HP PAVILION MX75 User Manual

HP PAVILION MX75 User Manual

Multimedia monitor
Table of Contents
 • Svenska

  • Inledning

   • Säkerhet
   • Extra Säkerhetsinformation
   • Säkerhetsvarning För VäxelströM
  • Installation

   • Placera Bildskärmen
   • Ansluta Nät- Och Videokablar
   • Ansluta Högtalarna
  • Använda Bildskärmen

   • Slå På Och Stänga Av Bildskärmen
   • Avmagnetisera Bildskärmen
   • Ställa in Skärmupplösningen
   • Minska Energiförbrukningen
   • Rengöra Skärmen
   • Justera Visningsvinkeln
  • Ändra Skärminställningarna

   • Använda Frontpanelen
   • Använda OSD-Huvudfönstret
   • Använda Fönstret Size & Position
   • Använda Fönstret Advanced Geometry
   • Använda OSD-Fönstret Advanced Menu
   • Välja Färgtemperatur
   • Ställa in Värden För Rött, Grönt Och Blått
   • Välja Ett Språk
   • Välja OSD-Placering
   • Justera Moiréfilter
   • Använda Statusfönstret
   • Återställa de Ursprungliga Inställningarna
  • Teknisk Information

  • Förinställda Videolägen

  • MX75 Bildskärm Användarhandbok

  • Stiftstilldelningar

  • DPMS-Funktioner För Energihantering

  • Information Om Bestämmelser

   • Konformitetsdeklaration
   • FCC-Meddelande
   • Strålningsmeddelande
   • Allmänt Meddelande
   • DOC Statement (Gäller Endast Kanada)
   • EMI-Meddelande (Endast EU)
   • Deklaration Av Anpassning Efter VCCI Klass B
  • Sakregister

 • Norsk

  • Innledning

   • Sikkerhet
   • Tilleggsopplysninger Om Sikkerhet
   • Sikkerhetsadvarsel Om VekselstrøM
  • Installering

   • Sette Skjermen På Et Egnet Sted
   • Kople Til StrøM- Og Videokabler
   • Kople Til Høyttalerne
  • Bruke Skjermen

   • Slå Skjermen Av Og På
   • Avmagnetisere Skjermen
   • Angi Skjermoppløsning
   • Velge Oppdateringsfrekvens
   • Minimalisere Strømforbruk
   • Rengjøre Skjermen
   • Justere Skjermvinkelen
  • Endre Skjerminnstillinger

   • Bruke Frontpanelet
   • Bruke Hovedvinduet for Skjermvisning (OSD)
   • Bruke Vinduet Size & Position (Størrelse Og Posisjon)
   • Bruke Vinduet Advanced Geometry (Avansert Geometri)
   • Bruke Vinduet Advanced Menu (Avansert Meny)
   • Velge Fargetemperatur
   • Angi Verdier for Rødt, Grønt Og Blått
   • Velge Språk
   • Justere Moaré-Filtrene
   • Bruke Status-Vinduet
   • Gjenopprette Fabrikkinnstillingene
  • Teknisk Informasjon

  • Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-Skjerm

  • Forhåndsinnstilte Videomodi

  • DPMS-Strømsparingsfunksjoner

  • Informasjon Om Lovgivning

   • Samsvarserklæring
   • FCC-Erklæring
   • Melding Om Røntgenstråling
   • Generell Informasjon
   • DOC-Erklæring (Gjelder Bare Canada)
   • EMI-Erklæring (Gjelder Bare EU)
   • Samsvarserklæring for VCCI Klasse B
  • Stikkordregister

 • Dutch

  • Inleiding

   • Veiligheid
   • Extra Informatie over Veiligheid
   • Waarschuwing Bij Gebruik Van Wisselstroom
  • Installatie

   • De Plaats Van de Monitor Bepalen
   • De Voedings- en Videokabel Aansluiten
   • De Luidsprekers Aansluiten
  • De Monitor Gebruiken

   • De Monitor In- en Uitschakelen
   • Het Beeldscherm Demagnetiseren
   • De Schermresolutie Instellen
   • De Vernieuwingsfrequentie Selecteren
   • Energieverbruik Minimaliseren
   • Het Scherm Reinigen
   • De Weergavehoek Aanpassen
  • De Monitorinstellingen Wijzigen

   • Het Voorpaneel Gebruiken
   • Het Hoofdvenster Voor Schermweergave Gebruiken
   • Het Venster Voor Formaat en Positie Gebruiken
   • Het Venster Voor Geavanceerde Geometrie Gebruiken
   • Het Venster Voor Het Geavanceerd Menu Weergeven
   • De Kleurtemperatuur Kiezen
   • RGB-Waarden Instellen
   • Een Taal Kiezen
   • De OSD-Positie Kiezen
   • De Moiré-Filters Aanpassen
   • Het Statusvenster Gebruiken
   • Fabrieksinstellingen Herstellen
  • Technische Gegevens

  • Vooraf Ingestelde Videomodi

  • Pintoewijzingen

  • HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding

  • DPMS-Energiebeheerfuncties

  • Overheidsvoorschriften

   • Verklaring Van Conformiteit
   • Verklaring FCC
   • Kennisgeving Aangaande Röntgenstraling
   • Algemene Kennisgeving
   • DOC Statement (Canada Only)
   • EMI-Verklaring (Alleen Europese Unie)
   • Declaration of VCCI Class B Compliance
 • Deutsch

  • Einführung

   • Sicherheitsvorkehrungen
   • Weitere Sicherheitsinformationen
   • Warnung: Sicherheit Beim Netzanschluss
  • Installation

   • Aufstellen des Monitors
   • Anschließen des Netz- und Videokabels
   • Anschließen der Lautsprecher
  • Einsatz des Monitors

   • Ein- und Ausschalten des Monitors
   • Entmagnetisieren der Anzeige
   • Einstellen der Bildschirmauflösung
   • Auswählen der Wiederholfrequenz
   • Minimieren des Stromverbrauchs
   • Reinigen des Bildschirms
   • Einstellen des Sichtwinkels
  • Ändern der Anzeigeeinstellungen

   • Verwenden der Frontplatte
   • Verwenden des OSD-Hauptfensters
   • Verwenden des Fensters „Größe und Position
   • Verwenden des Fensters „Erweiterte Geometrie
   • Verwenden des OSD-Fensters „Menü „Erweitert
   • Wählen der Farbtemperatur
   • Einstellen der Rot-, Grün- und Blauwerte
   • Wählen einer Sprache
   • Wählen der Position des OSD-Fensters
   • Einstellen der Moiré-Filter
   • Verwenden des Statusfensters
   • Wiederherstellen der Werkseinstellungen
  • Technische Daten

  • Voreingestellte Videomodi

  • Anschlussbelegung

  • DPMS-Energiesparfunktionen

  • Informationen über die Einhaltung Gesetzlicher Vorschriften

   • Konformitätserklärung
   • FCC-Erklärung
   • Hinweis zu Röntgenstrahlen
   • Allgemeiner Hinweis
   • DOC-Erklärung (nur für Kanada)
   • EMI-Erklärung (nur für Europäische Union)
   • Erklärung der Einhaltung der Vorschriften nach VCCI Klasse B
  • Index

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
HP Pavilion
MX75 Monitor Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for HP PAVILION MX75

 • Page 1 HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 2 HP shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.
 • Page 3: Table Of Contents

  Choosing a Language ... 17 Choosing the OSD Position... 18 Adjusting the Moiré Filters ... 19 Using the Status Window ... 20 Restoring Factory Adjustments ... 20 Technical Information ... 21 Pre-Set Video Modes ... 22 HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 4 FCC Statement ... 25 X-Ray Radiation Notice ... 26 General Notice ... 26 DOC Statement (Canada Only)... 26 EMI Statement (European Union Only) ... 26 Declaration of VCCI Class B Compliance ... 26 Index ...27 HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 5: Introduction

  Introduction The HP Pavilion MX75 Multimedia Monitor (P1499A) is a flat, high-resolution colour monitor designed for use with HP Pavilion and other PCs. The monitor includes a built-in microphone and mounts for speakers supplied with HP Pavilions. The monitor complies with Environmental...
 • Page 6: For Your Safety

  To avoid the risk of damage to the monitor and electrical shock to yourself, do not expose the monitor to rain or moisture. HP Pavilion MX75 Monitor Guide Adjust only those controls with operations that are covered in this manual. Improperly...
 • Page 7: Additional Safety Information

  AC Power Safety Warning Warning: Locate the monitor near an AC outlet. The AC power cord is your HP monitor’ s main AC disconnecting device and must be easily accessible at all times. For your safety, the power cord provided with your system has a grounded plug.
 • Page 8: Connecting The Power And Video Cables

  3 Connect the blue plug on the video cable to the video port of your PC. If you have an HP Pavilion, this port is marked in blue. However, on some HP Pavilions, the port could be marked in orange. (The illustration below is for reference only.
 • Page 9: Connecting The Speakers

  4 Insert the pink microphone cable plug into the sound input connector on the back of your PC. If you have an HP Pavilion, the connector is marked in pink. However, on some HP Pavilions, the connection could be marked in yellow.
 • Page 10: Using The Monitor

  Using the Monitor This chapter contains information about using the HP Pavilion MX75 Monitor. Turning the Monitor On and Off Use the Power button on the front panel to turn the monitor on and off. When the monitor is on, the light near the Power button is illuminated.
 • Page 11: Setting The Screen Resolution

  Modes” table shows the image refresh rates supported by the monitors at different screen resolutions. Minimising Energy Use HP Pavilions support VESA Display Power Management Signalling (DPMS). Power management features reduce the monitor’s power consumption after a period of keyboard inactivity.
 • Page 12: Cleaning The Screen

  Never use hard or abrasive cleaning products to clean the screen. HP Pavilion MX75 Monitor Guide 3 Dry the screen with a soft cotton cloth. 4 Plug in the monitor and turn it on. Adjusting the Viewing Angle The monitor’s pedestal mounting enables you to...
 • Page 13: Changing Display Settings

  Select button when no other OSD windows are displayed on the screen. 800 X 600 / 85 Hz BRIGHTNESS CONTRAST ZOOM SIZE & POSITION ADVANCED GEOMETRY ADVANCED MENU DEGAUSS EXIT EXIT HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 14 Exit Closes the OSD Main window and EXIT saves any changes you have made. HP Pavilion MX75 Monitor Guide If you select the icons for Brightness, Contrast, or Zoom, an adjustment bar appears below the OSD window. You lengthen or shorten the adjustment bar with the Plus (+) or Minus (–) button.
 • Page 15: Using The Size & Position Window

  To open the Size & Position window, select the Size & Position icon in the OSD Main window. SIZE & POSITION H-SIZE H-POSITION V-SIZE V-POSITION EXIT ADVANCED GEOMETRY RESET RESET EXIT EXIT HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 16: Using The Advanced Geometry Window

  Exit Closes the Size & Position window, EXIT saves any changes you have made, and opens the Main window. HP Pavilion MX75 Monitor Guide Using the Advanced Geometry Window The Advanced Geometry window allows you to correct the shape and position of an image beyond the basic vertical and horizontal sizing and positioning that you can do in the Size &...
 • Page 17 Rotation Adjusts the angle of the image. Reset Returns all advanced geometry RESET settings, except rotation, to their original factory values. Exit Closes the Advanced Geometry EXIT window, saves any changes you have made, and opens the previous window. HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 18: Using The Osd Advanced Menu Window

  To open the Advanced Menu window, select the Advanced Menu icon in the OSD Main window. HP Pavilion MX75 Monitor Guide ADVANCED MENU COLOR LANGUAGE OSD POSITION ´...
 • Page 19: Choosing The Colour Temperature

  See the section, “Setting Red, Green, and Blue Values” on page 16 for instructions. To choose the colour temperature: 1 In the OSD Advanced window, press the Plus (+) or Minus (–) button to move to the Color icon. HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 20: Setting Red, Green, And Blue Values

  3 Press the Select button to select the colour temperature. 4 Select the Exit icon to close the Color window. HP Pavilion MX75 Monitor Guide Setting Red, Green, and Blue Values You may want to make very precise adjustments to the screen colour. For example, under unique...
 • Page 21: Choosing A Language

  To choose a language for the text in the OSD window: 1 In the OSD Advanced Menu window, press the Plus (+) or Minus (–) button to move to the Language icon. 2 Press the Select button to open the Language Selection window. HP Pavilion MX75 Monitor Guide...
 • Page 22: Choosing The Osd Position

  The default OSD window position for the windows is the centre of the screen, but you can change the window position. HP Pavilion MX75 Monitor Guide To adjust the OSD window position: 1 In the OSD Advanced Menu window, press the Plus (+) or Minus (–) button to move to the OSD Position icon.
 • Page 23: Adjusting The Moiré Filters

  The “H” in H-Moiré means horizontal; the “V” in V-Moiré means vertical. 5 Press the Select button to save your changes and close the adjustment bar. 6 Press Exit to close the Moiré window. HP Pavilion MX75 Monitor Guide + 50...
 • Page 24: Using The Status Window

  Plus (+) or Minus (–) button to move to the Status icon. 2 Press the Select button to open the Status window. 3 Press Select to close the Status window. HP Pavilion MX75 Monitor Guide SERIAL NUMBER AASDD12345 FV :70Hz FH :31KHz...
 • Page 25: Technical Information

  Technical Information This chapter contains technical information about the HP Pavilion MX75 Multimedia Monitor. This monitor is compatible with IBM PC, PC-compatible, and PS/2 PCs. It is also compatible with VESA power management standards. (See “DPMS Power Management Features” on page 23.)
 • Page 26: Pre-Set Video Modes

  1024 HP Pavilion MX75 Monitor Guide Pin Assignments The following figure illustrates the 15-pin D-sub male video connector used by the HP Pavilion MX75 Multimedia Monitor. The table shows the pin assignments. Note: Because of a policy of continuous product improvement, pin assignments are subject to change without notice.
 • Page 27: Dpms Power Management Features

  VESA Display Power Management Signalling (DPMS) video adapters, such as those in HP Pavilion and many other PCs. When the monitor receives an appropriate signal, it reduces its power but remains ready for quick use. The power light on the front panel turns yellow/amber when the monitor is in a power-saving mode.
 • Page 28: Regulatory Information

  Sync. Sync. Active Stand- Blank Sus- Blank pend Sleep Blank HP Pavilion MX75 Monitor Guide Regulatory Information Declaration of Conformity According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 Manufacturer’s Hewlett-Packard Company Name: Manufacturer’s 10500 Ridgeview Ct. Address: Cupertino, CA 95015-4010...
 • Page 29: Fcc Statement

  PC and the radio or television are on separate electrical circuits. Make sure that all peripheral devices are also FCC Class B-certified. Consult a PC dealer, HP, or an experienced radio/TV technician for help. Note: HP’s system verification tests were conducted with...
 • Page 30: X-Ray Radiation Notice

  ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the United States Environmental Protection Agency. HP Pavilion MX75 Monitor Guide DOC Statement (Canada Only) This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
 • Page 31: Index

  FCC statement, 25 front panel, using, 9 H-Position icon, 12 H-Size icon, 12 image refresh rates, 7, 22 installing the monitor, 3 HP Pavilion MX75 Monitor Guide Language icon, 15, 17 language, choosing, 17–18 Minus button, 9 Moiré Control setting filters, 19 moiré...
 • Page 32 Power button, 6 power cables, connecting and disconnecting, 2, 4 power-management features, 6, 7, power-saving modes, 8 problems. See troubleshooting HP Pavilion MX75 Monitor Guide refresh rates, 7 resolution, screen, 7, 22 Rotation icon, 13 safety procedures, 2–3 screen cleaning, 8...
 • Page 33 HP Pavilion MX75 Bildskärm Användarhandbok...
 • Page 34 HP ska inte ställas till svars för felaktigheter i innehållet eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med leverans, prestanda eller användning av materialet.
 • Page 35 Innehåll Inledning ... 1 Säkerhet ... 2 Extra säkerhetsinformation ... 3 Säkerhetsvarning för växelström ... 3 Installation... 3 Placera bildskärmen... 3 Ansluta nät- och videokablar ... 4 Ansluta högtalarna ... 5 Använda bildskärmen... 6 Slå på och stänga av bildskärmen ... 6 Avmagnetisera bildskärmen ...
 • Page 36 Stiftstilldelningar ...23 DPMS-funktioner för energihantering...24 Information om bestämmelser ...25 Konformitetsdeklaration... 25 FCC-meddelande... 25 Strålningsmeddelande... 26 Allmänt meddelande... 26 DOC Statement (gäller endast Kanada)... 27 EMI-meddelande (endast EU) ... 27 Deklaration av anpassning efter VCCI klass B ... 27 Sakregister...28 MX75 Bildskärm Användarhandbok...
 • Page 37: Inledning

  Multimediabildskärmen HP Pavilion MX75 (P1499A) är en färgbildskärm med hög upplösning, avsedd för användning tillsammans med HP Pavilion och andra datorer. Bildskärmen har en inbyggd mikrofon och fästen för högtalare som levereras med HP Pavilion. Bildskärmen är anpassad efter ENERGY STAR från Environmental Protection Agency (EPA) och...
 • Page 38: Säkerhet

  Säkerhet Följ alltid de här anvisningarna — för din egen säkerhet och för att skydda bildskärmen: Anslut alltid bildskärmen till ett jordat uttag med tre stift. Använd bara den kabel som levererats av tillverkaren. Varning: Du måste dra ut strömförsörjningskabeln från uttaget för att helt koppla bort strömmen från bildskärmen.
 • Page 39: Extra Säkerhetsinformation

  IEC950). Säkerhetsvarning för växelström Varning: Placera bildskärmen nära ett växelströmsuttag. Nätkabeln är HP- bildskärmens huvudenhet för bortkoppling från växelström och måste alltid vara lätt tillgänglig. Nätkabeln som levererades med systemet har en jordad kontakt — för din säkerhet. Använd alltid kabeln tillsammans med ett korrekt jordat vägguttag för att undvika...
 • Page 40: Ansluta Nät- Och Videokablar

  2 Sätt in nätkabeln i ett vägguttag. 3 Koppla in den blå kontakten på videokabeln i videokontakten på datorn. Har du en HP Pavilion-dator är porten märkt med blått. På vissa HP Pavilion-datorer kan dock porten vara märkt med orange. (Bilden nedan visas bara som referens.
 • Page 41: Ansluta Högtalarna

  4 Sätt in mikrofonens rosa kabelkontakt i ljudingången på datorns baksida. Har du en HP Pavilion-dator är kontakten märkt med rosa. På vissa HP Pavilion-datorer kan dock kontakten vara märkt med gult. Ansluta högtalarna Bildskärmen är avsedd för användning tillsammans med högtalare av typen Polk Audio som levereras av HP.
 • Page 42: Använda Bildskärmen

  Använda bildskärmen Det här kapitlet innehåller information om hur du använder bildskärmen HP Pavilion MX75. Slå på och stänga av bildskärmen Slå på och stäng av bildskärmen med strömbrytarknappen på frontpanelen. När bildskärmen är på lyser en lampa bredvid strömbrytarknappen. Ljuset är grönt när bildskärmen och datorn är aktiverade och...
 • Page 43: Ställa In Skärmupplösningen

  Tabellen “Förinställda videolägen” visar de bilduppdateringsfrekvenser som hanteras av bildskärmen vid olika skärmupplösningar. Minska energiförbrukningen HP Pavilion -datorer stöder VESA DPMS (Display Power Management Signaling). Energihanteringsfunktionerna minskar bildskärmens energiförbrukning när tangentbordet inte har använts på ett tag.
 • Page 44: Rengöra Skärmen

  Bildskärmen hanterar tre olika energisparlägen — Standby (vänteläge), Suspend (vänteläge), och Sleep (viloläge). En beskrivning av lägena finns i “DPMS-funktioner för energihantering”. När bildskärmen befinner sig i något av energisparlägena är skärmen tom och strömindikatorn på frontpanelen är gul/gulbrun. Du kan få information om hur du ställer in energisparlägen i datorns användarhandbok.
 • Page 45: Ändra Skärminställningarna

  Ändra skärminställningarna Du använder bildskärmens OSD-funktioner när du ändrar inställningarna. Knapparna på frontpanelen kontrollerar ikonerna och fönstren på skärmen. Använda frontpanelen Du använder de tre knapparna på bildskärmens framsida för att kontrollera OSD-funktionerna. Knappen Select (välj) öppnar OSD- SELECT huvudfönstret om inga andra OSD-fönster visas.
 • Page 46 Följande funktioner är tillgängliga i OSD- huvudfönstret: Brightness (ljusstyrka) Justerar ljusstyrkenivån i bilden. Contrast (kontrast) Justerar skillnaden i ljusstyrka mellan ljusa och mörka partier i bilden. Zoom (zoomning) Ökar eller minskar bildstorleken i båda riktningarna. Size and Position Öppnar fönstret Size &...
 • Page 47: Använda Fönstret Size & Position

  Om du väljer ett annat alternativ visas ett annat fönster. 4 Om ett justeringsfält visas trycker du på knappen Plus (+) eller Minus (–) för att ändra den aktuella inställningen och sedan på Select för att spara dem och stänga justeringsfältet. 5 Vill du stänga OSD-huvudfönstret väljer du ikonen Exit.
 • Page 48: Använda Fönstret Advanced Geometry

  Följande funktioner är tillgängliga i fönstret Size & Position: H-Size (horisontell storlek) bildens bredd. H-Position (horisontell placering) Justerar den horisontella placeringen av bilden. V-Size (vertikal storlek) Justerar bildens höjd. V-Position (vertikal placering) Justerar den vertikala placeringen av bilden. Advanced Geometry (avancerad geometri) Öppnar fönstret Advanced Geometry.
 • Page 49 ADVANCED GEOMETRY (AVANCERAD GEOMETRI) SIDE PIN (KUDDFÖRVRÄNGNING) PIN BALANCE (BILDBÖJNING) TRAPEZOID (TRAPETSOID) PARALLELOGRAM (PARALLELLOGRAM) ROTATION RESET (ÅTERSTÄLL) RESET EXIT (AVSLUTA) EXIT Följande funktioner är tillgängliga i fönstret Advanced Geometry: Side Pin (kuddförvrängning) Justerar eventuella avsmalningar eller utbuktningar på bildens båda sidor. Pin Balance (bildböjning) Rättar till vänsterkant och högerkant på...
 • Page 50: Använda Osd-Fönstret Advanced Menu

  Använda OSD-fönstret Advanced Menu Med OSD-fönstret Advanced Menu (avancerad meny) kan du ändra många olika avancerade skärminställningar. Du behöver inte justera dessa inställningar förutom i specialfall, men de finns tillgängliga för dig som extra alternativ. Markera ikonen Advanced Menu i OSD-huvudfönstret för att öppna fönstret Advanced Menu.
 • Page 51: Välja Färgtemperatur

  Följande funktioner är tillgängliga i OSD-fönstret Advanced Menu: Color (färg) Justerar färgtemperaturen på bilden. Language (språk) Ställer in språk för OSD-fönstret. OSD Position Justerar placeringen av OSD-fönstret. Moiré Control (moirékontroll) Reducerar vågiga färgränder eller mönster i bildens bakgrund. Det finns horisontella och vertikala kontroller.
 • Page 52: Ställa In Värden För Rött, Grönt Och Blått

  2 Tryck på knappen Select för att öppna fönstret Color Adjustment. COLOR (FÄRG) 9300 K 6500 K USER COLOR (ANVÄNDARINSTÄLLD FÄRG) EXIT (AVSLUTA) EXIT Tryck på knapparna Plus (+) eller Minus (–) för att komma till önskat alternativ för färgtemperatur. 3 Tryck på...
 • Page 53: Välja Ett Språk

  3 Tryck på knappen Plus (+) eller Minus (–) i fönstret Color Adjustment för att komma till inställningen USER COLOR. 4 Tryck på knappen Select för att öppna fönstret RGB Adjustment (RGB-justering). 5 Tryck på knappen Plus (+) eller Minus (–) för att navigera bland alternativen och tryck sedan på...
 • Page 54: Välja Osd-Placering

  LANGUAGE ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO EXIT E X I T 3 Tryck på knapparna Plus (+) eller Minus (–) för att komma till önskat språk. 4 Tryck på knappen Select för att välja språk. 5 Tryck på Exit för att stänga fönstret Language. Välja OSD-placering Standardplaceringen av OSD-fönstren är i mitten av skärmen, men du kan ändra den.
 • Page 55: Justera Moiréfilter

  4 Tryck på Select för att välja en funktion. Pekarna ändras till pilar för den markerade funktionen. 5 När du har valt de vertikala pekarna trycker du på knappen Plus (+) eller Minus (–) för att flytta OSD-fönstret uppåt eller neråt. 6 När du har valt de horisontella pekarna trycker du på...
 • Page 56: Använda Statusfönstret

  4 Tryck på knappen Select för att välja ett alternativ. Ett justeringsfält visas under fönstret Moiré om du valde H-Moiré: On eller V-Moiré: On (på). Obs: “H” i H-Moiré betyder horisontell. “V” i V-Moiré betyder vertikal. 5 Tryck på knappen Select för att spara ändringarna och stänga justeringsfältet.
 • Page 57: Teknisk Information

  Teknisk information Det här kapitlet innehåller teknisk information om multimediabildskärmen HP Pavilion MX75. Bildskärmen är kompatibel med IBM-datorer, PS/2-datorer och andra PC-kompatibla datorer. Den är också kompatibel med standarden för VESA:s energihantering. (Se “DPMS-funktioner för energihantering” på sidan 24.) Bildskärmsinformation Bildrör...
 • Page 58: Förinställda Videolägen

  Förinställda videolägen Multimediaskärmen HP Pavilion MX75 hanterar följande standardkombinationer av skärmupplösningar och uppdateringsfrekvenser. Andra kombinationer är också möjliga, men kan kräva justeringar i bildstorlek och placering. (Mer anvisningar om hur du utför dessa justeringar finns i avsnittet “Använda OSD- huvudfönstret” på sidan 9.) Asterisken (*) indikerar ursprungsläge (primary...
 • Page 59: Stiftstilldelningar

  Stiftstilldelningar Följande bild visar den videoanslutning, 15-stifts D-sub hankontakt, som används av multimediabildskärmen HP Pavilion MX75. Tabellen visar stiftstilldelningarna. Obs: På grund av ständiga produktförbättringar kan stiftstilldelningarna ändras utan föregående meddelande. Stiftnummer MX75 Bildskärm Användarhandbok Tilldelning Röd videoingång Grön videoingång Blå...
 • Page 60: Dpms-Funktioner För Energihantering

  VESA DPMS (Display Power Management Signaling), t.ex. sådana som finns i HP Pavilion och många andra datorer. När bildskärmen får rätt signal, minskar den energin men förblir aktiv och är snabbt klar för användning. Strömlampan på frontpanelen blir gul/brungul när bildskärmen befinner sig i...
 • Page 61: Information Om Bestämmelser

  Tillverkarens 10500 Ridgeview Ct. adress: Cupertino, CA 95015-4010 att produkten Produktnamn: HP Pavilion MX75 multimediabildskärm Modellnummer: P1499A står i konformitet med följande produktspecifikationer: Säkerhet: IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4 EN 60950:1992 + A1, A2, A3, A4, A11...
 • Page 62: Fcc-Meddelande

  Kablar som används med den här bildskärmen måste vara korrekt skärmade för att överensstämma med FCC-kraven. Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av HP kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Strålningsmeddelande Vid användning avger den här produkten strålning. Den är dock väl avskärmad och uppfyller säkerhets- och...
 • Page 63: Allmänt Meddelande

  Allmänt meddelande Hewlett-Packard är en ENERGY STAR-Partner och har fastställt att den här produkten uppfyller ENERGY STAR riktlinjer för effektiv energi. Namnet ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency i USA. DOC Statement (gäller endast Kanada) This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
 • Page 64: Sakregister

  Sakregister Advanced Geometry, fönster, 12 Advanced Geometry, ikon, 10, 12 Advanced Menu, fönster, 14 Advanced Menu, ikon, 10 avmagnetisera bildskärmen, 6, 10 bildskärm. See also screen använda, 8 energihanteringsfunktioner, 24 hanteringsfunktioner för strömförsörjning, 6 installera, 3 placera, 3 rengöra, 8 säkerhetsprocedurer, 3 undvika skada på, 3 visningsvinkel för, 8...
 • Page 65 OSD-fönster ställa in placering, 18 OSD-funktioner (on screen display), OSD-huvudfönster, 9 Parallelogram, ikon, 13 Pin Balance, ikon, 13 placering av OSD-fönster, 18 problem. Se felsökning rengöra skärmen, 8 Rotation, ikon, 13 Select, knapp, 9 Side Pin, ikon, 13 Size & Position, fönster, 11 Size &...
 • Page 66 MX75 Bildskärm Användarhandbok...
 • Page 67 Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 68 HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP- programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett.
 • Page 69 Velge fargetemperatur... 16 Angi verdier for rødt, grønt og blått ... 17 Velge språk... 18 Velge posisjon for skjermvisningen... 19 Justere moaré-filtrene... 20 Bruke Status-vinduet ... 21 Gjenopprette fabrikkinnstillingene ... 21 Teknisk informasjon ... 22 Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 70 Informasjon om lovgivning ...26 Samsvarserklæring ... 26 FCC-erklæring... 27 Melding om røntgenstråling ... 27 Generell informasjon ... 28 DOC-erklæring (gjelder bare Canada)... 28 EMI-erklæring (gjelder bare EU) ... 28 Samsvarserklæring for VCCI klasse B... 28 Stikkordregister ...29 Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 71: Innledning

  HP Pavilion og andre PC-typer. Skjermen leveres med innebygd mikrofon og fester for høyttalere som følger med HP Pavilion PC-er. Skjermen er i samsvar med EPAs (de amerikanske miljøvernmyndighetene) ENERGY STAR standarder og har automatiske strømsparingsfunksjoner.
 • Page 72: Sikkerhet

  Reduser faren for skade på skjermen eller elektrisk støt ved å unngå å utsette skjermen for regn og fuktighet. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm Juster ikke andre kontroller enn de som omhandles i denne brukerhåndboken. Feil justering av andre kontroller kan føre til skade, som må...
 • Page 73: Tilleggsopplysninger Om Sikkerhet

  IEC 950). Sikkerhetsadvarsel om vekselstrøm Advarsel: Plasser skjermen i nærheten av en stikkontakt med vekselstrøm. HP- skjermen koples primært til og fra strømnettet ved hjelp av strømkabelen. Denne må derfor være lett tilgjengelig til enhver tid. Av sikkerhetshensyn har strømkabelen som følger med systemet,...
 • Page 74: Kople Til Strøm- Og Videokabler

  2 Sett strømkabelen i en stikkkontakt. 3 Sett den blå kontakten på videokabelen i videoporten på PC-en. Hvis du har en HP Pavilion PC, er denne porten merket med blått. På enkelte HP Pavilion PC-er kan imidlertid denne porten være merket med oransje.
 • Page 75: Kople Til Høyttalerne

  4 Sett den rosa mikrofonledningen i kontakten for lydinngang bak på PC-en. Hvis du har en HP Pavilion PC, er denne kontakten merket med rosa. På enkelte HP Pavilion PC-er kan denne kontakten være merket med gult. Kople til høyttalerne Skjermen er beregnet på...
 • Page 76: Bruke Skjermen

  Bruke skjermen Dette kapittelet inneholder opplysninger om hvordan du bruker skjermen HP Pavilion MX75. Slå skjermen av og på Slå skjermen av og på med av/på-knappen på forsiden. Lampen ved siden av av/på-knappen lyser når skjermen er på. Lampen lyser grønt når skjermen og PC-en er aktive og gult når skjermen...
 • Page 77: Angi Skjermoppløsning

  Minimalisere strømforbruk HP Pavilion PC-er støtter VESA Display Power Management Signaling (DPMS). Strømsparings- funksjoner reduserer skjermens strømforbruk når tastaturet ikke har vært i bruk på en stund. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 78: Rengjøre Skjermen

  Bruk ikke rensemidler som inneholder fluor, syre eller alkali. Du må aldri bruke skuremidler til å rense skjermen. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm 3 Tørk av skjermen med en myk klut. 4 Sett i strømkabelen og slå på skjermen. Justere skjermvinkelen Du kan justere vinkelen på...
 • Page 79: Endre Skjerminnstillinger

  å trykke på Select (valg) når ingen andre vinduer vises på skjermen. 800 X 600 / 85 Hz BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) CONTRAST (KONTRAST) ZOOM SIZE & POSITION (STØRRELSE OG POSISJON) ADVANCED GEOMETRY (AVANSERT GEOMETRI) ADVANCED MENU (AVANSERT MENY) DEGAUSS (AVMAGNETISERE) EXIT (AVSLUTT) EXIT Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 80 Exit (avslutt) Lukker hovedvinduet for EXIT skjermvisningen og lagrer eventuelle (AVSLUTT) endringer. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm Hvis du velger ikonene for lysstyrke, kontrast eller zoom, vises et justeringsfelt nedenfor skjermvisningen. Du kan forlenge eller forkorte justeringsfeltet ved hjelp av pluss- (+) eller minusknappen (–).
 • Page 81: Bruke Vinduet Size & Position (Størrelse Og Posisjon)

  Ved hjelp av vinduet Size & Position (størrelse og posisjon) kan du justere den horisontale og vertikale størrelsen og posisjonen til et skjermbilde. Du åpner Size & Position-vinduet (størrelse og posisjon) ved å velge Size & Position-ikonet i hovedvinduet. EXIT (AVSLUTT) Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 82 RESET (NULLSTILL) RESET (NULLSTILL) EXIT (AVSLUTT) EXIT (AVSLUTT) Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm Du finner følgende funksjoner i Size & Position- vinduet (størrelse og posisjon): H-Size (horisontal størrelse) Justerer den horisontale størrelsen til skjermbildet. H-Position (horisontal posisjon) Justerer den horisontale posisjonen til skjermbildet.
 • Page 83: Bruke Vinduet Advanced Geometry (Avansert Geometri)

