Download Print this page

Makita DHP481 Instruction Manual

Cordless hammer driver drill
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Hammer Driver Drill
GB
Sladdlös slagborrhammare
S
Batteridrevet slagboremaskin
N
Akkuiskuporakone
FIN
Bezvada triecienurbjmašīna/skrūvgriezis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LV
Belaidis kalamasis grąžtas
LT
Juhtmeta lööktrell-kruvikeeraja
EE
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
DHP481
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DHP481

  Summary of Contents for Makita DHP481

 • Page 1 Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL Sladdlös slagborrhammare BRUKSANVISNING Batteridrevet slagboremaskin BRUKSANVISNING Akkuiskuporakone KÄYTTÖOHJE Bezvada triecienurbjmašīna/skrūvgriezis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis kalamasis grąžtas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta lööktrell-kruvikeeraja KASUTUSJUHEND Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DHP481...
 • Page 2 014707 014696 012128 014708 014709 014703 014706 014705 014704 014697 014698 014699...
 • Page 3 014821 014700 014702 002449...
 • Page 4: Specifications

  10-4. Grip pole 16-1. Blow-out bulb 7-1. Speed change lever 10-5. Side grip 8-1. Action mode changing ring 11-1. Sleeve SPECIFICATIONS Model DHP481 Drilling into concrete 16 mm Drilling into steel 13 mm Capacities Drilling into wood 76 mm Fastening wood screw...
 • Page 5 Be sure no one is below when using the tool EC Declaration of Conformity in high locations. Hold the tool firmly. Makita declares that the following Machine(s): Keep hands away from rotating parts. Designation of Machine: Do not leave the tool running. Operate the tool Cordless Hammer Driver Drill only when hand-held.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire. CAUTION: Be careful not to drop or strike battery. Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 7 "1" side and, "2" side, the tool may be cool down the tool fully. If the condition does not damaged. change, have the tool repaired by a Makita local Do not use the speed change lever while the tool service center.
 • Page 8: Operation

  Hook Adjusting the fastening torque (screwdriver mode " ") Fig.14 Fig.9 The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be installed on either side of the tool. The fastening torque can be adjusted in 21 steps by To install the hook, insert it into a groove in the tool turning the adjusting ring so that its graduations are housing on either side and then secure it with a screw.
 • Page 9: Maintenance

  If you need any assistance for more details regarding of the tool. these accessories, ask your local Makita Service Center. There is a tremendous force exerted on the tool/bit • Drill bits •...
 • Page 10 6-1. Reverseringsknapp 10-4. Stödhandtag 16-1. Gummituta 7-1. Hastighetsknapp 10-5. Sidohandtag 8-1. Ring för byte av arbetsläge 11-1. Hylsa SPECIFIKATIONER Modell DHP481 Borrning i betong 16 mm Borrning i stål 13 mm Kapacitet Borrning i trä 76 mm Åtdragning av träskruv 10 mm x 90 mm Åtdragning av maskinskruv...
 • Page 11 10. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. 2006/42/EG finns tillgänglig från: Se till att du inte andas in damm eller får det Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad. 22.8.2013 SPARA DESSA ANVISNINGAR.
 • Page 12 FUNKTIONSBESKRIVNING Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen nå eller överstiga 50 ゚ C (122 ゚ F). FÖRSIKTIGT! Bränn inte upp batterikassetten även om den Se alltid till att maskinen är avstängd och • är svårt skadad eller helt utsliten.
 • Page 13 Om maskinen fortfarande • roterar. Maskinen kan skadas. inte fungerar ska du låta den repareras av ett lokalt servicecenter för Makita. Fig.7 För att byta hastighet, stänger du först av maskinen. Avtryckarens funktion Skjut sedan hastighetsknappen till läge "2" för hög hastighet, eller till läge "1"...
 • Page 14 Krok Justering av åtdragningsmomentet (skruvdragarläge “ ”) Fig.14 Fig.9 Kroken kan användas när du vill hänga upp verktyget temporärt. Den kan monteras på endera sidan av maskinen. Åtdragningsmomentet kan justeras i 21 steg genom att För att montera kroken sätter du i den i ett spår i vrida justeringsringen så...
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  Håll ett stadigt tag i maskinen tillsatserna för de syften de är avsedda för. och var försiktig när borret börjar tränga igenom Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver arbetsstycket. ytterligare information om dessa tillbehör. Ett borr som fastnat kan enkelt backas ur genom •...
 • Page 16: Tekniske Data

  6-1. Revershendel 10-4. Gripearm 16-1. Utblåsningsballong 7-1. Turtallsvelger 10-5. Støttehåndtak 8-1. Funksjonsvelger 11-1. Mansjett TEKNISKE DATA Modell DHP481 Boring i betong 16 mm Boring i stål 13 mm Kapasitet Boring i treverk 76 mm Feste treskruer 10 mm x 90 mm...
 • Page 17 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er 10. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som tilgjengelig fra: kan være giftige. Treff tiltak for å hindre Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger. 22.8.2013 TA VARE PÅ...
 • Page 18 FUNKSJONSBESKRIVELSE forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder FORSIKTIG: hvor temperaturen kan komme opp i eller Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og overskride 50 ゚ C (122 ゚ F). •...
 • Page 19 Hvis statusen ikke endres, Ikke bruk hastighetsvelgeren mens verktøyet er i • må du få den reparert av et lokalt Makita- bruk. Maskinen kan bli ødelagt. servicesenter. Fig.7 Bryterfunksjon Hvis du vil justere hastigheten, slår du først av...
 • Page 20 Justere dreiemoment Bøyle (skrutrekkerfunksjonen " ") Fig.14 Fig.9 Kroken er praktisk for å henge opp verktøyet med for kortere tid. Den kan monteres på begge sider av Dreiemomentet kan justeres i 21 trinn ved at verktøyet. justeringsringen dreies slik at delestrekene blir liggende For å...
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  Borfunksjon Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. FORSIKTIG: Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil det • trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  6-1. Pyörimissuunnan vaihtokytkin 10-4. Kahvan varsi 16-1. Puhallin 7-1. Nopeudenvaihtokytkin 10-5. Sivukahva 8-1. Toimintatavan vaihtorengas 11-1. Holkki TEKNISET TIEDOT Malli DHP481 Betonin poraaminen 16 mm Teräksen poraaminen 13 mm Teho Puun poraaminen 76 mm Puuruuvin kiinnittäminen 10 mm x 90 mm Koneruuvin kiinnittäminen...
 • Page 23 Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. saatavissa seuraavasta osoitteesta: 10. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus 22.8.2013 estetään.
 • Page 24: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Älä oikosulje akkua. Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla. HUOMIO: Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • akkua yhdessä muiden metalliesineiden, työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
 • Page 25 Jos tilanne ei muutu, vie asentoon ”2” (nopea) tai ”1” (hidas). Varmista ennen työkalu korjattavaksi paikalliseen Makita-huoltoon. käyttöä, että nopeudenvaihtokytkin oikeassa Kytkimen käyttäminen asennossa. Käytä aina työn edellyttämää nopeutta.
 • Page 26 Säädettävä syvyystanko Kiristysmomentin säätäminen (ruuvinväännintoiminto " ") Kuva13 Kuva9 Säädettävän syvyystangon avulla porataan yhtä syviä reikiä. Avaa kiristysruuvia, aseta tanko sopivaan Kiristysmomentin asetuksia on 21. Momentti valitaan asentoon ja kiristä kiristysruuvi. säätörenkaalla niin, että haluttu asteikon arvo tulee työkalun rungon osoittimen kohdalle. Koukku Siirrä...
 • Page 27 LISÄVARUSTEET HUOMAUTUS: Varmista, että ruuvauskärjen pää on suorassa • kulmassa ruuvin kantaan nähden, jotta ruuvi ja/tai HUOMIO: kärki ei vahingoitu. Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • kiinnität ruuveja puuhun, ensin • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan aloitusreikä, jonka halkaisija reiän koneen kanssa.
 • Page 28 10-3. Rieva 14-3. Skrūve svira 10-4. Roktura kāts 16-1. Caurpūtes bumbiere 7-1. Ātruma regulēšanas svira 10-5. Sānu rokturis SPECIFIKĀCIJAS Modelis DHP481 Urbšana betonā 16 mm Urbšana tēraudā 13 mm Urbšanas jauda Urbšana kokā 76 mm Kokskrūves skrūvēšana 10 mm x 90 mm Sastiprinātājskrūves skrūvēšana...
 • Page 29 Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās. Neskariet uzgali vai apstrādāto detaļu tūlīt pēc 22.8.2013 darba veikšanas; tie var būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu.
 • Page 30 FUNKCIJU APRAKSTS Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u.c. UZMANĪBU: Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • vai lietus iedarbībai. pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir Īssavienojums var radīt lielu strāvas plūsmu, izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 31 Ja strādājat ar darbarīku, kasetni, pilnībā atdzesējiet darbarīku. Ja nekas kad ātruma regulēšanas svira atrodas pusceļā nemainās, nelietojiet darbarīku un nododiet to starp „1” un „2”, tad darbarīku var sabojāt. labošanai vietējā Makita apkopes centrā. Nelietojiet ātruma regulēšanas sviru, kamēr...
 • Page 32 Triecienurbšanai pagrieziet gredzenu tā, lai bultiņa Ja jūs neizmantojat skrūvgrieža uzgali, novietojiet to rādītu uz zīmi uz gredzena. uzgaļu tureklī. Tur var uzglabāt 45 mm garus uzgaļus. Ietveres rotēšanai pagrieziet gredzenu tā, lai bultiņa Regulējams dziļuma stienis rādītu uz zīmi uz gredzena. Att.13 Stiprinājuma griezes momenta regulēšana Regulējams dziļuma stienis tiek izmantots vienāda dziļuma...
 • Page 33: Papildu Piederumi

  Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija un saīsinās tā kalpošanas laiku. par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita Cauruma izlaušanas brīdī uz darbarīku un uzgali • apkopes centrā.
 • Page 34 6-1. Atbulinės eigos jungiklio svirtelė 10-4. Rankenos kotas 16-1. Išpūtimo kriaušė 7-1. Greičio keitimo svirtelė 10-5. Šoninė rankena 8-1. Veikimo režimo keitimo žiedas 11-1. Įvorė SPECIFIKACIJOS Modelis DHP481 Betono gręžimas 16 mm Plieno gręžimas 13 mm Paskirtis Medienos gręžimas 76 mm Medvaržčių sukimas 10 mm x 90 mm Varžtų...
 • Page 35 įrankius už Tik Europos šalims izoliuotų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie ES atitikties deklaracija „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir įrenginys (-iai): nutrenkti operatorių. Mechanizmo paskirtis:...
 • Page 36: Veikimo Aprašymas

  ENC007-8 VEIKIMO APRAŠYMAS SVARBIOS SAUGOS DĖMESIO: INSTRUKCIJOS Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • AKUMULIATORIAUS KASETEI veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė - nuimta. Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus nuėmimas ant (1) akumuliatorių...
 • Page 37 Jei norite pakeisti greitį, pirmiausia išjunkite įrankį ir tada būsena vis tiek nepasikeičia, atiduokite įrankį vietiniam pastumkite greičio keitimo svirtelę į padėtį „2“, jei norite „Makita“ techninės priežiūros centrui , kad jį sutaisytų. didelio greičio, arba į padėtį „1“, jei norite mažo greičio. Jungiklio veikimas Prieš...
 • Page 38 Reguliuojamas gylio ribotuvas Sukimo momento nustatymas (varžtų suktuvo režimas „ “) Pav.13 Pav.9 Reguliuojamo gylio matuoklis yra naudojamas vienodo gylio skylėms gręžti. Atlaisvinkite spaustuvo varžtą, nustatykite į Veržimo sukimo momentą galima reguliuoti norimą padėtį, tada priveržkite spaustuvo varžtą. žingsniais sukant reguliavimo žiedą taip, kad jo skalė būtų...
 • Page 39: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, PASTABA: apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą Patikrinkite, ar atsuktuvas įstatytas tiesiai į varžto • turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros galvutę, nes kitaip galima sugadinti varžtą ir / arba centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 40: Tehnilised Andmed

  6-1. Suunamuutmislüliti hoob 10-4. Käepideme varras 16-1. Väljapuhke kolb 7-1. Kiiruseregulaatori hoob 10-5. Külgkäepide 8-1. Töörežiimi muutmise rõngas 11-1. Hülss TEHNILISED ANDMED Mudel DHP481 Betooni puurimine 16 mm Terase puurimine 13 mm Suutlikkus Puidu puurimine 76 mm Puidukruvi kinnitamine 10 mm x 90 mm...
 • Page 41 Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist on saadaval ettevõttes: ainult siis, kui hoiate seda käes. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Ärge puutuge otsakut või töödeldavat detaili vahetult peale puurimist; need võivad olla 22.8.2013 väga kuumad ja põhjustada põletushaavu.
 • Page 42 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke seda vihma kätte. Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, HOIATUS: ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • tõsiselt kahjustada. reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, akukassett eemaldatud.
 • Page 43 Ärge kasutage kiiruseregulaatori hooba siis, kui • täiesti maha. Kui olek ei muutu, siis viige tööriist tööriist töötab. See võib tööriista kahjustada. Makita kohalikku hoolduskeskusesse remonti. Joon.7 Lüliti funktsioneerimine Kiiruse muutmiseks lülitage esmalt tööriist välja ning alles siis libistage kiiruseregulaatori hooba kiiruse HOIATUS: suurendamiseks asendisse „2”...
 • Page 44 Reguleeritav sügavusvarras Väändemomendi reguleerimine (kruvikeeraja režiim „ ”) Joon.13 Joon.9 Reguleeritavat sügavusvarrast saab kasutada ühesuguse sügavusega aukude puurimisel. Vabastage Väändemomenti saab reguleerida 21 astmes, keerates pitskruvi, paigutage varras soovitud asendisse ning reguleerimisrõngast nii, selle skaalajaotused pingutage siis pitskruvi. joonduksid tööriista korpusel oleva osutiga. Esmalt libistage töörežiimi muutmise hoob sümbolile Konks Väändemoment on minimaalne, kui osutiga joondub...
 • Page 45 See hõlbustab kruvi paigaldamist ja aitab vältida reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud töödeldava detaili lõhenemist. teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. Kui tööriistaga töötatakse järjest seni, kuni • akukassett on tühi, laske tööriistal enne uue akuga VALIKULISED TARVIKUD töö jätkamist 15 minutit seista. Puurimisrežiim...
 • Page 46: Технические Характеристики

  14-2. Крючок переключателя 10-3. Паз 14-3. Винт 7-1. Рычаг изменения скорости 10-4. Стержень рукоятки 16-1. Груша для выдувки ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DHP481 Сверление бетона 16 мм Сверление стали 13 мм Производительность Сверление дерева 76 мм Заворачивание шурупов 10 мм x 90 мм...
 • Page 47 риск контакта инструмента со скрытой EN60745 электропроводкой, держите Технический файл в соответствии с документом электроинструмент за специально 2006/42/EC доступен по адресу: предназначенные изолированные Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что 22.8.2013 металлические...
 • Page 48 Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: блок. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт Не используйте поврежденный эксплуатации данного устройства (полученный аккумуляторный блок. от многократного использования) доминировали 10. Выполняйте требования местного над строгим соблюдением правил техники законодательства относительно безопасности при обращении...
 • Page 49: Описание Функционирования

  работает даже с заряженным аккумуляторным автоматически отключает питание для продления блоком, необходимо дать инструменту остыть. срока службы аккумуляторного блока. Если состояние не меняется, передайте Инструмент автоматически остановится во время инструмент для ремонта в местный сервисный работы при возникновении указанных ниже центр Makita. ситуаций:...
 • Page 50 Действие выключателя Когда рычаг реверсивного переключателя находится в нейтральном положении, триггерный ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: переключатель нажать нельзя. Перед установкой аккумуляторного блока в • Изменение скорости инструмент обязательно убедитесь, что его курковый выключатель нормально работает и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возвращается в положение "OFF" (ВЫКЛ.) при Всегда...
 • Page 51 Стержень с регулируемой глубиной Минимальное усилие затяжки будет при совмещении со стрелкой цифры 1, максимальное Рис.13 усилие будет при совмещении со стрелкой Стержень с регулируемой глубиной используется маркировки. Муфта будет проскальзывать при для сверления отверстий одинаковой глубины. различных усилиях затяжки от 1 до 21. Перед Ослабьте...
 • Page 52 необходимо давление только повредит наконечник Вашего производить в уполномоченных сервис-центрах сверла, снизит производительность Makita, с использованием только сменных частей инструмента и сократит срок его службы. производства Makita. Когда просверливаемое отверстие становится • сквозным, на инструмент/сверло воздействует значительная сила. Крепко удерживайте...
 • Page 53: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 56 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885341-988...