Download Print this page

Pioneer DEH-2200UB Operation Manual Page 95

Cd rds receiver.
Hide thumbs

Advertisement

Aanvullende informatie
Compatibiliteit met
gecomprimeerde audio
(disc, USB)
WMA
Bestandsextensie: .wma
Bitsnelheid: 48 kbps tot 320 kbps (CBR), 48 kbps tot
384 kbps (VBR)
Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/
DRM Stream/Stream met video: Nee
MP3
Bestandsextensie: .mp3
Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (32, 44,1,
48 kHz voor de beste kwaliteit)
Compatibele ID3-tag-versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-
tag versie 2.x krijgt prioriteit boven versie 1.x.)
M3u speellijst: Nee
MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Nee
WAV
Bestandsextensie: .wav
Quantisatiebits: 8 en 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (LPCM),
22,05 kHz en 44,1 kHz (MS ADPCM)
Bijkomende informatie
Alleen de eerste 32 tekens van de bestandsnaam (in-
clusief de extensie) of mapnaam worden weergege-
ven.
Russische tekst kan alleen op dit toestel worden weer-
gegeven als die met de volgende tekensets is geco-
deerd:
! Unicode (UTF-8, UTF-16)
! Andere tekensets dan Unicode die in een
Windows-omgeving worden gebruikt en op Rus-
sisch zijn ingesteld bij de taalinstellingen
Een juiste werking van dit toestel is afhankelijk van de
toepassing waarmee de WMA-bestanden zijn geco-
deerd.
Er kan een kleine vertraging optreden bij het afspelen
van audiobestanden die met afbeeldingsgegevens
zijn gecodeerd.
Disc
Mappenhiërarchie: maximaal acht niveaus diep (Voor
praktisch gebruik kunt u beter niet meer dan twee ni-
veaus gebruiken.)
Afspeelbare mappen: maximaal 99
Afspeelbare bestanden: maximaal 999
Bestandssysteem: ISO 9660 Level 1 en 2, Romeo, Jo-
liet
Afspelen van multisessie-discs: Ja
Packet write data transfer: Nee
Bij het afspelen van gecomprimeerde audiodiscs
wordt altijd een korte pauze ingelast tussen de frag-
menten. Dit gebeurt ongeacht de lengte van de lege
ruimte tussen de fragmenten op de originele op-
name.
USB-opslagapparaat
Mappenhiërarchie: maximaal acht niveaus diep (Voor
praktisch gebruik kunt u beter niet meer dan twee ni-
veaus gebruiken.)
Afspeelbare mappen: maximaal 500
Afspeelbare bestanden: maximaal 15 000
Afspelen van auteursrechtelijk beschermde bestan-
den: Nee
Gepartitioneerd USB-opslagapparaat: Alleen de
eerste partitie kan worden afgespeeld.
Bij het starten van audiobestanden op een USB-op-
slagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur
kan enige vertraging optreden.
LET OP
Pioneer is niet verantwoordelijk voor eventueel
verlies van gegevens op een USB-opslagappa-
raat, ook niet tijdens gebruik van dit toestel.
Aanhangsel
95
Nl

Advertisement

   Related Manuals for Pioneer DEH-2200UB

This manual also for:

Deh-2200ubb, Deh-2220ub

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Joshua Apr 13, 2015 07:12:
    There is no informatio​n about setting the clock!