  Du åpner Advanced Geometry-vinduet (avansert geometri) ved å velge ikonet for avansert geometri i hovedvinduet. ADVANCED GEOMETRY (AVANSERT GEOMETRI) SIDE PIN (INNRETTING SIDE) PIN BALANCE (INNRETTINGSBALANSE) TRAPEZOID (TRAPES) PARALLELOGRAM (PARALLELLOGRAM) ROTATION (ROTASJON) RESET (NULLSTILL) RESET EXIT (AVSLUTT) EXIT Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 84: Bruke Vinduet Advanced Menu (Avansert Meny)

  Geometry (avansert geometri), lagrer (AVSLUTT) eventuelle endringer og åpner forrige vindu. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm Bruke vinduet Advanced Menu I vinduet Advanced Menu (avansert meny) kan du endre en rekke avanserte skjerminnstillinger. Du behøver ikke å justere disse innstillingene unntatt i visse tilfeller, men de er tilgjengelige som tilleggsalternativer.
 • Page 85 Det finnes horisontale og vertikale kontroller. Status Her får du informasjon om horisontale og vertikale skanningsfrekvenser, oppløsning (bare for forhåndsinnstilte modi) og skjermens serienummer. Exit (avslutt) Lukker Advanced Menu- EXIT vinduet (avansert meny). (AVSLUTT) Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 86: Velge Fargetemperatur

  (RGB) hver for seg. Du finner mer informasjon under ”Angi verdier for rødt, grønt og blått” på side 17. Slik velger du fargetemperatur: Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm 1 Trykk på pluss- (+) eller minusknappen (–) i Advanced-vinduet (avansert) for å bytte til fargeikonet.
 • Page 87: Angi Verdier For Rødt, Grønt Og Blått

  4 Trykk på Select (valg) for å åpne vinduet RGB Adjustment (RGB-justering). 5 Trykk på pluss- (+) eller minusknappen (–) for å bytte mellom alternativene, og trykk på Select (valg) for å velge et alternativ. USER COLOR (BRUKERFARGE) RESET (NULLSTILL) RESET EXIT (AVSLUTT) EXIT Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 88: Velge Språk

  1 Trykk på pluss- (+) eller minusknappen (–) i Advanced Menu- vinduet (avansert meny) for å bytte til språkikonet. 2 Trykk på Select (valg) for å åpne vinduet Language Selection (språkvalg). Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm LANGUAGE (SPRÅK) ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH...
 • Page 89 (–) for å flytte vinduet til høyre eller venstre. 7 Trykk på Select (valg) når du er ferdig med justeringene. 8 Trykk på Exit (avslutt) for å lukke OSD Position-vinduet (posisjon for skjermvisning). Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 90: Justere Moaré-Filtrene

  2 Trykk på Select (valg) for å åpne vinduet Moiré (moaré). 3 Trykk på pluss- (+) eller minusknappen (–) for å bytte mellom alternativene. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm MOIRÉ (MOARÉ) H-MOIRÉ: ON (HORISONTAL MOARÉ PÅ) H-MOIRÉ: OFF (HORISONTAL MOARÉ AV) V-MOIRÉ: ON (VERTIKAL MOARÉ...
 • Page 91: Bruke Status-Vinduet

  FV: 70Hz FH: 31KHz RESOLUTION: (OPPLØSNING) 640 X 480 EXIT (AVSLUTT) EXIT Gjenopprette fabrikkinnstillingene Slik gjenoppretter du alle parametre til de opprinnelige innstillingene: 1 Slå av strømmen. 2 Hold plussknappen (+) inne, og slå på strømmen. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm...
 • Page 92: Teknisk Informasjon

  Teknisk informasjon Dette kapittelet inneholder tekniske opplysninger om multimedieskjermen HP Pavilion MX75. Denne skjermen er kompatibel med IBM PC-er, PC-kompatible maskiner og PS/2 PC-er. Den er også kompatibel med VESA- standarder for strømsparing. (Se ”DPMS-strømsparingsfunksjoner” på side 25.) Skjermspesifikasjoner Bilderør 17 tommer (43,1 cm) flat, 90°...
 • Page 93: Forhåndsinnstilte Videomodi

  Forhåndsinnstilte videomodi Multimedieskjermen HP Pavilion MX75 støtter følgende standardkombinasjoner av skjermoppløsning og oppdateringsfrekvenser. Det finnes andre mulige kombinasjoner, men disse kan kreve justeringer av skjermbildestørrelse og -posisjon. (Du finner flere opplysninger om disse justeringene under ”Bruke hovedvinduet for skjermvisningen (OSD)” på...
 • Page 94 Pinnetildelinger Denne tegningen viser 15-pinners D-sub hannvideokontakt til bruk på multimedieskjermen HP Pavilion MX75. Tabellen viser pinnetildelingen. Merk: På grunn av stadige forbedringer av produktene, kan pinnetildelingen endres uten forvarsel. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm Pinnenu mmer Tildeling Rødt innsignal for video Grønt innsignal for video...
 • Page 95: Dpms-Strømsparingsfunksjoner

  VESA Display Power Management Signaling (DPMS) videokort, for eksempel de som finnes i HP Pavilion og mange andre PC-er. Når skjermen mottar riktig signal, reduserer den strømforbruket, men kan fortsatt raskt bli tatt i bruk. Av/på-lampen på frontpanelet lyser gult når skjermen er i strømsparingsmodus.
 • Page 96: Informasjon Om Lovgivning

  AS/NZS 3548:1995/CISPR22, klasse B IEC 61000-3-2:1995/EN 61000-3-2:1995 — Svingninger IEC-61000-3-3:1994/EN 61000-3-3:1995 — Flimring Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm Tilleggsinformasjon: Dette produktet oppfyller kravene i lavspenningsdirektivet 73/23/EEC og EMC-direktivet 89/336/EEC, og er derfor CE-merket. — EMC-direktivet 89/336/EEC (inkludert 93/68/EEC) — Lavvoltsdirektivet 73/23/EEC (inkludert 93/68/EEC) Produktet ble testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett–Packards tilleggsutstyr for PC-er.
 • Page 97: Fcc-Erklæring

  Kablene som brukes med denne skjermen, må skjermes i henhold til FCC-krav. Enhver endring av utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av HP, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke dette utstyret. Melding om røntgenstråling Produktet avgir røntgenstråling ved bruk. Det er imidlertid godt skjermet og oppfyller kravene til sikkerhet og helse i ulike land, for eksempel strålingsloven i Tyskland og loven...
 • Page 98: Generell Informasjon

  Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm EMI-erklæring (gjelder bare EU) Dette er et produkt i klasse B i et boligmiljø. Dette produktet kan forårsake radioforstyrrelser.
 • Page 99: Stikkordregister

  (OSD), 9 høyttalere, kople til, 5 H-Position-ikonet, 12 H-Size-ikonet, 12 Hvilemodus, 6, 8, 25 Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm installere skjermen, 3 justere vinduer, 9 kabler, kople til, 4 kontrast, justere, 10 Language-ikonet, 15 lysstyrke, justere, 10 Minus-knappen, 9 moaré, ikon, 20...
 • Page 100 19 posisjon for skjermvisning, ikon, 19 rense skjermen, 8 Rotation-ikonet, 14 Select-knappen (valg), 9 Side Pin-ikonet, 14 Size & Position-ikonet, 10 Brukerhåndbok for HP Pavilion MX75-skjerm Size & Position-vinduet, 11 skjerm bruke, 8 funksjoner, 1 installere, 3 kompatibilitet, 22 oppløsning, 7, 23...
 • Page 101 HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 102 HP is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal of voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiende uit het beschikbaar stellen, de prestaties of het gebruik van dit materiaal.
 • Page 103 ... 16 De kleurtemperatuur kiezen ... 17 RGB-waarden instellen ... 18 Een taal kiezen ... 19 De OSD-positie kiezen ... 20 De moiré-filters aanpassen ... 21 Het statusvenster gebruiken... 22 Fabrieksinstellingen herstellen ... 22 Technische gegevens... 23 HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 104 Verklaring van conformiteit ... 27 Verklaring FCC... 28 Kennisgeving aangaande röntgenstraling... 28 Algemene kennisgeving ... 29 DOC Statement (Canada Only)... 29 EMI-verklaring (alleen Europese Unie) ... 29 Declaration of VCCI Class B Compliance ... 29 Index ...30 HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 105: Inleiding

  De HP Pavilion MX75 Multimediamonitor (P1499A) is een platte kleurenmonitor met hoge resolutie en is bestemd voor gebruik met de HP Pavilion en andere PC’s. De monitor is voorzien van een ingebouwde microfoon en bevestiging voor bij de HP Pavilion PC bijgeleverde luidsprekers.
 • Page 106: Veiligheid

  Om schade aan de monitor en elektrische schokken te voorkomen, moet u de monitor niet blootstellen aan vocht. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Als u instellingen wilt wijzigen, moet u alleen de regelaars gebruiken die worden beschreven in deze handleiding. Wanneer u...
 • Page 107: Extra Informatie Over Veiligheid

  Plaats de monitor in de buurt van een normaal stopcontact voor wisselstroom. Het netsnoer is het voornaamste middel om uw HP Pavilion monitor los te koppelen van het lichtnet en moet op elk gewenst moment gemakkelijk bereikbaar zijn. Voor uw...
 • Page 108: De Voedings- En Videokabel Aansluiten

  4 Steek de roze stekker van de microfoonkabel in de geluidsuitgang achter op de computer. Als u werkt met een HP Pavilion, is deze uitgang gewoonlijk roze. Op sommige HP Pavilion’s kan de uitgang echter ook geel zijn.
 • Page 109: De Luidsprekers Aansluiten

  Duw de luidspreker naar beneden zodat de pinnetjes volledig in de sleuven verdwijnen. 5 Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de computer voor informatie over het aansluiten van de luidsprekers op de computer. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 110: De Monitor Gebruiken

  Zie “Energieverbruik minimaliseren” op pagina 8 voor meer informatie. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Dankzij de energiebeheerfuncties van de monitor hoeft u de monitor doorgaans niet uit te schakelen wanneer u deze niet gebruikt. Als u de monitor uitzet, verbruikt deze evenveel stroom als in de Slaapstand (minder dan 5 watt).
 • Page 111: Het Beeldscherm Demagnetiseren

  De schermresolutie kunt u instellen met het Configuratiescherm van Windows. De monitor biedt ondersteuning voor een ruim aantal veelgebruikte schermresoluties. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 112: De Vernieuwingsfrequentie Selecteren

  HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Energieverbruik minimaliseren Op HP Pavilion’s worden de VESA DPMS- functies (Display Power Management Signaling; signalen voor energiebeheer van beeldschermen) ondersteund. Met deze energiebeheerfuncties vermindert u het stroomverbruik van de monitor als het toetsenbord lange tijd niet wordt gebruikt.
 • Page 113: Het Scherm Reinigen

  De weergavehoek aanpassen Met de draaivoet van de monitor kunt u de weergavehoek bepalen. U kunt de monitor draaien en kantelen om de ideale positie voor de monitor te bepalen. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 114: De Monitorinstellingen Wijzigen

  In het hoofdvenster kunt u met de Selectieknop de aanpassingbalk of het venster voor het geselecteerde pictogram openen. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Met de Minknop kunt u een instelling in een geopend aanpassingsvenster verlagen. Tevens kunt u met deze knop de aanwijzer naar boven verplaatsen in het menu met pictogrammen.
 • Page 115 Hiermee opent u het venster voor het geavanceerde menu. Degauss (Demagnetiseren): Hiermee kunt u het beeldscherm demagnetiseren en de afbeeldingskwaliteit herstellen. Exit (Afsluiten): Hiermee sluit u het EXIT hoofdvenster voor schermweergave en (AFSLUITEN) slaat u de aangebrachte wijzigingen op. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 116 Als u de optie voor demagnetiseren of afsluiten selecteert, wordt de handeling meteen uitgevoerd. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Wanneer u het pictogram voor helderheid, contrast of zoomen selecteert, verschijnt er een aanpassingsbalk. Selecteert u een van de overige pictogrammen, dan verschijnt er een nieuw venster.
 • Page 117: Het Venster Voor Formaat En Positie Gebruiken

  Size & Position in het hoofdvenster voor schermweergave. SIZE & POSITION (SIZE & POSITION FORMAAT EN POSITIE) H-SIZE (HOR. FORMAAT) H-POSITION (HOR. POSITIE) V-SIZE (VERT. FORMAAT) V-POSITION (VERT. POSITIE) ADVANCED GEOMETRY (GEAVANCEERDE GEOMETRIE) RESET (OPNIEUW INSTELLEN) OPNIEUW INSTELLEN EXIT (AFSLUITEN) EXIT HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 118: Het Venster Voor Geavanceerde Geometrie Gebruiken

  EXIT (AFSLUITEN) voor formaat en positie af, slaat u de wijzigingen op en opent u het hoofdvenster. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Het venster voor geavanceerde geometrie gebruiken In dit venster kunt u de vorm en positie van een afbeelding nauwkeuriger instellen. De...
 • Page 119 (OPNIEUW herstelt u de oorspronkelijke INSTELLEN) fabieksinstellingen. De instelling voor roteren wordt niet gewijzigd. Exit (Afsluiten): Hiermee sluit u het EXIT venster voor Geavanceerde Geometrie, (AFSLUITEN) slaat u de wijzigingen op en opent u het hoofdvenster. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 120: Het Venster Voor Het Geavanceerd Menu Weergeven

  U opent het venster voor het geavanceerde menu met het pictogram Advanced Menu in het hoofdvenster voor schermweergave. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding ADVANCED MENU (GEAVANCEERDE MENU) COLOR (KLEUR) LANGUAGE (TAAL) OSD POSITION (POSITIE VENSTER VOOR SCHERMWEERGAVE) ´...
 • Page 121: De Kleurtemperatuur Kiezen

  Tevens kunt u de RGB-waarden (rood, groen en blauw) afzonderlijk aanpassen. Deze waarden geven aan met hoeveel rood, groen en blauw de schermafbeelding wordt opgebouwd. Zie het gedeelte “RGB-waarden instellen” op pagina 18 voor meer informatie. U stelt als volgt de kleurtemperatuur in: HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 122: Rgb-Waarden Instellen

  4 Druk op de selectieknop om de kleur- temperatuur te selecteren. Sluit het venster met het pictogram Exit. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding RGB-waarden instellen Het kan voorkomen dat u de schermkleur zeer nauwkeurig wilt aanpassen. Als u de monitor...
 • Page 123: Een Taal Kiezen

  1 Ga in het venster voor het geavanceerde menu met de Plusknop (+) of Minknop (–) naar het pictogram Language. 2 Druk op de Selectieknop om het venster voor het selecteren van de taal te openen. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Als u het pictogram Reset selecteert,...
 • Page 124: De Osd-Positie Kiezen

  Standaard wordt het venster voor schermweergave in het midden van het beeldscherm weergegeven. Deze positie kunt u aanpassen. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding De positie van het venster voor schermweergave aanpassen: 1 Ga in het venster voor het geavanceerde menu met de Plusknop (+) of Minknop (–) naar het...
 • Page 125: De Moiré-Filters Aanpassen

  4 Gebruik de Selectieknop om een optie te selecteren. Als u de optie H-Moiré: selecteert, verschijnt onder het venster een aanpassingbalk. On of V-Moiré: Aan. Opmerking: In H-Moiré duidt “H” op horizontaal; de “V” in V-Moiré staat voor verticaal. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding + 50...
 • Page 126: Het Statusvenster Gebruiken

  (+) of Minknop (–) naar het pictogram Status. 8 Druk op de Selectieknop om het statusvenster te openen. 9 Sluit het venster met de Selectieknop. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding SERIAL NUMBER (SERIENUMMER) AASDD12345 FV : VERT. FREQ.: 70 HZ FH : HOR. FREQ.: 31 KHZ...
 • Page 127: Technische Gegevens

  Technische gegevens Dit hoofdstuk bevat technische informatie over de HP Pavilion multimediamonitor MX75. U kunt de monitor gebruiken met IBM- en PS/2- computers en computers die compatibel zijn met deze typen. De monitor voldoet tevens aan de VESA-normen voor energiebeheer. (Zie “DPMS- energiebeheerfuncties”...
 • Page 128: Hp Pavilion Mx75 Monitorhandleiding

  1024 HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Pintoewijzingen In de volgende afbeelding wordt de mannelijke 15-pins D-sub videoconnector weergegeven. Deze wordt gebruikt voor de HP Pavilion multimediamonitor MX75. De tabel bevat de pintoewijzingen voor de connector. Opmerking: De producten van HP worden voortdurend verbeterd.
 • Page 129: Dpms-Energiebeheerfuncties

  VESA DPMS. Dergelijke kaarten worden gebruikt in HP Pavilion PC’s en veel andere computers. Als het juiste signaal wordt ontvangen, wordt het energieverbruik van de monitor verminderd.
 • Page 130 In de Slaapstand verbruikt de monitor de minste energie, maar duurt het langer om de monitor te activeren. HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding De volgende tabel bevat de kenmerken van de normale modus en de drie energiebesparingsmodi.
 • Page 131: Overheidsvoorschriften

  Overeenkomstig ISO/IEC Guide 22 en EN 45014 Naam fabrikant: Hewlett-Packard Company Adres fabrikant: 10500 Ridgeview Ct. Cupertino, CA 95015-4010 verklaart dat het product Productnaam: HP Pavilion MX75 Multimediamonitor Modelnummer(s): P1499A voldoet aan de volgende productspecificaties: Veiligheid: IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4...
 • Page 132: Verklaring Fcc

  De kabels voor deze monitor moeten correct zijn afgeschermd om te voldoen aan de FCC-voorschriften. Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn geautoriseerd door HP, kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken. Kennisgeving aangaande röntgenstraling Als dit product in werking is, geeft het röntgenstraling af.
 • Page 133: Algemene Kennisgeving

  (alleen Europese Unie) Dit is een product van klasse B voor de huiselijke omgeving. Dit product kan storing op radio-ontvangst veroorzaken. In dat geval dient de gebruiker gepaste maatregelen te treffen. Declaration of VCCI Class B Compliance HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding...
 • Page 134 7, 23 beeldscherm energiebeheerfuncties, 8 resolutie, 7 Color, pictogram voor kleur, 16 contrast, aanpassen, 11 HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding Degauss, pictogram voor demagnetiseren, 11 demagnetiseren, beeldscherm, 6, DPMS (Display Power Management Signaling), 8, 25 energiebeheerfuncties, 6, 8, 24...
 • Page 135 6 schade aan monitor, 3 schadelijke storingen, 27 problemen. See troubleshooting reinigen, scherm, 8 resolutie, scherm, 7, 23 Rotation, pictogram voor rotatie, 15 HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding scherm reinigen, 8 resolutie, 7, 23 vernieuwingsfrequenties, 7 schermweergave, hoofdvenster, 10 schermweergavefuncties, 9...
 • Page 136 3 venster voor schermweergave instellen positie, 19 verklaring FCC, 27 vermoeidheid van ogen, minimaliseren, 8 vernieuwingsfrequenties, 7 HP Pavilion MX75 Monitorhandleiding verticale frequentie, 7 VESA Display Power Management Signaling (DPMS), 8, 25 videokabels, aansluiten, 4 videomodi, 23 voedingskabels, aansluiten en...
 • Page 137 Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 138 Material. Dies gilt u. a. für die inkludenten Garantien der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. HP haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler oder für indirekte bzw. direkte Schäden, die in Verbindung mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials entstehen.
 • Page 139 Einstellen der Rot-, Grün- und Blauwerte ... 19 Wählen einer Sprache ... 20 Wählen der Position des OSD-Fensters... 22 Einstellen der Moiré-Filter... 23 Verwenden des Statusfensters... 24 Wiederherstellen der Werkseinstellungen ... 24 Technische Daten ... 25 Voreingestellte Videomodi ... 26 Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 140 FCC-Erklärung... 30 Hinweis zu Röntgenstrahlen ... 30 Allgemeiner Hinweis ... 31 DOC-Erklärung (nur für Kanada) ... 31 EMI-Erklärung (nur für Europäische Union) ... 31 Erklärung der Einhaltung der Vorschriften nach VCCI Klasse B... 31 Index ...32 Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 141: Einführung

  Einführung Der Multimedia-Monitor HP Pavilion MX75 (Modell P1499A) ist ein flacher, hochauflösender Farbmonitor, der für den Einsatz mit HP Pavilion und anderen PCs konzipiert ist. Zum Monitor gehört ein integriertes Mikrofon und Befestigungen für Lautsprecher, die im Lieferumfang von HP Pavilion-PCs enthalten sind. Der Monitor ®...
 • Page 142: Sicherheitsvorkehrungen

  Schlag zu vermeiden. Die Abdeckung darf nur von einem qualifizierten Servicetechniker abgenommen werden. Monitor HP Pavilion MX75 Legen Sie keine Gegenstände auf den Monitor, die in die Lüftungsöffnungen fallen oder den Luftstrom blockieren könnten. Um das Risiko einer Beschädigung des...
 • Page 143: Weitere Sicherheitsinformationen

  Warnung: Sicherheit beim Netzanschluss Warnung: Stellen Sie den Monitor in der Nähe einer Netzsteckdose auf. Der HP- Monitor wird mit dem Netzkabel vom Netz getrennt. Das Netzkabel muss jederzeit frei zugänglich sein. Zu Ihrer Sicherheit verfügt das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel über einen geerdeten...
 • Page 144: Installation

  Installation Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel, um den Multimedia-Monitor HP Pavilion MX75 zu installieren. Warnung: Der MX-Monitor ist schwer. Seien Sie vorsichtig, oder holen Sie Hilfe, wenn Sie den Monitor anheben, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Hinweis: Lesen Sie vor der Installation des Monitors die Dokumentation zu Ihrem PC und zur Grafikkarte.
 • Page 145 2 Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. 3 Verbinden Sie den blauen Stecker des Videokabels mit dem Videoanschluss des PCs. Bei einem HP Pavilion ist dieser Anschluss blau markiert. Bei einigen HP Pavilions ist dieser Anschluss möglicherweise orange markiert. (Die Abbildung unten dient nur der Veranschaulichung.
 • Page 146: Anschließen Der Lautsprecher

  Anschließen der Lautsprecher Der Monitor ist für die von HP gelieferten Polk Audio-Lautsprecher konstruiert. 1 Verlegen Sie die mit den beiden Lautsprechern verbundenen Kabel. 2 Stellen Sie fest, welcher Lautsprecher links und welcher rechts angebracht wird. Anhand der Krümmung und der Befestigungsstifte können Sie feststellen, auf welche Seite des Monitors der jeweilige Lautsprecher passt.
 • Page 147: Einsatz Des Monitors

  Einsatz des Monitors Dieses Kapitel enthält Informationen zum Einsatz des Monitors HP Pavilion MX75. Ein- und Ausschalten des Monitors Schalten Sie den Monitor mit der Taste „Power“ an der Frontplatte ein und aus. Wenn der Monitor eingeschaltet ist, leuchtet die Lampe neben der Taste „Power“.
 • Page 148: Entmagnetisieren Der Anzeige

  Bildschirmanzeige (Onscreen Display, OSD) verwenden, um den Bildschirm zu entmagnetisieren. Anweisungen dazu finden Sie unter „Verwenden des OSD-Hauptfensters” auf Seite 11. Monitor HP Pavilion MX75 Einstellen der Bildschirmauflösung Die Bildschirmauflösung bestimmt die Menge der angezeigten Informationen. Mit „Bildschirmauflösung“ wird die Anzahl der Punkte oder Pixel bezeichnet, aus denen sich ein Bild zusammensetzt.
 • Page 149: Auswählen Der Wiederholfrequenz

  Tabelle „Voreingestellte Videomodi” zeigt die Bildwiederholfrequenzen, die von den Monitoren bei verschiedenen Auflösungen unterstützt werden. Minimieren des Stromverbrauchs HP Pavilions unterstützen VESA DPMS (Display Power Management Signaling, Energiesparsignalisierung für Bildschirme). Energiesparfunktionen reduzieren den Stromverbrauch des Monitors, wenn die Tastatur für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wurde.
 • Page 150: Reinigen Des Bildschirms

  3 Trocknen Sie den Bildschirm mit einem weichen Baumwolltuch. 4 Schließen Sie den Monitor an, und schalten Sie ihn ein. Monitor HP Pavilion MX75 Einstellen des Sichtwinkels Mit Hilfe des Fußgestells des Monitors können Sie den Sichtwinkel einstellen. Sie können den Monitor kippen und schwenken, um die für Sie...
 • Page 151: Ändern Der Anzeigeeinstellungen

  Taste im Symbolmenü nach unten verschoben. Verwenden des OSD-Hauptfensters Im OSD-Hauptfenster können Sie eine Reihe von Anzeigeeinstellungen ändern. Sie öffnen das Fenster durch Drücken der Taste „Select“, wenn keine anderen OSD-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt werden. Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 152 ENTMAGNETISIEREN BEENDEN B E E N D E N Im OSD-Hauptfenster stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: Monitor HP Pavilion MX75 Helligkeit Stellt den Luminanzpegel des Bildes ein. Kontrast Stellt den Luminanzunterschied zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bildes ein.
 • Page 153 „Select“, um die Änderungen zu speichern und die Einstellungsleiste zu schließen. 5 Um das OSD-Hauptfenster zu schließen, wählen Sie das Symbol Beenden. Hinweis: Ein erläuternder Text wird nur bei markierten Symbolen sowie bei den Symbolen „Zurücksetzen“ und „Beenden“ angezeigt. Monitor HP Pavilion MX75 BEENDEN...
 • Page 154: Verwenden Des Fensters „Größe Und Position

  Im Fenster „Größe und Position“ können Sie die horizontale und vertikale Größe und Position eines Bildes einstellen. Um das Fenster „Größe und Position“ zu öffnen, wählen Sie im OSD-Hauptfenster das Symbol Größe und Position. Monitor HP Pavilion MX75 GRÖSSE UND POSITION H-GRÖSSE H-POSITION V-GRÖSSE V-POSITION ERWEITERTE GEOMETRIE ZURÜCKSETZEN...
 • Page 155: Verwenden Des Fensters „Erweiterte Geometrie

  Im Fenster „Erweiterte Geometrie“ können Sie die Form und Position eines Bildes nicht nur vertikal und horizontal wie im Fenster „Größe und Position“ korrigieren. Um das Fenster „Erweiterte Geometrie“ zu öffnen, wählen Sie das Symbol Erweiterte Geometrie im OSD-Hauptfenster. Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 156 PARALLELOGRAMM DREHUNG ZURÜCKSETZEN ZURÜCK- SETZEN BEENDEN BEENDEN Monitor HP Pavilion MX75 Im Fenster „Erweiterte Geometrie“ stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: Kissen-seitw. Stellt die Verjüngung oder Biegung beider Bildseiten ein. Kissen-Ausgl. Begradigt die linke oder rechte Bildseite, wenn nur eine Seite des Bildes gebogen ist.
 • Page 157: Verwenden Des Osd-Fensters „Menü „Erweitert

  Situationen ändern. Sie stehen Ihnen also als zusätzliche Optionen zur Verfügung. Um das Fenster „Menü „Erweitert““ zu öffnen, wählen Sie im OSD-Hauptfenster das Symbol Menü „Erweitert“. MENÜ „ERWEITERT“ FARBE SPRACHE OSD-ANPASSUNG MOIRÉ STATUS BEENDEN BEENDEN Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 158: Wählen Der Farbtemperatur

  Modi) und die Seriennummer des Monitors. Beenden Schließt das OSD-Fenster „Menü „Erweitert““. BEENDEN Monitor HP Pavilion MX75 Wählen der Farbtemperatur Die Standardfarbeinstellungen sind optimiert. Sie können die Farbtemperatur jedoch bei Bedarf vorübergehend ändern. (Wenn Sie Farbeinstellungen für eine bestimmte Anwendung speichern möchten, verwenden Sie die...
 • Page 159: Einstellen Der Rot-, Grün- Und Blauwerte

  (RGB) einzeln anpassen. Lassen Sie den Monitor unbedingt vollständig warm werden, bevor Sie die Farben genau anpassen. Es dauert bis zu 30 Minuten, bis der Monitor nach dem Einschalten oder nach einem Energiesparzustand vollständig warmgelaufen ist. Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 160 ZURÜCK- SETZEN BEENDEN B E E N D E N Monitor HP Pavilion MX75 4 Drücken Sie die Taste „Select“, um das Fenster „RGB-Anpassung“ zu öffnen. 5 Drücken Sie die Taste „Plus (+)“ oder „Minus (–)“, um die Optionen anzusteuern, und drücken Sie anschließend „Select“, um eine...
 • Page 161: Wählen Einer Sprache

  3 Drücken Sie die Taste „Plus (+)“ oder „Minus (–)“, um zu der gewünschten Sprache zu gelangen. 4 Drücken Sie die Taste „Select“, um die Sprache auszuwählen. 5 Drücken Sie auf „Beenden“, um das Fenster „Sprache“ zu schließen. Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 162: Wählen Der Position Des Osd-Fensters

  4 Drücken Sie „Select“, um eine Funktion zu wählen. Die Zeiger nehmen die Form von Pfeilen für die ausgewählte Funktion an. Monitor HP Pavilion MX75 B E E N D E N 5 Wenn die vertikalen Zeiger ausgewählt sind, drücken Sie die Taste „Plus (+)“ oder „Minus (–)“, um das OSD-Fenster nach oben bzw.
 • Page 163: Einstellen Der Moiré-Filter

  Das „H“ in „H-Moiré“ bedeutet horizontal; das „V“ in „V-Moiré“ bedeutet vertikal. 5 Drücken Sie die Taste „Select“, um die Änderungen zu speichern und die Einstellungsleiste zu schließen. 6 Drücken Sie auf „Beenden“, um das Fenster „Moiré“ zu schließen. Monitor HP Pavilion MX75 + 50...
 • Page 164: Verwenden Des Statusfensters

  „Minus (–)“, um zum Symbol „Status“ zu gelangen. 2 Drücken Sie die Taste „Select“, um das Fenster „Status“ zu öffnen. 3 Drücken Sie auf „Select“, um das Fenster „Status“ zu schließen. Monitor HP Pavilion MX75 SERIENNUMMER AASDD12345 FV :70Hz FH :31KHz AUFLÖSUNG:...
 • Page 165: Technische Daten

  90 W maximal nahme Videotakt- 110 MHz frequenz Fuß Kippen: 5° nach vorn, 14° nach hinten Schwenken: –60° nach links oder rechts Abmessungen 415 x 442 x 438 mm (B x H x T) Gewicht (netto) 17,0 kg Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 166: Voreingestellte Videomodi

  0% bis 90%, nicht Höhe kondensierend 0 bis 4572 m Monitor HP Pavilion MX75 Voreingestellte Videomodi Der Multimedia-Monitor HP Pavilion MX75 unterstützt die folgenden Standardkombinationen von Bildschirmauflösung und Bildwiederholfrequenzen. Andere Kombinationen sind möglich, erfordern aber unter Umständen eine Änderung der Bildgröße und -position.
 • Page 167: Anschlussbelegung

  Anschlussbelegung Die folgende Abbildung zeigt den 15-poligen D-Sub-Videostecker (Stifte), der vom Multimedia- Monitor HP Pavilion MX75 verwendet wird. Die Tabelle enthält die Anschlussbelegung des Steckers. Hinweis: Aufgrund der ständigen Produktverbesserung kann sich die Anschlussbelegung unangekündigt ändern. Stiftnummer Belegung Videoeingang Rot Videoeingang Grün...
 • Page 168: Dpms-Energiesparfunktionen

  Steuerung des Monitors. Der Multimedia-Monitor HP Pavilion MX75 kann die Energiesparsignale von VESA DPMS- Grafikkarten (Display Power Management Signaling) erkennen, die im HP Pavilion und in vielen anderen PCs installiert sind. Wenn der Monitor ein entsprechendes Signal empfängt, senkt er seinen Stromverbrauch, bleibt jedoch in Bereitschaft.
 • Page 169: Informationen Über Die Einhaltung Gesetzlicher Vorschriften

  Herstellername Hewlett-Packard Company Herstelleradresse 10500 Ridgeview Ct. Cupertino, CA 95015-4010 erklärt, dass die Produkte Produktname Multimedia-Monitor HP Pavilion MX75 Modellnummer(n): P1499A die folgenden Produktspezifikationen erfüllen: Sicherheit: IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4 EN 60950:1992 + A1, A2, A3, A4, A11...
 • Page 170: Fcc-Erklärung

  Radio- oder Fernsehgerät in separaten Stromkreisen befinden. Stellen Sie sicher, dass alle Peripheriegeräte ebenfalls nach FCC Klasse B zertifiziert sind. Wenden Sie sich an einen PC-Händler, an HP oder an einen erfahren Radio- und Fernsehtechniker. Monitor HP Pavilion MX75 Hinweis: Bei den von HP durchgeführten Tests zur Systemüberprüfung wurden von HP unterstützte...
 • Page 171: Allgemeiner Hinweis

  (nur für Europäische Union) Dieses Produkt der Klasse B ist für private Umgebungen vorgesehen. Dieses Produkt kann Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer unter Umständen angemessene Maßnahmen ergreifen. Erklärung der Einhaltung der Vorschriften nach VCCI Klasse B Monitor HP Pavilion MX75...
 • Page 172: Index

  12 Wiederholfrequenz, 10 Bildwiederholfrequenzen, 32 DPMS (Display Power Management Signaling), 11, 34 Einstellen Position des OSD-Fensters, 26 Monitor HP Pavilion MX75 Einstellungsfenster, 13 Energiesparfunktionen, 8, 11, 34 Energiesparmodi, 11 Entmagnetisieren der Anzeige, 9, Entmagnetisieren, Symbol, 14 Erweiterte Geometrie, Fenster, 18...
 • Page 173 Suspend-Modus, 11, 34 Technische Informationen, 35 Trapez, Symbol, 19 Vertikalfrequenz, 10 VESA Display Power Management Signaling (DPMS), 11, 34 V-Größe, Symbol, 17 Videokabel, anschließen, 5 Videomodi, 32 V-Position, Symbol, 17 Werkseinstellungen, wiederherstellen, 30 Wiederholfrequenz, 10 Zoom, Symbol, 14 Monitor HP Pavilion MX75...

Table of Contents