Paketleme Bilgileri - Beko BKK 1176 SD User Manual

Ionic hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Elektrikli ve elektronik cihaz-
ların geri dönüşümü için bir
toplama noktasına götürün.
Bu toplama noktalarını böl-
genizdeki yerel yönetime so-
run. Kullanılmış ürünleri geri
kazanıma vererek çevrenin
ve doğal kaynakların korun-
masına yardımcı olun.

1.5 Paketleme bilgileri

Ürünün ambalajı, Ulusal
Çevre Mevzuatımız gereği
geri dönüştürülebilir mal-
zemelerden üretilmiştir.
Paketleme malzemelerini
evsel veya diğer atıklarla
birlikte imha etmeyin. Yerel
makamların vereceği pak-
etleme malzemesi toplama
noktalarına götürün.
20 / 26 TR
Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents