Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 1176 SD User Manual

Ionic hair straightener

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 1176 SD
Ionic Hair Straightener
User Manual
İyonik Saç Düzleştirici
Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 1176 SD

 • Page 1 BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompa- nying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ..... 4 1.1.1 Electrical safety ....5 1.1.2 Product safety .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section covers the safe- Do not leave the appliance • ty instructions that will help unattended when switched providing protection against personal injury and material Do not dismantle the ap- • loss risks. Failure to follow pliance under any circum- these instructions invalidates stance.
 • Page 5: Electrical Safety

  Important instructions for safety and environment Do not use paper, card- Do not immerse the ap- • • board, plastic, inflamma- pliance in water or let it ble, unprotected polished come into contact with surfaces under the appli- water, even during clean- ance.
 • Page 6: Product Safety

  Important instructions for safety and environment Unplug the appliance after Check if the mains voltage • • use. Do not disconnect the on the type plate (on the plug by pulling on the cord. handle of the appliance) Place the appliance on a corresponds to your local heat resistant surface and mains supply.
 • Page 7: Children's Safety

  Important instructions for safety and environment 1.4 Compliance with Do not use the appliance • for anything other than its WEEE regulation and intended use. disposal of the waste product 1.3 Children’s safety This product does Always keep the appli- •...
 • Page 8: Package Information

  Important instructions for safety and environment 1.5 Package Take it to a collection point for the recycling of electrical information and electronic equipment. Packaging materials of the • Please consult your local au- product are manufactured thorities to learn the nearest from recyclable materials collection point.
 • Page 9: Your Ionic Hair Straightener

  Your ionic hair straightener 2.1 Overview 2.1.1. Controls and parts This product conforms to the European directives 1- Cool tip 2- LCD display 2004/108/EC, 2006/95/EC, 3- Heat setting button + 2009/125/EC and 4- Heat setting button - 2011/65/EU. 5- On/Off button 6- Power cord with swivel joint Technical and design modifications 7- Plate lock...
 • Page 10: Operation

  Operation 3.1 Hair structure and LCD will display the segment bar to indicate the heating up or cooling temperature settings down. The appliance allows you to make • From one segment to five segments individual temperature settings. when the appliance is heating up. Depending on the hair structure, we recommend the following settings: •...
 • Page 11: Locking The Temperature Setting

  Operation 2. Press the heat setting buttons “+” 4. To “unlock” the temperature, press (3) or ”-” (4) to set the temperatu- the heat setting button “-“ (4) for 2 re. Heat setting button “-” (4) redu- seconds. In the display (2), the ces the temperature in 10°C incre- symbol disappear.
 • Page 12 Operation 5. Place the strand of hair betwe- The permanent ionic en the plates (1) as close to the feature preserves natu- hair line as you can and then close ral hair moisture, helps them. prevent static charge and gives hair shine Do not touch WARNING: and volume,with this...
 • Page 13: Cleaning And Care

  Operation Unplug the power cord (6) after use. Allow the appliance to cool in a safe place. Cleaning and care 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage 1. Turn the appliance off and discon- • If you do not plan to use the ap- nect it from the wall socket.
 • Page 14 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 15 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 15-19 1.1 Genel güvenlik ..... . 15 1.1.1 Elektrik güvenliği ....16 1.1.2 Ürün güvenliği .
 • Page 16: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya Açıkken cihazın başından • da maddi hasar tehlikeleri- ayrılmayın. ni önlemeye yardımcı ola- Cihazın kesinlikle • cak güvenlik talimatları yer parçalarını ayırmayın. almaktadır. Bu talimatlara Hatalı kullanımın neden uyulmaması halinde her türlü olduğu hasar için hiçbir garanti geçersiz hale gelir.
 • Page 17: Elektrik Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı kesinlikle kapalı al- Cihaz banyoda • • anlar dışında kullanmayın. kullanılıyorsa, kullandıktan sonra fişi çekilmelidir çünkü cihaza yakın yerde su bulunması, cihaz kapalı olsa da tehlike yaratabilir. Cihaz, küvetlerde yakında Halihazırda kullanılmıyorsa, • • su varken, lavaboların veya 30 mA'yı...
 • Page 18: Ürün Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazda veya elektrik Elektrik kablosunu asla • • kablosunda gözle görülür cihazın etrafına sarmayın. hasar mevcutsa, cihazı 1.1.2 Ürün güvenliği asla kullanmayın. Elektrik kablosu hasar Cihazı, bu kullanım • • görmüşse, elektrik talimatlarında tarif çarpması riskini önlemek edilen amacının dışındaki için üretici, yetkili ser- herhangi bir amaçla...
 • Page 19: Çocuk Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.3 Çocuk güvenliği 1.4 AEEE yönetmeliğine Cihazı her zaman • uygunluk ve atık çocukların ulaşamayacağı ürünlerin imha bir yerde muhafaza edin. edilmesi Bu cihaz, denetim • sağlanması veya cihazın Bu ürün, T.C. güvenli bir şekilde Çevre ve Şehircilik kullanılması...
 • Page 20: Paketleme Bilgileri

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Elektrikli ve elektronik cihaz- ların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını böl- genizdeki yerel yönetime so- run. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korun- masına yardımcı olun. 1.5 Paketleme bilgileri Ürünün ambalajı, Ulusal •...
 • Page 21: İyonik Saç Düzleştiriciniz

  İyonik saç düzleştiriciniz 2.1 Genel Bakış 2.1.1. Kontroller ve parçalar Bu ürün 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC 1- Soğuk uç 2- LCD ekran ve 2011/65/EU Avrupa 3- Isı ayarlama düğmesi + direktiflerine uygundur. 4- Isı ayarlama düğmesi - 5- Açma/Kapama düğmesi Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma 6- Döner mafsallı...
 • Page 22: Kullanım

  Kullanım 3.1 Saç yapısı ve sıcaklık LCD ekranda, ısındığını veya soğudu- ğunu belirtmek için segment çubuğu ayarları görüntülenir. Cihaz, bağımsız sıcaklık ayarları yap- • Cihaz ısıtılırken bir segmentten beş manıza olanak tanır. Saçın yapısına segmente doğru bir hareket olur. bağlı olarak, aşağıdaki ayarları tavsiye ederiz: •...
 • Page 23: Sıcaklık Ayarının Kilitlenmesi

  Kullanım 2. Isı ayar düğmelerine “+” (3) veya 5. Sıcaklık kilidini açtıktan sonra, yeni “-” basarak sıcaklığı ayarlayın. Isı bir sıcaklık düzeyi seçilebilir veya ayarlama düğmesi “-” (4) sıcaklı- Açma/Kapama (5) düğmesiyle ci- ğı 10°C'lik aralıklarla azaltır, “+” (3) haz kapatılabilir. ise sıcaklığı...
 • Page 24 Kullanım Kalıcı iyon özelliği sa- Plakalar (1) çok UYARI: çın doğal nemini mu- sıcaktır, bunlara asla hafaza ederken, sta- dokunmayın. tic elektriklenmeyi önler ve saça parlaklık ve ha- 6. Plakayı saç tutamının başından cim kazandırır. Bu tek- sonuna kadar dikkatli ve yavaş bir nolojiyle saçlarınız ha- hareketle yürütün.
 • Page 25: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik ve bakım 4.2 Saklama 1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden • Cihazı uzun süre kullanmayı dü- çıkartın. şünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir 2. Temizlemeden önce cihazın tama- şekilde saklayın. men soğumasını bekleyin. Cihaz • Cihazın fişinin çıkarıldığından ve ta- çok ısınmış...
 • Page 26 çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ar- dından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
 • Page 27 Müșteri Memnuniyeti Politikası Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr , faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve...
 • Page 31 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Düzleştiri’nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arı- zaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arı- zalar, 3.
 • Page 32 Saç Düzleştirici Garanti Belgesi BEKO Saç Düzleştirici’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şa- hıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents