Download Print this page

Silvercrest SDRB 1000 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SDRB 1000 A1-06/11-V2
IAN: 68982
Steam Brush SDRB 1000 A1
Steam Brush
Höyrysilitysharja
Operating instructions
Käyttöohje
Ångborste
Dampbørste
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Dampfbürste
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SDRB 1000 A1

 • Page 1 Steam Brush SDRB 1000 A1 Steam Brush Höyrysilitysharja Operating instructions Käyttöohje Ångborste Dampbørste Bruksanvisning Betjeningsvejledning Dampfbürste Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SDRB 1000 A1-06/11-V2 IAN: 68982...
 • Page 2 SDRB 1000 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Safety instructions Intended Use Technical data Items supplied Description of the appliance Before the First Usage Operation Filling with water..........................7 Attaching/detaching the brush attachment ...................8 Steam brush function........................8 Clothing care ............................8 Curtain and soft furnishing care......................9 Fluff brush ............................9 Ironing function ..........................9 After using the steam brush......................10 Cleaning and care...
 • Page 4: Safety Instructions

  STEAM BRUSH Safety instructions Risk of Burns! •When the appliance is hot, grasp it only by the handle. •Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. •Never hold your hand over the steam spray or on hot me- tal parts.
 • Page 5 Risk of fire! Risk of Injury! •Never leave unattended a steam brush that is hot, switched on or connected to the mains power supply. •Put the appliance into storage only when it has cooled down. •Place the appliance on level and heat resistant surfaces only with the stand folded out.
 • Page 6 •To disconnect from the power source, pull only on the plug itself, not on the cable. •Never bend (kink) or crush the power cable. Arrange it in such a way that it cannot come into contact with hot surfa- ces and so that no-one can step on it or trip over it. •After every usage, before cleaning the appliance and when refilling with water, remove the plug from the mains power socket.
 • Page 7 •Under NO circumstance should you use the appliance if it shows visible signs of damage, has fallen or leaks water. Arrange for it to be repaired by qualified specialists. •Discontinue use of the appliance if the anti-kink protection on the power cable is damaged! •This appliance may only be used by children aged 8 years or more and by individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or know-...
 • Page 8: Intended Use

  Items supplied Attention! • Should the care instructions in the clothing item forbid ironing (Symbol ), you may not use the Steam Brush steam brush on it. Should you do so, the clothing Brush attachment item could be permanently damaged. Measuring beaker •...
 • Page 9: Operation

  • Fill the water tank 1 with water (see chapter "Fil- Do not use chemically distilled water. This would ling with water"). irreparably damage the appliance. • Insert the power plug 7 into a correctly installed and earthed mains power socket. Should the mains water at your locality be rated as •...
 • Page 10: Attaching/Detaching The Brush Attachment

  Note: • Close the water fill opening 2 to the water tank 1. Ensure that the lug on the water fill opening 2 For the steam blast function, set the temperature sits in the indentation on the lid. Only in this way regulator 3 to at least •••.
 • Page 11: Curtain And Soft Furnishing Care

  • Should the heating-up control lamp 5 start to glow Washing label Type of material Temperature during the process, release the steam blast button 8 regulator 3 • and wait a few seconds until the heating-up control Chemical fibres, (low e.g.
 • Page 12: After Using The Steam Brush

  Storage • If you want to put the appliance down during use, fold out the stands 9 to the front and place the appliance on them. When you are ready to reu- Attention! se the appliance, simply fold the stands 9 back Remove the plug 7 from the power socket and allow to the rear.
 • Page 13: Disposal

  Disposal Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) Do not dispose of the appliance in your E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 68982 normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2002/96/EC. Service Ireland Tel.: 1890 930 034 Dispose of the appliance through an approved dis- (0,08 EUR/Min., (peak)) posal centre or at your community waste facility.
 • Page 14 - 12 -...
 • Page 15 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Turvallisuusohjeita Määräystenmukainen käyttö Tekniset tiedot Toimituslaajuus Laitteen kuvaus Ennen ensimmäistä käyttöä Käyttö Veden täyttäminen .........................19 Harjaosan laittaminen paikalleen/poistaminen................20 Höyryharjatoiminto ........................20 Vaatteiden hoito ..........................20 Verhojen ja pehmusteiden hoito ....................21 Nukkaharja.............................21 Silitystoiminto ..........................21 Höyryharjan käytön jälkeen ......................21 Puhdistus ja hoito Kalkinpoisto ............................22 Säilytys Toimintahäiriöiden korjaaminen...
 • Page 16: Turvallisuusohjeita

  HÖYRYSILITYSHARJA Turvallisuusohjeita Palovamman vaara! •Tartu laitteeseen vain kahvasta, kun se on kuuma. •Lapsia tulee valvoa, jotta varmistettaisiin, etteivät he leiki laitteella. •Älä milloinkaan pidä käsiäsi höyryssä tai kuumissa metal- liosissa. •Älä milloinkaan avaa vesisäiliötä käytön aikana täyttötar- koituksessa. Anna laitteen ensiksi jäähtyä ja vedä verkkopi- stoke pois verkkopistorasiasta.
 • Page 17 Palovaara! Loukkaantumisvaara! •Älä koskaan jätä kuumaa tai päällekytkettyä höyryharjaa ilman valvontaa. •Laita laite säilöön vain kun se on jäähtynyt. •Laita laite vain auki taitetulle jalustalle tasaiselle ja kuuman- kestävälle alustalle. Laitteen täytyy seisoa tukevasti, kun se lasketaan pois kädestä. •Silitä ainoastaan hoito-ohjeissa annetuilla ja materiaalille soveltuvilla lämpötiloilla.
 • Page 18 •Vedä aina pelkästä pistokkeesta, älä koskaan johdosta. •Älä taita tai purista virtajohtoa, ja asenna se niin, ettei se joudu kosketukseen kuumien pintojen kanssa tai ettei ku- kaan voi astua sen päälle tai kompastua siihen. •Vedä verkkopistoke irti ennen puhdistusta, ennen veden täyttämistä...
 • Page 19 •Älä missään tapauksessa käytä laitetta, jos siinä on näky- viä vaurioita tai jos se on pudonnut tai jos siitä vuotaa vet- tä. Anna laite ensin pätevien ammattihenkilöiden korjatta- vaksi. •Älä käytä laitetta, jos virtajohdon suoja on vahingoittunut! •Yli 8 vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensori- set tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla on vähän kokemusta ja tietoa saavat käyttää...
 • Page 20: Määräystenmukainen Käyttö

  Toimituslaajuus Huomio! • Mikäli vaatekappaleen hoito-ohjeissa kielletään silittäminen (symboli ), et saa käsitellä Höyryharja vaatekappaletta höyryharjalla. Vaatekappale Harjalisäosa voisi siinä tapauksessa vahingoittua. Mitta-astia • Laitteen vesisäiliöön saa täyttää yksinomaan Käyttöohje vesijohtovettä (tai tislattua vettä ja vesijohtovettä sekoitettuna). Laite voi muussa tapauksessa Laitteen kuvaus vaurioitua.
 • Page 21: Käyttö

  • Aseta lämpötilansäädin 3 asentoon „MAX“. Ihanteellisen höyrytoiminnon pidentämiseksi tulee • Kuumenna höyrysilitysharjaa muutama minuutti vesijohtoveteen sekoittaa tislattua vettä taulukon korkeimmalla tasolla. Tämä poistaa valmistukse- mukaisesti. sta peräisin olevat jäämät raudan pohjasta 0. • Paina höyrytyspainiketta 8 muutamia kertoja Tislatun veden suhde Veden kovuus niin, että...
 • Page 22: Harjaosan Laittaminen Paikalleen/Poistaminen

