Download Print this page

Bosch GKS 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 639 (2008.07) O / 319 UNI
GKS 18 V-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr Orijinal işletme talimat
fr Notice originale
pl Instrukcją oryginalną
es Manual original
cs Původním návodem k
pt Manual original
používání
it
Istruzioni originali
sk Pôvodný návod na použitie
nl Oorspronkelijke
hu Eredeti használati utasítás
gebruiksaanwijzing
ru Оригинальное руководст-
da Original brugsanvisning
во по эксплуатации
sv Bruksanvisning i original
uk Оригінальна інструкція з
no Original driftsinstruks
експлуатації
fi
Alkuperäiset ohjeet
ro Instrucţiuni de folosire
originale
bg Оригинално ръководство
за експлоатация
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Oriģinālā lietošanas
pamācība
lt
Originali
instrukcija

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch GKS 18 V-LI Professional

 • Page 1 Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge D-70745 Leinfelden-Echterdingen GKS 18 V-LI Professional Germany www.bosch-pt.com 2 609 932 639 (2008.07) O / 319 UNI de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ro Instrucţiuni de folosire en Original instructions tr Orijinal işletme talimat originale fr Notice originale pl Instrukcją...
 • Page 2: Table Of Contents

  Latviešu ......Lappuse 294 Lietuviškai ..... . . Puslapis 306 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 3 GKS 18 V-LI Professional 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 4 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 5 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 6: Deutsch

  Medikamenten stehen. Ein ten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Moment der Unachtsamkeit beim Ge- Stecker und passende Steckdosen verrin- brauch des Elektrowerkzeuges kann zu gern das Risiko eines elektrischen Schla- ernsthaften Verletzungen führen. ges. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 7 Sorgfältig gepflegte Schneid- schlossen sind und richtig verwendet werkzeuge mit scharfen Schneidkanten werden. Verwendung einer Staubabsau- verklemmen sich weniger und sind leich- gung kann Gefährdungen durch Staub ver- ter zu führen. ringern. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 8 Sicherheit Verwenden Sie niemals beschädigte oder des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt. falsche Sägeblatt-Unterlegscheiben oder -Schrauben. Die Sägeblatt-Unterlegscheiben und -Schrauben wurden speziell für Ihre Sä- ge konstruiert, für optimale Leistung und Be- triebssicherheit. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 9 Rückziehhebel und stellen Sie sicher, dass Ermitteln und beheben Sie die Ursache für sie sich frei bewegt und bei allen Schnittwin- das Verklemmen des Sägeblattes. keln und -tiefen weder das Sägeblatt noch andere Teile berührt. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 10 Wasserleitung verursacht Sachbeschä- gegebenenfalls aus. digung. Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht mit Ihrem Bosch Elektrowerkzeug. Nur so stationär. Es ist für einen Betrieb mit Säge- wird der Akku vor gefährlicher Überlastung tisch nicht ausgelegt. geschützt.
 • Page 11 Schwingungsbelastung über den gesamten Ar- 15 Zusatzgriff beitszeitraum deutlich erhöhen. 16 Innensechskantschlüssel Für eine genaue Abschätzung der Schwingungs- belastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt 17 Sägespindel werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist 18 Aufnahmeflansch Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 12: Technische Daten

  Senior Vice President Head of Product Professional Engineering Certification Sachnummer 3 601 F6H 0.. Nennspannung Leerlaufdrehzahl 3900 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division max. Schnitttiefe D-70745 Leinfelden-Echterdingen – bei Gehrungswinkel 0° – bei Gehrungswinkel Montage 45° Spindelarretierung Akku laden Abmessungen Benutzen Sie nur die auf der Zubehörseite...
 • Page 13 – Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste 14 und wegserkrankungen des Benutzers oder in der halten Sie diese gedrückt. Nähe befindlicher Personen hervorrufen. Betätigen Sie die Spindel-Arretiertaste 14 nur bei stillstehender Sägespindel. Das Elek- trowerkzeug kann sonst beschädigt werden. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 14 Der Staubsauger muss für den zu bearbeitenden tiefe kleiner als der angezeigte Wert auf der Werkstoff geeignet sein. Schnitttiefenskala 27. Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheitsgefährdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stäuben einen Spezialsauger. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 15 Sägeblattes ab. Verwenden Sie deshalb nur Inbetriebnahme scharfe und für den zu bearbeitenden Werkstoff geeignete Sägeblätter. Akku einsetzen Verwenden Sie nur original Bosch Li-Ionen- Sägen von Holz Akkus mit der auf dem Typenschild Ihres Die richtige Wahl des Sägeblattes richtet sich Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung.
 • Page 16 Ersatzteilen finden Sie auch unter: Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der www.bosch-pt.com Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen ger- und ersetzt werden muss. ne bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstel- Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.
 • Page 17 Deutsch | 17 Deutschland können Sie einem Merkblatt unter folgender In- ternetadresse entnehmen: Robert Bosch GmbH http://purchasing.bosch.com/de/start/ Servicezentrum Elektrowerkzeuge Allgemeines/Download/index.htm. Zur Luhne 2 37589 Kalefeld – Willershausen Entsorgung Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10 Fax: +49 (1805) 70 74 11 Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen...
 • Page 18: English

  Keep your hair, clothing Damaged or entangled cords increase the and gloves away from moving parts. risk of electric shock. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 19: Safety Warnings

  Use of the power tool for piece. operations different from those intended could result in a hazardous situation. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 20 Position your body to either does not touch the blade or any other part, in side of the blade, but not in line with the all angles and depths of cut. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 21: Functional Description

  Use the battery only in conjunction with Contact with electric lines can lead to fire your Bosch power tool. This measure alone and electric shock. Damaging a gas line can protects the battery against dangerous over- lead to explosion.
 • Page 22: Intended Use

  23 Battery unlocking button the hands warm, organisation of work patterns. 24 Fastening screw for extraction adapter 25 Extraction adapter 26 Vacuum hose* 27 Cutting-depth scale 28 Clamping lever for cutting-depth preselec- tion 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 23: Technical Data

  Certification Circular Saw GKS 18 V-LI Professional Article number 3 601 F6H 0.. Rated voltage 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen No-load speed 3900 Cutting depth, max. – for 0° bevel angle Assembly – for 45° bevel angle...
 • Page 24 19 from the saw spindle 17. tion, use the vacuum cleaner type GAS 25/GAS 50/GAS 50 M for wood or GAS 50 MS for wood and/or mineral dust in conjunction with this power tool. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 25 Adjusting the Cutting Depth (see figure C) Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the work- piece. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 26 Inserting the Battery lengthway or crossway cuts are required. Use only original Bosch lithium ion batter- When cutting spruce lengthways, long spiral ies with the voltage listed on the nameplate chips are formed.
 • Page 27: Maintenance And Service

  Australia, New Zealand and Pacific Islands Saw blades that are not coated can be protect- Robert Bosch Australia Pty. Ltd. ed against corrosion with a thin coat of acid-free Power Tools oil. Before use, the oil must be removed again, Locked Bag 66 otherwise the wood will become soiled.
 • Page 28 Great Britain The lithium-equivalent content in the battery is Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) below applicable limit values. Therefore, the P.O. Box 98 battery is not subject to national or international...
 • Page 29: Français | 29

  électrique si votre corps est cher des outils dont l’interrupteur est en relié à la terre. position marche est source d’accidents. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 30 à des personnes ne connaissant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 31 Le contact avec un fil « sous ses. tension » mettra également « sous tension » des parties métalliques de l’appareil, provo- quant ainsi une décharge électrique. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 32 La lame saillante peut couper des objets qui peuvent entraîner un recul. Ne pas travailler avec la scie au-dessus de la tête. Dans cette position, vous n’avez pas suffisamment de contrôle sur l’appareil élec- troportatif. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 33 N’utilisez l’accu qu’avec votre outil électro- Ne pas utiliser de lames en acier HSS portatif Bosch. Seulement ainsi l’accu est (aciers super rapides). De telles lames se protégé contre une surcharge dangereuse. cassent facilement.
 • Page 34 28 Levier de serrage pour présélection de la profondeur de coupe 29 Serre-joint (1 paire)* 30 Rail de guidage* 31 Eclisse* *Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas com- pris dans l’emballage standard. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 35 Certification glet de 45° Blocage de la broche Dimensions de la plaque de base 146 x 272 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Diamètre max. de la D-70745 Leinfelden-Echterdingen lame de scie Diamètre min. de la Montage lame de scie Epaisseur max.
 • Page 36 . Le couple de serrage doit être de sation. 6–9 Nm ce qui correspond à un serrage à la main plus ¼ tour ou trois traits du marquage 22 sur la protection 4. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 37 Nettoyer l’adaptateur d’aspiration 25 à interval- scie latéralement. Régler la mesure souhaitée les réguliers afin d’assurer une bonne récupéra- sur la graduation 13. Bien resserrer la vis pa- tion des poussières. pillon 11. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 38 N’utiliser que des accus à ions lithium d’ori- dent dans une large mesure de l’état et de la for- gine Bosch dont la tension correspond à me des dents de la lame de scie. En conséquen- cette indiquée sur la plaque signalétique de ce, n’utiliser que des lames de scie aiguisées et...
 • Page 39 0 °C à 45 °C. Ne pas laisser traîner fiée qu’à une station de service après-vente l’accu longtemps dans la voiture par ex. en été. agréée pour outillage Bosch. Nettoyer de temps en temps les orifices de ven- Pour toute demande de renseignement ou com- tilation de l’accu à...
 • Page 40 : Elimination des déchets www.bosch-pt.com Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces- Les conseillers techniques Bosch sont à votre soires et emballages, doivent pouvoir suivre disposition pour répondre à vos questions con- chacun une voie de recyclage appropriée.
 • Page 41: Español | 41

  Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 42 No utilice herramientas eléctricas con un ferente al previsto para el cargador. interruptor defectuoso. Las herramien- tas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben ha- cerse reparar. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 43 La hoja de sierra no cia el usuario. deberá sobresalir más de un diente de la pie- za de trabajo. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 44 Las hojas de sierra con dientes mellados o in- correctamente triscados producen una ranu- ra de corte demasiado estrecha, lo que pro- voca una fricción excesiva y el atasco o rechazo de la hoja de sierra. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 45 Únicamente utilice el acumulador en combi- No use hojas de sierra de acero HSS. Las ho- nación con su herramienta eléctrica Bosch. jas de sierra de este tipo pueden romperse Solamente así queda protegido el acumula- fácilmente.
 • Page 46 24 Tornillo de sujeción del adaptador para te. Ello puede suponer una disminución drástica aspiración de la solicitación por vibraciones durante el 25 Adaptador para aspiración de polvo tiempo total de trabajo. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 47 Revoluciones en vacío 3900 Engineering Certification Profundidad de corte máx. – con ángulo de inglete de 0° 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division – con ángulo de inglete D-70745 Leinfelden-Echterdingen de 45° Bloqueador del husillo Montaje Dimensiones de la placa base 146 x 272 Diámetro de la hoja de...
 • Page 48 ¼ de vuelta o 3 de las divisiones marcadas 22 en la caperuza protectora 4. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 49 No deberá montarse un saco colector de polvo al adaptador para aspiración de pol- vo. En caso contrario podría obstruirse el ca- nal de aspiración. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 50 Solamente utilice acumuladores de iones El rendimiento y calidad alcanzados en el corte de litio originales Bosch de la tensión indi- dependen en gran medida del estado y de la for- cada en la placa de características de su he- ma del diente de la hoja de sierra.
 • Page 51: Mantenimiento Y Limpieza

  La pieza de empalme 31 sirve para prolongar limpie las hojas de sierra inmediatamente des- dos carriles guía. La sujeción se realiza con los pués de su uso. tornillos que se lleva la pieza de empalme. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 52 (p.ej. en el embalaje). Para más detalles le remitimos a la fi- México cha técnica redactada en inglés que puede con- Robert Bosch S.A. de C.V. sultar en internet bajo la siguiente dirección: Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286 http://purchasing.bosch.com/en/start/ Tel.
 • Page 53 Los acumuladores/pilas agotados pueden en- tregarse directamente a su distribuidor habitual de Bosch: España Servicio Central de Bosch Servilotec, S.L. Polig. Ind. II, 27 Cabanillas del Campo Tel.: +34 9 01 11 66 97 Reservado el derecho de modificación.
 • Page 54: Português

  à terra, co- mo tubos, aquecimentos, fogões e frigo- ríficos. Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver liga- do à terra. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 55 Esta medida de segu- rança evita o arranque involuntário da fer- ramenta eléctrica. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 56 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 57 Observe o tem- po de funcionamento por inércia da serra. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 58 Estas lâminas de serra podem quebrar facil- mente. Só utilizar o acumulador junto com a sua ferramenta eléctrica Bosch. Só assim é que Não serrar metais ferrosos. Aparas incan- o seu acumulador é protegido contra perigo- descentes podem inflamar a aspiração de pó.
 • Page 59 28 Alavanca de aperto para pré-selecção da profundidade do corte 29 Par de sargentos* 30 Carril de guia* 31 Peça de união* *Acessórios apresentados ou descritos não perten- cem ao volume de fornecimento. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 60 Engineering Certification Tensão nominal N° de rotações em ponto morto 3900 máx. profundidade de 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen corte – em ângulos de meia- esquadria de 0° Montagem – em ângulos de meia- esquadria de 45°...
 • Page 61 – Deslocar a capa de protecção pendular 7 pa- ra trás e segurá-la. – Retirar o flange de aperto 20 e a lâmina de serra 19 do veio de serra 17. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 62 O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado. Utilizar um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerí- geno ou seco. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 63 Colocar o acumulador rial a ser trabalhado. Só utilizar acumuladores de iões de lítio Bosch com a tensão indicada no logotipo da Serrar madeira sua ferramenta eléctrica. A utilização de ou- A selecção correcta da lâmina de serra depende tros acumuladores pode levar a lesões e pe-...
 • Page 64 Um período de funcionamento reduzido após o ca de características da ferramenta eléctrica. carregamento, indica que o acumulador está gasto e que deve ser substituido. Observar a indicação sobre a eliminação de for- ma ecológica. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 65 De acordo com a directiva euro- www.bosch-pt.com peia 2002/96/CE para aparelhos A nossa equipa de consultores Bosch esclarece eléctricos e electrónicos velhos, e com prazer todas as suas dúvidas a respeito da com as respectivas realizações compra, aplicação e ajuste dos produtos e aces- nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que...
 • Page 66: Italiano

  Sussiste un duce il rischio di incidenti. maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 67 L’impiego di migliore e più sicuro nell’ambito della sua elettroutensili per usi diversi da quelli potenza di prestazione. consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 68 In questo modo è possibile mi- gliorare la precisione del taglio riducendo il pericolo che la lama di taglio possa inceppar- 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 69 Tenere sempre traccolpo. una posizione laterale rispetto alla lama di taglio e mai mettere la lama di taglio in una Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 70 Tenere batteria ricaricabile quando l’elettroutensile quindi sempre in considerazione la fase di ar- è acceso si possono provocare seri incidenti. resto della sega. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 71 10 Marcatura del taglio 45° Utilizzare la batteria ricaricabile esclusiva- 11 Vite ad alette per preselezione dell’angolo mente insieme all’elettroutensile Bosch. obliquo Solo in questo modo la batteria ricaricabile 12 Vite ad alette per guida parallela viene protetta da sovraccarico pericoloso.
 • Page 72: Dati Tecnici

  EN 60745 in base alle prescrizioni nizzazione dello svolgimento del lavoro. delle direttive 2004/108/CE, 98/37/CE (fino al 28.12.2009), 2006/42/CE (a partire dal 29.12.2009). Fascicolo tecnico presso: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 73 23. Fintanto che la batteria ricari- cabile è inserita nell’elettroutensile, la stessa è 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division tenuta in posizione tramite una molla. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Per estrarre la batteria ricaricabile 3 premere il...
 • Page 74 (cro- mato, protezione per legno). Materiale con- tenente amianto deve essere lavorato esclu- sivamente da personale specializzato. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 75 Applicazione della batteria ricaricabile Utilizzare esclusivamente batterie agli ioni di Sblocco della levetta di fissaggio 28. Per una litio originali Bosch dotate della tensione ri- profondità di taglio minore, allontanare la sega portata sulla targhetta di costruzione dal pattino 6 per una maggiore profondità di ta- dell’elettroutensile in dotazione.
 • Page 76 Una sensibile riduzione della durata del funzio- namento dopo l’operazione di ricarica sta ad in- dicare che la batteria ricaricabile dovrà essere sostituita. Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 77: Manutenzione E Pulizia

  Italiano | 77 Manutenzione ed assistenza Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra dispo- sizione per rispondere alle domande relative all’acquisto, impiego e regolazione di apparec- Manutenzione e pulizia chi ed accessori. Prima di effettuare lavori all’elettroutensile Italia (p. es. lavori di manutenzione, cambio Officina Riparazioni Elettroutensili c/o GEODIS d’utensile, ecc.), nonché...
 • Page 78 Viale Misurata 32 20146 Milano Tel.: +39 02 / 4 23 68 63 Fax: +39 02 / 48 95 18 93 Svizzera Batrec AG 3752 Wimmis BE Con ogni riserva di modifiche tecniche. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 79: Nederlands | 79

  Onveran- derde stekkers en passende stopcontac- ten beperken het risico van een elektri- sche schok. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 80 Het gebruik van een stofaf- scherpe snijkanten klemmen minder snel zuiging beperkt het gevaar door stof. vast en zijn gemakkelijker te geleiden. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 81 Gebruik nooit beschadigde of verkeerde on- derlegringen of schroeven voor het zaag- blad. De onderlegringen en schroeven voor het zaagblad zijn speciaal geconstrueerd voor deze zaagmachine, voor optimaal ver- mogen en optimale bedrijfszekerheid. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 82 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 83 Breuk van een waterleiding veroorzaakt ma- Gebruik de accu alleen in combinatie met teriële schade. uw Bosch elektrische gereedschap. Alleen Gebruik het elektrische gereedschap niet zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbe- stationair. Het is niet geconstrueerd voor ge- lasting beschermd.
 • Page 84 Onderhoud van elektrische 24 Bevestigingsschroef voor afzuigadapter gereedschappen en inzetgereedschappen, 25 Afzuigadapter warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. 26 Afzuigslang* 27 Zaagdiepteschaalverdeling 28 Spanhendel voor vooraf instelbare zaag- diepte 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 85 Als u de accu 3 wilt verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop 23 en trekt u de accu naar achteren uit het elektrische gereedschap. For- ceer daarbij niet. 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 86 – Draai de pendelbeschermkap 7 terug en houd deze vast. – Zet het zaagblad 19 op de opnameflens 18. De zaagrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) en draairichtingspijl op de pendelbeschermkap 7 moeten overeenko- men. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 87 Ingebruikneming reedschap. Accu plaatsen Zaagdiepte instellen (zie afbeelding C) Gebruik alleen originele Bosch-lithiumion- Pas de zaagdiepte aan de dikte van het accu’s met de op het typeplaatje van het werkstuk aan. Er dient minder dan een volle- elektrische gereedschap aangegeven span- dige tandhoogte onder het werkstuk zicht- ning.
 • Page 88 Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en staan lange, spiraalvormige spanen. toe met een zachte, schone en droge doek. Beuken- en eikenhoutstof is bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid. Werk daarom alleen met stofafzuiging. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 89 (bijvoorbeeld bij de verpakking) in acht voerd door een erkende klantenservice voor te nemen. Meer informatie vindt u in een infor- Bosch elektrische gereedschappen. matieblad in het Engels onder het volgende in- ternetadres: http://purchasing.bosch.com/en/ Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan- start/Allgemeines/Download/index.htm.
 • Page 90 Alleen voor landen van de EU: Volgens richtlijn 91/157/EEG moeten defecte of versleten accu’s en batterijen worden gerecy- cled. Wijzigingen voorbehouden. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 91: Dansk | 91

  Indtrængning af vand i et el-værk- lingsværktøj eller skruenøgle, før tøj øger risikoen for elektrisk stød. el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værk- tøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 92 Få beskadigede dele repareret, in- den maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 93 øget friktion, fast- løfter sig og bevæger sig ud af emnet og hen klemning af savklingen og tilbageslag, fordi imod betjeningspersonen. savspalten er for smal. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 94 Tilfør frisk luft saven mod snitretningen og saver i alt, hvad og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dam- der kommer i nærheden af saven. Overhold pene kan irritere luftvejene. savens efterløbstid. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 95 Rengør disse eller skift dem i 14 Spindel-låsetaste givet fald ud. 15 Ekstrahåndtag Anvend kun akkuen i forbindelse med dit 16 Unbraconøglen Bosch el-værktøj. Kun på denne måde be- 17 Savespindel skyttes akkuen mod farlig overbelastning. 18 Holdeflange 19 Rundsavklinge* Funktionsbeskrivelse 20 Spændeflange...
 • Page 96 Head of Product Tekniske data Engineering Certification Håndrundsav GKS 18 V-LI Professional Typenummer 3 601 F6H 0.. 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Nominel spænding D-70745 Leinfelden-Echterdingen Omdrejningstal, ubelastet 3900 Montering max. snitdybde – ved geringsvinkel 0° – ved geringsvinkel 45°...
 • Page 97 – Drej spændeskruen 21 ud i drejeretningen med unbrakonøglen 16. – Sving pendulbeskyttelsesskærmen 7 tilbage og hold fast i den. – Fjern spændeflangen 20 og savklingen 19 fra savspindlen 17. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 98 Snitmarkeringen 45° (10) viser savklingens position ved 45°-snit. Til et målnøjagtigt snit positioneres rundsaven på emnet, som vist på billedet. Du skal helst gennemføre et prøvesnit. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 99 Det rigtige valg af savklingen retter sig efter træ- art, trækvalitet og om der skal gennemføres Isæt akku længde- eller tværsnit. Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, Ved længdesavning af gran opstår der lange, spi- der skal have den spænding, der er angivet ralformede spåner.
 • Page 100 Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang www.bosch-pt.com imellem med en blød, ren og tør pensel. Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel- Når driftstiden pr. opladning forkortes væsent- se og indstilling af produkter og tilbehør.
 • Page 101 Akku- er/batterier skal indsamles, genbruges eller bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter. Gælder kun i EU-lande: Iht. direktivet 91/157/EØF skal defekte eller brugte akkuer/batterier genbruges. Ret til ændringer forbeholdes. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 102: Svenska

  Ta bort alla inställningsverktyg och Tränger vatten in i ett elverktyg ökar ris- skruvnycklar innan du kopplar på el- ken för elstöt. verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 103 Låt skadade delar repa- reras innan elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 104 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 105 ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök lä- kan såga allt som är i vägen. Beakta även så- kare vid åkommor. Ångorna kan leda till irri- gens eftergång. tation i andningsvägarna. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 106 Kontrollera be- 16 Sexkantnyckel rörda delar. Rengör eller byt ut dem vid be- 17 Sågspindel hov. 18 Stödfläns Använd batteriet endast med Bosch elverk- 19 Cirkelsågklinga* tyget. Detta skyddar batteriet mot farlig 20 Spännfläns överbelastning. 21 Spännskruv med bricka 22 Markeringar på...
 • Page 107: Tekniska Data

  Handcirkelsåg GKS 18 V-LI Engineering Certification Professional Produktnummer 3 601 F6H 0.. Märkspänning Tomgångsvarvtal 3900 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen max. Sågdjup – vid geringsvinkel 0° – vid geringsvinkel 45° Montage Spindellåsning Bottenplattans Batteriets laddning dimensioner 146 x 272 Använd endast de laddare som anges på...
 • Page 108 – Vi rekommenderar ett andningsskydd i fil- och håll fast. terklass P2. – Ta bort spännflänsen 20 och sågklingan 19 Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäl- från sågspindeln 17. ler för bearbetat material. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 109 Provsåga. dammsugare. Driftstart Drift Insättning av batterimodul Använd endast original Bosch litiumjonbat- terier med den spänning som anges på el- Driftsätt verktygets typskylt. Används andra batterier Innan åtgärder utförs på elverktyget ska finns risk för kropsskada och brand.
 • Page 110 Sågning med styrskena (se bild F) ligt påverkas finns risk för personskada. Med hjälp av styrskenan 30 kan linjär sågning ut- Håll elverktyget och dess ventilationsöpp- föras. ningar rena för bra och säkert arbete. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 111 Sprängskissar och informationer om re- vinning. servdelar lämnas även på adressen: Sekundär-/primärbatterier: www.bosch-pt.com Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när Li-jon: det gäller frågor beträffande köp, användning Beakta anvisningarna i avsnit- och inställning av produkter och tillbehör. tet ”Transport”, sida 111.
 • Page 112: Norsk

  Hold elektroverktøyet unna regn eller tøy eller en nøkkel som befinner seg i en fuktighet. Dersom det kommer vann i et roterende verktøydel, kan føre til skader. elektroverktøy, øker risikoen for elektris- ke støt. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 113 La disse skade- de delene repareres før elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlike- holdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 114 Støtt store plater for å redusere risikoen for tilbakeslag fra et fastklemt sagblad. Store plater kan bøyes av sin egen vekt. Platene må støttes på begge sider, både i nærheten av sagespalten og på kanten. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 115 Dampene kan irritere åndedrettsorganene. en. Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slått av. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 116 11 Vingeskrue for gjæringsvinkelforvalg avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen over hele arbeidstids- 12 Vingeskrue for parallellanlegg rommet. 13 Skala gjæringsvinkel 14 Spindel-låsetast 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 117 GKS 18 V-LI Engineering Certification Professional Produktnummer 3 601 F6H 0.. Nominell spenning Tomgangsturtall 3900 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen max. skjæredybde – ved gjæringsvinkel 0° – ved gjæringsvinkel 45° Montering Spindellås Mål grunnplate 146 x 272 Opplading av batteriet max.
 • Page 118 – Ta spennflensen 20 og sagbladet 19 av fra – Det anbefales å bruke en støvmaske med sagspindelen 17. filterklasse P2. Følg ditt lands gyldige forskrifter for de mate- rialene som skal bearbeides. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 119 Bruk Igangsetting Innsetting av batteriet Driftstyper Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier Ta ut batteriet før alle arbeider på elektro- med en spenning som er angitt på typeskil- verktøyet utføres. tet til elektroverktøyet ditt. Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
 • Page 120 Til bearbeidelse av store arbeidsstykker eller til skjæring av rette kanter kan du feste et brett el- ler en list som hjelpeanlegg på arbeidsstykket og føre sirkelsagen med grunnplaten langs hjel- peanlegget. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 121 Ta hensyn til informasjonene i reservedeler finner du også under: avsnittet «Transport», www.bosch-pt.com side 121. Bosch-kunderådgiver-teamet er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp, bruk og innstilling av pro- dukter og tilbehør. Ikke kast batterier i vanlig søppel, ild eller vann. Norsk...
 • Page 122: Suomi

  Veden tunkeutuminen d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital- sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis- tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka- kun riskiä. lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait- teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 123 Täten varmistat, että sähkötyökalu Anna korjata nämä vioittuneet osat en- säilyy turvallisena. nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy- tyvät huonosti huolletuista laitteista. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 124 Tue isot levyt, sahanterän puristuksen aihe- uttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi. Suurilla levyillä on taipumus taipua oman pai- nonsa takia. Levyt tulee tukea molemmilta puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reu- noista. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 125 Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyöri- aankuulumattomalla tavalla, saattaa siitä vät osat voivat aiheuttaa loukkaantumista. purkautua höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmal- la ja hakeudu lääkärin luo, jos ilmenee hait- toja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 126 14 Karan lukituspainike kostuttaa viereisiä esineitä. Tarkista kastu- 15 Lisäkahva neet osat. Puhdista tai vaihda ne tarvittaes- 16 Kuusiokoloavain 17 Kara Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-säh- 18 Kiinnityslaippa kötyökalusi kanssa. Vain täten suojaat akku- 19 Pyörösahanterä* si vaaralliselta ylikuormitukselta. 20 Kiristyslaippa...
 • Page 127 Head of Product Engineering Certification Käsipyörösaha GKS 18 V-LI Professional Tuotenumero 3 601 F6H 0.. Nimellisjännite 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Tyhjäkäyntikierrosluku 3900 suurin sahaussyvyys – jiirikulmalla 0° Asennus – jiirikulmalla 45° Karan lukitus Akun lataus...
 • Page 128 Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa säännökset, koskien käsiteltäviä materiaale- alustalle moottorin päätypuoli alustaa vasten. – Puhdista sahanterä 19 ja kaikki asennettavat kiinnitysosat. – Käännä heilurisuojus 7 takaisin ja pidä se pai- kallaan. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 129 Kannattaa suorittaa koesahaus. Käyttö Käyttöönotto Akun asennus Käyttömuodot Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniak- Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kuja, joiden jännite vastaa sähkötyökalusi kohdistuvia töitä. tyyppikilvessä olevaa jännitettä. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantu- Sahaussyvyyden asetus (katso kuva C) miseen ja tulipaloon.
 • Page 130 Sahaus ohjauskiskolla (katso kuva F) dostaa loukkaantumisvaaran. Ohjauskiskon 30 avulla voit suorittaa suoraviivai- Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun sia sahuksia. tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs- kennellä hyvin ja turvallisesti. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 131 Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuk- Hävitys sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin- Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimus- toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. huollon tehtäväksi. Vain EU-maita varten: Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-...
 • Page 132: Ελληνικά

  σεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα- σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά ρούς τραυματισμούς. εργαλεία. Μη μεταποιημένα φις και κατάλ- ληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκ- τροπληξίας. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 133 και καθαρά. Προσεκτικά συντηρημένα ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκο- μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελατ- λότερα και οδηγούνται ευκολότερα. τώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 134 προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά. στρογγυλή). Πριονόδισκοι που δεν ταιριάζουν Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφά- με τα εξαρτήματα συναρμολόγησης του λειας του μηχανήματος. πριονιού περιστρέφονται ελλειπτικά και οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 135 προσεκτικές όταν διεξάγετε «κοπές αναπτυσσόμενες αντιδραστικές δυνάμεις. βυθίσματος» σε ήδη υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλους, άγνωστους τομείς. Ο βυθιζόμενος πριονόδισκος μπορεί να μπλοκάρει σε τυχόν μη ορατά αντικείμενα και να προκαλέσει κλότσημα. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 136 ιχνηλασίας του πριονιού. τοποθετήσετε την μπαταρία στο ηλεκτρικό Μη βάζετε τα χέρια σας στην έξοδο των εργαλείο όταν αυτό είναι ακόμη συζευγμένο, ροκανιδιών/γρεζιών. Μπορεί να σας δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών. τραυματίσουν τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 137 Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε φαλτσοτομής συνδυασμό με το ηλεκτρικό εργαλείο σας 12 Βίδα με μοχλό για οδηγό παραλλήλων από την Bosch. Μόνο έτσι προστατεύεται η 13 Κλίμακα για τη γωνία φαλτσοτομής μπαταρία από μια τυχόν επικίνδυνη 14 Πλήκτρο μανδάλωσης άξονα...
 • Page 138 προστασία του χειριστή όπως: συντήρηση του 28.12.2009), 2006/42/EΚ (από 29.12.2009). ηλεκτρικού εργαλείου και των εργαλείων που Τεχνικός φάκελος από: χρησιμοποιείτε, ζέσταμα των χεριών, οργάνωση Robert Bosch GmbH, PT/ESC, της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών. D-70745 Leinfelden-Echterdingen 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 139 σωστή θέση χάρη στην πίεση ενός ελατηρίου. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 3 πατήστε το πλήκτρο απομανδάλωσης 23 και αφαιρέστε την μπαταρία από το πίσω μέρος του ηλεκτρικού 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division εργαλείου. Μην εφαρμόσετε βία. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Τοποθέτηση/Αλλαγή πριονόδισκου...
 • Page 140 Για την αναρρόφηση ιδιαίτερα ανθυγιεινής, γόνα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με διάφορα καρκινογόνου ή ξηρής σκόνης πρέπει να χρησιμο- συμπληρωματικά υλικά που χρησιμοποιούνται ποιείτε ειδικούς απορροφητήρες σκόνης. στην κατεργασία ξύλων (ενώσεις χρωμίου, 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 141 Λύστε το μοχλό σύσφιξης 28. Για τη διεξαγωγή Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες κοπών μικρού βάθους τραβήξτε το πριόνι μακριά ιόντων από της Bosch με τάση ίδια μ’ αυτήν από το πέλμα 6, για τη διεξαγωγή κοπών μεγάλου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατα- βάθους...
 • Page 142 Δώστε προσοχή στις υποδείξεις απόσυρσης. στο υπό κατεργασία τεμάχιο μια σανίδα ή ένα λεπτό καδρόνι σαν συμπληρωματικό οδηγό για να οδηγείτε το δισκοπρίονο με το πέλμα κατά μήκος του συμπληρωματικού οδηγού. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 143 οι διατάξεις περί επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα εξουσιοδοτημένο μπορεί να αποκτήσουν σημασία όταν μεταφέρον- συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. ται ταυτόχρονα πολλές μπαταρίες μαζί. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να παρ- Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς...
 • Page 144 ανακυκλώνονται ή να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μόνο για χώρες της ΕΕ: Σύμφωνα με την Οδηγία 91/157/EΟΚ οι χαλασ- μένες ή αναλωμένες μπαταρίες/οι επαναφορτι- ζόμενες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται. Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 145: Türkçe | 145

  Suyun elektrikli el aleti ç kar n. Aletin dönen parçalar içinde içine s zmas elektrik çarpma tehlikesini bulunabilecek bir yard mc alet yaralan- art r r. malara neden olabilir. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 146 ş p s k şmad k- koşulu ile onart n. Bu sayede aletin gü- venliğini sürekli hale getirirsiniz. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 147 üzere testereniz için özel s k şt ğ nda testereyi tekrar çal şt racak olarak tasarlanm şt r. olursan z testere b çağ iş parças ndan ç kabilir veya bir geri tepme oluşabilir. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 148 şkan birikimi koruyucu kapağ n çal şmas n engelleyebilir. İş parças n emniyete al n. Bir germe terti- bat veya mengene ile sabitlenen iş parças elle tutmaya oranla daha güvenli tutulur. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 149 23 Akü boşa alma düğmesi 24 Emme adaptörü için tespit vidas 25 Emme adaptörü 26 Emme hortumu* 27 Kesme derinliği skalas 28 Kesme derinliği ön seçimi için germe kolu Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 150 98/37/AT yönetmelikleri hükümleri uyar nca edilmesi. (28.12.2009 tarihine kadar) ve 2006/42/AT yönetmelikle hükümleri uyar nca da (29.12.2009 tarihinden itibaren) EN 60745 normlar na veya bu normlara ait normatif belgelere uygunluğunu beyan ederiz. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 151 Aküyü 3 ç karmak için kilitleme düğmesine 23 bas n ve aküyü arkadan çekerek elektrikli el aletinden ç kar n. Bunu yaparken zor kullanmay n. 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Daire testere b çaklar n n tak lmas / değiştirilmesi Montaj Elektrikli el aletinin kendinde bir çal şma...
 • Page 152 – Bu elektrikli el aleti ile yüksek ç kar n. performansla toz emdirebilmek için ahşap tozu emici elektrik süpürgesi GAS 25/ GAS 50/GAS 50 M veya GAS 50 MS ahşap/mineral tozu emici elektrik süpürgesi kullan n. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 153 Kesme performans ve kesme kalitesi büyük ölçüde testere b çağ dişlerinin biçimine bağl d r. Bu nedenle her zaman keskin ve işlenen malzemeye uygun testere b çaklar kullan n. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 154 Bosch elektrikli aletleri Bağlant parças 31 ile iki k lavuz ray birbirine için yetkili bir serviste yap lmal d r.
 • Page 155 şu adreste de bulabilirsiniz: Sadece AB üyesi ülkeler için: www.bosch-pt.com Elektrikli el aletini evsel çöplerin Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z ürü- içine atmay n! nün özellikleri, bu ürünün kullan m ve ayar Elektrikli el aletleri ve eski elekt- işlemleri hakk ndaki sorular n z ile yedek parça-...
 • Page 156: Polski

  (w zależności od rodzaju i zastoso- i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest wania elektronarzędzia) – zmniejsza większe, gdy ciało użytkownika jest uzie- ryzyko obrażeń ciała. mione. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 157 ładowania określo- dzony. Elektronarzędzie, którego nie nego rodzaju akumulatorów, w sposób można włączyć lub wyłączyć jest niebez- niezgodny z przeznaczeniem, istnieje nie- pieczne i musi zostać naprawione. bezpieczeństwo pożaru. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 158 Ostrza piły powinny wystawać na powrotnego w kierunku osoby obsługującej. swojej wysokości poza materiał. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 159 Duże płyty mogą się ugiąć pod ciężarem obrabiany element. Przy wszystkich innych własnym. Płyty takie należy podeprzeć z rodzajach prac, osłona dolna powinna obydwu stron, zarówno w pobliżu linii cięcia uchylać się automatycznie. jak i krawędzi. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 160 (HSS). Akumulator należy używać tylko w połącze- Piły tego rodzaju łatwo się łamią. niu z elektronarzędziem firmy Bosch, dla Nie wolno ciąć metali żelaznych. Rozżarzone którego został on przewidziany. Tylko w ten wióry mogą spowodować zapłon systemu sposób można ochronić...
 • Page 161 W ten 24 Śruba mocująca do przystawki do odsysania sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pyłu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się 25 Przystawka do odsysania pyłu znacznie niższa. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 162 Prędkość obrotowa bez Engineering Certification obciążenia 3900 Maks. głębokość cięcia – przy 0° – przy 45° 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Blokada wrzeciona Płyta podstawy 146 x 272 Maks. średnica tarczy Montaż tnącej Min. średnica tarczy Ładowanie akumulatora...
 • Page 163 6 9 Nm, co odpowiada ręcznej sile nacisku Wybór tarczy tnącej plus ¼ obroty/-ów lub 3 kreski podziałki 22 Lista zalecanych tarcz tnących znajduje się na na kołpaku ochronnym 4. końcu niniejszej instrukcji. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 164 30° w kierunku odsysania pyłu bez podłączonego przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zewnętrznego źródła odsysania pyłu. Może ponownie wkręcić. dojść do zatkania się kanału ssącego. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 165 Włożenie akumulatora uszkodzenia elektronarzędzia. Stosować należy wyłącznie oryginalne aku- Wydajność i jakość cięcia zależą w dużym mulatory litowo-jonowe firmy Bosch o na- stopniu od stanu i rodzaju uzębienia tarczy pięciu podanym na tabliczce znamionowej tnącej. Należy dlatego używać wyłącznie tarcz elektronarzędzia.
 • Page 166 Złączka 31 umożliwia połączenie dwóch szyn Resztki żywicy i kleju na tarczy tnącej obniżają prowadzących. Połączenie następuje za pomocą jakość cięcia. Dlatego należy po każdym użyciu czterech, znajdujących się w złączce śrub. oczyścić tarczę. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 167 Bosch. nych. Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych mogą jednak obowiązywać Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach podczas transportu większej ilości akumulato- części zamiennych konieczne jest podanie...
 • Page 168: Česky

  Nástroj nebo klíč, který se nachází v otá- elektrickým proudem. čivém dílu stroje, může vést k poranění. c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí úderu elektrickým proudem. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 169 že bezpečnost stroje díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, zůstane zachována. že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 170 špatně vyrovnanými zuby způsobí díky tomu, že se nekontrolovaná pila nadzdvihne a úzké pilové mezeře zvýšené tření, svírání pohybuje se z obrobku ven ve směru pilového kotouče a zpětný ráz. obsluhující osoby. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 171 Zkontrolujte díly, jichž se to týká. Očistěte Nepracujte s pilou nad hlavou. Nemáte tak je nebo případně vyměňte. dostatečnou kontrolu nad elektronářadím. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 172 172 | Česky Používejte akumulátor pouze ve spojení s 16 Klíč na vnitřní šestihrany Vaším elektronářadím Bosch. Jen tak bude 17 Vřeteno pily akumulátor chráněn před nebezpečným 18 Unášecí příruba přetížením. 19 Pilový kotouč* 20 Upínací příruba 21 Upínací šroub s podložkou Funkční...
 • Page 173 GKS 18 V-LI Engineering Certification Professional Objednací číslo 3 601 F6H 0.. Jmenovité napětí 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Otáčky naprázdno 3900 D-70745 Leinfelden-Echterdingen Max. hloubka řezu – při úhlu sklonu 0° – při úhlu sklonu 45° Montáž...
 • Page 174 – Je doporučeno nosit ochrannou dýchací pevně jej přidržte. masku s třídou filtru P2. – Sejměte upínací přírubu 20 a pilový kotouč Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro 19 z vřetene pily 17. opracovávané materiály. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 175 Nasazení akumulátoru Před každou prací na elektronářadí Používejte pouze originální akumulátory odejměte akumulátor. Li-ion firmy Bosch s napětím uvedeným na typovém štítku Vašeho elektronářadí. Nastavení hloubky řezu (viz obr. C) Používání jiných akumulátorů může vést ke Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce zraněním a k nebezpečí...
 • Page 176 Při neúmyslném stlačení spínače Řezání s vodícím profilem (viz obr. F) existuje nebezpečí poranění. S pomocí vodícího profilu 30 můžete provádět Udržujte elektronářadí a větrací otvory přímočaré řezy. čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 177 životní prostředí. Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže Akumulátory/baterie: při otázkách ke koupi, používání a nastavení výrobků a příslušenství. Li-Ion: Prosím dbejte upozornění v Czech Republic odstavci „Přeprava“,...
 • Page 178: Slovensky

  Malý okamih nepozornosti môže žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené mať pri používaní náradia za následok zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko vážne poranenia. zásahu elektrickým prúdom. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 179 či sú dobre pripojené a správne tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú používané. Používanie odsávacieho zaria- viesť. denia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 180 špeciálne pre Vašu pílu, aby súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpeč- dosahovala optimálny výkon a mala nosť náradia zostane zachovaná. optimálnu bezpečnosť prevádzky. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 181 že dolný ochranný kryt pracuje zaseknuté v materiáli obrobku. Keď je pílový spomalene. list zablokovaný, nedá sa v obrobku pohnúť, alebo môže spôsobiť spätný ráz, ak by sa píla znova spustila. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 182 Preniknutie do vodovodného potrubia spô- Používajte tento akumulátor iba spolu s sobí vecnú škodu. Vaším ručným elektrickým náradím Bosch. Nepoužívajte ručnú kotúčovú pílu ako Len takto bude akumulátor chránený pred stacionárne náradie. Nie je konštruovaná na nebezpečným preťažením.
 • Page 183 údržba ručného elektrického náradia a použí- 25 Odsávací adaptér vaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých 26 Odsávacia hadica* pracovných úkonov. 27 Stupnica hĺbky rezu 28 Upínacia páka na nastavenie hĺbky rezu Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 184 Engineering Certification Ručná kotúčová píla GKS 18 V-LI Professional Vecné číslo 3 601 F6H 0.. Menovité napätie 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Počet voľnobežných obrátok 3900 max. hĺbka rezu Montáž – pri uhle zošikmenia 0° – pri uhle zošikmenia 45°...
 • Page 185 – Vyklopte výkyvný ochranný kryt 7 a pridržte špeciálne vyškolení pracovníci. ho v tejto polohe. – Demontujte upínaciu prírubu 20 a pílový list 19 z vretena píly 17. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 186 Ak chcete rezať presný rozmer, prikladajte kotúčovú pílu k obrobku podľa obrázku. Prevádzka Odporúčame Vám vykonať skúšobný rez. Druhy prevádzky Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí z neho vyberte akumulátor. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 187 či sa požadujú so zreteľom na smer vlákna pozdĺžne alebo priečne Používajte len originálne lítiovo-iónové aku- rezy. mulátory Bosch s napätím, ktoré je uvedené na štítku Vášho ručného elektrického nára- Pri pozdĺžnych rezoch smrekového dreva dia. Používanie iných akumulátorov môže vznikajú...
 • Page 188 Dodržiavajte pokyny na likvidáciu. Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva. Údržba a servis Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 800...
 • Page 189 životné prostredie. Len pre krajiny EÚ: Podľa smernice 91/157/EWG sa musia poško- dené alebo opotrebované akumulátory/batérie dať na recykláciu. Zmeny vyhradené. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 190: Magyar

  áramütés kockázatát. személyi sérülések kockázatát. b) Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 191 Vegye figyelembe a munkafeltételeket elektromos kéziszerszámmal a megadott és a kivitelezendő munka sajátosságait. teljesítménytartományon belül jobban és Az elektromos kéziszerszám eredeti biztonságosabban lehet dolgozni. rendeltetésétől eltérő célokra való alkal- mazása veszélyes helyzetekhez vezethet. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 192 Fogja meg a másik kezével a kerültek kifejlesztésre és hozzájárulnak pótfogantyút vagy a motorházat. Ha annak optimális teljesítményéhez és mindkét kezével fogja a fűrészt, a fűrészlap biztonságához. nem sértheti meg a kezét. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 193 Határozza meg és gondoskodjon arról, hogy az szabadon hárítsa el a fűrészlap beékelődésének okát. mozogjon és semmilyen vágási szögnél és vágási mélységnél se érintse meg sem a fűrészlapot, sem a berendezés egyéb alkatrészeit. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 194 Szükség esetén tisztítsa Ne használja rögzítve az elektromos meg vagy cserélje ki ezeket az alkatrészeket. kéziszerszámot. A berendezés Az akkumulátort csak az Ön Bosch fűrészasztallal való működésre nincs gyártmányú elektromos kéziszerszámával méretezve. használja. Az akkumulátort csak így lehet Ne használjon HSS-acélból...
 • Page 195 15 Pótfogantyú mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől 16 Imbuszkulcs eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti. 17 Fűrésztengely 18 Felfogó karima Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 196 Head of Product Kézi körfűrész GKS 18 V-LI Engineering Certification Professional Cikkszám 3 601 F6H 0.. Névleges feszültség 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Üresjárati fordulatszám perc 3900 D-70745 Leinfelden-Echterdingen Legnagyobb vágási mélység – az alábbi Összeszerelés sarokszögnél: 0°...
 • Page 197 A javasolt fűrészlapok áttekintése ezen meghúzási nyomaték előírt értéke 6 9 Nm, ez útmutató végén található. kézi erővel végzett meghúzásnak plusz további ¼ fordulatnak vagy a 4 védőburkolaton található 22 jelölésen 3 vonásnak felel meg. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 198 Az optimális elszívás biztosítására a 25 elszívó- oldalra a fűrészt. Állítsa be a 13 vágási mélységi adaptert rendszeresen meg kell tisztítani. skálán a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra a 11 szárnyascsavart. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 199 Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához vágni. engedje el a 2 be-/kikapcsolót. Megjegyzés: A 2 be/ki-kapcsolót biztonsági meggondolásokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 200 és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer víztől. mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Az akkumulátort csak a 0 °C ... 45 °C hőmér- Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni. séklet tartományban szabad tárolni. Ne hagyja például az akkumulátort nyáron egy gépjár- Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar...
 • Page 201 Csak az EU-tagországok számára: www.bosch-pt.com Ne dobja ki az elektromos A Bosch Vevőtanácsadó Csoport szívesen segít kéziszerszámokat a háztartási Önnek, ha a termékek és tartozékok vásárlásá- szemétbe! val, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos A használt villamos és elektroni- kérdései vannak.
 • Page 202: Русский

  работе с электроинструментом может те штепсельную вилку. Не применяйте привести к серьезным травмам. переходных штекеров для электроин- струментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки сни- жают риск поражения электротоком. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 203 устройств проверяйте их присоеди- ченном и чистом состоянии. Заботливо нение и правильное использование. ухоженные режущие инструменты с Применение пылеотсоса может снизить острыми режущими кромками реже опасности, создаваемые пылью. заклиниваются и их легче вести. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 204 му персоналу и только с применением круглый). Пильные диски, не оригинальных запасных частей. Этим соответствующие крепежным частям пилы, обеспечивается сохранность безо- вращаются с биением и ведут к потере пасности электроинструмента. контроля над инструментом. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 205 свободном движении при любом наклоне и пильный диск, так как при этом может глубине резания без соприкосновения с возникнуть обратный удар. Установите и пильным диском или другими частями. устраните причину заклинивания пильного диска. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 206 надобности заменены. столом. Используйте аккумулятор только со- Не применяйте пильные диски из вместно с Вашим электроинструментом быстрорежущей стали. Такие диски могут фирмы Bosch. Только так аккумулятор легко разломаться. защищен от опасной перегрузки. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 207 26 Шланг отсасывания* 27 Шкала глубины пропила 28 Зажимной рычаг настройки глубины резания 29 Пара струбцин* 30 Направляющая шина* 31 Соединительная часть* *Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный комплект поставки. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 208 Установите дополнительные меры безопаснос- табличке Вашего электроинструмента. Торговые ти для защиты оператора от воздействия ви- обозначения отдельных электроинструментов могут брации, например: техническое обслуживание изменяться. электроинструмента и рабочих инструментов, теплые руки, организация технологических процессов. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 209 выпадение аккумулятора при непредна- меренном нажатии на защелку фиксатора 23. Пока аккумулятор находится в электроинстру- менте, пружина держит его в 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division соответствующем положении. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Для изъятия аккумулятора 3 нажмите клавишу разблокировки 23 и вытяните аккумулятор из...
 • Page 210 Отсос пыли и стружки мешок. При этом может быть забита До начала работ по техобслуживанию и отсасывающая система. настройке электроинструмента вынуть Для обеспечения оптимального отсоса аккумуляторы. необходимо регулярно очищать отсасывающий адаптер 25. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 211 Глубина резания должна соответствовать Применяйте только оригинальные толщине детали. Под деталью пильный диск литиево-ионные аккумуляторы фирмы должен выступать не более как на высоту Bosch с напряжением, указанным на зуба. типовой табличке Вашего электроинстру- Отпустите зажимной рычаг 28. Для небольшой мента. Применение других аккумуляторов...
 • Page 212 Защищайте аккумулятор от влаги и воды. заготовки и также распиливание на равные по размеру полосы. Храните аккумулятор только в диапазоне температур от 0 °C до 45 °C. Не оставляйте аккумулятор лежать летом в автомашине. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 213 аккумуляторов и необходимость их замены. чертежи и информацию по запчастям Вы Учитывайте указания по утилизации. найдете также по адресу: www.bosch-pt.com Коллектив консультантов Bosch охотно помо- Техобслуживание и сервис жет Вам в вопросах покупки, применения и настройки продуктов и принадлежностей. Техобслуживание и очистка...
 • Page 214 и сдавать на рекуперацию или на экологи- http://purchasing.bosch.com/en/start/ чески чистую утилизацию. Allgemeines/Download/index.htm. Только для стран-членов ЕС: Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизо- ваны согласно Директиве 91/157/ЕЭС. Возможны изменения. ME77 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 215: Українська | 215

  ження та обов’язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захис- ного спорядження, як напр., – в залеж- ності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 216 стання електроприладів для робіт, для З придатним приладом Ви з меншим яких вони не передбачені, може призво- ризиком отримаєте кращі результати дити до небезпечних ситуацій. роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 217 Завжди використовуйте лише пиляльні диски правильного розміру і з відповідною формою посадочного отвору (напр., зірчастої або круглої форми). Пиляльні диски, що не пасують до монтажних деталей пилки, обертаються нерівно і призводять до втрати контролю. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 218 намагайтеся витягти пиляльний диск з всіх кутах розпилювання і при будь–якій оброблюваного матеріалу або тягти пилку глибині розпилювання. назад, поки пиляльний диск ще рухається, інакше можливе сіпання. З’ясуйте та усуньте причину заклинення. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 219 частини. Прочистіть їх або за необхідністю тям. поміняйте. Не експлуатуйте електроприлад Використовуйте акумулятор лише з стаціонарно. Він не розрахований на Вашим електроприладом Bosch. Лише за роботу із столом. таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 220 14 Фіксатор шпинделя ному обслуговуванні рівень вібрації може бути 15 Додаткова рукоятка іншим. В результаті вібраційне навантаження 16 Ключ-шестигранник протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати. 17 Пилковий шпиндель 18 Опорний фланець 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 221 Ручна дискова пилка GKS 18 V-LI Engineering Certification Professional Товарний номер 3 601 F6H 0.. Ном. напруга В= 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Кількість обертів на D-70745 Leinfelden-Echterdingen холостому ходу хвил. 3900 Макс. глибина розпилювання Монтаж – при куті нахилу 0°...
 • Page 222 Момент затягування має становити Огляд рекомендованих пиляльних дисків Ви 6–9 Нм, це відповідає міцному затягуванню знайдете в кінці цієї інструкції. від руки плюс ¼ оберту або 3 поділки позначок 22 на захисному кожусі 4. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 223 відсмоктувальна система може забитися. Знову затягніть гвинт-баранчик 11. Для забезпечення оптимального Вказівка: При розпилюванні під нахилом відсмоктування регулярно прочищайте глибина розпилювання менша, ніж це показує відсмоктувальний адаптер 25. шкала глибини розпилювання 27. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 224 Встромляння акумуляторної батареї пиляльного диска. З цієї причини Використовуйте лише оригінальні літієво- використовуйте лише гострі пиляльні диски, іонні акумулятори Bosch з напругою, що що придатні для обробки Вашого матеріалу. відповідає зазначеній на заводській таб- личці Вашого електроприладу. Викорис- Розпилювання деревини...
 • Page 225 вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній Зберігайте акумулятор лише при температурі майстерні для електроприладів Bosch. від 0 °C до 45 °C. Зокрема, не залишайте При всіх запитаннях і при замовленні запчас- акумулятор влітку в машині.
 • Page 226 Не викидайте електроприлади в тин можна знайти за адресою: побутове сміття! www.bosch-pt.com Відповідно до європейської ди- Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам рективи 2002/96/EG про відпра- при запитаннях стосовно купівлі, застосуван- цьовані електро- і електронні ня і налагодження продуктів і приладдя до них.
 • Page 227: Română

  Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. sau dacă porniţi scula electrică înainte de Pătrunderea apei într-o sculă electrică a o racorda la reţeaua de curent, puteţi măreşte riscul de electrocutare. provoca accidente. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 228 în ochi, consultaţi şi un medic. site de persoane lipsite de experienţă. Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritaţii ale pielii sau la arsuri. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 229 Acesta sporeşte precizia de tăiere şi forţele de recul prin adoptarea unor măsuri diminuează posibilitatea blocării pânzei de preventive adecvate. ferăstrău. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 230 şi nu se închide instantaneu. Nu fixaţi unei conducte de gaz poate duce la explozie. şi nu legaţi niciodată apărătoarea inferioară Străpungerea unei conducte de apă în poziţie deschisă. Dacă ferăstrăul cade provoacă pagube materiale. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 231 19 Pânză de ferăstrău circular* necesar, schimbaţi-le. 20 Flanşă de strângere Folosiţi acumulatorul numai împreună cu 21 Şurub de strângere cu şaibă scula dumneavoastră electrică Bosch. 22 Marcaje pe apărătoare Numai astfel acumulatorul va fi protejat 23 Tastă deblocare acumulator împotriva unei suprasolicitări periculoase.
 • Page 232 Această metodă de calcul ar putea duce la electrice. Denumirile comerciale ale sculelor electrice reducerea considerabilă a valorii solicitării pot varia. vibratorii pe întreg intervalul de lucru. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 233 23. Cât timp acumulatorul este introdus în scula electrică, el este ţinut pe poziţie prin forţa elastică a unui arc. 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Pentru extragerea acumulatorului 3 apăsaţi D-70745 Leinfelden-Echterdingen tasta de deblocare 23 şi trageţi acumulatorul spre spate afară...
 • Page 234 În caz contrar sistemul de aspirare s-ar putea Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei bloca. electrice scoateţi acumulatorul din aceasta. Pentru asigurarea unei aspirări optime, adaptorul de aspirare 25 trebuie curăţat regulat. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 235 Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea Folosiţi numai acumulatori cu tehnologie piesei de lucru. Sub piesa de lucru ar trebui litiu-ion originali Bosch având aceeaşi să se poată vedea mai puţin decât înălţimea tensiune cu cea specificată pe plăcuţa întreagă a unui dinte.
 • Page 236 Pentru prelucrarea pieselor mai mari sau pentru tăierea de margini drepte puteţi fixa o scândură sau o şipcă drept limitator auxiliar pe piesa de lucru şi conduce ferăstrăul circular cu talpa de fixare de-a lungul limitatorului auxiliar. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 237 şi la: mulatorul din scula electrică. În cazul www.bosch-pt.com acţionării involuntare a întrerupătorului Echipa de consultanţă clienţi Bosch răspunde pornit/oprit există pericol de rănire. cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, uti- Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate lizarea şi reglarea produselor şi accesoriior lor.
 • Page 238 în foc sau în apă. Acumulatorii/bate- riile trebuie colectate, reciclate sau eliminate ecologic. Numai pentru ţările UE: Conform Directivei 91/157/CEE acumulato- rii/bateriile defecte sau consumate trebuie reciclate. Sub rezerva modificărilor. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 239: Български | 239

  пуска изменяне на конструкцията на последствие изключително тежки щепсела. Когато работите със занулени наранявания. електроуреди, не използвайте адап- тери за щепсела. Ползването на ориги- нални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 240 рани. Много от трудовите злополуки се тя е включена и функционира изправно. дължат на недобре поддържани електро- Използването на аспирационна система инструменти и уреди. намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 241 такт с проводник под напрежение то се те за помощ към очен лекар. Електро- предава на металните части на електро- литът може да предизвика изгаряния на инструмента, което може да предизвика кожата. токов удар. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 242 триенето, както и опасността от заклинване Откатът е резултат от неправилното и откат. използване и/или боравене с електроинструмента. Чрез взимането на подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу, той може да бъде предотвратен. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 243 Детайл, захванат с подходящи приспособ- режещият диск разреже детайла. При ления или скоби, е застопорен по-здраво и всички други видове дейности долният сигурно, отколкото, ако го държите с ръка. кожух трябва да работи автоматично. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 244 23 Освобождаващи бутони за акумулаторната пожар и/или тежки травми. батерия Моля, отворете разгъващата се корица с 24 Застопоряващ винт за адаптера за фигурите и, докато четете ръководството за прахоулавяне експлоатация, я оставете отворена. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 245 Вашия електроинструмент, написан на табелката му. брации трябва да бъдат взимани предвид и Търговските наименования на някои периодите, в които електроинструментът е електроинструменти могат да бъдат променяни. изключен или работи, но не се ползва. Това би Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 246 Акумулаторната батерия 3 е с две степени на захващане, което трябва да предотврати падането й при натискане по невнимание на бутона за освобождаване на акумулаторната 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division батерия 23. Когато акумулаторната батерия е D-70745 Leinfelden-Echterdingen поставена в електроинструмента, се придържа...
 • Page 247 външна система за прахоулавяне. В на ръка плюс ¼ оборот или 3 деления на противен случай каналът за изхвърляне на маркировката 22 на предпазния кожух 4. стърготини може да се запуши. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 248 намаляване на дълбочината на врязване отдалечете циркуляра от основната плоча 6, за увеличаване – приближете циркуляра към основната плоча 6. Установете желания размер на скалата за дълбочината на врязване. Отново затегнете застопоряващия лост 28. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 249 ния модул «Electronic Cell Protection (ECP)». помощна опора и да водите циркуляра, като При разреждане на акумулаторната батерия опирате основната плоча към нея. електроинструментът се изключва от пред- пазен прекъсвач: Pаботният инструмент спира да се движи. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 250 отвори на акумулаторната батерия с мека чиста и суха четка. Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната бате- рия е изхабена и трябва да бъде заменена. Спазвайте указанията за бракуване. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 251 разпоредби могат да станат валидни. В такива случаи може да е необходимо спазването на специални предписания (напр. относно опа- ковката). Подробности можете да научите в листовката (на английски език) на следния адрес в интернет: http://purchasing.bosch.com/en/start/ Allgemeines/Download/index.htm. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 252: Srpski

  Opušteno pokreću. Oštećeni ili uvrnuti kablovi odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti povećavaju rizik električnog udara. rotirajući delovi. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 253 Upotreba električnih alata za druge Podesite dubinu preseka debljini radnog namene koje nisu predvidjene, može komada. Ne bi trebalo da se vidi ispod voditi opasnim situacijama. radnog komada manje od cele visine zuba. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 254 Uronjen list manjkave upotrtebe testere. On se može testere može pri testerisanju u skrivenim sprečiti predvidjenim merama opreza, kao objektima da blokira i prouzrokuje povratan što je dalje opisano. udarac. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 255 Upotrebljavajte pogodne aparate za detek- Upotrebljavajte akumulator samo u vezi sa ciju, da bi ušli u trag skrivenim vodovima Vašim Bosch električnim alatom. Samo tako snabdevanja, ili pozovite za to mesno se akumulator zaštićuje od opasnost društvo za napajanje. Kontakt sa električnim preopterećenja.
 • Page 256 17 Vreteno testere vanje električnog alata i upotrebljeni alati, održa- 18 Prirubnica za prihvat vanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla. 19 List kružne testere* 20 Zatezna prirubnica 21 Zavrtanj za zatezanje sa pločom 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 257 Certification Ručna kružna testera GKS 18 V-LI Professional Broj predmeta 3 601 F6H 0.. Nominalni napon 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Broj obrtaja na prazno 3900 max. dubina sečenja – Pri uglu zakošenja 0° Montaža – Pri uglu zakošenja 45°...
 • Page 258 Montiranje lista testere (pogledajte sliku A) za disanje sa klasom filtera P2. Postavite električni alat za promenu alata Obratite pažnju na propise za materijale koje najbolje na bočnu stranu kućišta motora. treba obradjivati u Vašoj zemlji. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 259 Puštanje u rad Podešavanje dubine sečenja Ubacivanje baterije (pogledajte sliku C) Koristite samo originalne Bosch Li-jonske Podesite dubinu preseka debljini radnog akumulatore sa naponom koji je naznačen komada. Ne bi trebalo da se vidi ispod na tipskoj tablici Vašeg električnog alata.
 • Page 260 Testerisanje sa paralelnim graničnikom zameniti. (pogledajte sliku D) Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje Paralelni graničnik 8 omogućava tačna sečenja djubreta. duž ivice radnog komada, odnosno sečenje traka istih dimenzija. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 261 Ako bi električni alat i pored brižljivog postupka Samo za EU-zemlje: izrade i kontrole nekada otkazao, popravku Ne bacajte električni pribor u mora vršiti neki autorizovani servis za Bosch- kućno djubre! električne alate. Prema evropskim smernicama Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i 2002/96/EG o starim električnim i...
 • Page 262: Slovensko

  če je električno orodje izklop- električnega udara je večje, če je Vaše telo ljeno. Prenašanje naprave s prstom na ozemljeno. stikalu ali priključitev vklopljenega elek- tričnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 263 Električna tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča aku- orodja so nevarna, če jih uporabljajo mulatorska tekočina lahko povzroči neizkušene osebe. draženje kože ali opekline. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 264 Vedno uporabljajte žagine liste prave obtičanje žaginega lista. velikosti in primerne prijemalne odprtine (na primer zvezdaste ali okrogle). Žagini listi, ki se me prilegajo montažnim delom žage, se vrtijo neenakomerno in povzročijo izgubo nadzora. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 265 če bi ga pred uporabo oddajte žago v popravilo. držali z roko. Poškodovani deli, lepljive obloge in nakopičen sloj ostružkov upočasnijo delovanje spodnjega zaščitnega pokrova. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 266 10 Oznaka reza 45° Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v 11 Krilni vijak za predizbiro jeralnega kota povezavi z električnim orodjem Bosch. Le 12 Krilni vijak za vzporedni prislon tako je akumulatorska baterija zaščitena 13 Skala jeralnih kotov pred nevarno preobremenitvijo.
 • Page 267 EN 60745 v skladu z določili električnega orodja in vstavnih orodij, zegre- Direktiv 2004/108/ES, 98/37/ES (do vanje rok, organizacija delovnih postopkov. 28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009). Tehnična dokumentacija se nahaja pri: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 268 Kadar je akumulatorska baterija vstavlje- na v električnem orodju, je varovana z vzmetjo. Ko nameravate akumulator 3 izvleči ven, 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen pritisnete deblokirno tipko 23 in potisnete akumulator nazaj ter ga nato izvlečete iz električnega orodja.
 • Page 269 žago bliže k osnovni – Poskrbite za dobro zračenje delovnega plošči 6. Na skali globine rezov nastavite želeno mesta. mero. Ponovno trdno zategnite napenjalo 28. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 270 Namestitev akumulatorske baterije Žaganje lesa Uporabljajte samo originalne litijevo-ionske Pravilna izbira žaginega lista je odvisna od vrste akumulatorje znamke Bosch z napetostjo, ki lesa, kakovosti lesa in od tega, ali bo potrebno je navedena na tipski ploščici Vašega vzdolžno ali prečno žaganje.
 • Page 271 0 °C do 45 °C. tipski ploščici naprave. Poleti ne pustite, da bi akumulatorska baterija obležala v avtomobilu. Zračne reže akumulatorske baterije občasno očistite z mehkim, čistim in suhim čopičem. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 272 V skladu z Direktivo 2002/96/ES Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z Evropskega Parlamenta in Sveta o veseljem na voljo pri vprašanjih glede nakupa, odpadni električni in elektronski uporabe in nastavitve izdelka in pribora.
 • Page 273: Hrvatski | 273

  štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana prekidaču ili se uključen uređaj priključi opasnost od električnog udara ako bi vaše na električno napajanje, to može dovesti tijelo bilo uzemljeno. do nezgoda. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 274 Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opeklina. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 275 (npr. zvjezdastog ili okruglog). Listovi pile koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, okretat će se ekscentrično i dovesti do gubitka kontrole nad pilom. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 276 Prije njegovog odlaganja pričekajte da se usporenog kretanja donjeg štitnika. električni alat zaustavi do stanja mirovanja. Električni alat se može zaglaviti, što može dovesti gubitka kontrole nad električnim alatom. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 277 13 Skala kuta kosog rezanja potrebe očistite ih ili zamijenite. 14 Tipka za utvrđivanje vretena Aku-bateriju koristite samo u spoju sa 15 Dodatna ručka vašim Bosch električnim alatom. Samo tako 16 Inbus ključ će se aku-baterija zaštititi od opasnog preopterećenja. 17 Vreteno pile 18 Prihvatna prirubnica 19 List kružne pile*...
 • Page 278 „Tehnički podaci“ usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumen- tima: EN 60745, prema odredbama smjernica 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009), 2006/42/EG (od 29.12.2009). Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 279 Čim se aku-baterija stavi u električni alat, ona će se pomoću opruge zadržati u određenom položaju. 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Za vađenje aku-baterije 3 pritisnite tipku za deblokiranje 23 i izvucite aku-bateriju prema natrag iz električnog alata.
 • Page 280 MS za drvenu i/ili mineralnu prašinu, temljenoj ploči 6. Namjestite željenu mjeru na zajedno sa ovim električnim alatom. skali dubine rezanja. Ponovno stegnite steznu – Osigurajte dobru ventilaciju radnog polugu 28. mjesta. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 281 Puštanje u rad Piljenje drva Stavljanje aku-baterije Pravilan izbor lista pile ravna se prema vrsti Koristite samo originalne Bosch Li-ionske drva, kvaliteti drva i prema tome da li se radi o aku-baterije, sa naponom navedenim na uzdužnom i poprečnom rezanju.
 • Page 282 Sa spojnim komadom 31 možete sastaviti dvije treba prepustiti ovlaštenom servisu za Bosch vodilice. stezanje se provodi pomoću četiri vijka električne alate. koji se nalaze u spojnom komadu. Stezanje se Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezerv-...
 • Page 283 Ne bacajte električni alat u kućni možete naći i na našoj adresi: otpad! www.bosch-pt.com Prema Europskim smjernicama Tim Bosch savjetnika za kupce rado će 2002/96/EG za električne i elek- odgovoriti na vaša pitanja o kupnji, primjeni i troničke stare uređaje, električni podešavanju proizvoda i pribora.
 • Page 284: Eesti

  Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. hoiate elektrilise tööriista kandmisel Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku on elektrilöögi oht suurem. sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 285 Kui kes seadet ei tunne või pole siintoodud vedelik satub silma, pöörduge lisaks juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib käes on elektrilised tööriistad ohtlikud. põhjustada nahaärritusi või põletusi. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 286 Plaadid tuleb saeketta alusseibe või kruvisid. Saeketta toestada mõlemalt poolt, nii lõikejälje alusseibid ja kruvid on konstrueeritud lähedalt kui ka servast. spetsiaalselt Teie sae jaoks, et tagada selle optimaalset jõudlust ja tööohutust. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 287 Katmata järelpöörlev saeketas viib sae Esineb plahvatusoht. lõikesuunale vastupidises suunas ja lõikab kõike, mis ette jääb. Pöörake seejuures tähelepanu sae järelpöörlemisajale. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 288 EN 60745 kohase mõõte- 5 Pendelkettakaitse reguleerimishoob meetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste 6 Alusplaat tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks. 7 Pendelkettakaitse 8 Paralleelrakis 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 289 Head of Product siooni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, Engineering Certification näiteks: hooldage tööriistu ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus. Tehnilised andmed 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Käsiketassaag GKS 18 V-LI Professional Montaaž Tootenumber 3 601 F6H 0..
 • Page 290 – Puhastage saeketas 19 ja kõik monteeritavad Kinnitage tolmueemaldusadapter 25 kinnitusdetailid. kinnituskruviga 24 alusplaadi 6 külge. – Keerake pendelkettakaitse 7 tagasi ja hoidke Tolmueemaldusadapteri 25 külge võib seda kinni. ühendada imivooliku läbimõõduga 35 mm. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 291 Kinnitushoova 28 pingutusjõudu saab lülitile (sisse/välja) 2 ja hoidke seda all. reguleerida. Selleks kruvige kinnitushoob 28 maha, nihutage vähemalt 30° ja kinnitage Seadme väljalülitamiseks vabastage lüliti vastupäeva keerates uuesti kohale. (sisse/välja) 2. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 292 Lüliti (sisse/välja) soovimatul võite töödeldavale esemele kinnitada käsitsemisel esineb vigastuste oht. abiraamiks laua või liistu ja juhtida saagimisel Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks alusplaati piki abiraami. hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 293 38.3. Aku on varustatud tõhusa kaitsega sise- ressursi ammendanud akud/patareid ringlusse mise ülerõhu ja lühise vastu, samuti seadistega võtta. aku vägivaldse avamise ning ohtliku tagasivoolu tõkestamiseks. Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 294: Latviešu

  ķēdi. Neizmainītas kon- apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) strukcijas kontaktdakša, kas piemērota pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā tipam un veicamā darba raksturam ļauj trieciena saņemšanas risku. izvairīties no savainojumiem. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 295 Elektroinstruments, ko tipa akumulatoru uzlādei var novest pie nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lieto- uzlādes ierīces un/vai akumulatora aiz- šanai un to nepieciešams remontēt. degšanās. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 296 Zem priekšmeta virsmas, kā rezultātā asmens var zāģējamā priekšmeta redzamās asmens tikt izsviests no zāģējuma, liekot zāģim daļas augstums nedrīkst pārsniegt zāģa pārvietoties strādājošās personas virzienā. asmens zobu augstumu. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 297 Ja zāģēšanas Nestrādājiet ar zāģi, turot to virs galvas. Tas laikā patvaļīgi izmainās zāģa iestādījumi, tas ievērojami apgrūtina elektroinstrumenta var izsaukt asmens iespiešanu zāģējumā un vadību. izraisīt atsitienu. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 298 Tas nav paredzēts izmantošanai ciešams, nomainiet tās. kopā ar zāģēšanas galdu. Lietojiet akumulatoru tikai kopā ar Bosch Nelietojiet zāģa asmeni, kas izgatavots no elektroinstrumentu. Tikai tā akumulators ir ātrgriezējtērauda (HSS). Šādi zāģa asmeņi pasargāts no bīstamajām pārslodzēm.
 • Page 299 29 Skrūvspīles (pāris)* menta un darbinstrumentu apkalpošanu, 30 Vadotnes sliede* novērsiet roku atdzišanu un pareizi plānojiet 31 Savienojošais posms* darbu. *Attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 300 Head of Product Engineering Certification Rokas ripzāģis GKS 18 V-LI Professional Izstrādājuma numurs 3 601 F6H 0.. Nominālais spriegums 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Griešanās ātrums brīvgaitā min. 3900 Maks. zāģēšanas Salikšana dziļums – pie zāģēšanas leņķa 0°...
 • Page 301 – Noņemiet piespiedējpaplāksni 20 un zāģa iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hro- asmeni 19 no zāģa darbvārpstas 17. mātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrā- dāt vienīgi personas ar īpašām profesionālām iemaņām. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 302 27. beigās ir parādīts, kā elektroinstruments pievie- nojams dažāda tipa putekļsūcējiem. Putekļsūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā materiāla putekļu uzsūkšanai. Veselībai īpaši kaitīgu, kancerogēnu vai sausu putekļu uzsūkšanai lietojiet speciālus putekļsūcējus. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 303 Darba ražība un zāģējuma kvalitāte ir stipri atkarīga no zāģa asmens stāvokļa un tā zobu Akumulatora ievietošana formas. Tāpēc izmantojiet darbam tikai asus Lietojiet tikai oriģinālos Bosch litija-jonu zāģa asmeņus, kas paredzēti attiecīgā materiāla akumulatorus, kuru spriegums atbilst uz zāģēšanai.
 • Page 304 četras kopā ar savienojošo posmu un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, elektroinstru- piegādātās skrūves. ments tomēr sabojājas, tas nogādājams remon- tam firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu Pareiza apiešanās ar akumulatoru remonta darbnīcā. Sargājiet akumulatoru no mitruma un ūdens. Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves Uzglabājiet akumulatoru tikai pie temperatūras...
 • Page 305 Tikai ES valstīm atrast arī interneta vietnē: Neizmetiet nolietotos elektro- www.bosch-pt.com instrumentus sadzīves atkritumu Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums tvertnē! palīdzēt vislabākajā veidā, atbildot uz jautāju- Saskaņā ar Eiropas Savienības miem par izstrādājumu un to piederumu iegādi, direktīvu 2002/96/ES par nolieto- lietošanu un regulēšanu.
 • Page 306: Lietuviškai

  įjungsite į elektros tinklą, kai c) Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir jungiklis yra įjungtas, gali įvykti drėgmės. Jei į elektrinį įrankį patenka nelaimingas atsitikimas. vandens, padidėja elektros smūgio rizika. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 307 į asmenims neprieinamoje vietoje. akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar naudoja nepatyrę asmenys. nudeginti odą. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 308 įsikabinę į ruošinį. Jei pjūklo diskas įstrigęs, iškyla pavojus nesuvaldyti prietaiso. vėl įjungus pjūklą, jis gali iškilti į viršų arba sukelti atatranką. 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...
 • Page 309 Elektrinis įrankis yra saugiau valdomas, kai apatinis apsauginis gaubtas gali lėčiau judėti. laikomas dviem rankomis. Įtvirtinkite ruošinį. Veržimo įranga arba spaustuvais įtvirtintas ruošinys yra užfiksuo- jamas žymiai patikimiau nei laikant ruošinį ranka. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 310 10 Pjūvio žymė 45° ko skysčio. Jas nuvalykite arba, jei reikia, 11 Sparnuotasis varžtas pjūvio kampui regu- pakeiskite. liuoti Akumuliatorių naudokite tik su Jūsų Bosch 12 Sparnuotasis varžtas lygiagrečiajai atramai elektriniu įrankiu. Tik taip apsaugosite fiksuoti akumuliatorių nuo pavojingos per didelės 13 Pjovimo kampo nustatymo skalė...
 • Page 311 žemiau pateiktas normas arba norminius dokumentus: EN 60745 pagal direktyvų 2004/108/EB, 98/37/EB (iki 2009-12-28), 2006/42/EB (nuo 2009-12-29) reikalavimus. Techninė byla laikoma: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 312 23, akumuliatorius neiškristų. Į elektrinį prietaisą įstatytą akumulia- torių tinkamoje padėtyje palaiko spyruoklė. Norėdami išimti akumuliatorių 3, spauskite 11.04.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen akumuliatoriaus fiksavimo klavišą 23 ir traukite akumuliatorių atgal iš elektrinio prietaiso.
 • Page 313 (chromatu, medienos apsaugos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra as- besto, leidžiama apdoroti tik specialistams. Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 314 Paruošimas naudoti Pjūvio gylio nustatymas (žiūr. pav. C) Akumuliatoriaus įdėjimas Nustatykite pjovimo gylį pagal ruošinio Naudokite tik originalius Bosch ličio jonų storį. Pjūklas ruošinio apačioje turi išlįsti šiek akumuliatorius, kurių įtampa atitinka Jūsų tiek mažiau nei per vieną pjūklo danties elektrinio prietaiso firminėje lentelėje nuro-...
 • Page 315 Dulkes ir pjuvenas išpūskite Uždėkite diskinį pjūklą tiesiai ant kreipiamosios suspaustu oru arba išvalykite teptuku. juostos 30. Pritvirtinkite kreipiamąją juostą 30 ant ruošinio specialia tvirtinimo įranga, pvz., Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 316 Daugiau informacijos galite sužinoti interneto atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės puslapyje: http://purchasing.bosch.com/en/ proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti start/Allgemeines/Download/index.htm. atliekamas įgaliotame Bosch elektrinių įrankių klientų aptarnavimo skyriuje. Sunaikinimas Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė...
 • Page 317 GAS 50 MS Ø 35 mm 3 m 2 607 002 163 GAS 25 2 610 953 099 5 m 2 607 002 164 GAS 50 GAS 50 M GAS 50 MS Bosch Power Tools 2 609 932 639 | (11.7.08)
 • Page 318 318 | 2 609 932 639 | (11.7.08) Bosch Power Tools...