Download Print this page

Pioneer DEH-2200UB Operation Manual Page 93

Cd rds receiver.
Hide thumbs

Advertisement

Aanvullende informatie
Na het begin van
het afspelen
FRMT READ
duurt het soms
even totdat er ge-
luid klinkt.
NO AUDIO
Geen songs
De inhoud van
het USB-opslag-
apparaat is bevei-
ligd.
SKIPPED
Het aangesloten
USB-opslagappa-
raat bevat WMA-
bestanden die
door Windows
Mediaä DRM 9/
10 zijn beveiligd.
PROTECT
Alle bestanden
op het USB-op-
slagapparaat zijn
beveiligd met
Windows Media
DRM 9/10.
N/A USB
Het aangesloten
USB-opslagappa-
raat wordt door
dit toestel niet
ondersteund.
Wacht tot het be-
richt verdwijnt en
er geluid klinkt.
Zet de audiobe-
standen over naar
het USB-opslagap-
paraat en sluit het
aan.
Raadpleeg de in-
structies bij het
USB-opslagappa-
raat om de beveili-
ging uit te
schakelen.
Speel audiobestan-
den af die niet door
Windows Media
DRM 9/10 zijn be-
veiligd.
Zet op het USB-op-
slagapparaat audi-
obestanden die
niet door Windows
Media DRM 9/10
zijn beveiligd en
probeer het op-
nieuw.
Gebruik een op-
slagapparaat dat
compatibel is met
USB Mass Storage
Class.
Er is kortsluiting
opgetreden in de
CHECK USB
USB-aansluiting
of de USB-kabel.
Het aangesloten
USB-opslagappa-
raat verbruikt
meer dan 500
mA (maximaal
toelaatbare
stroomsterkte).
ERROR-18
Het USB-appa-
raat is niet com-
patibel.
ERROR-19
Communicatie-
fout
ERROR-23
Het USB-opslag-
apparaat is niet
geformatteerd
met de indeling
FAT16 of FAT32.
Aanhangsel
Controleer of de
USB-stekker en de
USB-kabel niet er-
gens ingeklemd
zijn of beschadigd
zijn.
Ontkoppel het
USB-opslagappa-
raat en gebruik het
niet meer. Gebruik
alleen compatibele
USB-opslagappa-
raten. Zet de con-
tactschakelaar van
het voertuig uit,
dan in de accessoi-
restand (ACC) of
aan, en sluit een
compatibel USB-
opslagapparaat
aan.
Ontkoppel het ap-
paraat en sluit een
compatibel USB-
opslagapparaat
aan.
Probeer de vol-
gende mogelijkhe-
den.
– Zet het contact
uit en dan weer
aan.
– Ontkoppel het
USB-opslagappa-
raat of werp het
uit.
– Schakel over
naar een andere
signaalbron.
Schakel vervolgens
terug naar de USB-
signaalbron.
Gebruik een USB-
opslagapparaat dat
geformatteerd is
met de indeling
FAT16 of FAT32.
93
Nl

Advertisement

   Related Manuals for Pioneer DEH-2200UB

This manual also for:

Deh-2200ubb, Deh-2220ub

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Joshua Apr 13, 2015 07:12:
    There is no informatio​n about setting the clock!