  Harjaosan laittaminen paikalleen/ Ohje: poistaminen Kun ensimmäinen höyrysuihke laukaistaan lämmittä- misen jälkeen, saattaa höyrytyspainiketta 8 joutua Huomio! painamaan useamman kerran peräkkäin. Älä koskaan irrota harjaosaa w tai kiinnitä sitä Laite on käyttövalmis. laitteeseen laitteen ollessa kuuma. Huomio! Palovamman vaara! Höyryharjaa voidaan käyttää kaikkien vaatekappa- leiden käsittelyyn.
 • Page 23: Verhojen Ja Pehmusteiden Hoito

  Verhojen ja pehmusteiden hoito Ohje: • Laskokset ja rypyt voidaan poistaa kangastavarasta Aloita epävarmassa tapauksessa alhaisimmalla ripustamalla ne tangolle. lämpötilalla ja nosta sen jälkeen lämpötilaa. • Noudata tässäkin kohdassa “Vaatteiden hoito” Suosittelemme, että aroille kankaille suoritetaan annettuja ohjeita. silityskoe näkymättömässä kohdassa (sisäpuolen •...
 • Page 24: Puhdistus Ja Hoito

  Puhdistus ja hoito Toimintahäiriöiden korjaaminen Loukkaantumisvaara! Höyryharjasta ei tule ollenkaan höyryä tai vain hyvin vähän: Vedä pistoke irti pistorasiasta ennen puhdistusta 7. Vesi on loppunut höyryharjasta. Täytä vesisäiliö 1 On olemassa sähköiskun vaara! Anna laitteen jäähtyä. Palovamman vaara! vedellä (ks. „Veden täyttäminen“). Varo! Höyryharja ei kuumene: Älä...
 • Page 25: Takuu & Huolto

  Takuu & huolto Maahantuoja Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on KOMPERNASS GMBH valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen BURGSTRASSE 21 toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- 44867 BOCHUM, GERMANY massaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi- www.kompernass.com steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu- ton lähettäminen huoltoon.
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 Indholdsfortegnelse Side Säkerhetsanvisningar Föreskriven användning Tekniska data Leveransens omfattning Beskrivning Innan du börjar använda apparaten Användning Fylla på vatten..........................31 Sätta på/ta av borsttillsats ......................32 Ångborstningsfunktion ........................32 Klädvård ............................32 Gardiner och stoppade föremål ....................32 Luddborste ............................33 Strykfunktion ...........................33 När ångborsten använts .......................33 Rengöring och skötsel Avkalka............................34 Förvaring...
 • Page 28: Säkerhetsanvisningar

  ÅNGBORSTE Säkerhetsanvisningar Risk för brännskada! •Ta bara i handtaget när apparaten är varm. •Se noga till så att barnen inte leker med apparaten. •Håll aldrig händerna där ångan kommer ut eller på heta metalldelar. •Du får inte öppna vattentankens påfyllningsöppning när du stryker.
 • Page 29 Brandrisk! Risk för personskador! •Lämna aldrig ångborsten utan uppsikt när den är varm, an- sluten eller påkopplad. •Sätt inte undan apparaten förrän den kallnat. •Sätt bara apparaten med utfällt ställ på en plan yta som tål värme. Apparaten måste stå stadigt. •Använd bara den temperatur som anges i skötselanvisnin- garna och som lämpar sig för materialet.
 • Page 30 •Håll alltid i kontakten när du drar ut den, dra aldrig i ka- beln. •Vik eller kläm inte kabeln och lägg den så att den inte kom- mer i kontakt med heta ytor och så att ingen kan trampa på eller snubbla över den. •Dra alltid ut kontakten innan du rengör ångborsten, fyller på...
 • Page 31 •Du får absolut inte använda apparaten om den har synliga skador, om den fallit i golvet eller läcker ut vatten. Lämna först in den till en kvalificerad yrkesman för reparation. •Du får inte använda produkten längre om kabelns bok- kningsskydd är skadat! •Den här produkten får användas av barn över 8 år och äl- dre personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de...
 • Page 32: Föreskriven Användning

  Leveransens omfattning Obs! • Om ett plagg inte ska strykas enligt skötselan- visningarna (symbolen ) får du inte heller Ångborste använda ångborsten på plagget. Om du gör Borsttillsats det kan materialet skadas. Måttbägare • Du får endast fylla vattentanken med kranvatten Bruksanvisning (eller en blandning av destillerat och kranvatten).
 • Page 33: Användning

  • Fyll vatten i tanken 1 (se kapitel Fylla på vatten). Om vattnet där du bor är mycket hårt är det bra om • Sätt kontakten 7 i ett godkänt och jordat eluttag. du blandar det med destillerat vatten. Annars kan •...
 • Page 34: Sätta På/Ta Av Borsttillsats

  Sätta på/ta av borsttillsats Obs! Ångborsten kan användas till alla typer av kläder. Obs! Var försiktig med värmekänsliga material, som t ex Ta aldrig av borsttillsatsen w och sätt heller aldrig syntet, polyamid och konstsilke. På dessa material på den när apparaten är varm. Risk för brännskada! bör man först prova om de tål den heta ångan på...
 • Page 35: Luddborste

  • Om du håller apparaten vågrätt när du arbetar • Du kan använda ångfunktionen till mycket skrynklig textil om du trycker på ångknappen 8. ska du sätta den lodrätt då och då för att ång- effekten ska bli så bra som möjligt. För att alstra ånga måste temperaturreglaget 3 sättas påminst •••...
 • Page 36: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring och skötsel Åtgärda fel Risk för personskador! Det kommer ingen eller nästan ingen ånga ur ångborsten: Dra alltid ut kontakten 7 innan du rengör apparaten. Det är slut på vatten i ångborsten. Fyll vattentanken 1 Annars finns risk för elstötar! Låt apparaten kallna. Risk för brännskada! med vatten (se "Fylla på...
 • Page 37: Garanti & Service

  Garanti & Service Importör För den här apparaten lämnar vi 3 års garanti från KOMPERNASS GMBH och med inköpsdatum. Den här apparaten har till- BURGSTRASSE 21 verkats med omsorg och genomgått en noggrann 44867 BOCHUM, GERMANY kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvit- tot som köpbevis.
 • Page 38 - 36 -...
 • Page 39 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sikkerhedsanvisninger Bestemmelsesmæssig anvendelse Tekniske data Medfølger ved køb Beskrivelse af dampbørsten Før anvendelse første gang Betjening Påfyldning af vand.........................43 Påsætning/afmontering af børsten....................44 Dampbørstefunktion........................44 Behandling af tøj..........................44 Behandling af gardiner og puder ....................45 Fnugbørste ............................45 Strygefunktion..........................45 Efter brug af dampbørsten......................45 Rengøring og vedligeholdelse Afkalkning ............................46 Opbevaring...
 • Page 40: Sikkerhedsanvisninger

  DAMPBØRSTE Sikkerhedsanvisninger Forbrændingsfare! •Hold altid kun på dampbørstens håndtag, hvis den er varm. •Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med dampbørsten. •Hold aldrig hænderne ind i dampskuddet eller på de var- me metaldele. •Påfyldningsåbningen til vandbeholderen må ikke åbnes un- der brug.
 • Page 41 Brandfare! Fare for personskade! •Lad aldrig den varme dampbørste være uden opsyn, når den er sluttet til strømnettet. •Gem først dampbørsten væk, når den er kølet af. •Stil kun dampbørsten på et jævnt og varmebestandigt un- derlag. Dampbørsten skal stå stabilt, når du stiller den fra dig.
 • Page 42 •Træk altid i stikket og aldrig i ledningen. •Knæk eller mas aldrig strømledningen, og læg den, så den ikke kan komme i kontakt med varme udvendige flader, og så man ikke kan snuble i den. •Træk stikket ud før rengøring, ved påfyldning af vand og efter brug.
 • Page 43 •Brug aldrig dampbørsten, hvis den har tegn på skader, har været faldet ned, eller hvis der løber vand ud af den. Lad den først reparere af en kvalificeret reparatør . •Brug ikke dampbørsten, hvis knæksikringen på ledningen er beskadiget! •Denne dampbørste kan anvendes af børn fra 8 år og opef- ter samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske og psykiske evner eller mange på...
 • Page 44: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Medfølger ved køb Obs! • Hvis anvisningerne i tøjet forbyder strygning (symbol ), må tøjet ikke behandles med Dampbørste dampbørsten. Ellers kan tøjet ødelægges. Børste til påsætning • Der må udelukkende fyldes ledningsvand (eller Målebæger destilleret vand blandet med ledningsvand) i Betjeningsvejledning vandbeholderen.
 • Page 45: Betjening

  • Fyld vandet i vandbeholderen 1 (se kapitlet Hvis ledningsvandet, hvor du bor, er for hårdt, an- "Påfyldning af vand"). befales det at blande vandet med destilleret vand. • Sæt strømstikket 7 i en stikkontakt, som er in- Ellers kan dyserne til dampskuds-funktionen kalke stalleret og jordet efter forskrifterne.
 • Page 46: Påsætning/Afmontering Af Børsten

  Bemærk: • Luk påfyldningsåbningen 2 på vandbeholderen 1. For at udløse det første dampskud efter opvarmnin- Sørg for, at tappen på påfyldningsåbningen 2 gen er det muligvis nødvendigt at trykke flere gange går ind i rillen på låget. Så er vandbeholderen 1 efter hinanden på...
 • Page 47: Behandling Af Gardiner Og Puder

  Behandling af gardiner og puder Bemærk: • Folder og rynker kan fjernes fra stoffet, ved at Hvis du er i tvivl, skal du begynde med lav temperatur og det hænges over en stang. lade den stige. Ved følsomme stoffer anbefaler vi, at •...
 • Page 48: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Rengøring og vedligeholdelse Afhjælpning af funktionsfejl Fare for personskade! Dampbørsten udstøder ingen eller meget lidt damp: Træk stikket 7 ud før rengøring. Der er fare for elektrisk stød! Lad apparatet køle af. Der er ikke mere vand i dampbørsten.Fyld vand- Forbrændingsfare! tanken 1 med vand (se "Påfyldning af vand").
 • Page 49: Garanti & Service

  Garanti & Service Importør På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsda- KOMPERNASS GMBH toen. Apparatet er produceret omhyggeligt og in- BURGSTRASSE 21 den levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar 44867 BOCHUM, GERMANY kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelin- www.kompernass.com gen telefonisk.
 • Page 50 - 48 -...
 • Page 51 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Vor dem ersten Gebrauch Bedienen Wasser einfüllen..........................55 Bürstenaufsatz aufsetzen/abnehmen...................56 Dampfbürstenfunktion ........................56 Kleiderpflege ..........................57 Gardinen- und Polsterpflege ......................57 Fusselbürste.............................57 Bügelfunktion ..........................57 Nach dem Gebrauch der Dampfbürste ..................58 Reinigen und Pflegen Entkalken ............................58 Aufbewahren Fehlfunktionen beseitigen Entsorgen...
 • Page 52: Sicherheitshinweise

