Download Print this page

Makita Trimmer Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Trimmer
GB
Фрезер
UA
Przycinacz
PL
Maşină de frezat unimanuală
RO
Kantenfräse
DE
Szélezőgép
HU
Orezávač
SK
Jednoruční frézka
CZ
3710
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita Trimmer

  Summary of Contents for Makita Trimmer

 • Page 1 Trimmer INSTRUCTION MANUAL Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Przycinacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Kantenfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Szélezőgép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Orezávač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoruční frézka NÁVOD K OBSLUZE 3710...
 • Page 2 006632 006614 006631 006629 006630 006633 006639 001985 006640 10mm (3/8") 006641 001988 006634 006617 006636 006635...
 • Page 3 006637 006619 006620 001998 006648 006638 006622 001145 005116 005118 005120 005117 005121 005126 005125...
 • Page 4 005130 005131 005129 005132 005133 005134 005135...
 • Page 5: Specifications

  17-2. Guide plate 2-2. Graduation 10-1. Template guide 17-3. Straight guide 2-3. Wing nut 10-2. Base 17-4. Center hole 2-4. Trimmer shoe 10-3. Convex portions 17-5. Bolt 2-5. Amount of chamfering 11-1. Straight bit 18-1. Nail 18-2. Center hole 2-6. Base 11-2.
 • Page 6: Trimmer Safety Warnings

  Wear hearing protection during extended EC Declaration of Conformity period of operation. Makita Corporation responsible Handle the bits very carefully. manufacturer declare that the following Makita Check the bit carefully for cracks or damage machine(s): before operation. Replace cracked Designation of Machine: damaged bit immediately.
 • Page 7: Functional Description

  Then move the tool over the workpiece surface, keeping To adjust the bit protrusion, loosen the clamping nut and the tool base and trimmer shoe flush with the sides of move the tool base up or down as desired by turning the the workpiece.
 • Page 8: Maintenance

  Trimming, curved cuts in veneers for furniture and the Remove the tool base from the tool. Loosen the wing like can be done easily with the trimmer guide. The bolts and secure the tool base horizontally. Loosen the guide roller rides the curve and assures a fine cut.
 • Page 9 Only use accessory or Fig.29 attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. 1/4" Router bits Straight bit 1/4" Fig.24 006489 Chamfering bit Fig.30...
 • Page 10 Ball bearing beading bit Fig.35 006468 Ball bearing cove beading bit Fig.36 006469 Ball bearing roman ogee bit Fig.37 006470...
 • Page 11: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції) Пояснення до загального виду 1-1. Виступ наконечника 7-3. Деталь 16-2. Напрямна планка 1-2. Основа 7-4. Пряма лінійка 16-3. Пряма лінійка 1-3. Гайка 9-1. Гвинти 16-4. Центральний отвір 1-4. Масштаб 9-2. Смушковий болт 16-5. Болт 1-5. Гвинт регулювання 9-3.
 • Page 12 Технічна документація знаходиться у нашого або пошкодження. Слід негайно замінити уповноваженого представника в Європі, а саме: тріснуті або пошкоджені голівки. Makita International Europe Ltd, Слід уникати різання цвяхів. Перед Michigan, Drive, Tongwell, початком роботи огляньте та заберіть усі Milton Keynes, MK15 8JD, Англія...
 • Page 13: Інструкція З Використання

  13. Обов'язково після вимкнення інструменту Регулювання об'єму фульцювання заждіть доки голівка не зупиниться Для регулювання об'єму фальцювання слід повністю, та лише тоді знімайте її з деталі. послабити смушкові гайки та відрегулювати башмак 14. Не торкайтесь полотна або деталі одразу фрезера. після...
 • Page 14 сторонами деталі. Зніміть основу з інструмента. Постабте смушкові болти та закріпіть основу інструмента горизонтально. ПРИМІТКА: Послабте два вгинти на основі інструмента. Цей інструмент можна використовувати як • Fig.9 звичайний фрезер, якщо зняти башмак. Встановіть шаблонну напрямну на основу Під час зняття фасок, поверхня деталі повинна бути інструмента.
 • Page 15: Технічне Обслуговування

  Напрямна тримера У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь Fig.19 до місцевого Сервісного центру "Макіта". Обробка, різання по кривій меблевої фанери та ін., можуть легко виконуватись за допомогою напрямної Голівки фрезера тримера. Ролик напрямної іде по...
 • Page 16 Голівка для фальцювання Голівка для зенковки із викружкою із кульковим Fig.30 підшипником Fig.36 мм мм 006462 006469 Голівка для зенковки із викружкою S-образна голівка із кульковим підшипником Fig.31 Fig.37 мм мм 006464 006470 Голівка для обробки бокових звісів із кульковим підшипником...
 • Page 17 POLSKI (Oryginalna instrukcja) Objaśnienia do widoku ogólnego 1-1. Występ końcówki 7-3. Obrabiany element 16-2. Płytka prowadząca 1-2. Podstawa 7-4. Prowadnica prosta 16-3. Prowadnica prosta 1-3. Nakrętka 9-1. Wkręty 16-4. Otwór środkowy 1-4. Podziałka 9-2. Śruba motylkowa 16-5. Śruba 1-5. Śruba regulacyjna 9-3.
 • Page 18 Makita International Europe Ltd, Nie tnij gwoździ. Przed przystąpieniem do Michigan, Drive, Tongwell, pracy sprawdź obrabiany element i usuń z Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia niego wszystkie gwoździe. Trzymać narzędzie w sposób niezawodny.
 • Page 19: Opis Działania

  12. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia. Regulacja stopnia ukosowania Można uruchomić elektronarzędzie tylko Aby wyregulować ukosowanie, odkręć śruby motylkowe wtedy, gdy jest trzymane w rękach. i wyreguluj pozycję stopy przycinacza. 13. Przed wyjęciem wiertła należy wyłączyć narzędzie i odczekać aż wiertło całkowicie się UWAGA: zatrzyma.
 • Page 20 elementu. Rys.9 Umieść w podstawie narzędzia prowadnicę wzornika. UWAGA: Na prowadnicy wzornika znajdują się cztery wypukłe Po zdjęciu stopy narzędzie może być używane części. Zablokuj dwie z czterech wypukłych części przy • jako konwencjonalny przycinacz. pomocy dwóch śrub. Zamontuj podstawę na narzędziu. Podczas cięcia krawędzi powierzchnia obrabianego Rys.10 elementu powinna się...
 • Page 21: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, 1/4" wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. 006488 AKCESORIA (WYPOSAŻENIE Końcówka zaokąglająca narożniki DODATKOWE) Rys.29 UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i •...
 • Page 22 Końcówka do ukosowania Łożysko kulkowe do końcówki profilującej Rys.30 wklęsłości Rys.36 006462 006469 Końcówka do profiowania wklęsłości Łożysko kulkowe do końcówk do esownicy Rys.31 Rys.37 006464 006470 Łożysko kulkowe do końcówki przycinającej Rys.32 1/4" 006465 Łożysko kulkowe do końcówki zaokrąglającej narożniki Rys.33 1/4"...
 • Page 23 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) Explicitarea vederii de ansamblu 1-1. Proeminenţa sculei 7-3. Piesă de prelucrat 16-2. Placă de ghidare 1-2. Talpă 7-4. Ghidaj drept 16-3. Ghidaj drept 1-3. Piuliţă 9-1. Şuruburi 16-4. Gaură de centrare 1-4. Scală 9-2. Şurub-fluture 16-5. Bolţ 1-5.
 • Page 24 Declaraţie de conformitate CE Folosiţi bride sau altă metodă practică de a Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): stabilă. Fixarea piesei cu mâna sau strângerea Destinaţia utilajului:...
 • Page 25 18. Folosiţi întotdeauna masca de protecţie contra Instalarea sau scoaterea sculei de frezat prafului adecvată pentru materialul şi aplicaţia Fig.4 la care lucraţi. ATENŢIE: PĂSTRAŢI ACESTE Nu strângeţi piuliţa de strângere fără a introduce o • sculă, deoarece piuliţa de strângere se va rupe. INSTRUCŢIUNI Folosiţi numai cheile livrate cu maşina.
 • Page 26 avans adecvată depinde de mărimea frezei, tipul Prelucrarea circulară piesei de prelucrat şi adâncimea de tăiere. Înainte Fig.16 de a începe tăierea piesei propriu-zise, se Prelucrarea circulară poate fi realizată dacă asamblaţi recomandă o tăiere de probă pe un deşeu de lemn. ghidajul drept şi placa de ghidare după...
 • Page 27 006487 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu cu Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese canal dublu de schimb Makita. Fig.28 ACCESORII 1/4"...
 • Page 28 Freză de rotunjit muchii cu rulment Fig.33 1/4" 006466 Teşitor cu rulment Fig.34 1/4" 006467 Freză de fălţuit cu rulment Fig.35 006468 Freză de fălţuit convexă cu rulment Fig.36 006469 Freză profilată cu rulment Fig.37 006470...
 • Page 29: Technische Daten

  DEUTSCH (Originalanweisungen) Erklärung der Gesamtdarstellung 1-1. Einsatzvorstand 7-3. Werkstück 16-2. Führungsplatte 1-2. Fuß 7-4. Führungsschiene 16-3. Führungsschiene 1-3. Mutter 9-1. Schrauben 16-4. Mittleres Loch 1-4. Skala 9-2. Flügelschraube 16-5. Schraube 1-5. Einstellschraube 9-3. Fuß 17-1. Flügelmutter 2-1. Flügelschraube 9-4. Schrauber 17-2.
 • Page 30 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Wechseln einen gerissenen oder Bevollmächtigten in Europa: beschädigten Einsatz unverzüglich aus. Makita International Europe Ltd, Vermeiden Sie es, in Nägel zu schneiden. Michigan, Drive, Tongwell, Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel, Milton Keynes, MK15 8JD, England entfernen diese ggf.
 • Page 31: Montage

  Achten Sie auf die Einsatzdrehrichtung und sichern. die Vorschubrichtung. Einstellen des Winkels für den Gleitschuh 12. Lassen Werkzeug nicht Abb.2 unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit Lösen Sie die Flügelschrauben, und stellen Sie den ihm, wenn Sie es in der Hand halten. Winkel Gleitschuhs Grad...
 • Page 32 Montieren Sie den Kantenfräseschuh mit Hilfe der ACHTUNG: Bolzen, Flügelmuttern, Federscheiben Da ausgiebiges Schneiden den Motor überlasten • Unterlegscheiben, wie in der Abbildung gezeigt. Schwierigkeiten Werkzeugsteuerung führen kann, sollte ARBEIT Schnitttiefe für Nute bei jedem Durchgang nicht Abb.6 mehr als 3 mm betragen. Wenn Sie Nute tiefer als Schalten Sie das Werkzeug ein, wobei Sie darauf 3 mm schneiden möchten, schneiden Sie in achten müssen, dass der Einsatz das Werkstück nicht...
 • Page 33: Wartung

  Mitte des zu schneidenden Kreises aus. Schlagen Sie einen Nagel mit weniger als 6 mm ACHTUNG: Durchmesser mittlere Loch, Führungsschiene zu sichern. Drehen Sie das Werkzeug Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • im Uhrzeigersinn um den Nagel. beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden.
 • Page 34 Flachbohrfräser Abb.27 Kugellager-Anfaseinsatz Abb.34 1/4" 006487 1/4" Doppelflachbohrfräser 006467 Abb.28 Kugellager-Bördeleinsatz Abb.35 1/4" 006488 Viertelkreisfräser Abb.29 006468 Kugellager-Wölbungsbördeleinsatz Abb.36 1/4" 1/4" 006489 006469 Anfaseinsatz Abb.30 Kugellager-Hohlkehleneinsatz Abb.37 006462 006470 Wölbungsbördeleinsatz Abb.31 006464 Kugellager-Flachzuschneider Abb.32 1/4" 006465 Kugellager-Viertelkreisfräser Abb.33 1/4" 006466...
 • Page 35: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti útmutató) Az általános nézet magyarázata 1-1. Vágószerszám kiemelkedése 7-3. Munkadarab 16-2. Vezetőlemez 1-2. Alaplemez 7-4. Egyenesvezető 16-3. Egyenesvezető 1-3. Anya 9-1. Csavarok 16-4. Középponti furat 1-4. Skála 9-2. Szárnyascsavar 16-5. Fejescsavar 1-5. Beállítócsavar 9-3. Alaplemez 17-1. Szárnyasanya 2-1. Szárnyascsavar 9-4.
 • Page 36 ENH101-12 műveletet végez amikor a vágószerszám EK Megfelelőségi nyilatkozat rejtett vezetékekkel vagy a szerszám saját Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős vezetékével érintkezhet. Az "élő" vezetékekkel gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita való érintkezés a szerszám nem szigetelt, gép(ek):...
 • Page 37: Működési Leírás

  13. A vágószerszám eltávolítása előtt VIGYÁZAT: munkadarabból mindig kapcsolja szerszámot és várja meg, amíg A szerszám áramtalanítása és a kapcsoló "OFF" • vágószerszám teljesen megáll. pozícióba állítása után forgassa 14. Ne érjen a vágószerszámhoz közvetlenül a befogópatron anyacsavarját néhányszor, hogy munkavégzést követően;...
 • Page 38 két csavart a szerszám alaplemezén. MEGJEGYZÉS: szerszám hagyományos szélezőként • Fig.9 használható, ha eltávolítja róla a szélezősarut. Helyezze a sablonvezetőt a szerszám alaplemezére. A Szélvágáskor munkadarab felületének sablonvezetőn négy domború rész található. vágószerszám bal oldalán kell lennie az előrehaladási Rögzítsen kettőt a négy domború részből a két csavarral. irányhoz képest.
 • Page 39 Szélezővezető Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, Fig.19 keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szélezés, ívelt vágások könnyedén végezhetők bútorlapokon és hasonló munkadarabokon Felsőmaró vágószerszámok szélezővezetővel. A vezetőgörgő végigmegy az ív Egyenes vágószerszám mentén ezzel biztosítva a jó minőségű vágást.
 • Page 40 Éllemunkáló vágószerszám Golyóscsapágyas mélyperemező vágószerszám Fig.30 Fig.36 006469 006462 Golyóscsapágyas antik hullám kiképző Mélyperemező vágószerszám vágószerszám Fig.31 Fig.37 006464 006470 Golyóscsapágyas szintszélező vágószerszám Fig.32 1/4" 006465 Golyóscsapágyas sarokkerekítő vágószerszám Fig.33 1/4" 006466 Golyóscsapágyas éllemunkáló vágószerszám Fig.34 1/4" 006467 Golyóscsapágyas peremező vágószerszám Fig.35 006468...
 • Page 41: Technické Údaje

  SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny) Vysvetlenie všeobecného zobrazenia 1-1. Vysunutie ostria 7-3. Obrobok 16-2. Vodiaca doska 1-2. Základňa 7-4. Priame vodidlo 16-3. Priame vodidlo 1-3. Matica 9-1. Skrutky 16-4. Stredný otvor 1-4. Stupnica 9-2. Krídlová skrutka s maticou 16-5. Skrutka 1-5. Nastavovacia skrutka 9-3.
 • Page 42 Pomocou svoriek alebo iným praktickým spôsobom zaistite a podoprite obrobok k Európskeho spoločenstva stabilnému povrchu. Pri držaní obrobku rukou Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca alebo opretý oproti telu nebude stabilný a môžete prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky nad ním stratiť kontrolu.
 • Page 43: Popis Funkcie

  15. Neumažte základňu nástroja neúmyselne Zapínanie riedidlom, benzínom, olejom a pod. Môžu Fig.3 vzniknúť praskliny v základni nástroja. Ak chcete nástroj spustiť, posuňte prepínaciu páčku do 16. Vždy používajte nože so správnym priemerom polohy I (zap.). Ak chcete nástroj zastaviť, posuňte drieku ostria a také, ktoré...
 • Page 44 Fig.11 POZNÁMKA: Bude vyrezaný obrobok s mierne odlišnou • veľkosťou od vzorkovnice. Medzi ostrím frézy a vonkajšou stranou vodidla vzorkovnice nechajte vzdialenosť (X). Vzdialenosť možné vypočítať podľa nasledujúcej rovnice: Vzdialenosť (X) = (vonkajší priemer vodidla vzorkovnice 1. Obrobok - priemer ostria frézy) / 2 2.
 • Page 45 Orezávacie ostrie s dvojprúdovým hrotom vrtáka Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI Fig.28 výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. 1/4" 006488 PRÍSLUŠENSTVO Ostrie na zaobľovanie rohu Fig.29 POZOR: Pre váš...
 • Page 46 Prúdové orezávacie ostrie na obrubovanie guličkového ložiska Fig.32 1/4" 006465 Ostrie na zaobľovanie rohu guľôčkového ložiska Fig.33 1/4" 006466 Zošikmujúce ostrie na guličkové ložisko Fig.34 1/4" 006467 Obrubovacie ostrie na guličkové ložisko Fig.35 006468 Ostrie na obrubovanie rohovej lišty guličkového ložiska Fig.36 006469...
 • Page 47 ČESKÝ (originální návod k obsluze) Legenda všeobecného vyobrazení 1-1. Vyčnívání nástroje 7-3. Zpracovávaný díl 16-2. Vodicí lišta 1-2. Základna 7-4. Přímé vodítko 16-3. Přímé vodítko 1-3. Matice 9-1. Šrouby 16-4. Středový otvor 1-4. Stupnice 9-2. Křídlový šroub 16-5. Šroub 1-5. Stavěcí šroub 9-3.
 • Page 48 S pracovními nástroji manipulujte velice Prohlášení ES o shodě opatrně. Společnost Makita Corporation jako odpovědný Před zahájením provozu pečlivě zkontrolujte výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: pracovní nástroj, zda nevykazuje známky popis zařízení: trhlin nebo poškození. Popraskaný nebo Jednoruční frézka poškozený...
 • Page 49: Popis Funkce

  MONTÁŽ nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte si bezpečnostní materiálové listy dodavatele. 18. Vždy používejte protiprachovou masku / POZOR: respirátor odpovídající materiálu, se kterým Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, • pracujete. vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytažený...
 • Page 50 Přímé vodítko (příslušenství) POZNÁMKA: Fig.12 Budete-li nástroj posunovat příliš rychle, může být • Uchyťte vodicí lištu k přímému vodítku pomocí šroubu a kvalita řezu nízká nebo může dojít k poškození křídlové matice. pracovního nástroje či motoru. Při příliš pomalém posunování nástroje může dojít k popálení a Fig.13 znehodnocení...
 • Page 51 údržba či Zdvojený lemovací nástroj s vrtacím hrotem seřizování prováděny autorizovanými servisními Fig.28 středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/4" 006488 POZOR: Nástroj na zaoblování rohů Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, •...
 • Page 52 Nástroj na zaoblování rohů s kuličkovým ložiskem Fig.33 1/4" 006466 Úkosovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.34 1/4" 006467 Obrubovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.35 006468 Obrubovací nástroj na lišty s kuličkovým ložiskem Fig.36 006469 Profilovací nástroj Roman Ogee s kuličkovým ložiskem Fig.37 006470...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884630B976...

This manual is also suitable for:

3710