Temizlik Ve Bakım; Saklama - Beko BKK 1176 SD User Manual

Ionic hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

4
Temizlik ve bakım
4.1 Temizlik ve bakım
1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden
çıkartın.
2. Temizlemeden önce cihazın tama-
men soğumasını bekleyin. Cihaz
çok ısınmış olabilir ve soğuması 45
dakika kadar sürebilir.
3. Cihazı yalnızca yumuşak, nemli bir
bezle temizleyin.
UYARI:
elektrik kablosunu (6)
A
asla suya veya bir baş-
ka sıvıya sokmayın.
Herhangi bir temizleme
maddesi kullanmayın.
Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu
Cihazı ya da

4.2 Saklama

• Cihazı uzun süre kullanmayı dü-
şünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir
şekilde saklayın.
• Cihazın fişinin çıkarıldığından ve ta-
mamen kuru olduğundan emin olun.
• Elektrik kablosunu (6) cihazın etra-
fına sarmayın.
• Serin ve kuru bir yerde saklayın.
• Cihazın, çocukların ulaşamayacağı
bir yerde muhafaza edildiğinden
emin olun.
25 / 26 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents