Download  Print this page

Advertisement

MF68-00461A
DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK
DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd 1
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
Bruksanvisning
Bruksanvisning..................................... SWE
Instructions.for.use................................. GB
DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK
SWE
GB
REV. 1.0
2008-09-05 오후 3:11:25

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung DCB-P850Z(S)

   Summary of Contents for Samsung DCB-P850Z(S)

 • Page 1 DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Bruksanvisning Bruksanvisning........SWE Instructions.for.use......... GB MF68-00461A REV. 1.0 DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd 1 2008-09-05 오후 3:11:25...
 • Page 2 DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 1 2008-09-05 오후 3:11:46...
 • Page 3 DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 2 2008-09-05 오후 3:11:46...
 • Page 4 Bruksanvisning........SWE Instructions.for.use......... GB DCB-P850Z(S)./.P770Z(S) DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 3 2008-09-05 오후 3:11:46...
 • Page 5 DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 2 2008-09-05 오후 3:12:22...
 • Page 6 DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Bruksanvisning DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 3 2008-09-05 오후 3:12:22...
 • Page 7: Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Den här set-top boxen (STB) uppfyller kraven för internationell säkerhetsstandard. Vänligen läs noggrant följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter. NÄTANSLUTNING: Växelström 230V~, 50/60Hz ÖVERBELASTNING: Överbelasta ej vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar eftersom det kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. VÄTSKOR: Undvik vätskor i närheten av apparaten. RENGÖRNING: Koppla ur apparaten ur vägguttaget innan du rengör den.
 • Page 8 Se till att kontakta din lokala handlare när produkten inte fungerar. 4. Stäng inte av strömmen plötsligt medan hårddisken är igång. Samsung ansvarar inte för data på hårddisken som förstörts på grund av av vårdlöst eller felaktigt användande utav användaren.
 • Page 9: Table Of Contents

  INNEHÅLL Säkerhetsinstruktioner ......................2 Allmänna Funktioner ........................ 5 Anslutning Av Din “STB” ......................6 Beskrivning ..........................8 Frontpanel ..............................8 Baksida ..............................9 Fjärrkontroll ............................... 10 Inställning av TV-funktioner med fjärrkontrollen ..................12 Startinstallation ......................... 13 Basfunktioner ..........................14 Att Använda Mottagaren ......................25 Huvudmeny .............................
 • Page 10: Allmänna Funktioner

  ALLMÄNNA FUNKTIONER 1. ANVÄNDARAVSNITT  400 PROGRAMMERBARA KANALER  AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE  STÖDER FLERA SPRÅK FÖR OSD  UNDERTEXT & TEXT-TV PÅ FLERA SPRÅK  INFRARÖD FJÄRRKONTROLL MED ALLA FUNKTIONER  AUTOMATISK SÖKNINGSFUNKTION  ORDNA KANALER (PROGRAMMERBAR)  LÅG ENERGIFÖRBRUKNING ...
 • Page 11: Anslutning Av Din "stb

  ANSLUTNING AV DIN “STB” 1. MOTTAGARENS PLACERING Din mottagare bör placeras på en väl ventilerad plats. Ställ den inte i ett skåp som är helt tillslutet eftersom det kommer att begränsa luftflödet, vilket kan leda till överhettning. Platsen bör skyddas från direkt solljus, fukt, ovarlig hantering och husdjur. Undvik att ställa andra elektroniska komponenter ovanpå...
 • Page 12 ANSLUTNING AV DIN “STB” Anslutningsschema Signalkabel Om du upplever dålig bildkvalitet när du tittar på en kopieringsskyddad VOD-film, så anslut mottagaren direkt till TV anläggningen. Anslut inte genom en video. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och dubbel-D symbolen är varumärken för Dolby Laboratories.
 • Page 13: Beskrivning

  1. POWER Sätter på och stänger av mottagaren (standby). 2. Plats för Smartcard 1 plats för Conax-smartcard. Smartcards distribueras endast av tjänsteföretag och av särskilda återförsäljare, inte utav SAMSUNG. 3. USB-port Ansluter en extern USB-lagringsenhet såsom en USB-hårddisk eller ett fickminne.
 • Page 14: Baksida

  BESKRIVNING Baksida Fläkt Fläkten snurrar alltid när strömmen är påslagen. Se till att ett fritt utrymme på minst 10 cm finns runt om fläkten när produkten installeras. 1. ELNÄT Anslutning av nätkabeln. Växelströmmens spänningsområde är 230V~, 50/60Hz 2. STRÖMBRYTARE Används för att slå på och av huvudströmmen. 3.
 • Page 15: Fjärrkontroll

  BESKRIVNING Fjärrkontroll 1. TV Byter TV-läge. 2. STB Byter STB-läge. 3. TV/RADIO Växlar mellan TV- och radiokanal. 4. INPUT SEL. Väljer insignal i externt inmatningsläge. 5. STANDBY/ON Sätter på och stänger av mottagaren (standby). 6. PIP Används för PIP(Picture in Picture)- funktionen.
 • Page 16 BESKRIVNING 14. SEARCH(/)-knappar Används för att söka bakåt eller framåt. 15. LIVE()-knapp Används för att stoppa uppspelning i hårddiskläge eller för att återvända till direktsändning när tidsskiftning är aktiverad. 16. TIME SHIFT(II) Används för att starta och pausa uppspelning i hårddiskläge eller för att starta tidsskiftning.
 • Page 17: Inställning Av Tv-funktioner Med Fjärrkontrollen

  2. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. 3. Ange TV-tillverkarens kod med hjälp av (0~9)SIFFER-knapparna samtidigt som TV- knappen hålls intryckt. Till ex. för en Samsung TV, tryck 0,0 och 1 i den här ordningen med (0~9)SIFFER-knapparna samtidigt som TV-knappen hålls intryckt.
 • Page 18: Startinstallation

  STARTINSTALLATION Du måste ställa in din mottagare när den kopplas in för första gången. För att göra detta, tryck först på MENU( )-knappen, välj sedan Inställning > System > Startinstallation. Ange din PIN-kod (grundinställningen är “0000”) och gör sedan följande: Ställ in Språk ●...
 • Page 19: Basfunktioner

  BASFUNKTIONER 1. Display Innan du kan titta på tv-program, måste du utföra en startinstallation. Du kommer därför att till en början bara att se menybilder. När du har programmerat in TV-kanalerna så kommer du att se följande bild (ruta) varje gång du byter kanal: ●...
 • Page 20 BASFUNKTIONER 2. Volymkontroll För att justera volymnivån: ● Tryck på VOL +/- knapparna för att justera volymen. ● Tryck på (MUTE)-knappen för att välja avstängt ljudläge. (MUTE)-knappen igen eller VOL +/- ● Tryck på knapparna för att upphäva mute-funktionen. 3. Välj ljudspår ●...
 • Page 21 BASFUNKTIONER 5. Kanallista ● Tryck på OK-knappen medan du tittar på ett program. ● Tryck på TV/RADIO-knappen för att välja en TV- eller radiokanal. Du kan välja vilken som helst av TV-, radio- och alla kanallistorna. ● Tryck på / knapparna för att välja önskad kanal, tryck sedan på...
 • Page 22 BASFUNKTIONER 7. Text-TV När den aktuella tv-sändningen erbjuder text-tv, tryck på den GULA(TEXT) knappen för att se text-tv:ns aktuella språklista. Det första trycket visar OSD text-tv och det andra trycket visar VBI (vertical blanking interval) text-tv. Ändra språk på text-tv: ●...
 • Page 23 BASFUNKTIONER 9. Programinformation (EPG - Elektronisk Program Guide) Den elektroniska programguiden visar dig programinformation för den valda kanalen. 1. Den här tjänsten beror på tjänsteleverantören. 2. När mottagaren känner igen GMT-tiden från signalen, vilket tar några sekunder, kan den visa rätt EPG-information.
 • Page 24 BASFUNKTIONER 10. Omedelbar inspelning Spelar in direkt medan du njuter av ett direktsänt TV- eller radioprogram. När kanalen ändras, kommer inspelningen att starta automatiskt. Den inspelade filen kommer att sparas automatiskt i Video- och Radio mappar i Bibliotek-menyn. Det här är inte för permanent inspelning, så om du kopplar ur apparaten utan att först stoppa inspelningen, så...
 • Page 25 BASFUNKTIONER För att spela in en kanal: ● Byt till kanalen som du vill spela in och tryck sedan på REC-knappen för att starta inspelningen. ● För att stoppa inspelningen, tryck på STOP() eller REC. Menyn för inspelningsval kommer att framträda. Tryck på STOP()-knappen igen.
 • Page 26 BASFUNKTIONER 12. Upprepningsfunktion A-B Spelar upprepade gånger upp ett valt avsnitt (A-B). ● Tryck på REPEAT-knappen under uppspelning. ● Tryck på OK-knappen vid den scenen som du vill ska upprepas. ● Tryck på OK-knappen igen vid scenen som du inte längre vill ska upprepas.
 • Page 27 BASFUNKTIONER För att radera ett bokmärke: ● Tryck på / knapparna för att söka efter bokmärket som du vill radera. Numret på det valda bokmärket kommer att ändras. ● Efter du gjort ditt val, tryck på den BLÅ(PRE.CH) knappen för att radera från de förinställda bokmärkena. Det slutliga bokmärksnumret minskar med 1 utan att placeringen förändras.
 • Page 28 BASFUNKTIONER - [PIP]: Efter den ställts in på “På”, så kan du titta på två kanaler samtidigt med huvud- och underbilder. När du tittar på 2 program samtidigt kan du använda den RÖDA(LIBRARY) knappen för att växla mellan huvudbild och underbild. Kanalen som visas på underbilden flyttas uppåt med den GULA(TEXT) knappen, och den flyttas nedåt med den BLÅ(PRE.CH) knappen.
 • Page 29 BASFUNKTIONER 14.3. Signal-info Du kan kontrollera signalstyrkan och kvaliteten på den aktuella kanalen. 14.4. Inspelningsstatus Du kan kolla inspelningsstatus som t.ex. kanalnummer, händelsenamn, inspelningstyp, frekvens, ledigt utrymme, och pågående inspelningstid. När 2 inspelningar är tillgängliga kan du använda / knapparna för att se inspelningsstatusen mellan inspelning 1 och 2.
 • Page 30: Att Använda Mottagaren

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN Huvudmeny När du har installerat ditt antennsystem och STB:n med lämpliga kontakter. ● Sätt i nätkontakten och slå på mottagaren. ● Tryck på MENU( )-knappen för att få upp huvudmenyn. Följande display kommer att visas på skärmen: Du kommer att se huvudmenyn på...
 • Page 31: Komplett Guide

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 1.1. Komplett Guide Funktionen ger dig full information om kanalerna. Den här tjänsten beror på tjänsteleverantören. När du väljer en kanal med hjälp av / knapparna, så visar den information som t.ex. aktuellt klockslag och datum, kanalnamn, programnamn, programschema, och programstatus (Inspelning, Favoritkanal, Föräldraguide, Betal-TV, etc.).
 • Page 32: Kanal

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 2. Kanal Kanalmenyn har fyra undermenyer: Favoritkanal, Autoskanning, Kanallista, och Föräldraguide. Dessa alternativ gör det möjligt för dig att ändra kanalinställningen. Du kan justera de olika inställningarna som du vill. ● Använd / knapparna för att välja Kanal i huvudmenyn, tryck sedan på...
 • Page 33: Autoskanning

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 2.1.3. Lägg till innevarande Du kan lägga till den innevarande kanalen till favortilistan. (Se sidan 16) Detta fungerar endast när den innevarande kanalen inte finns i favoritlistan. 2.1.4. Extra Du kan utföra extrafunktioner i favoritlistan. (Se sidan 16) 2.2.
 • Page 34: Kanallista

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 2.3. Kanallista Du kan välja TV- eller radiokanal från kanallistan. ● Tryck på TV/RADIO-knappen för att välja en TV- eller radiokanal. ● Använd /// knapparna för att välja en önskad kanallista och tryck sedan på OK-knappen. ● Du kan redigera kanallistan med Sortera, Lås, Lägg till Fav., och Döp om.
 • Page 35: Föräldraguide

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 2.3.4. Döpa om Du kan döpa om den innevarande kanalen. ● Tryck på den BLÅ(PRE.CH) knappen för att döpa om kanalen. - [/// knappar]: Flyttar markören. - [OK-knapp]: Bekräfta tecken. - [RÖD(LIBRARY) knapp]: Växlar mellan stora och små bokstäver.
 • Page 36: Bibliotek

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3. Bibliotek Du kan spela upp och redigera inspelade TV-kanaler, radiokanaler, videofiler, fotofiler, och musikfiler i Bibliotek menyn. Du kan också njuta av JPG- och MP3-filer som du har sparat i din externa USB-lagringsenhet. ● Använd / knapparna för att välja Bibliotek i huvudmenyn och tryck sedan på...
 • Page 37 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN ● När du har valt en fil kan du använda följande knappar: - [GUL(TEXT) knapp]: Med knapparna / och OK- knappen kan du lista filerna efter det media som du har valt, som Video, Foto, och Radio - [GRÖN(ALT) knapp]: Du kan Sortera, Flytta, Döpa om, Låsa, Ta bort, skapa Ny mapp, Ta bort A-B, Kombinera, och Dela filerna.
 • Page 38 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3.1.3. Döpa om Du kan ändra namnet på filen eller mappen. (Se sidan 30) 3.1.4. Lås/lås upp Du kan låsa eller låsa upp filer i listan. ● Ange din PIN-kod. (Den fabriksinställada PIN-koden är: 0000) Om en fil är låst, visas en ikon.
 • Page 39 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3.1.8. Kombinera Två filer kan kombineras ihop till en fil. ● När du väljer Kombinera, så sätts den fil vilken markören är placerad på, som den första filen. ● Flytta markören till nästa fil för att välja den andra med hjälp av ///...
 • Page 40: Musik

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3.2. Musik Du kan spela och redigera musikfiler med filnamnet *.mp3. ● Använd /// knapparna för att välja en musikfil och tryck sedan på OK-knappen. - [PLAY/PAUSE(ll)-knapp]: Spelar upp eller pausar aktuell fil. - [STOP()-knapp]: Avbryter uppspelning och går ur fillistan. - [SKIP(I/I)-knappar]: Flyttar till föregående eller nästa musikfil.
 • Page 41 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3.2.2. Sortera Du kan sortera musikfiler i fillistan. ● Använd / för att välja önskad sorteringsmetod som filnamn och storlek. ● När du trycker på OK-knappen sorteras fillistan efter din önskade sorteringsmetod. 3.2.3. Kopiera Filer kan kopieras från en extern USB-lagringsenhet till din mottagare och tvärtom. Du kan också...
 • Page 42: Foto

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3.3. Foto Du kan visa och redigera bildfiler som har filnamn *.jpg. ● Använd /// knapparna för att välja en bildfil, tryck sedan på OK-knappen. - [PLAY/PAUSE(ll)-knapp]: Visar eller pausar bildspelet. - [STOP()-knapp]: Avbryter visningen och går ur fillistan. - [/...
 • Page 43 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3.3.2. Bildspelsval Du kan ställa in bildspelets hastighet och sätta på och stänga av bakgrundsmusiken. ● Använd / knapparna för att välja mellan Normal, Långsam, Snabb, På och Av, tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta. ● Använd  knappen för att välja OK, tryck sedan på OK- knappen.
 • Page 44: Radio

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 3.4. Radio Du kan spela upp och redigera inspelade radiokanaler. ● Använd /// knapparna för att välja en önskad kanal, tryck sedan på OK-knappen. ● För att gå in i en mapp, använd först /// knapparna för att välja en mapp och tryck sedan på OK-knappen. ●...
 • Page 45: Tidsinställd Inspelning

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 4. Tidsinställd inspelning Du kan schemalägga tidsinställda inspelningar för TV- och radiokanaler. ● Använd / knapparna för att välja Tidsinst. insp. i huvudmenyn och tryck sedan på  knappen. ● Använd / knapparna för att välja en undermeny och tryck sedan på...
 • Page 46: Epg-inställning

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 4.1.2. Redigera Du kan redigera den tidsinställda inspelningen i reserverad- listan. ● Använd / knapparna för att välja en tidsinställd inspelning som du vill redigera, tryck sedan på den GRÖNA(ALT) knappen. ● Använd / knapparna för att redigera punkterna för den tidsinställda inspelningen och tryck sedan på...
 • Page 47 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 4.4. Inspelning Bevakning Tid ● Använd ▲/▼ knapparna för att välja Inspelning Bevakning Tid, tryck sedan på OK eller  knapp. ● Använd ▲/▼ knapparna för att välja Innan program eller Efter program, tryck sedan på OK eller  knapp. ●...
 • Page 48: Inställning

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5. Inställning Du kan ställa in ordnings element som PVR, Skärm Inställningar, Preferenser, Språk, System och Conax. ● Använd / knapparna för att välja Inställning i huvudmenyn, tryck sedan på  knappen. ● Använd / knapparna för att välja en undermeny och tryck sedan på...
 • Page 49 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5.1.3. Omedelbar Inspelning ● Använd ▲/▼ knapparna för att välja På eller Av, tryck sedan på OK knappen. 5.2. Skärminställningar 5.2.1. Skärmens bredd/höjd-förhållande Du kan ställa in skärmens bredd/höjdförhållande. ● Använd / knapparna för att välja önskat bildformat (så som 4:3 och 16:9), tryck sedan på...
 • Page 50 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5.2.3. Video ut Du kan ställa in formatet för videons utsignal. ● Använd / knapparna för att välja önskat format för videons utsignal (så som RGB, Sammansatt, S-Video, och Komponent), tryck sedan på OK-knappen. - [RGB]: Val för SCART-kabel. - [Sammansatt]: Val för RCA-kabel.
 • Page 51: Ljud Och Bild

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5.3. Ljud och bild Du kan ställa in menyn för ljud och bild. ● Använd ▲/▼ knapparna för att välja en undermeny och tryck sedan på OK eller  knappen. 5.3.1. Dolby Digital Du kan sätta på eller stänga av det automatiska Dolby digital- ljudet.
 • Page 52 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5.3.4. Automatisk Prioritering för Typ av Undertext Du kan välja prioritering för typ av undertext. ● Använd ▲/▼ knapparna för att välja DVB eller TXT, tryck sedan på OK knappen. 5.3.5. Text Rullning Du kan välja hastighet och riktning på text rullning. ●...
 • Page 53: Språk

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5.4. Språk Du kan ställa in språken för OSD, Ljud ut, Ljudprioritet, och Undertext. 5.4.1. OSD Du kan ställa in OSD språk. ● Använd ▲/▼ knapparna för att välja önskat språk, tryck sedan på OK knappen. 5.4.2. Primärt Ut Ljud Du kan ställa in primärt ljud språk.
 • Page 54 ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5.4.4. Ljudprioritet Du kan välja mellan ljudspråk och Dolby Digital. Om ljudspråket har prioritet, kan du höra ljudspråket utan Dolby Digital-ljud. ● Använd / knapparna för att välja mellan ljudspråk och Dolby Digital och tryck sedan på OK-knappen. 5.4.5.
 • Page 55: System

  ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN 5.5. System Du kan ställa in systemmenyn. ● Använd / knapparna för att välja en undermeny och tryck sedan på OK eller  knappen. 5.5.1. Startinstallation Du kan ställa in startinstallationen. ● Ange din PIN-kod, tryck sedan på OK-knappen. ●...
 • Page 56: Tillängliga Tv-tillverkares Koder

  INPUT SEL., (MUTE) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) SAMSUNG 001 002 003 004 005 006 007 008 009 ATLANTIC 049 050 071 113 152 236 379 010 050 066 076 102 195 217 365 379...
 • Page 57 TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) CAPSONIC 049 076 152 380 DIGILINE 049 152 CARREFOUR 018 177 DIXI 049 152 195 379 413 CASCADE 049 064 152 195 DORIC 104 105 CASIO 049 152 DREAN 049 152 CATHAY...
 • Page 58 TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) FISHER 018 041 050 065 069 102 104 107 139 HANIMEX 156 172 209 320 324 379 408 414 421 HANSEATIC 018 049 050 094 104 107 113 152 172 195 241 324 378 379 391 421 455 467 FLINT 049 102 123 152 380...
 • Page 59 TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) INTERNAL 049 152 LENOIR 050 195 INTERVISION 045 049 055 076 107 123 152 225 232 LESA 378 379 380 413 421 LEYCO 049 076 094 102 152 LIESENK &...
 • Page 60 TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) MINERVA 080 090 232 247 249 407 454 OCEANIC 086 094 104 107 108 109 139 172 209 MINOKA 049 152 426 470 425 466 469 475 MITSUBISHI 013 018 049 065 105 131 152 157 190 OCEANIC(F)
 • Page 61 TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) PHILIPS 014 049 050 065 079 089 112 152 160 REDSTAR 049 152 182 193 216 217 220 226 247 249 324 REFLEX 049 152 427 455 482 REOC PHOENIX 049 050 102 104 107 113 152 324 379...
 • Page 62 TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) SERINO 380 435 SYTONG SHARP 018 094 170 190 320 362 TACTUS SHORAI 042 094 TANDBERG 065 074 078 172 182 210 213 420 449 SIAM 049 152 TANDY 050 102 123 190 307 379 413 466 SIAREM...
 • Page 63 TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG) TRAKTON WHITE TRANS CONTINENS 046 049 152 171 307 379 WHITE WESTINGHOUSE 049 050 113 152 213 379 467 TRANSONIC 049 152 380 458 WINCO TRANSTEC WINDSTAR TRIDENT XRYPTON 049 152...
 • Page 64: Felsökning

  FELSÖKNING Problem Tänkbar orsak Lösning på problemet Ingen display på frontpanelen; Nätkabeln är inte riktigt ansluten. Sätt i nätkabeln ordentligt. Ingen strömtillförsel Ingen bild syns på skärmen. Mottagaren i Standby-läge; Slå på mottagaren; Kontrollera SCART-kabeln är inte ordentligt anslutningen och se till att den ansluten till videoutgången på...
 • Page 65: Tekniska Specifikationer

  TEKNISKA SPECIFIKATIONER Strömförsörjning Typ: SMPS Inspänning: Växelström 230V~, 50/60 Hz Säkringsbelastning: 250V/T1.6AH Energiförbrukning: Max. 30W Stand by: Tuner & demodulator Ingångsfrekvens: VHF, UHF BAND (50~870 MHz) Demodulering: QAM DVB-C Symbolhastighet: MAX 7 Ms/s Moduleringsformat: 16, 32, 64, 128, 256 QAM Utkabel: Loopout för analog mottagare RF-indata...
 • Page 66 TEKNISKA SPECIFIKATIONER BASBAND AUDIO/VIDEO UTGÅNG A/V-utgång SCART(TV) : VIDEO(CVBS/RGB), AUDIO L/R SCART(VCR) : VIDEO(CVBS), AUDIO L/R RCA JACK : VIDEO(CVBS), AUDIO L/R DIGITAL AUDIO UTGÅNG: OPTISK MINNE Flash: SDRAM: 64MB INBYGGD HÅRDDISK 160GB (DCB-P850Z / P850ZS) 80GB (DCB-P770Z / P770ZS) ANSLUTNING AV EXTERN HÅRDDISK USB2.0 (HOST) SPELBART INNEHÅLL FILFORMAT...
 • Page 67 DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 2 2008-09-05 오후 3:13:17...
 • Page 68 DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Instructions for use DIGITAL CABLE RECEIVER WITH BUILT-IN HARD DISK DRIVE DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 3 2008-09-05 오후 3:13:17...
 • Page 69: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS This STB has been manufactured to satisfy international safety standards. Please read the following recommended safety precautions carefully. MAINS SUPPLY: AC 230V~, 50/60Hz OVERLOADING: Do not overload wall outlets, extension cords or adapters as this can result in fire or electric shock. LIQUIDS: Keep liquids away from the STB.
 • Page 70 SAFETY INSTRUCTIONS WARNING! 1. Follow these directions in order not to damage the power cord or plug. ● Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily. ● Do not bend or twist the power cord too much. ●...
 • Page 71 CONTENTS Safety Instructions ........................2 General Features ........................5 Connecting Your “STB” ......................6 Description ..........................8 Front Panel ............................... 8 Rear Panel ..............................9 Remote Control ............................10 Setting Up TV Operations with the Remote Control ................12 Initial Installation ........................13 Basic Functions ........................
 • Page 72: General Features

  GENERAL FEATURES 1. USER SECTION  400 PROGRAMMABLE CHANNELS  ADVANCED ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE  MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD  SUBTITLE & TELETEXT SUPPORTED WITH MULTI LANGUAGES  FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL  AUTO SCAN FACILITY  CHANNEL ORGANISING (PROGRAMMABLE) ...
 • Page 73: Connecting Your "stb

  CONNECTING YOUR “STB” 1. LOCATION OF THE RECEIVER Your receiver should be placed under proper ventilation. Don’t put in completely enclosed cabinet that will restrict the flow of air, resulting in overheating. The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture, rough handling or household pets.
 • Page 74 CONNECTING YOUR “STB” Connecting Figure Signal Cable If degraded picture quality is observed while viewing copy-protected VOD movies, connect the set-top box directly to the TV set. Do not connect through a VCR. Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
 • Page 75: Description

  Turns the receiver on and off (standby). 2. Smart Card Slot 1 slot for Conax smartcard. Smart Cards are only distributed by service providers and special distributors, not by SAMSUNG. 3. USB Port Connects an external USB storage device such as USB-HDD or thumb-drive.
 • Page 76: Rear Panel

  DESCRIPTION Rear Panel The fan always revolves when the power is on. Ensure a minimum of 10cm clear space on all sides of the fan when installing the product. 1. AC MAINS This is to plug in the AC mains power cord. The input AC voltage range is 230V~, 50/60Hz supply.
 • Page 77: Remote Control

