Sharp MX-C300P Start Manual
Sharp MX-C300P Start Manual

Sharp MX-C300P Start Manual

Digital full colour printer
Hide thumbs Also See for MX-C300P:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
DIGITAL FULL COLOUR PRINTER
START GUIDE
START GUIDE
ÚVODNÍ NÁVOD
INSTRUKCJA INSTALACJI
BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
НАЧАЛО РАБОТЫ
BAŞLAMA KILAVUZU
ÚVODNÝ NÁVOD
GHID DE START
This guide explains important point to note for installation and usage. The Operation Guide for
the machine is on the accompanying CD-ROM. View the Operation Guide when you use the
machine after the initial setup is completed.
Keep this manual close at hand for reference whenever needed.
V této příručce jsou vysvětleny důležité připomínky k instalaci a používání. Návod k obsluze
tohoto zařízení najdete na přiloženém disku CD-ROM. Tento Návod k obsluze budete
potřebovat, až provedete počáteční nastavení a začnete zařízení používat.
Uložte tento návod na vhodném místě, abyste si ho mohli kdykoliv prostudovat.
Niniejsza instrukcja opisuje ważne elementy procesu instalacji i użytkowania. Instrukcja obsługi
urządzenia znajduje się na dołączonej płycie CD-ROM. Instrukcji obsługi należy używać
podczas korzystania z urządzenia po wykonaniu konfiguracji początkowej.
Niniejszy podręcznik należy trzymać pod ręką, aby móc w razie konieczności z niego skorzystać.
Ez az útmutató fontos szempontot közöl a telepítésre és használatra vonatkozóan. A gép Használati
utasítása a mellékelt CD-ROM-on található. Ha használja a gépet, akkor a kezdeti beállítás után olvassa
el a Használati utasítást.
Tárolja ezt a kézikönyvet elérhető helyen, hogy könnyen megtalálja, ha szükséges.
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη
χρήση. Το Εγχειρίδιο Χειρισμού του μηχανήματος παρέχεται με το συνοδευτικό CD-ROM.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειρισμού όταν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα μετά την ολοκλήρωση
της αρχικής εγκατάστασης Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε προσιτό σημείο ώστε να ανατρέχετε
σε αυτό όταν χρειάζεται.
В этом руководстве приводятся подробные указания по установке и эксплуатации
аппарата. Руководство для пользователя записано на дополнительном диске CD ROM,
который прилагается к этому аппарату. Обратитесь к Руководству для пользователя
после завершения первоначальной настройки аппарата. Сохраните это руководство в
доступном месте для дальнейших обращений к нему при необходимости.
Bu kılavuz, kurulum ve kullanımla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken önemli noktaları
açıklamaktadır. Makinenin Kullanım Kılavuzu, makine ile birlikte verilen CD-ROM'un içindedir.
İlk ayarlar tamamlandıktan sonra makineyi kullanacağınızda Kullanım Kılavuzu'na başvurunuz.
İhtiyaç duyulduğunda başvurmak üzere bu kılavuzu erişimi kolay bir yerde saklayınız.
Tento návod obsahuje dôležité informácie pre inštaláciu a používanie zariadenia. Návod
na obsluhu zariadenia sa nachádza na priloženom disku CD-ROM. Pokiaľ idete zariadenie
používat' po ukončení počiatočnej inštalácie, preštudujte si Návod na obsluhu.
Tento návod majte vždy k dispozícii pre prípad potreby v budúcnosti.
Acest ghid vă explică punctele importante care trebuie reţinute privind instalarea şi utilizarea.
Ghidul de Utilizare se află pe CD-ul care însoţeşte echipamentul. Consultaţi Ghidul de Utilizare
atunci când utilizaţi echipamentul după finalizarea setării iniţiale.
Păstraţi acest manual la îndemână pentru consultări ulterioare.
MODEL: MX-C300P
MX-C300PE
MX-C300PL
English ........ 3
Česky .......... 7
Polski ........ 11
Magyar ...... 15
Ελληνικά ... 19
Русский .... 23
Türkçe ....... 27
Slovensky .. 31
Română .... 35

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Sharp MX-C300P

 • Page 1 MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULL COLOUR PRINTER START GUIDE START GUIDE English ..3 This guide explains important point to note for installation and usage. The Operation Guide for the machine is on the accompanying CD-ROM. View the Operation Guide when you use the machine after the initial setup is completed. Keep this manual close at hand for reference whenever needed. ÚVODNÍ NÁVOD Česky ..7 V této příručce jsou vysvětleny důležité připomínky k instalaci a používání. Návod k obsluze tohoto zařízení najdete na přiloženém disku CD-ROM. Tento Návod k obsluze budete potřebovat, až provedete počáteční nastavení a začnete zařízení používat. Uložte tento návod na vhodném místě, abyste si ho mohli kdykoliv prostudovat. INSTRUKCJA INSTALACJI Polski ..11 Niniejsza instrukcja opisuje ważne elementy procesu instalacji i użytkowania. Instrukcja obsługi urządzenia znajduje się na dołączonej płycie CD-ROM. Instrukcji obsługi należy używać podczas korzystania z urządzenia po wykonaniu konfiguracji początkowej. Niniejszy podręcznik należy trzymać pod ręką, aby móc w razie konieczności z niego skorzystać. BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ Magyar ..15 Ez az útmutató fontos szempontot közöl a telepítésre és használatra vonatkozóan. A gép Használati...
 • Page 3: About Consumables

