Download Print this page

Electrolux EMM2005 User Manual

Electrolux emm2005 microwave oven user manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
USER MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄTTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
2'+8,(6 &5+6+6
Model EMM2005
English
U
q
L
l
z
8221913- 63 -03

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EMM2005

  Summary of Contents for Electrolux EMM2005

 • Page 1 USER MANUAL BRUKSANVISNING KÄTTTÖOHJE BRUGSANVISNING 2'+8,(6 &5+6+6 Model EMM2005 English 8221913- 63 -03...
 • Page 2 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
 • Page 3: Table Of Contents

  EMM2005 English Contents Before using your microwave oven Technical data Safety instructions – Utensil safety – Testing suitability of cookware – Food safety Installation – Connecting to the mains Oven utensils and accessories guide – Unpacking How to operate your microwave oven –...
 • Page 4: Before Using Your Microwave Oven

  Congratulations on the purchase of your new Microwave Oven Thank you for having chosen a Electrolux product. We are convinced that you will find your new microwave oven very useful and that it will be of great help to you. As with all new kitchen appliances, it will take some time to learn all the new functions and features, but with time, this oven will become indispensable to you.
 • Page 5: Safety Instructions

  EMM2005 English Important Safety instructions. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE • • The built-in safety interlock switches prevent the Do not store this appliance outdoors. Do not use microwave oven from operating when the door is this product near water.
 • Page 6: Food Safety

  EMM2005 English • 7. The container and turntable may become hot Paper napkins, wax paper, paper towels, plates, during use, take great care when removing either cups, cartons, freezer wrap and cardboard are from the oven. It is advisable to use an oven cloth great convenience utensils.
 • Page 7 EMM2005 English • 1. Avoid using straight-sided containers with narrow Do not force the turntable to rotate by hand. This necks. may cause malfunctioning. • 2. Do not overheat. Arcing in the oven during microwave operation usually occurs from use of metallic utensils.
 • Page 8: Installation

  English EMM2005 Installation. Connecting to the mains 1. Remove any promotion label from the door. 2. The oven should be installed on a flat, level The oven is delivered with the power cord and a plug surface. The surface must be strong enough to for 230V, 50Hz, earthed socket outlet.
 • Page 9: Oven Utensils And Accessories Guide

  EMM2005 English Oven utensils and accessories guide A variety of Utensils and Materials may be used for cooking in your microwave oven. For your safety and to prevent damaging utensils and your oven choose appropriate utensils and materials for each cooking method.
 • Page 10: How To Operate Your Microwave Oven

  EMM2005 English How to operate your microwave oven Name and function of parts Turntable Installation 1. Cooking compartment. Wipe the compartment 1. Place the turntable support on the cavity Bottom. clean after using the oven. 2. Place the turntable on top of the turntable support 2.
 • Page 11: Control Panel

  EMM2005 English CONTROL PANEL 1. Power Selector Adjust this knob to select the correct power level for your food. 2. Timer Set for desired cooking time. Cooking will start. All clockwork timers will operate more accurately if wound past the desired...
 • Page 12: Microwave Cooking

  EMM2005 English MICROWAVE COOKING 1. Open the door, place the food on the turntable. When cooking for less than 2 minutes, turn the timer Close the door. for a longer period and than return to the desired 2. Set the Power Selector to the desired power time.
 • Page 13: Defrosting Instructions Using (180W)

  EMM2005 English Recommendations for Defrosting using (180W) Some foods such as bread and fruit, can successfully be thawed manually by using the power setting. STANDING FOOD PREPARATION TIME Bread Place on microwave-proof rack or kitchen paper. Small loaf 8–10 min.
 • Page 14: Microwave Hints

  EMM2005 English Microwave Hints Microwave Tips • • Always keep the oven clean – avoid spill-overs Softening Honey and do not forget to clean under the glass tray If you have a jar of honey which has and the inside of the door.
 • Page 15: Care And Cleaning

  EMM2005 English Care and cleaning The oven must always be clean. Residue of food from spillovers or spatters will attract microwave energy causing it to burn on. This could reduce the efficiency of the oven and may cause bad odours. Do not attempt to tamper with or make any adjustments or repairs to any part of the oven.
 • Page 16: Guarantee Conditions

  3. Should guarantee repairs be necessary the purchaser must inform the nearest customer service office (ELECTROLUX’s service or authorised agent). ELECTROLUX reserves the right to stipulate the place of repair (i.e. the customer’s home, place of installation or ELECTROLUX workshop).
 • Page 17 EMM2005 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation – Vid installation och service – Vid användning av mikrovågsugnen – Vid skrotning av mikrovågsugnen Viktigt att veta Uppackning och Tillbehörslista – Uppackning – Tillbehör – Tekniska data Installation – Placering – Elanslutning Beskrivning av mikrovågsugnen och dess tillbehör...
 • Page 18: Vid Installation Och Service

  EMM2005 Gratulerar till Din nya mikrovågsugn Innan Du använder mikrovågsugnen rekommenderar vi att Du läser igenom hela bruksanvisningen, som ger en direkt beskrivning av ugnen och dess funktioner. För att undvika de risker, som trots allt alltid finns när Du använder en produkt som drivs med el, är det viktigt att ugnen installeras på...
 • Page 19: Viktigt Att Veta

  EMM2005 Viktigt att veta • Använd alltid glastallriken på plats i ugnens botten. • Vid upphettning av vatten eller vissa drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att väts- kan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs.
 • Page 20 EMM2005 Installation Placering Elanslutning 1. Ugnen skall placeras på en plan och stabil yta Ugnen levereras med sladd och stickpropp för med god ventilation runt ugnen. Placera inte anslutning till ett separat 230 V 50 Hz, 10 A trög ugnen nära andra värmekällor, t ex spis eller säkring och jordat vägguttag.
 • Page 21 EMM2005 Beskrivning av mikrovågsugnen och dess tillbehör Montering av den roterande Ugnen glastallriken 1. Ugnsutrymme 2. Fönster. 3. Lucka 4. Lucklås. 5. Kontrollpanel. 6. Fäste för den roterande tallriken. 7. Glastallriken 8. Stödet för glastallriken 1. Placera stödet för glastallriken på ugnens botten.
 • Page 22 EMM2005 Kontrollpanelen Ugnen får ej köras tom. Om du vill träna, sätt in en kopp vatten. Effektväljare. Tidsinställning.
 • Page 23: Vägledning För Val Av Effekt

  EMM2005 Den roterande tallriken Tillagning Det är viktigt att tallriken alltid är på plats i ugnen 1. Placera maten i en lämplig form. eftersom den fördelar mikrovågorna jämnt i maten då (Se sidan 14 om vilka kärl som går att använda.) den roterar.
 • Page 24: Kom Ihåg

  EMM2005 Kom ihåg • • Ju större mängd, desto längre tid. Låt alltid rätten få stå minst fem minuter för tem- • peraturutjämning.Utjämningstiden ökar i Kalla matvaror tar längre tid än rumstempererade. • förhållande till rättens storlek och konsistens. Porösa matvaror kräver kortare tid än kompakta.
 • Page 25: Det Här Kan Du Inte Göra I Mikrovågsugnen

  EMM2005 Så här testar du om ett kärl är lämpligt att använda i mikrovågsugnen Kärl kan testas genom att man ställer det tomt mitt I ugnen. Placera en kaffekopp med vatten bredvid och värm sedan på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe ha blivit mer än handvarmt.
 • Page 26: Service Och Reservdelar

  EMM2005 Service och reservdelar Innan du kontaktar service, skriv upp följande Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren enligt dataskylten: eller vår rikstäckande service på tel. 020 – 76 76 76 eller via e-mail på...
 • Page 27 EMM2005 Sivu Sisällysluettelo Turvallisuusmääräyksiä – Asennuksen ja huollon yhteydessä – Mikroaaltouunia käytettäessä – Mikroaaltouunin romutuksessa – Tärkeää tietoa Pakkauksen purkaminen ja varusteluettelo – Pakkauksen purkaminen – Varusteluettelo Tekniset tiedot Asennus – Sijoittaminen – Kalusteisiin sijoittaminen – Sähköliitäntä Mikroaaltouunin käyttö – Uuni –...
 • Page 28 EMM2005 Turvallisuusmääräyksiä Asennuksen ja huollon yhteydessä • Uunia ei saa koskaan käynnistää, mikäli • Uuni on tarkoitettu kotitalouden normaaliin ruoanlaittoon. Mikäli sitä käytetään muuhun luukku ei sulkeudu kunnolla. Puhdista luukun sisäpinta ja tiivisteet säännöllisesti. tarkoitukseen, saattaa syntyä vahingonvaara henkilölle ja/tai omaisuudelle.
 • Page 29 EMM2005 Tärkeää tietoa • Uunin lasisen kuumennusalustan on aina oltava • Metallisia ruokailuvälineitä tai astioita tai astioita, paikallaan uunissa. joissa on metallikoriste, ei saa käyttää. Kipinöinti vaurioittaa uunia ja/tai astiaa. • Veden tai muiden nesteiden kuumentamisessa lämpötila saattaa nousta yli 100°C ilman, että neste •...
 • Page 30: Tekniset Tiedot

  EMM2005 Tekniset tiedot Ulkomitat: Korkeus 285 mm 13.5 kg Paino Leveys 484 mm Jännite 230 V, 1-vaihe, 50 Hz Syvyys 376 mm Sulake 10 A Uunitilan mitat: Liitäntäteho 1300 W Korkeus 195 mm 800 W Mikroaaltoteho Leveys 300 mm 20 l...
 • Page 31 EMM2005 Mikroaaltouunin käyttö Electrolux-mikroaaltouuni on helppokäyttöinen. Se käynnistyy, kun haluttu teho ja aika on valittu. Uuni Uunitila Luukun ikkuna Luukku Luukun lukitussalvat Ohjauspaneeli Pyörittimen tuki Pyörivä lasinen kuumennusalusta Lasisen kuumennusalustan pyöritin...
 • Page 32 EMM2005 Varusteet Pyörivän kuumennusalustan asettaminen paikalleen Pyörivä kuumennusalusta On tärkeää, että lasinen kuumennusalusta on aina paikallaan kuumennuksen aikana, koska tällöin lopputulos on paras mahdollinen. Lasinen alusta pyörii joko vasta- tai myötäpäivään. 1. Aseta alustan pyöritin uunin pohjalle. Alustan voi pestä tiskikoneessa.
 • Page 33 EMM2005 Ohjauspaneeli Uunia ei saa käyttää tyhjänä. Kun kokeilet toimintaa, aseta kupillinen vettä uuniin. Ajanvalitsin Tehonvalitsin...
 • Page 34 EMM2005 Pyörivä kuumennusalusta Ruoan valmistaminen On tärkeää, että kuumennusalusta on paikallaan 1. Aseta ruoka sopivaan astiaan. Ks. sivulta 12, uunissa, koska pyörivä alusta edesauttaa tasaisen mitkä astiat sopivat. Sulje luukku. lopputuloksen saavuttamista. 2. Valitse haluttu mikroaaltoteho kääntämällä tehonvalitsinta sen lukeman kohdalle, mikä vastaa Ruoanvalmistuksen haluttua tehoa, ks.
 • Page 35 EMM2005 Muista • Mitä isompi määrä, sitä pidempi • Suolaa lisätään vasta kypsennyksen jälkeen. kuumennus/kypsennysaika. Suola kuivattaa ja esim. lihasta tulee sitkeää. • Kylmät elintarvikkeet kuumenevat/kypsyvät • Ruoan annetaan seistä vähintään 5 minuutin ajan hitaammin kuin huoneenlämpöiset. lämpötilan tasoittumiseksi. Tasoittumisaika riippuu ruoan määrästä...
 • Page 36 EMM2005 Keittoastiat SAVIASTIAT – Kivitavara- ja saviastioita voi Astioiden sopivuus mikroaaltouunikäyttöön riippuu käyttää. Paljon käytössä oleva ruskea savipata astioiden raaka-aineesta. liotetaan ensin vedessä, kuten normaalisti Eräät muovit tulevat veltoiksi. Toiset muovit ja tavallisessa uunissa käytettäessä. keramiikka saattavat haljeta, varsinkin pieniä...
 • Page 37 EMM2005 Puhdistaminen ja hoito • Uunin puhdistamiseen ei saa käyttää • Uunista pyyhitään sisätilaan mahdollisesti uuninpuhdistusaineita eikä muita syövyttäviä tiivistynyt kosteus, pehmeällä liinalla tai tai naarmuttavia aineita. Uunin ulko- ja talouspaperilla. sisävaippa pyyhitään kostealla liinalla, joka on kasteltu lämpimään veteen, missä on käsitiskiainetta.
 • Page 38 EMM2005 Side Innhold Opplysninger om sikkerhet – Ved installasjon og service – Ved bruk av mikrobølgeovnen – Ved kassering av ovnen – Viktig å vite Utpakking og tilbehørsliste – Utpakking – Tilbehør Tekniske data Installering – Plassering – Elektrisk tilkopling Slik bruker du mikrobølgeovnen...
 • Page 39 EMM2005 Opplysninger om sikkerhet • Ovnen må ikke startes når den er tom, da Ved installasjon og service dette kan føre til skade. For å prøve den kan du sette inn en kopp med vann for å absorbere • Ovnen er beregnet for matlaging i mikrobølgeeffekten.
 • Page 40: Tekniske Data

  EMM2005 Vær forsiktig ved oppvarmning av barnemat. Viktig å vite Ta bort lokket eller håndtak på bokser og flasker før de varmes opp og kontroller • Bruk alltid glassfatet i bunnen av ovnen. • Ved temperaturen nøye før maten gis til småbarn.
 • Page 41 EMM2005 Installering Plassering Elektrisk tilkopling 1 . Ovnen skal plasseres på et plant og stabilt Ovnen leveres med ledning og støpsel for egen, underlag med god ventilasjon rundt ovnen. Sett jordet tilslutning til 230 V, 50Hz og 10A treg ikke ovnen nær andre varmekilder som komfyr sikring.
 • Page 42 EMM2005 Installering Ovnen Tilbehør 1. Ovnsrom 7. Roterende glasstallerken 2. Vindu 8. Støtte for den roterende glasstallerkenen 3. Ovnsdør 4. Dørlås, Sikkerhetsbryter 5. Kontrollpane OBS! Trekk i håndtaket for å åpne 6. Feste for den roterende tallerkenen ovnsdøren...
 • Page 43 EMM2005 Tilbehør Den roterende glasstallerkenen Det er viktig at glasstallerkenen er på plass I ovnen ved alle typer mattilberedning, da denne sørger for jevn fordeling av mikrobølgene ved at den roterer. Tallerkenen roterer medurs eller moturs. Den kan vaskes i oppvaskmaskin.
 • Page 44 EMM2005 Kontrollpanelet Ovnen må ikke startes når den er tom. Hvis du vil prøve den kan du sette inn en kopp med vann. Tidsinnstilling. VALG AV EFFEKT Vri knappen for å velge passende effekt.
 • Page 45 EMM2005 Den roterende tallerkenen Tilberedning 1. Plasser maten i en passende form. Det er viktig at glastallerkenen alltid er på plass I (Se side 12, om hvilke fat som kan brukes.) ovnen, da den fordeler mikrobølgene jevnt i maten, mens den roterer.
 • Page 46 EMM2005 HUSK • Jo større mengde, jo lengre tid. • Tilsett salt etter at kjøttet er ferdig. Salt gjør ofte kjøttet seigt og tørt. • Kalde matvarer tar lengre tid enn romtempererte matvarer. • La alltid retten stå minst fem minutter for at temperaturen skal jevne seg ut.
 • Page 47 EMM2005 LEIRGODS – Stengods og leirgods kan brukes. Hvordan fungerer Den brune leirgryten skal som vanlig bløtlegges mikrobølgeovnen? før bruk. METALL – Metallkar passer ikke til matlaging i Den såkalte magnetronen i mikrobølgeovnen mikrobølgeovn. sender ut elektromagnetisk energi i form av Mikrobølgene kan ikke passere gjennom metall,...
 • Page 48 EMM2005 Slik vedlikeholder du ovnen og forlenger Rengjøring og vedlikehold • Bruk ikke ovnsregjøringsmidler eller andre tærende eller slipende rengjøringsmidler, som f.eks Jif. Tørk av utsiden og innsiden av ovnen med en myk, fuktig klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel. • Tørk av eventuell kondens som måtte danne seg i ovnen ved tilberedningen med en myk klut eller husholdningspapir.
 • Page 49 EMM2005 Indholdsfortegnelse Ved brug Anbefalinger vedr. Optøning med 180W Sikkerhedsinformation Sådan vedligeholdes mikroovnen Ved installation og service Hvis mikroovnen ikke fungerer Ved brug af mikroovnen Garanti Ved skrotning af mikroovnen Forbehold Vigtigt at vide Produktansvar Børnesikring Forbehold Ovnen Service og reservedele Tilbehør...
 • Page 50 Tillykke med Deres nye mikroovn Tak fordi De valgte et Electrolux produkt. Vi er overbeviste om, at De vil få stort udbytte af deres nye mikroovn. For at få den fulde udnyttelse og korrekte brug af ovnen er det vigtigt at De gennemlæser brugsanvisningen grundigt inden ovnen tages i brug.
 • Page 51: Sikkerhedsinformation

  • Anvend ikke ovnen, hvis De har mistanke om, at den Mikroovnen må ikke anvendes, hvis ovndøren, er defekt, men kontakt Electrolux Hvidevare-Service. ovndørhængsler, ovndørens eller ovnens tætningsflader er beskadiget eller slidt, eller hvis Læs følgende forholdsregler grundigt igennem for at ovnkabinettet er beskadiget, hvilket kan medføre,...
 • Page 52: Børnesikring

  EMM2005 • • Anvend ikke kogegrej af metal eller med Vær forsigtig med popcorn, som kan overophedes guld/sølv-dekorationer. Der kan opstå gnister, og og antændes. Popning af popcorn må ikke ovnen og/eller kogegrejet kan blive ødelagt. foretages direkte på drejetallerkenen (hverken •...
 • Page 53 EMM2005 Installation Opstilling Eltilslutning 1. Ovnen skal anbringes på en plan og stabil flade Ovnen leveres med ledning og stikprop til 230V. med god ventilation omkring ovnen. Anbring ikke Ovnen skal ekstrabeskyttes jvf. ovnen i nærheden af andre varmekilder, f.eks.
 • Page 54: Ovnen

  EMM2005 Ovnen Ovnen Tilbehør 1 Ovnrum 7 Glasdrejetallerkenen 2 Vindue 8 Roterende støtte til glastallerkenen 3 Ovnsdør 4 Dørlås 5 Kontrolpanel 6 Drev til den roterende støtte...
 • Page 55: Sådan Placeres Glastallerkenen Og Den

  EMM2005 Tilbehør Den roterende tallerken Det er vigtigt at glastallerkenen er på plads i ovnen under brug, da det er denne rotering, der sørger for at mikrobølgerne bliver fordeldt jævnt i maden. Tallerkenen kan dreje enten med eller mod uret.
 • Page 56: Betjeningspanelet

  EMM2005 Betjeningspanelet Effektvælger Brug denne knap til at vælge den korrekte effekt. Indstil uret for ønsket tilberedningstid. Tilberedningen vil begynde. Alle ure vil gå mere præcist, hvis man drejer forbi den ønskede tid først og så drejer tilbage.
 • Page 57: Tilberedning Og Valg Af Mikroeffekt

  EMM2005 Tilberedning og valg af Mikroeffekt En mikroovn er ideel til mange typer af tilberedning – specielt til fisk og grøntsager, såvel frosne som ferske. Desuden er en mikroovn god til at opvarme allerede tilberedt mad hurtigt. 1. Placer maden i en mikrosikker skål (på side 15 er der en beskrivelse af egnet kogegrej) 2.
 • Page 58: Praktiske Tips

  EMM2005 Praktiske tips Generelt Husk • Benyt altid den korteste angivne tilberedningstid, der Jo større mængde – jo længere tid. • er angivet i opskrifter og tabeller. Kolde madvarer tager længere tid end varer med rumtemperatur. • • Ved brug af egne opskrifter – husk altid at Porøse madvarer tager kortere tid end kompakte.
 • Page 59: Hvilket Kogegrej Kan Anvendes

  EMM2005 Hvilket kogegrej kan anvendes Brug kun kogegrej, der er velegnet til mikrobrug. • PORCELÆN – De fleste typer af porcelæn, dog ikke porcelæn med guld/sølv dekoration eller porcelæn som indeholder metal. Afprøv for en sikkerheds skyld det porcelæn, som ønskes brugt i mikroovnen •...
 • Page 60: Anbefalinger Vedr. Optøning Med 180W

  EMM2005 Anbefalinger vedr. optøning med 180W MADVARER FORBEREDELSE (180W) HVILETID Brød Lægges på mikrobølgefast rist eller køkkenrulle. Lille brød 8–10 min. 10–15 min. Vendes efter den halve optøningstid. Lægges på mikrobølgefast rist eller køkkenrulle. Stort brød i skiver 10–13 min.
 • Page 61: Hvis Mikroovnen Ikke Fungerer

  Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det Service og evt. reparationer skal udføres af Electrolux er en forudsætning for garantien at en reparation ikke Hvidevare-Service, se brugsanvisningen.
 • Page 62: Service Og Reservedele

  Service og reservedele Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe apparatet. Indgreb i apparatet under garanti perioden må kun udføres af Electrolux Hvidevare-Service eller af en serviceorganisation godkendt af førnævnte. Opstår der problemer med apparatet findes der forslag til afhjælpning i afsnittet "Før De tilkalder service".
 • Page 63 EMM2005 ÃÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã...
 • Page 64 EMM2005 à à à à à Ã@yrp‡…‚yˆ‘ à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à Ã...
 • Page 65 EMM2005 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 66 EMM2005 )Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 67 EMM2005 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 68 EMM2005 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 69 EMM2005 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 70 EMM2005 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 71 EMM2005 Ã Ã Ã Ã Ã Ã ELECTROLUX Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã)Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 72 EMM2005 Ã Ã 100W 12.5% Ã Ã 22.5% Ã 300W 37.5% Ã Ã Ã Ã Ã Ã 450W 56.25% Ã Ã Ã Ã Ã 600W Ã Ã Ã Ã Ã Ã 700W 87.5% Ã Ã Ã Ã Ã 800W 100% Ã...
 • Page 73 EMM2005 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 74 EMM2005 Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã...
 • Page 75 à à à à à à à Ãà à à à à à Ã) à à à à Electrolux Service sa à à à à à à à à Service à à à à à à )à Ã#Ãà Ã!" Ã$% (&"Ã!" ...