  DESCRIPTION Remote Control 1. TV Switches the TV mode. 2. STB Switches the STB mode. 3. TV/RADIO Toggles between the TV channel and Radio channel. 4. INPUT SEL. Selects input signal in external input mode. 5. STANDBY/ON Turns the receiver on and off (standby). 6.
 • Page 78 DESCRIPTION 14. SEARCH(/) Buttons Used for searching backwards or forwards. 15. LIVE() Button Used for stopping play in HDD mode or returning to Live Broadcasting when the Time Shift is active. 16. TIME SHIFT(II) Used for starting and pausing play in HDD mode or starting the Time Shift.
 • Page 79: Setting Up Tv Operations With The Remote Control

  2. Point the remote control towards the TV. 3. Enter the TV manufacturer number by using the NUMERIC(0~9) buttons while pressing the TV button. E.g. For a Samsung TV, press 0, 0 and 1 in this order by using the NUMERIC(0~9) buttons while pressing the TV button.
 • Page 80: Initial Installation

  INITIAL INSTALLATION You have to set up your receiver when it is plugged in for the first time. For this action, after pressing the MENU( ) button, select Setup > System > Initial Installation. After entering your PIN code (the initial setting is “0000”), do the following actions: Setting Language ●...
 • Page 81: Basic Functions

  BASIC FUNCTIONS 1. Display Screen Before you can view the television programme, you must perform the installation. Therefore you will see only menu images at first. After the television channels have been programmed, you will see the following picture (banner) each time you change channels: ●...
 • Page 82: Volume Control

  BASIC FUNCTIONS 2. Volume Control To control the volume level : ● Press the VOL +/- buttons to adjust the volume level. ● Press the (MUTE) button to turn to silence mode. ● Press the (MUTE) button again or VOL +/- buttons in order to cancel the mute function.
 • Page 83: Favorite List

  BASIC FUNCTIONS 5. Channel List ● Press the OK button while you are watching a programme. ● Press the TV/RADIO button to select a TV or Radio channel. You can select any of TV, Radio, and All channel lists. ● Press the / buttons to select a desired channel, then press the OK button.
 • Page 84 BASIC FUNCTIONS 7. Teletext When the current broadcasting programme provides teletext, press the YELLOW(TEXT) button to see the current teletext language list. The first press displays the OSD teletext and the second press displays the VBI (vertical blanking interval) teletext. To change the teletext language: ●...
 • Page 85: Programme Guide

  BASIC FUNCTIONS 9. Programme Information (EPG—Electronic Programme Guide) The electronic programme guide shows you programme information for the selected channel. 1. This service depends on the service provider. 2. After the receiver recognises the GMT-time from the signal which takes few seconds, it can display correct EPG information.
 • Page 86: Instant Recording

  BASIC FUNCTIONS 10. Instant Recording Directly records while enjoying Live TV or Radio programme. When the channel is changed, the recording will automatically start. The recorded file will be automatically saved to Video and Radio folders in the Library menu. This is not for permanent recording, so if you plug out the set without stopping the record, no file is saved.
 • Page 87 BASIC FUNCTIONS To record one channel: ● Change to the channel you want to record, then press the REC button to start recording. ● To stop the recording, press the STOP() or REC button. The recording option menu will appear. Press the STOP() button again.
 • Page 88 BASIC FUNCTIONS 12. A–B Repeat Function Repeatedly plays a selected section (A–B). ● Press the REPEAT button during playback. ● Press the OK button at the scene you want to start repeating. ● Press the OK button again at the scene you want to end repeating.
 • Page 89: Info Menu

  BASIC FUNCTIONS To delete a bookmark: ● Press the / buttons to select the bookmark that you want to delete. The selected bookmark number changes. ● After selection, press the BLUE(PRE.CH) button to delete from the preset bookmarks. The final bookmark number decreases by 1 with no change to locations.
 • Page 90 BASIC FUNCTIONS - [PIP]: After setting it to “On,” you can watch two channels with main and sub pictures. When you are watching 2 programmes at a time, use the RED(LIBRARY) button for swapping between main and sub pictures. The channel on the sub picture is changed upward by the YELLOW(TEXT) button, while it is changed downward by the BLUE(PRE.CH) button.
 • Page 91 BASIC FUNCTIONS 14.3. Signal Info You can check the signal strength and quality of the current channel. 14.4. Recording Status You can check the recording status such as channel number, event name, record type, frequency, free space, and record proceeding time. When there are 2 recordings available, use the /...
 • Page 92: Operating The Receiver

  OPERATING THE RECEIVER Main Menu After installing your aerial system and STB with appropriate connectors. ● Plug in the AC main power and switch on the receiver. ● Press the MENU( ) button to bring up the main menu. The following on screen display will appear: You will see the main menu on the TV screen as shown below.
 • Page 93: Full Guide

  OPERATING THE RECEIVER 1.1. Full Guide The function gives you information for the full channels. This service depends on the service provider. When you select a channel using the / buttons, it will display various information such as current time and date, channel name, programme name, schedule of programmes, and programme status (Recording, Favorite Channel, Parental Guide, Pay TV, etc.).
 • Page 94: Channel

  OPERATING THE RECEIVER 2. Channel Channel menu have four sub menus: Favorite Channel, Auto Scanning, Channel List, and Parental Guide. These options enable you to change channel settings. You can set the various settings you want. ● Use the / buttons to select Channel in the main menu, then press the ...
 • Page 95: Auto Scanning

  OPERATING THE RECEIVER 2.1.3. Add Current You can add the current channel into the favorite list. (See page It works when the current channel is not in the favorite list. 2.1.4. Extras You can perform extra functions in the favorite list. (See page 2.2.
 • Page 96: Channel List

  OPERATING THE RECEIVER 2.3. Channel List You can select TV or Radio channel from the channel list. ● Press the TV/RADIO button to toggle the TV and Radio channel list. ● Use the /// buttons to select a desired channel list and press the OK button.
 • Page 97: Parental Guide

  OPERATING THE RECEIVER 2.3.4. Rename You can rename the current channel. ● Press the BLUE(PRE.CH) button to rename the channel. - [/// buttons]: Moves the cursor. - [OK button]: Enters characters. - [RED(LIBRARY) button]: Toggles between upper case and lower case. - [BLUE(PRE.CH) button]: Toggles between special characters and alphabets.
 • Page 98: Library

  OPERATING THE RECEIVER 3. Library You can play and edit TV channel recordings, Radio channel recordings, video files, photo files, and music files in the Library menu. You can also enjoy JPG and MP3 files stored in your external USB storage device. ●...
 • Page 99 OPERATING THE RECEIVER ● After selecting a file, you can use the following buttons: - [YELLOW(TEXT) button]: You can list the files by the selected media such as Video, Music, Photo, and Radio using the / and OK buttons. - [GREEN(ALT) button]: You can edit files using Sort, Move, Rename, Lock, Delete, New Folder, Delete A–B, Combine, and Divide.
 • Page 100 OPERATING THE RECEIVER 3.1.3. Rename You can change the name of file or folder. (See page 30) 3.1.4. Lock/Unlock You can lock or unlock files in the list. ● Enter your own PIN code. (The factory preset PIN code: 0000) If a file is locked, you can see icon.
 • Page 101 OPERATING THE RECEIVER 3.1.8. Combine Two files can be combined into one file. ● When you select Combine, the file at which the cursor is located is set as the first file. ● Move the cursor to the next file to select the second one using the ///...
 • Page 102: Music

  OPERATING THE RECEIVER 3.2. Music You can play and edit music files with the extension *.mp3. ● Use the /// buttons to select a music file, then press the OK button. - [PLAY/PAUSE(II) button]: Plays or pauses the current file. - [STOP() button]: Stops playback and exit to the file list.
 • Page 103 OPERATING THE RECEIVER 3.2.2. Sort You can sort music files in the file list. ● Use the / to select a desired sorting type such as file name and size. ● When you press the OK button, the file list is sorted by your desired sorting type. 3.2.3.
 • Page 104: Photo

  OPERATING THE RECEIVER 3.3. Photo You can play and edit photo files with the extension *.jpg. ● Use the /// buttons to select a photo file, then press the OK button. - [PLAY/PAUSE(II) button]: Plays or pauses the slide show. - [STOP() button]: Stops playback and exit to the file list.
 • Page 105 OPERATING THE RECEIVER 3.3.2. Slide Option You can set the slide show speed and background music on or off. ● Use the / buttons to select a desired option among Normal, Slow, Fast, On, and Off, then press the OK button to check.
 • Page 106: Radio

  OPERATING THE RECEIVER 3.4. Radio You can play and edit Radio channel recordings. ● Use the /// buttons to select a Radio channel recording, then press the OK button. ● For entering a folder, first use the /// buttons to select a folder, then press the OK button.
 • Page 107: Timer Recording

  OPERATING THE RECEIVER 4. Timer Recording You can schedule timer recordings for the TV and Radio channels. ● Use the / buttons to select Timer Rec. on the main menu, then press the  button. ● Use the / buttons to select a sub menu, then press the OK or ...
 • Page 108: Epg Setting

  OPERATING THE RECEIVER 4.1.2. Edit You can edit the timer recordings in the reserved list. ● Use the / buttons to select a timer recording you want to edit, then press the GREEN(ALT) button. ● Use the /// buttons to edit the items of the timer recording, then press the RED(LIBRARY) button to confirm.
 • Page 109 OPERATING THE RECEIVER 4.4. Record Guard Time ● Use the ▲/▼ buttons to select Rec. Guard Time, then press the OK or  button. ● Use the ▲/▼ buttons to select Before programme or After programme, then press the OK or  button. ●...
 • Page 110: Setup

  OPERATING THE RECEIVER 5. Setup You can set the setup items such as PVR, Screen Settings, Preferences, Language, System and Conax. ● Use the / buttons to select Setup in the main menu, then press the  button. ● Use the / buttons to select a sub menu, then press the OK or ...
 • Page 111: Screen Settings

  OPERATING THE RECEIVER 5.1.3. Instant recording ● Use the ▲/▼ buttons to select On or Off, then press the OK button. 5.2. Screen Settings 5.2.1. Screen Ratio You can set the screen ratio. ● Use the / buttons to select a desired screen ratio (such as 4:3 and 16:9), then press the OK button.
 • Page 112 OPERATING THE RECEIVER 5.2.3. Video Out You can set the video output signal format. ● Use the / buttons to select the desired video output signal format (such as RGB, Composite, S-Video, and Component), then press the OK button. - [RGB]: Selects for SCART cable. - [Composite]: Selects for RCA cable.
 • Page 113: Preferences