  DAMPFBÜRSTE Sicherheitshinweise Verbrennungsgefahr! •Fassen Sie das Gerät nur am Griff an, wenn es heiß ist. •Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. •Halten Sie niemals Ihre Hände in den Dampfstoß oder an heiße Metallteile. •Sie dürfen die Einfüllöffnung für den Wassertank während des Gebrauchs nicht öffnen.
 • Page 53 Brandgefahr! Verletzungsgefahr! •Lassen Sie die heiße, am Stromnetz angeschlossene oder eingeschaltete Dampfbürste niemals unbeaufsichtigt. •Verstauen Sie das Gerät nur in abgekühltem Zustand. •Legen Sie das Gerät nur mit ausgeklapptem Ständer auf ei- nen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund. Das Gerät muss stabil stehen, wenn es abgestellt wird. •Bügeln Sie nur mit den auf den Pflegehinweisen angegebe- nen und für das Material geeigneten Temperatureinstellun- gen.
 • Page 54 •Ziehen Sie immer nur am Netzstecker, niemals am Kabel. •Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verle- gen Sie es so, dass es nicht in Kontakt mit heißen Oberflä- chen kommt und niemand darauf treten oder darüber stol- pern kann. •Ziehen Sie vor dem Reinigen, beim Auffüllen mit Wasser und nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
 • Page 55 •Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist, heruntergefallen ist, oder Was- ser ausläuft. Lassen Sie es erst von qualifiziertem Fachper- sonal reparieren. •Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn der Knickschutz am Netzkabel beschädigt ist! •Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung...
 • Page 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Lieferumfang Achtung! • Falls die Pflegehinweise in der Kleidung das Bügeln untersagen (Symbol ), dürfen Sie das Dampfbürste Kleidungsstück nicht mit der Dampfbürste behan- Bürstenaufsatz deln. Sie könnten das Kleidungsstück andernfalls Messbecher beschädigen. Bedienungsanleitung • Sie dürfen ausschließlich Leitungswasser (oder destilliertes Wasser mit Leitungswasser gemischt) Gerätebeschreibung in den Wassertank einfüllen.
 • Page 57: Bedienen

  Wasser einfüllen • Füllen Sie Wasser in den Wassertank 1 (siehe Kapitel „Wasser einfüllen“). Achtung! • Stecken Sie den Netzstecker 7 in eine vorschrifts- mäßig installierte und geerdete Netzsteckdose. Füllen Sie ausschließlich Leitungswasser oder • Halten Sie die Dampfbürste waagerecht. destilliertes Wasser mit Leitungswasser gemischt in •...
 • Page 58: Bürstenaufsatz Aufsetzen/Abnehmen

  Dampfbürstenfunktion • Nehmen Sie den Wassertank 1 senkrecht nach oben ab, indem Sie die Entriegelung 4 für den • Stecken Sie den Bürstenaufsatz w auf das Ge- Wassertank 1 nach hinten schieben, bis sich rät. Dieser muss hörbar an der Entriegelung für der Wassertank 1 abheben lässt.
 • Page 59: Kleiderpflege

  Kleiderpflege Gardinen- und Polsterpflege • Hängen Sie das verknitterte Wäschestück auf • Falten und Knitter können aus Tuchwaren ent- einen Kleiderbügel. fernt werden, indem man sie über eine Stange • Ziehen Sie mit einer Hand das Wäschestück hängt. flach, bedampfen Sie es von oben nach unten. •...
 • Page 60: Nach Dem Gebrauch Der Dampfbürste

  Hinweis: Nach dem Gebrauch der Dampfbürste • Stellen Sie den Temperaturregler 3 auf die Im Zweifelsfall beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur und steigern diese dann zu einer hohen Position „MIN“. Temperatur. Bei empfindlichen Stoffen empfehlen • Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker 7 aus der Netzsteckdose.
 • Page 61: Aufbewahren

  Aufbewahren Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den Achtung! normalen Hausmüll. Dieses Produkt Ziehen Sie den Netzstecker 7 und lassen Sie das unterliegt der europäischen Richtlinie Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen. 2002/96/EC. Brandgefahr! Bewahren Sie das Gerät an einem trockenem Ort Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen auf.
 • Page 62: Garantie Und Service

  Garantie und Service Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 68982 und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.