Download Table of Contents Print this page

Onderhoud En Inspectie - Hitachi Koki UC 14YF2 Handling Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
(3) Tijd die benodigd is voor het opladen
Tabel 3 geeft de oplaadtijd voor de verschillende typen batterijen.
Tabel 3 Oplaadtijd (bij benadering in minuten) bij 20°
Accuvoltage
(V)
1,3 Ah
7,2 V
EB7, EB7S 45 min. EB7G
EB9
9,6 V
45 min. EB9G
EB9S
EB12
12 V
45 min. EB12G
EB12S
14,4 V
EB14S
45 min.
■: Ni-MH batterijen
OPMERKUNG: De oplaadtijd kan ietwat variëren, al naar gelang de omgevingstemperatuur en het spanningsvoltage
van de stroombron.
4. Trek de stekker van het oplaadapparaat uit het
stopkontakt.
5. Houd het oplaadapparaat stevig vast en trek de
batterij er uit.
OPMERKING
Let er op dat u de accu na gebruik uit de oplader haalt en
hem op een veilige plaats opbergt.
Betreffende het ontladen raken van nieuwe batterijen
e.d.
Aangezien bij nieuwe en langdurig niet gebruikte
batterijen de chemische aktiviteit is teruggelopen,
zal de stroomopbrengst bij het eerste en tweede
gebruik slechts gering zijn. Dit is een tijdelijk
verschijnsel; de normale oplaadtijd kan hersteld
worden door de batterij 2 à 3 maal bij kamer-
temperatuur op te laden.
Om langdurig gebruik van de batterijen te bevorderen.
(1) Laad batterijen op vóórdat ze volledig uitgeput zijn.
Merkt u dat de gevoede apparatuur minder krachtig
gaat werken, onderbreek dan het gebruik en laad
de batterij op. Als u apparatuur op batterijvoeding
te lang blijft gebruiken, kan dit leiden tot teruglopen
van de batterijwerking en eventueel zelfs
beschadiging ervan.
(2) Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur.
Eenoplaadbare batterij zal onmiddellijk na gebruik
gewoonlijk erg warm zijn. Als u een dergelijke batterij
onmiddellijk gaat opladen, zal de chemische balans
in het inwendige verstord worden en zal de
levensduur van de batterij afnemen. Laat de batterij
daarom even afkoelen, voor u met opladen begint.
VOORZICHTIG
Als wordt geprobeerd de batterij op te laden terwijl
deze te warm is geworden door langdurige
blootstelling aan direkt zonlicht of onmiddellijk na
gebruik van de batterij, is het mogelijk dat het
kontrolelampje van de acculader groen oplicht.
Mocht dit zich voordoen, laat de batterij dan eerst
even afkoelen alvorens u deze oplaadt.
Wanneer het controlelampje snel in rood knippert
(vijfmaal per sekonde), neem de batterij dan uit het
oplaadapparaat en controleer de opening van de
laatste dan op de aanwezigheid van een voorwerp
Capaciteit van accu (Ah)
1,7 Ah
2,0 Ah
55 min.
EB9B
55 min.
60 min. EB9H
EB9M
EB12B
55 min.
60 min. EB12H
EB12M
EB14B
60 min. EB14H
2,2 Ah
70 min. EB924
70 min. EB1224 75 min. EB1230H 90 min.
70 min. EB1424 75 min. EB1430H 90 min.
dat er niet hoort. Is er geen voorwerp in de opening
aanwezig, dan is de storing waarschijnlijk te wijten
aan de oplaadbare batterij of het oplaadapparaat.
Laat deze dan controleren door een bevoegde
onderhoudsinstantie.
Aangzien de ingebouwde micoprocessor van de
UC14YF2 een drietal sekonden nodig heeft om te
reageren op het loskoppelen van de batterij. dient
u minimaal drie sekonden te wachten voordat u de
batterij weer aansluit om het laden te vervolgen.
Als de batterij binnen de drie sekonden wordt
aangesloten, bestaat de kans dat deze niet goed
wordt opgeladen.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van de bevestigingsschroef:
Alle bevestigingsschroeven worden regelmatig
geinspecteerd en gecontroleerd of zij juist
aangedraaid zijn. Wanneer één van de schroeven
losraakt, dan moet deze onmiddellijk opnieuw
aangedraaid worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat
tot aanzienlijke gevaren leiden.
2. Reiningen van de behuizing
Gebruik een zachte droge doek, of wat soppig water,
wanneer de oplader bevuild is. Gebruik geen
vloeistoffen zoals tinner of benzine om ta voorkomen
dat
de afwerking beschadigt.
3. Opbergen
De oplader dient opgeborgen de worden in een
droge plaats buiten bereik van kinderen.
AANTEKENING
Op grond van het voortdurende research-en ontwik-
kelingsprogramma van HITACHI zijn veranderingen van
de hierin genoemde technische opgaven voorbehouden.
Nederlands
2,4 Ah
3,0 Ah
75 min. EB930H 90 min
17

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents