Download Print this page

Advertisement

ThinkPad R50 Series
Håndbok for service og problemløsing

Advertisement

   Summary of Contents for IBM R50

 • Page 1

  ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 3

  ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 4

  Denne boken kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i nye utgaver av boken. IBM kan uten varsel endre produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne boken.

 • Page 5: Informasjon Om Platelagerkapasitet

  ThinkPad-maskinen i henhold til de lokale reglene som gjelder for radiofrekvens. Før du bruker ThinkPad R50 Series-maskinen, må du lese Merknad om forskrifter for ThinkPad R50 Series, som følger med denne håndboken for service og problemløsing. Merknaden er pakket sammen med denne publikasjonen.

 • Page 6

  ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 7: Finne Informasjon Med Access Ibm

  Den blå Access IBM-knappen kan hjelpe deg i mange situasjoner, både når maskinen virker som den skal, og når det oppstår problemer. På skrivebordet trykker du på Access IBM-knappen for å åpne Access IBM. Access IBM er hjelpesenteret på systemet som gir deg informative illustrasjoner og oversiktlige instruksjoner som gjør at du kan komme i gang raskt og utnytte...

 • Page 8

  Noen av emnene i hjelpen inneholder korte videoklipp som viser hvordan du utfører visse oppgaver, for eksempel hvordan du skifter ut batteriet, setter inn et PCMCIA-kort eller oppgraderer minnet. Bruk kontrollknappene som vises til å spille av videoklippet, stoppe det og spole tilbake. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 9: Table Of Contents

  Starte IBM BIOS Setup Utility . Gjenopprette forhåndsinstallert programvare Oppgradere platelageret . Bytte batteri . Kapittel 3. Få hjelp og service fra IBM Få hjelp og service . © Copyright IBM Corp. 2003 . iii Få hjelp på weben .

 • Page 10

  ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 11: Kapittel 1. Oversikt Over Thinkpad-maskinen

  Kapittel 1. Oversikt over ThinkPad-maskinen ThinkPad-maskinen . Utstyr © Copyright IBM Corp. 2003 Spesifikasjoner Ta vare på ThinkPad-maskinen .

 • Page 12: Thinkpad-maskinen

  ThinkPad-maskinen ThinkPad-maskinen Sett forfra Sett bakfra ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 13: Utstyr

  – Ekstern skjerm: Opptil 2048 x 1536 v Lysstyrkekontroll Tastbord v 87, 88 eller 92 taster v UltraNav (TrackPoint og pekeplaten) v Fn-tastfunksjon v Access IBM-knapp v Volumkontrollknapper v ThinkLight Eksternt grensesnitt v Parallellport (IEEE 1284A) v Kontakt for ekstern skjerm...

 • Page 14

  Utstyr v Integrert trådløst lokalnett (IEEE 802.11a/b/g) (på enkelte modeller) v Integrert trådløst lokalnett (IEEE 802.11b) (på enkelte modeller) v Integrated Bluetooth-funksjon (på enkelte modeller) ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 15: Spesifikasjoner

  Spesifikasjoner Størrelse 14-tommers modell v Bredde: 314 mm v Dybde: 260 mm v Høyde: foran 34 mm, bak 37 mm 15-tommers modell v Bredde: 332 mm v Dybde: 269 mm v Høyde: foran 37 mm, bak 40 mm Omgivelser v Maksimal høyde over havet ved normalt lufttrykk: 3048 m v Temperatur –...

 • Page 16: Ta Vare På Thinkpad-maskinen

  Ikke løft eller hold maskinen etter skjermen. v Bruk en bæreveske av god kvalitet, med tilstrekkelig foring og beskyttelse. Ikke legg maskinen i en fullpakket koffert eller veske. Behandle lagringsmedier og stasjoner på riktig måte ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 17

  CD-RW/DVD-stasjon, må du følge instruksjonene som fulgte med maskinvaren, og bare trykke på enheten der det er nødvendig. Sjekk Access IBM, hjelpen på systemet, hvis du vil ha informasjon om hvordan du bytter ut platelageret (åpne Access IBM ved å trykke på Access IBM-knappen).

 • Page 18

  2. Rengjør skjermen forsiktig med en tørr, myk klut. 3. Hvis flekken ikke går bort, kan du fukte en klut med en 50/50-blanding av isopropyl-alkohol og rent vann. 4. Vri ut så mye vann du klarer. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 19

  Ta vare på ThinkPad-maskinen 5. Tørk av skjermen igjen og pass på at det ikke drypper væske inn i maskinen. 6. Tørk skjermen før du lukker den. Kapittel 1. Oversikt over ThinkPad-maskinen...

 • Page 20

  Ta vare på ThinkPad-maskinen ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 21: Kapittel 2. Løse Problemer Med Maskinen

  . 12 Problemer med platelager . . 17 Oppstartingsproblemer . . 18 Andre problemer . . 19 Starte IBM BIOS Setup Utility . . 19 Gjenopprette forhåndsinstallert programvare . 20 Oppgradere platelageret . Bytte batteri . . 21 . 23 .

 • Page 22: Løse Problemer

  System Test er kjørt og at programmet ikke har funnet noen feil, kan du vurdere å kjøre flere av testene i PC-Doctor for Windows. Hvis du har tenkt å kontakte IBM for å få hjelp, bør du først skrive ut testloggen, slik at du kan gi IBMs teknikere informasjon.

 • Page 23

  Kontrollsummen for innstillingen for oppstartingssekvensen i EEPROM er innstillinger for feil. Gå til IBM BIOS Setup Utility. Trykk på F9 og deretter på Enter for å oppstartingssekvens. Gå laste inn standardinnstillingen. Trykk på F10 og deretter på Enter for å...

 • Page 24

  Konfigurasjonsbatteriet, som brukes til å oppbevare systembatteriet konfigurasjonsopplysninger mens maskinen er slått av, for eksempel dato og klokkeslett, er utladet. Bytt ut batteriet og kjør IBM BIOS Setup Utility for å kontrollere konfigurasjonen. Hvis du fremdeles får feil, trenger maskinen service.

 • Page 25

  Datamaskinen klarte ikke å fullføre oppstartingsprosessen. var ufullstendig Slå maskinen av og deretter på igjen for å starte IBM BIOS Setup Utility. Kontroller konfigurasjonen og start maskinen på nytt ved hjelp av alternativet Exit Saving Changes under Restart, eller ved å trykke på F10.

 • Page 26

  Et problem i forbindelse med gjenkjenning av oppsettet for partisjonen på for platelagerpartisjonen. platelageret gjør at maskinen ikke starter. IBM Predesktop Area er slettet eller platelageret inneholder ødelagte data. Følg en av fremgangsmåtene nedenfor for å forsøke å starte maskinen på nytt: v Hvis IBM Predesktop Area er slettet, gjør du slik:...

 • Page 27: Feil Uten Meldinger

  NOEMS og lagre filen. Konfigurasjonsfeil for Gå til IBM BIOS Setup Utility. Trykk på F9 og deretter på Enter for å laste CardBus — Enheten er inn standardinnstillingen. Trykk på F10 og deretter på Enter for å starte deaktivert systemet på...

 • Page 28: Problemer Med Passord

  Problemer med passord Problem: Jeg har glemt passordet mitt. Løsning: Hvis du har glemt oppstartingspassordet, må du ta maskinen med til en autorisert IBM-forhandler eller en IBM-representant for å få nullstilt passordet. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 29: Problemer Med Strømbryter

  Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service. Hvis du glemmer passordet for privilegert tilgang, kan ikke IBM nullstille passordet. Du må ta med maskinen til en autorisert IBM-forhandler eller en IBM-representant for å bytte ut systembordet. Husk å ta med kvitteringen.

 • Page 30: Problemer Med Ultranav

  Kontroller at musen eller pekeenheten er riktig koblet til ThinkPad Dock II, ThinkPad Mini Dock eller ThinkPad Port Replicator II. Hvis du bruker en mus som ikke er kompatibel med IBM PS/2-musen, må du deaktivere TrackPoint ved hjelp av programmet ThinkPad- konfigurering.

 • Page 31: Problemer Med Hvilemodus Eller Dvalemodus

  Merk: Du finner flere opplysninger om dette i håndboken som fulgte med musen. Problemer med hvilemodus eller dvalemodus Problem: Maskinen går uventet over i hvilemodus. Løsning: Hvis prosessoren blir for varm, blir maskinen automatisk satt i hvilemodus for å kjøle ned maskinen og beskytte prosessoren og andre komponenter i maskinen.

 • Page 32

  5. Klikk på OK. Merk: Hvis du vil at det skal være mulig å sette maskinen i dvalemodus ved å trykke på Fn+F12, må du installere IBM PM Driver. Problem: I Windows XP blir ikke skjermen svart når du trykker på...

 • Page 33: Problemer Med Skjermen På Maskinen

  Løsning: I Windows XP kan flere brukere logge seg på systemet samtidig. Hvis du er den første brukeren som logger seg på maskinen, kan du bruke tastkombinasjonen Fn + F3. I andre tilfeller vil denne kombinasjonen ikke fungere på maskinen. Problemer med skjermen på...

 • Page 34: Problemer Med Batteriet

  3. Koble batterieliminatoren til maskinen og la den lade batteriet. Hvis du har en hurtiglader, kan du bruke den til å lade opp det flate batteriet. Hvis batteriet ikke blir fullt oppladet på 24 timer, må du bytte batteriet. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 35: Problemer Med Platelager

  Dette er helt normalt for et platelager. Det er ingen feil. Problem: Platelageret virker ikke. Løsning: På oppstartingsmenyen til IBM BIOS Setup Utility må du kontrollere at det Løse problemer med maskinen Kapittel 2. Løse problemer med maskinen...

 • Page 36: Oppstartingsproblemer

  IBM-knappen. Da blir Access IBM Predesktop Area åpnet på siden Utilities. Du får frem et vindu som ser omtrent slik ut: 3. Etter at Access IBM Predesktop Area er åpnet på siden Utilities, kan du velge blant disse ikonene: v Start setup utility åpner programmet IBM BIOS Setup Utility.

 • Page 37: Andre Problemer

  Create diagnostic disks bruker du til å lage spesielle disketter som brukes under feilsøkingstester. I venstre del av Access IBM Predesktop Area kan du klikke på disse ikonene for å åpne andre sider eller lukke funksjonen: Startup bruker du til å endre rekkefølgen på enhetene som maskinen søker etter operativsystemet på...

 • Page 38

  Maskinen vil ikke starte fra den enheten du vil, for eksempel en diskettstasjon. Løsning: Gå til Startup-menyen i IBM BIOS Setup Utility. Kontroller at oppstartingssekvensen i IBM BIOS Setup Utility er definert slik at maskinen starter fra den enheten du vil.

 • Page 39

  den laveste prosessorhastigheten. Drift i denne modusen kan redusere ytelsen til prosessoren betraktelig og dermed føre til ujevn avspillingen av DVD-platen. Du kan unngå eller redusere dette problemet ved å velge en av disse tre modiene: v Maksimal ytelse: Holder prosessorhastigheten høy til enhver tid. v Automatisk: Veksler mellom høy og lav prosessorhastighet, avhengig av hvor mye prosessoren blir brukt.

 • Page 40: Starte Ibm Bios Setup Utility

  2. Fjern eventuelle disketter fra diskettstasjonen og slå av datamaskinen. 3. Slå på maskinen. Når du ser meldingen ″To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button″ nederst til venstre på skjermen, trykker du på Access IBM-knappen. 4. Dobbeltklikk på Start setup utility.

 • Page 41: Gjenopprette Forhåndsinstallert Programvare

  Windows. Du finner mer informasjon om programmet IBM Rapid Restore Ultra under “Reservekopiere og gjenopprette data” i Access IBM, hjelpen på systembordet. Hvis du vil vite mer om Access IBM Predesktop Area, kan du lese “Avbryte den normale oppstartingssekvensen”...

 • Page 42: Oppgradere Platelageret

  Merk: Du bør bare bytte ut platelageret hvis du skal oppgradere eller reparere det. Kontaktene og brønnen til platelageret er ikke utformet for hyppige endringer eller veksling mellom stasjoner. Access IBM Predesktop Area og produktgjenopprettingsprogrammet ligger ikke på det ekstra platelageret.

 • Page 43

  5. Åpne skjermen på maskinen, plasser maskinen på siden og ta ut platelageret ved å dra dekselet ut fra datamaskinen. 6. Fjern dekselet fra platelageret. 7. Fest dekselet til det nye platelageret. 8. Sett inn platelageret og dekselet i platelagerbrønnen. Trykk dem deretter på...

 • Page 44

  Oppgradere platelageret 11. Snu maskinen rundt igjen. Koble til batterieliminatoren og alle kablene. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 45: Bytte Batteri

  Bytte batteri 1. Slå av maskinen eller sett den i dvalemodus. Koble batterieliminatoren og alle kablene fra maskinen. Merk: Hvis du bruker et PCMCIA-kort, er det mulig at maskinen ikke kan settes i dvalemodus. Hvis det skjer, slår du av maskinen. 2.

 • Page 46

  Bytte batteri 5. Skyv batterilåsene til låst posisjon. 6. Snu maskinen rundt igjen. Koble til batterieliminatoren og alle kablene. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 47: Kapittel 3. Få Hjelp Og Service Fra Ibm

  Kapittel 3. Få hjelp og service fra IBM Få hjelp og service . Få hjelp på weben . © Copyright IBM Corp. 2003 . 38 Ringe IBM . 38 Internasjonal hjelpetjeneste . . 38 . 41...

 • Page 48: Få Hjelp Og Service

  Få hjelp og service Hvis du trenger hjelp, service, teknisk assistanse eller bare mer informasjon om IBMs produkter, kan du få det fra IBM på forskjellige måter. Dette emnet inneholder opplysninger om hvor du kan henvende deg hvis du vil ha mer informasjon om IBM og IBMs produkter, hva du skal gjøre hvis det oppstår...

 • Page 49

  Bytting eller bruk av deler fra andre produsenter enn IBM eller deler som ikke er garantert av IBM Merk: Alle deler med garanti har en ID med 7 tegn i dette formatet: IBM FRU XXXXXXX. v Identifikasjon av programvareproblemer...

 • Page 50

  Få hjelp og service Telefonnumre Merk: Telefonnumrene kan bli endret uten forvarsel. Du finner en oppdatert liste over telefonnumre og åpningstider for IBM HelpCenter på IBMs nettsted for kundestøtte på adressen www.ibm.com/pc/support Land eller region Argentina Australia Belgia Bolivia Brasil...

 • Page 51: Internasjonal Hjelpetjeneste

  Internasjonal hjelpetjeneste Hvis du har med maskinen når du reiser, eller du flytter den til et land der IBM eller IBM-forhandlere som er godkjent for å utføre garantiservice, selger og har service på ThinkPad-maskintypen din, kan du få internasjonal garantiservice for maskinen din.

 • Page 52

  Hvis du vil finne ut om maskinen er kvalifisert for internasjonal garantiservice og se på en liste over land der slik service er tilgjengelig, kan du gå til www.ibm.com/pc/support og klikke på Warranty. Kvalifiserte IBM-maskiner identifiseres ved hjelp av den firesifrede maskintypen. Du finner flere opplysninger om internasjonal garantiservice under servicekunngjøring 601-034 på...

 • Page 53: Tillegg A. Viktig Sikkerhetsinformasjon

  For å unngå elektrisk støt, må du koble til og fra slik det er vist nedenfor, når du installerer, flytter eller åpner deksler på personlige datamaskiner eller tilkoblede enheter. Strømledningen må være koblet til en jordet stikkontakt. © Copyright IBM Corp. 2003...

 • Page 54

  Beskytt ledningene og batterieliminatorene mot væske. Du bør for eksempel ikke legge ledningen eller batterieliminatoren i nærheten av vasker, badekar, toaletter eller på gulv som blir vasket med flytende materialer. Væske kan føre til kortslutning. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 55

  Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Batteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer. Slik unngår du skade: v Du må bare bytte ut batteriet med et batteri som er anbefalt av IBM. v Hold batteriet borte fra ild.

 • Page 56

  øynene eller på hendene, må du straks skylle de tilsølte områdene med vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp hvis du fortsatt føler ubehag eller har andre symptomer etter skyllingen. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 57: Laserklassifisering

  Bruk bare telefonledning nr. 26 AWG eller større (tykkere). Laserklassifisering En optisk lagringsstasjon (enhet), for eksempel en CD-ROM-, CD-RW- eller DVD-ROM-stasjon og SuperDisk, som kan installeres i IBM ThinkPad-maskinen, er et laserprodukt. Klassifiseringsmerket til stasjonen (vist nedenfor) står øverst på stasjonen.

 • Page 58

  Vask hendende godt etter kontakt med slike ledninger. Ta vare på disse instruksjonene. ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 59: Tillegg B. Informasjon Om Trådløs Kommunikasjon

  Energinivået som blir avgitt, er imidlertid mye lavere enn den elektromagnetiske energien som avgis av trådløse enheter som for eksempel mobiltelefoner. Fordi Wireless LAN Mini-PCI-kortet og Bluetooth-datterkortet opererer innenfor retningslinjene for standarder og anbefalinger om sikkerhet for © Copyright IBM Corp. 2003...

 • Page 60: Autorisert Bruk I Usa Og Canada

  IBM at integrerte trådløse kort ikke innebærer noen risiko for brukerne. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler gjeldende oppfatninger blant fageksperter og er et resultat av arbeid i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som fortløpende gjennomgår og tolker den omfattende forskningslitteraturen som til enhver tid publiseres.

 • Page 61: Aktivere Extended Channel Mode

  Konfigurer valgte frekvenser på nytt når du reiser fra ett land til et annet. Aktivere Extended Channel Mode Informasjonen nedenfor om Extended Channel Mode gjelder for de systemene som støtter denne funksjonen. Hvis du vil vite om denne funksjonen støttes på...

 • Page 62

  ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 63: Tillegg C. Garantibetingelser

  IBM. v Teknisk forbedring - Av og til kan det være nødvendig med endringer etter at et produkt er levert fra IBM. I disse tilfellene vil IBM gjøre tekniske endringer som gjelder for maskinvaren, tilgjengelige.

 • Page 64: Ringe For å Få Service

  Nøyaktig ordlyd i eventuelle feilmeldinger v Konfigurasjonsopplysninger for maskinvare og programvare Du finner telefonnummeret til den HelpCenter-avdelingen som er nærmest deg, under “Telefonnumre ” i Kapittel 3, “Få hjelp og service fra IBM”, på side ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 65: Ibms Garantibetingelser Z125-4753-07 11/2002

  Hva garantibetingelsene dekker IBM garanterer at hver Maskin 1) er feilfri i materialer og utførelse og 2) er i overensstemmelse med IBMs offisielt kunngjorte spesifikasjoner ("Spesifikasjoner") som kan leveres på forespørsel. Garantiperioden for en Maskin starter på...

 • Page 66

  Hvis problemet kan løses med en del som Kunden kan skifte ut ("CRU" (Customer Replaceable Unit)) (f.eks. tastbord, mus, høyttaler, minne, platelager og andre deler som det er enkelt å skifte ut), sender IBM delen til Kunden slik at Kunden kan skifte den ut selv.

 • Page 67

  Personopplysninger. Ansvarsbegrensning IBM er ansvarlig for tap av eller skade på Kundens Maskin kun mens den 1) er i IBMs forvaring eller 2) transporteres i de tilfeller der IBM er ansvarlig for å betale fraktomkostningene.

 • Page 68: Del 2 - Landavhengige Betingelser

  For periodiske beløp gjelder verdien for 12 måneder. I dette punktet omfatter begrepet ″Maskin″ Maskinkode og Lisensiert internkode (″LIC″). Denne begrensningen gjelder også for IBMs underleverandører og forhandlere. Dette er maksimum for hva IBM, IBMs leverandører og forhandleren samlet er ansvarlig for. IBM OG IBMs LEVERANDØRER OG FORHANDLERE ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE SELV...

 • Page 69

  ("dolo") eller grov uaktsomhet ("culpa inexcusable") fra IBMs side. NORD-AMERIKA Hvordan få garantiservice: Følgende tilføyes dette avsnittet: For å få garantiservice fra IBM i Canada eller USA ringer Kunden 1-800-IBM-SERV (426-7378). CANADA Ansvarsbegrensning: Følgende erstatter punkt 1 i dette avsnittet: 1.

 • Page 70

  KINA (HONGKONG S.A.R.) og KINA (MACAU S.A.R.) Lovvalg: Følgende erstatter "lovgivningen i landet der Maskinen ble kjøpt" i første setning: lovgivningen i Hong Kong Special Administrative Region i Kina ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 71

  IBM; og 2. ved andre direkte skader oppstått i en situasjon som omfatter ikke-oppfyllelse fra IBM i henhold til eller på annen måte knyttet til disse garantibetingelsene, beløpet Kunden har betalt for Maskinen som kravet gjelder. I dette punktet omfatter "Maskin" Maskinkode og Lisensierbar intern maskinkode ("LIC").

 • Page 72

  Kunden har i henhold til Consumer Guarantees Act 1993 eller annen lovgivning, som ikke kan fraskrives eller begrenses. Consumer Guarantees Act 1993 gjelder ikke for varer IBM leverer, hvis du anskaffer varene til forretningsformål slik det er definert i loven.

 • Page 73

  (1) fra en IBM-forhandler som er godkjent for å utføre garantiservice, eller (2) fra IBM forutsatt at Maskinen er annonsert og gjort tilgjengelig av IBM i landet der Kunden ønsker å få utført service. Hvis Kunden kjøper en Maskin av typen PC i Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Den...

 • Page 74

  Paris; 5) i Russland skal alle tvister som oppstår på grunn av disse garantibetingelsene eller i forbindelse med tolkning, brudd, opphør ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 75

  Derfor gir partene, i henhold til paragraf 598 (2) i Østerrikes lov om sivilprosesser, uttrykkelig avkall på anvendelse av paragraf 595 (1) nummer 7 i loven. IBM kan imidlertid starte forhandlinger ved en kompetent domstol i landet der Maskinen er installert.

 • Page 76

  Ved bestilling av garantiservice fra IBM i EU-land kan telefonlisten i Del 3 - Opplysninger om garantibetingelser benyttes. Kunden kan kontakte IBM på denne adressen: IBM Warranty & Service Quality Dept. PO Box 30 Spango Valley Greenock Scotland PA16 0AH DANMARK, FINLAND, HELLAS, ITALIA, NEDERLAND, NORGE, PORTUGAL, SPANIA, SVEITS, SVERIGE OG ØSTERRIKE...

 • Page 77

  Foreldelsesfrist for forbrukere, som gjelder ved brudd på garantibetingelser, er som minimum den lovfestede perioden. Hvis IBM eller forhandleren ikke kan reparere en IBM-maskin, kan du enten be om delvis refusjon så langt det er berettiget på grunn av den reduserte verdien av Maskinen som ikke er reparert, eller kansellere avtalen for Maskinen og få...

 • Page 78

  Følgende ledd tilføyes dette avsnittet: Minste garantiperiode for Maskiner er tolv måneder. Hvis IBM eller forhandleren ikke kan reparere en IBM-maskin, kan du enten be om delvis refusjon så langt det er berettiget på grunn av den reduserte verdien av Maskinen som ikke er reparert, eller kansellere avtalen for Maskinen og få...

 • Page 79

  Maskinen som er direkte knyttet til Misligholdet. Forhold IBM ikke er ansvarlig for Bortsett fra ansvar som er omtalt i punkt 1 ovenfor, er IBM og IBMs leverandører eller forhandlere under ingen omstendighet ansvarlig for noe av det følgende, selv om IBM er underrettet om muligheten for slike tap: 1.

 • Page 80: Del 3 - Opplysninger Om Garantibetingelser

  Forhold IBM ikke er ansvarlig for Bortsett fra ansvar som er omtalt i punkt 1 ovenfor, er verken IBM eller noen av IBMs leverandører eller forhandlere under noen omstendighet ansvarlig for noe av det følgende, selv om IBM er underrettet om muligheten for slike tap: 1.

 • Page 81

  Alle 1841 Alle En garantiperiode på 3 år for deler og 1 år for arbeid betyr at IBM gir garantiservice uten omkostninger for: 1. deler og arbeid i det første året av garantiperioden; og 2. deler for utskifting i det andre og tredje året av garantiperioden. IBM fakturerer Kunden for arbeid som er utført i forbindelse med reparasjon...

 • Page 82

  Kunden leverer eller sender, slik IBM oppgir (forhåndsbetalt hvis ikke IBM oppgir noe annet), Maskinen som har feil, forsvarlig innpakket, til et sted IBM peker ut. Etter at IBM har reparert eller skiftet ut Maskinen, gjør IBM den tilgjengelig for henting eller, ved service med innsending, returnerer den til Kunden.

 • Page 83: Guarantee Supplement For Mexico

  Japan Luxemburg Guarantee supplement for Mexico This supplement is considered part of IBM’s Statement of Limited Warranty and shall be effective solely and exclusively for products distributed and commercialized within Territory of the Mexican United States. In the event of a conflict, the terms of this supplement shall apply.

 • Page 84

  All software programs pre-loaded in the equipment shall only have a thirty- (30) day guarantee for installation defects from the date of purchase. IBM is not responsible for the information in such software programs and/or any additional software programs installed by you or installed after purchase of the product.

 • Page 85: Tillegg D. Merknader

  IBM kan ikke ta ansvar for måten andre produkter enn IBMs egne behandler datodata på, selv om disse produktene er forhåndsinstallert eller distribuert av IBM. Ta kontakt med produktleverandørene hvis du har behov for bekreftelse på...

 • Page 86: Henvisninger Til Nettsteder

  Eventuelle henvisninger til nettsteder som ikke tilhører IBM, er bare til orientering og fungerer ikke på noen måte som støtte for disse nettstedene. Innholdet på disse nettstedene er ikke en del av dette IBM-produktet, og bruk av disse nettstedene skjer på eget ansvar.

 • Page 87: Merknad Om Produktkrav

  Dette produktet er i samsvar med EØS-avtalen og vernekravene i EUs rådsdirektiv 89/336/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. IBM tar intet ansvar for manglende samsvar med disse kravene som følge av en ikke-godkjent endring av utstyret (deriblant installering av tilleggskort fra andre leverandører enn IBM).

 • Page 88

  If you want to replace it with a new one, contact your place of purchase or ask for a repair service provided by IBM. If you have replaced it by yourself and want to dispose of the disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase, and follow the instructions.

 • Page 89: Varemerker

  Varemerker Disse navnene er varemerker for IBM Corporation i USA og/eller andre land: HelpCenter PS/2 ThinkLight Microsoft, Windows og Windows NT er varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Intel, Pentium og SpeedStep er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.

 • Page 90

  ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 91: Stikkordregister

  32 løse problemer 12 Merknad om forskrifter iii omgivelser 6 oppsett BIOS 30 konfigurering 30 oppstarting problemer 26 © Copyright IBM Corp. 2003 passord definere 7 problemer 18 PC-Doctor for Windows 12 plassering 2 platelager oppgradere 32 problemer 25...

 • Page 92

  ThinkPad R50 Series Håndbok for service og problemløsing...

 • Page 94

  Delenummer: 92P2053 (1P) P/N: 92P2053...

This manual also for:

Thinkpad r50 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: