Download  Print this page

Philips Avent SCD281/00 User Manual Page 41

Manual breast pump.
Hide thumbs

Advertisement

12. Odabir odgovarajućeg sisača za vaše dijete
AVENT sisači mogu se upotrebljavati i sa AVENT bočicama i VIA
posudicama. AVENT sisači označeni su brojevima radi lakše upotrebe.
Na desnoj strani ambalaže označena je brzina protoka.
HR
39

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips Avent SCD281/00

   Related Manuals for Philips Avent SCD281/00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: