Makita RP0910 Instruction Manual

Electronic router
Hide thumbs

Advertisement

Electronic Router
GB
Електронний фрезер
UA
Frezarka elektroniczna
PL
Maşină de frezat verticală electronică
RO
Elektronische Oberfräse
DE
Elektronikus felsőmaró
HU
Elektronická horná fréza
SK
Elektronická horní frézka
CZ
RP0910
RP1110C
RP0910
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
RP1110C
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita RP0910

 • Page 1 Електронний фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Frezarka elektroniczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat verticală electronică MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Elektronische Oberfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Elektronikus felsőmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Elektronická horná fréza NÁVOD NA OBSLUHU Elektronická horní frézka NÁVOD K OBSLUZE RP0910 RP1110C RP0910 RP1110C...
 • Page 2 005090 005088 005089 005086 005091 005092 005087 001985 005094 005093 005095 005096...
 • Page 3 003695 005098 005097 005099 001145 005116 005118 005119 005117 005120 005121 005125...
 • Page 4 005126 005130 005129 005131 005132 005133 005134 005135...
 • Page 5: Specifications

  EN60745: The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and Model RP0910 can only be operated on single-phase AC supply. They Work mode : cuttig grooves in MDF...
 • Page 6: Router Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity Handle the bits very carefully. Makita Corporation responsible Check the bit carefully for cracks or damage manufacturer declare that the following Makita before operation. Replace cracked machine(s): damaged bit immediately. Designation of Machine: Avoid cutting nails.
 • Page 7: Functional Description

  to safety rules for the subject product. MISUSE or bolts without readjusting the stopper pole. failure to follow the safety rules stated in this Adjust the lowest hex bolt to obtain the deepest depth of instruction manual may cause serious personal cut, following the method of "Adjusting depth of cut".
 • Page 8: Operation

  ASSEMBLY NOTE: Make sure that the dust guide is installed properly. • Moving the tool forward too fast may cause a poor CAUTION: • quality of cut, or damage to the bit or motor. Moving Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 9: Maintenance

  Also, the dust nozzle assembly Straight bit can be inserted into the tool base directly in accordance Fig.18 with the operation. When connecting to Makita vacuum cleaner (Model 407), an optional hose 28 mm in inner diameter is necessary. 1/4" MAINTENANCE CAUTION: 1/4"...
 • Page 10 Drill point double flush trimming bit Ball bearing chamfering bit Fig.23 Fig.29 1/4" 1/4" 007140 006467 Corner rounding bit Ball bearing beading bit Fig.24 Fig.30 1/4" 1/4" 006468 007141 Ball bearing cove beading bit Chamfering bit Fig.31 Fig.25 006469 006462 Ball bearing roman ogee bit Fig.32 Cove beading bit...
 • Page 11: Технічні Характеристики

  працювати лише від однофазного джерела змінного визначена згідно з EN60745: струму. Він має подвійну ізоляцію, а отже може також підключатися до розеток без дроту заземлення. Модель RP0910 ENG905-1 Шум Режим роботи: різання пазів в МДФ Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Вібрація...
 • Page 12 Позначення обладнання: За допомогою скоб або інших затискних Фрезер / Електронний фрезер пристроїв слід закріпити та обперти деталь № моделі/ тип: RP0910,RP1110C до стійкої платформи. Утримання деталі є серійним виробництвом та руками або тілом не фіксує деталі та може Відповідає таким Європейським Директивам: призвести...
 • Page 13: Інструкція З Використання

  13. Обов'язково після вимкнення інструменту можна виконати шляхом повертання ручки заждіть доки голівка не зупиниться регулювання (1 мм за поворот). повністю, та лише тоді знімайте її з деталі. Повертаючи гайку налаштування штанги стопора по 14. Не торкайтесь полотна або деталі одразу годинниковій...
 • Page 14 КОМПЛЕКТУВАННЯ Дія вимикача. Fig.4 ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Перед вмиканням інструменту у мережу Перед тим, як зайнятись комплектуванням • • обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача інструменту, переконайтеся в тому, що він нормально спрацьовує і після відпускання вимкнений та відключений від мережі. повертається в положення "вимкнено". Встановлення...
 • Page 15: Технічне Обслуговування

  вставити напряму в основу інструмента відповідно до правої сторони в напрямку подачі. Це допоможе операції, що виконується. тримати її урівень зі стороною деталі. Під час підключення пилососа Makita (модель 407) Fig.8 потрібен додатковий шланг із внутрішнім діаметром Пряма лінійка 28 мм.
 • Page 16 Для видалення ковпачків щіткотримачів користуйтесь Голівки фрезера викруткою. Видаліть зношені вугільні щітки, вставте Пряма голівка нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів. Fig.18 мм Fig.17 Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або 1/4" регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування...
 • Page 17 Голівка для закруглення кутів Голівка для зенковки із кульковим підшипником Fig.24 Fig.30 мм мм 1/4" 006468 1/4" 007141 Голівка для зенковки із викружкою із кульковим підшипником Голівка для фальцювання Fig.31 Fig.25 мм мм 006469 006462 S-образна голівка із кульковим підшипником Fig.32 Голівка...
 • Page 18 Jest osiach) określona zgodnie z normą EN60745: podwójnie izolowane, dlatego też można je zasilać z gniazda bez uziemienia. Model RP0910 ENG905-1 Poziom hałasu i drgań Tryb pracy: Wycinanie rowków w płycie MDF Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Wytwarzanie drgań...
 • Page 19 Makita: metalowych zewnętrznych części Opis maszyny: elektronarzędzia i porażenie operatora. Frezarka górnowrzecionowa / Frezarka elektroniczna Należy używać zacisków innych Model nr/ Typ: RP0910,RP1110C praktycznych sposobów mocowania jest produkowane seryjnie oraz obrabianego przedmiotu stabilnej jest zgodne wymogami określonymi podstawy i jego podparcia.
 • Page 20: Opis Działania

  12. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia. głębokości cięcia. Precyzyjne regulacje głębokości Można uruchomić elektronarzędzie tylko osiągnąć można poprzez obracanie pręta ogranicznika wtedy, gdy jest trzymane w rękach. (jeden obrót odpowiada 1 mm) 13. Przed wyjęciem wiertła należy wyłączyć Obracając nakrętkę ustalającą pręta ogranicznika w narzędzie i odczekać...
 • Page 21 Włączanie Montaż lub demontaż końcówki Rys.4 Rys.6 UWAGA: UWAGA: Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci Zamontuj wiertło. Zawsze używaj w tym celu • • zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa klucza dostarczonego wraz z narzędziem. Luz lub poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu. nadmierne dokręcenie wiertła...
 • Page 22: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  Do podłączenia odkurzacza firmy Makita (Model 407), Podczas używania prowadnicy prostej pamiętaj o • niezbędny jest opcjonalny wąż o średnicy wewnętrznej jej zainstalowaniu po prawej stronie w kierunku 28 mm.
 • Page 23 Końcówki proste i do żłobienia rowków • Końcówki do krawędzi • Wiertło wyrównane podw. z końcówką przycinającą Końcówkido przycinania laminatu • Rys.23 Prowadnica prosta • Prowadnica wzoru 25 • Prowadnice wzoru • Nakrętka zabezpieczająca • Stożek zaciskowy 1/4" 1/4" • Stożek zaciskowy 6 mm, 8 mm 007140 •...
 • Page 24 Łożysko kulkowe do końcówki ukosującej Rys.29 1/4" 006467 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej Rys.30 006468 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej wklęsłości Rys.31 006469 Łożysko kulkowe do końcówk do esownicy Rys.32 006470...
 • Page 25 Acestea au o izolaţie dublă şi, drept urmare, pot fi determinată conform EN60745: utilizate de la prize fără împământare. ENG905-1 Model RP0910 Emisie de zgomot Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în Mod de funcţionare: tăiere nuturi în MDF conformitate cu EN60745: Emisia de vibraţii (a...
 • Page 26 Numai pentru ţările europene acesteia la corp nu prezintă stabilitate şi poate Declaraţie de conformitate CE conduce la pierderea controlului. Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Purtaţi mijloace de protecţie a auzului în cazul declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): unor perioade lungi de utilizare.
 • Page 27 17. Unele materiale conţin substanţe chimice care ATENŢIE: pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi Deoarece tăierea excesivă poate cauza • evitaţi contactul pielea. Respectaţi suprasolicitarea motorului dificultăţi în instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului controlarea sculei, adâncimea de tăiere nu trebuie 18.
 • Page 28 FUNCŢIONARE Rondelă de reglare a vitezei Pentru RP1110C Fig.5 ATENŢIE: Viteza sculei poate fi schimbată prin rotirea rondelei de Înainte de utilizare, asiguraţi-vă întotdeauna că • reglare a vitezei la un anumit număr între 1 şi 5. maşina se ridică automat la limitatorul superior şi Vitezele mai mari se obţin prin rotirea rondelei în direcţia freza nu iese în afară...
 • Page 29 în maşină. Ansamblul duzei de praf poate fi introdus şi • direct în talpa sculei, în funcţie de operaţia respectivă. Când conectaţi maşina la un aspirator Makita (model 407), este necesar un furtun cu diametrul interior de 28 ÎNTREŢINERE ATENŢIE: Asiguraţi-vă...
 • Page 30 Freze profilate Freză de rotunjit muchii Fig.24 Freză dreaptă Fig.18 1/4" 1/4" 1/4" 007141 1/4" Teşitor Fig.25 1/4" 007136 Freză pentru nuturi "U" Fig.19 006462 1/4" Freză de fălţuit convexă 007137 Fig.26 Freză pentru nuturi "V" Fig.20 006464 1/4" 006454 Freză...
 • Page 31 Freză de fălţuit cu rulment Fig.30 006468 Freză de fălţuit convexă cu rulment Fig.31 006469 Freză profilată cu rulment Fig.32 006470...
 • Page 32: Technische Daten

  Spannung angeschlossen werden. Das Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Werkzeug verfügt über ein doppelt isoliertes Gehäuse Achsen) nach EN60745: und kann daher auch an einer Stromversorgung ohne Schutzkontakt betrieben werden. Modell RP0910 ENG905-1 Geräuschpegel Arbeitsmodus: Schneiden Kerben Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt mitteldichte Faserplatten (MDF) gemäß...
 • Page 33 Bezeichnung des Geräts: Werkstück von Hand halten oder gegen Ihren Oberfräse / Elektronische Oberfräse Körper pressen, kann dies zu Unstabilität und Modelnr./ -typ: RP0910,RP1110C Kontrollverlust führen. in Serie gefertigt werden und Tragen Sie bei längeren Arbeiten einen den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Gehörschutz.
 • Page 34 Achten Sie auf die Einsatzdrehrichtung und Drehen Sie die Einstellungsmutter der Anschlagstange die Vorschubrichtung. gegen Uhrzeigersinn. Senken 12. Lassen Werkzeug nicht Anschlagstange, bis sie den Einstellbolzen berührt. unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit Richten Sie den Tiefenzeiger auf die Einteilung "0" aus. ihm, wenn Sie es in der Hand halten.
 • Page 35: Montage

  Zum Einstellen der Sechskantschrauben lösen Sie ACHTUNG: zunächst Sechskantmuttern Das Drehzahl-Einstellrad lässt sich nur bis 5 und • Sechskantschrauben und drehen diese dann. Nach zurück auf 1 drehen. Wird es gewaltsam über 5 Erreichen der gewünschten Position ziehen Sie die oder 1 hinaus gedreht, lässt sich die Drehzahl Sechskantmuttern während...
 • Page 36: Wartung

  Wenn Führungsschiene verwenden, • Wenn Sie einen Makita-Staubsauger an das Werkzeug bringen Sie sie in Vorschubrichtung auf der anschließen, können Sie sauberer arbeiten. rechten Seite an. Dies hält sie eng an der Seite Bringen Sie das Stutzenset und den Absaugstutzen am des Werkstücks.
 • Page 37 007136 unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. Einsatz für "U"-Nut ZUBEHÖR Abb.19 ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • 1/4" beschrieben ist, empfehlen folgende 007137 Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze Einsatz für "V"-Nut...
 • Page 38 Viertelkreisfräser Kugellager-Bördeleinsatz Abb.24 Abb.30 1/4" 006468 1/4" 007141 Kugellager-Wölbungsbördeleinsatz Abb.31 Anfaseinsatz Abb.25 006469 Kugellager-Hohlkehleneinsatz 006462 Abb.32 Wölbungsbördeleinsatz Abb.26 006470 006464 Kugellager-Flachzuschneider Abb.27 1/4" 006465 Kugellager-Viertelkreisfräser Abb.28 1/4" 006466 Kugellager-Anfaseinsatz Abb.29 1/4" 006467...
 • Page 39: Részletes Leírás

  A szerszámot kizárólag olyan egyfázisú, váltóáramú EN60745 szerint meghatározva: hálózatra szabad kötni, amelynek feszültsége Típus RP0910 megegyezik az adattábláján szereplő feszültséggel. A szerszám kettős szigetelésű, ezért földelővezeték Munka mód: horonyvágás MDF-ben nélküli aljzatról is működtethető. Vibráció kibocsátás (a ) : 8,0 m/s ENG905-1 Bizonytalanság (K): 1,5 m/s...
 • Page 40 EK Megfelelőségi nyilatkozat rögzítse és támassza meg a munkadarabot Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős egy szilárd padozaton. A munkadarab a kezével gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita vagy a testével való megtartás esetén instabil gép(ek): lehet és az uralom elvesztéséhez vezethet.
 • Page 41: Működési Leírás

  17. Némelyik anyag mérgező vegyületet VIGYÁZAT: tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése Mivel a túlzott vágás a motor túlterhelését vagy a • elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az szerszám nehéz irányíthatóságát okozhatja, a anyag szállítójának biztonsági utasításait. vágási mélység nem lehet 15 mm-nél nagyobb egy 18.
 • Page 42 ÜZEMELTETÉS Sebességszabályozó tárcsa RP1110C típus Fig.5 VIGYÁZAT: A szerszám forgási sebessége a sebességszabályozó A használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a • tárcsa elforgatásával állítható az 1 és 5 közötti fokozatok szerszám háza automatikusan felemelkedik a felső között. határhoz és a marófej nem emelkedik ki a Nagyobb lesz a sebesség, ha a tárcsát az 5 szám szerszám talplemezéből amikor a rögzítőgombot irányába forgatja.
 • Page 43 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van Fig.15 szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, Tisztább megmunkálásokat végezhet, ha a szerszámot keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. egy Makita porszívóhoz csatlakoztatja. Egyenes és horonykiképző vágószerszámok • Szerelje a szívócsövet és a porkifúvót a szerszámra. Élkiképző vágószerszámok •...
 • Page 44 Felsőmaró vágószerszámok Sarokkerekítő vágószerszám Fig.24 Egyenes vágószerszám Fig.18 1/4" 1/4" 1/4" 007141 1/4" Éllemunkáló vágószerszám Fig.25 1/4" 007136 "U" vájatmaró vágószerszám Fig.19 006462 1/4" Mélyperemező vágószerszám 007137 Fig.26 "V" vájatmaró vágószerszám Fig.20 1/4" 006464 006454 Golyóscsapágyas szintszélező vágószerszám Fecskefarkú marófej Fig.27 Fig.21 1/4"...
 • Page 45 Golyóscsapágyas peremező vágószerszám Fig.30 006468 Golyóscsapágyas mélyperemező vágószerszám Fig.31 006469 Golyóscsapágyas antik hullám kiképző vágószerszám Fig.32 006470...
 • Page 46: Technické Údaje

  Je vybavené dvojitou izoláciou a preto sa môže určená podľa normy EN60745: používať pri zapojení do zásuviek bez uzemňovacieho vodiča. Model RP0910 ENG905-1 Hluk Režim činnosti : rezanie drážok v MDF Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená...
 • Page 47 Vyhlásenie o zhode so smernicami spôsobom zaistite a podoprite obrobok k Európskeho spoločenstva stabilnému povrchu. Pri držaní obrobku rukou Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca alebo opretý oproti telu nebude stabilný a môžete prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky nad ním stratiť kontrolu.
 • Page 48: Popis Funkcie

  15. Neumažte základňu nástroja neúmyselne Nylonová matica riedidlom, benzínom, olejom a pod. Môžu Fig.2 vzniknúť praskliny v základni nástroja. Otočením nylonovej matice je možné nastaviť horný limit 16. Vždy používajte nože so správnym priemerom tela nástroja. Keď sa hrot ostria stiahne späť viac, ako drieku ostria a také, ktoré...
 • Page 49 uzamykacie tlačidlo vráti automaticky. Potom uvoľnite Ak chcete ostrie odstrániť, nasledujte inštalačný postup spúšťač spínača. v opačnom poradí. Po uvoľnení spúšťača spínača bude odomykacia funkcia Fig.7 fungovať, zabránilo potiahnutiu spínača PRÁCA spúšťača. Otočný ovládač rýchlosti POZOR: Pre RP1110C Pred úkonom sa vždy uistite, že sa telo nástroja •...
 • Page 50 Fig.11 výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či Vodidlo vzorkovnice (doplnok) nastavovanie robené autorizovanými servisnými Fig.12 strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Vodidlo vzorkovnice poskytuje objímku, cez ktorú ostrie Makita. prechádza, čím umožňuje použitie nástroja vzorkovnicovými modelmi.
 • Page 51 Ostria hornej frézy Ostrie na zaobľovanie rohu Fig.24 Rovné ostrie Fig.18 1/4" 1/4" 1/4" 007141 1/4" Zošikmujúce ostrie Fig.25 1/4" 007136 Ostrie žliabkované v tvare "U" Fig.19 006462 1/4" Ostrie na obrubovanie rohovej lišty 007137 Fig.26 Ostrie žliabkované v tvare "V" Fig.20 006464 1/4"...
 • Page 52 Obrubovacie ostrie na guličkové ložisko Fig.30 006468 Ostrie na obrubovanie rohovej lišty guličkového ložiska Fig.31 006469 Ostrie na rímsky lomený oblúk guličkového ložiska Fig.32 006470...
 • Page 53 Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez podle normy EN60745: zemnicího vodiče. ENG905-1 Model RP0910 Hlučnost Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy Pracovní režim: frézování drážek do MDF EN60745: Vibrační...
 • Page 54 Prohlášení ES o shodě Před zahájením provozu pečlivě zkontrolujte Společnost Makita Corporation jako odpovědný pracovní nástroj, zda nevykazuje známky výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: trhlin nebo poškození. Popraskaný nebo popis zařízení: poškozený nástroj je nutno okamžitě vyměnit. Horní frézka / Elektronická horní frézka Neřežte hřebíky.
 • Page 55: Popis Funkce

  nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte nástroje pod kontrolou, neměla by hloubka řezu při si bezpečnostní materiálové listy dodavatele. jednotlivém průchodu řezání drážek nástrojem o 18. Vždy používejte protiprachovou masku / průměru 8 mm přesáhnout 15 mm. respirátor odpovídající materiálu, se kterým Při řezání...
 • Page 56 PRÁCE Otočný volič rychlosti U modelu RP1110C Fig.5 POZOR: Rychlost nástroje lze regulovat přesunutím otočného Před zahájením provozu se vždy přesvědčte, zda • voliče otáček na požadované nastavení od 1 do 5. se tělo nástroje automaticky zvedne na horní limit Vyšších otáček se dosahuje při otáčení...
 • Page 57 Sestavu prachové hubice lze do základny • Sestava hubice nástroje podle druhu prováděné činnosti zasunout také • přímo. Při připojování k odsavači prachu Makita (model 407) je nutno použít hadici s vnitřním průměrem 28 mm (volitelné příslušenství). ÚDRŽBA POZOR: Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu •...
 • Page 58 Frézovací nástroje Nástroj na zaoblování rohů Fig.24 Přímý nástroj Fig.18 1/4" 1/4" 1/4" 007141 1/4" Úkosovací nástroj Fig.25 1/4" 007136 Nástroj pro drážkování „U" Fig.19 006462 1/4" Obrubovací nástroj na lišty 007137 Fig.26 Nástroj pro drážkování „V" Fig.20 006464 1/4" 006454 Lemovací...
 • Page 59 Obrubovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.30 006468 Obrubovací nástroj na lišty s kuličkovým ložiskem Fig.31 006469 Profilovací nástroj Roman Ogee s kuličkovým ložiskem Fig.32 006470...
 • Page 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884320C971...

This manual is also suitable for:

Rp1110c