Download Print this page

JVC XL-PM25SL Instructions Manual

Portable
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

PORTABLE CD PLAYER
LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS
PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER
XL-PM25SL
OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
GEBRUIKSAANWIJZING
LVT0997-005A [E]

Advertisement

loading

  Also See for JVC XL-PM25SL

  Related Manuals for JVC XL-PM25SL

  Summary of Contents for JVC XL-PM25SL

 • Page 1 PORTABLE CD PLAYER LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER XL-PM25SL OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO GEBRUIKSAANWIJZING LVT0997-005A [E]...
 • Page 2 Warnings, Cautions and Others Advertencias, precauciones y otros Waarschwingen, voorzorgen en andere mededelingen CAUTION! WARNING: THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELEC- USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS TRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS AP- OR PERFORMANCE OF PROCEDURES PLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
 • Page 3 Bottom of the unit Parte inferior del aparato Onderzijde van het apparaat 1. CLASS 1 LASER PRODUCT 1. PRODUCTO LASER CLASE 1 1. KLASSE 1 LASERPRODUCT 2. DENGER: Invisible laser radiation 2. PELIGRO: En el interior hay 2. GEVAARLIJK: Onzichtbare when open and interlock failed or radiación láser invisible.
 • Page 5: Table Of Contents

  Geachte klant Dank u voor de aanschaf van dit JVC toestel. Lees al- vorens het toestel te gebruiken deze gebruiksaanwijzing goed door teneinde de beste resultaten te verkrijgen en een lange levensduur van het toestel te waarborgen. Inhoud Bedieningsfuncties ..... . 4 Voorbereidingen voor stroomvoorziening .
 • Page 6: Location Of Controls

  Location of Controls Portable CD player GROUP buttons (UP, DOWN) Stop / power off button (7) PROGRAM button Display MODE button Play / pause button (6) SOUND button In addition to sound effect selection, you can turn on/off HBS (Hyper-Bass Sound). A.S.P.
 • Page 7: Bedieningsfuncties

  Ubicación de los Bedienings- controles functies Tocadiscos portátil de discos compactos Draagbare CD-speler Botones de grupo (GROUP-UP, DOWN) Groeptoetsen (GROUP-UP, DOWN) Botón de parada/desconexión (7) Stop/uitschakeltoets (7) Botón de programación (PROGRAM) Programmeertoets (PROGRAM) Visualizador Uitleesvenster Botón de modo (MODE) Afspeelfunctie-keuzetoets (MODE) Botón de reproducción/pausa (6) Weergave/pauzetoets (6) Botón de sonido (SOUND)
 • Page 8: Power Supply

  Power Supply Preparations Using rechargeable batteries (supplied) Be sure to recharge the rechargeable batteries before using them. Recharging procedure Insert the rechargeable batteries. * Insert the battery as you push it in the indicated direction. Caution: Do not forcibly open the battery lid too wide. Connect the AC adaptor (supplied).
 • Page 9: Voorbereidingen Voor Stroomvoorziening

  Preparativos para Voorbereidingen el suministro de voor stroom- alimentación voorziening Gebruik van oplaadbare batterijen Uso de baterías recargables (bijgeleverd) (suministradas) De oplaadbare batterijen moeten voor gebruik worden Asegúrese de recargar las baterías recargables antes opgeladen. de utilizarlas. Oplaadprocedure Procedimiento de recarga Plaats de oplaadbare batterijen in het Colocación de las baterías recargables.
 • Page 10: Power Supply Preparations

  Power Supply Preparations Using the AC adaptor (supplied) Connect the AC adaptor. DC IN jack (DC IN 4.5 V AC adaptor AC power outlet Note: Even if the unit is turned off, small power is consumed as long as the AC adaptor is connected to the AC power outlet.
 • Page 11 Preparativos para el Voorbereidingen voor suministro de stroomvoorziening alimentación Gebruik van de netspanningsadapter (bijgeleverd) Utilización del adaptador de CA (suministrado) Sluit de netspanningsadapter aan. Gelijkstroomingang (DC IN 4,5 V Conecte el adaptador de CA. Netspanningsadapter Toma DC IN (DC IN 4,5 V Stopcontact Adaptador de CA Omerking:...
 • Page 12 Preventing Accidental Operation (HOLD mode) The HOLD switch on the unit/remote control is prepared to prevent an accidental operation by an unexpected but- ton press. Hold mode prevents the following: • Powering on the unit accidentally (which can cause the batteries to go dead).
 • Page 13: (Hold)

  Prevención de Voorkomen van toevallige bedie- funcionamiento acci- dental (modo HOLD) ning (HOLD) El interruptor HOLD de la unidad/control remoto tiene la Met de HOLD toetsblokkeerknop op het apparaat/af- standsbediening kunt u voorkomen dat het apparaat gaat función de evitar una operación accidental debida a la pulsación accidental de un botón.
 • Page 14: Basic Play

  Basic Play This CD player can play back Audio CDs and MP3 files (tracks). 1, 2 Firmly connect the plug into the jack. Slide OPEN 3 to open the lid, and insert the disc. Label must face upward. Press the area near the center hole of the disc until it clicks into position.
 • Page 15: Basis-Afspeelfunctie

  Reproducción Basis-afspeel- básica functie Este reproductor de CD puede reproducir CDs de audio Deze CD-speler kan audio-CD’s en MP3-bestanden y archivos (melodías) MP3. (muziekstukken) afspelen. Conecte firmemente el enchufe en la toma. Het stekkertje stevig in de aansluiting Deslice OPEN 3 para abrir la tapa e inser- steken.
 • Page 16 Basic Play To pause play MODE During play, press. DOWN GROUP Press again to restart play. For Audio CD For MP3 To stop play Stop mode During play, press. Total number of tracks (For Audio-CD) Total playing time (For Audio-CD) Total number of groups (For MP3) Total number of tracks (For MP3) To turn off the unit...
 • Page 17 Reproducción básica Basis-afspeelfunctie Para hacer una pausa en la reproducción Om het afspelen te pauzeren Púlselo durante la reproducción. Tijdens afspelen indrukken. Presione otra vez para reanudar la reproduccion. Nogmaals indrukken om het afspelen te hervatten. Para CD de audio Voor audio-CD Para MP3 Voor MP3...
 • Page 18: Other Play Methods

  Other Play Methods Descriptions are common to Audio CDs and MP3 files unless otherwise noted. MP3 file compatibility • This player can read MP3 files that are recorded in the format that is compliant with ISO 9660. • The player can read or play an MP3 file with the exten- sion code —“.mp3”.
 • Page 19: Andere Afspeelfuncties

  Otros métodos Andere afspeel- de reproducción functies Las descripciones son las comunes de CD de audio y De beschrijvingen gelden zowel voor audio-CD’s als archivos MP3 a menos que se indique de otra forma. MP3-bestanden, mits anders vermeld. Compatibilidad con archivos MP3 Compatibiliteit met MP3-bestanden •...
 • Page 20: Program Play

  Other Play Methods 1,3,5 Program play You can program up to 64 tracks in any desired order including the same tracks. For Audio CD, go to step . Though the display differs a little, operation is the same. PROGRAM During playback or in stop mode, (MP3 only) Press PROGRAM.
 • Page 21 Otros métodos de Andere afspeelfuncties reproducción Programma-weergave Reproducción programada U kunt tot 64 muziekstukken in elke gewenste volgorde kiezen en daarbij ook hetzelfde muziekstuk meermalen Se pueden programar hasta 64 melodías en el orden programmeren. deseado, incluyendo las mismas melodías. Voor audio-CD’s begint u bij stap .
 • Page 22: Repeat Play

  Other Play Methods Repeat play You can repeatedly play one track or one group (for MP3), or all tracks. During playback, press MODE repeatedly un- til the repeat indicator lights up. 1 track repeat 1 group repeat (MP3 only) All tracks repeat To cancel Press MODE repeatedly until the repeat indicator goes out.
 • Page 23 Otros métodos de Andere afspeelfuncties reproducción Herhaalde-weergave Repetición de la reproducción U kunt een enkel muziekstuk of een enkele groep (voor MP3) of alle muziekstukken. Podrá reproducir repetidamente una melodía o un gru- po (para MP3), o todas las melodías. Druk tijdens de weergave net zo vaak op MODE totdat de herhaal-aanduiding oplicht.
 • Page 24 Other Play Methods Title search (MP3 only) File search (Alphabet search) You can search a track title you want by specifying up to first five characters. For example, to search the track title “CHAMPION”, you can specify “C”, “CH”, etc. In the A.S.P./T.
 • Page 25 Otros métodos de Andere afspeelfuncties reproducción Zoeken van een titel (Alleen voor MP3) Búsqueda de melodía Zoeken van een bestand (Alfabetisch zoeken) (MP3 solamente) U kunt een muziektitel opzoeken door de eerste vijf let- ters in te voeren. Wanneer u bijvoorbeeld de muziektitel Búsqueda de archivos (Búsqueda por orden “CHAMPION”...
 • Page 26 Other Play Methods Select the track title you want. 1) Press MODE. 2) Press ¢ or 4 to select the track title you want. Track title changes. • By pressing SOUND, you can scroll the track MODE title. To cancel scrolling, press SOUND again. •...
 • Page 27 Otros métodos de Andere afspeelfuncties reproducción Kies de gewenste muziektitel. 1) Druk op de MODE. Seleccione el título de melodía que desee. 2) Druk op de ¢ of 4 om de gewenste 1) Pulse MODE. muziektitel te kiezen. 2) Pulse ¢ o 4 para seleccionar el título De muziektitel verandert.
 • Page 28 Other Play Methods Group search You can search a group you want to play. Search is made for the group title (folder name) and not for the ID3 tag. (Group 1) (Group 2) In stop mode or during playback, press A.S.P./T.
 • Page 29 Otros métodos de Andere afspeelfuncties reproducción Zoeken van een groep U kunt ook een gewenste groep opzoeken om deze af Búsqueda de grupos te spelen. Podrá buscar el grupo que desee reproducir. Er wordt gezocht naar de groeptitel (mapnaam) en niet La búsqueda se realiza para el título del grupo (nombre naar de ID3-tag.
 • Page 30: Sound Effect

  Other Play Methods RESUME This function allows you to listen from the beginning of the track that was lastly stopped. To enable this function, set RESUME to “ON”. Press 6 to resume playback. • The setting (e.g. sound effect, etc.) are also resumed. To cancel, set RESUME to “OFF”.
 • Page 31 Otros métodos de Andere afspeelfuncties reproducción RESUME hervattingsfunctie REANUDACIÓN (RESUME) Met deze functie kunt u de weergave automatisch hervatten vanaf het begin van het muziekstuk waar de Esta función le permitirá escuchar desde el principio de weergave werd gestopt. la última melodía en la que se paró la reproducción. Zet de RESUME schakelaar op “ON”...
 • Page 32 Anti-Shock Protection This function minimizes sound interruption caused by vibrations, by utilizing audio data that has been stored in the memory ahead of the following time: A.S.P. indicator For Audio CD: Up to 45 seconds worth (Anti-Shock Pro- Indcador A.S.P. tection on/off selectable) A.S.P.
 • Page 33: Anti-Schok Beveiliging

  Protección Anti-schok antichoques beveiliging Esta función minimiza la interrupción de sonido ocasio- Deze beveiliging voorkomt het wegvallen van geluid door nada por vibraciones, utilizando los datos de audio que schudden of stoten tegen het apparaat, door weergave han sido almacenados en la memoria por adelantado: van de meest recente geluidsgegevens die steeds in het Para CD de audio: Hasta 45 segundos (La protección buffergeheugen worden bewaard.
 • Page 34: Using The Remote Control

  Using the Remote Control Preparation: Release the remote control from the HOLD mode. HOLD How to use the remote control To start play Press during off or stop mode. To pause play Press during play. Press again to restart play. To stop play Press during play.
 • Page 35: Gebruik Van De Afstandsbediening

  Uso del control Gebruik van de remoto afstandsbediening Preparación: Voorbereiding: Cancele el modo de retención (HOLD) del mando a dis- Zet de vergrendelfunctie (HOLD) van de afstandsbedie- tancia. ning in de ontgrendelde stand. Cómo utilizar el control remoto Afspelen met de afstandsbediening Para empezar la reproducción Om het afspelen te laten beginnen Púlselo durante el modo de apagado o parada.
 • Page 36 Using with an au- dio system You can use an audio system by connecting it to the unit with a stereo connection cable (not supplied). • Connect the cable to the amplifier after turning off its power. • Do not connect the cable to the PHONO jacks on the amplifier.
 • Page 37: Gebruik Met Een Audiosysteem

  Utilización con un Gebruik met een sistema de audio audiosysteem Podrá emplear un sistema de audio conectándolo a la U kunt een audiosysteem gebruiken door dit met be- unidad con un cable estéreo de conexión (no se sumi- hulp van een stereo-aansluitkabel (niet bijgeleverd) op nistra).
 • Page 38: Concerning Compact Discs

  Concerning Compact Discs Only compact discs bearing this mark can be used with this unit. However, continued use of irregular shape CDs (heart- shape, octagonal, etc.) can damage the unit. CD-R and CD-RW discs recorded with the audio CD format can be played back, though some may not be played back because of the disc characteristics or recording condition.
 • Page 39: Informatie Over Compact Discs

  Acerca de los Informatie over discos compactos compact discs Sólo los discos compactos que tengan esta marca po- In dit apparaat kunt u alleen compact discs gebruiken drán utilizarse en este aparato. die voorzien zijn van dit opschrift. Sin embargo, la utilización continua de discos compac- Continu gebruik van CD’s met een onregelmatige vorm tos de formas irregulares (forma de corazón, (hartvormig, achthoekig, enz.) kan echter het apparaat...
 • Page 40 • Even if your headphones is an open-air type designed to let you hear outside sounds, don’t turn up the volume so high As a safety precaution, the portable CD players made by JVC that you can’t hear what’s around you.
 • Page 41 Precauciones Baterías recargables Aviso acerca de la batería recargable La batería ha sido designada como reciclable. Siga los re- • Sólo las baterías BN-R1211 pueden cargarse. glamentos de reciclamiento locales. • Si la alimentación suministrada por las baterías dura muy poco después de cargarlas, esto significa que la duración de servi- Adaptador de CA cio de las baterías ha terminado.
 • Page 42: Voorzorgsmaatregelen

  • Neem de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht of schakel het apparaat uit in potentieel gevaarlijke situaties. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de CD-spelers van JVC zo ontwor- • Zelfs wanneer uw hoofdtelefoon zo is ontworpen dat u nog ge- pen dat gewone batterijen er niet mee kunnen worden opgeladen.
 • Page 43: Troubleshooting

  Troubleshooting Symptom Check this • Are the batteries charged? Does not turn on. • Is the AC adaptor securely connected? • Is the HOLD switch set to OFF position? Is the disc properly secured in place? Cannot close lid. • Is the disc properly secured in place? Cannot play discs.
 • Page 44 Solución de problemas Síntoma Compruebe esto No se conecta. • ¿Están cargadas las baterías? • ¿Está firmemente conectado el adaptador de CA? • ¿Está el interruptor HOLD en la posición OFF? No se puede cerrar la tapa. ¿Está el disco bien asegurado en su lugar? No se pueden reproducir discos.
 • Page 45: Verhelpen Van Storingen

  Verhelpen van storingen Symptoom Controleer het volgende Het apparaat werkt niet. • Zijn de batterijen wel opgeladen? • Is de netspanningsadapter stevig aangesloten? • Staat de HOLD toetsblokkeerknop niet in de OFF stand? Het deksel gaat niet open. Zit de CD goed vast op zijn plaats? De CD kan niet afgespeeld worden.
 • Page 46: Specifications

  Specifications Portable CD Player Type : Compact disc player Signal detection system : Non-contact optical pickup (semiconductor laser) Pickup system : 3 beam laser Number of channels : 2 channels (stereo) Frequency response : 20 Hz to 20 000 Hz Wow &...
 • Page 47: Technische Gegevens

  Especificaciones Technische gegevens Reproductor CD portátil Draagbare CD-speler Tipo : Reproductor de CD Type : Compactdiscspeler contpacto Signaaldetectiesysteem : Non-contact optische pick-up Sistema de detección : Fonocaptor óptico sin contacto (halfgeleider laser) de señales (semiconductor láser) Pick-upsysteem : 3-stralenlaser Sistema fonocaptor : Rayo láser de 3 haces Aantal kanalen : 2 kanalen (stereo)
 • Page 48 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED EN,SP,NL 0603SKMCREORI...