Në varësi të modelit) Transmeton sinjalet e videos dhe audios nga një pajisje e jashtme tek Përshkrimet në këtë manual bazohen në butonat e telekomandës. TV-ja. Lidhe pajisjen e jashtme dhe televizorin me kabllon Euroscart. Lexojeni manualin me kujdes dhe përdoreni TV-në siç duhet. Për të...
 • Page 230 (Në varësi të modelit) Rregullon nivelin e volumit. Hyn në listën e programeve tuaj të preferuar. Përdoret për të parë video 3D. Heq zërin e të gjithë tingujve. Lëviz nëpër programet ose kanalet e ruajtura. Lëviz në ekranin e mëparshëm ose pasardhës. .,;@ Tregon historikun e mëparshëm.
 • Page 231 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Funksionet e telekomandës magjike RECENT MY APPS (Në varësi të modelit) Kur shfaqet mesazhi “Bateria e telekomandës magjike ka rënë. Ndërro baterinë.”, ndërrojeni atë. LIVE MENU EXIT BACK Për të ndërruar bateritë, hapni mbulesën e baterive, ndërroni bateritë (1,5 V AA) sipas skajeve në...
 • Page 232 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Regjistrimi i telekomandës magjike Regjistrimi i telekomandës magjike Për të përdorur telekomandën magjike, fillimisht çiftoje me televizorin. GUIDE 1 Vendosi bateritë në telekomandën magjike dhe ndiz televizorin. 2 Drejtoje telekomandën magjike nga televizori dhe shtyp Rrotulla (OK) në...
 • Page 233: Zgjidhja E Problemeve

  LG Electronics do t’ju sigurojë gjithashtu pajisjen e kodit burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon kostot për kryerjen e një...
 • Page 234 Specifikimet Moduli me valë Specifikimet •  Duke qenë se kanali i bandës së përdorur nga shteti mund të jetë i ndryshëm, përdoruesi nuk mund të ndryshojë ose të rregullojë frekuencën e përdorimit dhe ky produkt është caktuar për tabelën e frekuencave rajonale. • ...
 • Page 235 KORISNIČKI PRIRUČNIK Sigurnost i upućivanja Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije rada s uređajem i zadržite ga za buduću upotrebu. www.lg.com...
 • Page 236 Sigurnosne upute Prije korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne upute. Pazite da kabl za napajanje priključite na uzemljeni izvor. (Izuzev u slučaju uređaja koji nisu uzemljeni.) Možete doživjeti strujni udar ili UPOZORENJE pretrpiti povrede. Nemojte postavljati TV i daljinski upravljač u sljedeća okruženja: Kabl za napajanje učvrstite u potpunosti.
 • Page 237 Nemojte priključivati previše električnih uređaja u jednu utičnicu sa više Nemojte stavljati ili pohranjivati zapaljive tvari u blizini uređaja. izlaza. Ako to učinite, može doći do požara izazvanog pregrijavanjem. Postoji opasnost od eksplozije ili požara uslijed nemarnog rukovanja zapaljivim tvarima. Nemojte ispuštati proizvod ili pustiti da se prevrne prilikom povezivanja eksternih uređaja.
 • Page 238 Koristite samo one spojeve / pribor koje je odobrio proizvođač. Koristite samo adapter za napajanje naizmjeničnom strujom i kabl za napajanje koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda. Prilikom instaliranja antene, obratite se kvalificiranom serviseru.
 • Page 239 Prilikom gledanja TV-a, preporučujemo da održavate udaljenost od Nemojte uključivati ili isključivati uređaj uključivanjem ili isključivanjem uređaja jednaku najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ako TV priključka za napajanje u utičnicu ili iz nje. (Nemojte koristiti priključak gledate duži vremenski period, može vam se zamutiti vid. za napajanje kao prekidač.) Tako možete izazvati mehanički kvar ili pretrpiti strujni udar.
 • Page 240 Ekran nemojte jako pritiskati rukom ili oštrim ivicama, npr. noktom ili Prilikom premještanja ili raspakivanja uređaja, radite uz pomoć druge olovkom ili ga grebati. osobe jer je uređaj težak. U suprotnom se možete povrijediti. Izbjegavajte da ekran duže vrijeme dodirujete ili držite prst(e) na Jednom godišnje se obratite servisnom centru radi čišćenja unutrašnjih njemu.
 • Page 241 - Prilikom gledanja 3D sadržaja, svakog sata pravite pauze od 5 do 15 minuta. Gledanje 3D sadržaja duži vremenski period može * LG LED TV posjeduje LCD ekran sa LED pozadinskim osvjetljen- izazvati glavobolju, vrtoglavicu, zamor ili naprezanje očiju. jem.
 • Page 242   - Starije osobe mogu slabije opažati 3D efekt u odnosu na mlade.  priključak na TV-u.  Nemojte sjediti ispred TV-a na razdaljini manjoj od preporučene. Mjere opreza prilikom korištenja 3D < *A   10 mm naočala < *B   18 mm        •  Obavezno koristite LG 3D naočale. U suprotnom je moguće da  nećete moći pravilno gledati 3D video. •  Koristite certificirani kabl sa HDMI logotipom. •  Nemojte koristiti 3D naočale umjesto vaših dioptrijskih, sunčanih  •  Ako ne koristite certificirani HDMI kabl, možda se neće prikazati  ili zaštitnih naočala. slika na ekranu ili može doći do pogreške u povezivanju.  •  Korištenje modificiranih 3D naočala može izazvati zamor očiju ili  (Preporučene vrste HDMI kablova) izobličavanje slike.   - High-Speed HDMI®/  kabl (3 m ili kraći) •  Nemojte držati 3D naočale na izuzetno visokim ili niskim ...
 • Page 243 Kino 3D naočale Čarobni Daljinski Naočale za dvojno upravljač reproduciranje AN-VC550 LG ZVUK uređaj Pametna kamera •  Čvrsto držite gornji i donji dio TV-a. Pazite da ne hvatate za providni dio, zvučnik ili područje rešetke zvučnika. Održavanje Čišćenje tv-a Redovno čistite TV kako biste osigurali njegovu najbolju učinkovitost i produžili životni vijek proizvoda.
 • Page 244 Korištenje upravljačkog Montiranje na sto dugmeta (Ovisno o modelu) 1 Podignite i postavite TV u uspravan položaj na stolu. (Vaš TV uređaj se može razlikovati od onoga na slici.) •  Ostavite prostor od (najmanje) 10 cm od zida zbog odgovarajuće Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili ventilacije.
 • Page 245 Preporučujemo da koristite zidni nosač kompanije LG. Ako ne obrnutim u odnosu na korake za pričvršćivanje postolja. koristite zidni nosač kompanije LG, postavite zidni nosač na mjesto na •  Ako TV postavite na strop ili ukošen zid, moguće je da uređaj padne kojem će uređaj biti pričvršćen na zid na odgovarajući način, uz dovoljno...
 • Page 246 NAPOMENA NAPOMENA •  Koristite vijke koji su na popisu specifikacija za vijke VESA •  Povezivanje vanjskih uređaja može se razlikovati od modela do standarda. modela. •  Komplet zidnog nosača sadrži upute za montiranje i neophodne •  Povezujte vanjske uređaje na TV bez obzira na redoslijed TV dijelove.
 • Page 247 Daljinski upravljač Euro Scart veza (Ovisno o modelu) Prenosi video i ZVUK signale sa vanjskog uređaja na TV uređaj. Povežite Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama na daljinskom vanjski uređaj i TV preko Euro Scart kabla. upravljaču. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i TV koristite pravilno. Da biste zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, zamijenite Tip izlaza baterije (1,5 V AAA) povezujući krajeve...
 • Page 248 (Ovisno o modelu) Podešavanje jačine zvuka. Pristupanje listi omiljenih kanala. Koristi se za prikaz 3D videa. Isključivanje svih zvukova. Pomjeranje kroz sačuvane programe ili kanale. Pomjeranje na sljedeći ili prethodni ekran. .,;@ Prikaz prethodnih kanala. (POČETNA) Pristup Početnom izborniku. PAGE Prikaz liste Preporučeno, Program, Pretraživanje i pqrs wxyz...
 • Page 249 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW MUTE Funkcije tipki Čarobnog daljinskog upravljača RECENT MY APPS (Ovisno o modelu) Kada se prikaže poruka “Baterija Čarobnog daljinskog upravljača je prazna. Promijenite bateriju.”, umetnite novu bateriju. Da biste LIVE MENU EXIT BACK zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, umetnite baterije (1,5 V AA) tako da priključci odgovaraju oznaci u odjeljku i zatvorite poklopac baterije.
 • Page 250 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Registriranje Čarobnog daljinskog upravljača Registriranje Čarobnog daljinskog upravljača GUIDE Da biste mogli koristiti Čarobni daljinski upravljač, prvo ga uparite sa TV-om. 1 Umetnite baterije u Čarobni daljinski upravljač i uključite TV. 2 Usmjerite Čarobni daljinski upravljač prema TV-u i pritisnite SUBT.
 • Page 251 LG Electronics će vam također isporučiti otvoreni kôd na CD-ROM disku po cijeni koja pokriva trošak takve distribucije (npr. cijena medija za zapisivanje, pakovanja i isporuke) nakon što pošaljete zahtjev na adresu opensource@lge.com.
 • Page 252 Specifikacije Specifikacije za bežični modul •  Budući da područje kanala može biti različito za pojedine zemlje, korisnik ne može promijeniti ili podesiti radnu frekvenciju; ovaj proizvod je postavljen prema regionalnoj tablici frekvencija, •  Tokom montaže i rada uređaj se treba nalaziti najmanje 20 cm od vas.
 • Page 253 УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ Безбедносни информации и референтни материјали Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате со вашиот уред и задржете го за користење во иднина. www.lg.com...
 • Page 254: Безбедносни Упатства

  Безбедносни упатства Пред да го користите производот прочитајте ги внимателно овие безбедносни мерки на Водете сметка струјниот кабел да го поврзете на заземјена струја. претпазливост. (Освен за уреди кои не се заземјуваат.) Во спротивно, може да се случи да ве удри струја или да бидете повредени. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ...
 • Page 255 Не приклучувајте премногу електрични уреди на единечен Немојте да ставате или чувате запаливи супстанци во близина електричен штекер со повеќе приклучоци. Во спротивно, би на производот. Постои опасност од експлозија или пожар како можело да дојде до пожар заради прегревање. резултат...
 • Page 256 прицврстете го за да не дојде до паѓање. Користете само додатоци / опрема наведени од производителот. Користете само AC адаптер и кабел за напојување одобрени од LG Electronics. Во спротивно, тоа може да предизвика пожар, електричен удар, неисправно функционирање или деформирање на производот.
 • Page 257 Кога гледате телевизија, ви препорачуваме да се наоѓате на Немојте да го вклучувате/исклучувате на уредот со вметнување растојание барем 2 до 7 пати поголемо од дијагоналата на екранот. или вадење на струјниот кабел од штекерот на ѕидот. (Не Доколку гледате телевизија подолго период, тоа може да употребувајте...
 • Page 258 Не притискате силно на панелот со рака или остар предмет, како При преместување или распакување на производот, заради нокт, молив или пенкало, и не гребете го. неговата тежина работете по двајца. Во спротивно, може да дојде до повреда. Избегнувајте допирање на екранот или задржување на прстите на...
 • Page 259 - При гледање 3D содржини, направете пауза од 5 - 15 минути неисправност. на секој час. Гледање 3D содржини подолг период може да предизвика главоболка, вртоглавица или замор на очите. * LG LED телевизорот користи LCD екран со LED задно Оние кои имаат фотосензитивна осветлување. епилепсија или хронични болести...
 • Page 260 на 3D очила < 18 mm •  Обратете внимание да користите LG 3D очила. Во спротивно, •  Користете сертифициран кабел со логото HDMI. може да да не бидете во можност да гледате 3D видео •  Користете сертифициран кабел со логото HDMI. (Препорачани...
 • Page 261 магичниот Очила за двојно далечински управувач играње AN-VC550 LG аудио уред Смарт камера •  Цврсто држете го горниот и долниот дел од рамката на Одржување телевизорот. Внимавајте да не ги држите проѕирниот дел, звучникот или делот за решетка на звучникот.
 • Page 262 Користење на џојстик копчето Поставување на маса (Прикажаната слика може да се разликува од вашиот телевизор.) (Во зависност од моделот) Преку притиснување или поместување на џојстик копчето нагоре, надолу, налево 1 Подигнете го телевизорот и закосете го по потреба за да дојде во или...
 • Page 263 прицврстување на ѕид на LG. Ако не го користите носачот за прицврстување •  Ако телевизорот го монтирате на таван или закосен ѕид, тој на ѕид на LG, ве молиме користете носач за прицврстување на ѕид кадешто може да падне и да предизвика сериозни повреди.
 • Page 264 ЗАБЕЛЕШКА ЗАБЕЛЕШКА •  Користете завртки кои се наведени во спецификациите за VESA •  Поврзувањето со надворешниот уред може да се разликува во стандардни завртки. зависност од моделот. •  Комплетот за монтирање на ѕид вклучува упатство за •  Надворешните уреди поврзувајте ги со телевизорот без оглед инсталирање...
 • Page 265: Далечински Управувач

  Далечински управувач Euro Scart поврзување (Во зависност од моделот) Описот во ова упатство се базира на копчињата од далечинскиот Овозможува пренесување на видео и аудио сигнали од управувач. Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете ги надворешниот користете...
 • Page 266 (Во зависност од моделот) Прилагодување на јачината на звукот. Пристап до вашата листа на омилени канали. Се користи за гледање на 3D видео. Исклучување на сите звуци. Движење низ зачуваните програми или канали. Преминување на претходниот или наредниот .,;@ екран. Приказ...
 • Page 267 pqrs wxyz Q.VIEW GUIDE MUTE Функции на магичниот RECENT MY APPS далечински управувач (Во зависност од моделот) Кога ќе се прикаже пораката “Батеријата на магичниот далечински LIVE MENU EXIT управувач е слаба. Сменете ја батеријата.”, заменете ја батеријата. BACK За да ги замените батериите, отворете го капакот на батериите, заменете...
 • Page 268 wxyz pqrs LIST INFO EXIT Регистрирање на магичниот далечински управувач Како да го регистрирате далечинскиот управувач за магично движење GUIDE За да го користите Далечинскиот управувач за магично движење, прво впарете го со вашиот телевизор. 1 Ставете ги батериите во Далечинскиот управувач за магично SUBT.
 • Page 269: Отстранување На Проблеми

  одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права. LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката...
 • Page 270 Спецификации Безжичен модул - спецификации •  Бидејќи фреквентниот канал кој се користи во земјата може да се разликува, корисникот не може да ја промени или прилагоди работната фреквенција и овој производ е поставен според регионалната табела фреквенции. •  Уредот треба да биде инсталиран и управуван на минимално растојание...
 • Page 271: Руководство Пользователя

  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Безопасность и дополнительная информация Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования. www.lg.com...
 • Page 272: Правила По Технике Безопасности

  Правила по технике безопасности Розетка, к которой подключается устройство, должна быть Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите заземлена (кроме незаземляемых устройств). В противном данные инструкции по технике безопасности. случае, возможно поражение электрическим током или иная травма. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Плотно вставляйте кабель питания в разъем. Если кабель питания вставлен...
 • Page 273 Не размещайте и не храните горючие вещества около устройства. Не подключайте слишком много электрических устройств к Из-за неосторожного обращения с горючими веществами может одной розетке на несколько потребителей. Это может привести к возникнуть взрыв или пожар. возгоранию по причине перегрева. Не...
 • Page 274 устройства на стене с помощью настенного монтажного кронштейна (дополнительные детали) надежно закрепите его во избежание падения устройства. Используйте только одобренные компанией LG Electronics адаптер Используйте только крепления / аксессуары, рекомендованные переменного тока и кабель питания. В противном случае это изготовителем.
 • Page 275 При просмотре телевизора рекомендуется соблюдать расстояние, Не следует включать/выключать телевизор, подсоединяя или равное не менее 2—7 диагоналям экрана телевизора. Просмотр отсоединяя вилку от настенной розетки (не используйте вилку для телевизора в течение длительного времени может привести к включения). Это может стать причиной механического отказа или снижению...
 • Page 276 Не нажимайте сильно на панель рукой или острым предметом Перемещение или распаковку устройства следует производить (гвоздем, карандашом или ручкой). Не царапайте панель. двум людям, т.к. оно тяжелое. Иначе возможно получение травмы. Старайтесь не прикасаться к экрану и не держать на нем пальцы в Раз...
 • Page 277: Просмотр 3D-Изображения (Только Для Моделей С Поддержкой 3D)

  не связано с производительностью устройства и не является неисправностью. •  Время просмотра - При просмотре 3D-изображения каждый час следует делать 5—15-минутные перерывы. Просмотр 3D-изображения * В LED-телевизоре LG установлен ЖК-дисплей со в течение длительного времени может стать причиной светодиодной подсветкой. головной боли, головокружения, усталости или дискомфорта.
 • Page 278 экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения. (Рекомендуемые типы •  Убедитесь в том, что вы используете 3D-очки производства кабелей HDMI) LG. Иначе качественное отображение 3D-видео может не - Высокоскоростной HDMI®/ -кабель (3 м или короче) обеспечиваться. - Высокоскоростной HDMI®/ -кабель...
 • Page 279: Очистка Телевизора

  AG-F*** AN-MR600 AG-F***DP 3D-очки Пульт ДУ Magic Очки Dual Play AN-VC550 Саундбар LG Смарт камера •  Крепко удерживайте верхнюю и нижнюю части корпуса телевизора. Не дотрагивайтесь до прозрачной части, Обслуживание динамика или области решетки динамика. Очистка телевизора Для сохранения превосходного качества изображения и...
 • Page 280: Использование Кнопки- Джойстика

  Использование кнопки- Установка на столе джойстика (В зависимости от модели) 1 Поднимите и вертикально установите телевизор на столе. (Приведенное изображение может отличаться от вашего •  Оставьте зазор минимум 10 см от стены для достаточной телевизора.) вентиляции. Возможность легко управлять функциями телевизора с помощью кнопки-джойстика, сдвигая...
 • Page 281: Крепление На Стене

  вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора привести к его падению и получению травмы. к стене. Рекомендуется использовать кронштейн для настенного крепления LG. Если вы используете кронштейн для настенного Следует использовать одобренный кронштейн LG для крепления другого производителя, рекомендуется использовать настенного крепления и обратиться к местному дилеру или...
 • Page 282: Подключение Антенны

  ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ •  Следует использовать винты, указанные в спецификации для •  Процесс подключения внешнего устройства отличается в зависимости винтов стандарта VESA. от модели. •  Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается •  Подключите внешние устройства независимо от порядка инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими. расположения...
 • Page 283: Пульт Дистанционного Управления (Пульт Ду)

  Пульт дистанционного Подключение с помощью Euro СКАРТ управления (пульт ДУ) (В зависимости от модели) Для передачи аналоговых видео- и аудиосигналов от внешнего Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте устройства на телевизор. Подключите телевизор к внешнему ДУ. Внимательно прочитайте настоящее руководство и правильно устройству...
 • Page 284 (В зависимости от модели) Настройка громкости. Доступ к списку избранных каналов. Вкл./ Откл. 3D-режима. Вкл./ Откл. звука. Последовательное переключение каналов. Постраничное пролистывание списков. .,;@ Отображение предыдущих действий. (Дома) Доступ к домашней панели СМАРТ ТВ. PAGE Отображение списков Рекомендуемое, Каналы, Поиск и Записанные. (В зависимости от модели) pqrs wxyz GUIDE...
 • Page 285: Условия Использования Пульта Ду Magic

  pqrs wxyz Q.VIEW GUIDE MUTE Условия использования RECENT MY APPS пульта ду magic (В зависимости от модели) При появлении сообщения “Низкий заряд батареи пульта ДУ Magic. LIVE MENU EXIT Замените батарею.” необходимо заменить батари. Чтобы заменить BACK батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В...
 • Page 286: Регистрация Пульта Ду Magic

  wxyz pqrs LIST INFO EXIT Регистрация пульта ДУ magic Регистрация пульта ДУ magic Чтобы пользоваться пультом ДУ Magic сначала выполните его сопряжение с телевизором. GUIDE 1 Вставьте элементы питания в пульт ДУ Magic и включите телевизор. 2 Направьте пульт ДУ Magic в сторону телевизора и нажмите SUBT.
 • Page 287: Меры Предосторожности

  Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах. LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством...
 • Page 288: Технические Характеристики

  Технические характеристики Беспроводной модуль: технические характеристики •  Поскольку диапазон, используемый для страны, может отличаться, пользователь не может изменять и настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах. •  Минимальное рабочее расстояние до пользователя при установке устройства составляет 20 см. Данную инструкцию можно...
 • Page 289 Specifications CI Module (W x H x D) 100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm Operating Temperature 0 °C to 40 °C Operating Humidity Less than 80 % Environment condition Storage Temperature -20 °C to 60 °C Storage Humidity Less than 85 % Digital TV Analogue TV...
 • Page 290: Energy Saving

  LG Recycling Policy (Only EU) LG Electronics offers a customized e-waste take-back & recycling service that meets local needs and requirements in the countries where e-waste regulations are in place, and also provides product and packaging take-back & recycling service voluntarily in some countries. LG Electronics evaluates products’...
 • Page 291 EU Ecolabel : PL/22/004 LGE announced the ‘LG Declaration for a Cleaner Environment ‘in 1994, and this ideal has served as a Guiding managerial principle ever since. The Declaration is a foundation that has allowed us to undertaike Environmentally friendly activities in careful consideration of economic, environmental, and social aspects.
 • Page 292 Record the model number and serial number of the TV. France Sverige 0770 54 54 54 3220 dites LG ou tapez 54 Refer to the label on the back cover and quote this 01806 11 54 11 information to your dealer when requiring any service.

Table of Contents