Download  Print this page

Philips Avent SCD281/00 User Manual Page 21

Manual breast pump.
Hide thumbs

Advertisement

13. Rozwiązywanie problemów
Brak ssania
Pokarm nie wypływa
Ból w okolicy piersi
podczas odciągania
Mleko podchodzi
pod płatki masujące
nakładki
Pękanie/przebarwienie
części laktatora
W razie zgubienia lub
uszkodzenia części
Jeżeli Twoje problemy nie zostały rozwiązane, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Philips
AVENT (sprawdź dane adresowe na okładce tylnej) lub skontaktuj się z lekarzem/położną.
Sprawdź, czy wszystkie elementy laktatora zostały odpowiednio
zamontowane i czy biały zawór ustawiony jest właściwą stroną
do góry. Upewnij się, że membrana i nakładka masująca są
mocno przytwierdzone do korpusu laktatora i że szczelnie do
niego przylegają.
Sprawdź, czy jest ssanie i czy laktator został
poprawnie złożony.
Odpręż się i spróbuj ponownie; odciąganie pokarmu może
polepszać się wraz z nabieraniem wprawy. Zajrzyj do części
„Przydatne wskazówki".
Być może „pompujesz" zbyt mocno. Nie musisz
wykorzystywać całej mocy ssania, jaką może wytworzyć
laktator. Spróbuj nacisnąć rączkę do połowy i pamiętaj
o dwu- lub trzysekundowym rytmie „pompowania".
Zasięgnij rady lekarza/położnej.
Wyjmij i ponownie włóż Nakładkę Masującą, by upewnić
się, że jest mocno przytwierdzona i dostatecznie głęboko
wciśnięta do lejka. Spróbuj pochylić się nieco do przodu.
Unikaj kontaktu z antybakteryjnymi środkami czyszczącymi/
detergentami, ponieważ mogą one uszkodzić plastik.
Połączenie detergentów, środków czyszczących, roztworu
sterylizującego, zmiękczanej wody oraz zmian temperatury
może w pewnych warunkach spowodować pękanie plastiku.
Nie wolno używać uszkodzonych części. Aby nabyć części
zapasowe należy się skontaktować z działem Obsługi Klienta
firmy Philips AVENT. Laktator można myć w zmywarce do naczyń,
ale barwniki żywnościowe mogą zabarwiać jego elementy.
Przechowuj produkt w miejscu nienarażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie może to
doprowadzić do przebarwienia produktu.
Części zapasowe dostępne są w Dziale Obsługi Klienta
Philips AVENT (sprawdź dane adresowe na okładce tylnej).
PL
19

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips Avent SCD281/00

   Related Manuals for Philips Avent SCD281/00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: