Philips AVENT SCD505 Manuals

Manuals and User Guides for Philips AVENT SCD505. We have 5 Philips AVENT SCD505 manuals available for free PDF download: User Manual

Philips AVENT SCD505 User Manual

Philips AVENT SCD505 User Manual (201 pages)

Brand: Philips | Category: Baby Monitor | Size: 6.49 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Introduction3................................................................................................................................................................
Important3................................................................................................................................................................
Recycling4................................................................................................................................................................
Electromagnetic fields (emf)4................................................................................................................................................................
Overview5................................................................................................................................................................
Parent Unit5................................................................................................................................................................
Baby Unit6................................................................................................................................................................
Get Started7................................................................................................................................................................
Charge The Parent Unit7................................................................................................................................................................
Set Up The Baby Unit7................................................................................................................................................................
Use Your Baby Monitor8................................................................................................................................................................
Operating Range9................................................................................................................................................................
Change The Microphone Sensitivity9................................................................................................................................................................
Eco Mode9................................................................................................................................................................
Reset The Baby Monitor9................................................................................................................................................................
Optimize The Battery Life Of The Parent Unit10................................................................................................................................................................
Guarantee And Service10................................................................................................................................................................
Frequently Asked Questions11................................................................................................................................................................
Въведение15................................................................................................................................................................
Важно15................................................................................................................................................................
Рециклиране16................................................................................................................................................................
Електромагнитни излъчвания (emf)17................................................................................................................................................................
Общ преглед17................................................................................................................................................................
Родителско устройство17................................................................................................................................................................
Устройство за бебето19................................................................................................................................................................
Начални стъпки20................................................................................................................................................................
Зареждане на родителското устройство20................................................................................................................................................................
Настройка на устройството за бебето20................................................................................................................................................................
Използване на бебефона21................................................................................................................................................................
Работен обхват22................................................................................................................................................................
Промяна на чувствителността на микрофона23................................................................................................................................................................
Eco режим23................................................................................................................................................................
Нулиране на бебефона23................................................................................................................................................................
Оптимизирайте живота на батериите на родителското устройство24................................................................................................................................................................
Гаранция и сервиз24................................................................................................................................................................
Често задавани въпроси25................................................................................................................................................................
Úvod29................................................................................................................................................................
Důležité Informace29................................................................................................................................................................
Recyklace30................................................................................................................................................................
Elektromagnetická Pole (emp)30................................................................................................................................................................
Přehled31................................................................................................................................................................
Rodičovská Jednotka31................................................................................................................................................................
Dětská Jednotka32................................................................................................................................................................
Začínáme33................................................................................................................................................................
Nabijte Rodičovskou Jednotku33................................................................................................................................................................
Nastavte Dětskou Jednotku33................................................................................................................................................................
Používání Elektronické Chůvy34................................................................................................................................................................
Provozní Dosah35................................................................................................................................................................
Změna Citlivosti Mikrofonu35................................................................................................................................................................
Režim Eco35................................................................................................................................................................
Resetování Elektronické Chůvy35................................................................................................................................................................
Rodičovské Jednotky36................................................................................................................................................................
Záruka A Servis36................................................................................................................................................................
Nejčastější Dotazy37................................................................................................................................................................
Tutvustus41................................................................................................................................................................
Tähtis41................................................................................................................................................................
Ringlussevõtt42................................................................................................................................................................
Elektromagnetilised Väljad (emf)42................................................................................................................................................................
Ülevaade43................................................................................................................................................................
Keskseade43................................................................................................................................................................
Beebiseade44................................................................................................................................................................
Alustamine45................................................................................................................................................................
Keskseadme Laadimine45................................................................................................................................................................
Beebiseadme Seadistamine45................................................................................................................................................................
Beebimonitori Kasutamine46................................................................................................................................................................
Tegevusraadius47................................................................................................................................................................
Mikrofoni Tundlikkuse Muutmine47................................................................................................................................................................
Eco-režiim47................................................................................................................................................................
Beebimonitori Lähtestamine47................................................................................................................................................................
Lapsevanema Seadme Aku Kestuse Optimeerimine48................................................................................................................................................................
Garantii Ja Hooldus48................................................................................................................................................................
Korduma Kippuvad Küsimused49................................................................................................................................................................
Uvod53................................................................................................................................................................
Važno53................................................................................................................................................................
Recikliranje54................................................................................................................................................................
Elektromagnetska Polja (emf)54................................................................................................................................................................
Pregled55................................................................................................................................................................
Roditeljska Jedinica55................................................................................................................................................................
Jedinica Za Bebu56................................................................................................................................................................
Prvi Koraci57................................................................................................................................................................
Punjenje Roditeljske Jedinice57................................................................................................................................................................
Postavljanje Jedinice Za Bebu57................................................................................................................................................................
Korištenje Monitora Za Bebe58................................................................................................................................................................
Radni Domet58................................................................................................................................................................
Promjena Osjetljivosti Mikrofona59................................................................................................................................................................
Način Rada Eco59................................................................................................................................................................
Ponovno Postavljanje Monitora Za Bebe59................................................................................................................................................................
Optimizacija Trajanja Baterije Roditeljske Jedinice60................................................................................................................................................................
Jamstvo I Servis60................................................................................................................................................................
Česta Pitanja61................................................................................................................................................................
Bevezetés65................................................................................................................................................................
Fontos65................................................................................................................................................................
Újrafelhasználás66................................................................................................................................................................
Elektromágneses Mezők (emf)66................................................................................................................................................................
Áttekintés67................................................................................................................................................................
Szülői Egység67................................................................................................................................................................
Bébiegység68................................................................................................................................................................
Kezdő Lépések69................................................................................................................................................................
A Szülői Egység Töltése69................................................................................................................................................................
A Bébiegység Beállítása69................................................................................................................................................................
Babaőr Használata70................................................................................................................................................................
Hatótávolság70................................................................................................................................................................
A Mikrofonérzékenység Módosítása71................................................................................................................................................................
Eco Mód71................................................................................................................................................................
A Babaőr Visszaállítása71................................................................................................................................................................
Szülői Egység Akkumulátora élettartamának Optimalizálása72................................................................................................................................................................
Jótállás és Szerviz72................................................................................................................................................................
Gyakran Ismétlődő Kérdések73................................................................................................................................................................
Кіріспе77................................................................................................................................................................
Маңызды ақпарат77................................................................................................................................................................
Қайта өңдеу78................................................................................................................................................................
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)79................................................................................................................................................................
Жалпы шолу79................................................................................................................................................................
Ата-ана модулі79................................................................................................................................................................
Нәресте модулі81................................................................................................................................................................
Жұмысты бастау82................................................................................................................................................................
Ата-ана модулін зарядтау82................................................................................................................................................................
Нәресте модулінің параметрлерін орнату82................................................................................................................................................................
Нәресте мониторын пайдалану83................................................................................................................................................................
Жұмыс диапазоны84................................................................................................................................................................
Микрофонның сезімталдығын өзгерту84................................................................................................................................................................
Eco режимі84................................................................................................................................................................
Нәресте мониторын бастапқы қалпына келтіру85................................................................................................................................................................
Кепілдік және қызмет86................................................................................................................................................................
Жиі қойылатын сұрақтар86................................................................................................................................................................
Įvadas89................................................................................................................................................................
Svarbu89................................................................................................................................................................
Perdirbimas90................................................................................................................................................................
Elektromagnetiniai Laukai (emf)90................................................................................................................................................................
Apžvalga91................................................................................................................................................................
Tėvų įrenginys91................................................................................................................................................................
Kūdikio įrenginys92................................................................................................................................................................
Pradžia93................................................................................................................................................................
Įkraukite Tėvų įrenginį93................................................................................................................................................................
Sukonfigūruokite Kūdikio įrenginį93................................................................................................................................................................
Naudokite Kūdikio Stebėjimo Siųstuvą94................................................................................................................................................................
Veikimo Diapazonas95................................................................................................................................................................
Pakeiskite Mikrofono Jautrumą95................................................................................................................................................................
Eko Režimas95................................................................................................................................................................
Atstatykite Kūdikio Stebėjimo Siųstuvą95................................................................................................................................................................
Garantija Ir Techninis Aptarnavimas96................................................................................................................................................................
Dažnai Užduodami Klausimai97................................................................................................................................................................
Ievads101................................................................................................................................................................
Svarīgi101................................................................................................................................................................
Otrreizējā Pārstrāde102................................................................................................................................................................
Elektromagnētiskie Lauki (emf)102................................................................................................................................................................
Pārskats103................................................................................................................................................................
Vecāku Ierīce103................................................................................................................................................................
Mazuļa Ierīce104................................................................................................................................................................
Lietošanas Sākšana105................................................................................................................................................................
Uzlādējiet Vecāku Ierīci105................................................................................................................................................................
Mazuļa Ierīces Uzstādīšana105................................................................................................................................................................
Mazuļa Uzraudzības Ierīces Lietošana106................................................................................................................................................................
Darbības Diapazons107................................................................................................................................................................
Mikrofona Jutības Maiņa107................................................................................................................................................................
Eco Režīms107................................................................................................................................................................
Mazuļa Uzraudzības Ierīces Atiestatīšana107................................................................................................................................................................
Vecāku Ierīces Baterijas Darbmūža Paildzināšana108................................................................................................................................................................
Garantija Un Apkalpošana108................................................................................................................................................................
Bieži Uzdotie Jautājumi109................................................................................................................................................................
Wstęp113................................................................................................................................................................
Ważne113................................................................................................................................................................
Recykling114................................................................................................................................................................
Pola Elektromagnetyczne (emf)115................................................................................................................................................................
Opis115................................................................................................................................................................
Odbiornik115................................................................................................................................................................
Nadajnik117................................................................................................................................................................
Czynności Wstępne118................................................................................................................................................................
Ładowanie Odbiornika118................................................................................................................................................................
Konfiguracja Nadajnika118................................................................................................................................................................
Korzystanie Z Elektronicznej Niani119................................................................................................................................................................
Zasięg Działania120................................................................................................................................................................
Zmiana Czułości Mikrofonu120................................................................................................................................................................
Tryb Eco120................................................................................................................................................................
Resetowanie Elektronicznej Niani120................................................................................................................................................................
Optymalizacja żywotności Akumulatora W Odbiorniku121................................................................................................................................................................
Gwarancja I Serwis121................................................................................................................................................................
Często Zadawane Pytania122................................................................................................................................................................
Introducere125................................................................................................................................................................
Reciclarea126................................................................................................................................................................
Câmpuri Electromagnetice (emf)127................................................................................................................................................................
Imagine Ansamblu127................................................................................................................................................................
Unitatea Pentru Părinte127................................................................................................................................................................
Unitatea Pentru Copil129................................................................................................................................................................
Primii Paşi130................................................................................................................................................................
Încărcaţi Unitatea Pentru Părinte130................................................................................................................................................................
Configurarea Unităţii Pentru Copil130................................................................................................................................................................
Utilizaţi Monitorul Pentru Copii131................................................................................................................................................................
Raza De Acţiune132................................................................................................................................................................
Modificarea Sensibilităţii Microfonului132................................................................................................................................................................
Mod Eco132................................................................................................................................................................
Resetarea Monitorului Pentru Copii133................................................................................................................................................................
Garanţie şi Service134................................................................................................................................................................
Întrebări Frecvente134................................................................................................................................................................
Введение137................................................................................................................................................................
Важная информация137................................................................................................................................................................
Утилизация138................................................................................................................................................................
Электромагнитные поля (ЭМП)139................................................................................................................................................................
Обзор139................................................................................................................................................................
Родительский блок139................................................................................................................................................................
Детский блок141................................................................................................................................................................
Начало работы142................................................................................................................................................................
Зарядка родительского блока142................................................................................................................................................................
Настройка детского блока142................................................................................................................................................................
Использование радионяни143................................................................................................................................................................
Дальность действия144................................................................................................................................................................
Изменение чувствительности микрофона144................................................................................................................................................................
Режим Eco144................................................................................................................................................................
Сброс настроек радионяни145................................................................................................................................................................
Увеличение срока службы аккумулятора родительского блока145................................................................................................................................................................
Гарантия и обслуживание146................................................................................................................................................................
Часто задаваемые вопросы146................................................................................................................................................................
Dôležité153................................................................................................................................................................
Recyklácia154................................................................................................................................................................
Elektromagnetické Polia (emf)155................................................................................................................................................................
Prehľad155................................................................................................................................................................
Detská Jednotka157................................................................................................................................................................
Úvodné Pokyny158................................................................................................................................................................
Nabíjanie Rodičovskej Jednotky158................................................................................................................................................................
Nastavenie Detskej Jednotky158................................................................................................................................................................
Použitie Zariadenia Na Monitorovanie Dieťaťa159................................................................................................................................................................
Prevádzkový Dosah160................................................................................................................................................................
Zmena Citlivosti Mikrofónu160................................................................................................................................................................
Úsporný Režim Eco160................................................................................................................................................................
Obnovenie Nastavení Zariadenia Na Monitorovanie Dieťaťa161................................................................................................................................................................
Batérie Rodičovskej Jednotky161................................................................................................................................................................
Často Kladené Otázky162................................................................................................................................................................
Pomembno165................................................................................................................................................................
Elektromagnetna Polja (emf)166................................................................................................................................................................
Starševska Enota167................................................................................................................................................................
Otroška Enota168................................................................................................................................................................
Začetek Uporabe169................................................................................................................................................................
Polnjenje Starševske Enote169................................................................................................................................................................
Nastavitev Otroške Enote169................................................................................................................................................................
Uporaba Otroške Varuške170................................................................................................................................................................
Doseg Delovanja171................................................................................................................................................................
Sprememba Občutljivosti Mikrofona171................................................................................................................................................................
Način Eco171................................................................................................................................................................
Ponastavitev Otroške Varuške171................................................................................................................................................................
Garancija In Servis172................................................................................................................................................................
Pogosta Vprašanja173................................................................................................................................................................
Početak181................................................................................................................................................................
Podešavanje Jedinice Za Bebu181................................................................................................................................................................
Korišćenje Baby Monitora182................................................................................................................................................................
Menjanje Osetljivosti Mikrofona183................................................................................................................................................................
Resetovanje Baby Monitora183................................................................................................................................................................
Optimizacija Veka Trajanja184................................................................................................................................................................
Baterije Roditeljske Jedinice184................................................................................................................................................................
Garancija I Servis184................................................................................................................................................................
Najčešća Pitanja185................................................................................................................................................................
Вступ189................................................................................................................................................................
Важлива інформація189................................................................................................................................................................
Утилізація190................................................................................................................................................................
Електромагнітні поля (ЕМП)191................................................................................................................................................................
Загальний огляд191................................................................................................................................................................
Батьківський блок191................................................................................................................................................................
Дитячий блок193................................................................................................................................................................
Початок роботи194................................................................................................................................................................
Заряджання батьківського блока194................................................................................................................................................................
Налаштування дитячого блока194................................................................................................................................................................
Використання системи контролю за дитиною195................................................................................................................................................................
Робочий діапазон196................................................................................................................................................................
Зміна чутливості мікрофона196................................................................................................................................................................
Скидання налаштувань системи контролю за дитиною197................................................................................................................................................................
Подовження терміну197................................................................................................................................................................
батьківського блока197................................................................................................................................................................
Гарантія та обслуговування198................................................................................................................................................................
Питання й відповіді198................................................................................................................................................................
Ec Declaration Of Conformity200................................................................................................................................................................

Advertisement

Philips AVENT SCD505 User Manual

Philips AVENT SCD505 User Manual (151 pages)

Brand: Philips | Category: Baby Monitor | Size: 5.31 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Introduction3................................................................................................................................................................
Important3................................................................................................................................................................
Recycling4................................................................................................................................................................
Electromagnetic fields (emf)4................................................................................................................................................................
Overview5................................................................................................................................................................
Parent Unit5................................................................................................................................................................
Baby Unit6................................................................................................................................................................
Get Started7................................................................................................................................................................
Charge The Parent Unit7................................................................................................................................................................
Set Up The Baby Unit7................................................................................................................................................................
Use Your Baby Monitor8................................................................................................................................................................
Operating Range9................................................................................................................................................................
Change The Microphone Sensitivity9................................................................................................................................................................
Eco Mode9................................................................................................................................................................
Reset The Baby Monitor9................................................................................................................................................................
Guarantee And Service10................................................................................................................................................................
Frequently Asked Questions10................................................................................................................................................................
Indledning13................................................................................................................................................................
Vigtigt13................................................................................................................................................................
Genanvendelse14................................................................................................................................................................
Elektromagnetiske Felter (emf)14................................................................................................................................................................
Oversigt15................................................................................................................................................................
Forældreenhed15................................................................................................................................................................
Babyenhed16................................................................................................................................................................
Kom Godt I Gang17................................................................................................................................................................
Oplad Forældreenheden17................................................................................................................................................................
Konfigurer Babyenheden17................................................................................................................................................................
Brug Din Babyalarm18................................................................................................................................................................
Senderækkevidde19................................................................................................................................................................
Juster Mikrofonens Følsomhed19................................................................................................................................................................
Eco-modus19................................................................................................................................................................
Nulstil Babyalarmen19................................................................................................................................................................
Garanti Og Service20................................................................................................................................................................
Ofte Stillede Spørgsmål (faq)20................................................................................................................................................................
Einführung23................................................................................................................................................................
Wichtig23................................................................................................................................................................
Elektromagnetische Felder25................................................................................................................................................................
Überblick25................................................................................................................................................................
Elterneinheit25................................................................................................................................................................
Babyeinheit27................................................................................................................................................................
Erste Schritte28................................................................................................................................................................
Elterneinheit Aufladen28................................................................................................................................................................
Babyeinheit Einrichten28................................................................................................................................................................
Babyphone Verwenden29................................................................................................................................................................
Empfangsbereich30................................................................................................................................................................
Mikrofonempfindlichkeit ändern30................................................................................................................................................................
Das Babyphone Zurücksetzen30................................................................................................................................................................
Garantie Und Kundendienst31................................................................................................................................................................
Häufig Gestellte Fragen (faq)31................................................................................................................................................................
Εισαγωγή35................................................................................................................................................................
Σημαντικό35................................................................................................................................................................
Ανακύκλωση36................................................................................................................................................................
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (emf)37................................................................................................................................................................
Επισκόπηση37................................................................................................................................................................
Μονάδα γονέα37................................................................................................................................................................
Μονάδα μωρού39................................................................................................................................................................
Ξεκινήστε40................................................................................................................................................................
Φόρτιση της μονάδας γονέα40................................................................................................................................................................
Ρύθμιση της μονάδας μωρού40................................................................................................................................................................
Χρήση της μονάδας μωρού41................................................................................................................................................................
Εμβέλεια λειτουργίας42................................................................................................................................................................
Αλλαγή της ευαισθησίας μικροφώνου42................................................................................................................................................................
Λειτουργία Eco42................................................................................................................................................................
Επαναφορά της συσκευής παρακολούθησης μωρού43................................................................................................................................................................
Εγγύηση και σέρβις43................................................................................................................................................................
Συχνές ερωτήσεις44................................................................................................................................................................
Introducción47................................................................................................................................................................
Importante47................................................................................................................................................................
Reciclaje48................................................................................................................................................................
Campos Electromagnéticos (cem)48................................................................................................................................................................
Descripción General49................................................................................................................................................................
Unidad De Padres49................................................................................................................................................................
Unidad Del Bebé50................................................................................................................................................................
Carga De La Unidad De Padres51................................................................................................................................................................
Configuración De La Unidad Del Bebé51................................................................................................................................................................
Uso Del Vigilabebés52................................................................................................................................................................
Alcance De Funcionamiento53................................................................................................................................................................
Modo Eco53................................................................................................................................................................
Restablecimiento Del Vigilabebés54................................................................................................................................................................
Garantía Y Servicio54................................................................................................................................................................
Preguntas Más Frecuentes55................................................................................................................................................................
Johdanto59................................................................................................................................................................
Tärkeää59................................................................................................................................................................
Kierrätys60................................................................................................................................................................
Sähkömagneettiset Kentät (emf)60................................................................................................................................................................
Yleiskuvaus61................................................................................................................................................................
Vanhemman Yksikkö61................................................................................................................................................................
Lapsen Yksikkö62................................................................................................................................................................
Aloitus63................................................................................................................................................................
Vanhemman Yksikön Lataaminen63................................................................................................................................................................
Lapsen Yksikön Määrittäminen63................................................................................................................................................................
Itkuhälyttimen Käyttäminen64................................................................................................................................................................
Kuuluvuusalue64................................................................................................................................................................
Mikrofonin Herkkyyden Muuttaminen65................................................................................................................................................................
Eco-tila65................................................................................................................................................................
Itkuhälyttimen Nollaaminen65................................................................................................................................................................
Takuu Ja Huolto66................................................................................................................................................................
Usein Kysytyt Kysymykset66................................................................................................................................................................
Recyclage70................................................................................................................................................................
Champs électromagnétiques (cem)70................................................................................................................................................................
Aperçu71................................................................................................................................................................
Unité Parents71................................................................................................................................................................
Unité Bébé72................................................................................................................................................................
Guide De Démarrage73................................................................................................................................................................
Charge De L'unité Parents73................................................................................................................................................................
Configuration De L'unité Bébé73................................................................................................................................................................
Utilisation De Votre écoute-bébé74................................................................................................................................................................
Portée75................................................................................................................................................................
Modification De La Sensibilité Du Microphone75................................................................................................................................................................
Mode Éco75................................................................................................................................................................
Réinitialisation De L'écoute-bébé75................................................................................................................................................................
Garantie Et Service76................................................................................................................................................................
Foire Aux Questions76................................................................................................................................................................
Introduzione79................................................................................................................................................................
Riciclaggio80................................................................................................................................................................
Campi Elettromagnetici (emf)80................................................................................................................................................................
Panoramica81................................................................................................................................................................
Unità Genitore81................................................................................................................................................................
Unità Bambino82................................................................................................................................................................
Guida Introduttiva83................................................................................................................................................................
Carica Dell'unità Genitore83................................................................................................................................................................
Preparazione Dell'unità Bambino83................................................................................................................................................................
Utilizzo Del Baby Monitor84................................................................................................................................................................
Portata Di Funzionamento85................................................................................................................................................................
Modificare La Sensibilità Del Microfono85................................................................................................................................................................
Modalità Eco85................................................................................................................................................................
Ripristinare Il Baby Monitor85................................................................................................................................................................
Garanzia E Assistenza86................................................................................................................................................................
Domande Frequenti86................................................................................................................................................................
Inleiding89................................................................................................................................................................
Belangrijk89................................................................................................................................................................
Elektromagnetische Velden (emv)90................................................................................................................................................................
Overzicht91................................................................................................................................................................
Ouderunit91................................................................................................................................................................
Babyunit92................................................................................................................................................................
Aan De Slag93................................................................................................................................................................
De Ouderunit Opladen93................................................................................................................................................................
De Babyunit Klaarmaken Voor Gebruik93................................................................................................................................................................
De Babyfoon Gebruiken94................................................................................................................................................................
Bereik95................................................................................................................................................................
De Microfoongevoeligheid Wijzigen95................................................................................................................................................................
De Babyfoon Opnieuw Instellen95................................................................................................................................................................
Garantie En Service96................................................................................................................................................................
Veelgestelde Vragen96................................................................................................................................................................
Innledning99................................................................................................................................................................
Viktig99................................................................................................................................................................
Resirkulering100................................................................................................................................................................
Elektromagnetiske Felt (emf)100................................................................................................................................................................
Oversikt101................................................................................................................................................................
Foreldreenhet101................................................................................................................................................................
Babyenhet102................................................................................................................................................................
Komme I Gang103................................................................................................................................................................
Lade Foreldreenheten103................................................................................................................................................................
Konfigurere Babyenheten103................................................................................................................................................................
Bruke Babymonitoren104................................................................................................................................................................
Driftsrekkevidde105................................................................................................................................................................
Endre Følsomheten Til Mikrofonen105................................................................................................................................................................
Tilbakestille Babymonitoren105................................................................................................................................................................
Vanlige Spørsmål106................................................................................................................................................................
Introdução109................................................................................................................................................................
Reciclagem110................................................................................................................................................................
Visão Geral111................................................................................................................................................................
Unidade Dos Pais111................................................................................................................................................................
Unidade Do Bebé113................................................................................................................................................................
Carregar A Unidade Dos Pais114................................................................................................................................................................
Configurar A Unidade Do Bebé114................................................................................................................................................................
Utilizar O Seu Intercomunicador Para Bebé115................................................................................................................................................................
Alcance De Funcionamento116................................................................................................................................................................
Alterar A Sensibilidade Do Microfone116................................................................................................................................................................
Repor O Intercomunicador Para Bebé117................................................................................................................................................................
Garantia E Assistência117................................................................................................................................................................
Perguntas Frequentes118................................................................................................................................................................
Introduktion121................................................................................................................................................................
Viktigt121................................................................................................................................................................
Återvinning122................................................................................................................................................................
Elektromagnetiska Fält (emf)122................................................................................................................................................................
Översikt123................................................................................................................................................................
Föräldraenhet123................................................................................................................................................................
Komma Igång125................................................................................................................................................................
Ladda Föräldraenheten125................................................................................................................................................................
Konfigurera Babyenheten125................................................................................................................................................................
Använda Babyvakten126................................................................................................................................................................
Räckvidd127................................................................................................................................................................
Ändra Mikrofonkänsligheten127................................................................................................................................................................
Eco-läge127................................................................................................................................................................
Återställa Babyvakten127................................................................................................................................................................
Garanti Och Service128................................................................................................................................................................
Vanliga Frågor128................................................................................................................................................................
Giriş131................................................................................................................................................................
Önemli131................................................................................................................................................................
Geri Dönüşüm132................................................................................................................................................................
Elektromanyetik Alanlar (emf)132................................................................................................................................................................
Genel Bakış133................................................................................................................................................................
Ana ünite133................................................................................................................................................................
Bebek ünitesi134................................................................................................................................................................
Başlarken135................................................................................................................................................................
Ana üniteyi şarj Edin135................................................................................................................................................................
Bebek ünitesinin Kurulması135................................................................................................................................................................
Bebek Monitörünün Kullanımı136................................................................................................................................................................
Çalışma Menzili137................................................................................................................................................................
Mikrofon Hassasiyetinin Değiştirilmesi137................................................................................................................................................................
Ekonomik Mod137................................................................................................................................................................
Bebek Monitörünün Sıfırlanması137................................................................................................................................................................
Garanti Ve Servis138................................................................................................................................................................
Sıkça Sorulan Sorular138................................................................................................................................................................
Ec Declaration Of Conformity150................................................................................................................................................................
Philips AVENT SCD505 User Manual

Philips AVENT SCD505 User Manual (15 pages)

Phillips Avent  
Brand: Philips | Category: Baby Accessories | Size: 0.47 MB

Advertisement

Philips AVENT SCD505 User Manual

Philips AVENT SCD505 User Manual (15 pages)

AVENT SCD505  
Brand: Philips | Category: Baby Monitor | Size: 0.45 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Important Safety Instructions3................................................................................................................................................................
Compliance Information5................................................................................................................................................................
Introduction6................................................................................................................................................................
Overview7................................................................................................................................................................
Parent Unit7................................................................................................................................................................
Baby Unit8................................................................................................................................................................
Get Started9................................................................................................................................................................
Connect The Baby Unit To Power9................................................................................................................................................................
Charge The Parent Unit9................................................................................................................................................................
Use Your Baby Monitor10................................................................................................................................................................
Operating Range11................................................................................................................................................................
Change The Microphone Sensitivity11................................................................................................................................................................
Eco Mode11................................................................................................................................................................
Reset The Baby Monitor11................................................................................................................................................................
Optimize The Battery Life Of The Parent Unit12................................................................................................................................................................
Warranty12................................................................................................................................................................
Frequently Asked Questions13................................................................................................................................................................
Philips AVENT SCD505 User Manual

Philips AVENT SCD505 User Manual (13 pages)

Brand: Philips | Category: Baby Monitor | Size: 0.69 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Introduction3................................................................................................................................................................
Important3................................................................................................................................................................
Recyclage4................................................................................................................................................................
Kdpsv Pohfwurpdjqpwltxhv4................................................................................................................................................................
Aperçu5................................................................................................................................................................
8qlwp Sduhqwv5................................................................................................................................................................
8qlwp Epep6................................................................................................................................................................
Microphone6................................................................................................................................................................
Xlgh Gh Gppduudjh7................................................................................................................................................................
8wlolvdwlrq Gh Yrwuh Pfrxwhepep8................................................................................................................................................................
5plqlwldolvdwlrq Gho Pfrxwhepep10................................................................................................................................................................
2swlplvdwlrq Gh Od Gxuph Gh Ylh Gh Od10................................................................................................................................................................
Garantie Et Service10................................................................................................................................................................
Rluh Dx10................................................................................................................................................................
Ec Declaration Of Conformity12................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement