Karcher A 2701 User Manual Page 127

Karcher vacuum cleaner user manual.
Hide thumbs
Kontrolirati / zamijeniti pljosnati
naborani filtar
Br. narudžbe 6.414-498
Pljosnati naborani filtar redovito kontrolirajte na oštećenja.
Ako je pljosnati naborani filtar oštećen, odmah ga
zamijenite, pošto se inače može oštetiti motor.
! Isključite stroj te otvorite poklopac na prostoru za
filtar.
2.
2.
1.
1.
! Izvadite pljosnati naborani filtar i zamijenite ga za
nov. Zatvorite poklopac.
Kontrolirati i čistiti pribor
! U slučaju sumnje na začepljenje provjeriti sapnicu,
usisno crijevo ili usisnu cijev. Radi čišćenja možete
ih ispirati vodom, prije ponovne uporabe ostavite
da se osuše.
Odlaganje usisivača
! Isključite stroj.
! Izvucite mrežni kabel.
Napomena: Kod izvlačenja mrežnog kabela hvatati samo
za utikač, ne vući kabel.
Ako ste radili u programu usisavanja mokrog smeća:
! Ispraznite rezervoar za smeće, po potrebi ga
isperite iznutra i ostavite da se osuši.
Ako ste usisavali ljepljive tekućine:
! Isperite pribor.
! Utaknite usisne cijevi i pribor u držač pribora.
Tehnički podatci
Priključak na mrežu
Osigurac
Snaga (usisna turbina)
P
max
P
nom
Količina zraka
Vakuum
Kapacitet
Maksimalna količina vode
Dužina
Širina
Visin
Težina bez pribora
Nominalni promjer, pribor Ø
Razina zvučnog tlaka
Zaštitna klasa
Dužina kabela
220–240 V
1~50,60 Hz
10 A
1200 W
1000 W
68 l/s
200 mbar
18 l
12 l
390 mm
290 mm
490 mm
6 kg
35 mm
72 dB(A)
II
5
Hrvatski
127

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: