Download Table of Contents Print this page

Makita 9564PC Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9564PC:

Advertisement

Angle Grinder
GB
Vinkelslipmaskin
S
Vinkelsliper
N
Kulmahiomakone
FIN
Leņķa slīpmašīna
LV
Kampinis šlifuoklis
LT
Nurklihvkäi
EE
Угловая шлифмашина
RUS
9564PC
9564PCV
9565PC
9565PCV
9566PC
9566PCV
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 9564PC

 • Page 1 Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Vinkelslipmaskin BRUKSANVISNING Vinkelsliper BRUKSANVISNING Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE Leņķa slīpmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kampinis šlifuoklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Nurklihvkäi KASUTUSJUHEND Угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9564PC 9564PCV 9565PC 9565PCV 9566PC 9566PCV...
 • Page 2 008370 008371 008372 008373 008374 008375 008376 008377 008378 008380 008379 008381...
 • Page 3: Specifications

  Vibration vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-3: For Model 9564PC,9564PCV Work mode : surface grinding ENG101-1 Vibration emission (a ) : 10 m/s h,AG For European countries only Uncertainty (K) : 1.5 m/s Noise...
 • Page 4: Ec Declaration Of Conformity

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN break apart during this test time. Authorized Representative in Europe: Wear personal protective equipment. Makita International Europe Ltd. Depending on application, use face shield, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 safety goggles safety glasses.
 • Page 5 13. Do not run the power tool while carrying it at designed for the selected wheel. Wheels for your side. Accidental contact with the spinning which the power tool was not designed cannot be accessory could snag your clothing, pulling the adequately guarded and are unsafe.
 • Page 6: Functional Description

  f) Use extra caution when making a “pocket 29. For tools intended to be fitted with threaded cut” into existing walls or other blind areas. hole wheel, ensure that the thread in the wheel The protruding wheel may cut gas or water pipes, is long enough to accept the spindle length.
 • Page 7 ASSEMBLY Do not pull the switch lever forcibly without pushing • in the lock-off lever. To prevent the switch lever from accidentally pulled, a CAUTION: lock-off lever is provided. To start the tool, pull the Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 8: Maintenance

  Grinding and sanding operation If you need any assistance for more details regarding Fig.11 these accessories, ask your local Makita Service Center. ALWAYS hold the tool firmly with one hand on housing Wheel guard (Wheel cover) and the other on the side handle. Turn the tool on and •...
 • Page 9 Bullernivån under drift kan överstiga 85 dB(A). får därför också anslutas till ojordade vägguttag. Använd hörselskydd. ENG208-2 Vibration För modell 9564PC,9564PCV Det totala vibrationsvärdet (treaxlig vektorsumma) ENG101-1 bestämt enligt EN60745-2-3: Gäller endast Europa Arbetsläge: planslipning...
 • Page 10: Eg-Deklaration Om Överensstämmelse

  Auktoriserad representant i Europa: skyddsförkläde stoppar små bitar Makita International Europe Ltd. slipmaterial eller fragment från arbetsstycket. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande 8JD, ENGLAND materialrester som orsakas av olika arbeten. GEB033-2 Dammskyddet måste kunna filtrera partiklar som...
 • Page 11 kan fastna i dina kläder, och dra in tillbehöret mot inte tillverkats för maskinen kan inte skyddas kroppen. tillräckligt och är inte tillförlitliga. 14. Rengör regelbundet maskinens b) Sprängskyddet måste vara ordentligt fäst vid ventilationsöppningar. Motorns fläkt suger in maskinen och placerat för maximal säkerhet, damm i höljet och överdriven ansamling av så...
 • Page 12 Säkerhetsvarningar särskilt vid slipning: 30. Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt a) Använd inte för stora slipskivor. Följ fastsatt. tillverkarens rekommendationer när du väljer 31. Se upp för gnistsprut. Håll maskinen på ett slipskiva. Större slippapper som sticker ut utanför sådant sätt att gnistorna flyger i riktning bort underlaget ger risk för rivning och kan orsaka från dig, övriga personer eller brännbart kärvning, rivning av skivan eller bakåtkast.
 • Page 13 avtryckaren för att stoppa den. Montera sidohandtaget Fig.4 Ratt för hastighetsinställning FÖRSIKTIGT! Fig.3 Kontrollera alltid att sidohandtaget sitter fast Rotationshastigheten ställs genom vrida • ordentligt innan arbetet påbörjas. hastighetsinställningen till ett värde mellan 1 och 5. Skruva fast sidhandtaget ordentligt på rätt plats på Hastigheten blir högre när inställningen vrids mot 5.
 • Page 14 Starta tillsatserna för de syften de är avsedda för. maskinen och börja därefter att slipa arbetsstycket. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver I allmänhet är det lämpligt att hålla kanten på ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 15: Tekniske Data

  Bruk hørselvern. kan derfor også brukes i kontakter uten jordledning. ENG208-2 Vibrasjon totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) For modell 9564PC,9564PCV bestemt i henhold til EN 60745-2-3: ENG101-1 Arbeidsmåte: overflatesliping Gjelder bare land i Europa Genererte vibrasjoner (a ) : 10 m/s h,AG Støy...
 • Page 16 Autorisert representant i Europa: maksimal hastighet, uten belastning, i ett Makita International Europe Ltd. minutt. Skadd tilbehør vil vanligvis gå i stykker i Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 løpet av en slik test.
 • Page 17 ledningen kuttes av eller henge fast og hånden eller tilbakeslag. eller armen din kan bli trukket inn til det roterende Ikke bruk sagkjedeblad tilbehøret. treskjærerarbeid eller et tannet sagblad. Slike 12. Ikke legg ned elektroverktøyet før tilbehøret blad forårsaker regelmessige tilbakeslag og tap av har stoppet helt.
 • Page 18 Støttene må plasseres under arbeidsstykket på hull. begge sider, nær kuttet kanten 28. Bruk bare flenser som er spesifisert for denne arbeidsstykket. maskinen. f) Vær ekstra forsiktig når du foretar et innstikk i 29. For maskiner som er beregnet på å bli utstyrt eksisterende vegger eller andre områder uten med gjengehullsskive, må...
 • Page 19 Bryterfunksjon Når belastningen på verktøyet overstiger tillatte • nivåer, reduseres dessuten pådraget på motoren Fig.2 for å unngå overbelastning. Når belastningen er FORSIKTIG: nede på tillatte nivåer igjen, vil verktøyet fungere Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid •...
 • Page 20 Makitas autoriserte Unngå at skiven hopper eller setter seg fast, særlig • servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. ved sliping av hjørner, skarpe kanter osv. Dette kan føre til at du mister kontrollen, og at maskinen slår TILBEHØR...
 • Page 21: Tekniset Tiedot

  Työskentelyn aikana melutaso voi ylittää 85 dB (A). maadoittamattomaan pistorasiaan. Käytä kuulosuojaimia. ENG208-2 Värähtely Malli 9564PC,9564PCV Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) ENG101-1 määrätään EN60745-2-3 mukaisesti: Vain Euroopan maissa Työtila: pinnan hionta Melu Tärinän päästö...
 • Page 22 Malli; työkalun karaan täsmälleen. Lisävarusteet, 9564PC,9564PCV,9565PC,9565PCV,9566PC,9566PCV joiden reiät eivät vastaa työkalun kiinnitysosaa, Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää toimivat epätasapainossa, värähtelevät liikaa ja seuraavien standardien vaatimukset; saattavat aiheuttaa hallinnan menetyksen. EN60745, EN55014 ja EN61000 neuvoston direktiivien Älä käytä viallisia liävarusteita. Ennen jokaista 2004/108/EY ja 98/37/EY mukaisesti.
 • Page 23 voi katketa tai repeytyä ja kätesi voi joutua Älä käytä laitteessa moottorisahan pyörivään lisävarusteeseen. puunleikkuuterää tai hammastettua terää. Ne 12. Älä koskaan laita tehokonetta alas, ennen kuin aiheuttavat toistuvasti takapotkuja ja hallinnan lisävaruste on täysin pysähytynyt. Pyörivä menettämisen. lisävaruste tarrata pintaan vetää...
 • Page 24 e) Vähennä laikan takertelu- ja takapotkuriskiä 26. Noudata valmistajan antamia ohjeita laikkojen tukemalla paneelit ja ylisuuret työkappaleet oikeasta asennuksesta ja käytöstä. Käsittele huolellisesti. Isot työkappaleet pyrkivät laikkoja varoen ja säilytä niitä turvallisessa taipumaan omasta painostaan. Levy on tuettava paikassa. molemmilta puolilta sekä leikkuulinjan vierestä että 27.
 • Page 25 Kytkimen toiminta laskee taas sallittuun arvoon, työkalu toimii normaalisti. Kuva2 HUOMAUTUS: Pehmeä käynnistys Tarkasta aina ennen työkalun liittämistä Pehmeä käynnistys, kytkettäessä virta kone • • virtalähteeseen, että kytkinvipu kytkeytyy oikein ja käynnistyy hitaasti. palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan. KOKOONPANO Älä...
 • Page 26 Käytön jälkeen katkaise koneesta aina virta ja • Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai odota, kunnes laikka on täysin pysähtynyt ennen laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. kuin lasket koneen käsistä. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun Hionta käyttötarkoitukseen.
 • Page 27 Eiropas standartu, tāpēc Lietojiet ausu aizsargus. tos var izmantot bez zemējuma. ENG208-2 Vibrācija Vibrācijas kopējā vērtība (trīsasu vektora summa) Modelim 9564PC,9564PCV noteikta atbilstoši EN60745-2-3: ENG101-1 Darba režīms: virsmas slīpēšana Tikai Eiropas valstīm Vibrācijas emisija (a ): 10 m/s...
 • Page 28: Ek Atbilstības Deklarācija

  Ja mehanizētais 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPĀNA darbarīks vai piederums nokrīt, pārbaudiet, vai Pilnvarotais pārstāvis Eiropā: nav radušies bojājumi vai ierīkojiet nebojātu Makita International Europe Ltd. piederumu. Pēc piederuma pārbaudes un Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 ierīkošanas atkāpieties...
 • Page 29 spriegumu mehanizētā darbarīka metāla daļām, pārvieto darbarīku virzienā pretēji ripas kustībai. un darba veicējs var saņemt elektrisko triecienu. d) Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet piederuma rotējošam piederumam. Ja zaudēsiet vadību, atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem.
 • Page 30 rotē, pretējā gadījumā var rasties atsitiens. nekvalitatīvu uzstādīšanu nepareizi Pārbaudiet un veiciet attiecīgus pasākumus, lai līdzsvarotu ripu. likvidētu ripas aizķeršanās cēloņus 21. Lai veiktu slīpēšanu, izmantojiet d) Neatsāciet griešanas darbību, darbarīkam paredzēto slīpripas virsmu. atrodoties apstrādājamajā virsmā. Ļaujiet ripai 22. Sargieties no dzirkstelēm. Turiet darbarīku tā, sasniegt pilnu ātrumu...
 • Page 31 smagas traumas. Modelim 9566PCV Cipars (apgriezieni minūtē) SAGLABĀJIET ŠOS 4 000 NORĀDĪJUMUS. 5 000 6 500 8 000 10 000 FUNKCIJU APRAKSTS 008414 UZMANĪBU: UZMANĪBU: Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, • Ja instruments ilgstoši darbojas ar nelielu ātrumu, • vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts motors tiks pārslogots un sakarsīs.
 • Page 32 izcilnis sakristu ar gultņa ieliktņa ierobu. Tad pagrieziet NEKAD nesitiet slīpripu pret apstrādājamo virsmu. • slīpripas aizsargu grādiem pretēji Izvairieties no ripas lēkāšanas un sadursmes ar • pulksteņrādītāja virzienam. Pārliecinieties, ka skrūve ir šķēršļiem, it īpaši stūru, asu malu utt. apstrādes cieši pievilkta.
 • Page 33 Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Slīpripas aizsargs (Slīpripas vāks) • Iekšējais atloks •...
 • Page 34 Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti 85 dB (A). todėl juos galima jungti į elektros lizdą neįžemintus. Dėvėkite ausų apsaugą. ENG208-2 Vibracija Modeliui 9564PC,9564PCV Bendra vibracijos reikšmė (trijų ašių vektorių suma), ENG101-1 nustatyta pagal EN60745-2-3: Tik Europos šalims Darbinis režimas: paviršiaus šlifavimas Triukšmas...
 • Page 35 Patikrinę ir sumontavę priedą patys būkite ir Įgaliotasis atstovas Europoje: aplinkiniams nurodykite būti toliau Makita International Europe Ltd. besisukančių priedų ir paleiskite įrankį veikti Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 didžiausiu nulinės apkrovos greičiu 1 minutę. 8JD, ENGLAND (ANGLIJA) Paprastai sugadinti priedai tokio patikrinimo metu GEB033-2 iškrenta.
 • Page 36 Saugiai atitraukite laidą greitai d) Ypatingai saugokitės apdirbdami kampus, besisukančio priedo. netektumėte aštrius kraštus t.t. Stenkitės priedo savitvardos, galite perkirsti ar užkliudyti laidą, o nesutrenkti ir neužkliudyti. Besisukantis priedas jūsų plaštaką arba ranką gali įtraukti greitai gali užsikabinti ar atsitrenkti į kampus, aštrius besisukantis priedas.
 • Page 37 tinkamų veiksmų, pašalintumėte disko 23. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį užstrigimo priežastį. tik laikydami rankomis. d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas 24. Nelieskite ruošinio iškart po naudojimo; jis ruošinyje. Leiskite, kad diskas pasiektų visą gali būti itin karštas ir nudeginti odą. greitį...
 • Page 38: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS DĖMESIO: Jeigu įrenginys be pertraukos ilgą laiką veikia • mažu greičiu, variklis patiria perkrovą ir įkaista. DĖMESIO: Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 5 ir Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • • atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti veikimą...
 • Page 39: Techninė Priežiūra

  šepetėlius, atlikti techninės pavojingo disko lūžimo pavojų. priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis VISUOMET pakeiskite diską, jei įrankis iškrito • kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia šlifavimo metu. naudoti tiktai kompanijos „Makita" pagamintas NIEKADA nedaužykite šlifavimo disko į ruošinį. • atsargines dalis.
 • Page 40 Guminis pagrindas • Abrazyviniai diskai • Fiksavimo varžtas (šlifavimo diskui) • Fiksavimo galvutės raktas • Vielinis šepetėlis • Kūginis vielinis šepetėlis 85 • Šoninė rankena • Dulkes renkantis disko saugiklis •...
 • Page 41: Tehnilised Andmed

  Kasutage kõrvakaitsmeid. maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult. ENG208-2 Vibratsioon Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljelise vektori summa) Mudelile 9564PC,9564PCV on kindlaks määratud EN60745-2-3 järgi: ENG101-1 Töörežiim: pinna lihvimine Ainult Euroopa riikidele Vibratsiooni emissioon (a ): 10 m/s h,AG Müra...
 • Page 42 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAAPAN pöörlevast lisatarvikust eemale ja käitage Volitatud esindaja Euroopas: elektritööriista maksimaalsel koormusvabal Makita International Europe Ltd. kiirusel üheks minutiks. Kahjustatud lisatarvikud Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 lähevad tavaliselt selle testi ajal katki. 8JD, INGLISMAA Kandke isiklikku kaitsevarustust.
 • Page 43 12. Ärge pange elektritööriista kunagi maha enne, põhjustada pöörleva tarviku kinnijäämist ja kontrolli kui tarviku liikumine pole täielikult peatunud. kaotamist või tagasilööki. Pöörlev tarvik võib pinnal liikumist jätkata, Ärge kinnitage saeketi külge põhjustades elektritööriista väljumise teie kontrolli puunikerdustera hambulist saetera. alt.
 • Page 44 lõikesse. elektritööriist taaskäivitatakse põhjustada põletushaavu. töödeldavas detailis, võib ketas kinni kiiluda, üles 25. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks liikuda või tagasi põrkuda. enne igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja e) Lõiketera kinnikiilumise ja tagasilöögi riski akukassett eemaldatud. minimeerimiseks toestage paneelid või...
 • Page 45 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS HOIATUS: Mootor kuumeneb liialt, kui tööriista kaua aega • katkestamatult madalal kiirusel kasutatakse. HOIATUS: Tööriista selliselt kasutamine koormab mootori üle. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Kiiruseregulaatorit saab keerata ainult numbrini 5 reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja •...
 • Page 46 See vôib pôhjustada lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati ohtlike tagasilööke. tuleb kasutada Makita varuosi. ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista puidu •...
 • Page 47 TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 48: Русский Язык

  (A), определенный по следующим параметрам розеткам без провода заземления. EN60745-2-3: Уровень звукового давления (L ) : 82 дБ (A) Погрешность (К): 3 дБ (A) Для модели 9564PC,9564PCV Уровень шума при выполнении работ может ENG101-1 превышать 85 дБ (А). Только для европейских стран...
 • Page 49: Декларация О Соответствии Ес

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ) Принадлежности с отверстием под оправку, не Уполномоченный представитель в Европе: соответствующим установочным размерам Makita International Europe Ltd. инструмента, разбалансируются и начнут Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 сильно вибрировать, что может привести к...
 • Page 50 посторонних из рабочей зоны, встаньте в 14. Регулярно прочищайте вентиляционные стороне от плоскости вращения отверстия инструмента. Вентилятор принадлежности и включите инструмент на электродвигателя засасывает пыль внутрь максимальной мощности без нагрузки, дав корпуса, а значительные отложения ему поработать в течение одной минуты. металлической...
 • Page 51 d) Соблюдайте особую осторожность при b) Не становитесь на одной линии или обработке углов, острых краев и т.п. Не позади вращающегося круга. Если во время допускайте рывков и блокировки операции круг движется от вас, то при отдаче принадлежности. Углы, острые края или рывки вращающийся...
 • Page 52 биения проволочного круга или щетки об 31. Следите за образующимися искрами. ограждение. Проволочный круг или щётка Держите инструмент таким образом, что могут увеличиваться в диаметре под искры были направлены от вас, других лиц воздействием нагрузки и центробежных сил. или горючих материалов. Дополнительные...
 • Page 53 Замок вала ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Рис.1 Если инструментом пользоваться непрерывно • на низкой скорости в течение ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: продолжительного времени, двигатель будет Никогда не задействуйте замок вала при • перегружен и нагреется. вращающемся шпинделе. Это может привести к Диск регулировки скорости можно поворачивать повреждению...
 • Page 54 градусов против часовой стрелки. Обязательно ВСЕГДА меняйте диск, если при шлифовании • крепко закрутите болт. инструмент упал. Для снятия кожуха диска выполните процедуру НИКОГДА не ударяйте и не бейте • установки в обратном порядке. шлифовальный диск или круг об Для инструмента с ограждением диска с обрабатываемую...
 • Page 55 использованием запасных частей только производства компании Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884754B980...

This manual is also suitable for:

9566pc9566pcv9564pcv9565pc9565pcv

Table of Contents