Download  Print this page

Magyar - AEG BS 12C2 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

MŰSZAKI ADATOK
Akkumulátoros fúró/csavarbehajtó
Furat-ø acélba .........................................................................
Furat-ø fába .............................................................................
Facsavar (előfúrás nélkül) .......................................................
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben .................................
Üresjárati fordulatszám 2. Fokozatban ...................................
Forgatónyomaték * ..................................................................
Akkumulátor feszültség ...........................................................
Befogási tartomány..................................................................
Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint. ......................................
Zaj-/Vibráció-információ
A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.
Szabvány szerinti A-értékelésű hangszint:
Hangnyomás szint ................................................................
A zajszint munkavégzés közben átlépheti
a 85 dB (A) értéket.
Hallásvédő eszköz használata ajánlott!
Összesített rezgésértékek (három irány vektoriális összege)
az EN 60745-nek megfelelően meghatározva.
ah rezegésemisszió érték
Fúrás fémben .......................................................................
K bizonytalanság ..................................................................
Csavarozás ...........................................................................
K bizonytalanság ..................................................................
* Az AEG N 877318 szabvány szerint mérve
FIGYELMEZTETÉS
A jelen utasításokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelően került
lemérésre, és használható elektromos szerszámokkal történő összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés
előzetes megbecsülésére is.
A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot
azonban más alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgésszint
értéke eltérő lehet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.
A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik,
vagy ugyan működik, azonban ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés
teljes időtartama alatt.
Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a
használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági
útmutatást és utasítást, a mellékelt brosúrában
találhatókat is. A következőkben leírt előírások
betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy
súlyos testi sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg
ezeket az előírásokat.
KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Viseljen hallásvédőt. A zajhatás a hallás elvesztését
eredményezheti.
A készüléket a szigetelt markolatfelületeket fogva tartsa,
ha olyan munkálatokat végez, melyeknél a
vágószerszám rejtett elektromos vezetékekbe. A
vágószerszám feszültségvezető vezetékkel való
érintkezésekor a készülék fém részei is feszültség alá
kerülhetnek, és elektromos áramütés következhet be.
A munka közben keletkezett forgácsokat, szilkánkokat,
törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad
a munkaterületről eltávolítani.
Falban, födémben, aljzatban történő fúrásnál fokozottan
ügyelni kell az elektromos-, víz- és gázvezetékekre.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki
kell venni a készülékből.
A használt akkumulátort ne dobja tűzbe vagy a háztartási
szemétbe. Tájékozódjon a szakszerű megsemmisítés helyi
lehetőségeiről.
46

MAGYAR

BS 12C2
...........................10 mm
...........................20 mm
.............................6 mm
......................0-350 min
-1
....................0-1500 min
-1
...........................34 Nm
...........................12 V
...........................10 mm (3/8")
..........................1,2 kg
........................68,5 dB (A)
..........................1,1 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
..........................0,4 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Az akkumulátort ne tárolja együtt fém tárgyakkal.
(Rövidzárlat veszélye).
Az "PCLS" elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat
kizárólag a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne
használjon más rendszerbe tartozó töltőt.
Akkumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém
terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav
a bőrére kerül azonnal mossa meg szappanos vízzel.
Szembe kerülés esetén folyóvíz alatt tartsa a szemét
minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az akkumulátoros fúró-csavarozó készülék általánosan
használható fúráshoz és csavarozáshoz.
A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak
megfelelően szabad használni.
CE-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék megfelel a következő szabványoknak vagy
szabványossági dokumentumoknak: EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, a 2006/42/EK, 2004/108/EK
irányelvek határozataival egyetértésben.
Winnenden, 2011-01-03
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva
AKKUK
Új akkumulátor a teljes kapacitást 4-5 töltési/lemerülési
ciklus után éri el. A hosszabb ideig üzemen kívül lévő
akkumulátort használat előtt ismételten fel kell tölteni.
50°C feletti hőrmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor
teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy
napon történő hosszabb idejű tárolást.
A töltő és az akkumulátor csatlakozóit mindig tisztán kell
tartani.
Az optimális élettartam érdekében használat után az
akkukat teljesen fel kell tölteni.
AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME
Az akkucsomag olyan túlterhelés elleni védelemmel
rendelkezik, mely védi az akkut a túlterhelés ellen, és
hosszú élettartamot biztosít.
Rendkívül erős igénybevétel esetén az akkuelektronika
automatikusan lekapcsolja a gépet. A további
munkavégzéshez a gépet ki-, majd ismét be kell kapcsolni.
Ha a gép nem indul el ismét, akkor lehetséges, hogy az
akkucsomag lemerült és azt újból fel kell tölteni a töltőben.
KARBANTARTÁS
Csak AEG tartozékokat és AEG pótalkatrészeket szabad
használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs
ismertetve, cseréltesse ki AEG szervizzel (lásd Garancia/
Ügyfélszolgálat címei kiadványt).
Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a
készülék típusa és tízjegyű azonosító száma alapján a
területileg illetékes AEG márkaszervíztől vagy közvetlenül a
gyártótól (AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany) lehet kérni.
SZIMBÓLUMOK
Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt
a gépet használja.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a
háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekrol
szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti
jogba való átültetése szerint az elhasznált
elektromos kéziszerszámokat külön kell
gyujteni, és környezetbarát módon újra kell
hasznosítani.
MAGYAR
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BS 12C2

This manual is also suitable for:

Bs12c