  English CAUTIONS Symbols in this manual To ensure safe use of the machine, this manual uses various safety symbols. The safety symbols are classified as explained below. Be sure you understand WARNING CAUTION the meaning of the symbols when reading the manual. Indicates a risk of death or serious injury.
 • Page 4: Software Licence

  To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: • Aside from instances provided for by law, SHARP is not responsible for IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in...
 • Page 5: Information On Disposal For Users (Private Households)

  If the product is used for business purposes and you want to discard it: This section explains how to install the various drivers needed when Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back using this machine as a printer.
 • Page 6: Basic Specifications

  SPECIFICATIONS Basic Specifications Drawer (Optional) MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Model 500-sheet paper feed unit (MX-CS11) Model Type Desktop Paper sizes A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Full colour 60 g/m (16 lbs. bond) to 105 g/m (28 lbs. bond)
 • Page 7 Česky VÝSTRAHY Symboly použité v tomto návodu Pro zajištění bezpečného používání stroje se v tomto návodu používají různé VAROVANÍ UPOZORNĚNÍ symboly. Symboly pro bezpečnost jsou klasifikovány dle popisu níže. Při čtení tohoto návodu tedy dbejte na řádné porozumění těmto symbolům. Upozorňuje na nebezpečí ohrožení Upozorňuje na nebezpečí poranění života nebo vážného poranění. nebo poškození majetku. POZOR! NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ ZAKÁZANÉ POVINNÉ Význam symbolů NEROZEBÍREJTE HORKÉ DBEJTE OPATRNOSTI ČINNOSTI ČINNOSTI Poznámky k napájení U stěny Dbejte na to, aby byl kolem stroje 30 cm dostatečný prostor pro servis a řádnou ventilaci. (Stroj by měl být VAROVANÍ vzdálen od stěny ne blíže než dle vzdálenosti uvedené níže.) Dbejte na to, aby byla síťová napájecí šňůra připojena jen do zásuvky, 30 cm 45 cm která...
 • Page 8 Upozornění pro laser BEZPEČNOSTNÍ LIST (SAFETY DATA SHEET) Vlnová délka 790 nm ± 10 nm Časování impulsů (9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 mm SDS (Safety Data Sheet), si můžete prohlédnout na následující adrese URL: http://www.sharp-world.com/corporate/eco/env-info/sds/index.html Výstupní výkon Max. 0,6 mW (LD1 + LD2) Upozornění Bezdrátová síť LAN Použití jiného ovládání, jiné nastavování nebo používání jiných postupů než zde uvedených by mohlo vést ke vzniku nebezpečného světelného vyzařování. (Pro model MX-C300P/C300PE) Toto digitální zařízení patří do třídy CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 2-2007) V některých prostředích se může dosah bezdrátové sítě LAN zmenšit, případně může být komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě zcela nefunkční. Toto omezení může být způsobeno stínicími materiály, místem použití, účinky Upozornění! okolního rádiového šumu, rychlostí přenosu dat a jinými faktory. Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Elektrická zásuvka musí být blízko zařízení a musí být snadno přístupná. Noise emission Pro dodržení norem EMC musí být u tohoto zařízení použity stíněné kabely rozhraní. Hlučnost Pro snadné odpojení je třeba zařízení nainstalovat v blízkosti snadno dostupné Zde najdete hodnoty emisí hluku naměřené dle normy ISO7779.
 • Page 9 Návod pro instalaci softwaru (PDF) Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty Tento návod popisuje jak nainstalovat různé ovladače potřebné k tomu, aby mohl být stroj používán jako tiskárna. V zemích Evropské unie Tuto část si přečtěte v případě, když budete stroj používat ve spojení s počítačem. Průvodce ovládáním (PDF) Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely: Obraťte se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a V této části je vysvětlen způsob používání přístroje. recyklace mohou být zpoplatněny. Malé výrobky (a malá množství) mohou Jak číst Průvodce ovládáním odebírat místní sběrny odpadu. V ostatních zemích mimo Evropskou unii Průvodce ovládáním na dodaném disku CD-ROM poskytuje podrobné pokyny k ovládání přístroje. Průvodce ovládáním je dodávána ve formátu PDF. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které...
 • Page 10 PARAMETRY Parametry zařízení Zásobník (Doplňkově) Model MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Model Podávací jednotka na 500 listů (MX-CS11) Formát papíru A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Stolní Gramáž papíru 60 g/m (16 lbs. bond) až 105 g/m (28 lbs. bond) Barvy Plnobarevný Metoda tisku Elektrofotografický systém (laser) 500 listů Kapacita  P ři použití papíru 80 g/m (21 lbs.) Zpracování dat: 600 × 600 dpi, Rozlišení 427 mm (š) × 505 mm (hl) × 151 mm (v) Tisk: 600 × 600 dpi Rozměry (16-13/16" (š) × 19-57/64" (hl) × 5-61/64" (v)) Jazyk popisu stránky Standard: E mulace PCL6, Emulace PS3 Hmotnost Asi 5 kg (11,1 lbs.) Kompatibilní protokoly TCP/IP (IPv4/IPv6)
 • Page 11 Polski UWAGI Symbole użyte w niniejszej instrukcji Żeby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, w niniejszej instrukcji zastosowano różne symbole dotyczące bezpieczeństwa. Symbole te zostały NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE uporządkowanie zgodnie z poniższym opisem. Przed przystąpieniem do czytania instrukcji należy uważnie zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych symboli. Oznacza ryzyko śmierci lub Oznacza ryzyko zranienia lub poważnych obrażeń.injury. uszkodzeń mienia. OSTRZEŻENIE! RYZYKO PRZYCIĘCIA CZYNNOŚCI NIE CZYNNOŚCI Znaczenie symboli GORĄCE PALCÓW, NIE BLOKOWAĆ ZABRONIONE DEMONTOWAĆ...
 • Page 12 Wkładając papier, usuwając zacięcie, przeprowadzając czynności konserwacyjne, zamykając przednie i boczne pokrywy oraz SDS (Safety Data Sheet) można obejrzeć pod następującym adresem URL: wsuwając i usuwając podajniki, należy zachować szczególną http://www.sharp-world.com/corporate/eco/env-info/sds/index.html ostrożność, żeby nie przyciąć sobie palców. Bezprzewodowa sieć lokalna Informacja o laserze (Dla urządzenia MX-C300P/C300PE) Długość fali 790 nm ± 10 nm W określonych warunkach zasięg bezprzewodowej sieci lokalnej może być Czasy pulsu (9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 mm ograniczony lub komunikacja może być niemożliwa. Powodem mogą być: materiały izolujące, lokalizacja urządzenia, fale radiowe, prędkość transmisji Moc wyjściowa...
 • Page 13 Przechowywanie pojemników z tonerem sposobu użytkowania urządzenia, a także dla modeli z trybem skanowania ekonomicznego, zalecamy użycie tych funkcji w celu oszczędności energii Pudełko z nową kasetą z tonerem należy przechowywać poziomo wierzchem i obniżenia kosztów. Wyżej wymienione funkcje są szczegółowo opisane w skierowanym do góry. Nie wolno go przechowywać w pozycji stojącej, ponieważ instrukcji obsługi. w takim przypadku toner może nie być dobrze rozprowadzany, nawet po 2. Urządzenie spełnia najnowsze międzynarodowe kryteria Energy Star. mocnym wstrząśnięciu kasety, i będzie pozostawał w kasecie. Międzynarodowy program „Energy Star” to dobrowolny system rejestracji energooszczędnych urządzeń biurowych. Zaopatrzenie w części zamienne i Wyrzucanie i utylizacja pojemnika z tonerem Zużyte pojemniki z tonerem Sharp i inne materiały eksploatacyjne do urządzeń materiały eksploatacyjne wielofunkcyjnych/kopiarek Sharp Zaopatrzenie w części zamienne umożliwiające naprawy urządzenia jest należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W gwarantowane przez 7 lat od zakończenia produkcji. Części zamienne są tymi tym celu zalecamy kontakt z odpowiednim dostawcą (np. firmą zajmującą się recyklingiem odpadów) oraz, w razie potrzeby, zwrócenie się o pomoc częściami urządzenia, które mogą się zepsuć w czasie zwykłego użytkowania do lokalnych władz. Informacje dotyczące aktualnych programów zbiórki i urządzenia, jednak te części, których żywotność jest dłuższa od produktu, nie są recyklingu odpadów Sharp przeprowadzanych w niektórych krajach znajdują się uważane za części zamienne. Materiały eksploatacyjne również są dostępne przez 7 na naszej stronie internetowej www.sharp.eu.
 • Page 14 SPECYFIKACJE Specyfikacja urządzenia Szuflada (Opcja) Model MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Podajnik papieru na 500 arkuszy (MX-CS11) Model Nabiurkowy Formaty papieru A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Tryb kolorowy Pełny kolor Wykorzystywany papier 60 g/m (16 lbs. bond) do 105 g/m (28 lbs. bond) Metoda drukowania System elektrofotograficzny (laser) Pojemność papieru 500 arkuszy  G ramatura 80 g/m (21 lbs.) Przetwarzanie danych: 600 × 600 dpi 427 mm (sz) × 505 mm (gł) × 151 mm (wys) Rozdzielczość Wymiary Drukowanie: 600 × 600 dpi (16-13/16" (sz) × 19-57/64" (gł) × 5-61/64" (wys)) Typy sterowników Waga Ok. 5 kg (11,1 lbs.) Standard: P CL6 emulacja, PS3 emulacja drukarki Obsługiwane TCP/IP (IPv4/IPv6) protokoły...
 • Page 15 Magyar FIGYELMEZTETÉSEK A kézikönyvben szereplő szimbólumok A gép biztonságos működése érdekében ez a kézikönyv különböző biztonsági FIGYELEM! VIGYÁZAT! jeleket használ. A biztonsági jelek csoportosításának magyarázata az alábbiakban található. Fontos, hogy értse a szimbólumok jelentését, amikor Halálos vagy komoly sérülés Személyi sérülés vagy anyagi kár a kézikönyvet olvassa. veszélyét jelzi. veszélyét jelzi. VIGYÁZAT! BECSÍPŐDHET A KEZE, TILTOTT NE SZERELJE KÖTELEZŐ A szimbólumok jelentése FORRÓ TARTSA TÁVOL MŰVELETEK SZÉT MŰVELETEK Tápellátás megjegyzések Fal mellett Ellenőrizze, hogy elegendő 30 cm helyet biztosítottak-e a gép körül a szervizeléshez és a FIGYELEM! megfelelő szellőzéshez. (A gép az alábbiakban jelzettnél nem lehet közelebb a falakhoz.) Fontos, hogy a tápkábelt csak olyan hálózati csatlakozóba dugja, 30 cm 45 cm amely megfelel az előírt feszültség- és áramkövetelményeknek.
 • Page 16: Data Sheet

  BIZTONSÁGI ADATLAP (SAFETY behelyezésekor vagy kivételekor vigyázzon, nehogy becsípje az ujjait. DATA SHEET) Lézer információ Az SDS (Safety Data Sheet) is megtekinthető az alábbi internetes címen: http://www.sharp-world.com/corporate/eco/env-info/sds/index.html Hullámhossz 790 nm ± 10 nm Impulzus idő (9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 mm Vezeték nélküli hálózat Kimeneti Max. 0,6 mW (LD1 + LD2) (Az MX-C300P/C300PE típusnál) teljesítmény Figyelem A vezeték nélküli hálózat hatótávolsága egyes használati területeken az Az itt megadottól eltérő ellenőrző berendezések vagy beállítások használata, árnyékolóanyagok, a telepítés helye, a környezeti rádiófrekvenciás zaj hatása, illetve a folyamatok nem megfelelő módon való teljesítése veszélyes sugárzást az adatátviteli sebesség és egyéb tényezők miatt kisebb lehet, vagy egyáltalán eredményezhet. nem lehetséges a vezeték nélküli kommunikáció. Ez a digitális eszköz 1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK (IEC 60825-1, 2-2007. kiadás) Akusztikus zajkibocsátás Vigyázat! Zajkibocsátás...
 • Page 17 Festékkazetták tárolása felszerelt modellek esetén ajánljuk ezek használatát, így csökkenthető az energiafogyasztás, és további költségmegtakarítás érhető el. A felsorolt Az új festékkazetta dobozát vízszintesen, a tetejével felfelé tárolja. Ne tárolja energiatakarékossági funkciókat bővebben a használati útmutató ismerteti. a festékkazettát az oldalára állítva, mert elképzelhető, hogy ekkor a festék nem 2. A készülék megfelel az International Energy Star követelmények legújabb fog eloszlani egyenletesen még erőteljes rázás után sem, és a kazettában változatának. Az „International Energy Star Programme” az energiatakarékos marad, nem tud kifolyni. irodai készülékek önkéntes regisztrációs rendszere. A kazetták hulladékként történő kezelése Tartalék alkatrészek és fogyóeszközök biztosítása A használt Sharp tonerkazetták és a Sharp másolók vagy többfunkciós készülékek A készülék javításához szükséges tartalék alkatrészek biztosítása a gyártás egyéb fogyóeszközei tekintetében vegye figyelembe, hogy ezek a hulladékok befejezésétől számított minimum 7 évig garantált. Tartalék alkatrészek a készülék az adott térség jogszabályi előírásainak megfelelően kezelendők. Ajánljuk, azon elemei, amelyek elromolhatnak a termék normál használata során - míg azok hogy ennek érdekében forduljon megfelelő szolgáltatóhoz (például hulladék- az alkatrészek, amelyek élettartama általában meghaladja a termékét, nem tartoznak újrafeldolgozó vállalkozáshoz), és szükség esetén kérje a helyi hatóságok a tartalék alkatrészek csoportjába. A fogyóeszközök szintén a gyártás végétől számított segítségét. Az egyes országokban elérhető Sharp begyűjtési és újrahasznosítási 7 évig kaphatók. programokról weboldalunkon, a www.sharp.eu címen olvashat. Hulladék-elhelyezési tájékoztató A gép be- és kikapcsolása felhasználók részére (magán háztartások)
 • Page 18: Műszaki Adatok

  MŰSZAKI ADATOK Gépadatok Fiók (Opcionális) Típus MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Típus 500 lapos papíradagoló egység (MX-CS11) Típus Asztali Papírméretek A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Színes Színes Használható papír 60 g/m (16 lbs. bond) - 105 g/m (28 lbs. bond) Nyomtatási mód Elektrofotografikus rendszer (lézer) Papírkapacitás 500 lap  8 0 g/m (21 lbs.) súlyú papír használatával Nyomtatási Adatfeldolgozás: 600 × 600 dpi 427 mm (Sz) × 505 mm (Mé) × 151 mm (Ma) Méretek felbontás Nyomtatás: 600 × 600 dpi (16-13/16" (Sz) × 19-57/64" (Mé) × 5-61/64" (Ma)) Nyomtató meghajtó Normál: P CL6 nyomtató meghajtó, PS3 nyomtató meghajtó Súly Kb. 5 kg (11,1 lbs.) Támogatott protokollok...
 • Page 19 Ελληνικά ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του μηχανήματος, το εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιεί διάφορα σύμβολα ασφάλειας. Τα σύμβολα ασφάλειας ταξινομούνται σύμφωνα με τις παρακάτω ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ εξηγήσεις. Κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία των συμβόλων.
 • Page 20 Η μονάδα φούρνου και η περιοχή εξόδου του χαρτιού είναι Ασύρματο LAN θερμές. Κατά την αφαίρεση μιας εμπλοκής, μην αγγίζετε τη μονάδα φούρνου και την περιοχή εξόδου του χαρτιού. Προσέξτε (Για το MX-C300P/C300PE) ιδιαίτερα προς αποφυγή εγκαυμάτων. Κατά την τοποθέτηση χαρτιού, την αφαίρεση εμπλοκής, την εκτέλεση Το εύρος επικοινωνίας του ασύρματου LAN ενδέχεται να περιοριστεί ή η...
 • Page 21 της περιοχής σας. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τους κατάλληλους Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρόχους υπηρεσιών (π.χ. εταιρείες ανακύκλωσης απορριμμάτων) για αυτόν εξοπλισμού (οικιακή χρήση) τον σκοπό και να ζητήσετε την υποστήριξη των τοπικών αρχών, εφόσον απαιτείται. Για πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης της Sharp σε ορισμένες χώρες, ανατρέξτε στον ιστότοπό μας Προσοχή: Το προϊόν σας έχει σήμανση με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα www.sharp.eu. χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ενεργοποιηση και απενεργοποιηση του μηχανηματος Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργοποίηση του μηχανήματος Προσοχή: Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, μην χρησιμοποιείτε τον συνηθισμένο κάδο απορριμάτων! Η Γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση “ ”. επεξεργασία του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμόυ πρέπει να γίνεται ξεχωριστά και σε συμφωνία...
 • Page 22 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Βασικές Προδιαγραφές Συρτάρι (Προαιρετικό) Μοντέλο Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού 500 φύλλων (MX-CS11) Μοντέλο MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Μεγέθη χαρτιού A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Τύπος Επιτραπέζιο Χαρτί που μπορεί να Έγχρωμο Έγχρωμο 60 g/m (16 lbs. bond) έως 105 g/m (28 lbs. bond) χρησιμοποιηθεί Μέθοδος εκτύπωσης Ηλεκτροφωτογραφικό σύστημα (λέιζερ) Χωρητικότητα χαρτιού 500 φύλλα  Μ ε χρήση χαρτιού βάρους 80 g/m (21 lbs.) Επεξεργασία δεδομένων: 600 × 600 dpi Ανάλυση 427 mm (Π) × 505 mm (Β) × 151 mm (Υ) Εκτύπωση: 600 × 600 dpi Διαστάσεις (16-13/16" (Π) × 19-57/64" (Β) × 5-61/64" (Υ)) Γλώσσα περιγραφής Βασική: Ε ξομοίωση PCL6, Εξομοίωση PS3 Βάρος Περίπου. 5 kg (11,1 lbs.) σελίδας...
 • Page 23: Меры Предосторожности

  Русский МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Обозначения в данном руководстве Для обеспечения безопасного использования аппарата в данном ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО руководстве используются различные символы безопасности. Символы безопасности разъясняются ниже. Читая руководство, убедитесь, что Вы Указывает на риск смерти или Указывает на риск получения телесного понимаете значение символов. получения серьезной травмы. повреждения или причинения ущерба имуществу. ОСТОРОЖНО! ТОЧКА ЗАЩЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ Значение символов ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА СОБЛЮДАЙТЕ ОСTОРОЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ...
 • Page 24 соблюдайте осторожность, чтобы не защемились пальцы. (SAFETY DATA SHEET) SDS (Safety Data Sheet) можно посмотреть по следующему адресу URL: Информация о лазере http://www.sharp-world.com/corporate/eco/env-info/sds/index.html Длина волны 790 нм ± 10 нм Частота (9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 мм пульсации Беспроводная локальная сеть Выходная Макс. 0,6 мВт (LD1 + LD2) мощность (Для MX-C300P/C300PE) Осторожно В некоторых условиях вследствие действия экранирующих материалов, Использование способов управления или регулировки, а также операций, размещения аппарата в некоторых местах, влияния радиопомех, использования описание которых не приводится в руководстве, может привести к определенных настроек скорости передачи данных и наличия других факторов случайному выбросу лазерного излучения. дальность связи с использованием беспроводной локальной сети может Это цифровое устройство является ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ КЛАССА 1 уменьшаться или же связь становится невозможной. (IEC 60825-1 редакция 2-2007) Осторожно! Уровень шума...
 • Page 25: Расходные Материалы

  Включение и выключение питания Расходные материалы Включение питания К стандартным расходным материалам для данного аппарата, замена которых может осуществляться самим пользователем, относятся бумага и картриджи тонера. Используйте только картриджи тонера и прозрачную пленку, указанные Установите главный выключатель питания в положение “ ”. специалистами компании SHARP. Выключение питания Для достижения оптимальных результатов копирования Установите главный выключатель используйте только Подлинные Расходные Материалы Sharp, разработанные, произведенные и протестированные с целью питания в положение “ ”. продлить срок эксплуатации и увеличить производительность оборудования Sharp. Проверьте наличие ярлыка Перед выключением главного Главный Подлинности Расходных Материалов на упаковке тонера. GENUINE SUPPLIES выключателя убедитесь в том,...
 • Page 26 СПЕЦИФИКАЦИИ Базовые спецификации Лотки (Дополнительное оборудование) Модель MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Модель Устройство подачи бумаги на 500 листов (MX-CS11) Тип Настольный A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × Форматы бумаги Цветной режим Полноцветный 8-1/2" Метод печати Электрофотографическая система (лазер) Применяемая 60 г/м (16 ф. bond) to 105 г/м (28 ф. bond) Обработка данных: 600 × 600 dpi бумага Разрешение Распечатка: 600 × 600 dpi 500 листов Язык описания Стандартно: Э муляция PCL6, Эмуляция PS3 Paper capacity  П ри использовании бумаги плотностью 80 г/м страниц (21 ф.) Совместимые TCP/IP (IPv4/IPv6) протоколы...
 • Page 27 Türkçe UYARILAR Bu kılavuzdaki semboller Makinenin güvenli kullanılmasını sağlamak için, bu kılavuzda çeşitli güvenlik sembolleri kullanılmaktadır. Güvenlik sembolleri aşağıda açıklandığı gibi UYARI DİKKAT sınıflandırılır. Kılavuzu okurken sembollerin anlamını anladığınızdan emin olun. Ölüm veya ciddi yaralanma Yaralanma veya eşya hasarı tehlikesini gösterir. tehlikesini gösterir. DİKKAT! SIKIŞMA NOKTASI İZİN VERİLMEYEN ZORUNLU Sembollerin anlamı SÖKMEYİN SICAK TEMİZ TUTUN EYLEMLER EYLEMLER Güç notları Bir duvarın yakını...
 • Page 28 Lazer bilgisi GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SAFETY DATA SHEET) Dalga boyu 790 nm ± 10 nm Pals sayısı (9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 mm SDS (Safety Data Sheet) aşağıdaki URL adresini de görülebilir: Çıkış gücü Maks. 0,6 mW (LD1 + LD2) http://www.sharp-world.com/corporate/eco/env-info/sds/index.html Dikkat Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin kullanımı veya ayarlar veya Kablosuz LAN (MX-C300P/C300PE için) prosedürlerin uygulanması zararlı radyasyona maruz kalınmasına yol açabilir. Bu Dijital Donanım 1.SINIF LAZER ÜRÜNÜDÜR (IEC 60825-1 Edition 2-2007) Koruyucu malzemeler, kurulum yeri, ortam radyo gürültüsü etkileri, veri iletim hızı ve diğer etmenlerden dolayı bazı kullanım ortamlarında Kablosuz LAN iletişim menzili kısalabilir veya iletişim sağlanamayabilir. Dikkat! Akustik gürültü emisyonu Elektrik bağlantısının tamamen kesilmesi için fişi ana prizden çekiniz. Priz, makinenin yanında olacak ve kolayca ulaşılacaktır. Gürültü emisyonu değerleri EMC düzenlemelerine uygunluk sağlamak için bu cihazda blendajlı arabirim kabloları kullanılmalıdır. ISO7779’a göre ölçülen gürültü emisyon değerleri aşağıda gösterilmiştir. Ses güç düzeyi L Her talimat bu ürünlerle kullanılan opsiyonel birimleri de kapsar.
 • Page 29 Sistem ayarları parolası Kurumsal Kullanıcılar için İmha Bilgileri Yönetici yetkisiyle makinenin sistem ayarlarını değiştirmek için bir parola gereklidir. Sistem ayarları, kullanım panelinden veya bilgisayar web tarayıcısıyla Avrupa Birliği’nde değiştirilebilir. Makineyi ayarladıktan sonra, yeni bir parola belirlemek için İşletim Kılavuzundaki [SİSTEM AYARLARI]’na bakın. Ürün kurumsal amaçlarla kullanılmışsa ve atmak istiyorsanız: Lütfen ürünün geri alınmasıyla ilgili sizi bilgilendirecek SHARP satıcınıza başvurun. Geri alma ve Bu makineden oturum açmak için parola geri dönüşüm ile ilgili ücretlendirmeye tabi tutulabilirsiniz. Küçük ürünler (ve Makine için fabrika varsayılan parolası “00000”. küçük miktarlar) yerel toplama tesisleri tarafından geri alınabilir. İspanya için: Bilgisayardan oturum açmak için parola Kullanılmış ürünlerin geri alınmasıyla ilgili olarak lütfen tesis edilmiş toplama sistemine ya da yerel yetkililere başvurun. Web tarayıcısından oturum açabilen iki hesap vardır: “Yönetici” ve “Kullanıcı”. AB dışındaki diğer ülkelerde Her hesaba ait fabrika varsayılan parolaları sağ tarafta gösterilmektedir.
 • Page 30: Temel Özellikler

  ÖZELLİKLER EEE Yönetmeliğine Uygundur Çekmece (Optional) Temel Özellikler Model 500 Kağıtlık Kağıt Besleme Ünitesi (MX-CS11) Model MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Kağıt boyutları A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Tipi Masaüstü Kullanılabilir kağıt 60 g/m (16 libre. bond) ila 105 g/m (28 libre. bond) Renkli Tam Renkli 500 yaprak Kağıt kapasitesi  8 0 g/m (21 libre.) ağırlığında kağıt kullanarak Yazdırma yöntemi Elektrofotografik sistem (lazer) 427 mm (G) × 505 mm (D) × 151 mm (Y) Veri işleme: 600 × 600 dpi Boyutlar Çözünürlük (16-13/16" (G) × 19-57/64" (D) × 5-61/64" (Y)) Yazdırma: 600 × 600 dpi Ağırlık Yaklaşık. 5 kg (11,1 libre.) Sayfa açıklama dili Standart: P CL6 emülasyonu, PS3 emülasyonu...
 • Page 31 Slovensky UPOZORNENIE Symboly použité v tomto návode Pre zaistenie bezpečného používania stroja sa v tomto návode používajú rôzne symboly. Symboly pre bezpečnosť sú klasifikované podľa popisu nižšie. Pri VAROVANIE UPOZORNENIE čítaní tohoto návodu preto dbajte na riadne porozumenie týmto symbolom. Upozorňuje na nebezpečie ohrozenia Upozorňuje na nebezpečie poranenia života alebo vážneho poranenia. alebo poškodenie majetku. POZOR! NEBEZPEČIE PRIVRETIA ZAKÁZANÉ POVINNÉ Význam symbolov NEROZOBERAJTE HORÚCE DBAJTE OPATRNOSTI ČINNOSTI ČINNOSTI Poznámky k napájaniu Vzdialenosť od steny Okolo stroja ponechajte dostatočný...
 • Page 32 • Príprave tohoto návodu bola venovaná značná pozornosť. Pokiaľ máte Pre najlepší výsledok pri tlači používajte iba nejaké pripomienky, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo najbližšie originálne spotrebné materiály Sharp, ktoré autorizované servisné stredisko. sú navrhnuté, skonštruované a testované pre • T ento produkt prešiel prísnou kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však aj dosiahnutie maximálnej životnosti a výkonu produktov napriek tomu zistíte nejakú závadu alebo iný problém, kontaktujte prosím Sharp. Hľadajte logo Genuine Supplies na obaloch predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko. tonera. • M imo zákonom stanovených prípadov firma SHARP nie je zodpovedná za GENUINE SUPPLIES závady, ktoré nastanú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za Skladovanie spotrebných materiálov poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov alebo iné závady alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu. Správne skladovanie 1. Spotrebné materiály skladujte na mieste, ktoré je: Výrobky, ktoré nesú označenie ENERGY STAR boli ® • čisté a suché, navrhnuté tak, aby vysoko efektívnym využívaním • na ktorom je stála teplota, energie chránili životné prostredie.
 • Page 33 Tento návod si prečítajte ešte pred tým, ako začnete stroj používať. Návod na inštaláciu software (PDF) Informácie o likvidácii pre firmy Tento návod popisuje ako nainštalovať rôzne ovládače potrebné k tomu, aby V Európskej únii mohol byť stroj používaný ako tlačiareň. Túto časť si prečítajte v prípade, keď budete stroj používať v spojení s Keď je produkt používaný pre účely podnikania a chcete ho zlikvidovať: počítačom. Návod na inštaláciu softwaru je umiestnený na disku “Software Kontaktujte vášho predajcu SHARP, ktorý vás bude informovať o prevzatí CD-ROM”. produktu. Za vrátenie a recykláciu produktu možno budete musieť zaplatiť. Návod na používanie (PDF) Malé produkty (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané v miestnych V tejto časti sa vysvetľuje, ako používať zariadenie. zberných strediskách. V krajinách mimo Európskej únie Ako čítať Návod na používanie Návod na používanie na prídavnom disku CD-ROM poskytuje podrobné pokyny na Keď sa chcete zbaviť tohto produktu, kontaktujte miestne úrady a opýtajte sa na...
 • Page 34 PARAMETRE Parametre zariadení Zásobník (Voliteľný doplnok) Model MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Model Jednotka na podávanie papiera (na 500 hárkov) (MX-CS11) Stolný Formát papiera A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Farebný Plnofarebný Použiteľný papier 60 g/m (16 lbs. bond) do 105 g/m (28 lbs. bond) Spôsob tlače Elektrofotografický systém (laser) Kapacita 500 listov  P ri použití papiera 80 g/m (21 lbs.) Spracovanie dát: 600 × 600 dpi 427 mm (š) × 505 mm (hl) × 151 mm (v) Rozlíšenie Rozmery Tlač: 600 × 600 dpi (16-13/16” (š) × 19-57/64” (hl) × 5-61/64” (v)) Typ ovládača Hmotnosť Asi 5 kg (11,1 lbs.) Štandardný: E mulácia PCL6, emulácia PS3 tlačiarne Podporované...
 • Page 35 Română ATENTIE Simboluri utilizate in acest manual Pentru a asigura utilizarea in siguranta a echipamentului, acest manual ATENTIE PRECAUTII utilizeaza o varietate de simboluri de siguranta. Simbolurile de sigurantasunt clasificate asa cum este explicat mai jos. Asigurati-va ca ati inteles semnificatia Indica un risc mare de ranire sau Indica un risc de ranire sau acestotra atunci cand cititi manualul. chiar de deces. distrugere de lucruri/obiecte. PRECAUTII! LOC DE APUCAT ACTIUNI ACTIUNI Semnificatii ale simbolurilor FIERBINTE PASTRATI LIBER INTERZISE DEZASAMBLATI OBLIGATORII Note despre cerinte in privinta puterii necesare Langa un perete Asigurati-va ca ati lasat destul 30 cm...
 • Page 36: Software License

  FISA TEHNICA DE SECURITATE degetele. (SAFETY DATA SHEET) Informatii Laser SDS (Safety Data Sheet) pot fi vizualizate la următoarea adresă URL: http://www.sharp-world.com/corporate/eco/env-info/sds/index.html Lungimea undei 790 nm ± 10 nm LAN wireless Numar de (9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 mm impulsuri (Pentru MX-C300P/C300PE) Puterea de Max 0,6 mW (LD1 + LD2) iesire Domeniul de comunicare în reţeaua LAN wireless se poate reduce sau Avertizare comunicarea nu va fi posibilă în anumite medii de utilizare din cauza materialelor de ecranare, locaţiei de instalare, efectelor zgomotului ambiental generat de Folosirea altor setari sau realizarea altor proceduri decat cele specificate pot frecvenţele radio, vitezei de transmisie a datelor, precum şi a altor factori. provoca expunerea necontrolata la radiatii laser. Acest Echipament Digital este CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1...
 • Page 37 Furnizarea de piese de schimb si consumabile la copiatoarele/echipamentele multifuncţionale Sharp, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aceste produse uzate vor fi tratate conform cerinţelor legale din Furnizarea de piese de schimb pentru reparatii a echipamentului este garantata zona dumneavoastră. În acest sens, vă recomandăm să contactaţi furnizorii pentru cel putin 7 ani de la terminarea productiei. Piesele de schimb sunt de servicii competenţi (de exemplu, companiile de reciclare a deşeurilor) şi acele piese ale echipamentului care se defecteaza in cazul utilizarii normale a să solicitaţi asistenţă din partea autorităţilor locale, de fiecare dată când este produsului, pe cand acele piese care depasesc limita de viata a echipamentului necesar. Pentru informaţii despre programele de colectare şi reciclare Sharp nu sunt considerate piese de schimb. existente, disponibile în anumite ţări, vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web la De asemenea consumabilele sunt disponibile 7 ani de la terminarea productiei. www.sharp.eu. Informatii pentru utilizatorii casnici Atenţie: Produsul dumneavoastră este marcat cu acest simbol care indică Pornirea şi oprirea echipamentului că produsele electrice şi electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deşeurile casnice. Pentru aceste produse există un sistem separat de colectare. Pornirea echipamentului În Uniunea Europeană Puneţi comutatorul de alimentare principal în poziţia “...
 • Page 38 SPECIFICATII Specificaţii de bază Sertar (Opţional) Model MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL Unitate de alimentare cu hârtie pentru 500 de coli Model (MX-CS11) Desktop Formate hartie A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Culoare Culoare full Hartie utilizabila 60 g/m (16 lbs. bond) - 105 g/m (28 lbs. bond) Metodă de tipărire Sistem electrofotografic (laser) Capacitate hartie 500 coli  U tilizand hartie de 80 g/m (21 lbs.) Procesare a datelor: 600 × 600 dpi Rezolutie Tiparire: 600 × 600 dpi 427 mm (L) × 505 mm (A) × 151 mm (I) Dimensiuni (16-13/16" (L) × 19-57/64" (A) × 5-61/64" (I)) Page description Standard: P CL6 emulation, PS3 emulation Greutate Aprox. 5 kg (11,1 lbs.) language...
 • Page 40 PRINTED IN CHINA 2014B YT1 TINSM2257QSZZ...

This manual is also suitable for:

Mx-c300peMx-c300pl

Table of Contents