Download Print this page

Makita LD060P User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bedienungsanleitung
User Manual
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Manual de empleo
Gebruiksaanwijzing
Manual de Operação
Brukerhåndbok
Käyttäjän käsikirja
Brugervejledning
Bruksanvisning
Kullanma Kılavuzu
Uživatelská příručka
Návod na použitie
Instrukcja obsługi
Manualul utilizatorului
Használati útmutató
Οδηγίες χρήσης
Руководство пользователя
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend
Bendrosios instrukcijos
사용자 설명서
用户手册
D
GB
F
I
E
NL
P
N
FIN
DK
S
TR
CZ
SK
PL
ROM
H
GR
RUS
LV
EST
LT
ROK
CN

Advertisement

loading

  Also See for Makita LD060P

  Summary of Contents for Makita LD060P

 • Page 1 Bedienungsanleitung User Manual Manuel d'utilisation Manuale d'uso Manual de empleo Gebruiksaanwijzing Manual de Operação Brukerhåndbok Käyttäjän käsikirja Brugervejledning Bruksanvisning Kullanma Kılavuzu Uživatelská příručka Návod na použitie Instrukcja obsługi Manualul utilizatorului Használati útmutató Οδηγίες χρήσης Руководство пользователя Lietotāja rokasgrāmata Kasutusjuhend Bendrosios instrukcijos 사용자...
 • Page 2: Symbols Used In This Manual

  WARNING • Use of accessories from other manufacturers Indicates a potentially hazardous situation or without the express approval of Makita. an unintended use which, if not avoided, could result • Deliberate or irresponsible behaviour on scaffol- in death or serious injury.
 • Page 3: Limits Of Use

  Also see section "Technical data". • To understand the safety instructions on the The Makita LD060P is designed for use in areas product and the instructions in the user manual. permanently habitable by humans, do not use the •...
 • Page 4: Operation

  Only use alkaline batteries. Precautions: If the instrument will not be used for a long Carry out periodic test measurements. time, remove the batteries as a protection against Particularly after the instrument has been subject to corrosion. Makita LD060P Start up...
 • Page 5: Switching On/Off

  Setting the instrument measurements. Press long until the desired unit is displayed. Make sure the Makita LD060P optic is kept clean and that there is no mechanical damage to the bumpers. Possible units: CAUTION:...
 • Page 6 See drawing {F}. Functions Measuring Addition / Subtraction Distance Measurement. Single Distance Measurement 1x briefly: the next measurement is added to 1x briefly: the laser is activated. the previous one. 1x briefly: a distance measurement is taken. Makita LD060P Measuring...
 • Page 7: Area Function

  1x briefly: takes first distance measurement Pythagorean method. This procedure facilitates in (e.g. length) measuring distances that are difficult to access. Adhere to the prescribed sequence of measu- 1x briefly: takes second distance measurement rements: (e.g. width) Functions Makita LD060P...
 • Page 8: Stake Out Function

  See drawing {I} The result of the function is displayed in the summary row. 5x briefly: the symbol is displayed. If the button is pressed for along time while A value is displayed in the summary row (default Makita LD060P Functions...
 • Page 9: Historical Memory

  The countdown starts automatically (if the laser is Use the "+" or "-" buttons to navigate through the activated) and then triggers the measurement. last 10 values. The values can also be used in functions. Functions Makita LD060P...
 • Page 10: Switching Off The Beep

  Folding out endpiece Faulty measure- Use target plate (brown Battery life, up to ment, too much side) Type 2 x AAA 5 000 measurements background light Dimension 112 x 43 x 25 mm Weight 100 g Makita LD060P Appendix...
 • Page 11: Electromagnetic Compatibility (Emc)

  Reorient or relocate the receiving antenna. WARNING • Increase the separation between the equipment The Makita LD060P conforms to the most strin- and receiver. gent requirements of the relevant standards and • Connect the equipment into an outlet on a circuit regulations.
 • Page 12: Laser Classification

  Laser classification Labelling The Makita LD060P produces a visible laser beam which emerges from the front of the instrument. Laser Radiation See drawing {K}. Do not stare into the beam Laser class 2 The product is a Class 2 Laser Product in accordance acc.
 • Page 13: Ec Declaration Of Conformity

  Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in force in your country. Adhere to the national and country specific regula- tions. All right reserved for changes (drawings, descriptions and technical specifications). Appendix Makita LD060P...
 • Page 14: Gebruikte Symbolen

  Gebruiksaanwijzing Gebruiksdoel Nederlands Toegestaan gebruik • Meten van afstanden Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Makita LD060P. • Rekenfuncties, zoals oppervlakte en inhoud De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te Ongeoorloofd gebruik worden gelezen alvorens het instru- ment de eerste keer in gebruik te •...
 • Page 15 • Hij stelt Makita op de hoogte, zodra aan de appa- met explosiegevaar of in agressieve omgevingen. ratuur veiligheidsgebreken optreden. Verantwoordelijkheden...
 • Page 16 Richten op glanzende oppervlakken kan de Zie illustratie {C}. laserstraal afbuigen en tot meetfouten leiden. Zet nieuwe batterijen in, let op de polariteit. Sluit het batterijcompartiment. • Vervang de batterijen als het pictogram continu knippert in het display. Gebruik uitsluitend alkaline batterijen. Makita LD060P Opstarten...
 • Page 17 Het instrument schakelt automatisch uit na drie na belangrijke meettaken. minuten zonder activiteit. Zorg er voor, dat de lens van de Makita LD060P schoon wordt gehouden en dat er geen mechanische Instellen van het instrument beschadigingen ontstaan aan de stootranden.
 • Page 18: Continue Meting

  De laatste gemeten waarde wordt weergegeven op de resultaatregel. 2x kort: de volgende meting wordt genomen vanaf het uitgeklapte eindstuk. Na een meting gaat de referentie automatisch terug naar de standaard stand (achterzijde referentie). Makita LD060P Meten...
 • Page 19: Optellen / Aftrekken

  2, de waarde die wordt opgeteld staat op tussenresultaatregel 1. Het resultaat van de tweede oppervlaktemeting, "+" 1x kort: de laatste stap wordt afgebroken. knippert. 1x kort: bevestig de optelling; de som van de oppervlakten wordt weergegeven op de samen- vattingregel. Functies Makita LD060P...
 • Page 20: Indirecte Meting

  Het resultaat van de functie wordt weergegeven op de samenvattingregel. • Alle richtpunten moeten verticaal of horizontaal Als de toets lang ingedrukt wordt gehouden op het muurvlak liggen. tijdens het meten van een afstand, dan wordt de maximum of minimum continue meting geactiveerd. Makita LD060P Functies...
 • Page 21 5x kort: Het pictogram wordt weerge- Gebruik de "+" of "-" toetsen om door de laatste 10 geven. waarden te bladeren. De waarden kunnen ook worden gebruikt in functies. Er wordt een waarde weergegeven op de samenvat- Functies Makita LD060P...
 • Page 22 Het aftellen begint automatisch (als de laser wordt sterk (grijze zijde) geactiveerd) en vervolgens start de meting. Foutieve meting, Gebruik richtplaat teveel omgevings- (bruine zijde) licht Buiten meetbereik Kies een (deel) meetaf- stand binnen het meet- bereik Makita LD060P Appendix...
 • Page 23: Technische Specificaties

  Laser klasse WAARSCHUWING Laser type 635 nm, < 1 mW De Makita LD060P voldoet aan de strengste Bescherming tegen spat- IP 54, stofdicht, eisen van de relevante normen en voorschriften. water en stof spatwaterdicht Toch kan de mogelijkheid dat het instrument storing Autom.
 • Page 24 Laserclassificatie Etikettering De Makita LD060P produceert een zichtbare laser- straal die uit de voorzijde van het instrument uitt- Laserstraling reedt. Kijk niet in de laserstraal Zie illustratie {K}. Laser klasse 2 volgens IEC 60825-1:2007 Het product is een Klasse 2 laserproduct in overeen- Max.
 • Page 25: Ec-Verklaring Van Conformiteit

  Het verwijderen van het instrument moet in overeenstemming zijn met de geldende regels in uw land. Houdt u aan de nationale en landspecifieke voor- schriften. Alle rechten voorbehouden voor wijzigingen (illustra- ties, beschrijvingen en technische gegevens). Appendix Makita LD060P...