Download Print this page

Sharp DK-AP7N Operation Manual page 5

Music system for ipod
Hide thumbs

Advertisement

Advarsel:
Til at forbygge ild og stød risiko, lad vaere med at undsaette denne
indretning for drypning eller overstaenkning. Der må ikke anbringes
nogen genstande fyldt med vand, som for eksempel vaser, på dette
apparat.
Advarsel:
For å unngå brann eller kortslutning, utsett ikke produktet for vann
eller fuktighet. Gjenstander som inneholder vaeske, feks. en
blomstervase, må ikke plasseres oppå apparatet.
Varoitus:
Älä vie laitetta sateeseen tai kosteisiin tiloihin. Jos laite on kostunut,
anna sen kuivua ennen kuin käytät sitä verkkovirralla. Nestettä
sisältäviä astioita kuten esim. kukkamaljakoita ei saa asettaa laitteen
päälle.
DENNA APPARAT
ÄR
VÄXELSTRÖM NÄR STICKPROPPEN ÄR INSKJUTEN I
VÄGGUTTAGET. FÖR ATT FULLSTÄNDIGT KOPPLA IFRÅN
APPARATEN, V.G. DRAG UT STICKPROPPEN.
ANSLUTEN
TILL
230
V
DK-AP7N(R)
DK-AP7N(S)
DK-AP7N(W)
iv

Advertisement

loading

  Also See for Sharp DK-AP7N

This manual is also suitable for:

Dk-ap7rDk-ap7sDk-ap7wDk-ap7nrDk-ap7nsDk-ap7nw