  OPERATING THE RECEIVER 5.3. Preferences You can set the preferences menu. ● Use the / buttons to select a sub menu, then press the OK or  button. 5.3.1. Dolby Digital You can set the Automatic Dolby digital audio on or off. ●...
 • Page 114 OPERATING THE RECEIVER 5.3.4. Automatic Subtitles Type Priority You can select the priority of the subtitle type. ● Use the ▲/▼ buttons to select DVB or TXT, then press the OK button. 5.3.5. Text Scrolling You can select the text scrolling speed and direction. ●...
 • Page 115: Language

  OPERATING THE RECEIVER 5.4. Language You can set languages for OSD, Primary Audio Out, Secondary Audio Out, Audio Priority, Primary Subtitles and Secondary Subtitles. 5.4.1. OSD You can set the OSD language. ● Use the ▲/▼ buttons to select a desired language, then press the OK button.
 • Page 116 OPERATING THE RECEIVER 5.4.4. Audio Priority You can select any of audio language and Dolby Digital. If the audio language has priority, you can hear the audio language without Dolby Digital sound. ● Use the / buttons to select any of audio language and Dolby Digital, then press the OK button.
 • Page 117: System

  OPERATING THE RECEIVER 5.5. System You can set the system menu. ● Use the / buttons to select a sub menu, then press the OK or  button. 5.5.1. Initial Installation You can set the initial installation. ● Enter your own PIN code, then press the OK button. ●...
 • Page 118: Available Tv Manufacturer Numbers

  Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST SAMSUNG 001 002 003 004 005 006 007 008 009 ATLANTIC 049 050 071 113 152 236 379 010 050 066 076 102 195 217 365 379...
 • Page 119 AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST CAPSONIC 049 076 152 380 DIGILINE 049 152 CARREFOUR 018 177 DIXI 049 152 195 379 413 CASCADE 049 064 152 195 DORIC 104 105 CASIO...
 • Page 120 AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST FISHER 018 041 050 065 069 102 104 107 139 HANIMEX 156 172 209 320 324 379 408 414 421 HANSEATIC 018 049 050 094 104 107 113 152 172 195 241 324 378 379 391 421 455 467 FLINT 049 102 123 152 380...
 • Page 121 AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST INTERNAL 049 152 LENOIR 050 195 INTERVISION 045 049 055 076 107 123 152 225 232 LESA 378 379 380 413 421 LEYCO 049 076 094 102 152 LIESENK &...
 • Page 122 AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST MINERVA 080 090 232 247 249 407 454 OCEANIC 086 094 104 107 108 109 139 172 209 MINOKA 049 152 426 470 425 466 469 475 MITSUBISHI 013 018 049 065 105 131 152 157 190...
 • Page 123 AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST PHILIPS 014 049 050 065 079 089 112 152 160 REDSTAR 049 152 182 193 216 217 220 226 247 249 324 REFLEX 049 152 427 455 482...
 • Page 124 AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST SERINO 380 435 SYTONG SHARP 018 094 170 190 320 362 TACTUS SHORAI 042 094 TANDBERG 065 074 078 172 182 210 213 420 449 SIAM 049 152 TANDY...
 • Page 125 AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST Maker (BRAND) NAME CODE NUMBER (3DIGIT) LIST TRAKTON WHITE TRANS CONTINENS 046 049 152 171 307 379 WHITE WESTINGHOUSE 049 050 113 152 213 379 467 TRANSONIC 049 152 380 458 WINCO TRANSTEC WINDSTAR...
 • Page 126: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Problem Possible cause Solution of the problem No display on the front panel; Power cord not plugged in Power cord plug in correctly. No power supply correctly. No pictures on the screen. Receiver in Standby mode; Set Receiver to “On”; Check SCART not connected tightly connection and correct;...
 • Page 127: Technical Specifications

  TECHNICAL SPECIFICATIONS Power Supply Type: SMPS Input voltage: AC 230V~, 50/60 Hz Fuse rating: 250V/T1.6AH Power consumption: Max. 30W Stand by: Tuner & Demodulator Input frequency: VHF, UHF BAND (50~870 MHz) Demodulation: QAM DVB-C Symbol rate: MAX 7 Msps Constellation: 16, 32, 64, 128, 256 QAM Cable out: Loopout for analog receiver...
 • Page 128 TECHNICAL SPECIFICATIONS BASE-BAND AUDIO/VIDEO OUTPUT A/V Output SCART(TV) : VIDEO(CVBS/RGB), AUDIO L/R SCART(VCR) : VIDEO(CVBS), AUDIO L/R RCA JACK : VIDEO(CVBS), AUDIO L/R DIGITAL AUDIO OUTPUT: OPTICAL MEMORY Flash: SDRAM: 64MB BUILT-IN HDD 160GB (DCB-P850Z / DCB-P850ZS) 80GB (DCB-P770Z / DCB-P770ZS) ACCESS EXTERNAL HDD USB2.0 (HOST) PLAYABLE CONTENTS FILE FORMAT...
 • Page 129 DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 1 2008-09-05 오후 3:11:46...

This manual is also suitable for:

P770z(s)Dcb-p850zDcb-p850sDcb-p770zDcb-p770s

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: