Download Table of Contents Print this page

AEG HC452600EB User Manual

Hide thumbs Also See for HC452600EB:

Advertisement

Quick Links

HC452600EB
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
20
37
55

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG HC452600EB

 • Page 1 NL Gebruiksaanwijzing HC452600EB EN User manual FR Notice d'utilisation DE Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  9. TECHNISCHE INFORMATIE ..........18 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor in- stallatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente inva- liditeit.
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. • Probeer brand nooit met water te blussen, maar scha- kel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
 • Page 5 NEDERLANDS Aansluiting aan het 2.2 Gebruik elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden WAARSCHUWING! of elektrische schokken Gevaar voor brand en elektrische schokken. • Gebruik dit apparaat in een huishou- delijke omgeving. • Alle elektrische aansluitingen moeten • De specificatie van het apparaat mag door een gediplomeerd elektromon- niet worden veranderd.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  WAARSCHUWING! 2.3 Onderhoud en reiniging Risico op schade aan het appa- WAARSCHUWING! raat. Risico op schade aan het appa- • Zet geen hete pannen op het bedie- raat. ningspaneel. • Reinig het apparaat regelmatig om te • Laat kookgerei niet droogkoken.
 • Page 7 NEDERLANDS • Het voedsel wordt direct op de kook- van het grilloppervlak neemt in onge- plaat verwarmd, met of zonder olie. veer 25 minuten af van 180 °C tot 100 Het is ook mogelijk om met pannen te °C en in ongeveer 60 minuten tot 60 koken.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  Tiptoets -functie Tonen dat de timer met optelfunctie in werking is (1 tot 59 minuten). Toont dat de timer met aftelfunctie in werking is (1 tot 99 minuten) of toont dat de kookwekker in werking is. De tijd verlengen of verkorten.
 • Page 9 NEDERLANDS 4.3 De kookstand • Om de timer met aftelfunctie te wij- zigen:stel de kookzone in met Raak de bedieningsstrip aan bij de ge- raak aan. wenste kookstand. Beweeg uw vinger • Het uitschakelen van de timer met over de bedieningsstrip om de instelling aftelfunctie: selecteer de kookzone te wijzigen.
 • Page 10 10 www.aeg.com De kookwekker. • Schakel de kookplaat uit met De kinderbeveiliging uitschakelen U kunt de timer gebruiken als kookwek- voor een enkele kooksessie ker als de kookzones niet werken. Raak • Schakel het kooktoestel in met aan. Het symbool gaat branden.
 • Page 11: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 5.1 Eten bereiden met Teppan Plaats geen kookgerei in het midden van de kookplaat tussen Yaki de zones, omdat de oneffenheid de pannen instabiel kan maken. U bereidt het voedsel direct op de grill- Bakken op de kookplaat waar de plaat, met of zonder vet.
 • Page 12 12 www.aeg.com Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Kalfsbout 10 minuten, draaien na 5 minuten Kalfsmedaillons, dikte 10 minuten, draaien na 5 van 4 cm minuten Kalfsstuk, 3-4 cm dik 6 minuten, draaien na 3 minuten Kalfslapjes, naturel 5 minuten, draaien na 2½...
 • Page 13: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Varkensfilet 6–8 minuten, goed aan- gebakken aan alle zijden Lamsvlees 160–180 Verwarm het apparaat voor. Lamsbout 10 minuten, draaien na 5 minuten Lamsfilet 10 minuten, draaien na 5 minuten De filet moet aan beide zijden worden gebakken Lamssteaks 6 - 8 minuten, draaien na...
 • Page 14: Probleemoplossing

  14 www.aeg.com WAARSCHUWING! Maak het apparaat schoon met een Scherpe voorwerpen en schuren- vochtige doek de reinigingsmiddelen beschadi- Droog het apparaat af met een gen het apparaat. schone doek. Het reinigen van het apparaat Wanneer het apparaat droog is, met een stoomstraal- of hoge-...
 • Page 15: Montage

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing De restwarmte-indicatie De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kort- gaat niet aan. stondig is gebruikt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice. Er klinkt een geluid en U heeft iets geplaatst op .
 • Page 16 16 www.aeg.com Als u het als accessoire geleverde frame het frame meegeleverde instructies le- C-FRAME gebruikt, moet u eerst de met zen voordat u het apparaat installeert. 8.3 Montage min. 500mm min. 50mm min. R 5mm 55mm min. 12 mm min.
 • Page 17 NEDERLANDS min. 38 mm min. 2 mm • Dicht het gat tussen het werkblad en • Trek overmatige siliconen eraf met de het glaskeramiek met siliconen. schraper. • Breng wat sop op de siliconen aan. 8.4 De installatie van meer dan één apparaat Aanvullende onderdelen:aansluit- Gebruik alleen speciaal hittebe- stang(en), hittebestendig silicone, afsluit-...
 • Page 18: Technische Informatie

  Reinig voorzichtig de glazen kerami- sche plaat. 9. TECHNISCHE INFORMATIE Model HC452600EB Prod.Nr. 941 560 807 00 Typ 55 TEP 00 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 2,8 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 19 NEDERLANDS 10. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om symbool niet weg met het het te recyclen. huishoudelijk afval. Breng het Help om het milieu en de product naar het milieustation bij u volksgezondheid te beschermen en in de buurt of neem contact op met...
 • Page 20 9. TECHNICAL INFORMATION ..........36 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 21: Safety Information

  ENGLISH 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, careful- ly read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use cau- ses injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 22: Safety Instructions

  22 www.aeg.com • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
 • Page 23 ENGLISH pliance or hot cookware, when you • Users with a pacemaker must keep a connect the appliance to the near distance of minimum 30 cm from the sockets induction cooking zones when the ap- pliance is in operation. • Make sure the appliance is installed correctly.
 • Page 24: Product Description

  24 www.aeg.com 2.3 Care and Cleaning 2.4 Disposal WARNING! WARNING! Risk of damage to the appliance. Risk of injury or suffocation. • Clean regularly the appliance to pre- • Contact your municipal authority for vent the deterioration of the surface information on how to discard the ap- material.
 • Page 25: General Overview

  ENGLISH 3.2 General overview Rear grilling zone 1400W Front grilling zone 1400W Glass bar Control panel 3.3 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. Sensor field Function To activate and deactivate the appli- ance.
 • Page 26: Daily Use

  26 www.aeg.com Sensor field Function To set the roasting zone. . To set the Timer functions. Control bar To set the heat temperature. 3.4 Heat setting displays Display Description The roasting zone is off. The roasting zone operates. There is a malfunction.
 • Page 27 ENGLISH the temperature. Then a signal sounds the indicator of a necessary cooking and the display shows the temperature. zone comes on. When this function is activated, 4.4 The Timer comes on. • To activate the Count up timer: The Count Down Timer. Touch Use the Count Down Timer to set how The symbol...
 • Page 28: Helpful Hints And Tips

  28 www.aeg.com 4.6 The Child Safety Device Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 sec- This function prevents an accidental op- onds. comes on, the sound is on. eration of the hob. Touch...
 • Page 29 ENGLISH Do not put cookware in the mid- 5.2 Examples of cooking dle of the cooking surface be- applications tween the zones, as the uneven- ness can make them unsteady. Using fats and oils Frying on the surface, where the When the temperature is too high, the zones touch, can cause in uneven fat begins to produce smoke.
 • Page 30 30 www.aeg.com Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Beef steak blau, very rare 180 2 minutes, turn after 1 minute. Beef steak blutig, rare 6 minutes, turn after 3 minutes. Beef steak rosa, medium 180 8 minutes, turn after 2 minutes.
 • Page 31: Care And Cleaning

  ENGLISH Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Turkey breast strips 6 minutes, turn several times. Sausages Preheat the appliance. Fried egg Preheat the appliance. Crepes/Omelettes 140-160 Preheat the appliance. Fruits 140-160 Preheat the appliance. Vegetables 140-160 10 – 20 minutes, turn several times.
 • Page 32: Troubleshooting

  32 www.aeg.com • Do not use the scraper or sharp ob- jects to clean the glass bar and the space between it and glass ceramic. Glass bar is attached to the ceramic plate. • Do not put the pots on the glass bar.
 • Page 33: Installation

  ENGLISH cooking surface) and an error message charge, even during the warranty period. that comes on. The instructions about the customer If you operated the appliance incorrect- service and conditions of guarantee are ly, the servicing by a customer service in the guarantee booklet.
 • Page 34 34 www.aeg.com min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Seal the gap between the worktop • Pull off the excess silicone with the and glass ceramic with silicone. scraper. • Put some soapy water on the silicone.
 • Page 35 ENGLISH The installation of more than one appli- ance Put down the dimension of the work- top cut out and saw it out. Put the appliances one at time on some soft surface, a blanket for ex- ample, with the bottom side up. Put the seal stripe around the lower edge of the appliance along the outer edge of the glass ceramic.
 • Page 36: Technical Information

  Carefully remove silicon that came out with a shaving blade. Clean glass ceramic fully. 9. TECHNICAL INFORMATION Model HC452600EB Prod.Nr. 941 560 807 00 Typ 55 TEP 00 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 2,8 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 37 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ......... . . 54 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à...
 • Page 38: Consignes De Sécurité

  38 www.aeg.com 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneu- sement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y ré- férer ultérieurement.
 • Page 39: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. • Il peut être dangereux de laisser chauffer de la grais- se ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie. •...
 • Page 40 40 www.aeg.com • Assurez-vous de laisser un espace de d'ouverture des contacts d'au moins ventilation de 2 mm entre le plan de 3 mm. travail et l'avant de l'unité qui se trou- • N'utilisez que des systèmes d'isolation ve dessous. La garantie ne couvre pas appropriés : des coupe-circuits, des...
 • Page 41: Description De L'appareil

  FRANÇAIS • Les vapeurs dégagées par l'huile très de l'appareil. Ils ne sont pas signes chaude peuvent provoquer une com- d'un dysfonctionnement. bustion spontanée. • Une utilisation fréquente de l'appareil • L'huile qui a servi contient des restes peut provoquer une irrégularité de la d'aliments qui peuvent provoquer un surface.
 • Page 42 42 www.aeg.com n'ont aucune conséquence sur le plan qui affiche la température. Cela évite fonctionnel. Plus le gril est utilisé, plus de surchauffer les aliments et permet il est précieux. une cuisine faible en matières grasses, où les aliments conservent toutes leurs •...
 • Page 43 FRANÇAIS Touche sensitive Fonction Pour verrouiller ou déverrouiller le ban- deau de commande. Pour activer et désactiver la fonction de nettoyage. Affichage de la température Pour afficher la température. Voyant du minuteur des zones Pour indiquer les zones de rôtissage de cuisson pour lesquelles vous avez sélectionné...
 • Page 44: Utilisation Quotidienne

  44 www.aeg.com 4. UTILISATION QUOTIDIENNE 4.1 Mise en fonctionnement et sonore retentit alors et l'affichage indi- que la température. mise à l'arrêt 4.4 Minuteur Appuyez sur pendant 1 seconde pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt. Minuteur (Compte à rebours) 4.2 Mise à...
 • Page 45 FRANÇAIS Minuteur progressif Pour démarrer cette fonction, appuyez . Le symbole s'allume pendant Utilisez le minuteur progressif pour con- 4 secondes. trôler la durée de fonctionnement de la Le minuteur reste allumé. zone de cuisson sélectionnée. Pour mettre à l'arrêt cette fonction, ap- •...
 • Page 46: Conseils Utiles

  46 www.aeg.com 4.7 OffSound Control • quand vous appuyez sur (Désactivation et activation • quand le minuteur arrive en fin de course des signaux sonores) • quand le décompte se termine • quand vous posez un objet sur le ban- Désactivation des signaux...
 • Page 47 FRANÇAIS Graisses / Huiles Température max. (°C) Point de fumée (°C) Huile d'arachide Huile de noix de coco Préchauffez toujours l'appareil. Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Poisson et crustacés 140–160 Préchauffez l'appareil. Darnes de saumon 8 minutes, retournez au bout de 4 minutes.
 • Page 48 48 www.aeg.com Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Steak haché 6 - 8 minutes, retournez au bout de 3 - 4 minutes. Châteaubriand 160 puis 100 Faites revenir la viande dans de l'huile sur tous les côtés (retournez uni- quement lorsque la vian- de n'adhère pas à...
 • Page 49: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Légumes 140-160 10 - 15 minutes, sous une cloche de cuisson (re- tournez à mi-cuisson). Riz précuit 140-160 10 - 15 minutes, retour- nez plusieurs fois. Nouilles précuites 140-160 15 - 20 minutes, retour- nez à...
 • Page 50: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  50 www.aeg.com • Veillez à ce que les casseroles et réci- pients ne touchent pas la barre en ver- 7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Problème Cause et solution possibles Vous ne pouvez pas allu- • Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives mer l'appareil ou le faire en même temps.
 • Page 51: Installation

  FRANÇAIS En cas d'erreur de manipulation de la me en cours de garantie. Les instructions part de l'utilisateur, le déplacement du relatives au Service Après-vente et aux technicien du Service Après-vente ou du conditions de garantie figurent dans le magasin vendeur peut être facturé mê- livret de garantie.
 • Page 52 52 www.aeg.com R 5mm 55mm min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Isolez l'espace entre le plan de travail • Retirez l'excédent de silicone avec le et la vitrocéramique avec du silicone. grattoir. • Appliquez de l'eau savonneuse sur le...
 • Page 53 FRANÇAIS 8.4 Installation de plusieurs appareils Pièces ajoutées : barre(s) d'accouple- N'utilisez que du silicone spécial ment, silicone résistant à la chaleur, for- résistant à la chaleur. me en caoutchouc, bride d'étanchéité. Découpe du plan de travail 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Distance du mur : minimum 50 mm...
 • Page 54: Caracteristiques Techniques

  Enlevez soigneusement le silicone en trop avec une lame de rasoir. Nettoyez soigneusement la surface vitrocéramique. 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Model HC452600EB Prod.Nr. 941 560 807 00 Typ 55 TEP 00 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 2,8 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 55 9. TECHNISCHE DATEN ............72 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 56: Sicherheitsinformationen

  56 www.aeg.com 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Ge- räts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Herstel- ler haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
 • Page 57: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH • Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand füh- ren. • Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu lö- schen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bede- cken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
 • Page 58: Elektrischer Anschluss

  58 www.aeg.com entstehen, sind von der Garantie aus- aus dem Halter entfernt werden kön- genommen. nen), Fehlerstromschutzschalter und Schütze. • Der Boden des Geräts kann heiß wer- den. Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät anzu- 2.2 Gebrauch bringen, damit der Boden nicht zu- WARNUNG! gänglich ist.
 • Page 59: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH niedrigeren Temperaturen als frisches sachen. Diese haben jedoch keine un- Öl einen Brand verursachen. erwünschten Auswirkungen auf die Geräteleistung. • Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt 2.3 Reinigung und Pflege sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in WARNUNG! der Nähe des Geräts.
 • Page 60 60 www.aeg.com che in unterschiedliche Küchen-Ar- nährstofferhaltendes Garen ermög- beitsplatten einbaubar ist. licht. – Nimmt dank der Einbuchtung einen • Die Speisen werden direkt auf der Teil der Ausdehnung der erhitzten Kochfläche mit oder ohne Fett erhitzt. Kochfläche auf. Es besteht auch die Möglichkeit, mit Töpfen und Pfannen zu kochen.
 • Page 61: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Sensorfeld Funktion Temperaturanzeige Zeigt die Temperatur an. Kochzonen-Anzeige des Zeigt an, für welche Grillzone der Timer Timers eingestellt wurde. Timer-Anzeige Zeigt die Zeit in Minuten an. Zeigt an, dass der Garzeitmesser einge- schaltet ist (1 bis 59 Minuten). Zeigt an, dass der Kurzzeitmesser (1 bis 99 Minuten) oder der Kurzzeitwecker eingeschaltet ist.
 • Page 62 62 www.aeg.com • Nach dem Einschalten des Geräts wird Die Auswahl der Timerfunktion keine Temperatur gewählt. ist möglich, wenn die Kochstellen eingeschaltet und die Kochstufen • Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekun- eingestellt sind. den mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt •...
 • Page 63 DEUTSCH • So können Sie feststellen, wie lange Einschalten der Kindersicherung die Kochzone bereits in Betrieb • Schalten Sie das Kochfeld mit ein. ist:Stellen Sie die Kochzone mit Stellen Sie keine Kochstufe ein. ein. Die Anzeige der Kochzone blinkt • Berühren Sie 4 Sekunden lang schneller.
 • Page 64: Praktische Tipps Und Hinweise

  64 www.aeg.com leuchtet , da der Signalton deaktiviert ist. Berühren Sie leuchtet. Der Signalton ist aktiviert. 5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE 5.1 Speisenzubereitung mit Stellen Sie kein Kochgeschirr in die Mitte der Kochfläche zwi- dem Teppan Yaki schen die Zonen, da es durch die Unebenheit instabil steht.
 • Page 65 DEUTSCH Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Seezungen, Müllerin Art 8 Minuten, nach 4 Minu- ten wenden, helle Seite zuerst. Schollenfilets 6 Minuten, nach 3 Minu- ten wenden. Kalbfleisch 140–180 Gerät vorheizen. Kalbskotelett 10 Minuten, nach 5 Mi- nuten wenden. Kalbsmedaillons, 4 cm 10 Minuten, nach 5 Mi- dick...
 • Page 66: Reinigung Und Pflege

  66 www.aeg.com Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Schweinsschnitzel 6 Minuten, nach 3 Minu- ten wenden. Rippchen 8 - 10 Minuten, mehr- mals wenden. Schweinefleischspieß- 6 - 8 Minuten, von allen chen Seiten gut anbraten. Lammfleisch 160–180 Gerät vorheizen. Lammkoteletts 10 Minuten, nach 5 Mi- nuten wenden.
 • Page 67: Fehlersuche

  DEUTSCH WARNUNG! Entfernen Sie Bratrückstände mit Scharfe Gegenstände und scheu- dem Pfannenwender. ernde Reinigungsmittel können Reinigen Sie das Geräts mit einem das Gerät beschädigen. feuchten Tuch. Reinigen Sie das Gerät aus Si- Trocknen Sie das Gerät mit einem cherheitsgründen nicht mit ei- sauberen Tuch.
 • Page 68: Montage

  68 www.aeg.com Problem Mögliche Ursache und Abhilfe Wird das Gerät ausge- Ein oder mehrere Sensorfelder wurden bedeckt. schaltet, ist ein Signalton Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfel- zu hören. dern. Die Restwärmeanzeige Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in leuchtet nicht.
 • Page 69 DEUTSCH • Ein beschädigtes Netzkabel muss Wenn Sie den Zubehörrahmen C- durch ein entsprechendes Spezialka- FRAME verwenden, lesen Sie zuerst die bel (Typ H05BB-F Tmax 90 °C oder mit dem Rahmen mitgelieferte Anlei- höher) ersetzt werden. Wenden Sie tung, bevor Sie das Gerät montieren. sich an den Kundendienst.
 • Page 70 70 www.aeg.com min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Dichten Sie den Spalt zwischen der Ar- • Entfernen Sie das überschüssige Sili- beitsplatte und der Glaskeramik mit kon mit einem Schaber. Silikon ab. • Geben Sie etwas Seifenlauge auf das Silikon.
 • Page 71 DEUTSCH Kleben Sie den Dichtungsstreifen umlaufend auf der Unterseite des Geräts entlang des äußeren Randes der Glaskeramik auf. Schrauben Sie die Befestigungsplat- ten locker in die entsprechenden Öffnungen im Schutzkasten ein. Setzen Sie das erste Gerät in den Arbeitsplattenausschnitt ein. Setzen Sie die Verbindungsleiste in den Ausschnitt und drücken Sie diese bis zur Hälfte der Breite gegen das...
 • Page 72: Technische Daten

  72 www.aeg.com 9. TECHNISCHE DATEN Model HC452600EB Prod.Nr. 941 560 807 00 Typ 55 TEP 00 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 2,8 kW Made in Switzerland Ser.Nr... 2,8 kW 10. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem elektronische Geräte.
 • Page 73 DEUTSCH...
 • Page 74 74 www.aeg.com...
 • Page 75 DEUTSCH...
 • Page 76 www.aeg.com/shop...

Table of Contents