Download  Print this page

Automatisch Opnieuw Afstemmen Op; Alternative Frequencies (af) - Sony CDX-L450 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
De weergave in het uitleesvenster
wijzigen
Telkens als u op (DSPL/PTY) drukt, verandert
het uitleesvenster als volgt:
Stationsnaam (Frequentie) y PTY gegevens
Nadat u het gewenste item hebt gekozen,
wordt na enkele seconden overgeschakeld
naar Motion Display mode.
In de Motion Display mode rollen alle items
achter elkaar over het uitleesvenster.
Tip
De Motion Display mode kan worden afgezet. (Zie
"De instellingen voor het geluid en het
uitleesvenster wijzigen" op pagina 20.)
Opmerking
"NO NAME" verschijnt indien het ontvangen
station geen RDS-gegevens uitzendt.
Automatisch opnieuw
afstemmen op eenzelfde
programma
— Alternative
Frequencies (AF) (alternatieve frequenties)
De AF-functie (alternatieve frequenties) kiest
uit een netwerk automatisch het station met
het sterkste signaal, en stemt hierop af.
Dankzij deze functie kunt u tijdens het
afleggen van langere afstanden blijven
luisteren naar eenzelfde programma, zonder
het station handmatig opnieuw te hoeven
instellen.
Frequenties worden automatisch ingesteld.
98,5MHz
Station
1
Kies een FM-station (pagina 11).
2
Druk herhaaldelijk op (AF) tot "AF-ON"
wordt weergegeven.
Er wordt vervolgens gezocht naar een
alternatief station met een sterker signaal in
hetzelfde netwerk.
Opmerkingen
• Als er geen alternatief station is in de omgeving,
en er is geen noodzaak tot het zoeken van
alternatieve stations, schakelt u de AF-functie uit
door herhaaldelijk op (AF) te drukken, totdat
"AF-OFF" wordt weergegeven.
• Wanneer "NO AF" en de stationsnaam
afwisselend knipperen, betekent dit dat het
toestel geen alternatief station in het netwerk
kan vinden.
• Als de stationsnaam gaat knipperen nadat u een
station hebt gekozen met de AF-functie,
betekent dit dat er geen alternatieve frequentie
beschikbaar is.
Druk op een van de zijden van (SEEK/AMS)
terwijl de stationsnaam knippert (binnen de acht
seconden). Het toestel gaat dan op zoek naar
een andere frequentie met dezelfde PI
(Programme Identification) gegevens ("PI SEEK"
verschijnt en het geluid is uitgeschakeld). Als het
toestel geen andere frequentie kan vinden,
verschijnt "NO PI" en keert het terug naar de
eerst gekozen frequentie.
96,0MHz
102,5MHz
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-L450

   Related Manuals for Sony CDX-L450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: